+ iMeds.pl

Seasonique 150 mcg + 30 mcg (tabl. różowa); 10 mcg (tabl. biała)Ulotka Seasonique

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Seasonique

(150 mikrogramów+30 mikrogramów) i 10 mikrogramów, tabletki powlekane

Levonorgestrelum + Ethinylestradiolum Ethinylestradiolum

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Seasonique i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Seasonique

3.    Jak stosować Seasonique

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Seasonique

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Seasonique i w jakim celu się go stosuje

Seasonique to tabletki antykoncepcyjne o wydłużonym schemacie stosowania przyjmowane nieprzerwanie przez 91 dni w celu zapobiegania ciąży.

Każda z 84 różowych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, mianowicie -lewonorgestrelu i etynyloestradiolu.

7 białych tabletek zawiera niewielką ilość hormonu żeńskiego - etynyloestradiolu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Seasonique Uwagi ogólne

Zanim pacjentka rozpocznie stosowanie Seasonique, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia pacjentki oraz bliskich krewnych. Lekarz dokona także pomiaru ciśnienia krwi oraz - w zależności od stanu zdrowia pacjentki - może przeprowadzić także dodatkowe badania.

W tej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy zaprzestać stosowania Seasonique lub w których skuteczność Seasonique może być zmniejszona. W tych sytuacjach pacjentka albo nie powinna odbywać stosunku płciowego albo powinna zastosować dodatkowe niehormonalne zabezpieczenia, np. prezerwatywę lub inną metodę mechaniczną. Nie należy stosować metody kalendarzykowej ani pomiaru temperatury.

Metody te mogą być nieskuteczne, ponieważ Seasonique wpływa na miesięczną zmienność temperatury ciała i właściwości śluzu szyjki macicy.

Seasonique, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy NIE stosować Seasonique

•    Jeśli u pacjentki występują (lub występowały w przeszłości) zakrzepy krwi (zakrzepica) w naczyniach krwionośnych nóg, płuc (zator) lub innych narządach;

•    Jeśli    u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) zawał serca lub udar mózgu;

•    Jeśli    u pacjentki występuje (lub występowała w przeszłości) choroba, która może predysponować do

wystąpienia zawału serca (na przykład choroba wieńcowa, która powoduje ostry ból w klatce piersiowej) lub udaru mózgu (na przykład przemijający niewielki udar mózgu bez dalszych skutków);

•    Jeśli u pacjentki występuje choroba, która może zwiększać ryzyko zakrzepicy w naczyniach tętniczych. Dotyczy to następujących chorób:

-    Cukrzyca z uszkodzeniami naczyń krwionośnych

-    Bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi

-    Bardzo wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy)

•    Jeśli    u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia krwi (na przykład niedobór białka C);

•    Jeśli    u pacjentki występuje (występował) pewien rodzaj migreny (z tak zwanymi ogniskowymi

objawami neurologicznymi);

•    Jeśli u pacjentki występuje (występowało) zapalenie trzustki;

•    Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby i wątroba nadal nie funkcjonuje prawidłowo;

•    Jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości guz wątroby;

•    Jeśli u pacjentki występuje (występował) lub jeśli podejrzewa się występowanie raka piersi lub raka narządów płciowych;

•    Jeśli u pacjentki występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;

•    Jeśli pacjentka stosuje produkt ziołowy zawierający dziurawiec;

•    Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub lewonorgestrel lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Można to rozpoznać po swędzeniu, wysypce lub obrzęku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Seasonique należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W niektórych sytuacjach pacjentka musi zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Seasonique lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, oraz może być konieczna regularna kontrola stanu zdrowia pacjentki przez lekarza.

Jeśli którakolwiek z następujących chorób dotyczy pacjentki, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania Seasonique. Również, jeśli którakolwiek z poniższych chorób wystąpi lub nasili się podczas przyjmowania Seasonique, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli u członków bliskiej rodziny występuje lub występował rak piersi;

•    Jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

•    Jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;

•    Jeśli u pacjentki występuje depresja;

•    Jeśli u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy (choroba zapalna jelita);

•    Jeśli u pacjentki występuje hemolityczny zespół mocznicowy (choroba krwi, która powoduje uszkodzenie nerek);

•    Jeśli u pacjentki występuje anemia sierpowata (choroba dziedziczna czerwonych krwinek);

•    Jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz „Seasonique a inne leki”);

•    Jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu immunologicznego);

•    Jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, na przykład utrata słuchu, porfiria (choroba krwi), pemfigoid ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzami występująca w czasie ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba dotycząca nerwów, podczas której występują nagłe ruchy ciała);

•    Jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek występowała ostuda (plamy o zabarwieniu złotobrązowym zwane „plamami ciążowymi”, szczególnie na twarzy). W takim przypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub ultrafioletowe;

•    Jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Leki zawierające estrogeny mogą powodować wystąpienie lub nasilenie objawów obrzęku naczynioruchowego. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak opuchnięta twarz, język i (lub) gardło i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywki razem z trudnością w oddychaniu;

•    Jeśli pacjentka karmi piersią (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Seasonique a zakrzepica żylna i tętnicza

Zakrzepica żylna

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w tym Seasonique, zwiększa ryzyko rozwoju zakrzepicy żylnej (tworzenie się zakrzepów krwi w naczyniach) w porównaniu z kobietami, które nie przyjmują żadnego środka antykoncepcyjnego.

Ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wzrasta:

•    wraz z wiekiem;

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    jeśli u jednego z członków bliskiej rodziny występowały w młodości zakrzepy krwi (zakrzepica) w nogach, płucach lub innych narządach;

•    jeśli pacjentka musi przebyć operację, jakiekolwiek długotrwałe unieruchomienie lub jeśli miała poważny wypadek. Ważne jest, by powiedzieć lekarzowi wcześniej o stosowaniu Seasonique, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia. Lekarz poinformuje, kiedy należy rozpocząć ponowne stosowanie Seasonique. Jest to zazwyczaj okres około dwóch tygodni po powrocie pacjentki do zdrowia.

Ryzyko zakrzepów wzrasta po zastosowaniu środka antykoncepcyjnego.

-    spośród 100 000 kobiet niestosujących pigułek antykoncepcyjnych i nie będących w ciąży u około 5-10 / rok może wystąpić zakrzep krwi

-    spośród 100 000 kobiet stosujących pigułkę antykoncepcyjną zawierającą lewonorgestrel i etynyloestradiol u 20 / rok może wystąpić zakrzep krwi

-    spośród 100 000 kobiet będących w ciąży u około 60 / rok może wystapić zakrzep krwi.

Nie wiadomo, w jaki sposób Seasonique wpływa na wystąpienie takich zdarzeń w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi do stosowania doustnego zawierającymi lewonorgestrel.

Zakrzepica tętnicza

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiązało się ze wzrostem ryzyka zakrzepicy tętniczej (zator tętnicy), na przykład w naczyniach krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar mózgu).

Ryzyko zakrzepicy tętniczej u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wzrasta:

   jeśli pacjentka pali tytoń. Stanowczo zaleca się zaprzestanie palenia, jeśli przyjmowany jest Seasonique, zwłaszcza u pacjentek starszych niż 35 lat;

•    jeśli u pacjentki występuje podwyższony poziom tłuszczu we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi;

•    jeśli u pacjentki występuje migrena;

jeśli u pacjentki występują choroby serca (choroba dotycząca zastawki, zaburzenia rytmu serca).

Należy przerwać stosowanie Seasonique oraz natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli zostaną zauważone możliwe objawy zakrzepicy, takie jak:

•    nagły ból i (lub) obrzęk jednej z nóg

•    nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia

•    nagła duszność

•    nagły kaszel bez oczywistej przyczyny

•    jakikolwiek nietypowy, ostry lub trwający długo ból głowy lub nasilenie migreny

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie

•    trudności w mówieniu lub niemożność mówienia

•    zawroty głowy lub omdlenia

•    osłabienie, nietypowe samopoczucie, drętwienie którejkolwiek części ciała.


Seasonique a nowotwory

Wystąpienie raka piersi obserwowano nieznacznie częściej u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo czy jest to spowodowane ich stosowaniem. Na przykład możliwe jest, że więcej guzów wykrywa się u kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez lekarza. Częstość występowania guzów piersi zmniejsza się stopniowo po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ważne jest, by regularnie badać piersi. Jeśli pacjentka wyczuje jakąkolwiek grudkę powinna skontaktować się z lekarzem.

U pacjentek stosujących pigułki antykoncepcyjne stwierdzono w rzadkich przypadkach łagodne guzy wątroby i jeszcze rzadziej zgłaszano przypadki złośliwych guzów wątroby. Jeśli pacjentka odczuwa nietypowy, ostry ból brzucha, powinna skontaktować się z lekarzem.

Krwawienia śródcykliczne

Podczas stosowania Seasonique, który ma 91 dniowy - wydłużony cykl dawkowania, należy spodziewać się 4 zaplanowanych okresów krwawień w roku (krwawienie podczas zażywania 7 białych tabletek). Każde krwawienie będzie trwało prawdopodobnie 3 dni.

Podczas pierwszych kilku miesięcy przyjmowania leku Seasonique może wystąpić nieplanowane krwawienie. Dane z badań klinicznych pokazują, że nieplanowane krwawienie nie jest rzadkim przypadkiem, zwłaszcza podczas zażywania pierwszego opakowania Seasonique. To krwawienie lub plamienie zmniejsza się z upływem czasu. Nie należy przerywać zażywania Seasonique z powodu tego krwawienia lub plamienia. Jeśli plamienie trwa dłużej niż 7 kolejnych dni lub jeśli jest intensywne, należy skontaktować się z lekarzem.

Co należy zrobić, jeśli po Dniu 84. nie pojawia się krwawienie

Należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę, jeśli nie doszło do zaplanowanego krwawienia (brak krwawień w dniach, w których pacjentka zażywa białe tabletki). Ponieważ zaplanowane krwawienia są rzadsze podczas zażywania Seasonique, należy poinformować lekarza o tym, że nie wystąpiło krwawienie i o stosowaniu Seasonique. Należy także poinformować lekarza, jeśli występują objawy ciąży, takie jak poranne mdłości lub niezwykła tkliwość piersi. Ważne jest, by lekarz prowadzący zbadał pacjenkę w celu określenia, czy pacjentka jest w ciąży.

Nie należy rozpoczynać następnego opakowania Seasonique, jeśli pacjentka nie jest pewna, czy jest w ciąży.

Seasonique a inne leki_

Zawsze należy powiedzieć lekarzowi, który przepisuje lek Seasonique, jakie leki lub produkty ziołowe są aktualnie przyjmowane. Również należy powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub stomatologowi, który przepisuje inny lek (lub farmaceucie wydającemu go) o przyjmowaniu leku Seasonique. Oni poinformują, czy jest konieczne stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych (na przykład prezerwatyw) i jak długo należy je stosować.

Niektóre leki mogą obniżać skuteczność Seasonique w zapobieganiu ciąży lub mogą powodować nieoczekiwane krwawienie. Należą do nich leki stosowane w leczeniu:

•    padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, oksykarbamazepina)

•    gruźlicy (np. ryfampicyna)

•    zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina) lub innych chorób zakaźnych (antybiotyk o nazwie gryzeofulwina)

•    wysokie ciśnienie w naczyniach krwionośnych    płuc (bosentan)

•    nowotworu (wemurafenib)

Produkt ziołowy dziurawiec może także wpływać na poprawne działanie Seasonique.

Seasonique może wpływać na działanie innych leków, np.:

•    lek przewcipadaczkowy lamotrygina (co może prowadzić do wzrostu częstości drgawek).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty Wpływ na badania laboratoryjne

Jeśli istnieje potrzeba wykonania badań krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium o przyjmowaniu Seasonique, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży nie wolno przyjmować Seasonique. W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Seasonique należy natychmiast przerwać stosowanie leku oraz skontaktować się z lekarzem.

Ogólnie, nie zaleca się stosowania leku Seasonique w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka chce przyjmować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne w czasie karmienia piersią, powinna skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Seasonique na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Seasonique zawiera laktozę.

Seasonique zawiera laktozę. Jeżeli pacjentka została poinformowana o tym, że nie toleruje niektórych cukrów, przed przyjęciem tego leku powinna skontaktować się z lekarzem

Seasonique zawiera czerwień Allura AC (E129) i błękit brylantowy FCF (E133)

Różowe tabletki Seasonique zawierają czerwony barwnik zwany czerwień Allura AC (E129) oraz barwnik niebieski zwany błękit brylantowy FCF (E133), które mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Seasonique

Każde opakowanie zawiera 84 różowe tabletki i 7 białych tabletek umieszczonych w 3 blistrach w opakowaniu.

Jak przyjmować tabletki

Należy przyjmować jedną tabletkę Seasonique codziennie popijając niewielką ilością wody, jeśli konieczne. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia, ale należy przyjmować je mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

W jakiej kolejności przyjmować tableteki

Nie mylić kolejności przyjmowania tabletek: należy przyjmować różową tabletkę przez pierwsze 84 dni a następnie białą tabletkę przez ostatnie 7 dni.

Nową paczkę należy rozpocząć zaraz po zużyciu poprzedniej (84 różowe a następnie 7 białych tabletek). Nie ma więc przerwy w stosowaniu kolejnych opakowań.

Z powodu odmiennego składu tabletek konieczne jest rozpoczęcie stosowania od pierwszej tabletki w lewym górnym rogu pierwszego blistra w opakowaniu i przyjmowanie tabletek codziennie. W celu zachowania prawidłowej kolejności należy przestrzegać kierunku zgodnie ze strzałkami na blistrze.

Przygotowanie opakowania do stosowania

W celu ułatwienia zachowania kolejności stosowania dołączono 7 pasków samoprzylepnych z oznaczeniem 7 dni tygodnia. Należy wybrać pasek, który rozpoczyna się dnia, w którym pacjentka rozpoczyna przyjmowanie tabletek. Na przykład, jeśli pacjentka rozpoczyna stosowanie w środę, należy zastosować pasek rozpoczynający się od „ŚR”.

Należy umieścić tygodniowy pasek wzdłuż górnej krawędzi opakowania Seasonique, gdzie napisane jest „Tu umieścić pasek samoprzylepny”, tak by pierwszy dzień znajdował się nad tabletką o numerze „1”.

Nad każdą tabletką wskazany jest więc dzień i pacjentka może sprawdzić, czy przyjęła daną tabletkę.

Strzałki pokazują kolejność, w jakiej należy przyjmować tabletki.

Zazwyczaj, tzw. krawienie z odstawienia rozpoczyna się, kiedy pacjentka przyjmuje białe tabletki.

Jeśli przyjęta została ostatnia biała tabletka, należy rozpocząć następne opakowanie Seasonique bez względu na to, czy krawienie ustało czy nie. Oznacza to, że należy rozpoczynać każde opakowanie tego samego dnia tygodnia oraz że krwawienie z odstawienia powinno pojawiać się w tych samych dniach za każdym razem.

Jeśli pacjentka stosuje Seasonique w ten sposób, jest chroniona przed zajściem w ciążę przez cały okres 91 dni.

Kiedy można rozpocząć pierwszy pasek?

■    Jeśli środek antykoncepcyjny zawierający hormony nie był stosowany w ostatnim miesiącu:

Należy rozpocząć przyjmowanie Seasonique w pierwszym dniu cyklu (to jest pierwszy dzień miesiączki). Rozpoczęcie może również nastąpić 2. do 5. dnia cyklu, ale wtedy należy stosować dodatkowe metody zapobiegawcze (na przykład prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni.

■    Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, lub złożonego środka antykoncepcyjnego, wkładki dopochwowej lub plastra:

Przyjmowanie Seasonique najlepiej rozpocząć w dniu po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną) z uprzednio stosowanego opakowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu po zakończeniu okresu przerwy w stosowaniu tabletek z poprzedniego opakowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (lub po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki z poprzedniego opakowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego). W przypadku zmiany ze złożonej antykoncepcyjnej wkładki dopochwowej lub plastra, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

■    Zmiana z metody zawierającej tylko progestagen (pigułka, wstrzyknięcie, implant zawierające tylko progestagen lub wkładka domaciczna uwalniająca progestagen):

Zmiana z pigułki zawierającej tylko progestagen może nastąpić każdego dnia (z implantu lub z wkładki domacicznej w dniu ich usunięcia, z leku podawanego we wstrzyknięciu - kiedy planowane jest kolejne podanie wstrzyknięcia).

We wszystkich tych przypadkach należy stosować dodatkowe metody ochronne (na przykład prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

■    Po poronieniu :

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

■    Po porodzie :

Stosowanie Seasonique należy rozpocząć pomiędzy 21. a 28. dniem po porodzie. W przypadku rozpoczęcia przyjmowania leku później niż w 28. dniu należy stosować tak zwaną metodę mechaniczną (na przykład prezerwatywę) w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania Seasonique.

Jeżeli po porodzie doszło do stosunku płciowego przed rozpoczęciem stosowania Seasonique (ponownie), należy najpierw upewnić się, że nie jest się w ciąży lub zaczekać do wystąpienia kolejnego krwawienia miesiączkowego.

Karmienie piersią i zamiar rozpoczęcia przyjmowania Seasonique (ponownie) po porodzie:

Przeczytaj punkt „Karmienie piersią”.

W przypadku braku pewności, kiedy rozpocząć stosowanie leku, należy poradzić się lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki Seasonique

Brak danych dotyczących ciężkich, szkodliwych skutków przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek Seasonique. Jeśli zostanie przyjęte jednocześnie klika tabletek, mogą wystąpić takie objawy jak nudności lub wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy.

Jeśli zostanie przyjęta zbyt duża liczba tabletek Seasonique lub zostanie stwierdzone przyjęcie kilku tabletek przez dziecko, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia Seasonique

Białe tabletki: Jeśli pacjentka zapomni o przyjęciu którejkolwiek spośród białych tabletek (ostatnich 7 tabletek w opakowaniu), nie ma to wpływu na skuteczność Seasonique. Nie należy przyjmować tabletek (tabletki), o której się zapomniało, a należy przyjąć następną tabletką o zwykłej porze.

Różowe tabletki: Jeśli pacjenkta zapomni o przyjęciu różowej tabletki, w zależności od dnia cyklu, w którym zapomniano przyjąć tabletki, może być konieczne zastosowanie dodatkowych środków zapobiegających ciąży, na przykład metody mechanicznej, takiej jak prezerwatywa.

Należy przyjmować różowe tabletki przestrzegając poniższych zasad:

■    Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki nie przekroczyło 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Pacjentka powinna przyjąć tabletkę zaraz po przypomnieniu sobie, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze.

■    Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki przekroczyło 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Im większa liczba pominiętych tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę. Istnieje szczególnie wysokie ryzyko zajścia w ciążę, w przypadku pominięcia przyjęcia różowych tabletek z początku opakowania. Należy wówczas stosować się do poniższych reguł.

Pominięcie jednej różowej tabletki

Pominięcie jednej różowej tabletki pomiędzy dniem 1. - 7.

Tabletka powinna zostać przyjęta, jak tylko pacjentka sobie o niej przypomni, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek w tym samym czasie. Należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Należy stosować dodatkowe zabezpieczenia antykoncepcyjne przez kolejne 7 dni, np. metodę mechaniczną, taką jak prezerwatywa. Jeśli pacjentka współżyła płciowo w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, może być w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie jednej różowej tabletki pomiędzy dniem 8. - 84.

Tabletka powinna zostać przyj ęta, jak tylko pacjentka sobie o niej przypomni, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek w tym samym czasie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona i nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia antykoncepcyjne.

Pominięcie więcej niż jednej tabletki w opakowaniu Dni 1.-7.

Jeśli zostały pominięte dwie tabletki, należy przyjąć dwie tabletki, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni i kolejne dwie następnego dnia. Należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze.

Jeśli zostały pominięte 3 lub więcej różowych tabletek, nie należy przyjmować pominiętych tabletek, a należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. U pacjentki może wystąpić krwawienie podczas tygodnia, który nastąpił po pominięciu tabletek.

W każdym wypadku należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne przez kolejne 7 dni, np. metodę mechaniczną taką jak prezerwatywa. Jeśli pacjentka współżyła płciowo w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, może być w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dni 8.-84.

Jeśli zostały pominięte dwie tabletki, należy przyjąć dwie tabletki, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni i kolejne dwie następnego dnia. Należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Należy stosować dodatkowe zabezpieczenia antykoncepcyjne przez kolejne 7 dni, np. metodę mechaniczną, taką jak prezerwatywa.

Jeśli zostały pominięte 3 lub więcej różowych tabletek, nie należy przyjmować pominiętych tabletek, a należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. U pacjentki może wystąpić krwawienie podczas tygodnia, który nastąpił po pominięciu tabletek. Należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne przez kolejne 7 dni, np. metodę mechaniczną taką jak prezerwatywa. Jeśli pacjentka współżyła płciowo w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, może być w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.

Schemat: Jeżeli opóźnienie w przyjęciu różowej tabletki przekroczyło 12 godzin

Należy zwrócić się do lekarza o poradę.


TAK |

Dzień 1-7

Czy pacjentka współżyła w tygodniu poprzedzającym pominięcie przyjęcia tabletki?

NIE |

Przyjąć pominiętą tabletkę i kontynuować przyjmowanie tabletek jak zwykle.

Stosować metodę mechaniczną (prezerwatywa) przez kolejne 7 dni.

Tylko 1 różowa tabletka została pominięta (przyjęta po upływie więcej niż 12 godzin).

Przyjąć pominiętą tabletkę i kontynuować przyjmowanie tabletek jak zwykle.

Nie jest konieczna dodatkowa metoda antykoncepcyjna.

Dzień 8-84


Przyjąć dwie tabletki, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni i kolejne dwie następnego dnia. Kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek jak zwykle.

Stosować metodę mechaniczną (prezerwatywa) przez kolejne 7 dni.


Należy zwrócić się do lekarza o poradę.tak|


Czy pacjentka współżyła w tygodniu poprzedzającym pominięcie przyjęcia tabletki?


NIE


J


Nie przyjmować pominiętych tabletek i kontynuować przyjmowanie tabletek jak zwykle.

Stosować metodę mechaniczną (prezerwatywa) przez kolejne 7 dni.


Należy zwrócić się do lekarza o poradę.


TAK


Czy pacjentka współżyła w dniach, w których pominęła tabletki?


NIE


I


Nie przyjmować pominiętych tabletek i kontynuować przyjmowanie tabletek jak zwykle.

Stosować metodę mechaniczną (prezerwatywa) przez kolejne 7 dni.


W przypadku pominięcia którejkolwiek z różowych tabletek oraz braku krwawienia w 13. tygodniu, może oznaczać to ciążę. Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki

Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancja czynna zawarta w tabletce nie zostanie w pełni wchłonięta do organizmu. Ta sytuacja jest podobna do tej, gdy nastąpi pominięcie przyjęcia tabletki. Po wystąpieniu wymiotów lub biegunki należy przyjąć inną tabletkę z zapasowego blistra tak szybko jak to możliwe. Należy postąpić zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie "Pominięcie przyjęcia Seasonique”.

Jeśli pacjentka nie chce zmieniać normalnego schematu przyjmowania tabletek, należy przyjąć dodatkową tabletkę z ostatniego rzędu w opakowaniu.

Przerwanie przyjmowania Seasonique

Przerwanie przyjmowania Seasonique może nastąpić w każdej chwili. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna zwrócić się do lekarza o poradę dotyczącą innych, pewnych metod antykoncepcyjnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, położnej lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

•    krwawienie nieplanowane.

Często: może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób

•    zmiana nastroju, spadek popędu płciowego,    depresja

•    ból głowy, migrena

•    nudności, ból żołądka

•    trądzik

•    ciężkie przedłużające się krwawienie śródcykliczne, tkliwość piersi, bolesny okres

•    wzrost masy ciała.

Niezbyt często: może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób

•    zakażenie grzybicze, grzybicze i bakteryjne zakażenie pochwy (w tym drożdżyca), zakażenie pęcherza, nieżyt żołądka i jelit, zakażenie gardła i zatok

•    włókniakowe zaburzenia piersi, włókniaki macicy

•    niedokrwistość

•    wzrost apetytu, jadłowstręt, obniżenie apetytu, cukrzyca, oporność na insulinę

•    drażliwość, niepokój, obniżony nastrój, chwiejność emocjonalna, trudności z zasypianiem, zaburzenia orgazmu, paranoja

•    zawroty głowy, zwiększona wrażliwość skóry, zaburzenia czucia skórnego

•    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    nieregularna praca serca, przyspieszona praca serca

•    uderzenia gorąca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi podczas wstawania

•    przekrwienie zatok

•    wymioty, niestrawność, biegunka, zaparcia

•    zapalenie woreczka żółciowego, kamienie żółciowe

•    wysypka, zmiany wzrostu i struktury włosa, niezwykłe wypadanie lub przerzedzenie włosów, zaburzenia paznokci, nocne pocenie się, reakcja fotowrażliwości, przebarwienia skóry

•    obrzęk obwodowy, ból pleców, skurcz mięśni, ból stawów, sztywność    stawów, bóle    mięśni,    ból    szyi

•    suchość sromu i pochwy, skurcze macicy, ból piersi, nieregularne miesiączkowanie,    obrzmienie    piersi,

powiększenie piersi, ból w trakcie stosunku, krwawienie po stosunku, upławy, wydzielina z piersi, świąd narządów płciowych, wysypka narządów płciowych, ból miednicy, jajniki policystyczne, zaburzenia sromu, dyskomfort sromu i pochwy

•    zmęczenie, obrzęk różnych części ciała, ból, ból w klatce piersiowej, uczucie gorąca, złe samopoczucie, gorączka

•    wzrost ciśnienia krwi, wzrost lipidów

•    spadek masy ciała.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

•    reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne)

•    utrata przytomności

•    zakrzep w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica), płuc (zatorowość płucna) lub innych narządów

•    łysienie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Seasonique

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Seasonique

-    Substancjami czynnymi leku są:

Jedna różowa tabletka powlekana zawiera 150 mikrogramów lewonorgestrelu i 30 mikrogramów etynyloestradiolu

Jedna biała tabletka powlekana zawiera 10 mikrogramów etynyloestradiolu

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) w różowych tabletkach to:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna; hypromeloza; celuloza mikrokrystaliczna; magnezu stearynian Otoczka tabletki: hypromeloza 3 cP; hypromeloza 6 cP; tytanu dwutlenek (E171); makrogol 400; czerwień Allura AC, lak (E129); polisorbat 80; błękit brylantowy FCF, lak (E133)

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) w białych tabletkach to:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna; polakrylina potasowa; celuloza mikrokrystaliczna; magnezu stearynian

Otoczka tabletki: tytanu dwutlenek (E171); polidekstroza; hypromeloza 3 cP; hypromeloza 6 cP; triacetyna, hypromeloza 50 cP; makrogol 8000

Jak wygląda Seasonique i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera łącznie 3 blistry: 2 blistry, każdy zawierający po 28 różowych tabletek powlekanych i 1 blister zawierający łącznie 35 tabletek powlekanych - 28 różowych tabletek powlekanych i 7 białych tabletek powlekanych.

Trzy blistry umieszczone są w tekturowym opakowaniu, w foliowej saszetce i tekturowym pudełku zawierającym ulotkę.

Różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, około 5,7 mm średnicy, z wytłoczonym „172” po jednej stronie i „T” po drugiej stronie.

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, około 5,7 mm średnicy, z wytłoczonym „173” po jednej stronie i „T” po drugiej stronie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Seasonique Filmtabletten

Belgia: Seasonique 0.15 mg/0.03 mg filmomhulde tabletten en 0.01 mg filmomhulde tabletten

Francja: Seasonique

Niemcy: Seasonique

Włochy: Seasonique

Polska: Seasonique

Rumunia: SEASONIQUE 150 micrograme/30 micrograme §i 10 micrograme comprimate filmate Republika Słowacka: Seasonique 0,15mg/0,03mg filmom obalené tablety Słowenia: Seasonique 0,15 mg/0,03 mg in 0,01 mg filmsko obložene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dzień 8-84


Należy zwrócić się do lekarza o poradę.


TAK t

Dzień 1-7

Czy pacjentka współżyła w tygodniu poprzedzającym pominięcie przyjęcia tabletki?

NIE |


Pominięto 2 różowe tabletki


12

Seasonique

Charakterystyka Seasonique

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

^ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Seasonique, (150 mikrogramów+30 mikrogramów) i 10 mikrogramów, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda różowa tabletka powlekana zawiera 150 mikrogramów lewonorgestrelu i 30 mikrogramów etynyloestradiolu.

Każda biała tabletka powlekana zawiera 10 mikrogramów etynyloestradiolu.

Substancje pomocnicze:

różowe tabletki: laktoza 63,02 mg na tabletkę, E129 0,169 mg na tabletkę oraz E133 0,009 mg na tabletkę

białe tabletki: laktoza 69,20 mg na tabletkę

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, około 5,7 mm średnicy, z wytłoczonym „172” po jednej stronie i „T” po drugiej stronie.

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, około 5,7 mm średnicy, z wytłoczonym „173” po jednej stronie i „T” po drugiej stronie.

Białe tabletki są umieszczone w piątym (ostatnim) rzędzie na trzecim blistrze. Tylko trzeci blister zawiera pięć rzędów tabletek i ma prostokątny kształt.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Doustna antykoncepcja.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Seasonique to doustne tabletki antykoncepcyjne o wydłużonym schemacie stosowania, przyjmowane nieprzerwanie przez 91 dni. Każde kolejne 91-dniowe opakowanie należy rozpocząć następnego dnia po zastosowaniu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Opakowanie Seasonique składa się z 84 tabletek złożonych zawierających 150 mikrogramów lewonorgestrelu i 30 mikrogramów etynyloestradiolu oraz 7 tabletek zawierających 10 mikrogramów etynyloestradiolu.

Jak stosować Seasonique

Przyjmowanie tabletek trwa nieprzerwanie przez 91 dni. Jedną tabletkę należy stosować doustnie o tej samej porze każdego dnia w porządku przedstawionym na blistrze.

Jedna różowa tabletka zawierająca lewonorgestrel i etynyloestradiol jest stosowana przez 84 kolejne dni, następnie jedna biała tabletka zawierająca etynyloestradiol przez 7 dni, podczas których zwykle poj awia się krwawienie z odstawienia.

Jak rozpocząć stosowanie Seasonique

Tabletki należy stosować każdego dnia o podobnej porze, w razie potrzeby popijając niewielką ilością płynu, w porządku przedstawionym na blistrze. Codziennie przez 91 kolejnych dni należy stosować jedną tabletkę. Codziennie przez 84 kolejne dni należy stosować jedną różową tabletkę, następnie przez 7 kolejnych dni jedną białą tabletkę. Podczas 7 dni stosowania białych tabletek powinno pojawić się zaplanowane krwawienie z odstawienia.

Każdy kolejny 91-dniowy cykl rozpoczynany jest bez stosowania przerwy tego samego dnia tygodnia, w którym pacjentka rozpoczęła przyjmowanie swojej pierwszej dawki produktu Seasonique zgodnie z identycznym schematem dawkowania.

Hormonalny środek antykoncepcyjny nie był stosowany (w poprzednim miesiącu)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu fizjologicznego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Stosowanie Seasonique można rozpocząć później (tj. w okresie od 2. do 5. dnia cyklu), ale w tym przypadku zalecane jest stosowanie dodatkowej metody mechanicznej w ciągu pierwszych 7 dni pierwszego cyklu.

Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek antykoncepcyjny, ang. Combined Oral Contraceptive - COC; wkładka dopochwowa, plaster transdermalny)

Stosowanie tabletek Seasonique najlepiej rozpocząć w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną uprzednio stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania wkładki dopochwowej lub plastra transdermalnego, pacjentka powinna rozpocząć stosowanie Seasonique w dniu ich usunięcia, ale najpóźniej wtedy, gdy planowane było kolejne zastosowanie.

Zmiana z metody zawierającej wyłącznie progestagen (doustna tabletka, wstrzyknięcie, implant) lub system domaciczny wydzielający progestagen (IUS, ang. intrauterine system)

Pacjentka może dokonać zmiany z tabletek zawierających wyłącznie progestagen każdego dnia (z implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, z leku podawanego w postaci iniekcji -kiedy planowane było kolejne podanie), ale we wszystkich tych przypadkach powinno zalecić się stosowanie dodatkowej metody mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku stosowanie innych metod antykoncepcyjnych nie jest potrzebne.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Pacjentkom należy zalecić rozpoczęcie stosowania produktu w 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia należy stosować dodatkową metodę mechaniczną przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli pacjentka odbyła już wcześniej stosunek płciowy, należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego lub zaczekać na wystąpienie następnego krwawienia miesiączkowego.

Informacje dotyczące karmienia piersią, patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Skuteczność antykoncepcyjna może zostać zmniejszona w przypadku pominięcia przyjęcia różowej tabletki, a zwłaszcza w przypadku, gdy pacjentka zapomni przyjąć pierwsze tabletki z blistra.

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu różowej tabletki nie przekroczyło 12 godzin, pacjentka powinna przyjąć tabletkę tak szybko jak to możliwe, a terapia powinna być kontynuowana normalnie poprzez przyjęcie kolejnej tabletki przyjmować o zwykłej porze.

Jeżeli pacjentka zorientuje się po upływie 12 godzin od normalnej pory przyjęcia, że zapomniała przyjąć jedną lub kilka różowych tabletek, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek należy stosować następujące dwie podstawowe zasady:

1.    Nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

2.    Odpowiednie zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej wymaga nieprzerwanego przyjmowania tabletek przez 7 dni.

W związku z powyższym należy zalecić następujące postępowanie:

Pominiecie różowych tabletek zawierających lewonorgestrel+etynyloestradiol Pomiędzy Dniem 1. - Dniem 7. (tydzień 1.)

Jeśli jedna lub więcej tabletek zostało pominiętych w trakcie 1 tygodnia stosowania, istnieje podwyższone ryzyko zajścia w ciążę, ponieważ do zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki wymaganych jest 7 dni nieprzerwanego stosowania tabletek.

Jeżeli pacjentka odbyła stosunek w ciągu 7 dni przed pominięciem przyjęcia tabletki, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto oraz im bliżej jest do stosowania białych tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Pojedyncza pominięta różowa tabletka powinna zostać przyjęta tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek w tym samym czasie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze.

Jeśli pominięto dwie różowe tabletki, dwie tabletki należy przyjąć w dniu, w którym pacjentka przypomni sobie o pominiętych tabletkach oraz dodatkowe dwie następnego dnia. Następnie należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze.

Jeśli pominięto 3 lub więcej różowych tabletek, pominiętych tabletek nie powinno się uwzględniać a kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze, jak wskazano na opakowaniu. Pacjentka może oczekiwać krwawienia w ciągu tygodnia następującego po pominięciu tabletek.

W każdym przypadku, przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.

Pomiędzy Dniem 8. - Dniem 84. (tydzień 2. do tygodnia. 12.)

Pacjentka powinna przyjąć pojedynczą pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek w tym samym czasie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Stosowanie dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych nie jest potrzebne.

Jeśli pacjentka pominęła dwie różowe tabletki, dwie tabletki należy przyjąć w dniu, w którym pacjentka przypomni sobie o pominiętych tabletkach oraz dodatkowe dwie następnego dnia.

Następnie należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Należy stosować dodatkowe, niehormonalne metody zabezpieczeń antykoncepcyjnych przez kolejne 7 dni po wznowieniu przyjmowania tabletek.

Jeśli pacjentka pominęła 3 lub więcej różowych tabletek, pominiętych tabletek nie powinno się uwzględniać, a kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze, jak wskazano na opakowaniu. Pacjentka może oczekiwać krwawienia w ciągu tygodnia następującego po pominięciu tabletek. Należy stosować dodatkowe, niehormonalne metody zabezpieczeń antykoncepcyjnych przez kolejne 7 dni po wznowieniu przyjmowania tabletek. Jeśli w dniach, w których pominięto tabletki doszło do stosunku płciowego, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto oraz im bliżej jest do stosowania białych tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Pominięcie białych tabletek zawierających etynyloestradiol (tydzień 13.)

Zapomniane tabletki należy pominąć i kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze do momentu zużycia opakowania. Stosowanie dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych nie jest potrzebne.

Jeśli u pacjentki nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w trakcie 13. tygodnia (podczas przyjmowania białych tabletek zawierających etynyloestradiol), należy sprawdzić, czy kobieta jest w ciąży przed rozpoczęciem nowego cyklu 91-dniowego.

Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku ciężkich objawów żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki), wchłanianie może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.

Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, pacjentka powinna postąpić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki.

Jeśli pacjentka nie chce zmienić normalnego schematu stosowania tabletek, może przyjąć dodatkową różową tabletkę(i) z ostatniego rzędu (tydzień 12.).

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Seasonique u kobiet w wieku reprodukcyjnym poniżej 18 lat nie została ustalona.

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COCs) nie wolno stosować w przypadku występowania jakiejkolwiek z niżej wymienionych chorób. Jeżeli którakolwiek z chorób wystąpi po raz pierwszy w trakcie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy żylnej (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy tętniczej (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawów prodromalnych (np. dławica piersiowa i przemijający napad niedokrwienny)

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości udaru naczyniowego mózgu

•    Obecność ciężkich lub różnorodnych czynników ryzyka zakrzepicy tętniczej:

•    Cukrzyca z objawami naczyniowymi

•    Ciężkie nadciśnienie tętnicze

•    Ciężka dyslipoproteinemia

•    Wrodzone lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy żylnej lub tętniczej, takie jak oporność na aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciał antykardiolipinowych, antykoagulantu toczniowego)

•    Zapalenie trzustki lub występowanie w przeszłości takiej choroby, jeśli przebiegało z ciężką hipertriglicerydemią

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej choroby wątroby, tak długo jak parametry czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych)

•    Rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia nowotworu złośliwego zależnego od hormonów płciowych (np. narządów płciowych lub piersi)

•    Niezdiagnozowane krwawienie z pochwy

•    Występowanie w przeszłości migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi

•    Stosowanie jednocześnie z produktem ziołowym zawierającym dziurawiec (Hypericum perforatum)

   Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych poniżej chorób (czynników ryzyka), należy dokonać oceny stosunku korzyści ze stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do możliwego ryzyka indywidualnie dla każdej pacjentki i omówić wynik tej oceny z pacjentką przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania doustnej antykoncepcji. W razie pogorszenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy jakichkolwiek z wymienionych chorób lub czynników ryzyka, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem. Lekarz powinien wtedy zadecydować, czy należy przerwać stosowanie doustnej antykoncepcji.

Choroby naczyniowe

Stosowanie jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego niesie zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu z pacjentkami nie stosującymi takich metod antykoncepcji. Zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

Badania epidemiologiczne wykazały, że u pacjentek bez znanych czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przyjmujących małe dawki estrogenów (< 50 pg etynyloestradiolu) występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobieto-lat. Dla porównania, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występuje u 5 do 10 przypadków na 100 000 kobieto-lat u pacjentek nie stosujących doustnej antykoncepcji i 60 przypadków na 100 000 ciąż. W 1-2% przypadków żylna choroba zakrzepowo-zatorowa kończy się zgonem.

Nie wiadomo, w jaki sposób Seasonique wpływa na wystepowanie takich zdarzeń w porównaniu z innymi złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek między stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych i zwiększeniem ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętniczej (zawału mięśnia sercowego, przemijającego ataku niedokrwiennego).

Nadzwyczaj rzadko obserwowano wystąpienie zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub żyłach i tętnicach mózgowych lub siatkówki u pacjentek stosujących tabletki antykoncepcyjne. Brak porozumienia co do tego czy występowanie tych przypadków wiąże się ze stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Objawy żylnej lub tętniczej zakrzepicy/incydentów zakrzepowo-zatorowych lub udaru naczyniowego mózgu mogą obejmować:

•    nietypowy, jednostronny ból nóg i (lub) obrzęk,

•    nagły, silny ból w klatce piersiowej, promieniujący lub nie do lewego ramienia,

•    nagłą duszność,

•    nagły atak kaszlu,

•    każdy nietypowy, ciężki, długotrwały ból głowy,

•    wystąpienie po raz pierwszy lub pogorszenie migreny,

•    nagłą częściową lub całkowitą utratę widzenia,

•    podwójne widzenie,

•    niewyraźną mowę lub afazję,

•    zawroty głowy,

•    utratę przytomności z napadem lub bez ogniskowego napadu padaczkowego,

•    osłabienie lub silne drętwienie, pojawiające się nagle, dotyczące jednej połowy lub jednej części ciała,

•    zaburzenia ruchowe,

•    ”ostry” brzuch.

Ryzyko żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny wzrasta z:

•    wiekiem

•    dodatnim wywiadem rodzinnym (występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u jednego z rodzeństwa lub rodziców we względnie młodym wieku). W przypadku podejrzewania dziedzicznej skłonności do tego typu zaburzeń, pacjentkę należy skierować do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyj nego.

•    długotrwałym unieruchomieniem, poważną operacją, jakąkolwiek operacją nóg lub poważnym urazem. W tych sytuacjach zalecane jest przerwanie przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (w przypadku planowanej operacji co najmniej 6 tygodni wcześniej) i nie stosowanie leku przez 2 tygodnie po powrocie do sprawności fizycznej.

•    otyłością (wskaźnik masy ciała przekraczający 30 kg/m2)

•    nie ustalono, jaką jednoznaczna rola żylaków i powierzchniowego zakrzepowego zapalenia żył w zapoczątkowaniu lub nasileniu zakrzepicy żylnej.

Ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub udaru naczyniowego mózgu u pacjentek stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny wzrasta z:

•    wiekiem

•    paleniem tytoniu (pacjentkom w wieku powyżej 35 lat należy zalecić zaprzestanie palenia, jeżeli chcą stosować złożony doustny środek antykoncepcyjny)

•    dyslipoproteinemią

•    nadciśnieniem tętniczym

•    wystąpieniem migreny

•    otyłością (wskaźnik masy ciała przekraczający 30 kg/m2)

•    dodatnim wywiadem rodzinnym (występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u jednego z rodzeństwa lub rodziców we względnie młodym wieku). W przypadku podejrzewania dziedzicznej skłonności do tego typu zaburzeń, pacjentkę należy skierować do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego

•    chorobą zastawkową serca,

•    migotaniem przedsionków.

Obecność jednego poważnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka może również stanowić przeciwwskazanie. Należy także wziąć pod uwagę możliwość leczenia przeciwzakrzepowego. Pacjentki stosujące złożony doustny środek antykoncepcyjny należy odpowiednio pouczyć, aby w razie wystąpienia objawów wskazujących na zakrzepicę powiadomiły lekarza. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakrzepicy, należy przerwać stosowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Ze względu na teratogenne działanie terapii przeciwzakrzepowej (kumaryny), powinny być zastosowane alternatywne metody antykoncepcji.

Należy rozważyć zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu (w celu uzyskania informacji dotyczącej „Wpływu na płodność, ciążę i laktację” patrz punkt 4.6).

Do innych stanów chorobowych, które były związane z wystąpieniem działań niepożądanych ze strony naczyń krwionośnych, należą: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy oraz przewlekła zapalna choroba jelita grubego (choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie okrężnicy) i anemia sierpowata.

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny podczas przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (co może być objawem zapowiadającym zaburzenia naczyniowe mózgu) może być przyczyną natychmiastowego zaprzestania stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyj nego.

Nowotwory

Niektóre badania epidemiologiczne wskazały, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (> 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, jednakże trwają spory o zakres wpływu na te zmiany skutków zachowania seksualnego oraz innych czynników, takich jak wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko raka piersi (RR = 1,24).

To zwiększone ryzyko zmniejsza się stopniowo w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet stosujących aktualnie lub niedawno złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki wobec całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów wskazujących na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowany wzorzec zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u osób stosujących złożone środki antykoncepcyjne, biologicznego wpływu złożonych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników jednocześnie. U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały tych produktów.

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych i, jeszcze rzadziej, złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków w obrębie jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.

Przy zastosowaniu większych dawek złożonych środków antykoncepcyjnych (50 gg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko nowotworu macicy i jajników.

Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.

Inne stany

Pacjentki z hipertriglicerydemią lub takimi zaburzeniami w wywiadzie rodzinnym mogą być narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

U wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego, jednakże rzadko ma to znaczenie kliniczne. Nagłe przerwanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego jest uzasadnione tylko w tych rzadkich przypadkach. Jeżeli w trakcie przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego istniejące wcześniej nadciśnienie tętnicze, stale podwyższone wartości ciśnienia tętniczego lub znaczny wzrost ciśnienia tętniczego nie odpowiada na leczenie przeciwnadciśnieniowe, należy odstawić doustne złożone środki antykoncepcyjne. W uzasadnionych przypadkach można powrócić do stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, gdy terapia nadciśnienia tętniczego doprowadzi do normalizacji wartości ciśnienia.

Zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie następujących stanów, choć nie potwierdzono jednoznacznie istnienia związku ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, pemfigoid ciężarnych (łac. Herpes gestationis), otoskleroza związana z utratą słuchu.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do momentu, aż wskaźniki czynności wątroby powrócą do normy. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z wystąpieniem cholestazy, które występowały w czasie przebytej ciąży lub podczas przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Pomimo że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność obwodową insuliny oraz tolerancję glukozy, brak dowodów na to, że potrzebna jest zmiana trybu leczenia u pacjentów z cukrzycą, stosujących małe dawki złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zawierających < 0,05 mg etynyloestradiolu). Jednakże kobiety z cukrzycą należy poddawać starannej obserwacji, szczególnie na początku stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

Podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego obserwowano pogorszenie endogennej depresji, padaczki, choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia okrężnicy.

Niezbyt często może wystąpić ostuda na skórze, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z tendencją do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Badania i konsultacje lekarskie

Przed rozpoczęciem lub powrotem do stosowania Seasonique należy zebrać pełny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) oraz sprawdzić czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie lekarskie, mając na uwadze przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Należy również poinformować pacjentkę o konieczności dokładnego zapoznania się z treścią ulotki i zastosowania się do zawartych w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny być oparte na obowiązujących wytycznych oraz dostosowane indywidualnie.

Należy poinformować pacjentkę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np. pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2) lub równoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).

Zmniejszona kontrola cyklu

Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie nieplanowane), zwłaszcza w pierwszych 3 miesiącach stosowania. Należy wykonać badania mające na celu wyjaśnienie przyczyn jakiegokolwiek nieregularnego krwawienia, jeśli krwawienie trwa nadal.

W badaniach klinicznych Seasonique zaplanowane krwawienie (z odstawienia) i (lub) plamienie pozostawało dość stałe w czasie, przy średnio 3-dniowym okresie krwawienia i (lub) plamienia na każdy 91-dniowy cykl.

Nieplanowane krwawienie i nieplanowane plamienie zmniejszało się podczas kolejnych 91-dniowych cykli.

Jeśli pojawia się nieplanowane plamienie lub krwawienie, należy poinstruować pacjentkę, aby kontynuowała stosowanie produktu według tego samego schematu. Jeśli krwawienie powtarza się lub jest długotrwałe, zaleca się, by pacjentka skonsultowała się ze swoim lekarzem.

Seasonique zawiera laktozę. Pacjentki z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu.

Różowe tabletki Seasonique zawierają azowe barwniki lak aluminiowy czerwień Allura AC (E129) oraz lak aluminiowy błękit brylantowy FCF (E133), które mogą powodować reakcję alergiczną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy skonsultować informacje dotyczące stosowanych równocześnie leków w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji.

Wpływ innych produktów leczniczych na Seasonique

Interakcje pomiędzy złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i innymi lekami mogą prowadzić do krwawień nieplanowanych i (lub) zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną. Poniższe interakcje zgłaszano w piśmiennictwie naukowym.

Metabolizm wątrobowy

Interakcje mogą wystąpić z lekami, które indukują enzymy mikrosomalne wątroby powodując wzrost klirensu hormonów płciowych (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, bosentan, wemurafenib oraz leki stosowane w HIV (np. rytonawir, newirapina) oraz możliwe, że także oksykarbamazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwinę oraz produkty ziołowe zawierające dziurawiec (Hypericumperforatum)). Maksymalna indukcja enzymatyczna na ogół występuje w ciągu 10 dni, jednak może utrzymywać się przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Postępowanie

Pacjentki krótkotrwale przyjmujące którykolwiek produkt spośród wymienionych powyżej grup leków lub pojedynczą substancję czynną (leki indukujące enzymy wątrobowe) poza ryfampicyną powinny przejściowo, oprócz stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną w trakcie oraz przez 7 dni po zakończeniu leczenia.

Pacjentki leczone ryfampicyną powinny - oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego -stosować dodatkową metodę mechaniczną podczas przyjmowania ryfampicyny oraz przez 28 dni po zakończeniu jej stosowania.

U kobiet poddanych długoterminowemu leczeniu za pomocą substancji czynnych indukujących enzymy wątrobowe zalecana jest inna skuteczna, niehormonalna metoda antykoncepcji.

Wpływ Seasonique na inne produkty lecznicze

Wykazano, że jednoczesne stosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych i lamotryginy obniża poziom lamotryginy o około 50%. Ta interakcja może być spowodowana składnikiem estrogenowym ponieważ nie występuje podczas podawania samych progestagenów. U pacjentki już leczonej lamotryginą, konieczne może być ścisłe monitorowanie kliniczne i dostosowanie dawki na początku leczenia oraz przerwanie antykoncepcji. W innym wypadku, należy unikać rozpoczynania doustnej antykoncepcji podczas dostosowywania dawki lamotryginy.

Badania laboratoryjne

Stosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym na wskaźniki biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, osoczowe stężenie białek (nośnikowych), np. globuliny wiążące kortykosteroidy oraz frakcji lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia oraz fibrynolizy. Powyższe zmiany zazwyczaj utrzymują się w prawidłowym zakresie wartości laboratoryjnych.

Pacjentki stosujące terapię zastępczą hormonów tarczycy mogą wymagać podwyższonych dawek hormonu tarczycy ponieważ stężenia globulin wiążących hormony tarczycy w surowicy wzrastają podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Seasonique nie jest wskazany w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania Seasonique, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu.

Większość badań epidemiologicznych nie wykazało jednakże zwiększonego ryzyka wystąpienia wad u dzieci urodzonych przez kobiety przyjmujące złożone środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani jakiegokolwiek działania teratogennego po niezamierzonym przyjęciu tabletek antykoncepcyjnych w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu produktu podczas ciąży i w okresie laktacji (patrz punkt 5.3). Na podstawie tych danych uzyskanych u zwierząt nie można wykluczyć wystapienia działań niepożądanych spowodowanych przez działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne doświadczenie ze stosowaniem złożonych środków antykoncepcyjnych w czasie ciąży nie dostarczyło dowodów na zaistnienie działań niepożądanych u ludzi.

Karmienie piersią

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą one zmniejszać ilość kobiecego mleka oraz zmieniać jego skład. Dlatego zazwyczaj nie zaleca się stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, dopóki kobieta nie zaprzestanie karmienia dziecka piersią. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka kobiecego. Te ilości mogą wpływać na noworodka.

Płodność

Seasonique jest wskazany do zapobiegania ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie obserwowano wpływu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Kluczowe badanie kliniczne, w którym określono bezpieczeństwo i skuteczność Seasonique było 12-miesięcznym, wieloośrodkowym, otwartym badaniem, do którego włączono kobiety w wieku 18-40 lat, spośród których 1006 przyjęło co najmniej jedną dawkę Seasonique.

Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi wymagającymi pomocy medycznej były nieregularne i (lub) ciężkie krwawienia z macicy, wzrost masy ciała i trądzik.

Dodatkowe działania niepożądane, zindentyfikowane po wprowadzeniu Seasonique do obrotu mają nieznaną częstość występowania.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/100); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i zarażenia

zakażenia grzybicze, grzybicze zakażenie

pasożytnicze

pochwy, bakteryjne zapalenie pochwy, zakażenie pęcherza, nieżyt żołądka i jelit, zapalenie zatok, zapalenie gardła, drożdżyca pochwy, zakażenie pochwy, zapalenie pochwy

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

mastopatia, mięśniak macicy, powiększenie mięśniaka macicy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwoś

ci

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie apetytu, jadłowstręt, obniżenie apetytu, cukrzyca, insulinooporność

Zaburzenia

psychiczne

zmiany nastroju, obniżenie libido, depresja

drażliwość, niepokój, nasilona depresja, obniżenie nastroju, uczucie rozstroju, bezsenność, chwiejność emocjonalna, nasilony niepokój, zaburzenia orgazmu, paranoja

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy1, migrena2

zawroty głowy,

przeczulica,

niedoczulica

utrata

przytomności

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia serca

kołatanie serca, częstoskurcz

Zaburzenia

naczyniowe

uderzenia gorąca,

nadciśnienie,

nasilone

nadciśnienie,

hipotonia

ortostatyczna

zakrzepica

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

przekrwienie zatok

zatorowość

płucna,

zakrzepica

płucna

Zaburzenia żołądka

nudności3, ból

wymioty,

i jelit

brzucha4

niestrawność, biegunka, zaparcia, nasilenie nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik1

wysypka, nieprawidłowy wzrost włosów, nieprawidłowa struktura włosa, utrata owłosienia, zaburzenia paznokci, nocne pocenie się, reakcja

fotowrażliwości, przebarwienia skóry

alopecia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

obrzęk obwodowy, ból pleców, skurcz mięśni, ból stawów, sztywność stawów, bóle mięśni, ból szyi

ból kończyn

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

metrorrha

gia

menorrhagia, tkliwość piersi, bolesne krwawienie

suchość sromu i pochwy, skurcze macicy, ból piersi, nieregularne krwawienie, obrzmienie piersi, powiększenie piersi, dyspareunia, krwawienie po stosunku, upławy, wydzielina z piersi, świąd narządów płciowych, wysypka narządów płciowych, ból miednicy, jajniki policystyczne, zaburzenia sromu, dyskomfort sromu i pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie, obrzęk6, ból, ból w klatce piersiowej, uczucie gorąca,

grypopodobne, złe

samopoczucie,

gorączka

Badania

diagnostyczne

wzrost masy ciała

wzrost ciśnienia krwi, wzrost lipidów, spadek masy ciała

1    w tym nasilony ból głowy i napięciowy ból głowy

2    w tym nasilona migrena oraz migrena z aurą

3    w tym nasilone nudności

4    w tym wzdęcia, ból w górnej i dolnej części brzucha

5    w tym nasilenie trądziku

6    w tym obrzęk obwodowy

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane, które są omówione w punkcie 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

•    Żylne choroby zakrzepowo-zatorowe

•    Tętnicze choroby zakrzepowo-zatorowe

•    Nadciśnienie tętnicze

•    Nowotwory wątroby

•    Występowanie lub nasilenie zdarzeń, których związek ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczne: choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, padaczka, migrena, mięśniak macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, pemfigoid ciężarnych (łac. Herpes gestationis), pląsawica Sydenhama, hemolityczny zespół mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna.

•    Ostuda

•    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do momentu, aż wskaźniki czynności wątroby powrócą do normy

•    U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub zaostrzyć objawy obrzęku naczynioruchowego

Częstość zdiagnozowanych przypadków raka piersi jest nieznacznie zwiększona wśród pacjentek stosujących doustny środek antykoncepcyjny. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne jest niewielki wobec całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Nie jest znany związek przyczynowy ze stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel. + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących poważnych skutków przedawkowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Na podstawie ogólnego doświadczenia ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zidentyfikowano następujące objawy, które mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, a leczenie jest objawowe. 1

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, hormony antykoncepcyjne, progestageny i estrogeny, produkt złożony Kod ATC: G03AA07

Całkowity wskaźnik Pearla (18-35 lat) wynosił: 0,76 (górna granica dwustronnego przedziału ufności 95% 1,76)

Wskaźnik Pearla dla niepowodzenia metody (18-35 lat): 0,26 (górna granica dwustronnego przedziału ufności 95% 0,80)

Całkowity wskaźnik Pearla (18-40 lat): 0,67 (górna granica dwustronnego przedziału ufności 95% 1,56)

Efekt działania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych opiera się na interakcji pomiędzy różnymi czynnikami, których najważniejszy skutek uwidacznia się jako zahamowanie owulacji i zmiany w endometrium.

Seasonique to doustny produkt antykoncepcyjny o wydłużonym schemacie stosowania, który zaplanowane krwawienia z odstawienia zmniejsza do czterech wystąpień w ciągu roku. Dodatkowo, w trakcie ostatnich 7 dni wydłużonego schematu (Dni 85-91) stosuje się 10 mikrogramów etynyloestriadiolu zamiast placebo, by wzmocnić hamowanie pęcherzyków jajnikowych i obniżyć ryzyko owulacji, jednak nie wiadomo, do jakiego stopnia skuteczność anytkoncepcyjna ulega modyfikacji.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przedstawienia wyników badań Seasonique w antykoncepcji na populacji dziecięcej (w celu uzyskania informacji dotyczącej zastosowania u dzieci i młodzieży patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenia etynoloestradiolu i lewonorgestrelu w osoczu występują po 2 godzinach od podania doustnego. Lewonorgestrel jest całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym (biodostępność blisko 100%) i nie podlega efektowi pierwszego przejścia. Etynyloestradiol jest wchłaniany z przewodu pokarmowego, ale z powodu efektu pierwszego przejścia w śluzówce jelita i wątrobie, jego biodostępność wynosi w przybliżeniu 43%.

Stan stacjonarny

Podczas ciągłego stosowania Seasonique poziom lewonorgestrelu w surowicy wzrasta około 3-krotnie a etynoloestradiolu około 1,6-krotnie w Dniu 21. w porównaniu z Dniem 1. stosowania.

Dzienna ekspozycja na lewonorgestrel i etynoloestradiol w Dniu 21., odpowiadającym końcowi typowego 3-tygodniowego schematu antykoncepcji oraz w Dniu 84., na zakończenie rozszerzonego schematu była podobna, bez dalszej akumulacji leku.

Dystrybucja

Lewonorgestrel wiąże się w wysokim stopniu z białkami, zwłaszcza z globuliną wiążącą hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) i albuminą w surowicy. Etynynloestradiol jest w wysokim stopniu (około 95%), ale niespecyficznie wiązany przez albuminę w surowicy. Etynynloestradiol nie wiąże się do SHBG, ale indukuje wzrost stężeń SHBG w surowicy, co wpływa na względną dystrybucję lewonorgestrelu do innych frakcji białek (wzrost frakcji związanej z SHBG i spadek frakcji związanej z albuminą).

Metabolizm

Po wchłonięciu lewonorgestrel jest sprzężany w położeniu 17ß-OH z wytworzeniem siarczanu i w mniejszym stopniu glukuronidu w osoczu.

Efekt pierwszego przejścia etynyloestradiolu obejmuje tworzenie siarczanu 3-etynyloestradiolu w ścianie jelita, po czym następuje 2-hydroksylacja części pozostałego niezmienionego etynyloestradiolu przez enzym wątrobowy P-450 3A4. Różne hydroksylowane metabolity są poddawane dalszej metylacji i (lub) sprzężeniu.

Eliminacja

Około 45% lewonorgestrelu i jego metabolitów jest wydalane z moczem i około 32% jest wydalane z kałem, głównie jako koniugaty glukuronidowe. Okres półtrwania wydalania dla lewonorgestrelu po pojedynczej dawce Seasonique wynosił około 34 godzin.

Etynyloestradiol jest wydalany z moczem i kałem jako koniugat glukuronidowy i siarczanowy i podlega krążeniu wątrobowo-jelitowemu. Okres półtrwania wydalania dla etynyloestradiolu po pojedynczej dawce Seasonique wynosił około 18 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U zwierząt laboratoryjnych skutki stosowania lewonorgestrelu i etynyloestradiolu ograniczały się do tych związanych z rozpoznanym działaniem farmakologicznym. W szczególności, badania toksycznego wpływu na reprodukcję ujawniają efekt embriotoksyczny i fetotoksyczny u zwierząt. Przedkliniczne dane dla etynyloestrodiolu i lewonorgestrelu nie ujawniają szczególnego ryzyka dla ludzi na podstawie badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, a genotoksyczność i potencjalne działanie rakotwórcze nie wskazują na żadne szczególne zagrożenie dla człowieka.

Należy jednak pamiętać, że steroidy płciowe mogą pobudzać wzrost pewnych hormonozależnych tkanek i guzów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Różowe tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki:

Laktoza bezwodna Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 3 cP Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Czerwień Allura AC, lak (E129) Polisorbat 80

Błękit brylantowy FCF, lak (E133)

Białe tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki:

Laktoza bezwodna Polakrylina potasowa Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Tytanu dwutlenek (E171)

Polidekstroza Hypromeloza 3 cP Hypromeloza 6 cP Triacetyna Hypromeloza 50 cP Makrogol 8000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każde opakowanie zawiera 91 tabletek powlekanych (84 różowe tabletki i 7 białych tabletek) w trzech Wistach: 2 x 28 różowych tabletek powlekanych + 1 x (28 różowych tabletek powlekanych + 7 białych tabletek powlekanych). Trzy blistry PVC/TE/PVDC/Aluminium. Blistry w tekturowym opakowaniu, umieszczone w foliowej saszetce. Całość w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Seasonique