Imeds.pl

Scopolan Compositum 10 Mg + 250 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-Należy zachować tą ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-Należy zwrócić sią do lekarza tub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

—Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy choroby sq takie same.

SCOPOLAN® compositum

Hyoscini butylbromidum + Metamizolum natricum tabletki drażowane, 10 mg + 250 mg

Substancje czynne:

N-butyloskopolaminy bromek    - 10 mg

Metamizol sodowy    - 250 mg

Substancje pomocnicze: talk, guma arabska, żelatyna wieprzowa, gliceryna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, sacharoza, tytanu dwutlenek E-171.

Opakowanie zawiera 10 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek SCOPOLAN compositum i w jakim celu sią go stosuje

2.    Zanim zastosuje sią lek SCOPOLAN compositum 2. Jak stosować lek SCOPOLAN compositum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku SCOPOLAN compositum

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku SCOPOLAN compositum

1.    Co to jest lek SCOPOLAN compositum i w jakim celu się go stosuje

Scopolan compositum jest lekiem złożonym z butylobromku hioscyny o działaniu rozkurczowym na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo - płciowego oraz metamizolu wykazującego działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania do stosowania:

Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespól jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza).

2.    Zanim zastosuje się lek SCOPOLAN compositum

Nie należy stosować leku w przypadku, gdy występuje nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, uczulenie na alkaloidy tropanowe, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-

MIN1S rfiKSTWO ZDROWIA

Departament f 'olilyki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa, ostra niewydolność nerek lub wątroby, jaskra, łagodny rozrost stercza, niedrożność porażenna jelit, zaparcia atoniczne, ciąża i okres karmienia piersią.

Należy zachować ostrożność:

-    w chorobie refluksowej,

-    w zwężeniu odźwiemika,

-    w zaburzeniach rytmu serca z szybką czynnością komór, w chorobie niedokrwiennej serca.

Stosowanie leku Scopolan compositum u dzieci:

Nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Ciąża:

Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Scopolan compositum może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, dlatego podczas leczenia chorzy nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Stosowanie innych leków:

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny oraz klozapina i olanzapina, leki przeciwhistaminowe I-generacji, amantadyna, petydyna i dizopiramid mogą nasilać działanie cholinolityczne preparatu.

Leki prokinetyczne: metoklopramid, cizaprid mogą osłabiać działanie leku.

Zawarty w preparacie metamizol, podobnie jak aminofenazon może wypierać z połączeń z białkami doustne leki przeciwzakrzepowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, fenytoinę i sulfonamidy.

Metamizol zwiększa metabolizm cyklosporyny, co prowadzi do zmniejszania jej stężenia w surowicy krwi.

Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3. Jak stosować lek SCOPOLAN compositum

Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo. Lek należy stosować doraźnie. Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę. Nie podawać dzieciom i młodzieży do 18 lat.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana

Objawy przedawkowania są wypadkową ośrodkowego i obwodowego działania metamizolu oraz obwodowego butylobromku hioscyny.

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić: zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, a po przyjęciu bardzo dużych dawek zaburzenia świadomości, śpiączka i drgawki.

M1N18TEKSTWO ZLkOWl a Departament Polityki Lekowej i Farmacj 00-S52 Warszawa ul. Miodowa 15

Objawy obwodowe, poza charakterystycznymi dla butylobromku hioscyny zaburzeniami takimi jak: suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, przyspieszona czynność serca, spadek ciśnienia krwi, utrudnienie połykania, bolesne parcie na pęcherz, obejmują także silne bóle brzucha, nudności i wymioty wywoływane przez metamizol.

W przypadku pojawienia się objawów przedawkowania, należy odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Scopolan compositum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Scopolan compositum może powodować działania niepożądane. Rzadko mogą wystąpić: uczucie suchości w jamie ustnej, zaparcie atoniczne i przyspieszenie akcji serca, w dużych dawkach również zaburzenia widzenia, pobudzenie. Ze względu na zawartość metamizolu mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), uszkodzenie nerek i wątroby (przy dłuższym stosowaniu). Istnieją doniesienia literaturowe o ryzyku uszkodzenia szpiku kostnego o podłożu alergicznym (prowadzącego do agranulocytozy oraz innych powikłań hematologicznych: trombocytopenii i niedokrwistości, które mogą zakończyć się zgonem). Ponadto, rzadko mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne.

W przypadku wystąpienia tych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku SCOPOLAN compositum

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego - tel. (071) 321-86-04 wew. 123

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Data opracowania ulotki:

Departament


ibT WOZOHOWiy. Lekowej i Farm 00-y52 Warszaw*

ul. Miodowy 1 c


Q


w-m-25


3