+ iMeds.pl

Sitavig 50 mgUlotka Sitavig

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Sitavig, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe

Acyklowir (Aciclovirum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sitavig i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sitavig

3.    Jak stosować lek Sitavig

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sitavig

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO to jest lek Sitavig i w jakim celu się go stosuje

Lek Sitavig jest wskazany do leczenia nawracających zakażeń powodujących owrzodzenia na wargach i wywołanych wirusem opryszczki.

Lek Sitavig należy przyjąć, kiedy tylko pojawią się pierwsze objawy podmiotowe (uczucie pieczenia, swędzenia, mrowienia) lub przedmiotowe (zaczerwienienie, obrzęk).

Wirus może powodować pęcherze lub owrzodzenia przede wszystkim na wargach, ale czasem także na innych częściach twarzy. Zakażenie wirusowe może się uaktywnić na skutek osłabienia układu immunologicznego, np. w czasie przeziębienia lub innych zakażeń. Objawy mogą także zostać wywołane przez silne światło słoneczne, stres lub miesiączkę.

Lek Sitavig hamuje zdolność wirusa do reprodukcji i tym samym powoduje ustąpienie zakażenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sitavig

Kiedy nie stosować leku Sitavig

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na acyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników leku Sitavig (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie na mleko lub produkty pochodzące z mleka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Może dojść do przypadkowego połknięcia leku Sitavig. Jeśli nastąpi przypadkowe połknięcie leku Sitavig, zaleca się wypicie szklanki wody.

•    Jeśli pacjent ma osłabioną odporność, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem tego leku. W takim przypadku nie należy stosować leku Sitavig.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom.

Inne leki i Sitavig

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sitavig z jedzeniem i piciem

W trakcie stosowania leku Sitavig można jeść i pić.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, bądź planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sitavig nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sitavig zawiera laktozę (koncentrat białek mleka ze śladową ilością laktozy)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Sitavig NIE POŁYKAĆ LEKU SITAVIG.

Instrukcja właściwego stosowania

Tabletkę należy umieścić na górnym dziąśle, tuż powyżej przednich zębów, jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów lub oznak opryszczki (swędzenie, zaczerwienienie lub mrowienie.

•    Przed nałożeniem tabletki znaleźć obszar na górnym dziąśle, tuż powyżej przednich zębów.

•    Tabletkę należy nakładać suchym palcem od razu po wyjęciu jej z blistra. Należy zwrócić uwagę, że tabletka ma jedną powierzchnię wypukłą, a drugą płaską oznaczoną „AL21”.

•    Aby zapewnić komfort, tabletkę należy przykleić stroną wypukłą do górnego dziąsła, ale można też przykleić ją drugą stroną.

•    Jeśli pacjent ma sucho w ustach, zaleca się wypicie wody w celu nawilżenia dziąsła przed nałożeniem tabletki. Tabletkę można przykleić do wewnętrznej strony wargi, zamiast do dziąsła.


Jak nakładać tabletkę leku Sitavig

Przytrzymać tabletkę na miejscu, lekko uciskając palcem zewnętrzną stronę górnej wargi przez 30 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie.


W czasie, gdy lek Sitavig znajduje się na swoim miejscu, można normalnie jeść i pić. Tabletki nie ssać, nie żuć ani nie połykać.

Należy unikać wszystkich czynności, które mogą zmniejszyć przyleganie tabletki:

•    dotykanie lub dociskanie tabletki, która już została nałożona;

•    żucie gumy;

•    szczotkowanie zębów w trakcie dnia.

Jeżeli tabletka nie przylega lub odklei się w ciągu pierwszych 6 godzin, należy niezwłocznie umieścić tę samą tabletkę w innym miejscu. Jeżeli nie można użyć tej samej tabletki, należy zastosować następną tabletkę. Jeżeli lek Sitavig zostanie przypadkowo połknięty w ciągu pierwszych 6 godzin, zaleca się wypicie szklanki wody.

Jeżeli pacjent połknie tabletkę w ciągu pierwszych 6 godzin po zastosowaniu, należy umieścić nową tabletkę, ale tylko raz.

Jeżeli tabletka Sitavig odpadnie lub zostanie przypadkowo połknięt po upływie 6 godzin, nie należy umieszczać nowej tabletki.

Kształt tabletki może się zmienić pod wpływem wchłoniętej śliny, dzięki czemu tabletka dopasuje się do kształtu dziąsła.

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna tabletka leku Sitavig, nakładana tylko raz.

Lek Sitavig należy zawsze stosować według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Sitavig nie należy stosować u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sitavig

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy

•    ból w miejscu nałożenia

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

•    zawroty głowy

•    nudności

•    podrażnienie w miejscu nałożenia

•    afty

•    ból dziąsła

•    zaczerwienienie    w miejscu nałożenia

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Sitavig

•    Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze po terminie ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sitavig

•    Substancją czynną leku jest acyklowir. Każda tabletka adhezyjna podpoliczkowa zawiera 50 mg

acyklowiru.

•    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, hypromeloza, koncentrat białek

mleka ze śladową ilością laktozy, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Sitavig i co zawiera opakowanie

•    Ten lek ma postać tabletki adhezyjnej podpoliczkowej, średnicy 8 mm, barwy białej do lekko

żółtej, o jednej powierzchni płaskiej z wytłoczonym napisem „AL21”, a drugiej wypukłej.

•    Każde pudełko tekturowe leku Sitavig zawiera 2 blistry jednodawkowe, zawierające po 1

tabletce.

Podmiot odpowiedzialny

BioAlliance Pharma

49 boulevard du Général Martial Valin

75015 Paryż, Francja

Telefon: + 33 (0)1 45 58 76 00

Wytwórca

Farméa

10 rue Bouché Thomas ZAC d'Orgemont 49 000 Angers, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania, Finlandia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Norwegia: Sitavig Hiszpania, Włochy: Labiriad

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Page 4/4

Sitavig

Charakterystyka Sitavig

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sitavig, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg acyklowiru.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza (śladowa ilość laktozy pochodzącej z koncentratu białek mleka).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka adhezyjna podpoliczkowa.

Tabletki barwy od białej do lekko żółtej, średnicy 8 mm, o jednej powierzchni płaskiej z wytłoczonym napisem „AL21”, a drugiej wypukłej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Sitavig jest wskazany do stosowania w leczeniu nawracającej opryszczki wargowej u osób dorosłych z prawidłową odpornością, u których występują częste nawroty opryszczki (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka pojedyncza. Podanie na dziąsła.

Dorośli

Tabletkę adhezyjną podpoliczkową Sitavig 50 mg należy umieścić tylko raz w okolicy górnego dziąsła (dół nadkłowy).

Produkt leczniczy Sitavig należy zastosować w ciągu godziny od pojawienia się przedmiotowych lub podmiotowych objawów zwiastujących (patrz punkt 5.1). Sitavig można podawać z pokarmami i napojami.

Dzieci i młodzież

Sitavig jest wskazany do stosowania tylko u osób dorosłych. Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy podjąć przed rozpoczęciem stosowania lub podaniem produktu leczniczego

Produkt leczniczy Sitavig należy zastosować w ciągu godziny od pojawienia się przedmiotowych lub podmiotowych objawów zwiastujących. Tabletkę należy nałożyć suchym palcem, od razu po wyjęciu jej z blistra. Tabletkę należy umieścić na dziąśle górnym tuż ponad siekaczem (dół nadkłowy) i przytrzymać, lekko uciskając zewnętrzną stronę górnej wargi przez 30 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie. Aby zapewnić komfort, tabletkę należy przykleić stroną wypukłą do górnego dziąsła, ale można też przykleić drugą stroną. Sitavig można przykleić do wewnętrznej strony wargi zamiast do dziąsła. Jeśli u pacjenta występuje suchość jamy ustnej, powinien on wypić szklankę wody przed nałożeniem tabletki, aby zwilżyć błony śluzowe jamy ustnej i tym samym poprawić przyleganie tabletki.

Sitavig pozostaje w miejscu nałożenia i stopniowo ulega rozpuszczeniu w trakcie dnia.

W czasie, gdy tabletka Sitavig znajduje się na swoim miejscu, można normalnie przyjmować posiłki i napoje. Tabletki nie należy ssać, żuć ani połykać.

Należy unikać wszystkich czynności, które mogą osłabić przyleganie tabletki:

•    dotykanie lub dociskanie tabletki, która już została nałożona;

•    żucie gumy;

•    szczotkowanie zębów w ciągu dnia, w którym nałożono tabletkę.

Jeżeli Sitavig nie przylega lub odklei się w ciągu pierwszych 6 godzin, należy niezwłocznie umieścić tę samą tabletkę w innym miejscu. Jeżeli nie można zastosować tej samej tabletki, należy ją zastąpić następną tabletką.

Jeżeli pacjent połknie tabletkę Sitavig w ciągu pierwszych 6 godzin, powinien wypić szklankę wody i umieścić nową tabletkę. Tabletkę można zastąpić tylko jeden raz.

Jeżeli tabletka Sitavig zostanie przypadkowo połknięta lub odklei się po upływie 6 godzin, nie należy stosować kolejnej tabletki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Uczulenie na mleko lub produkty pochodzące z mleka.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Może dojść do przypadkowego połknięcia tabletki Sitavig. Jeśli nastąpi przypadkowe połknięcie tabletki Sitavig, zaleca się wypicie szklanki wody.

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania produktu Sitavig u pacjentów z osłabioną odpornością. Produktu Sitavig nie należy stosować u pacjentów ze zmniejszoną odpornością, ponieważ nie można wykluczyć zwiększenia się ryzyka rozwoju oporności na acyklowir.

Nie wykazano skuteczności produktu leczniczego Sitavig po zastosowaniu, gdy już powstaną zmiany pęcherzowe. Z tego powodu produkt leczniczy Sitavig należy zastosować niezwłocznie po pojawieniu się przedmiotowych lub podmiotowych objawów zwiastujących.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z produktem leczniczym Sitavig. Acyklowir jest eliminowany z moczem, głównie w postaci niezmienionej, w wyniku czynnego wydzielania kanalikowego. Mimo że stężenie acyklowiru w osoczu po podaniu produktu Sitavig jest małe, wszystkie jednocześnie podawane produkty lecznicze, które biorą udział w tym mechanizmie, mogą zwiększyć stężenie acyklowiru w osoczu. Niemniej jednak ze względu na małą dawkę i niewielki ogólny wpływ acyklowiru na organizm po zastosowaniu tabletki Sitavig, jest mało prawdopodobne, aby interakcje były istotne klinicznie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Brak doświadczenia dotyczącego wpływu produktu Sitavig w postaci tabletki adhezyjnej podpoliczkowej na płodność u ludzi. W badaniu z udziałem 20 mężczyzn z prawidłową liczbą plemników, otrzymującym doustnie acyklowir w dawce do 1 g na dobę przez maksymalnie sześć miesięcy, nie stwierdzono klinicznie istotnego wpływu na liczbę, ruchliwość ani morfologię plemników.

Ciąża

Wiele danych dotyczących stosowania u kobiet ciężarnych wskazuje na brak wad rozwojowych lub toksyczności u płodu lub noworodka po zastosowaniu acyklowiru. W związku z tym Sitavig można stosować w czasie ciąży, jeżeli jest to wskazane klinicznie.

Karmienie piersią

Ograniczone dane z badań z udziałem ludzi wskazują, że acyklowir podany ogólnoustrojowo przenika do mleka kobiecego. Ze względu na spodziewane małe wchłanianie substancji czynnej, można rozważyć zastosowanie produktu Sitavig w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Acyklowir nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Sitavig opracowano na podstawie 1 badania klinicznego z udziałem 775 pacjentów, z których 378 otrzymywało tabletki Sitavig. Poniżej wymieniono działania niepożądane z uwzględnieniem klasyfikacji układów i narządów [bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)].

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmują zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania.

Reakcja niepożądana z uwzględnieniem klasyfikacji układów i narządów

Częstość

Pacjenci, u których w czasie badania stwierdzono jakąkolwiek reakcję niepożądaną związaną z lekiem

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Często* Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w miej scu podania Podrażnienie w miejscu podania

Często* Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Aftowe zapalenie jamy ustnej Ból dziąsła

Niezbyt często** Niezbyt często Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rumień

Niezbyt często

Występowały często także w grupie placebo. Występowały często w grupie placebo.

Miejscowe reakcje niepożądane prawdopodobnie związane z lekiem występują niezbyt często (<1%) i obejmują zapalenie jamy nosowej i gardła, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, aftowe zapalenie jamy ustnej i ból dziąsła. Nie stwierdzono konieczności przerwania stosowania produktu Sitavig ze względu na działania niepożądane.

4.9 Przedawkowanie

Wchłanianie acyklowiru i jego całkowity wpływ na organizm po podaniu tabletek Sitavig są minimalne. Z tego względu ryzyko przedawkowania jest mało prawdopodobne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy, nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy), kod ATC: J05AB01.

Mechanizm działania

Acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym, który in vitro silnie działa na wirusy Herpes simplex (HSV, ang. Herpes Simplex Virus) typu 1 i 2. Hamujące działanie acyklowiru na HSV1 i HSV2 jest wysoce wybiórcze.

Po wniknięciu do komórek zakażonych wirusem opryszczki, acyklowir ulega fosforylacji do czynnego związku, trifosforanu acyklowiru. Pierwszy etap tego procesu zależy od obecności kinazy tymidynowej (TK), enzymu kodowanego przez wirus HSV. W prawidłowych, niezakażonych komórkach enzym kinaza tymidynowa nie wykorzystuje skutecznie acyklowiru jako substratu i dlatego toksyczność dla komórek ssaków jest mała. Trifosforan acyklowiru działa jako inhibitor i substrat specyficznej polimerazy DNA wirusa i uniemożliwia dalszą syntezę wirusowego DNA, nie wywierając wpływu na prawidłowe procesy komórkowe. U pacjentów z prawidłową odpornością zmniejszenie wrażliwości na acyklowir występuje bardzo rzadko.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniu uczestniczyło 775 dorosłych pacjentów, których przyporządkowano losowo do dwóch grup (378 do grupy otrzymującej produkt Sitavig i 397 do grupie placebo) i leczono (populacja ITT obejmowała 771 osób); pacjentów, którzy w poprzednim roku mieli co najmniej 4 nawroty opryszczki (w tej grupie u 68,4% stwierdzono >5 nawrotów) i objawy zwiastujące występowały w co najmniej 50% nawrotów, zakwalifikowano do badania fazy 3., z losowym przyporządkowaniem do grupy otrzymującej Sitavig (50 mg) lub placebo. Badanie prowadzono metodą podwójnie ślepej próby, a uczestnicy mieli zastosować lek zaraz po wystąpieniu pierwszych przedmiotowych lub podmiotowych objawów zwiastujących. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że po podaniu pojedynczej dawki produktu Sitavig, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe, znacząco skraca się czas gojenia się pierwotnych zmian pęcherzykowych: średni czas wynosił 5,03 dni w grupie Sitavig vs 5,95 dni w grupie placebo ITT (p = 0,002) i 7,0 dni vs 7,6 dni w grupie mITT (n = 521, p = 0,015). W wyniku stosowania produktu Sitavig znacząco zwiększył się (p = 0,042) odsetek pacjentów, u których nie rozwinęły się główne zmiany pęcherzykowe (nawrót opryszczki przerwany w fazie objawów prodromalnych lub powstawania grudek) w grupie Sitavig (ITT, 34,9%) vs placebo (28,1%). Ponadto dla produktu Sitavig stwierdzono istotne skrócenie całkowitego czasu trwania nawrotu opryszczki do 5,57 dni w grupie Sitavig w porównaniu z 6,38 dni w grupie kontrolnej (p = 0,003). Czas trwania objawów (np. ból, mrowienie) (p = 0,0098) był krótszy, a nasilenie objawów (p = 0,008) mniejsze, w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto odsetek pacjentów z wtórnymi zmianami pęcherzowymi (n = 101) był istotnie zmniejszony w grupie otrzymującej Sitavig (ITT: 10,4% w porównaniu z 15,7%; p=0,037).

W badaniu zasadniczym 85% pacjentów zastosowało Sitavig w ciągu godziny od wystąpienia objawów zwiastujących. Brak danych potwierdzających skuteczność produktu Sitavig zastosowanego po utworzeniu się zmian pęcherzowych.

W badaniu okres przylegania tabletki przekraczał 6 godzin u 88,5% pacjentów.

Profil bezpieczeństwa w grupie otrzymującej Sitavig był taki sam, jak w grupie kontrolnej.

Zadowolenie pacjentów było znacząco większe w grupie otrzymującej Sitavig (81,8%) niż w grupie placebo (72,4%, p=0,002).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność acyklowiru podawanego doustnie waha się od 15 do 30%. Po podaniu acyklowiru w tabletkach 200 mg średnie maksymalne stężenie leku w osoczu (Cmax) wynosiło 0,350 ± 0,100 pg/ml, a wartość Tmax była obserwowana między 1. a 3. godziną. Poziom wiązania z białkami osocza zawiera się w przedziale od 9 do 33%. Większość acyklowiru ulega eliminacji w postaci niezmienionej, z moczem.

Po zastosowaniu pojedynczej dawki produktu Sitavig, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe zdrowym ochotnikom (n=12) średnia wartość Cmax acyklowiru w osoczu wynosiła około 28 ng/ml. Wartości Cmax i AUC w osoczu były odpowiednio 10-krotnie i 8-krotnie mniejsze po podaniu produktu Sitavig, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe niż po doustnym podaniu 200 mg acyklowiru w postaci tabletek. Wartości Cmax i Tmax oznaczane w ślinie wynosiły odpowiednio 440 000 ng/ml i 7 godzin.

Stężenia acyklowiru w ślinie, zmierzone u 56 pacjentów w badaniu fazy 3, są zgodne z wartościami uzyskanymi u zdrowych ochotników.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań mutagenności prowadzonych w szerokim zakresie in vitro i in vivo wskazują, że acyklowir prawdopodobnie nie stanowi dla człowieka zagrożenia pod względem genotoksyczności.

W długoterminowych badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego acyklowiru.

Zwykle przemijający niepożądany wpływ na spermatogenezę, związany z ogólną toksycznością u szczurów i psów, obserwowano tylko po zastosowaniu acyklowiru w dawkach znacznie przekraczających dawki terapeutyczne. W badaniach na dwóch pokoleniach myszy nie zaobserwowano wpływu acyklowiru (podawanego doustnie) na płodność.

Po ogólnoustrojowym podaniu acyklowiru w testach standardowych zatwierdzonych międzynarodowo nie stwierdzono działania embriotoksycznego ani teratogennego u królików, szczurów i myszy. W niestandardowym teście u szczurów zaobserwowano nieprawidłowości płodów tylko po podskórnym podaniu tak dużych dawek, że wystąpiła toksyczność u matek. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest znane.

W badaniach tolerancji miejscowej (podawanie na podpoliczkową błonę śluzową u chomików) nie stwierdzono toksyczności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna

Powidon

Hypromeloza

Koncentrat białek mleka ze śladową ilością laktozy Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry jednodawkowe Aluminium/Aluminium w pudełkach tekturowych zawierających 2 blistry po 1 tabletce.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BioAlliance Pharma

49 boulevard du Général Martial Valin

75015 Paryż, Francja

Telefon: + 33 (0)1 45 58 76 00

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21151

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2013-04-23

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Page 6 / 6

Sitavig