Imeds.pl

Sinomenorm 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sinomenorm, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Sinomenorm, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Sinomenorm, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy zapoznać sie z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

-    Co to jest lek Sinomenorm i w jakim celu się go stosuje

-    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinomenorm

-    Jak stosować lek Sinomenorm

-    Możliwe działania niepożądane

-    Jak przechowywać lek Sinomenorm

-    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SINOMENORM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku Sinomenorm należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu wydzielanego w żołądku.

Sinomenorm stosowany jest w następujących przypadkach:

•    jeśli u pacjenta występuje „refluksowe zapalenie przełyku”, czyli zarzucanie kwaśnej treści

z żołądka do przełyku (przewód prowadzący z gardła do żołądka) wywołujące ból, stan zapalny i zgagę;

•    jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie górnego odcinka jelit (owrzodzenie dwunastnicy) lub żołądka (owrzodzenie żołądka);

•    jeśli u pacjenta występują owrzodzenia wywołane przez zakażenie bakterią Helicobacter pylori.

W tym przypadku lekarz może zalecić także terapię antybiotykową w celu wyleczenia zakażenia;

•    jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie spowodowane przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Sinomenorm stosowany w trakcie przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych zapobiega również rozwojowi owrzodzeń;

•    jeśli u pacjenta występuje nadmierne wydzielanie kwasu solnego w żołądku wywołane przez guzy w trzustce (choroba zwana „zespołem Zollingera-Ellisona”).

Stosowanie u dzieci:

Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia oraz masie ciała > 10 kg

•    jeśli u pacjenta występuje „refluksowe zapalenie przełyku”, czyli zarzucanie kwaśnej treści

z żołądka do przełyku (przewód prowadzący z gardła do żołądka) wywołujące ból, stan zapalny i zgagę. U dzieci mogą wystąpić nastepujące objawy: zwracanie zawartości żołądka do jamy ustnej (zarzucanie), wymioty i za mały przyrost masy ciała.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 4 lat

   jeśli u pacjenta występują owrzodzenia wywołane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori. Jeśli

u dziecka wystapi taki przypadek lekarz może zalecić również terapię antybiotykową w celu wyleczenia zakażenia.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SINOMENORM

Kiedy nie stosować leku Sinomenorm

-    jeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Sinomenorm,

- jeśli stwierdzono uczulenie na leki zawierające inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol),

-    jeśli jednocześnie przyjmowany jest nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

W przypadku jakiekolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sinomenorm

Sinomenorm może powodować, że objawy innych chorób nie zostaną prawidłowo rozpoznane.

Dlatego też, jeśli którykolwiek z podanych objawów wystapi przed zażyciem leku Sinomenorm lub podczas stosowania leku, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem:

•    jeśli u pacj enta wystąpiła niezamierzona utrata masy ciała oraz wystepuj ą trudności z połykaniem;

•    jeśli u pacjenta wystąpił ból żołądka lub niestrawność;

•    jeśli u pacjenta wystąpią wymioty lub wymioty z krwią;

•    jeśli u pacjenta wystąpią ciemne stolce (krew w kale);

•    jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak biegunka i ból w nadbrzuszu. Stosowanie omeprazolu w niewielkim stopniu zwiększa ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia watroby;

•    Przyjmując inhibitory pompy protonowej jak lek Sinomenorm, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko występienia osteoporozy).

Jeśli lek Sinomenorm jest stosowany przez długi czas (dłużej niż 1 rok) należy regularnie konsultować sie z lekarzem w celu ustalenia, czy konieczne jest dalsze leczenie. Należy poinformować lekarza, jeśli w czasie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe objawy.

Stosowanie leku Sinomenorm z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie i ostatnio lekach, rownież tych, które wydawane są bez recepty. Lek Sinomenorm może mieć wpływ na działanie innych leków oraz inne stosowane jednocześnie leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Sinomenorm.

Nie należy stosować leku Sinomenorm jednocześnie z lekami zawierajacymi nelfinawir (leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje jeden z nastepujących leków:

•    ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń grzybiczych);

•    digoksynę (lek stosowany w chorobach serca);

•    diazepam (lek uspokajający i zmniejszający napięcie mięśni, stosowany w leczeniu padaczki);

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent stosuje fenytoinę lekarz powinien obserwować pacjenta podczas rozpoczynania i po zakończeniu terapii lekiem Sinomenorm;

•    leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna lub inni antagoniści witaminy K;

•    ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    atanazawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV);

•    takrolimus (lek stosowany po przeszczepie organów);

•    ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek stosowany w leczeniu łagodnej depresji);

•    cylostazol (lek stosowany w chromaniu przestankowym);

•    sakwinawir (lek stosowany w leczeniu infekcji HIV);

•    klopidogrel (lek zapobiegajacy tworzeniu się zakrzepów).

Jeśli lekarz zalecił jednoczesne stosowanie leku Sinomenorm z antybiotykami, tj. amoksycyklina bądź klarytromycyna w celu zwalczenia zakażenia Helicobacter pylori, należy powiadomić lekarza o przyjmowanych lekach.

Stosowanie leku Sinomenorm z jedzeniem i piciem

Kapsułki można zażywać zarówno z posiłkiem jak i na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Sinomenorm należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu ciąży lub jej planowaniu. Lekarz rozważy możliwe ryzyko stosowania leku Sinomenorm w tym okresie.

Lekarz zadecyduje, czy lek Sinomenorm może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Sinomenorm na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jednakże moga wystapić działania niepożądane takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). Jeśli takie objawy wystapią nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych skladnikach leku Sinomenorm

Lek zawiera sacharozę. Dlatego przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o nietolerancji niektórych cukrów.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SINOMENORM

Lek Sinomenorm należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz poinformuje pacjenta ile kapsułek należy zażywać i jak długo należy stosować lek

Sinomenorm. Dawka oraz okres leczenia zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz jego wieku.

Dorośli:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga oraz zarzucanie kwaśnej treści

z żołądka do przełyku:

•    jeśli lekarz stwierdził niewielkie uszkodzenie przełyku zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg na dobę, zwykle przez 4 - 8 tygodni. W razie konieczności lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 40 mg raz na dobę przez kolejne 8 tygodni;

•    w leczeniu podtrzymującym, w celu zapobiegania nawrotom zaleca się dawkę 10 mg raz na dobę;

•    jeśli w przełyku nie ma uszkodzeń zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia górnej części jelita cienkiego (owrzodzenie dwunastnicy)

•    zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli objawy choroby nie ustępują lekarz może zalecić kontynuację leczenia tą samą dawką przez kolejne 2 tygodnie.

•    jeśli owrzodzenie nie zostało wyleczone, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie owrzodzenia żołądka (owrzodzenie żołądka):

•    zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli objawy choroby nie ustępują, lekarz może zalecić kontynuację leczenia tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie;

•    jeśli wrzody nie zostały wyleczone, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka:

•    zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy i żołądka związanego ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ):

•    zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka podczas przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ):

•    zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie i zapobieganie chorobie wrzodowej związanej z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori

   zwykle stosowana dawka leku Sinomenorm wynosi 20 mg dwa razy na dobę przez tydzień;

•    lekarz zaleci również stosowanie dwóch z następujących antybiotyków: amoksycylina, klarytromycyna, metronidazol.

Leczenie zwiększonego wydzielania kwasu solnego w żołądku spowodowanego przez guz trzustki (zespół Zollingera i Ellisona)

•    zwykle stosowana dawka wynosi 60 mg raz na dobę;

•    lekarz dostosuje dawkę oraz określi długość leczenia w zależności od potrzeb pacjenta.

Dzieci

Leczenie objawów refluksowego zapalanie przełyku z objawami takimi jak zgaga i zarzucanie

kwaśnej treści żołądkowej do przełyku

•    dzieci w wieku powyżej 1. roku życia o masie ciała większej niż 10 kg mogą stosować lek Sinomenorm. Lekarz ustali odpowiednią dawkę na podstawie masy ciała dziecka.

Leczenie i zapobieganie owrzodzeniu spowodowanemu zakażeniem bakterią Helicobacter pylori

   dzieci w wieku powyżej 4 lat mogą stosować lek Sinomenorm. Lekarz ustali odpowiednią dawkę na podstawie masy ciała dziecka;

•    lekarz zaleci również stosowanie dwóch antybiotyków: amoksycyliny i klarytromycyny.

Sposób podania

•    kapsułki najlepiej przyjmować rano;

•    kapsułki można przyjmować z posiłkiem lub na pusty żołądek;

•    kapsułki należy połykać popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani rozgryzać. Kapsułki zawierają peletki z otoczką (powlekane), która chroni substancję leczniczą przed działaniem kwasu solnego w żołądku, dlatego ważne jest, aby jej nie uszkodzić.

Co robić w przypadku problemów z połknięciem kapsułki

•    kapsułkę należy otworzyć i połknąć jej zawartość popijając połową szklanki wody lub wymieszać jej zawartość z małą ilością jogurtu lub kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) albo przecieru z jabłek. Tak sporządzoną mieszaninę należy spożyć zaraz po przygotowaniu, mieszając przed zażyciem;

•    aby mieć pewność, że cała dawka została przyjęta należy ponownie napełnić szklankę wodą do

połowy, zamieszać i wypić. Peletki zawierają substancję leczniczą, dlatego nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sinomenorm

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Sinomenorm należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Sinomenorm

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Nie należy jednak przyjmować pominiętej dawki, jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sinomenorm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z opisanych poniżej ciężkich działań niepożądanych powinien on niezwłocznie poinformować o tym lekarza i przerwać stosowanie leku:

•    nagle występujący świszczący oddech, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, pokrzywka, zasłabnięcie lub trudności w połykaniu (objawy ciężkiej reakcji alergicznej);

•    zaczerwienienie skóry z owrzodzeniami i łuszczeniem. Mogą także występować owrzodzenia

i krwawienia z ust, oczu, nosa i narządów płciowych. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu zespołu Stevensa i Johnsona lub martwicy toksyczno - rozpływnej naskórka;

•    zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie, które mogą być objawami choroby wątroby.

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały podzielone według następującej częstości występowania:

Bardzo często

występujące u więcej niż u 1 na 10 osób

Często

występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale częściej niż u 1 na na 100 osób

Niezbyt często

występujące rzadziej niż u 1na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób

Rzadko

występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób

Bardzo rzadko

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

Nieznana

częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Inne działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane

•    ból głowy;

•    działanie na żołądek i jelita: biegunka, ból brzucha, zaparcia, wiatry (wzdęcia z oddawaniem wiatrów);

•    nudności i wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane

•    obrzęk stóp i kostek;

•    zaburzenia snu (bezsenność);

•    zawroty głowy, zaburzenia czucia, takie jak uczucie mrowienia i drętwienia, senność;

•    uczucie wirowania (zawroty głowy);

•    nieprawidłowe wyniki badań krwi sprawdzających czynność wątroby;

•    wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) lub swędzenie skóry;

•    ogólne złe samopoczucie oraz utrata energii;

Rzadkie działania niepożądane

•    zaburzenia badań krwi, takie jaki zmniejszona ilość białych krwinek lub płytek krwi, co może powodować osłabienie, siniaczenie lub wiekszą podatność na zachorowania;

•    reakcje alergiczne, czasami bardzo nasilone, objawiające się obrzękiem warg, języka, gardła, gorączką i świszczącym oddechem;

•    zmniejszenie ilości jonów sodu we krwi, co może objawiać się uczuciem osłabienia; wymiotami i skurczami mięśni;

•    uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia;

•    zmiana odczuwania smaku;

•    zaburzenia oka, takie jak niewyraźne widzenie

•    nagle pojawiający się świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli);

•    suchość w jamie ustnej;

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

•    zakażenie grzybicze zwane „pleśniawką”, które może obejmować jelito;

•    choroby wątroby, w tym żółtaczka, która może powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie;

•    łysienie;

•    wysypka na skórze po przebywaniu na słońcu;

•    bóle stawów lub bóle mięśni;

•    ciężkie choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek);

•    nasilone pocenie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

•    zmiana liczby krwinek w badaniu krwi, w tym agranulocytoza (brak pewnego rodzaju krwinek białych);

•    agresja;

•    widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy);

•    ciężkie choroby wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu;

•    pojawiająca się nagle ciężka wysypka, pęcherze lub złuszczanie się skóry, które mogą współwystępować z wysoką gorączką i bólem stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka);

•    osłabienie siły mięśniowej;

•    powiększenie piersi u mężczyzn;

•    hipomagnezemia (zmniejszenie stężenia magnezu w surowicy).

Częstość nieznana

•    Jeżeli przyjmowano lek Sinomenorm przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęcznie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzenie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Bardzo rzadko lek Sinomenorm może wpływać na białe krwinki powodując zaburzenia odporności. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami, takimi jak wysoka gorączka, bardzo złe ogólne samopoczucie lub gorączka z objawami zakażenia miejscowego, takimi jak ból karku, gardła lub jamy ustnej lub trudności w oddawaniu moczu, należy niezwłocznie powiedzieć o nich lekarzowi, aby można było badaniem krwi wykluczyć agranulocytozę.

Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych stanie się poważne lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowanym leku.

Nie należy niepokoić się przedstawioną listą działań niepożądanych, gdyż może zdażyć się, że żadne z nich nie wystąpi u pacjenta. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SINOMENORM

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Sinomenorm po upływie terminu ważności podanego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Blistry przechowywać w oryginalnym opakowaniu, a butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Sinomenorm

-    Substancją czynną leku jest omeprazol. Lek Sinomenorm, kapsułki zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg omeprazolu.

-    Tnne składniki leku, to:

•    Wypełnienie kapsułki: sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol, hypromeloza 6 cP, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171) oraz kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1).

•    Otoczka kapsułki: żelatyna. Kapsułki 10 mg i 20 mg zawierają barwniki: żółcień chinolinową (104) i tytanu dwutlenek (E171). Kapsułki 40 mg zawierają indygotynę (E132) i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Sinomenorm i co zawiera opakowanie:

Sinomenorm 10 mg: nieprzezroczyste, żółte kapsułki zawierające okrągłe mikrogranulki barwy od prawie białej do kremowo-białej.

Sinomenorm 20 mg: nieprzezroczyste, żółte kapsułki, zawierające okrągłe mikrogranulki barwy od prawie białej do kremowo-białej.

Sinomenorm 40 mg: nieprzezroczyste, niebiesko-białe kapsułki, zawierające okrągłe mikrogranulki barwy od prawie białej do kremowo-białej.

Blistry zawierające 7, 14, 28, 30, 56, 60 lub 90 kapsułek.

Butelka HDPE zawierająca 7, 14, 28, 30, 56, 60 lub 90 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraPe 211 8054 Graz, Austria

Wytwórca:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Av. Miralcampo, no 7, Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

HafnerstraPe 211 8054 Graz, Austria

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w krajach członkowskich UE pod następującymi nazwami:

Holandia

Loprilin 10 mg, maagsapresistente capsule, hard Loprilin 20 mg, maagsapresistente capsule, hard Loprilin 40 mg, maagsapresistente capsule, hard

Bułgaria:

Loprilin 10 mg cTOMamHO-ycTOHHHBa Kaacyaa , TBtpga Loprilin 20 mg cTOMamHO-ycTOHHHBa Kaacyaa , TBtpga Loprilin 40 mg cTOMamHO-ycTOHHHBa Kaacyaa , TBtpga

Czechy:

Sinomenorm 10 mg enterosolventni tvrde tobolky Sinomenorm 20 mg enterosolventni tvrde tobolky Sinomenorm 40 mg enterosolventni tvrde tobolky

Dania:

Loprilin 10 mg enterokapsel, hard Loprilin 20 mg enterokapsel, hard Loprilin 40 mg enterokapsel, hard

Finlandia:

Sumolic 10 mg enterokapseli, kova Sumolic 20 mg enterokapseli, kova Sumolic 40 mg enterokapseli, kova

Węgry:

Sinomenorm 10 mg gyomornedv-ellenalló kemeny kapszula Sinomenorm 20 mg gyomornedv-ellenalló kemeny kapszula Sinomenorm 40 mg gyomornedv-ellenalló kemeny kapszula

Włochy:

Loprilin 10 mg capsula rigida gastroresistente Loprilin 20 mg capsula rigida gastroresistente

Norwegia:

Loprilin 10 mg enterokapsel, hard Loprilin 20 mg enterokapsel, hard Loprilin 40 mg enterokapsel, hard

Polska:

Sinomenorm

Sinomenorm

Sinomenorm

Szwecja:

Omeprazole Evolan 10 mg harda enterokapslar Omeprazole Evolan 20 mg harda enterokapslar Omeprazole Evolan 40 mg harda enterokapslar

Słowacja:

Omeprazol +pharma 10 mg Omeprazol +pharma 20 mg

Omeprazol +pharma 40 mg

Wielka Brytania:    Omeprazole 10 mg gastro-resistant capsules

Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsules Omeprazole 40 mg gastro-resistant capsules

Data zatwierdzenia ulotki: 12.01.2013

9