Imeds.pl

Silfeldrem 25 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Silfeldrem

25 mg, tabletki powlekane 50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Silfeldrem i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Silfeldrem

3.    Jak stosować lek Silfeldrem

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Silfeldrem

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SILFELDREM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Silfeldrem należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas pobudzenia seksualnego. Lek Silfeldrem pomaga osiągnąć wzwód prącia jedynie podczas stymulacji seksualnej.

Nie należy zażywać leku Silfeldrem jeśli pacjent nie ma zaburzeń erekcji.

Kobiety nie powinny zażywać leku Silfeldrem.

Lek Silfeldrem stosuje się w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILFELDREM Kiedy nie stosować leku Silfeldrem:

-    jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany (nitraty); przyjmowanie tych leków razem z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent zażywa którykolwiek z tych leków, często stosowanych

w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, np. azotyn azylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku Silfeldrem

-    jesli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub wątroby

-    jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu, zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    jeśli pacjent ma rzadką, dziedziczną chorobę oczu (jak retinitispigmentosa, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki)

-    jeśli pacjent doznał kiedykolwiek utraty wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Silfeldrem:

Należy powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli pacjent choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość krwinek czerwonych), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)

-    jeśli u pacjenta występuje zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego

-    jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. W takim przypadku lekarz powinien dokładnie ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek związany z aktywnością seksualną

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię)

-    jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Silfeldrem i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Silfeldrem nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu.

Szczególne zalecenia dotyczące dzieci i młodzieży

Leku Silfeldrem nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Szczególne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma choroby nerek lub wątroby. Lekarz może zdecydować

o zastosowaniu mniejszej dawki leku.

Zażywanie leku Silfeldrem z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Silfeldrem może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych do leczenia bólu w klatce piersiowej.

W sytuacji wymagającej nagłej interwencji medycznej należy poinformować personel medyczny o zażyciu leku Silfeldrem oraz kiedy miało to miejsce. Nie należy przyjmować leku Silfeldrem jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Silfeldrem, jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany. Jednoczesne przyjęcie azotanów z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej).

Nie należy przyjmować leku Silfeldrem, jeśli pacjent stosuje leki uwalniajace tlenek azotu (tzw. „poppersy” - potoczne określenie różnych azotynów alkilu przyjmowanych wziewnie, np. azotyn amylu). Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy (leki stosowane w zwalczaniu zakażenia HIV), zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Silfeldrem.

Niektórzy pacjenci przyjmujacy leki z grupy alfa-blokerów, z powodu nadciśnienia lub powiększenia gruczołu krokowego, mogą doznać zawrotów głowy lub uczucia oszołomienia, co może być spowodowane spadkiem ciśnienia krwi przy szybkim wstawaniu lub siadaniu. U niektórych pacjentów zażywających alfa-blokery i sildenafil mogą wystapić takie objawy. Wystepują one zwykle w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Silfeldrem. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Silfeldrem. Lekarz może zadecydować, że leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg leku Silfeldrem.

Zażywanie leku Silfeldrem z jedzeniem i piciem:

Lek Silfeldrem może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od niego.

Jeśli lek Silfeldrem jest przyjmowany podczas posiłku, jego działanie może być opóźnione.

Alkohol może pogorszyć istniejące zaburzenia erekcji. Aby odnieść maksymalne korzyści z przyjmowania leku nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed przyjęciem leku Silfeldrem.

Ciąża i karmienie piersią:

Lek Silfeldrem nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek Silfeldrem może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Silfeldrem przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Silfeldrem:

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Silfeldrem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SILFELDREM

Lek Silfeldrem należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku wynosi 50 mg.

Nie należy stosować leku Silfeldrem częściej niż raz na dobę.

Lek Silfeldrem należy zażywać na około jedną godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za słabe lub za mocne, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Silfeldrem umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego. Czas po którym występuje działanie leku Silfeldrem różni się indywidualnie, ale zazwyczaj wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Silfeldrem może nastąpić później, jeśli jest zażywany podczas obfitego posiłku.

Jeśli po przyjęciu leku Silfeldrem nie dochodzi do erekcji lub nie trwa ona wystarczająco długo lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Silfeldrem:

U pacjentów, którzy przyjęli zbyt dużą dawkę leku Silfeldrem, mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Dawka większa niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej liczby tabletek niż zalecona przez lekarza.

Jeśli pacjent zażył więcej tabletek niż powinien, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, lek Silfeldrem może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się odprężyć

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Silfeldrem, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Silfeldrem wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Silfeldrem. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Silfeldrem i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów) to: uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 100 na 1000 pacjentów) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 1000 na 10 000 pacjentów) to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar mózgu, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej , nagły zgon, zawał serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów, zaburzenia czynności serca miały miej sce już przed przyjęciem syldenafilu. Stwierdzenie, czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu nie jest możliwe. Zgłaszano także przypadki wystąpienia drgawek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILFELDREM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Silfeldrem po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po srócie „LOT” numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Silfeldrem

-    Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

- Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, sodu kroskarmeloza, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, indygotyna (E132), lak.

Jak wygląda lek Silfeldrem i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Tabletki 25 mg: niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane „SL25” po jednej stronie.

Tabletki 50 mg: niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane „SL50” po jednej stronie.

Tabletki 100 mg: niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane „SL100” po jednej stronie.

Lek Silfeldrem dostępny jest w opakowaniach zawierających 1, 4, 8 lub 12 tabletek powlekanych w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

Wytwórca:

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

HafnerstraBe 211

8054 Graz Austria

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria

13.02.2013


Data zatwierdzenia ulotki:

6