Imeds.pl

Skopryl Plus 20 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Skopryl plus, 20 mg +12,5 mg, tabletki

Lizynopryl + hydrochlorotiazyd

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Skopryl plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Skopryl plus

3.    Jak przyjmować Skopryl plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Skopryl plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Skopryl plus i w jakim celu się go stosuje

Skopryl plus to tabletki zawierające dwa składniki: lizynopryl i hydrochlorotiazyd. Jest on stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego. Pozostawienie nadciśnienia tętnicze bez leczenia zwiększa ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

Lizynopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitorami ACE). Jego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co powoduje obniżenie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lekami moczopędnymi. Zwiększa on ilość wydalanego moczu, co powoduje, że organizm pozbywa się nadmiaru wody.

Działanie leku Skopryl plus polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi, co zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Skopryl plus

Kiedy nie przyjmować leku Skopryl plus:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Skopryl plus.

-    jeśli pacjent był wcześniej leczony inhibitorem konwertazy angiotensyny i wystąpiła u niego reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła z utrudnieniem przełykania lub oddychania (obrzęk naczynioruchowy).

-    jeśli u pacjenta rozpoznano obrzęk naczynioruchowy dziedziczny lub obrzęk naczynioruchowy o nieznanej przyczynie.

-    jeśli pacjent jest uczulony na jakikolwiek sulfonamid (do sulfonamidów należą niektóre leki stosowane w zakażeniach i leki przeciwcukrzycowe - w razie wątpliwości należy poradzić się lekarza).

-    jeśli pacjent nie może oddać moczu (bezmocz).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

-    jeśli pacjentka jest w ciąży - po upływie trzeciego miesiąca ciąży (lepiej jest również unikać leku Skopryl plus we wczesnej ciąży - patrz punkt zatytułowany „Ciąża”).

Leku Skopryl plus nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Skopryl plus

Należy powiadomić lekarza:

-    jeśli u pacj enta występuj ą lub występowały j akiekolwiek uczulenia lub astma.

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, nerek lub serca.

-    jeśli u pacjenta występuje szczególny rodzaj choroby serca i płuc o nazwie stenoza aortalna.

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowe stężenia następujących związków chemicznych występujących naturalnie w organizmie: potas, wapń, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, cholesterol lub triglicerydy.

-    jeśli pacjent jest dializowany.

-    jeśli u pacjenta w ostatnim czasie wystąpiły silne wymioty lub biegunka.

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę.

-    jeśli pacjent ma dnę moczanową (bolesne obrzęki stawów spowodowane nagromadzeniem się kwasu moczowego).

-    jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy, czyli SLE (przewlekła choroba autoimmunologiczna, która może wystąpić w każdej części ciała).

Jeżeli pacjentka uważa, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Skopryl plus we wczesnej ciąży. Nie przyjmować leku po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ w razie stosowania ta tym etapie ciąży może bardzo zaszkodzić dziecku (patrz punkt zatytułowany „Ciąża i karmienie piersią”).

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeżeli stosuje dietę niskosodową, jeżeli przyjmuje suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub substytuty soli zawierające potas.

Jeżeli pacjent ma być poddawany zabiegowi aferezy LDL, który polega na usuwaniu cholesterolu z krwioobiegu za pomocą specjalnego urządzenia, powinien on poinformować lekarza wykonującego zabieg, że przyjmuje lek Skopryl plus.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tego leku może wpływać na wyniki badań krwi i moczu. Należy przy każdym badaniu informować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Skopryl plus.

Pacjent powinien informować lekarza lub stomatologa, że przyjmuje lek Skopryl plus przed każdym zabiegiem i znieczuleniem (nawet u stomatologa) ze względu na możliwość wystąpienia nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi.

Jeżeli pacjent ma być poddawany leczeniu odczulającemu, czyli leczeniu, które zmniejsza skutki alergii na jad pszczół lub os, powinien poinformować lekarza leczącego, że przyjmuje lek Skopryl plus.

Inne leki i Skopryl plus

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie istotne jest, aby lekarz wiedział, że pacjent przyjmuje:

-    insulinę lub tabletki obniżające poziom cukru we krwi (leki stosowane w leczeniu cukrzycy),

-    leki moczopędne i inne leki stosowane w celu obniżania ciśnienia krwi,

-    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak sole litu, leki przeciwpsychotyczne lub tricykliczne leki przeciwdepresyjne,

-    tubokurarynę (lek rozluźniający mięśnie, stosowany w znieczuleniach),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

-    alopurynol - lek stosowany w leczeniu dny,

-    leki przeciwnowotworowe,

-    leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna, stosowane po przeszczepie i w leczeniu chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów,

-    steroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym reumatyzmu, zapalenia stawów, chorób alergicznych, pewnych chorób skóry, astmy lub chorób krwi,

-    glikozydy nasercowe stosowane do leczenia chorób serca, takie jak digoksyna,

-    sotalol lub prokainamid - leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca,

-    trimetoprym (lek stosowany w leczeniu zakażeń),

-    leki takie jak efedryna, noradrenalina lub epinefryna (adrenalina) stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii,

-    kolestyraminę, kolestypol lub lowastatynę, które są stosowane do leczenia hiperlipidemii (wysokiego poziomu cholesterolu we krwi),

-    ACTH stosowany w badaniu oceniającym funkcjonowanie nadnerczy,

-    suplementy potasu, leki oszczędzające potas, np. amiloryd, lub substytuty soli zawierające potas,

-    sole złota podawane we zastrzykach (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

-    sole wapnia.

Skopryl plus z jedzeniem i piciem

Lek ten można przyjmować niezależnie od posiłków. Działanie leków stosowanych w celu obniżania ciśnienia krwi może nasilać się w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu, co może spowodować zawroty głowy lub uczucie zbliżającego się omdlenia.

Jeżeli pacjent zastanawia się, ile alkoholu może wypić przyjmując lek Skopryl plus, powinien zwrócić się do lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Jeżeli pacjentka uważa, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Lekarz zazwyczaj doradzi pacjentce zaprzestanie przyjmowania leku Skopryl plus przed zajściem w ciążę lub natychmiast po zajściu w ciążę i doradzi jej przyjmowanie innego leku zamiast Skopryl plus. Nie zaleca się stosowania leku Skopryl plus H we wczesnej ciąży. Nie przyjmować leku po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ w razie stosowania ta tym etapie ciąży może bardzo zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Podczas karmienia piersią lub gdy pacjentka planuje rozpocząć karmienie piersią, należy powiedzieć

0    tym lekarzowi. Nie zaleca się stosowania leku Skopryl plus przez matki karmiące piersią. Lekarz zaleci inne leczenie pacjentce, która chce karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub urodziło się przedwcześnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby te tabletki wpływały na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn.

Jednak pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi do czasu, gdy będzie wiedział, jak ten lek wpływa na niego. W razie uczucia zmęczenia lub zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn do czasu przedyskutowania tego z lekarzem.

3. Jak przyjmować lek Skopryl plus

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Typowa dawka to jedna tabletka przyjmowana raz na dobę.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do dwóch tabletek podawanych raz na dobę.

Przy przyjmowaniu pierwszej dawki lub przy zwiększaniu dawki należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zbliżającego się omdlenia należy o tym natychmiast powiedzieć lekarzowi.

Jeżeli pacjent przyjmował wcześniej leki moczopędne, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku moczopędnego lub nawet przerwanie przyjmowania go przed rozpoczęciem przyjmowania leku Skopryl plus.

Działanie leku Skopryl plus utrzymuje się przez 24 godziny, więc pacjent musi przyjmować tylko jedną tabletkę na dobę.

Skopryl plus można przyjmować o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku. Pacjent powinien wybrać dogodną porę doby i codziennie przyjmować tabletkę o tej godzinie. Pomoże to zapamiętać, czy danego dnia pacjent przyjął już tabletkę.

Leku Skopryl plus nie należy stosować u dzieci.

Lek należy przyjmować do czasu, gdy lekarz nie zaleci zaprzestania leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Skopryl plus

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Skopryl plus, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to uczucie zbliżającego się omdlenia lub zawroty głowy spowodowane spadkiem ciśnienia krwi.

Pominięcie przyjęcia leku Skopryl plus:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale przyjąć tabletkę następnego dnia o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Skopryl plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Skopryl plus zawiera dwie substancje czynne: lizynopryl i hydrochlorotiazyd. Opisane poniżej działania niepożądane obserwowano przy stosowaniu wymienionych substancji czynnych z osobna. Oznacza to, że mogą one również wystąpić przy stosowaniu leku Skopryl plus.

Lekarz może okresowo zlecać badania krwi w celu sprawdzenia, czy lek Skopryl plus wywiera wpływ na krew pacjenta.

Możliwe działania niepożądane lizynoprylu

Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko, mogą występować u 1 na 1000 leczonych pacjentów)

W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej, należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku Skopryl plus i zgłosić się do lekarza.

Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie:

-    Obrzęku twarzy, ust, języka lub gardła. Może to powodować trudności w przełykaniu.

-    Ciężkiego lub nagłego obrzęku rąk, stóp lub kostek.

Duszności.

-    Silnego swędzenia skóry (z wysypką grudkową).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (bardzo rzadko, mogą występować u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

Objawami mogą być:

- zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu lub utratę apetytu.

W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (działania niepożądane mogące występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 10 leczonych pacjentów) ból głowy,

zawroty głowy lub uczucie zbliżającego się omdlenia, szczególnie przy szybkim wstawaniu,

omdlenie,

biegunka,

wymioty,

kaszel,

zaburzenia czynności nerek (wykazywane w badaniu krwi).

Niezbyt często (działania niepożądane mogące występować z częstością większą niż 1 na 100 leczonych pacjentów)

-    zmiany nastroju łącznie z uczuciem depresji,

-    uczucie mrowienia,

-    uczucie wirowania (zawroty głowy),

-    zaburzenia smaku,

-    zaburzenia snu,

-    zawał serca lub udar mózgu,

-    zaburzenia rytmu serca,

-    zmiana zabarwienia palców rąk lub nóg, katar,

-    nudności,

ból brzucha i niestrawność,

-    odchylenia w wynikach badań krwi oceniających czynność wątroby,

-    wysypka, świąd,

niemożność osiągnięcia erekcji (impotencja),

osłabienie,

zmęczenie,

-    podwyższone stężnie pewnych substancji we krwi (mocznik, kreatynina lub potas).

Rzadko (działania niepożądane mogące występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 1000 leczonych pacjentów)

zaburzenia w zakresie niektórych komórek lub innych składników krwi; objawy te mogą obejmować uczucie zmęczenia i bladość skóry, dezorientacja, suchość w jamie ustnej ,

-    wysypka skórna z ciemnoczerwonymi, wypukłymi, swędzącymi grudkami (pokrzywka),

-    wypadanie włosów,

-    łuszczyca (choroba skóry),

-    niewydolność nerek,

-    powiększone piersi u mężczyzn,

-    zmniej szone stężnie sodu we krwi, co może powodować osłabienie, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty i kurcze mięśni.

Bardzo rzadko (działania niepożądane mogące występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

zaburzenia dotyczące szpiku kostnego lub zmniejszona liczba krwinek i (lub) płytek krwi; u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie (które może być ciężkie), gorączka, duszność lub łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie, powiększenie węzłów chłonnych,

-    nasilona odpowiedź immunologiczna (choroba autoimmunologiczna),

-    małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia); objawy mogą obejmować uczucie głodu lub osłabienie, pocenie się i szybkie bicie serca,

-    nagłe wystąpienie świszczącego oddechu lub duszności (skurcz oskrzeli),

-    zapalenie płuc (może spowodować duszność),

zapalenie zatok (ból i uczucie wypełnienia pod policzkami i z tyłu oczu),

-    eozynofilowe zapalenie płuc; objawy obejmują połączenie następujących zaburzeń: zapalenie zatok, objawy grypopodobne, narastająca duszność, ból brzucha, wysypka skórna, mrowienie lub drętwienie kończyn górnych lub dolnych,

-    zapalenie trzustki; powoduje ból brzucha o nasileniu umiarkowanym do dużego,

-    obrzęk błony śluzowej jelita; może spowodować nagły ból brzucha, biegunkę lub wymioty,

-    pocenie się,

-    ciężka choroba skóry lub wysypka; objawy obejmują zaczerwienienie, tworzenie pęcherzy i złuszczanie skóry, które może rozwinąć się szybko i może przejawiać się tworzeniem się pęcherzy w ustach i nosie,

oddawanie mniejszej ilości moczu niż normalnie lub brak oddawania moczu.

Możliwe działania niepożądane hydrochlorotiazydu (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    zapalenie ślinianki,

-    zmniejszona liczba krwinek i (lub) płytek krwi; u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie (które może być ciężkie), gorączka, duszność lub łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie, utrata apetytu,

-    zwiększenie ilości cukru (glukozy) we krwi, cukier w moczu,

-    zwiększenie ilości kwasu moczowego we krwi,

-    zmienione stężnia substancji we krwi (na przykład małe stężenie sodu i potasu); u pacjenta może wystąpić osłabienie mięśni, pragnienie, mrowienie, kurcze mięśniowe lub nudności,

-    podwyższony poziom związków tłuszczowych we krwi (w tym cholesterolu) lub kwasu moczowego,

-    uczucie niepokoju,

-    depresja, zaburzenia snu, uczucie mrowienia,

uczucie zbliżającego się omdlenia,

zmiany widzenia (widzenie na żółto),

krótkotrwałe zaburzenia wzroku,

uczucie wirowania (zawroty głowy),

uczucie osłabienia (szczególnie przy wstawaniu),

-    uszkodzenie naczyń krwionośnych powodujące powstawanie czerwonych lub fioletowych plamek na skórze,

duszność, w przypadku zapalenia płuc lub nagromadzenia w nich płynu pacjent może odczuwać duszność,

podrażnienie żołądka,

biegunka,

zaparcie,

zapalenie trzustki; powoduje ból brzucha o nasileniu umiarkowanym do dużego, zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczka),

zaburzenia skóry, w tym wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne, wysypka,

ciężka wysypka, która rozwija się szybko z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry oraz

możliwym tworzeniem pęcherzy w ustach, pogorszeniem występujących wcześniej reakcji

toczniopodobnych lub reakcji z nieprawidłowym wyglądem skóry,

reakcje alergiczne,

skurcze mięśni i osłabienie mięśni,

zaburzenia nerek, które mogą być ciężkie (widoczne w badaniach krwi),

gorączka,

osłabienie.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Skopryl plus

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeżeli zauważy się, że opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Skopryl plus

Substancjami czynniki leku Skopryl plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki są lizynopryl i hydrochlorotiazyd. Jedna tabletka zawiera 20 mg lizynoprylu (w postaci lizynoprylu dwuwodnego) oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: mannitol, wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, powidon (K 25), magnezu stearynian i żelaza tlenek brunatny 75 (E 172) (zawiera żelaza tlenek czarny i żelaza tlenek czerwony).

Jak wygląda lek Skopryl plus i co zawiera opakowanie

Skopryl plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki to jasnobrązowo-fioletowe okrągłe, dwuwypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Produkt leczniczy Skopryl plus, 20 mg +12,5 mg, tabletki jest dostępny w opakowaniach po 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Alkaloid - INT d.o.o.

Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana-Crnuce Słowenia

tel.: +386-1- 300 - 42 90 faks: +386-1- 300 - 42 91 e-mail: info@alkaloid.si

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria    Skopryl plus 20 mg/12.5 mg tablets

Czechy    SKOPRYL PLUS H 20 mg/12,5 mg tablety

Węgry    Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tabletta

Polska    Skopryl plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki

Słowacja    Skopryl    plus    20    mg/12,5    mg tablety

Słowenia    Skopryl    HCT    20    mg/12,5    mg tablete

Rumunia    Skopryl    plus    20    mg/12,5    mg comprimate

Data ostatniej aktualizacji ulotki

7