Imeds.pl

Sensiva (45 G + 28 G + 0,3 G)/100 G

Document: dokument 0 change

LriV'c{u ftojcSikii.. • ; i• ""

ULOTKA DLA PACJENTA


Wyrobów Mecytznydi i rtu^,.. .,>•,/ Biobójczych ul. 2ąbkov/3ka41,03-733 Warszawa REGON 015249501 ___(15)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Sensira ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem._

SENSIVA

(1-Propanolum + 2-Propanolum + Acidum lacticum) (45 g + 28 g + 0,3 g), płyn

Skład:

100 g płynu zawiera:

-    substancje czynne: 1-propanolu 45 g, 2-propanolu 28 g, kwasu mlekowego 0,3 g;

-    substancję pomocnicze: alkohol mirystynowy, trójglicerydy średniolańcuchowych kwasów tłuszczowych, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania:

Butelki zawierające 150 ml, 450 mliii płynu Kanister zawierający 10 1 płynu

Podmiot odpowiedzialny:

Schulke and Mayr GmbH Robert Koch Strasse 2 22840 Norderstedt Niemcy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sensiva i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Sensiva

3.    Jak stosować lek Sensiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Sensiva

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Sensiva i w jakim celu się go stosuje

Lek Sensiva zawiera substancje czynne: 1-propanol (alkohol propylowy), 2-propanol (alkohol izopropylowy) i kwas mlekowy. Lek działa bakteriobójczo, grzybójczo i wirusobójczo.

/yrobów Met


■Ctófl


yu:««


-«..C -j Ur I

'* jUjurych


u!. Żakowska 41,03-/33 Warszawa BEGON qi 5vaQ ^*01

Lek Sensiva zawiera również substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające^^ó^0^ zapobiegają wysuszaniu rąk i utrzymują elastyczność skóry.

Lek o pH 5,5.


Wskazania do stosowania:

Sensiva jest alkoholowym preparatem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

2. Zanim zastosuje się lek Sensiva

Nie należy stosować leku Sensiva w nadwrażliwości na 1-propanol, 2-propanol i kwas mlekowy lub na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Sensira

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w leku mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnouslrojowe.

Lek łatwopalny.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat Brak danych.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych.

Stosowanie innych leków:

Brak danych.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

3. Jak stosować lek Sensiva

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:

3 ml leku Sensiva należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi:

w umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml leku Sensiva przez 5 minut, dbając o stałe zwilżenie lekiem skóry.

Poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

?

t . .u / Bicbójcrych


W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sensivai,v'ijL°r

Brak danych.

W przypadku omyłkowego spożycia leku Sensiva

W przypadku omyłkowego wypicia leku Sensiva, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może nastąpić zatrucie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sensiva może powodować działania niepożądane.

Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

W przypadku wystcjpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Sensiva

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

Lek jest łatwopalny.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Higiena Sp. z o. o.

01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8

tel. 022-568-22-02, 022-568-22-03 fax .022-568-22-04 e-mail: higiena@poczta.wp.pl www. higiena, org.pl

Leczniczych

••• itii w Medycznych i Produktów Biobójczych

ZATWIERDZA


Data opracowania ulotki: