Imeds.pl

Sibilla 0,03 Mg + 2 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sibilla, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

Dienogestum + Ethinylestradiolum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

-    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji.

-    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

-    Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sibilla i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sibilla

3.    Jak stosować lek Sibilla

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sibilla

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sibilla i w jakim celu się go stosuje

Lek Sibilla jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, jednym z grupy leków często określanych jako tabletka antykoncepcyjna.

Każda tabletka zawiera dwa rodzaje hormonów żeńskich: estrogen - etynyloestradiol i progestagen -dienogest.

Złożona tabletka antykoncepcyjna zapobiega ciąży w oparciu o trzy następujące mechanizmy:

1.    Hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki.

2.    Zapobieganie zapłodnieniu już uwolnionej komórki jajowej.

3.    Zapobieganie zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy.

Lek Sibilla należy do grupy leków często określanych jako „mikrotabletka” z powodu niewielkiej zawartości hormonów. Określa się ją także jako złożoną tabletkę antykoncepcyjną, ponieważ zawiera dwa typy hormonów i jako doustny jednofazowy środek antykoncepcyjny z powodu takiego samego składu każdej tabletki.

Lek Sibilla łagodzi wypryski (trądzik) u kobiet, u których dolegliwość ta może być spowodowana przez nadmierną ilość męskich hormonów płciowych zwanych „androgenami”, które występują również u każdej kobiety.

2


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sibilla Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sibilla należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

W ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku Sibilla lub w których skuteczność leku Sibilla może być zmniejszona. W takich sytuacjach nie należy podejmować współżycia lub też należy zastosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne (takie jak prezerwatywy lub inne metody mechaniczne) w celu zagwarantowania skutecznej antykoncepcji.

Nie należy stosować metody kalendarzykowej ani metody pomiaru temperatury po przebudzeniu, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na temperaturę ciała i cykliczne zmiany śluzu w szyjce macicy.

Należy pamiętać, że złożone doustne tabletki antykoncepcyjne takie jak lek Sibilla, nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową (takimi jak AIDS). Jedynie stosowanie prezerwatyw ma takie działanie ochronne.

Kiedy nie stosować leku Sibilla

Nie należy stosować leku Sibilla, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na dienogest lub etynyloestradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach;

-    jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;

-    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);

-    jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;

-    jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

-    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:

-    ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi;

-    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

-    chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią.

-    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości ciężka choroba wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka). Żółtaczka lub świąd całego ciała mogą być objawami choroby wątroby;

-    jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości nowotwór wątroby;

-    jeśli u pacjentki występuje lub może występować rak piersi lub inny nowotwór, np. rak jajnika, rak szyjki macicy lub rak macicy;

-    jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;

-    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”.

Jeśli podczas stosowania leku Sibilla wystąpi którykolwiek z tych stanów, nie należy dalej stosować tabletek antykoncepcyjnych i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W tym czasie należy stosować inne niehormonalne metody antykoncepcji. Patrz także punkt „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sibilla”.

Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z powyższych stanów, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Sibilla. Lekarz może zalecić pacjentce stosowanie innych metod antykoncepcji.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sibilla

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sibilla należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

-    jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów

krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”).

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz

„Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”._


Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

W niektórych przypadkach złożone doustne środki antykoncepcyjne powinny być stosowane pod

ścisłą kontrolą lekarską. Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z niżej wymienionych stanów, przed

przyjęciem leku Sibilla, należy poinformować o tym lekarza. Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą

w czasie stosowania leku Sibilla, również należy powiedzieć o tym lekarzowi:

-    jeśli pacjentka ma cukrzycę;

-    jeśli pacj entka ma znaczną nadwagę (otyłość);

-    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie krwi;

-    jeśli    pacjentka ma wady zastawkowe    serca    lub pewne zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli    pacjentka ma zapalenie żył pod skórą    (zakrzepowe zapalenie żył

powierzchniowych);

-    jeśli    pacjentka ma żylaki;

-    jeśli u pacjentki lub wśród najbliższych krewnych pacjentki występuje jakiekolwiek zaburzenie, które może zwiększyć ryzyko rozwoju zakrzepów we krwi;

-    jeśli    pacj entka ma migreny;

-    jeśli pacjentka ma zaburzenia ruchu zwane pląsawicą Sydenhama;

-    jeśli pacjentka lub jej najbliżsi krewni mają zaburzenia metabolizmu tłuszczów (lipidów) we krwi lub inne bardzo rzadkie zaburzenia krwi;

-    jeśli pacjentka ma chorobę wątroby i (lub) pęcherzyka żółciowego (zażółcenie skóry, kamienie żółciowe);

-    jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

-    jeśli pacjentka ma żółtaczkę lub świąd całego ciała;

-    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (ang. Systemic Lupus Erythematosus - SLE; choroba wpływająca na naturalny system obronny);

-    jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. Haemolytic Uremic Syndrome - HUS; zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

-    jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatą (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);

-    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;

-    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);

-    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Sibilla po porodzie;

-    jeśli pacj entka ma dziedziczną chorobę zwaną porfirią;

-    jeśli pacjentka miała wysypkę zwaną opryszczką ciężarnych;

-    jeśli pacjentka ma wrodzoną utratę słuchu zwaną otosklerozą;

-    jeśli pacjentka ma brązowe plamy na twarzy i ciele (ostuda), które można ograniczyć unikając bezpośredniej ekspozycji na słońce lub nie korzystając z łóżek czy lamp opalających;

-    jeśli pacjentka pali papierosy. U pacjentek palących papierosy jednoczesne przyjmowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń sercowo-naczyniowych (takich jak zawał mięśnia sercowego i udar). Ryzyko to wzrasta wraz z wiekiem i z ilością wypalonych papierosów.

Kobiety w wieku powyżej 35 lat powinny zaprzestać palenia, jeżeli chcą stosować złożone doustne środki antykoncepcyjne. Jeśli pacjentka nie chce zaprzestać palenia, powinna zastosować inne metody antykoncepcji, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego występowania innych czynników ryzyka.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów wystąpi po raz pierwszy lub nasili się podczas stosowania leku Sibilla, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Sibilla jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać:

-    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”);

-    w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Sibilla jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

- obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze;

-    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie,

Zakrzepica żył głębokich

zaczerwienienie, zasinienie.

-    nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;

-    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca;

-    silny ból w żołądku.

Zator tętnicy płucnej

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza.

ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

-    natychmiastowa utrata widzenia lub;

-    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia.

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

-    ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość;

-    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

-    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał serca

-    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rak lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

-    nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;

-    utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Udar

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona

wystąpieniem kolejnego udaru.

-    obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion;

-    silny ból w żołądku (ostry brzuch).

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

-    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

-    Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

-    Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

-    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Sibilla ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Sibilla jest niewielkie.

-    W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    Dotychczas nie ustalono, jak ryzyko powstawania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Sibilla odnosi się do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

-    Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel,

Około 5-7 na 10 000 kobiet

noretisteron lub norgestimat

Kobiety stosujące lek Sibilla

Jeszcze nieznane

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Sibilla jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

-    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

-    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

-    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Sibilla na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Sibilla, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku;

-    wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

-    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Sibilla.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Sibilla, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Sibilla jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

-    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

-    jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak lek Sibilla, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

-    jeśli pacjentka ma nadwagę;

-    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

-    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;

-    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

-    jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

-    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków);

-    jeśli pacj entka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Sibilla, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Lek Sibilla a rak

Rak piersi występuje nieznacznie częściej u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane ich stosowaniem. Na przykład, może tak być, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez lekarzy. Ryzyko występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ważne jest, aby regularnie badać piersi oraz skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli wyczuje się jakikolwiek guzek. U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne rzadko opisywano łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka poczuje nietypowy, silny ból brzucha powinna skontaktować się z lekarzem.

Lek Sibilla a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą spowodować, że tabletka antykoncepcyjna nie będzie działała właściwie, tzn. mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną. Objawami zmniejszonej skuteczności może być wystąpienie krwawień śródcyklicznych. Do takich leków zalicza się:

-    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat;

-    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

-    antybiotyki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń (takie jak ampicylina, tetracyklina, gryzeofulwina);

-    rytonawir, ryfabutyna, efawirenz, newirapina, nelfinawir;

-    lek ziołowy popularnie zwany zielem dziurawca (Hypericum perforatum);

-    lek Sibilla może zmniejszać skuteczność innych leków, np. leków zawierających cyklosporynę lub leku przeciwpadaczkowego lamotryginy (może to doprowadzić do zwiększonej częstości napadów drgawkowych).

Przed przepisaniem jakiegokolwiek leku należy poinformować lekarza lub lekarza dentystę o przyjmowaniu leku Sibilla. Lekarz lub lekarz dentysta może powiedzieć, czy i jak długo pacjentka powinna stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.

Jeśli pacjentka przez krótki okres czasu przyjmuje którykolwiek z tych leków, powinna stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy), w czasie przyjmowania tego leku i przez 7 dni po zakończeniu leczenia.

Pacjentki przyjmujące ryfampicynę powinny stosować mechaniczne metody antykoncepcji, jednocześnie z tabletkami antykoncepcyjnymi w czasie przyjmowania ryfampicyny oraz przez 28 dni po jej odstawieniu. Jeżeli stosowanie wymienionych leków zbiega się z przyjmowaniem ostatnich tabletek leku Sibilla z aktualnego opakowania, należy rozpocząć następne opakowanie leku Sibilla bez przerwy w stosowaniu tabletek.

Jeśli pacjentka przyjmuje długotrwale tzw. leki indukujące enzymy wątrobowe, powinna skontaktować się z lekarzem, ponieważ lek Sibilla może być dla niej nieodpowiedni (należy także przeczytać ulotkę dla pacjenta dołączoną do tych leków). W niektórych przypadkach pacjentka powinna wybrać niehormonalną metodę antykoncepcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy przyjmować leku Sibilla, jeśli pacjentka jest w ciąży. Jeśli u pacjentki stwierdzono ciążę lub istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, należy przerwać stosowanie leku Sibilla i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka stosuje lek Sibilla podczas karmienia piersią, przyjmowanie tabletek może prowadzić do zmniejszenia ilości produkowanego mleka i zmiany jego składu. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka matki. Ilości te mogą mieć wpływ na dziecko. Dlatego też leku Sibilla nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sibilla nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sibilla zawiera laktozę jednowodną

Lek Sibilla zawiera 47,66 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce powlekanej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Sibilla

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Opakowanie blistrowe zostało zaprojektowane tak, aby pamiętać o przyjmowaniu tabletek.

Jeden blister zawiera 21 tabletek. Obok każdej tabletki wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym należy przyjąć tabletkę. Jeśli, na przykład, przyjmowanie leku zaczyna się w środę, należy przyjąć tabletkę z napisem „Śr” obok niej.

Tabletki przyjmuje się zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze, aż wszystkie tabletki zostaną przyjęte.

Pacjentka powinna przyjmować jedną tabletkę codziennie mniej więcej o tej samej porze; popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu, w kolejności podanej na opakowaniu. Należy przyjmować jedną tabletkę każdego dnia, aż do przyjęcia wszystkich 21 tabletek z opakowania. Po tym czasie następuje siedem dni, w czasie których pacjentka nie przyjmuje tabletek. Podczas tej 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek, zazwyczaj w 2 - 3 dniu przerwy, pojawia się podobne do miesiączki krwawienie z odstawienia.

Następne opakowanie należy rozpocząć ósmego dnia (następnego dnia po 7 - dniowej przerwie) -nawet jeśli krwawienie jeszcze się nie zakończyło. Jeśli pacjentka stosowała lek Sibilla prawidłowo, przyjmowanie tabletek z każdego kolejnego opakowania rozpoczyna zawsze tego samego dnia tygodnia i zawsze tego samego dnia miesiąca pojawia się krwawienie miesiączkowe.

Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki antykoncepcyjne prawidłowo, ochrona antykoncepcyjna zapewniona jest od początku przyjmowania tabletek.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania

Jeżeli w poprzednim cyklu nie stosowano antykoncepcji doustnej

Pierwszą tabletkę antykoncepcyjną należy przyjąć w pierwszym dniu miesiączki. Jest to pierwszy dzień cyklu - dzień, w którym rozpoczyna się krwawienie. Należy przyjąć tabletkę oznaczoną odpowiednim dniem tygodnia.

Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub plaster transdermalny)

Należy rozpocząć przyjmowanie leku Sibilla następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z blistra poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej następnego dnia po zakończeniu przerwy w przyjmowaniu poprzednich tabletek antykoncepcyjnych.

Jeśli blister poprzednio stosowanych tabletek antykoncepcyjnych zawiera również tabletki placebo, należy rozpocząć przyjmowanie leku Sibilla następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki zawierającej hormony, ale najpóźniej następnego dnia po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki poprzednio stosowanych tabletek antykoncepcyjnych.

W przypadku zmiany z systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości lub dalszych pytań, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zmiana z metody wyłącznieprogestagenowej (tabletka zwierająca tylkoprogestagen, minitabletka, wstrzyknięcie, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen - IUS)

Można przestawić się w dowolnym dniu z tabletki zawierającej tylko progestagen i rozpocząć przyjmowanie leku Sibilla następnego dnia o zwykłej porze. Z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego można przestawić się w dniu ich usunięcia, a z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego kolejnego zastrzyku. We wszystkich tych przypadkach należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Rozpoczęcie stosowania po poronieniu w pierwszych trzech miesiącach ciąży Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Rozpoczęcie stosowania po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży można rozpocząć przyjmowanie leku Sibilla po upływie 21. do 28. dni. Jeżeli stosowanie leku rozpocznie się później niż 28. dnia, trzeba stosować tzw. metodę mechaniczną (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Sibilla.

Jeżeli po porodzie pacjentka odbyła już stosunek przed ponownym stosowaniem leku Sibilla, należy najpierw upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego.

Jeśli pacjentka nie wie, kiedy powinna rozpocząć stosowanie leku, powinna poradzić się lekarza.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna przyjmować lek Sibilla zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jeśli pacjentka uważa, że działanie leku Sibilla jest za słabe lub za mocne, powinna skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sibilla

Brak dostępnych danych dotyczących przedawkowania leku Sibilla. Toksyczność ostra po doustnym przedawkowaniu innych złożonych środków antykoncepcyjnych u dorosłych i dzieci jest niska.

W takim przypadku mogą wystąpić objawy w postaci nudności, wymiotów, a u młodych dziewcząt niewielkie krwawienia z pochwy. Zazwyczaj nie ma potrzeby specjalnego leczenia. W razie potrzeby leczenie powinno być objawowe.

W przypadku przyjęcia przez dziecko więcej niż jednej tabletki, należy zwrócić się do lekarza. Pominięcie zastosowania leku Sibilla

Jeśli od czasu przyjęcia ostatniej tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin

Pacjentka jest nadal chroniona przed ciążą, jeżeli przyjmie pominiętą tabletkę natychmiast, jak tylko sobie o tym przypomni. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Może to oznaczać konieczność przyjęcia dwóch tabletek w ciągu jednego dnia.

Jeśli od czasu przyjęcia ostatniej tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin

Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin od przyjęcia ostatniej tabletki, ochrona antykoncepcyjna może ulec zmniejszeniu. Ryzyko ciąży jest większe, jeśli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę z początku lub końca opakowania.

W takim przypadku należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

Jeśli pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę

Jeśli pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę, należy poprosić lekarza o radę. Należy pamiętać, że ochrona antykoncepcyjna jest zmniejszona.

Co należy robić w przypadku pominięcia tabletki w pierwszym tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować o stałej porze dnia.

Przez następne 7 dni należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki doszło do stosunku, należy rozważyć możliwość ciąży. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Co należy robić w przypadku pominięcia tabletki w drugim tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować

0    stałej porze dnia. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, tabletki przyjmowano prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych (mechanicznych) metod antykoncepcji.

Co należy robić w przypadku pominięcia tabletki w trzecim tygodniu

Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo

1    zastosowała jeden z dwóch poniższych sposobów postępowania, nie musi stosować dodatkowych metod antykoncepcji.

1.    Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o stałej porze dnia. Następne opakowanie należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania tj. bez przerwy

w przyjmowaniu tabletek pomiędzy opakowaniami. Najprawdopodobniej krwawienie z odstawienia nie wystąpi przed ukończeniem drugiego opakowania, może natomiast pojawić się plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek z drugiego opakowania.

2.    Można również przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego opakowania. W takim przypadku należy pominąć 7-dniowy okres przerwy w stosowaniu tabletek, wliczając dni, w których pominięto tabletki i kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania. Jeśli pacjentka zamierza rozpocząć nowe opakowanie produktu w ustalonym wcześniej dniu, może zrobić krótszą niż 7 dni przerwę w stosowaniu leku

W przypadku pominięcia tabletek i braku krwawienia z odstawienia podczas najbliższej przerwy w stosowaniu tabletek należy rozważyć możliwość ciąży. W takim przypadku przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy skontaktować się z lekarzem.

Co należy zrobić, w przypadku zaburzeń żołądka

Jeżeli wymioty lub biegunka wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki antykoncepcyjnej, substancje czynne zawarte w tabletce mogą nie wchłonąć się całkowicie. W takim przypadku należy zastosować powyższe zalecenia dotyczące pominięcia tabletek antykoncepcyjnych. Należy jak najszybciej przyjąć jeszcze jedną tabletkę, ale nie później niż w ciągu 12 godzin. Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Sibilla”.

Co należy zrobić, jeśli pacjentka chce opóźnić wystąpienie krwawienia

Jeśli pacjentka chce opóźnić wystąpienie krwawienia, powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania leku Sibilla, po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, bez przerwy w przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych. Pacjentka może przyjąć dowolną liczbę tabletek z następnego opakowania, aż do końca drugiego opakowania blistrowego. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego opakowania mogą wystąpić plamienia lub krwawienia śródcykliczne. Regularne przyjmowanie leku Sibilla należy wznowić po 7-dniowej zwyczajowej przerwie w przyjmowaniu tabletek.

Co należy zrobić, jeśli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia krwawienia

Jeśli pacjentka przyjmuje lek Sibilla zgodnie z zaleceniami, to krwawienie pojawia się tego samego dnia miesiąca. Jeśli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia niż ten, w którym się dotychczas pojawiało, do momentu rozpoczęcia aktualnego opakowania, należy skrócić (ale nigdy nie wydłużać) przerwę między przyjmowaniem tabletek o dowolną liczbę dni. Na przykład, jeśli krwawienie miesiączkowe zazwyczaj zaczyna się w piątek, a pacjentka chce by zaczynało się we wtorek (tj. 3 dni wcześniej), należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania leku Sibilla 3 dni wcześniej. Im krótszy czas przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe prawdopodobieństwo, że krwawienie z odstawienia nie wystąpi, a podczas przyjmowania tabletek z drugiego opakowania wystąpią plamienia lub krwawienia śródcykliczne.

Jeśli u pacjentki występuje krwawienie śródcykliczne

U niewielu kobiet w czasie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych mogą występować niewielkie krwawienia śródcykliczne lub plamienia, zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Zazwyczaj takie krwawienie nie jest powodem do niepokoju i ustępuje w ciągu 1-2 dni. Może zaistnieć potrzeba zastosowania podpaski lub tamponu, ale tabletki antykoncepcyjne należy przyjmować o stałej porze, gdyż takie problemy powinny ustąpić po zastosowaniu kilku pierwszych opakowań.

W przypadku, gdy krwawienia nawracają, są niepokojące lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjentki nie wystąpi krwawienie

Jeśli tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie wystąpiły zaburzenia żołądka, a nie stosowano żadnych innych leków prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Należy kontynuować przyjmowanie leku Sibilla tak jak zwykle.

Jeśli krwawienie nie pojawiło się kolejno dwa razy, istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Można kontynuować przyjmowanie leku Sibilla wyłącznie po negatywnym wyniku testu ciążowego i po konsultacji z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Sibilla

Stosowanie leku Sibilla można przerwać w dowolnym momencie. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna zapytać lekarza o inne, odpowiednie dla niej metody antykoncepcji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Sibilla, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sibilla”.

W celu opisania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujący zapis:

bardzo często:

może występować u więcej niż 1 na 10 osób

często:

może występować rzadziej niż u 1 na 10 osób

niezbyt często:

może występować rzadziej niż u 1 na 100 osób

rzadko:

może występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób

bardzo rzadko:

może występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej żył lub tętnic (np. zakrzepica żył, zatorowość płucna, udar, zawał serca). Ryzyko to zwiększa się w przypadku palenia papierosów, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń krzepnięcia krwi, zaburzeń metabolizmu tłuszczów, żylakowatości, zaawansowanego zapalenia żył i zakrzepicy (patrz również punkt „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sibilla”).

Ciężkie działania niepożądane

U niektórych kobiet po zastosowaniu tabletek antykoncepcyjnych wystąpiły ciężkie działania niepożądane. Działania te wymienione są w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sibilla”.

W razie potrzeby należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane leku Sibilla zostały wymienione poniżej zgodnie z częstotliwością występowania. Są to częstości występowania działań niepożądanych, dla których związek przyczynowy był prawdopodobny, jak zaobserwowano w badaniach klinicznych (n = 3590) z zastosowaniem leku złożonego zawierającego jednocześnie etynyloestradiol i dienogest. Ponieważ wszystkie działania niepożądane były rzadsze niż 1 na 10 osób, żadne z nich nie może być klasyfikowane jako "bardzo częste".

Następujące działania niepożądane były zgłaszane podczas skojarzonego stosowania dienogestu i etynyloestradiolu w badaniach klinicznych:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100): bóle głowy, ból brzucha, ból piersi, tkliwość piersi.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000/' migrena, nerwowość, nudności, wymioty, zakażenia układu moczowego,

trądzik, uogólniona wysypka skórna (osutka), przebarwienia na twarzy (ostuda), skórne reakcje nadwrażliwości, łysienie, zwiększony apetyt,

choroby pochwy (zakażenie grzybicze pochwy, zakażenie pochwy), zwiększone lub zmniejszone ciśnienie krwi, żylaki,

zmęczenie i (lub) złe samopoczucie, zwiększenie masy ciała, obrzęk kończyn (opuchlizna), zaburzenia miesiączkowania, bolesne miesiączkowanie, powiększenie piersi, torbiele jajników, bolesne stosunki płciowe, zmiany wydzieliny z pochwy, zaburzenia nastroju (w tym depresja).

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): anemia,

przyspieszone bicie serca,

zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek,

astma, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok,

zaburzenia słuchu,

biegunka,

zaburzenia skóry, nadmierne owłosienie i inne drugorzędowe męskie cechy płciowe u kobiet (wirylizm), świąd, zmniejszenie apetytu,

szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

-    w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich),

-    w płucach (np. zatorowość    płucna),

-    zawał serca,

-    udar,

-    miniudar lub przej ściowe obj awy udaru, znane j ako przemij aj ący napad niedokrwienny,

-    zakrzepy krwi w    wątrobie,    żołądku/jelicie, nerkach lub oku.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów

wystąpienia zakrzepów krwi)

objawy grypopodobne,

reakcje alergiczne,

zapalenie sutków,

torbiele w piersiach,

wydzielina z piersi,

niezłośliwy nowotwór mięśnia macicy,

zapalenie macicy i jajowodów,

zaburzenia miesiączkowania (skąpe miesiączki),

jadłowstręt, agresywność,

zmiany libido,

apatia (obniżenie nastroju).

Poniższe ciężkie działania niepożądane zostały omówione w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sibilla” i były zgłaszane u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyj ne:

-    tworzenie się zakrzepów krwi;

-    wysokie ciśnienie krwi;

-    nowotwory wątroby;

-    brązowe plamy na twarzy i ciele (ostuda);

-    wystąpienie lub pogorszenie stanów chorobowych, których związek ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna.

Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby zdiagnozowanych przypadków jest niewielki, w porównaniu do całkowitego ryzyka raka piersi.

Wpływ na powstawanie raka piersi

Rak piersi jest hormonozależny. Ze względu na zmianę środowiska hormonalnego (np. stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych) wrażliwość gruczołów mlecznych może się zwiększyć w stosunku do innych czynników, takich jak rozwój raka piersi. Badania epidemiologiczne wskazują na prawdopodobne istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy długotrwałym stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, które rozpoczęto w młodym wieku, a rozwojem raka piersi w średnim wieku. Jednak stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest zaledwie jednym z wielu możliwych czynników ryzyka.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, patrz punkt: „Kiedy nie stosować leku Sibilla” i „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sibilla”.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu))

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sibilla

-    Substancjami czynnymi leku są: dienogest i etynyloestradiol. Każda tabletka powlekana zawiera

2    mg dienogestu oraz 0,03 mg etynyloestradiolu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza typ 2910 Talk

Poliakrylina potasowa Magnezu stearynian

Otoczka:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Jak wygląda lek Sibilla i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy około 5,5 mm. Po jednej stronie wytłoczony jest napis „G53”, druga strona jest gładka.

Tabletki powlekane produktu leczniczego Sibilla pakowane są w białe blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium. Blistry pakowane są w pudełko tekturowe, zawierające ulotkę dla pacjenta i etui do przechowywania blistrów.

Wielkość opakowań:

1 x 21 tabletek powlekanych

3    x 21 tabletek powlekanych 6 x 21 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wytwórca:

Gedeon Richter Plc.

Gyómrói ut 19-21 1103 Budapest Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacj ulotki: marzec 2014

18