+ iMeds.pl

Sildenafil hasco 25 mgUlotka Sildenafil hasco

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Sildenafil Hasco, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil Hasco, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil Hasco, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sildenafil Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Hasco

3.    Jak stosować lek Sildenafil Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sildenafil Hasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SILDENAFIL HASCO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Syldenafil jest substancją należącą do grupy tzw. inhibitorów aktywności fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Nie należy przyjmować syldenafilu, jeśli nie występują zaburzenia erekcji. Lek ten nie jest przeznaczony dla kobiet.

Sildenafil Hasco jest lekiem stosowanym do leczenia zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub wystąpiło pogorszenie, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILDENAFIL HASCO Kiedy nie stosować leku Sildenafil Hasco:

• Jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może

powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu; tzw. poppers; azotyny stosowane wziewnie w celach rekreacyjnych), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    W przypadku ciężkich chorób serca lub wątroby.

•    Po niedawno przebytym udarze mózgu lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

•    W przypadku pewnych rzadkich dziedzicznych chorób oczu takich jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w następujących przypadkach:

•    Jeśli chory ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

•    Przy dolegliwościach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien dokładnie ocenić, czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

•    W przypadku choroby wrzodowej lub przy zaburzeniach krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia).

•    Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Hasco i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafil Hasco nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku Sildenafil Hasco nie należy stosować u osób poniżej 18 lat.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku.

Inne leki i Sildenafil Hasco

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil Hasco mogą oddziaływać z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zastosowaniu leku Sildenafil Hasco.

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Hasco jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Sildenafil Hasco jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są często stosowane do leczenia dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej).

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Hasco, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych podczas leczenia zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Sildenafil Hasco.

U niektórych pacjentów, przyjmujących leki alfa-adrenolityczne w celu leczenia podwyższonego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty, mogą wystąpić zawroty głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami tzw. niedociśnienia ortostatycznego. Polega ono na obniżeniu ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących lek Sildenafil Hasco i leki alfa-adrenolityczne. Wystąpienie takiego działania jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po zastosowaniu leku Sildenafil Hasco. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki przepisanego mu leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Sildenafil Hasco. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu początkowej mniejszej dawki (25 mg) leku Sildenafil Hasco.

Sildenafil Hasco z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Sildenafil Hasco może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Jednakże przyjmowanie leku Sildenafil Hasco w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby osiągnąć maksymalną korzyść, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zastosowaniem leku Sildenafil Hasco.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sildenafil Hasco nie jest przeznaczony dla kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sildenafil Hasco może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia.

Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się w jaki sposób reagują na przyjęcie leku Sildenafil Hasco.

Lek Sildenafil Hasco, tabletki do rozgryzania i żucia zawierają aspartam, źródło fenyloalaniny. Lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek Sildenafil Hasco tabletki do rozgryzania i żucia zawierają laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SILDENAFIL HASCO

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Sildenafil Hasco nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Sildenafil Hasco należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil Hasco jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Sildenafil Hasco umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafil Hasco jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Sildenafil Hasco może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zastosowaniu leku Sildenafil Hasco nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Hasco

U pacjentów mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zastosowanie większej niż 100 mg dawki nie wiąże się ze zwiększeniem skuteczności działania leku.

Nie należy stosować większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecono.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil Hasco są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa bóle w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć pół-siedzącą pozycję ciała i powinien się rozluźnić.

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Sildenafil Hasco mogą wywołać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku Sildenafil Hasco wystąpi którykolwiek z następujących objawów: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Niekiedy po zastosowaniu leku Sildenafil Hasco może dojść do nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodów. Jeśli wzwód utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie lub utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Hasco i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100pacjentów): nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 100 na 1000pacjentów): wymioty, wysypka na skórze, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u 1 do 1000 na 10 000pacjentów): nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie krwi, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Pozostałe działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu to: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, zawał serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich tych pacjentów, zaburzenia czynności serca występowały jeszcze przed przyjęciem tego leku. Nie jest możliwe ustalenie, czy te działania miały bezpośredni związek ze stosowaniem syldenafilu. Odnotowano także przypadki wystąpienia drgawek lub napadów padaczkowych oraz poważnych reakcji skórnych przebiegających z wysypką, pęcherzami, łuszczeniem skóry i bólem, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILDENAFIL HASCO

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Sildenafil Hasco

• Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka Sildenafil Hasco zawiera odpowiednio 25 mg lub 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidok K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek Sildenafil Hasco i co zawiera opakowanie

25 mg: białe, trójkątne, dwuwypukłe, oznakowane jednostronnie liczbą „25”.

50 mg: białe, trójkątne, dwuwypukłe, oznakowane jednostronnie liczbą „50”.

100 mg: białe, trójkątne, dwuwypukłe, oznakowane jednostronnie liczbą „100”.

Blister w pudełku:

2, 4, 8 lub 12 tabletek do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być wprowadzane do obrotu.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

Informacja o Leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

email: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Wytwórca/Importer

Genepharm S.A., 18km Marathonos Avenue, 15351 Pallini Attikis, Grecja Cemelog BRS Ltd., 2040 Budaors, Yasut u. 13, Węgry

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Estate, Paola PLA 3000, Malta


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia - Sildenafil Hasco

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6/6

Sildenafil Hasco

Charakterystyka Sildenafil hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sildenafil Hasco, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Sildenafil Hasco,

50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Sildenafil Hasco,

100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:    2,15 mg aspartam (E 951)

70,4575 mg laktoza jednowodna

Jedna tabletka zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:    4,30 mg aspartam (E 951)

140,915 mg laktoza jednowodna

Jedna tabletka zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:    8,60 mg aspartam (E 951)

281,83 mg laktoza jednowodna

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do rozgryzania i żucia.

25 mg: białe, trójkątne, dwuwypukłe, oznakowane jednostronnie liczbą „25”.

50 mg: białe, trójkątne, dwuwypukłe, oznakowane jednostronnie liczbą „50”. 100 mg: białe, trójkątne, dwuwypukłe, oznakowane jednostronnie liczbą „100”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Dla skutecznego działania produktu leczniczego Sildenafil Hasco niezbędna jest stymulacja seksualna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych:

Zalecaną dawką jest 50 mg syldenafilu przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć przed połknięciem.

W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Zaleca się stosowanie produktu maksymalnie raz na dobę. Jeśli produkt leczniczy Sildenafil Hasco jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu leczniczego na czczo (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym:

Modyfikacja dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym nie jest wymagana.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie "Stosowanie u dorosłych" dotyczą także pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30 - 80 ml / min).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml / min), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z niewydolnością wątroby (np. z marskością wątroby), ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu, należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Dzieci

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nie jest wskazany dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne leki:

U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4, należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg (patrz punkt 4.5). Wyjątkiem jest rytonawir, którego nie zaleca się stosować jednocześnie z syldenafilem (patrz punkt 4.4).

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Ponadto, należy rozważyć rozpoczęcie terapii od dawki 25 mg syldenafilu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP, patrz punkt 5.1), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci.

Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5 (patrz punkt 4.4).

Nie określono bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenadfilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w celu rozpoznania zaburzenia erekcji i określenia jego przyczyn.

Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, dlatego przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji zalecana jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil, rozszerzając naczynia, powoduje niewielkie, przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 5.1). Przed przepisaniem pacjentowi syldenafilu lekarz powinien ocenić, czy pacjent może być podatny na takie działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na leki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują pacjenci z zaburzeniem odpływu krwi z lewej komory (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się znacznym zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nasila hipotensyjne działanie azotanów (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano przypadki, związane czasowo ze stosowaniem syldenafilu, wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie tętnicze.

Większość z tych pacjentów, u których wystąpiły powyższe zaburzenia należało do grupy z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wiele z tych działań niepożądanych wystąpiło w czasie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu. W pojedynczych przypadkach byli to pacjenci, u których powyższe zaburzenia wystąpiły wkrótce po zastosowaniu syldenafilu, zanim doszło do aktywności seksualnej. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie zależności pomiędzy powyższymi zdarzeniami, a czynnikami, które mogły j e wywołać.

Produkty przeznaczone do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) oraz ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka).

Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania syldenafilu wraz z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Dlatego nie zaleca się takiego postępowania.

W związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano przypadki zaburzeń widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia przerwał stosowanie produktu Sildenafil Hasco i skonsultował się z lekarzem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie syldenafilu i rytonawiru nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność przy podawaniu syldenafilu pacjentom przyjmującym leki alfa-adrenolityczne, ponieważ jednoczesne stosowanie obu leków może prowadzić do wystąpienia objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych chorych (patrz punkt 4.5). Takie przypadki najczęściej występowały w ciągu 4 godzin od przyjęcia syldenafilu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być hemodynamicznie stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczęcie terapii od dawki 25 mg syldenafilu (patrz punkt 4.2). Ponadto lekarz powinien poinformować pacjenta, co należy uczynić w razie wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego.

Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu.

Nie ma informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub czynną chorobą wrzodową. U tych pacjentów syldenafil należy stosować jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i zagrożeń.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na działanie syldenafilu Badania in vitro:

Syldenafil jest metabolizowany głównie przez układ cytochromu P450 (CYP); zasadniczy szlak przemian warunkuje aktywność izoenzymu 3A4 a poboczny izoenzym 2C9. Dlatego inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens syldenafilu.

Badania in vivo:

Analiza populacyjna danych farmakokinetycznych uzyskanych podczas badań klinicznych wykazała zmniejszenie klirensu syldenafilu podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami izoenzymu CYP3A4 (takimi jak ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna).

Pomimo, że w tych przypadkach nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych, przy podawaniu syldenafilu jednocześnie z inhibitorami CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg.

Jednoczesne stosowanie rytonawiru, inhibitora proteazy HIV, będącego silnym inhibitorem cytochromu P450, w stanie równowagi (w dawce 500 mg podawanej dwa razy na dobę) z syldenafilem (w pojedynczej dawce 100 mg) powodowało zwiększenie Cmax syldenafilu o 300% (4-krotny wzrost) oraz wzrost AUC syldenafilu w surowicy krwi o 1000% (11-krotne zwiększenie). Po upływie 24 godzin stężenie syldenafilu w surowicy krwi wynosiło nadal około 200 ng/ml, w porównaniu do stężenia około 5 ng/ml po podaniu samego syldenafilu. Wyniki te są zgodne z wpływem rytonawiru na układ enzymatyczny cytochromu P450. Syldenafil nie wpływa na parametry farmakokinetyczne rytonawiru. Uwzględniając powyższe dane farmakokinetyczne nie zaleca się jednoczesnego stosowanie syldenafilu z rytonawirem (patrz punkt 4.4), a w tych warunkach maksymalna dawka syldenafilu nie powinna przekroczyć 25 mg w ciągu 48 godzin.

Jednoczesne stosowanie sakwinawiru (inhibitora proteazy HIV), będącego również inhibitorem CYP3A4, w stanie równowagi (w dawce 1200 mg podawanej trzy razy na dobę) z syldenafilem (w dawce pojedynczej 100 mg) powodowało zwiększenie Cmax syldenafilu o 140% oraz wzrost AUC syldenafilu o 210%. Syldenafil nie wpływa na parametry farmakokinetyczne sakwinawiru (patrz punkt 4.2). Można spodziewać się, że zastosowanie silniejszych inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol czy itrakonazol, będzie wywierać jeszcze silniejszy wpływ.

Podanie jednorazowej dawki 100 mg syldenafilu jednocześnie z erytromycyną, swoistym inhibitorem CYP3A4, w stanie równowagi (dawka 500 mg podawana dwa razy na dobę przez 5 dni), powodowało zwiększenie AUC syldenafilu o 182%.

W badaniach zdrowych mężczyzn ochotników, nie wykazano wpływu azytromycyny (w dawce 500 mg dziennie przez 3 dni) na AUC, Cmax, Tmax, stałą eliminacji i okres półtrwania syldenafilu oraz jego głównych, krążących w organizmie metabolitów. U zdrowych ochotników zastosowanie cymetydyny w dawce 800 mg (inhibitora cytochromu P450 i nieswoistego inhibitora CYP3A4) jednocześnie z syldenafilem (w dawce 50 mg) spowodowało zwiększenie stężenia syldenafilu w osoczu krwi o 56%.

Sok grejpfrutowy będący słabym inhibitorem CYP3A4 w ścianie jelit, może spowodować niewielki wzrost stężenia syldenafilu w osoczu krwi.

Pojedyncze dawki leków zobojętniających kwas solny (tlenku magnezu, tlenku glinu) nie wpływały na dostępność biologiczną syldenafilu.

Nie przeprowadzono badań dotyczących swoistych interakcji syldenafilu ze wszystkimi produktami leczniczymi. Analiza populacyjna danych farmakokinetycznych nie wykazała jednak wpływu na farmakokinetykę syldenafilu leków z grupy inhibitorów CYP2C9 (takich jak tolbutamid, warfaryna, fenytoina), inhibitorów CYP2D6 (takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), tiazydowych leków moczopędnych, diuretyków pętlowych, leków moczopędnych oszczędzających potas, inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów kanału wapniowego, leków beta-adrenolitycznych lub indukujących enzymy układu CYP450 (takich jak ryfampicyna, barbiturany).

Nikorandyl wywiera działanie zarówno aktywatora kanału potasowego jak i azotanu. Jego wpływ podobny do azotanów może być powodem wystąpienia poważnych interakcji z syldenafilem.

Wpływ syldenafilu na inne produkty lecznicze

Badania in vitro:

Syldenafil jest słabym inhibitorem izoenzymów cytochromu P450: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 (IC50> 150 ąM). Biorąc pod uwagę, że najwyższe stężenia syldenafilu w osoczu krwi (po podaniu w zalecanych dawkach) wynoszą około 1ąM, jest mało prawdopodobne by produkt leczniczy Sildenafil Hasco wpływał na klirens substratów tych izoenzymów.

Nie ma danych dotyczących interakcji syldenafilu z nieswoistymi inhibitorami fosfodiesterazy, takimi jak teofilina lub dipirydamol.

Badania in vivo:

Ponieważ syldenafil wpływa na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP, patrz punkt 5.1), wykazano, że syldenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Jednoczesne stosowanie syldenafilu i leków uwalniających tlenek azotu lub azotanów w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie syldenafilu pacjentom przyjmującym leki alfa-adrenolityczne może prowadzić do objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych chorych. Takie działanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin od podania syldenafilu (patrz punkt 4.2 i 4.4). Podczas trzech badań oceniających specyficzne interakcje międzylekowe, alfa-adrenolityczna doksazosyna (podana w dawkach 4 mg i 8 mg) oraz syldenafil (podany w dawkach 25 mg, 50 mg lub 100 mg) były jednocześnie podawane pacjentom z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. Bening Prostatic Hyperplasia - BPH), ustabilizowanych w wyniku leczenia doksazosyną.

W badanych populacjach stwierdzono, że średnie dodatkowe obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej wyniosło 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg i 8/4 mm Hg, a średnie dodatkowe obniżenie wartości ciśnienia krwi w pozycji stojącej wyniosło odpowiednio 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg, i 4/5 mm Hg. W trakcie jednoczesnego podawania syldenafilu i doksazosyny pacjentom uprzednio ustabilizowanym w wyniku leczenia doksazosyną, w nielicznych przypadkach występowały objawy niedociśnienia ortostatycznego. Obejmowały one zawroty głowy oraz zamroczenia, ale nie dochodziło do omdleń.

Nie zaobserwowano istotnych interakcji podczas stosowania syldenafilu (podawanego w dawce 50 mg) z jednocześnie metabolizowanymi przy udziale CYP2C9 tolbutamidem (w dawce 250 mg) i warfaryną (dawce 40 mg).

Syldenafil (podawany w dawce 50 mg) nie nasilał wydłużenia czasu krwawienia po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego (podanego w dawce 150 mg).

Syldenafil (podany w dawce 50 mg) nie nasilał obniżającego ciśnienie krwi działania alkoholu u zdrowych ochotników, u których przeciętne maksymalne stężenie alkoholu we krwi wynosiło 80 mg/dl.

Nie stwierdzono różnic w częstości występowania działań niepożądanych u pacjentów przyjmujących syldenafil (w porównaniu do grupy otrzymującej placebo) jednocześnie z następującymi lekami hipotensyjnymi: lekami moczopędnymi, lekami beta-adrenolitycznymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny II, lekami przeciwnadciśnieniowymi (działającymi rozszerzająco na naczynia oraz ośrodkowo), lekami blokującymi neurony adrenergiczne, antagonistami kanału wapniowego. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, podczas jednoczesnego stosowania syldenafilu (podawanego w dawce 100 mg) i amlodypiny, stwierdzono dodatkowe obniżenie wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi, mierzonego w pozycji leżącej, o 8 mm Hg. Dodatkowe obniżenie wartości ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wynosiło 7 mm Hg. Wartości dodatkowego obniżenia ciśnienia krwi były podobne do obserwowanych po podaniu samego syldenafilu u zdrowych ochotników (patrz punkt 5.1).

Syldenafil (podany w dawce 100 mg) w stanie równowagi stężeń nie wpływał na parametry farmakokinetyczne sakwinawiru i rytonawiru, inhibitorów proteazy HIV, które są substratami CYP3A4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Sildenafil Hasco nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Podczas badań nad rozrodczością przeprowadzonych na szczurach i królikach otrzymujących doustnie syldenafil, nie stwierdzono występowania przypadków istotnych działań niepożądanych w tym zakresie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ze względu na doniesienia zgłaszane w czasie badań klinicznych syldenafilu, a dotyczące występowania przypadków zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na przyjęcie produktu leczniczego Sildenafil Hasco zanim przystąpią do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Sildenafil Hasco oparto na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali zalecane dawki leku w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, przeprowadzonych z użyciem tabletek zawierających syldenafil. Podczas badań klinicznych do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil działań niepożądanych należały: bóle głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego.

Dane dotyczące działań niepożądanych produktów zawierających syldenafil w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe rzetelne ustalenie częstości występowania tych działań.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania podczas badań klinicznych przewyższała częstość, występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo. Działania te pogrupowano pod względem układów i narządów, w obrębie których je stwierdzano oraz częstość ich występowania (bardzo częste (> 1/10), częste (> 1/100 do <1/10), niezbyt częste (> 1/1 000 do <1/100), rzadkie (> 1/10 000 do <1/1 000).

Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu do obrotu, wymieniono jako działania niepożądane o nieznanej częstości występowania.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania podczas badań klinicznych tabletek zawierających syldenafil przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu do obrotu tabletek zawierających syldenafil.

Klasyfikacja układów narządowych

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko

Częstość nieznana


Zaburzenia oka

Często

Niezbyt często Częstość nieznana


Działania niepożądane

Reakcje nadwrażliwości

Bóle głowy Zawroty głowy Senność, niedoczulica Udar naczyniowy mózgu, omdlenie

Przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające

Zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego

spojówek,

zaburzenia oka, łzawienie, inne zaburzenia oka Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia


Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana

Rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Często

Rzadko


Ułożeniowe zawroty głowy, szum w uszach Utrata słuchu1


Uderzenia gorąca Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze


Zaburzenia serca

Niezbyt często    Kołatania serca, tachykardia

Rzadko    Zawał mięśnia sercowego,

migotanie przedsionków

Częstość nieznana Komorowe zaburzenia rytmu serca, dusznica bolesna niestabilna, nagła

śmierć sercowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Uczucie zatkanego nosa Krwawienie z nosa


Często

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niezbyt często


Niestrawność

Wymioty, nudności, suchość w ustach


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często Częstość nieznana


Wysypka skórna Zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS), martwica toksyczna naskórka (ang.TEN)

Ból mięśniowy


Priapizm, przedłużona erekcja


Ból w klatce piersiowej, zmęczenie


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Niezbyt często    Przyspieszona akcja serca 1

W przypadkach przedawkowania, w zależności od objawów, należy zastosować standardowe postępowanie podtrzymujące. Syldenafil silnie wiąże się z białkami osocza krwi i nie jest wydalany wraz z moczem, zatem przypuszcza się, że zastosowanie dializy nie spowoduje zwiększenia klirensu syldenafilu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji Kod ATC: G04B E03

Syldenafil jest stosowany doustnie do leczenia zaburzeń erekcji. W naturalnych warunkach, tzn. w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, syldenafil przywraca zaburzony mechanizm erekcji poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia.

Fizjologicznym mechanizmem odpowiedzialnym za erekcję prącia jest uwalnianie tlenku azotu (NO) w ciałach jamistych w czasie pobudzenia seksualnego. Tlenek azotu aktywuje enzym cyklazę guanylową co zwiększa stężenie cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Powoduje to rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych i umożliwia napływ krwi do prącia.

Syldenafil jest silnym i selektywnym inhibitorem swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), która jest odpowiedzialna za rozkład cGMP w ciałach jamistych. Syldenafil wywołuje erekcję poprzez swoje działanie obwodowe. Syldenafil nie wykazuje bezpośredniego działania zwiotczającego na izolowane ludzkie ciała jamiste, natomiast znacznie nasila rozkurczający wpływ tlenku azotu na ciała jamiste. W czasie pobudzenia seksualnego, gdy dochodzi do aktywacji przemian metabolicznych, w których biorą udział tlenek azotu i cGMP, zahamowanie aktywności PDE5 przez syldenafil powoduje wzrost stężenia cGMP w ciałach jamistych. Pobudzenie seksualne jest zatem niezbędne, aby syldenafil mógł wywierać zamierzone, korzystne działanie farmakologiczne.

Wyniki badań in vitro wskazują, że syldenafil wpływa selektywnie na izoenzym PDE5, biorący udział w mechanizmie erekcji. Wpływa na PDE5 silniej niż na inne znane fosfodiesterazy. Działa 10-krotnie bardziej selektywnie niż na PDE6, izoenzym biorący udział w przekazywaniu bodźców świetlnych przez siatkówkę oka. Stosowany w maksymalnie zalecanych dawkach syldenafil działa 80-krotnie bardziej selektywnie niż na PDE1 i ponad 700-krotnie bardziej selektywnie niż na izoenzymy PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11. W szczególności, syldenafil działa ponad 4000-krotnie bardziej selektywnie na PDE5 niż na PDE3, izoenzym fosfodiesterazy swoistej względem cAMP wpływającej na kurczliwość mięśnia sercowego.

Aby ocenić przedział czasowy, w jakim syldenafil podany w postaci tabletek wywołuje erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, wykonano dwa badania kliniczne. Podczas badania metodą pletyzmografii prącia (RigiScan) u pacjentów otrzymujących syldenafil (będących na czczo) stwierdzono, że średni czas osiągnięcia erekcji o sztywności 60% (wystarczającej do odbycia stosunku płciowego) wynosił 25 minut (zakres od 12 do 37 minut). Podczas innego badania przeprowadzonego metodą RigiScan wykazano, że syldenafil po 4-5 godzinach od podania nadal mógł wywołać erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne.

Syldenafil powoduje niewielkie i przejściowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, w większości przypadków bez istotnego znaczenia klinicznego. Średnie maksymalne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi (mierzonego w pozycji leżącej) po doustnym podaniu dawki 100 mg syldenafilu

wyniosło 8,4 mm Hg. Odpowiadająca temu zmiana ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wynosiła 5,5 mm Hg. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi wiąże się z rozszerzającym naczynia krwionośne działaniem syldenafilu, prawdopodobnie wynikającym ze wzrostu stężenia cGMP w mięśniówce naczyń krwionośnych.

Jednorazowe podanie doustne tabletek syldenafilu w dawce do 100 mg nie powodowało u zdrowych ochotników klinicznie istotnych zmian w zapisie EKG.

W badaniu oceniającym wpływ na hemodynamikę pojedynczej doustnej dawki 100 mg syldenafilu w postaci tabletek u 14 pacjentów z ciężką chorobą niedokrwienną serca (CAD, > 70% zwężenia co najmniej jednej tętnicy wieńcowej) średnie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w spoczynku obniżały się odpowiednio o 7% i 6% w porównaniu do wartości wyjściowych. Średnia wartość ciśnienia skurczowego w tętnicy płucnej obniżyła się o 9%. Podanie syldenafilu nie wpływało na pojemność minutową serca, ani nie pogarszało przepływu krwi przez zwężone tętnice wieńcowe.

Podczas badania wysiłkowego (przeprowadzonego z podwójną ślepą próbą i kontrolą placebo) z udziałem 144 pacjentów z zaburzeniami erekcji i stabilną chorobą niedokrwienną serca, którzy stale przyjmowali leki przeciwdławicowe (z wyjątkiem azotanów) nie zaobserwowano istotnych klinicznie różnic w zakresie czasu wystąpienia objawów dławicy piersiowej pomiędzy pacjentami przyjmującymi syldenafil i placebo.

U niektórych osób godzinę po przyjęciu dawki 100 mg syldenafilu, za pomocą testu rozróżniania barw Farnsworth-Munsell’a 100, stwierdzono niewielkie, przejściowe utrudnienie rozróżniania kolorów (niebieskiego/zielonego). Działania takiego nie obserwowano już po upływie 2 godzin od przyjęcia syldenafilu. Postuluje się, że mechanizmem odpowiedzialnym za wystąpienie zaburzenia rozróżniania kolorów jest zahamowanie aktywności izoenzymu PDE6 biorącego udział w kaskadzie przewodzenia bodźca świetlnego w siatkówce. Syldenafil nie wpływa na ostrość ani kontrastowość widzenia. Podczas niewielkiego badania klinicznego z udziałem 9 pacjentów (przeprowadzonego z kontrolą placebo) z udokumentowanymi wczesnymi związanymi z wiekiem zmianami zwyrodnieniowymi plamki żółtej, podanie pojedynczej dawki 100 mg syldenafilu nie wpływało istotnie na wyniki przeprowadzonych testów okulistycznych (ostrość widzenia, siatka Amslera, test rozróżnienia kolorów symulujący światła uliczne, perymetr Humphreya oraz wrażliwość na światło).

Po podaniu jednorazowej dawki 100 mg syldenafilu u zdrowych ochotników, nie stwierdzono zmian w ruchliwości i morfologii plemników.

Dalsze informacje z badań klinicznych

Podczas badań klinicznych syldenafil zastosowano u ponad 8000 pacjentów w wieku od 19 do 87 lat. Wzięły w nich udział następujące grupy pacjentów: osoby w wieku podeszłym (19,9%), pacjenci z nadciśnieniem tętniczym (30,9%), cukrzycą (20,3%), chorobą niedokrwienną serca (5,8%), hiperlipidemią (19,8%), po urazach rdzenia kręgowego (0,6%), z depresją (5,2%), po przebytej przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (3,7%), po radykalnej prostatektomii (3,3%). Z udziału w badaniach klinicznych były wykluczone, lub nie były wystarczająco reprezentowane, następujące grupy: pacjenci po zabiegach operacyjnych w obrębie miednicy, po radioterapii, pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby oraz pacjenci z niektórymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.3).

Podczas badań, w których pacjenci otrzymywali stałą dawkę syldenafilu, poprawę erekcji stwierdzono u 62% pacjentów (przyjmujących dawkę 25 mg), u 74% (przyjmujących dawkę 50 mg) i u 82% (przyjmujących dawkę 100 mg), w porównaniu do 25% pacjentów otrzymujących placebo. Podczas kontrolowanych badań klinicznych stwierdzono, że częstość przerwania terapii syldenafilem była mała i podobna do obserwowanej w grupie otrzymującej placebo.

Podczas wszystkich badań klinicznych odsetek pacjentów zgłaszających poprawę po zastosowaniu syldenafilu był następujący w poszczególnych grupach: pacjenci z zaburzeniami erekcji o podłożu psychogennym (84%), pacjenci z zaburzeniami erekcji o przyczynie mieszanej (77%), pacjenci z zaburzeniami erekcji o podłożu organicznym (68%), osoby w wieku podeszłym (67%), pacjenci z cukrzycą (59 %), pacjenci z chorobą niedokrwienną serca (69%), pacjenci z nadciśnieniem tętniczym (68%), pacjenci po przebytej przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP - 61%), pacjenci po radykalnej prostatektomii (43%), pacjenci po urazie rdzenia kręgowego (83%), pacjenci z depresją (75%). Podczas badań długookresowych bezpieczeństwo i skuteczność syldenafilu utrzymały się na niezmienionym poziomie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Syldenafil jest szybko wchłaniany. Po podaniu doustnym, na czczo, maksymalne stężenia w osoczu krwi osiągane są w ciągu 30 do 120 minut (przeciętnie 60 minut). Średnia całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi 41% (zakres wartości 25-63%). W zakresie zalecanych dawek (25-100 mg) po doustnym podaniu syldenafilu wartości AUC i Cmax zwiększają się proporcjonalnie do dawki.

Przyjęcie syldenafilu podczas posiłku zmniejsza szybkość jego wchłaniania, opóźnienie Tmax wynosi 60 minut, a średnie zmniejszenie Cmax 29%.

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vd) dla syldenafilu wynosi 105 l, co wskazuje na przenikanie substancji do tkanek. Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 100 mg syldenafilu, jego średnie maksymalne stężenie w osoczu krwi wynosiło około 440 ng/ml (C40%). Ponieważ syldenafil (i jego główny krążący N-demetylowy metabolit) wiążą się z białkami osocza w około 96%, dlatego średnie maksymalne stężenie wolnej frakcji syldenafilu w osoczu wynosi 18 ng/ml (38 nM). Stopień wiązania z białkami nie zależy od całkowitych stężeń leku.

W ejakulacie zdrowych ochotników, którym podano jednorazowo 100 mg syldenafilu w postaci tabletek, po 90 minutach znajdowało się mniej niż 0,0002% podanej dawki (średnio 188 ng).

Metabolizm

Syldenafil jest metabolizowany przede wszystkim przez układ enzymów mikrosomalnych komórek wątroby (cytochromu P450), w tym przez izoenzym CYP3A4 (głównie) oraz CYP2C9 (dodatkowo). Zasadniczy metabolit syldenafilu powstaje w wyniku N-demetylacji. Wykazuje on podobną do syldenafilu selektywność w stosunku do fosfodiesteraz. Siłę działania tego metabolitu na PDE5 określono in vitro na około 50% aktywności substancji macierzystej. Stężenie tego metabolitu w osoczu krwi odpowiada około 40% stężenia syldenafilu. Metabolit N-demetylowy syldenafilu podlega dalszym przemianom, jego okres półtrwania wynosi około 4 godzin.

Wydalanie

Całkowity klirens syldenafilu wynosi 41 l/h, a okres półtrwania 3-5 godzin. Zarówno po podaniu doustnym jak i dożylnym syldenafil jest wydalany w postaci metabolitów, głównie z kałem (około 80% podanej dawki doustnej) oraz w mniejszym stopniu z moczem (około 13% podanej dawki doustnej).

Liniowość / nieliniowość

W zakresie zalecanych dawek (25-100 mg) po podaniu doustnym, wartości AUC i Cmax syldenafilu zwiększają się proporcjonalnie do dawki.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Osoby w wieku podeszłym:

U zdrowych ochotników (w wieku > 65 lat) stwierdzono zmniejszony klirens syldenafilu, co powodowało że stężenie syldenafilu i jego aktywnego metabolitu N-demetylowego w osoczu krwi było w przybliżeniu o 90% większe od obserwowanego u ochotników w młodszym wieku (18-45 lat). Z uwagi na zmieniający się z wiekiem stopień wiązania z białkami osocza, stężenie wolnego syldenafilu w osoczu zwiększało się w przybliżeniu o 40%.

Niewydolność nerek:

U ochotników z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min), parametry farmakokinetyczne syldenafilu po podaniu jednorazowej dawki doustnej 50 mg pozostawały niezmienione. W porównaniu do wartości obserwowanych u ochotników w tym samym wieku, lecz bez współistniejących zaburzeń czynności nerek, średnie wartości AUC i Cmax N-demetylowego metabolitu syldenafilu zwiększały się odpowiednio o 126% i 73%. Jednak z uwagi na znaczną zmienność osobniczą, różnice te nie okazały się istotne statystycznie. U ochotników z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), klirens syldenafilu zmniejszał się, co powodowało wzrost wartości AUC i Cmax odpowiednio o 100% i 88% w porównaniu do osób w tym samym wieku lecz bez niewydolności nerek. Ponadto znacząco zwiększały się wartości AUC i Cmax dla N-demetylo metabolitu syldenafilu odpowiednio o 79% i 200%.

Niewydolność wątroby:

U ochotników z łagodną i umiarkowaną marskością wątroby (klasa A i B wg. Child-Pugh’a) klirens syldenafilu ulegał zmniejszeniu, co powodowało wzrost wartości AUC (o 84%) i Cmax (o 47 %) w porównaniu do wartości obserwowanych u osób w tym samym wieku lecz bez zaburzeń czynności wątroby. Nie badano parametrów farmakokinetycznych syldenafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenie dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Polakrylina potasowa Krzemionka koloidalna bezwodna Laktoza j ednowodna Powidon K-30 Aspartam (E 951)

Kroskarmeloza sodowa

Aromat miętowy: maltodekstryna, olejek miętowy, sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego (E 1450)

Magnezu stearynian

Potasu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste blistry PVC/PCTFE/Aluminium Tekturowe pudełka:

2, 4, 8 lub 12 tabletek do rozgryzania i żucia

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław tel.: +48 (71) 352 95 22 faks: +48 (71) 352 76 36

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15/15

1

Zaburzenia ucha: nagła utrata słuchu. Nagłe osłabienie lub całkowitą utratę słuchu zgłaszano w niewielkiej liczbie przypadków odnotowanych podczas badań klinicznych i porejestracyjnych, podczas których stosowano różne inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), w tym syldenafil.

4.9 Przedawkowanie

Podczas badań przeprowadzonych z udziałem zdrowych ochotników, którym podawano syldenafil w postaci tabletek w dawce jednorazowej do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu niższych dawek, występowały one jednak z większą częstością i były bardziej nasilone. Zastosowanie dawki 200 mg nie powodowało większej skuteczności, natomiast częstość występowania działań niepożądanych (bóle głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, dolegliwości dyspeptyczne, uczucie zatkanego nosa, zmiany widzenia) była zwiększona.

Sildenafil Hasco