Imeds.pl

Sildenafil Ajanta Pharma 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sildenafil Ajanta Pharma, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Ajanta Pharma, 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sildenafil Ajanta Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Ajanta Pharma

3.    Jak stosować lek Sildenafil Ajanta Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sildenafil Ajanta Pharma

6.    Inne informacje

1 . CO TO JEST LEK SILDENAFIL AJANTA PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sildenafil Ajanta Pharma należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5.

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Sildenafil Ajanta Pharma pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Sildenafil Ajanta Pharma nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Sildenafil Ajanta Pharma nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Sildenafil Ajanta Pharma jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczaj ącej do odbycia stosunku płciowego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILDENAFIL

AJANTA PHARMA

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Ajanta Pharma

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku Sildenafil Ajanta Pharma.

-    Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (ból w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

-    Ciężkie choroby serca lub wątroby.

-    Niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

-    Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sildenafil Ajanta Pharma

Należy poinformować lekarza o:

-    Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono, anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

-    Dolegliwościach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

-    Chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepnięcia (jak hemofilia).

- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Ajanta Pharma i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafil Ajanta Pharma nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Sildenafil Ajanta Pharma nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza,

który może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku Sildenafil Ajanta Pharma.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-    Sildenafil Ajanta Pharma może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Sildenafil Ajanta Pharma. Nie należy przyjmować leku Sildenafil Ajanta Pharma jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

- Nie należy stosować leku Sildenafil Ajanta Pharma jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej).

- Nie należy stosować leku Sildenafil Ajanta Pharma jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

-    W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zdecydować o rozpoczęciu leczenia od niższej dawki leku (25 mg).

-    U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki a-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Sildenafil Ajanta Pharma i leki a-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil Ajanta Pharma. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sildenafil Ajanta Pharma. Lekarz może zdecydować o rozpoczęciu leczenia od niższej dawki leku (25 mg).

Stosowanie leku Sildenafil Ajanta Pharma z jedzeniem i piciem

Lek Sildenafil Ajanta Pharma może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Sildenafil Ajanta Pharma w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil Ajanta Pharma, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sildenafil Ajanta Pharma nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sildenafil Ajanta Pharma może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Jeśli lek wywołuje powyższe reakcje u pacjenta, nie wolno mu prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SILDENAFIL AJANTA PHARMA

Lek Sildenafil Ajanta Pharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Sildenafil Ajanta Pharma nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Sildenafil Ajanta Pharma powinno się przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil Ajanta Pharma jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Sildenafil Ajanta Pharma umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafil Ajanta Pharma jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Sildenafil Ajanta Pharma nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczaj ący do odbycia stosunku płciowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Ajanta Pharma

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono. U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Sildenafil Ajanta Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil Ajanta Pharma są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniżej wymienionych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Ajanta Pharma i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

Objawy reakcji alergicznych obejmują: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Jeśli wzwód utrzymuje się przez ponad 4 godziny, istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Sildenafil Ajanta Pharma.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku.

Inne działania niepożądane, które obserwowano podczas terapii lekiem Sildenafil Ajanta Pharma obejmowały:

Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 na 10 do 100 pacjentów) to: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniej szenie ostrości widzenia) uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 na 100 do 1000 pacjentów) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 na 1000 do 10 000 pacjentów) to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów występowały zaburzenia czynności serca przed przyj ęciem tego leku. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu. Zgłaszano również drgawki lub napady padaczkowe i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILDENAFIL AJANTA PHARMA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania temperatury.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Sildenafil Ajanta Pharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Sildenafil Ajanta Pharma

- Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 100

mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

- Ponadto lek zawiera: _

Rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa (Typ A), powidon, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), instacoat Sol IC-S-3788 (zielony).

[Instacoat Sol IC-S-3788 (zielony) zawiera hypromelozę, makrogol 600, talk, błękit brylantowy FCF lak (E 133), żółcień chinolinową lak (E 104) i tytanu dwutlenek (E 171).]

Jak wygląda lek Sildenafil Ajanta Pharma i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Sildenafil Ajanta Pharma pokryte są zieloną otoczką, mają kształt wielokąta, na jednej stronie umieszczony jest napis „ap”, na drugiej napis „50” lub „100”. Tabletki umieszczone są w blistrach po 4 sztuki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Ajanta Pharma UK Limited, 2 Cabot House, Compass Point Business Park, St. Ives, Cambridgeshire, PE 27 5JL, Wielka Brytania

Wytwórca

APC Pharmaceuticals & Chemicals (Europe) Ltd, 9th Floor, C P House, 97- 107 Uxbridge Road, Ealing, London W5 5TL, Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wielka Brytania Ajanta Pharma UK Limited Tel: 0044 1480465755

Data zatwierdzenia ulotki: