Imeds.pl

Setinin 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Setinin, 25 mg, tabletki powlekane Setinin, 100 mg, tabletki powlekane Setinin, 200 mg, tabletki powlekane Setinin, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Setinin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Setinin

3.    Jak stosować lek Setinin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Setinin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Setinin i w jakim celu się go stosuje

Lek Setinin zawiera substancję czynną nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych

przeciwpsychotycznymi.

Lek Setinin może być stosowany w leczenia chorób, takich jak:

-    Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej: kiedy pacjent odczuwa głęboki smutek. Pacjent może odczuwać przygnębienie, poczucie winy, brak energii i utratę apetytu lub mieć trudności z zasypianiem.

-    Mania: pacjent może być bardzo podekscytowany, uradowany, pobudzony, rozentuzjazmowany lub nadmiernie aktywny; może mieć niewłaściwą ocenę sytuacji, w tym przejawiać zachowania agresywne lub destrukcyjne.

-    Schizofrenia: pacjent może słyszeć lub odczuwać rzeczy, które w rzeczywistości nie mają miejsca, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania lub jest niezwykle podejrzliwy, zalękniony, zdezorientowany, ma poczucie winy, odczuwa napięcie lub przygnębienie.

Lekarz może zalecić dalsze stosowanie leku Setinin nawet jeśli stan pacjenta ulegnie poprawie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Setinin Kiedy nie stosować leku Setinin

- Jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    niektóre leki stosowane w zakażeniu HIV

-    leki z grupy „azoli” (stosowane w zakażeniach grzybiczych)

-    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach bakteryjnych)

-    nefazodon (stosowany w depresji).

Nie należy stosować leku Setinin, jeśli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Setinin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Setinin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

-    u pacjenta lub u kogokolwiek z jego rodziny występują lub występowały problemy z sercem, np. zaburzenia rytmu serca lub jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki, które mogą mieć wpływ na rytm serca.

-    u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi.

-    u pacjenta wystąpił udar mózgu, zwłaszcza gdy dotyczy to osoby w podeszłym wieku.

-    u pacjenta występują problemy z wątrobą.

-    u pacjenta kiedykolwiek występowały napady drgawek (napady padaczkowe).

-    u pacjenta występuje cukrzyca lub ryzyko zachorowania na cukrzycę. W takich przypadkach lekarz może zalecić badania stężenia cukru we krwi podczas stosowania leku Setinin.

-    u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono małą liczbę białych krwinek (bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków czy nie).

-    pacjent jest w podeszłym wieku i występuje u niego otępienie (utrata czynności mózgu). U tych pacjentów nie należy stosować leku Setinin, ponieważ leki z grupy, do której należy Setinin, mogą zwiększać ryzyko udaru, a w niektórych przypadkach także ryzyko śmierci.

-    u pacjenta lub kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne; stosowanie leków z tej grupy powoduje ich powstawanie.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli wystąpią objawy takie jak:

-    wysoka temperatura (gorączka), sztywność mięśni, uczucie dezorientacji, zmiany w poziomie świadomości. Mogą to być objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego.

-    mimowolne ruchy, przede wszystkim języka, warg i szczęki, grymasy twarzy, szybkie mruganie oczu i niekontrolowane ruchy ramion, nóg, palców rąk i stóp. Mogą to być objawy późnych dyskinez.

-    drżenie, skręcanie i powtarzające się ruchy lub nieprawidłowa postawa ciała, zaburzenia mowy, niepokój, sztywność mięśni. Mogą to być objawy pozapiramidowe.

-    zawroty głowy lub uczucie nadmiernej senności. Może to zwiększać ryzyko przypadkowych urazów (upadki) u pacjentów w podeszłym wieku.

-    trudności w połykaniu.

-    zwiększenie masy ciała. Lekarz może zalecić dokładniej szą kontrolę leczenia.

-    napady drgawek (napady padaczkowe).

-    długotrwała i bolesna erekcja (prapizm).

Wszystkie te objawy mogą wystąpić podczas leczenia lekami z tej grupy terapeutycznej . Lekarz może zadecydować o konieczności zmniejszenia dawki lub przerwania leczenia.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Podczas depresji mogą niekiedy pojawiać się myśli o okaleczeniu się lub samobójstwie. Myśli te mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki zaczynają działać po pewnym czasie, zwykle po 2 tygodniach, czasem nawet później. Objawy te mogą również nasilać się, gdy nastąpiło nagłe przerwanie leczenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe u młodych osób dorosłych. Informacje uzyskane w badaniach klinicznych wykazują zwiększone ryzyko występowania myśli i (lub) zachowań samobójczych u młodych osób dorosłych, w wieku poniżej 25 lat, z depresją.

W razie wystąpienia myśli dotyczących samookaleczenia lub samobójstwa należy skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala. Pomocne może okazać się poinformowanie przez pacjenta kogoś z rodziny lub bliskiego przyjaciela o depresji i poproszenie o przeczytanie niniejszej ulotki. Można poprosić tę osobę, aby powiedziała pacjentowi, gdy zauważy u niego nasilenie depresji lub niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Lek Setinin nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na duże ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Lek Setinin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leku Setinin, jeżeli pacjent stosuje:

-    niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV

-    leki z grupy „azoli” (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

-    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach bakteryjnych)

-    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina lub karbamazepina)

-    leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

-    leki wpływające na centralny układ nerwowy

-    tiorydazynę (lek stosowany w leczeniu chorób psychicznych)

-    leki wpływające na rytm serca, np. leki które mogą wywołać zaburzenia elektrolitowe (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub niektóre antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń).

Jeśli pacjent nie jest pewien jakiego rodzaju leki stosuje należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Setinin.

Lek Setinin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Setinin może być przyjmowany z jedzeniem lub bez jedzenia.

Należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Skojarzone działanie leku Setinin i alkoholu może wywoływać ospałość.

Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Setinin. Sok grejpfrutowy może wpływać na działanie leku Setinin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Setinin podczas ciąży, chyba że zostanie to uzgodnione z lekarzem.

Leku Setinin nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

U noworodków matek, które stosowały kwetiapinę w ostatnim trymestrze ciąży (3 ostatnie miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drgawki, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i zaburzenia odżywiania. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów może zaistnieć konieczność skontaktowania się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Setinin może wywołać u pacjenta ospałość. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać żadnych narzędzi ani maszyn aż do czasu, kiedy pozna swoją reakcję na stosowany lek.

Lek Setinin zawiera laktozę

Lek Setinin zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeżeli pacjent wie, że nie toleruje niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem, zanim zacznie stosować lek Setinin.

Wpływ na badania na obecność narkotyków w moczu

Stosowanie leku Setinin może powodować fałszywie dodatnie wyniki na obecność metadonu lub niektórych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) w przypadku wykorzystywania niektórych metod badań. Jeśli tak się stanie należy zastosować bardziej specyficzną metodę badań.

3. Jak stosować lek Setinin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Lekarz ustali dla pacjenta dawkę początkową. Zazwyczaj stosowana dawka (dawka dobowa) mieści się w zakresie od 150 mg do 800 mg, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i zapotrzebowania pacjenta.

Tabletkę należy przyjmować raz na dobę przed snem lub dwa razy na dobę, w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Sposób podawania

-    Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

-    Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

-    Podczas stosowania leku Setinin nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Może on wpływać na sposób działania leku.

-    Nie należy przerywać stosowania leku nawet wtedy, jeśli pacjent poczuje się lepiej, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.

Zaburzenia czynności wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wątroby lekarz może zalecić zmianę dawki leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, lekarz może zalecić zmianę dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Setinin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Setinin

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku niż przepisana przez lekarza, u pacjenta może wystąpić senność, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie i (lub) ulotkę i wszystkie pozostałe tabletki, aby lekarz wiedział, co pacjent zażył.

Pominięcie zastosowania leku Setinin

W przypadku pominięcia dawki leku Setinin, należy przyjąć ją niezwłocznie. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy zażyć lek o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Setinin

Nie należy przerywać stosowania leku Setinin bez porozumienia z lekarzem, nawet w przypadku, kiedy pacjent czuje się lepiej, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Jeżeli pacjent przerwie nagle stosowanie leku Setinin, mogą wystąpić: bezsenność, nudności lub ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniżej wymienionych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Setinin i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się niezwłocznie do najbliższego szpitala, gdyż może być konieczne uzyskanie natychmiastowej pomocy medycznej:

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

-    reakcje alergiczne, w tym występowanie wypukłych grudek na skórze, obrzęk skóry i obrzęk okolicy ust

-    drgawki lub napady padaczkowe

-    niekontrolowane ruchy, głównie języka, warg i szczęki, a także ramion, nóg, palców rąk i stóp, grymas twarzy i szybkie mruganie oczami. Mogą to być objawy tzw. „późnych dyskinez”.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów)

-    zespół objawów: wysoka temperatura (gorączka), pocenie się, sztywność mięśni, uczucie senności lub omdlenia, znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi oraz przyspieszone bicie serca (zaburzenie zwane „złośliwym zespołem neuroleptycznym”)

-    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)

-    zapalenie wątroby

-    długotrwała i bolesna erekcja (priapizm)

-    zakrzepy żylne, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują: obrzęk, ból

i zaczerwienienie nóg); zakrzepy te mogą się przemieszczać naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu

-    zapalenie trzustki z towarzyszącymi bólami brzucha, pleców, nudnościami i wymiotami.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów)

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne), mogące powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs

-    gwałtowny obrzęk skóry, zazwyczaj wokół oczu, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

-    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze (zespół Stevensa-Johnsona)

-    uszkodzenia tkanki mięśniowej (rabdomioliza) z objawami takimi jak: ból mięśni, osłabienie i obrzęk prowadzący do zaburzenia czynności nerek (ciemne zabarwienie moczu).

Nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

-    ciężka reakcja skórna nazywana „toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka” (ciężka wysypka obejmująca zaczerwienienie, łuszczenie się i obrzęk skóry przypominająca ciężkie poparzenie) oraz „rumień wielopostaciowy” (nieregularne czerwone plamy na skórze dłoni

i ramion).

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy, suchość w ustach

-    uczucie senności (może ustąpić w trakcie kontynuowania leczenia), mogące prowadzić do upadków

-    objawy z odstawienia (objawy, występujące po odstawieniu kwetiapiny), w tym: trudności

w zasypianiu (bezsenność), nudności (mdłości), bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy, drażliwość

-    objawy pozapiramidowe takie jak nieprawidłowe ruchy mięśni. Objawy te obejmują trudności w rozpoczęciu poruszania się, drżenie, uczucie niepokoju lub bezbolesną sztywność mięśni

-    zmiany wartości niektórych tłuszczów we krwi (triglicerydów oraz cholesterolu)

-    zwiększenie masy ciała

-    obniżone stężenie niektórych białek w czerwonych krwinkach (hemoglobiny).

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

-    zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia)

-    przyspieszone bicie serca

-    uczucie nieprawidłowego bicia serca (palpitacje)

-    skrócenie oddechu (duszność)

-    niskie ciśnienie krwi w pozycji stojącej, które może powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia (mogące prowadzić do upadków)

-    zapalenie błony śluzowej nosa

-    zaparcia, niestrawność, wymioty

-    nieprawidłowe i koszmarne sny

-    myśli samobójcze i pogłębienie depresji

-    zwiększenie apetytu

-    zaburzenia mowy i języka

-    zwiększenie ilości hormonu zwanego prolaktyną we krwi. W rzadkich przypadkach może to prowadzić do obrzęku piersi i nieoczekiwanego wytwarzania mleka u kobiet i mężczyzn. Może także prowadzić do braku miesiączki lub nieregularnych cyklów miesiączkowych u kobiet.

-    niewyraźne widzenie

-    uczucie rozdrażnienia

-    gorączka

-    zmiany widoczne w wynikach badań krwi, takie jak zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych, zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek (odpowiednio: neutrofilia lub eozynofilia), zmiany stężenia hormonów tarczycy (całkowita T4, wolna T4, całkowita T3, TSH) oraz zwiększenie stężenia glukozy we krwi

-    uczucie osłabienia

-    obrzęk rąk i nóg.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

-    zespół niespokojnych nóg (nieprzyjemne odczucia w nogach)

-    trudności w przełykaniu

-    choroby serca znane jako wydłużenie odcinka QT mogące wpływać na rytm serca (zapis elektrokardiogramem)

-    cukrzyca lub nasilenie istniejącej cukrzycy

-    zaburzenia seksualne

-    trudności w oddawaniu moczu

-    zmiany widoczne w badaniach krwi, takie jak zwiększenie stężenia niektórych enzymów (gamma-GT), zmniejszenie liczby czerwonych krwinek we krwi (anemia) lub płytek krwi (trombocytopenia), obniżony poziom sodu we krwi (hiponatremia) lub zmiana poziomu hormonów tarczycy (wolna T3) oraz zaburzenia tarczycy (hipotyroidyzm)

-    wolne bicie serca

-    zatkany nos (karar)

-    omdlenia (mogące prowadzić do upadków).

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów)

-    obrzęk piersi oraz nieoczekiwane wydzielanie mleka (mlekotok)

-    zaburzenia miesiączkowania

-    zespół metaboliczny (zmiany masy ciała, zmiany poziomu glukozy oraz niektórych tłuszczów we krwi, mogące zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca i cukrzycy)

-    chodzenie, mówienie oraz jedzenie podczas snu

-    spadek temperatury ciała

-    zwiększenie stężenia enzymu zwanego fosfokinazą kreatyniny we krwi, zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (agranulocytoza) widoczne w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów)

-    zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) objawiający się zmniejszeniem stężenia sodu we krwi. Może to prowadzić do wystąpienia objawów takich jak ból głowy, nudności, splątanie i osłabienie.

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

-    zwiększenie liczby białych krwinek we krwi (neutropenia)

-    objawy z odstawienia u noworodków.

Ta klasa leków, do której należy lek Setinin, może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być poważne i w rzadkich przypadkach śmiertelne.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Opisane powyżej działania niepożądane powinny być brane pod uwagę także w przypadku stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, których częstość występowania jest większa u dzieci i młodzieży, niż w populacji osób dorosłych lub działania niepożądane, które nie zostały określone w populacji pacjentów dorosłych:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

-    zwiększenie ilości hormonu zwanego prolaktyną we krwi. Może to w rzadkich przypadkach powodować:

-    obrzęk piersi oraz nieoczekiwane wytwarzanie mleka zarówno u chłopców jak i u dziewczynek

-    brak miesiączki lub zaburzenia miesiączkowania u dziewczynek

-    zwiększenie apetytu

-    wymioty

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

-    uczucie rozdrażnienia

-    omdlenia

-    zatkany nos

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Setinin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po wyrażeniu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Setinin

-    Substancją czynną leku jest kwetiapina. Setinin, tabletki powlekane zawierają 25 mg, 100 mg,

200 mg lub 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

-    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, wapnia wodorofosforan dwuwodny, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172) (w tabletkach 25 mg i 100 mg) i żelaza tlenek czerwony (E 172) (tylko w tabletkach 25 mg).

Jak wygląda lek Setinin i co zawiera opakowanie

Lek Setinin, 25 mg: tabletki powlekane, okrągłe, o średnicy 5,5 mm, obustronnie wypukłe, jasnopomarańczowe z wytłoczeniem „Q” po jednej stronie.

Lek Setinin, 100 mg: tabletki powlekane, okrągłe, o średnicy 8,5 mm, obustronnie wypukłe, żółte z wytłoczeniem „Q” po jednej stronie.

Lek Setinin, 200 mg: tabletki powlekane, owalne, o wymiarach 16 mm x 8,2 mm, obustronnie wypukłe, białe z wytłoczeniem „Q” po jednej stronie.

Lek Setinin, 300 mg: tabletki powlekane, owalne, o wymiarach 19 mm x 7,6 mm, obustronnie wypukłe, białe z wytłoczeniem „Q” po jednej stronie i „300” po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

Blistry:

Setinin, 25 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90 sztuk tabletek Setinin, 100 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90 sztuk tabletek Setinin, 200 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90 sztuk tabletek Setinin, 300 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90 sztuk tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraPe 211 8054 Graz Austria

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 78 PO Box 420 IS-200 Hafnarfjoróur Islandia

Actavis Ltd

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

+pharma Polska sp. z o.o. ul. Podgórska 34 31-536 Kraków Polska

Tel: +48 (12) 262 32 36 E-mail: krakow@pluspharma.eu

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Październik 2014

9/9