Imeds.pl

Skinsept Color (45,54 G + 1 G + 27 G)/100 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Skinsept color (45,54 g + 1,0 g + 27 g)/100 ml, roztwór na skórę

(Ethanolum 96per centum + Alcohol isopropylicus + Alcohol benzylicus)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Skinsept color i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinsept color

3.    Jak stosować lek Skinsept color

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Skinsept color

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SKINSEPT COLOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten służy do odkażania skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Skinsept color jest lekiem złożonym, zawierającym substancje czynne o znanej skuteczności. Zastosowane substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy, uzupełniają swoje zakresy aktywności, zapewniając szerokie działanie antyseptyczne.

Lek jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom, w tym prątkom

gruźlicy i gronkowcom złocistymi opornym na metycylinę, grzybom chorobotwórczym oraz wirusom

Hepatitis B, HIV, Herpes, rotawirusom i adenowirusom.

Lek Skinsept color odkaża i odtłuszcza skórę oraz dzięki zawartości barwników uwidacznia odkażony obszar.

Preparat jest autosterylny. Jałowość preparatu utrzymuje się nawet w przypadku ponownego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (np. przy otwieraniu opakowania) (Patent Europejski nr 0016319) .

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SKINSEPT COLOR Kiedy nie stosować leku Skinsept color

Leku nie należy stosować do dezynfekcji otwartych ran o dużej powierzchni. Nie stosować do dezynfekcji błon śluzowych. Nie stosować w okolicy oczu.

Nie stosować u noworodków.

Nie stosować w przypadku nietolerancji składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Skinsept color

Lek jest łatwopalny. Nie rozpylać w pobliżu płomienia. Punkt zapłonu 21°C (zgodnie z normą DIN 51755). Przestrzegać czasów stosowania oraz zasad bezpieczeństwa stosowania. Przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia leku. Stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu. Unikać kontaktu z oczami. Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i płomieniem. Ostrożnie otwierać opakowanie.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku nie badano u kobiet w ciąży.

Nie przeprowadzano także badań na zwierzętach.

Stosując lek u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność.

Okres karmienia piersią Brak danych klinicznych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych na temat wpływu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Skinsept color

Skinsept color zawiera barwniki azowe, które u osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać reakcję alergiczną. Reakcje uczuleniowe występują częściej u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SKINSEPT COLOR

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia:

Lek tylko do użytku zewnętrznego.

Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami.

Nierozcieńczony lek nanieść jałowym tamponem na skórę, rozprowadzić po powierzchni i odczekać 1 minutę, aż do wyschnięcia. Przy zagrożeniu wirusem żółtaczki (HBV) przedłużyć czas działania do 2 minut, powtórnie nanosząc lek na skórę. Czynność należy powtórzyć.

Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą.

Wybrany obszar skóry spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund. Celem poszerzenia spektrum działania o wirusy, przedłużyć czas działania do 1 minuty. Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas działania do 2 minut, powtórnie spryskując skórę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Dotychczas nieznane.

Każde działanie niepożądane należy zgłosić do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SKINSEPT COLOR

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Skinsept color

100 g roztworu zawiera 45,54 g etanolu 96% skażonego 1% etylometyloketonem, 1,0 g alkoholu benzylowego i 27,0 g alkoholu izopropylowego.

Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, żółcień pomarańczowa (E 110),

czerwień koszenilowa (E 124), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Skinsept color i co zawiera opakowanie

Lek Skinsept color to czerwony, przezroczysty roztwór.

Pakowany jest w butelki ze spryskiwaczem 250 ml lub 350 ml, butelki o pojemności 1 l lub kanistry o pojemności 5 l z zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:

Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100 31-323 Kraków

Wytwórca:

Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstrasse 38-42 D-40589 Dusseldorf

Data ostatniej aktualizacji ulotki: