+ iMeds.pl

Simvastatin 40 mg tabletki powlekane 40 mgUlotka Simvastatin 40 mg tabletki powlekane

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Simvastatin 10 mg tabletki powlekane Simvastatin 20 mg tabletki powlekane Simvastatin 40 mg tabletki powlekane Simvastatin 80 mg tabletki powlekane

(Simvastatinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Simvastatin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvastatin

3.    Jak stosować lek Simvastatin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Simvastatin

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Simvastatin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest symwastatyna.

Symwastatyna należy do grupy leków nazywanych statynami lub inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Ich działanie polega na obniżaniu poziomu cholesterolu i innych substancji tłuszczowych (trójglicerydów) we krwi.

Cholesterol odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, ale jeśli poziom cholesterolu jest zbyt wysoki (hipercholesterolemia), to może on odkładać się na ścianach tętnic (miażdżyca tętnic), co może prowadzić do zablokowania naczyń krwionośnych. To z kolei może prowadzić do dusznicy bolesnej (uciskający ból w klatce piersiowej) oraz do zawału serca.

Wysoki poziom cholesterolu w organizmie może być wywołany wieloma czynnikami, takimi jak dieta obfitująca w cholesterol i tłuszcze, niektóre choroby, na które obecnie choruje pacjent, choroby dziedziczne oraz brak aktywności fizycznej.

W poniższych sytuacjach lekarz może zapisać lek Simvastatin jako dodatek do odpowiedniej diety:

•    Poziom cholesterolu (hipercholesterolemia) lub trójglicerydów (dyslipidemia mieszana) u pacjenta jest wysoki i nie uległ zmniejszeniu wskutek zmiany diety, obniżenia masy ciała lub zwiększenia aktywności fizycznej.

•    Stwierdzono, że pacjent odziedziczył homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemię (rzadka choroba dziedziczna, która powoduje wysoki poziom cholesterolu we krwi).

•    Pacjent cierpi na chorobę niedokrwienną serca lub jest w grupie ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca ze względu na cukrzycę lub przebyty udar, czy też ze względu na inną chorobę naczyń krwionośnych. Simvastatin może przedłużyć życie dzięki temu, że zapewniając drożność tętnic, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca, nawet jeśli poziom cholesterolu u pacjenta jest w normie.

Lekarz także doradzi, jak w trakcie leczenia tabletkami Simvastatin obniżyć poziom cholesterolu we krwi poprzez dietę niskotłuszczową.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvastatin Kiedy nie stosować leku Simvastatin

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na symwastatynę;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników leku Simvastatin (wyszczególnionych w punkcie 6 „Inne informacje”);

•    u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę;

•    u kobiet karmiących piersią;

•    jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą;

•    w przypadku gdy pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    leki przeciwgrzybicze takie jak itrakonazol lub ketokonazol,

-    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir lub sakwinawir,

-    nefazodon (lek antydepresyjny),

-    antybiotyki takie jak erytromycyna, klarytromycyna lub telitromycyna.

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Simvastatin należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Simvastatin

U niektórych pacjentów Simvastatin może zwiększać ryzyko miopatii, prowadzącej do wystąpienia bólu, tkliwości uciskowej oraz osłabienia mięśni. Przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu leczenia tabletkami Simvastatin lekarz może zlecić wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia stanu mięśni pacjenta.

Pacjent, którego dotyczy którekolwiek z poniższych stwierdzeń, powinien poinformować o tym lekarza PRZED rozpoczęciem przyjmowania tabletek Simvastatin, ponieważ może to oznaczać, że pacjent ten znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia miopatii:

   Pacjent cierpi na niewyjaśniony ból, tkliwość uciskową lub osłabienie mięśni albo chorował w przeszłości na miopatię (choroba mięśni).

•    Pacjent miał w przeszłości problemy z mięśniami podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu należących do grupy statyn (np. prawastatyna czy atorwastatyna) lub należących do grupy fibratów (np. bezafibrat czy gemfibrozyl).

•    Pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach lub w przeszłości cierpiał na schorzenia wątroby. Lekarz może zlecić wykonanie badania krwi w celu zbadania wątroby przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu leczenia.

•    Pacjent ma problemy z nerkami lub tarczycą.

•    Pacjent lub osoby z jego najbliższej rodziny cierpią na dziedziczne schorzenia mięśni.

•    Pacjent ma więcej niż 70 lat.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność były badane w grupie chłopców w wieku 10-17 lat oraz dziewczynek miesiączkujących od co najmniej roku (patrz punkt 3 Jak stosować lek Simvastatin). Stosowanie Symwastatyny nie było oceniane w grupie dzieci w wieku poniżej 10 lat. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do lekarza.

Niektórych leków nie można stosować z lekiem Simvastatin. Są one wymienione w części „Kiedy nie stosować leku Simvastatin”.

Przyjmowanie leku Simvastatin wraz z niektórymi lekami zwiększa ryzyko wystąpienia problemów z mięśniami. Symwastatyna może wpływać na inne leki. Z kolei inne leki mogą wpływać na działanie symwastatyny. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje:

•    leki osłabiające układ odpornościowy, takie jak cyklosporyna,

•    niacynę lub kwas nikotynowy w dawkach większych lub równych 1 g na dobę (leki stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu),

•    leki z grupy fibratów (np. gemfibrozyl, fenofibrat czy bezafibrat) stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu,

•    amiodaron - lek stosowany w leczeniu arytmii serca,

•    leki takie jak werapamil czy diltiazem stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, bólu w piersiach związanego z chorobą serca lub w leczeniu innych schorzeń serca,

•    leki rozrzedzające krew stosowane w celu zapobiegania powstawaniu skrzepów krwi, np. warfaryna,

•    danazol (lek sterydowy stosowany w leczeniu endometriozy i torbieli piersi u kobiet).

•    kwas fusydowy, lek przeciwbakteryjny

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Simvastatin z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy zawiera substancje, które mogą zmienić sposób działania tabletek Simvastatin. Należy UNIKAĆ picia soku grejpfrutowego podczas leczenia tabletkami Simvastatin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży, to nie powinna przyjmować leku Simvastatin.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia tabletkami Simvastatin, powinna natychmiast zaprzestać przyjmowania tego leku i skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Simvastatin w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka planuje rozpocząć karmienie piersią lub aktualnie karmi piersią, to przed rozpoczęciem przyjmowania leku powinna poinformować o tym lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może powodować zawroty głowy. Jeśli wystąpi taka dolegliwość, to nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do jej ustąpienia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Simvastatin:

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed rozpoczęciem przyjmowania leku Simvastatin należy skontaktować się z lekarzem.

Simvastatin 80 mg tabletki powlekane zawiera barwnik o nazwie Allura Red AC (E129), który może wywołać reakcje uczuleniowe.

3. Jak stosować lek Simvastatin.

Lek Simvastatin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka to 1 tabletka leku Simvastatin 10 mg, 20 mg , 40 mg lub 80 mg raz na dobę, doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa u dzieci w wieku 10-17 lat wynosi 10 mg podawane raz na dobę wieczorem.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę.

Dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie dorosłym pacjentom z bardzo wysokim poziomem cholesterolu i dużym ryzykiem chorób serca.

Lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszych dawek, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje leki wymienione w punkcie 2 niniejszej ulotki lub cierpi na choroby nerek.

Jeśli u pacjenta występuje homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (rzadka choroba dziedziczna powodująca wysokie stężenie cholesterolu we krwi) lekarz może przepisać 3 dawki do zastosowania w ciągu doby.

Jeśli pacjent stosuje leki wiążące kwasy żółciowe (leki przyjmowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu, takie jak cholestyramina, kolesewelam lub kolestypol) nie należy przyjmować tabletek symwastatyny w ciągu 2 godzin przed i 4 godziny po zastosowaniu leku wiążącego kwasy żółciowe.

Nie należy przyjmować dawek mniejszych lub większych niż zalecone.

W razie zażycia większej dawki leku Simvastatin niż zalecana, lub w razie przypadkowego przyjęcia kilku tabletek należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub zgłosić się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą opakowania oraz wszystkich pozostałych tabletek.

W przypadku pominięcia dawki leku Simvastatin należy po prostu przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Simvastatin poziom cholesterolu może z powrotem wzrosnąć. Należy przyjmować tabletki tak długo, jak zalecił to lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Simvastatin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występował zanik lub zapalenie mięśni, które to stany bardzo rzadko zmieniały się w ciężką, potencjalnie zagrażającą życiu chorobę („rozpad mięśni prążkowanych”). W razie wystąpienia bólów, osłabienia lub tkliwości uciskowej mięśni, zwłaszcza w połączeniu ze złym samopoczuciem lub gorączką, należy zaprzestać przyjmowania leku Simvastatin i niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, choć poważne reakcje alergiczne należą do rzadkości. Należy niezwłocznie poinformować lekarza o nagłym wystąpieniu świszczącego oddechu, trudnościach w oddychaniu, obrzęku powiek, twarzy lub ust, wysypce lub swędzeniu (w szczególności jeśli obejmują one całe ciało), bólu stawów, zapaleniu stawów lub naczyń krwionośnych, nadmiernym siniaczeniu, wykwitach skórnych, obrzęku, pokrzywce, wrażliwości skóry na słońce, wysokiej gorączce lub nagłym zaczerwienieniu twarzy.

Parametry laboratoryjne:

W niektórych laboratoryjnych badaniach krwi obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) i aktywności enzymu mięśniowego (CK).

Rzadko donoszono o następujących działaniach niepożądanych:

(mniej niż 1 przypadek na 1000, ale więcej niż 1 przypadek na 10 000):

•    dolegliwości ze strony żołądka (takie jak mdłości, zaparcie, biegunka, wzdęcie (wiatry), niestrawność i ból brzucha),

•    osłabienie,

•    ból głowy,

•    zawroty głowy,

•    zdrętwienie lub brak czucia w rękach i nogach,

•    wypadanie włosów,

•    wysypka,

•    swędzenie,

•    choroby wątroby - mogą objawiać się zażółceniem oczu i/lub skóry (żółtaczka), swędzeniem skóry, ciemnym zabarwieniem moczu, jasnym zabarwieniem stolca,

•    mdłości,

•    mrowienie lub drętwienie (parestezja),

•    anemia (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)

•    zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko donoszono o następujących działaniach niepożądanych:

(mniej niż 1 przypadek na 10000)

•    niewydolność wątroby

Dla niektórych statyn donoszono o następujących działaniach niepożądanych:

•    zaburzenia snu oraz bezsenność i koszmary nocne

•    utrata pamięci

•    zaburzenia seksualne

•    depresja

•    problem z oddychaniem z nieustępującym kaszlem i/lub skróceniem oddechu lub gorączką Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek Simvastatin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku Simvastatin po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz na każdym blistrze tabletek po [Exp]. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Simvastatin

Substancją czynną jest symwastatyna

Jedna tabletka powlekana zawiera: 10, 20, 40 lub 80 mg symwastatyny.

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kwas askorbowy, kwas cytrynowy jednowodny, butylohydroksyanizol (E 320), talk, magnezu stearynian.

Otoczka:

tabletki 10 mg: glicerolu trioctan, hypromeloza 3cP, hypromeloza 50cP, hypromeloza 6cP, żelaza tlenek czerwony (E 172), polidekstroza FCC, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171) tabletki 20 mg: hypromeloza 6 cP, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171) tabletki 40 mg: glicerolu trioctan, hypromeloza 15 cP, żelaza tlenek czerwony (E 172), laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171)

tabletki 80 mg: czerwień Allura 15-17% (E 129), glicerolu trioctan, hypromeloza 3cP, hypromeloza 50cP, hypromeloza 6cP, polidekstroza FCC, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Simvastatin i co zawiera opakowanie

Simvastatin, 10 mg, tabletki powlekane: różowe tabletki o kształcie tarczy z napisem „SV 10” po jednej stronie i „>>” po drugiej.

Simvastatin, 20 mg, tabletki powlekane: białe okrągłe tabletki z rowkiem, z napisem „SV/20” po jednej stronie i „>>” po drugiej.

Simvastatin, 40 mg, tabletki powlekane: różowe tabletki o kształcie tarczy z napisem „SV 40” po jednej stronie i „>>” po drugiej.

Simvastatin, 80 mg, tabletki powlekane: różowe tabletki o kształcie kapsułki z napisem „SV 80” po jednej stronie i „>>” po drugiej.

Tabletki pakowane są w blistry (PVC/PE/PVDC/Al).

Wielkości opakowań: 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek powlekanych.

Tabletki pakowane są również w pojemnik wykonany z HDPE (polipropylen o wysokiej gęstości) z nakrętką.

Wielkości opakowań: 30, 50, 100 lub 1000 tabletek powlekanych.

W Polsce dostępne są następujące wielkości opakowań:

7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek powlekanych - pakowane w blistry.

30, 50, 1000 tabletek powlekanych - pakowane w pojemnik wykonany z HDPE (polipropylen o wysokiej gęstości) z nakrętką.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Polska

Wytwórca:

Arrow Pharm (Malta)

62 Hal Far Industrial Estate, Hal Far Malta

Wielka Brytania

Juta Pharma GmbH,

Gutenbergstraße 13,

24941 Flensburg,


Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way

Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ

Niemcy

Selamine Ltd trading as Arrow Generics (Ireland)

Unit 4/5 Willsborough Cluster, Clonshaugh Industrial Estate, Dublin 17 Irlandia

Qualiti (Burnley) Limited

Talbot Street, Briercliffe, Burnley BB10 2JY

Wielka Brytania

Medicofarma S.A.

ul. Żelazna 58, 00-866 Warszawa

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Belgia

Czechy

Niemcy

Dania

Finlandia

Węgry

Irlandia

Włochy

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowenia

Słowacja


Simvastatin Tablets

Simvastatine Arrow filmomhulde tabletten Simvastatin Arrow

Simvastatin Key Pharma Filmtabletten

Simvastatin ‘Arrow’ filmovertrukne tabletter

Simvastatin Arrow Tabletti, Kalvopââllysteinen

Simvastatin Arrow filmtabletta

Simator film-coated tablets

Simvastatina Arrow compresse rivestite con film

Simvastatine Arrow filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

Simvastatin Arrow tablet, filmdrasjert

Simvastatin tabletki powlekane

Sinvastatina arrowblue Comprimidos

Simvastatin Arrow filmsko oblozene tablete

Simvastatin Arrow filmom obalené tablety

Data opracowania ulotki: 29.11.2011

7

Simvastatin 40 mg tabletki powlekane

Charakterystyka Simvastatin 40 mg tabletki powlekane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Simvastatin 40 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 40 mg symwastatyny (Simvastatinum).

Preparat zawiera również laktozę jednowodną jako substancję pomocniczą. Pozostałe substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Różowe tabletki o kształcie tarczy z napisem „SV 40” po jednej stronie i „>>” po drugiej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hipercholesterolemia

Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, kiedy reakcja na dietę lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca.

Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i innego leczenia obniżającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli takie leczenie jest niewłaściwe.

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego

Zmniejszenie zachorowań i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawną miażdżycą naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zakres dawkowania to 5 mg - 80 mg podawane raz na dobę, doustnie, wieczorem. Jeśli jest to konieczne, dawkę należy korygować w odstępach co najmniej 4 tygodni do maksymalnie 80 mg podawanych raz na dobę, wieczorem. Dawka 80 mg na dobę jest zalecana tylko pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Hipercholesterolemia

Pacjent powinien stosować standardową niskocholesterolową dietę, którą należy kontynuować podczas leczenia produktem Simvastatin. Zazwyczaj początkową dawką jest 10 mg - 20 mg raz na dobę, wieczorem. Pacjenci, u których konieczne jest znaczne obniżenie LDL-C (powyżej 45%), mogą rozpocząć od dawki 20 mg - 40 mg raz na dobę, podawanej wieczorem. Jeśli konieczna jest korekta dawki, należy ją przeprowadzić tak, jak opisano powyżej.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

W oparciu o wyniki kontrolowanych badań klinicznych, zalecana dawka symwastatyny to

40 mg raz na dobę, wieczorem lub 80 mg na dobę w trzech dawkach: rano i w południe po 20 mg, a wieczorem 40 mg. W tej grupie pacjentów, Simvastatin należy stosować jako lek uzupełniający inne metody leczenia zmniejszające stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli takie leczenie jest niedostępne.

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego

Zalecaną dawką produktu Simvastatin u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń wieńcowych (choroba wieńcowa, z hiperlipidemią lub bez) jest 20 mg do 40 mg na dobę, w pojedynczej dawce, wieczorem.

Leczenie może być rozpoczęte jednocześnie ze stosowaniem diety i ćwiczeniami fizycznymi. Jeśli konieczna jest korekta dawkowania, należy ją przeprowadzić tak, jak opisano powyżej.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów.

Produkt leczniczy Simvastatin jest skuteczny w monoterapii lub w skojarzeniu z produktami wiążącymi kwasy żółciowe. Produkt leczniczy należy podawać albo nie mniej niż 2 godziny przed lub nie mniej niż 4 godziny po podaniu produktów wiążących kwasy żółciowe.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie z produktem leczniczym Simvastatin cyklosporynę, danazol, gemfibrozyl, inne fibraty (z wyjątkiem fenofibratu) oraz niacynę w dawkach zmniejszających stężenie lipidów (> 1 g na dobę) nie mogą stosować dobowej dawki produktu Simvastatin większej niż 10 mg na dobę. Pacjenci przyjmujący jednocześnie z produktem Simvastatin amiodaron lub werapamil, nie mogą stosować dawki produktu Simvastatin większej niż 20 mg na dobę (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Niewydolność nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek.

U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), należy bardzo starannie rozważyć podawanie dawki większej niż 10 mg na dobę i jeśli jest to niezbędne, bardzo ostrożnie rozpocząć leczenie.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat)

Dla dzieci i młodzieży (chłopcy w stadium dojrzałości płciowej II lub wyższym według skali Tannera i dziewczynki miesiączkujące od co najmniej roku) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę wieczorem. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Simvastatin u dzieci i młodzieży należy wprowadzić standardową dietę obniżającą poziom cholesterolu i następnie kontynuować w trakcie leczenia produktem Simvastatin.

Zalecany zakres dawkowania wynosi 10-40 mg/dobę, maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg/dobę. Dawki należy dobierać indywidualnie zgodnie z założonym celem terapeutycznym według zaleceń wytycznych leczenia pediatrycznego (patrz punkt 4.4 i 5.1). Korekta dawki powinna następować nie częściej niż co 4 tygodnie.

Dane dotyczące stosowania symwastatyny u dzieci przed rozpoczęciem pokwitania (okresu dojrzewania) są ograniczone.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na symwastatynę lub inne składniki produktu leczniczego.

•    Czynna choroba wątroby lub utrzymujące się, niewyjaśnione zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

•    Ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

•    Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy wirusa HIV, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon) (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Miopatia/rabdomioliza (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych)

Symwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, wywołuje niekiedy miopatię objawiającą się bólami mięśni, tkliwością lub osłabieniem, z towarzyszącym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (CK) do ponad 10 razy powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową. Miopatia czasem przekształca się w rabdomiolizę z lub bez ostrej niewydolności nerek spowodowanej mioglobinurią. Odnotowano bardzo rzadko przypadki zgonów. Duża aktywność inhibitorów reduktazy HMG-CoA w osoczu zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii.

Ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy jest zależne od dawki. W badaniach klinicznych, w których pacjentów ściśle monitorowano i wykluczono pewne leki mogące wchodzić w interakcje z symwastatyną, częstość występowania miopatii i (lub) rabdomiolizy wynosiła w przybliżeniu 0,02 % przy dawce 20 mg/dobę, 0,08 % przy dawce 40 mg/dobę i 0,53 % przy dawce 80 mg/dobę.

Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej

Aktywność kinazy kreatynowej (CK) nie powinna być oznaczana po męczącym wysiłku fizycznym lub jeśli istnieją jakiekolwiek inne, alternatywne przyczyny powodujące zwiększenie aktywności CK, ponieważ może to spowodować trudności w interpretacji oznaczanej wartości. Jeżeli aktywność CK jest znacznie większa od górnej granicy wartości uznanej za prawidłową (ponad pięciokrotnie powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową), należy w celu potwierdzenia wyników powtórzyć badanie po piątym, a najpóźniej po siódmym dniu.

Przed rozpoczęciem leczenia

Przed rozpoczęciem stosowania symwastatyny lub w przypadku zwiększenia dawki symwastatyny, należy poinformować wszystkich pacjentów o ryzyku wystąpienia miopatii i zalecić szybkie zgłoszenie się do lekarza w razie odczuwania trudnych do wyjaśnienia bólów mięśni, ich nadmiernej wrażliwości na dotyk lub osłabienia.

Ostrożnie należy stosować u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia rabdomiolizy. Aby ustalić referencyjną wartość wyjściową, aktywność CK należy oznaczać przed rozpoczęciem leczenia w następujących przypadkach:

•    podeszły wiek (> 70 lat),

•    zaburzenia czynności nerek,

•    oporna na leczenie lub nieleczona niedoczynność tarczycy,

•    indywidualny lub rodzinny wywiad świadczący o dziedzicznych zaburzeniach ze strony układu mięśniowego,

•    pacjenci, u których w przeszłości wystąpiło toksyczne działanie statyn lub fibratów na mięśnie,

•    uzależnienie od alkoholu.

W powyższych przypadkach należy rozważyć spodziewane korzyści leczenia i związane z tym ryzyko. Zalecane jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpił szkodliwy wpływ statyn lub fibratów na mięśnie, leczenie należy rozpocząć bardzo ostrożnie. Jeśli aktywność CK znacznie przekracza górną granicę wartości uznanej za prawidłową (pięciokrotnie powyżej górnej wartości uznanej za prawidłową), nie należy rozpoczynać leczenia symwastatyną.

Podczas leczenia

Jeśli podczas leczenia u pacjenta otrzymującego statyny wystąpią bóle mięśni, osłabienie lub kurcze mięśni, należy oznaczyć aktywność CK. Podawanie symwastatyny należy przerwać, jeśli aktywność CK badana u pacjenta, który nie był po forsownym wysiłku fizycznym, jest znacznie podwyższona (ponad pięciokrotnie powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową).

Należy rozważyć odstawienie symwastatyny, nawet jeśli aktywność CK nie przekracza pięciokrotnie górnej granicy wartości uznanej za prawidłową, ale niepożądane objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują codzienny dyskomfort. Jeśli z jakichkolwiek powodów podejrzewana jest miopatia, lek

należy odstawić. Jeśli objawy ze strony mięśni ustąpiły i wartość CK powróciła do normy, można rozważyć powtórne podanie statyny w najmniejszej skutecznej dawce przy ścisłej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

Leczenie symwastatyną należy przerwać na kilka dni przed planowanym dużym zabiegiem chirurgicznym lub jeśli konieczne jest podjęcie leczenia internistycznego lub chirurgicznego.

Śródmiąższowa choroba płuc

Donoszono o pojedynczych przypadkach śródmiąższowej choroby płuc u chorych poddanych długotrwałej terapii statynami (patrz punkt 4.8). Objawy obejmują: duszności, nieproduktywny kaszel, ogólne pogorszenie zdrowia (zmęczenie, spadek masy ciała i gorączka). W przypadku podejrzenia, iż u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc należy zakończyć leczenie statynami.

Środki zaradcze zmniejszające ryzyko wystąpienia miopatii spowodowanej interakcja produktów leczniczych (patrz także punkt 4.5).

Ryzyko miopatii i rabdomiolizy znacznie wzrasta podczas jednoczesnego stosowania symwastatyny z innymi silnymi inhibitorami CYP3A4 (takimi jak: itrakonazol, ketokonazol, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, inhibitory proteazy wirusa HIV, nefazodon), jak również gemfibrozyl, cyklosporyna i danazol (patrz punkt 4.2).

Ryzyko miopatii i rabdomiolizy wzrasta również podczas jednoczesnego stosowania innych fibratów, niacyny w dawkach obniżających stężenie lipidów (> 1 g/dobę) lub podczas jednoczesnego stosowania amiodaronu lub werapamilu z dużymi dawkami symwastatyny (patrz punkty 4.2 i 4.5). Ryzyko miopatii wzrasta również nieznacznie podczas jednoczesnego stosowania diltiazemu i symwastatyny w dawce 80 mg. Ryzyko miopatii może zwiększyć się podczas jednoczesnego podawania kwasu fusydowego ze statynami (patrz punkt 4.5).

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie symwastatyny z inhibitorami CYP3A4: itrakonazolem, ketokonazolem, inhibitorami proteazy wirusa HIV, erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną i nefazodonem (patrz punkty 4.3 i 4.5). Jeśli leczenie itrakonazolem, ketokonazolem, erytromycyną, klarytromycyną lub telitromycyną jest konieczne, należy w tym czasie przerwać stosowanie symwastatyny. Należy ponadto zachować ostrożność podczas podawania symwastatyny z inhibitorami CYP3A4 o słabszym działaniu: cyklosporyną, werapamilem, diltiazemem (patrz punkty 4.2 i 4.5). Należy unikać jednoczesnego przyjmowania symwastatyny i soku grejpfrutowego.

Nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę u pacjentów przyjmujących jednocześnie cyklosporynę, danazol, gemfibrozyl lub niacynę w dawkach obniżających stężenie lipidów (> 1 g/dobę). Należy unikać jednoczesnego stosowania symwastatyny z gemfibrozylem, chyba że spodziewane korzyści leczenia przewyższają ryzyko jednoczesnego podania tych leków. Należy bardzo starannie rozważyć korzyści jednoczesnego stosowania symwastatyny w dawce 10 mg na dobę z innymi fibratami (z wyjątkiem fenofibratu), niacyną, cyklosporyną lub danazolem wobec potencjalnego ryzyka takich połączeń (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania fenofibratu z symwastatyną, ponieważ każdy z tych produktów podawany w monoterapii może spowodować miopatię.

Należy unikać jednoczesnego stosowania symwastatyny w dawkach większych niż 20 mg na dobę z amiodaronem lub werapamilem, chyba że spodziewane korzyści kliniczne przewyższą zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Jeżeli leczenie skojarzone jest konieczne, należy dokładnie monitorować pacjentów leczonych kwasem fusydowym i symwastatyną (patrz punkt 4.5). Należy rozważyć czasowe zaprzestanie stosowania symwastatyny.

Wpływ na wątrobę

Podczas badań klinicznych, u kilku dorosłych pacjentów leczonych symwastatyną doszło do utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy (ponad trzykrotnie powyżej górnej granicy wartości uznanej za prawidłową). Po odstawieniu symwastatyny, aktywność aminotransferaz u tych pacjentów zwykle wracała powoli do wartości sprzed leczenia.

Zaleca się wykonywanie badań oceniających czynność wątroby u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem stosowania leku a następnie, gdy będzie to wskazane klinicznie. U pacjentów, u których wymagane jest stosowanie symwastatyny w dawce 80 mg należy wykonać dodatkowy test przed zmianą dawkowania, 3 miesiące po zmianie dawkowania na 80 mg, a następnie co pewien czas (np. co pół roku) w pierwszym roku leczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz. U tych pacjentów należy niezwłocznie powtórzyć badania, a następnie przeprowadzać je częściej. Jeśli następuje dalsze zwiększanie aktywności aminotransferaz, zwłaszcza do wartości trzykrotnie większych od górnej granicy normy i utrzymuje się, lek należy odstawić.

Lek należy stosować ostrożnie u osób pijących znaczne ilości alkoholu.

Po zastosowaniu symwastatyny, podobnie jak i po zastosowaniu innych leków zmniejszających stężenie lipidów, obserwowano umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (mniej niż trzykrotnie powyżej górnej granicy wartości uznawanej za prawidłową). Zwiększenie takie występowało wkrótce po rozpoczęciu leczenia symwastatyną, często było przemijające i nie towarzyszyły mu żadne dodatkowe objawy. Odstawienie leku nie było konieczne.

Cukrzyca

Uważa się, że statyny mogą podnosić poziom cukru we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy mogą powodować hiperglikemię kiedy zachowana jest odpowiednia profilaktyka cukrzycy. Ryzyko to jest jednak równoważone przez zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, dlatego też nie powinno się zaprzestawać leczenia. Pacjenci z grupy ryzyka (glikemia na czczo 5,6 do 6,9 mmol / l, BMI> 30kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, nadciśnienie) powinny być pod kontrolą zarówno stanu klinicznego oraz badań biochemicznych zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania symwastatyny u pacjentów w wieku 10-17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną oceniono w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem dorastających chłopców w stadium dojrzałości płciowej II lub wyższym i dziewcząt miesiączkujących od co najmniej roku. Profil działań niepożądanych obserwowany u pacjentów leczonych symwastatyną był zasadniczo podobny do występującego u pacjentów, którym podano placebo. W tej populacji nie badano dawek większych niż 40 mg. W niniejszym ograniczonym, kontrolowanym badaniu klinicznym nie wykryto żadnego wpływu na wzrost lub dojrzałość płciową dorastających dziewcząt i chłopców, ani na długość cyklu menstruacyjnego u dziewcząt. (Patrz punkt 4.2, 4.8 i 5.1). Podczas leczenia symwastatyną należy zalecić dorastającym dziewczętom stosowanie odpowiedniej metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.6). U pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w okresie czasu dłuższym niż 48 tygodni i nie jest znany odległy w czasie wpływ na dojrzewanie fizyczne, intelektualne i płciowe. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania symwastatyny u pacjentów w wieku poniżej 10 lat, jak również u dzieci przed rozpoczęciem okresu pokwitania i dziewcząt przed wystąpieniem pierwszej miesiączki.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy Simvastatin zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Interakcje z produktami obniżającymi stężenie lipidów, które podawane w monoterapii mogą spowodować miopatię.

Ryzyko wystąpienia miopatii w tym rabdomiolizy jest zwiększone podczas jednoczesnego stosowania fibratów i niacyny (kwas nikotynowy) (> 1 g/dobę). Ponadto, interakcja farmakokinetyczna z gemfibrozylem powoduje zwiększenie stężenia symwastatyny w osoczu krwi (patrz poniżej: Interakcje farmakokinetyczne oraz punkty 4.2 i 4.4). Nie ma dowodów, że ryzyko wystąpienia miopatii podczas jednoczesnego stosowania symwastatyny i fenofibratu jest większe niż łączne ryzyko stosowania każdego z tych produktów osobno. Nie ma dostępnych danych z zakresu farmakokinetyki i monitorowania bezpieczeństwa stosowania dotyczących innych fibratów.

Interakcje farmakokinetyczne

Zalecenia odnośnie przepisywania leków wchodzących w interakcje zostały zebrane w tabeli poniżej (dalsze szczegóły zawarte są w tekście, patrz również punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Interakcje lekowe związane

ze zwiększonym ryzykiem miopatii/rabdomiolizy

Leki wchodzące w interakcje

Zalecenia odnośnie przepisywania

Silne inhibitory CYP3A4:

Itrakonazol

Ketokonazol

Erytromycyna

Klarytromycyna

Telitromycyna

Inhibitory proteazy wirusa HIV Nefazodon

Przeciwwskazane do stosowania z symwastatyną

Gemfibrozyl

Unikać, ale jeśli zastosowanie jest konieczne, nie należy stosować dawki większej niż 10 mg symwastatyny na dobę.

Cyklosporyna

Danazol

Inne fibraty (z wyjątkiem fenofibratu)

Niacyna (> 1g/dobę)

Nie stosować dawki większej niż 10 mg symwastatyny na dobę.

Amiodaron

Nie stosować dawki większej niż 20 mg

Werapamil

symwastatyny na dobę.

Diltiazem

Nie stosować dawki większej niż 40 mg symwastatyny na dobę.

Kwas fusydowy

Należy dokładnie monitorować pacjentów. Należy rozważyć czasowe zaprzestanie stosowania symwastatyny.

Sok grejpfrutowy

Unikać picia soku grejpfrutowego podczas stosowania symwastatyny.

Wpływ innych produktów leczniczych na symwastatynę Interakcje dotyczące CYP3A4

Symwastatyna jest substratem cytochromu P450 3A4. Jednoczesne leczenie symwastatyną i silnymi inhibitorami cytochromu P450 3A4 zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy, na skutek zwiększenia stężenia inhibitorów reduktazy HMG-CoA w osoczu. Do takich inhibitorów cytochromu

P450 3A4 należą: itrakonazol, ketokonazol, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, inhibitory proteazy wirusa HIV i nefazodon. Jednoczesne podanie itrakonazolu spowodowało ponad 10-krotne zwiększenie narażenia na kwas powstający z symwastatyny (aktywnym metabolitem jest beta-hydroksykwas). Telitromycyna spowodowała 11-krotnie większe narażenie na kwas powstający z symwastatyny.

Dlatego też, przeciwwskazane jest stosowanie symwastatyny z itrakonazolem, ketokonazolem, inhibitorami proteazy wirusa HIV, erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną i nefazodonem. Jeśli leczenie itrakonazolem, ketokonazolem, erytromycyną, klarytromycyną lub telitromycyną jest konieczne, należy podczas tego leczenia przerwać stosowanie symwastatyny. Ostrożnie należy stosować symwastatynę jednocześnie z innymi słabszymi inhibitorami CYP3A4: cyklosporyną, werapamilem, diltiazemem (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Cyklosporyna

Ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy jest zwiększone podczas jednoczesnego stosowania cyklosporyny, szczególnie z symwastatyną w większych dawkach (patrz punkty 4.2 i 4.4). Dlatego też, u pacjentów otrzymujących jednocześnie cyklosporynę, dawki symwastatyny nie powinny być większe niż 10 mg na dobę. Cyklosporyna zwiększa wartość AUC kwasu symwastatyny, prawdopodobnie częściowo na skutek hamowania enzymu CYP3A4, choć mechanizm tego działania nie został w pełni poznany.

Danazol

Jednoczesne stosowanie danazolu i większych dawek symwastatyny zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Gemfibrozyl

Gemfibrozyl zwiększa 1,9-krotnie AUC kwasu symwastatyny prawdopodobnie w wyniku zahamowania szlaku glukuronidowego (patrz punkty 4.2 i 4.4)

Amiodaron lub werapamil

Ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy wzrasta podczas stosowania amiodaronu lub werapamilu jednocześnie z symwastatyną w większych dawkach (patrz punkt 4.4). W badaniach klinicznych wystąpienie miopatii zaobserwowano u 6 % pacjentów otrzymujących symwastatynę w dawce 80 mg i amiodaron.

Analiza dostępnych badań klinicznych wskazuje na około 1 % przypadków miopatii u pacjentów otrzymujących symwastatynę w dawce 40 mg lub 80 mg i werapamil. W badaniach farmakokinetycz-nych jednoczesne podawanie z werapamilem powoduje 2,3-krotne zwiększenie narażenia na kwas symwastatyny, przypuszczalnie na skutek hamowania CYP3A4. Dlatego u pacjentów otrzymujących jednocześnie symwastatynę i amiodaron lub werapamil dawka symwastatyny nie powinna być większa niż 20 mg na dobę, chyba, że przewidywana korzyść przeważa nad zwiększonym ryzykiem wystąpienia miopatii i rabdomiolizy.

Diltiazem

Analiza dostępnych badań klinicznych wskazuje na około 1 % przypadków miopatii u pacjentów otrzymujących symwastatynę w dawce 80 mg i diltiazem. Ryzyko wystąpienia miopatii u pacjentów otrzymujących symwastatynę w dawce 40 mg nie zwiększyło się przy jednoczesnym stosowaniu diltiazemu (patrz punkt 4.4).

W badaniach farmakokinetycznych jednoczesne podawanie z diltiazemem powoduje 2,7-krotne zwiększenie narażenia na kwas symwastatyny, przypuszczalnie na skutek hamowania CYP3A4.

Dlatego też, o ile korzyści z leczenia nie przeważają nad zwiększonym ryzykiem wystąpienia miopatii i rabdomiolizy, dawka symwastatyny u pacjentów otrzymujących jednocześnie diltiazem nie powinna być większa niż 40 mg na dobę.

Kwas fusydowy

Ryzyko miopatii może zwiększyć się podczas jednoczesnego podawania kwasu fusydowego ze statynami, w tym z symwastatyną. Notowano pojedyncze przypadki rabdomiolizy podczas stosowania z symwastatyną. Należy rozważyć okresowe przerwanie leczenia symwastatyną. Jeżeli jest to konieczne, pacjentów leczonych kwasem fusydowym i symwastatyną, należy starannie obserwować (patrz punkt 4.4).

Sok grejpfrutowy

Sok grejpfrutowy hamuje cytochrom P450 3A4. Jednoczesne stosowanie symwastatyny i picie dużych ilości soku grejpfrutowego (ponad 1 litr dziennie) powoduje 7-krotne zwiększenie narażenia na kwas symwastatyny. Wypicie 240 ml soku grejpfrutowego rano i przyjęcie wieczorem symwastatyny powoduje 1,9-krotne zwiększenie narażenia. Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia symwastatyną.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

W dwóch badaniach klinicznych: jednym - obejmującym zdrowych ochotników, drugim - pacjentów z hipercholesterolemią, symwastatyna w dawce 20 mg - 40 mg na dobę umiarkowanie nasilała działanie leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny: czas protrombinowy (podawany jako International Normalized Ratio, INR) zwiększył się z wartości sprzed podania leku wynoszącej 1,7 do wartości 1,8 oraz z 2,6 do 3,4 odpowiednio u zdrowych ochotników i osób chorych. Informowano o bardzo rzadkich przypadkach podwyższenia wartości INR. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, czas protrombinowy należy ocenić zarówno przed rozpoczęciem terapii symwastatyną, jak i odpowiednio często w początkowym okresie trwania terapii, aby upewnić się, czy nie występują istotne zmiany w czasie protrombinowym. Po stwierdzeniu stabilności czasu protrombinowego należy go oceniać z częstością zalecaną podczas terapii pochodnymi kumaryny. Powyższą procedurę należy powtórzyć w przypadku zmiany dawki symwastatyny lub przerwania stosowania tego leku. U pacjentów nie przyjmujących leków przeciwzakrzepowych, jednoczesne przyjmowanie symwastatyny nie było związane z występowaniem krwawień lub zmian czasu protrombinowego.

Wpływ symwastatyny na farmakokinetykę innych produktów leczniczych

Symwastatyna nie wpływa hamująco na cytochrom P450 3A4. Dlatego też należy się spodziewać że symwastatyna nie wpływa na stężenie w osoczu innych substancji metabolizowanych przez cytochrom P450 3A4.

4.6 Ciąża i laktacja

Stosowanie w czasie ciąży

Produkt Simvastatin jest przeciwwskazany w okresie ciąży (patrz punkt 4.3).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych z symwastatyną z udziałem kobiet ciężarnych. Obserwowano rzadkie przypadki występowania wad wrodzonych u dzieci, których matki w okresie ciąży leczone były inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Jednak, w analizie danych dotyczących około 200 ciężarnych, które były prospektywnie obserwowane w pierwszym trymestrze ciąży, a przyjmowały symwastatynę lub inny inhibitor reduktazy HMG-CoA o podobnej strukturze chemicznej, częstość występowania wad wrodzonych nie była większa od tej jaka występuje w ogólnej populacji. Liczba odnotowanych przypadków ciąży u kobiet przyjmujących symwastatynę była statystycznie wystarczająca, aby wykluczyć 2,5-krotny lub większy wzrost występowania wad rozwojowych płodów wobec ogólnej częstości występowania. Chociaż nie ma dowodów świadczących, że częstość występowania wad wrodzonych u potomstwa pacjentów przyjmujących symwastatynę lub inny pokrewny inhibitor reduktazy HMG-CoA różnią się od obserwowanych w ogólnej populacji, leczenie kobiet w okresie ciąży symwastatyną może zmniejszyć u płodu stężenie mewalonianu, który jest prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest chorobą przewlekłą i przerwanie leczenia zmniejszającego stężenie lipidów podczas ciąży ma prawdopodobnie niewielki wpływ na wyniki długotrwałego leczenia pierwotnej hipercholesterolemii. Z tego względu, produkt Simvastatin nie może być stosowany u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę w najbliższym czasie lub tych, u których podejrzewana jest ciąża.

Leczenie produktem Simvastatin należy przerwać w okresie trwania ciąży lub do czasu ustalenia czy pacjentka nie jest w ciąży (patrz punkty 4.3).

Stosowanie w okresie karmienia piersią_

Nie wiadomo, czy symwastatyna lub jej metabolity przenikają do mleka kobiet. Ponieważ jednak wiele leków jest wydzielanych z mlekiem matki, kobiety przyjmujące Simvastatin nie powinny karmić piersią ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy Simvastatin nie wywiera wpływu lub ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Jednakże podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn mechanicznych należy wziąć pod uwagę, że po zastosowaniu symwastatyny mogą wystąpić zawroty głowy, o czym donoszono po wprowadzeniu produktu na rynek.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, o których informowano w czasie trwania badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu, uszeregowano w oparciu o częstość ich występowania, w szeroko zakrojonych, długoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, w tym HPS (ang. Heart Protection Study) i 4S (ang. Scadinavian Simvastatin Survivial Study) z udziałem odpowiednio 20 536 i 4444 pacjentów (patrz punkt 5.1). W badaniu HPS, odnotowano poważne działania niepożądane jak również bóle mięśni, zwiększenie aktywności aminotransferaz i CK w surowicy. W badaniu 4S odnotowano wszystkie poniżej wymienione działania niepożądane. Jeśli częstość występowania działań niepożądanych po symwastatynie była mniejsza lub podobna do tej, jaka występuje w badaniach po podaniu placebo oraz jeśli spontanicznie zgłaszane działania niepożądane były przypuszczalnie przyczynowo związane ze stosowaniem produktu, takie działania niepożądane klasyfikowano jako „rzadko” występujące.

W badaniu HPS (patrz punkt 5.1), w którym uczestniczyło 20 536 pacjentów leczonych symwastatyną w dawce 40 mg na dobę (n = 10 269) lub placebo (n = 10 267), parametry bezpieczeństwa były porównywalne wśród pacjentów przyjmujących symwastatynę lub placebo, przez okres wynoszący średnio 5 lat obserwacji. Wskaźniki przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych były w tych grupach porównywalne (4,8% w grupie pacjentów leczonych symwastatyną, w porównaniu z 5,1% w grupie placebo). Częstość występowania miopatii była poniżej 0,1% (<0,1%) u pacjentów leczonych symwastatyną w dawce 40 mg. Zwiększenie aktywności aminotransferaz (więcej niż trzykrotnie powyżej górnej granicy uznanej za prawidłową, potwierdzone powtórnym badaniem) wystąpiło u 0,21% pacjentów (n = 21) leczonych symwastatyną w dawce 40 mg, w porównaniu do 0,09% pacjentów (n = 9) otrzymujących placebo.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano zgodnie z następującą klasyfikacją:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, < 1/100),

rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) włączając pojedyncze przypadki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: niedokrwistość.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: ból głowy, parestezje, zawroty głowy, neuropatia obwodowa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zapalenie wątroby/żółtaczka. Bardzo rzadko: niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd, łysienie.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: miopatia, rabdomioliza (patrz punkt 4.4), bóle mięśniowe, kurcze mieśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: astenia.

W rzadkich przypadkach opisywano objawy zespołu nadwrażliwości, przebiegającego z jednym lub wiecej spośród objawów, takich jak: obrzek naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, bóle mieśni typu reumatoidalnego, zapalenie mięśni i skóry, zapalenie naczyń, małopłytkowość, eozynofilia, podwyższone OB, zapalenie stawów, bóle stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, uderzenia gorąca, duszność, złe samopoczucie.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginowa, gamma-glutamylotranseptydaza (patrz punkt 4.4, Wpływ na wątrobę), podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności CK w surowicy (patrz punkt 4.4).

Dla niektórych statyn donoszono o następujących działaniach niepożądanych:

•    zaburzenia snu oraz bezsenność i koszmary senne

•    utrata pamięci

•    zaburzenia seksualne

•    depresja

•    pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie podczas długotrwałej terapii (patrz punkt 4.4)

•    cukrzyca: częstotliwość zależy od występowania czynników ryzyka (glikemia na czczo>

5,6 mmol / l, BMI> 30kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, występowanie nadciśnienia).

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat)

W trwającym 48 tygodni badaniu z udziałem dzieci i młodzieży (chłopcy w stadium dojrzałości płciowej II lub wyższym według skali Tannera i dziewczynki miesiączkujące od co najmniej roku) w wieku 10-17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (n = 175) profil bezpieczeństwa i tolerancji w grupie, której podawano symwastatynę, był zasadniczo podobny do profilu w grupie otrzymującej placebo. Nie jest znany odległy w czasie wpływ na dojrzewanie fizyczne, intelektualne i płciowe. Obecnie nie ma dostępnych wystarczających danych obejmujących okres leczenia dłuższy niż 1 rok. (patrz punkt 4.2, 4.4 i 5.1).

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas opisano kilka przypadków przedawkowania; maksymalna przyjęta dawka to 3,6 g. U wszystkich pacjentów nastąpiło wyzdrowienie bez powikłań. Nie ma specyficznych metod leczenia w przypadku przedawkowania. Należy zastosować leczenie objawowe i inne wspomagające środki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory reduktazy HMG-CoA Kod ATC: C10A A01

Po podaniu doustnym, symwastatyna, będąca nieaktywnym laktonem, jest hydrolizowana w wątrobie do odpowiedniego beta-hydroksykwasu, który jest silnym inhibitorem reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Enzym ten katalizuje przemianę HMG-CoA w mewalonian. Jest to wczesny etap przemian prowadzących do powstawania cholesterolu. Ograniczenie tego procesu ma wpływ na szybkość syntezy cholesterolu.

Symwastatyna powoduje zmniejszenie stężenia LDL-cholesterolu (LDL-C), zarówno w przypadkach gdy stężenie to jest podwyższone jak i prawidłowe. LDL składa się z protein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) i jest katabolizowany głównie za pośrednictwem receptora LDL o bardzo wysokim powinowactwie. Mechanizm działania symwastatyny prowadzącego do zmniejszania stężenia LDL może być wynikiem zarówno obniżenia stężenia cholesterolu VLDL (VLDL-C) jak i indukcji receptora LDL. Prowadzi to do zmniejszenia wytwarzania oraz zwiększonego katabolizmu LDL-C. W wyniku leczenia symwastatyną znacznie zmniejsza się stężenie apolipoproteiny B. Dodatkowo, symwastatyna powoduje niewielki wzrost stężenia HDL-C oraz zmniejszenie stężenia TG w osoczu. W wyniku tego stosunek całkowitego cholesterolu do HDL-C oraz LDL do HDL-C jest obniżony.

Duże ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej (CHD) lub istniejąca choroba wieńcowa.

W badaniu HPS (ang. Heart Protection Study), oceniono wpływ leczenia symwastatyną u 20 536 pacjentów (w wieku od 40 do 80 lat), z chorobą naczyń wieńcowych, inną zarostową chorobą tętnic lub cukrzycą, u których stwierdzono lub nie stwierdzono hiperlipidemii. W trakcie tego badania 10 269 pacjentów przyjmowało symwastatynę w dawce 40 mg/dobę i 10 267 pacjentów przyjmowało placebo przez okres wynoszący średnio 5 lat. Na początku badania stężenia LDL-C u 6 793 pacjentów (33%) były poniżej 116 mg/dl, u 5 063 pacjentów (25%) pomiędzy 116 mg/dl a 135 mg/dl, natomiast u 8 680 pacjentów (42%) powyżej 135 mg/dl.

W porównaniu z placebo leczenie symwastatyną w dawce 40 mg/dobę w znacznie zmniejszało ryzyko śmierci z powodu wszystkich przyczyn (1 328 [12,9%] u pacjentów leczonych symwastatyną, w porównaniu z 1 507 [14,7%] u pacjentów otrzymujących placebo; p = 0,0003); powodowało zmniejszenie ryzyka zgonów wieńcowych o 18% (587 [5,7%] w porównaniu do 707 [6,9%]; p = 0,0005; bezwzględne zmniejszenie ryzyka 1,2%). Zmniejszenie liczby zgonów z innych przyczyn niż dotyczące układu naczyniowego nie osiągnęło poziomu istotnego statystycznie. Przyjmowanie symwastatyny zmniejszało także ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń wieńcowych (złożony punkt końcowy składający się z zawału serca nie prowadzącego do zgonu lub zgonu z przyczyn wieńcowych) o 27% (p < 0,0001). Symwastatyna zmniejszała potrzebę wykonania procedury rewaskularyzacji naczyń wieńcowych (w tym pomosty aortalno-wieńcowe lub przezskórna angioplastyka balonowa) i rewaskularyzację naczyń obwodowych oraz naczyń innych niż wieńcowych, odpowiednio o 30%

(p < 0,0001) i 16% (p = 0,006). Symwastatyna zmniejszała o 25% (p < 0,0001) ryzyko wystąpienia udaru, a do 30% zmniejszała ryzyko udaru z powodu niedokrwienia (p < 0,0001). Dodatkowo, w podgrupie pacjentów z cukrzycą, symwastatyna zmniejszała ryzyko rozwoju powikłań ze strony dużych naczyń krwionośnych, konieczność wykonania rewaskularyzacji naczyń obwodowych (zabiegi chirurgiczne lub angioplastyka), konieczność wykonania amputacji kończyn lub częstość wystąpienia owrzodzeń nóg o 21% (p = 0,0293). Proporcjonalne zmniejszenie częstości zdarzeń było podobne w każdej podgrupie badanych pacjentów, w tym również u pacjentów, u których nie stwierdzono choroby wieńcowej, ale u których stwierdzono schorzenia naczyń mózgowych lub tętnic obwodowych, w grupie kobiet i mężczyzn mających w momencie włączenia do badania mniej lub ponad 70 lat, z nadciśnieniem tętniczym lub bez oraz w szczególności u pacjentów, u których w momencie włączenia do badania stężenie cholesterolu LDL było niższe niż 3,0 mmol/l.

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survival Study), oceniono wpływ leczenia symwastatyną na całkowitą liczbę zgonów u 4 444 pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych, u których stężenie całkowitego cholesterolu w momencie rozpoczęcia badania zawierało się w przedziale 212 - 309 mg/dl (5,5-8,0 mmol/l). W tym badaniu wieloośrodkowym, z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo, pacjenci z dławicą piersiową lub u których wcześniej wystąpił zawał serca, otrzymywali leczenie złożone z diety, standardowych leków i podawano im symwastatynę w dawce 20 mg - 40 mg/dobę (n = 2 221) albo placebo (n = 2 223) przez okres wynoszący średnio 5,4 lat. Symwastatyna zmniejszyła ryzyko zgonu o 30% (bezwzględne zmniejszenie ryzyka o 3,3%). Ryzyko śmierci z powodu choroby naczyń wieńcowych zostało zredukowane o 42% (bezwzględne zmniejszenie ryzyka o 3,5%). Symwastatyna zmniejszyła także ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń wieńcowych (zgon z powodu choroby wieńcowej wraz z potwierdzonym w trakcie hospitalizacji zawałem serca nie powodującym śmierci) o 34%. Ponadto, symwastatyna w znaczącym stopniu (o 28%) zmniejszyła ryzyko wystąpienia zakończonych śmiercią i nie powodujących śmierci zdarzeń ze strony naczyń mózgowych (udar i przemijające epizody niedokrwienia). Pomiędzy grupami nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy częstości występowania zgonów nie spowodowanych chorobami serca i naczyń.

Pierwotna hipercholestrolemia i mieszana hiperlipidemia

W badaniach mających na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania symwastatyny w dawkach 10, 20, 40 i 80 mg na dobę, u pacjentów z hipercholestrolemią, obserwowano średnie zmniejszenie stężenia LDL-C o 30, 38, 41 i 47%. W badaniach pacjentów ze złożoną (mieszaną) hiperlipidemią, którzy otrzymywali symwastatynę w dawkach 40 i 80 mg, mediana zmniejszenia stężenia triglicerydów wynosiła odpowiednio 28 i 33% (placebo: 2%), średni wzrost stężenia HDL-C odpowiednio 13 i 16% (placebo: 3%).

Badania kliniczne u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat)

W kontrolowanym placebo badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, 175 pacjentów (99 chłopców w stadium dojrzałości płciowej II lub wyższym według skali Tannera i 76 dziewczynek miesiączkujących od co najmniej roku) w wieku od 10 do 17 lat (średnia wieku 14,1 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (ang. heFH) podzielono losowo na dwie grupy, którym podawano placebo lub symwastatynę przez 24 tygodnie. Włączenie do badania było uwarunkowane początkową wartością LDL-C na poziomie pomiędzy 160 a 400 mg/dl i wartością LDL-C na poziomie powyżej 189 mg/dl u co najmniej jednego z rodziców. Przez pierwsze 8 tygodni symwastatynę podawano w dawce 10 mg (raz dziennie, wieczorem), przez kolejne 8 tygodni w dawce 20 mg, a następnie w dawce 40 mg. Do kontynuowania badania do 24 tygodni wybrano 144 pacjentów, którym podawano symwastatynę w dawce 40 mg lub placebo.

Symwastatyna znacząco obniża poziom LDL-C, TG i Apo B w osoczu. Wyniki z przedłużonego 48 tygodniowego badania były podobne do obserwowanych w badaniu podstawowym. Po 24 tygodniach leczenia uzyskana średnia wartość LDL-C wynosiła 124,9 mg/dl (zakres: 64,0-289,0 mg/dl) dla grupy otrzymującej symwastatynę w dawce 40 mg w porównaniu z wartością 207,8 mg/dl (zakres: 128,0334,0 mg/dl) dla grupy otrzymującej placebo.

Po 24 tygodniach podawania symwastatyny (początkowo w dawce 10 mg, następnie 20 mg, skończywszy na 40 mg w przedziałach 8 tygodniowych) stwierdzono, ze symwastatyna obniża średnią wartość LDL-C o 36,8% (dla placebo nastąpił wzrost o 1,1% w porównaniu z wartością początkową), Apo B o 32,4% (placebo: o 0,5%), mediana stężenia TG o 7,9% (placebo: o 3,2%) i zwiększa średnią wartość HDL-C o 8,3% (placebo: o 3,6%). Nie są znanie długoterminowe korzyści stosowania symwastatyny u dzieci z heFH i chorobami układu krążenia.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania symwastatyny w dawkach powyżej 40 mg na dobę u dzieci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Nie ustalono długoterminowej skuteczności stosowania leczenia symwastatyną w dzieciństwie ukierunkowanego na zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności wśród osób dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Symwastatyna jest nieaktywnym laktonem, który in vivo łatwo ulega hydrolizie do odpowiedniego beta-hydroksykwasu, silnego inhibitora reduktazy HMG-CoA. Proces hydrolizy odbywa się głównie w wątrobie; w osoczu ludzkim proces ten przebiega bardzo powoli.

Właściwości farmakokinetyczne ustalono w oparciu o populację osób dorosłych. Brak jest dostępnych danych farmakokinetycznych dla dzieci i młodzieży.

Wchłanianie

U ludzi symwastatyna jest dobrze wchłaniana i znaczny jej wychwyt następuje w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). Wychwyt w wątrobie zależy od przepływu krwi w wątrobie. Wątroba jest głównym miejscem działania formy aktywnej.

Po doustnym podaniu symwastatyny, wchłanianie beta-hydroksykwasu do krążenia ogólnego było mniejsze niż 5% dawki. Maksymalne stężenie w osoczu aktywnego inhibitora jest osiągane około 1 do 2 godzin po podaniu symwastatyny. Przyjęcie symwastatyny z posiłkiem nie wpływa na wchłanianie symwastatyny.

Farmakokinetyka po jednorazowym i wielokrotnym podaniu symwastatyny wskazuje na brak kumulacji produktu po wielokrotnym podaniu.

Dystrybucja

Symwastatyna i jej aktywne metabolity są w znacznym stopniu > 95% wiązane z białkami.

Wydalanie

Symwastatyna jest substratem dla CYP3A4 (patrz punkty 4.3 i 4.5). Głównymi metabolitami symwastatyny obecnymi w ludzkim osoczu jest beta hydroksykwas i inne cztery aktywne metabolity.

Po podaniu doustnym znakowanej symwastatyny, w ciągu 96 godzin 13% dawki jest wydalane z moczem, a 60% z kałem. Zawartość leku wykryta w kale odpowiadała ilości wchłoniętych metabolitów, które zostały wydalone z żółcią oraz lekowi niewchłoniętemu.

Po dożylnym podaniu metabolitu beta-hydroksykwasu, okres półtrwania wynosił przeciętnie 1,9 godzin. Przeciętnie tylko 0,3% dawki podanej dożylnie było wydalane w moczu w postaci inhibitorów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W oparciu o konwencjonalne badania na zwierzętach, dotyczące farmakodynamiki, toksyczności po podaniu dawki wielokrotnej, genotoksyczności i rakotwórczości, stwierdzono, że dla ludzi nie występuje inne zagrożenie poza tym, jakie może wyniknąć z samego mechanizmu farmakologicznego działania symwastatyny.

Po podaniu maksymalnej tolerowanej dawki symwastatyny, zarówno u szczurów jak i królików, nie stwierdzono zniekształceń płodów, wpływu na płodność, funkcje rozrodcze lub rozwój noworodków.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kwas askorbowy, kwas cytrynowy jednowodny, butylohydroksyanizol (E 320), talk, magnezu stearynian.

Otoczka: glicerolu trioctan, hypromeloza 15 cP, żelaza tlenek czerwony (E 172), laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych wymagań.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry (PVC/PE/PVDC/Al)

Wielkości opakowań: 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek powlekanych.

Pojemnik HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) z nakrętką.

Wielkości opakowań: 30, 50, 100 lub 1000 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne na rynku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Poland S.A. Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12677

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23-02-2007 Data zmiany podmiotu odpowiedzialnego: 03-10-2008 Data przedłużenia pozwolenia: 21-08-2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24.05.2012

14

Simvastatin 40 mg tabletki powlekane