+ iMeds.pl

Skopryl plus 20 mg + 12,5 mgUlotka Skopryl plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Skopryl plus, 20 mg +12,5 mg, tabletki

Lizynopryl + hydrochlorotiazyd

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Skopryl plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Skopryl plus

3.    Jak przyjmować Skopryl plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Skopryl plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Skopryl plus i w jakim celu się go stosuje

Skopryl plus to tabletki zawierające dwa składniki: lizynopryl i hydrochlorotiazyd. Jest on stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego. Pozostawienie nadciśnienia tętnicze bez leczenia zwiększa ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

Lizynopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitorami ACE). Jego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co powoduje obniżenie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lekami moczopędnymi. Zwiększa on ilość wydalanego moczu, co powoduje, że organizm pozbywa się nadmiaru wody.

Działanie leku Skopryl plus polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi, co zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Skopryl plus

Kiedy nie przyjmować leku Skopryl plus:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Skopryl plus.

-    jeśli pacjent był wcześniej leczony inhibitorem konwertazy angiotensyny i wystąpiła u niego reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła z utrudnieniem przełykania lub oddychania (obrzęk naczynioruchowy).

-    jeśli u pacjenta rozpoznano obrzęk naczynioruchowy dziedziczny lub obrzęk naczynioruchowy o nieznanej przyczynie.

-    jeśli pacjent jest uczulony na jakikolwiek sulfonamid (do sulfonamidów należą niektóre leki stosowane w zakażeniach i leki przeciwcukrzycowe - w razie wątpliwości należy poradzić się lekarza).

-    jeśli pacjent nie może oddać moczu (bezmocz).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

-    jeśli pacjentka jest w ciąży - po upływie trzeciego miesiąca ciąży (lepiej jest również unikać leku Skopryl plus we wczesnej ciąży - patrz punkt zatytułowany „Ciąża”).

Leku Skopryl plus nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Skopryl plus

Należy powiadomić lekarza:

-    jeśli u pacj enta występuj ą lub występowały j akiekolwiek uczulenia lub astma.

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, nerek lub serca.

-    jeśli u pacjenta występuje szczególny rodzaj choroby serca i płuc o nazwie stenoza aortalna.

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowe stężenia następujących związków chemicznych występujących naturalnie w organizmie: potas, wapń, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, cholesterol lub triglicerydy.

-    jeśli pacjent jest dializowany.

-    jeśli u pacjenta w ostatnim czasie wystąpiły silne wymioty lub biegunka.

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę.

-    jeśli pacjent ma dnę moczanową (bolesne obrzęki stawów spowodowane nagromadzeniem się kwasu moczowego).

-    jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy, czyli SLE (przewlekła choroba autoimmunologiczna, która może wystąpić w każdej części ciała).

Jeżeli pacjentka uważa, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Skopryl plus we wczesnej ciąży. Nie przyjmować leku po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ w razie stosowania ta tym etapie ciąży może bardzo zaszkodzić dziecku (patrz punkt zatytułowany „Ciąża i karmienie piersią”).

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeżeli stosuje dietę niskosodową, jeżeli przyjmuje suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub substytuty soli zawierające potas.

Jeżeli pacjent ma być poddawany zabiegowi aferezy LDL, który polega na usuwaniu cholesterolu z krwioobiegu za pomocą specjalnego urządzenia, powinien on poinformować lekarza wykonującego zabieg, że przyjmuje lek Skopryl plus.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tego leku może wpływać na wyniki badań krwi i moczu. Należy przy każdym badaniu informować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Skopryl plus.

Pacjent powinien informować lekarza lub stomatologa, że przyjmuje lek Skopryl plus przed każdym zabiegiem i znieczuleniem (nawet u stomatologa) ze względu na możliwość wystąpienia nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi.

Jeżeli pacjent ma być poddawany leczeniu odczulającemu, czyli leczeniu, które zmniejsza skutki alergii na jad pszczół lub os, powinien poinformować lekarza leczącego, że przyjmuje lek Skopryl plus.

Inne leki i Skopryl plus

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie istotne jest, aby lekarz wiedział, że pacjent przyjmuje:

-    insulinę lub tabletki obniżające poziom cukru we krwi (leki stosowane w leczeniu cukrzycy),

-    leki moczopędne i inne leki stosowane w celu obniżania ciśnienia krwi,

-    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak sole litu, leki przeciwpsychotyczne lub tricykliczne leki przeciwdepresyjne,

-    tubokurarynę (lek rozluźniający mięśnie, stosowany w znieczuleniach),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

-    alopurynol - lek stosowany w leczeniu dny,

-    leki przeciwnowotworowe,

-    leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna, stosowane po przeszczepie i w leczeniu chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów,

-    steroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym reumatyzmu, zapalenia stawów, chorób alergicznych, pewnych chorób skóry, astmy lub chorób krwi,

-    glikozydy nasercowe stosowane do leczenia chorób serca, takie jak digoksyna,

-    sotalol lub prokainamid - leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca,

-    trimetoprym (lek stosowany w leczeniu zakażeń),

-    leki takie jak efedryna, noradrenalina lub epinefryna (adrenalina) stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii,

-    kolestyraminę, kolestypol lub lowastatynę, które są stosowane do leczenia hiperlipidemii (wysokiego poziomu cholesterolu we krwi),

-    ACTH stosowany w badaniu oceniającym funkcjonowanie nadnerczy,

-    suplementy potasu, leki oszczędzające potas, np. amiloryd, lub substytuty soli zawierające potas,

-    sole złota podawane we zastrzykach (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

-    sole wapnia.

Skopryl plus z jedzeniem i piciem

Lek ten można przyjmować niezależnie od posiłków. Działanie leków stosowanych w celu obniżania ciśnienia krwi może nasilać się w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu, co może spowodować zawroty głowy lub uczucie zbliżającego się omdlenia.

Jeżeli pacjent zastanawia się, ile alkoholu może wypić przyjmując lek Skopryl plus, powinien zwrócić się do lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Jeżeli pacjentka uważa, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Lekarz zazwyczaj doradzi pacjentce zaprzestanie przyjmowania leku Skopryl plus przed zajściem w ciążę lub natychmiast po zajściu w ciążę i doradzi jej przyjmowanie innego leku zamiast Skopryl plus. Nie zaleca się stosowania leku Skopryl plus H we wczesnej ciąży. Nie przyjmować leku po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ w razie stosowania ta tym etapie ciąży może bardzo zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Podczas karmienia piersią lub gdy pacjentka planuje rozpocząć karmienie piersią, należy powiedzieć

0    tym lekarzowi. Nie zaleca się stosowania leku Skopryl plus przez matki karmiące piersią. Lekarz zaleci inne leczenie pacjentce, która chce karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub urodziło się przedwcześnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby te tabletki wpływały na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn.

Jednak pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi do czasu, gdy będzie wiedział, jak ten lek wpływa na niego. W razie uczucia zmęczenia lub zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn do czasu przedyskutowania tego z lekarzem.

3. Jak przyjmować lek Skopryl plus

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Typowa dawka to jedna tabletka przyjmowana raz na dobę.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do dwóch tabletek podawanych raz na dobę.

Przy przyjmowaniu pierwszej dawki lub przy zwiększaniu dawki należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zbliżającego się omdlenia należy o tym natychmiast powiedzieć lekarzowi.

Jeżeli pacjent przyjmował wcześniej leki moczopędne, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku moczopędnego lub nawet przerwanie przyjmowania go przed rozpoczęciem przyjmowania leku Skopryl plus.

Działanie leku Skopryl plus utrzymuje się przez 24 godziny, więc pacjent musi przyjmować tylko jedną tabletkę na dobę.

Skopryl plus można przyjmować o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku. Pacjent powinien wybrać dogodną porę doby i codziennie przyjmować tabletkę o tej godzinie. Pomoże to zapamiętać, czy danego dnia pacjent przyjął już tabletkę.

Leku Skopryl plus nie należy stosować u dzieci.

Lek należy przyjmować do czasu, gdy lekarz nie zaleci zaprzestania leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Skopryl plus

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Skopryl plus, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to uczucie zbliżającego się omdlenia lub zawroty głowy spowodowane spadkiem ciśnienia krwi.

Pominięcie przyjęcia leku Skopryl plus:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale przyjąć tabletkę następnego dnia o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Skopryl plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Skopryl plus zawiera dwie substancje czynne: lizynopryl i hydrochlorotiazyd. Opisane poniżej działania niepożądane obserwowano przy stosowaniu wymienionych substancji czynnych z osobna. Oznacza to, że mogą one również wystąpić przy stosowaniu leku Skopryl plus.

Lekarz może okresowo zlecać badania krwi w celu sprawdzenia, czy lek Skopryl plus wywiera wpływ na krew pacjenta.

Możliwe działania niepożądane lizynoprylu

Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko, mogą występować u 1 na 1000 leczonych pacjentów)

W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej, należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku Skopryl plus i zgłosić się do lekarza.

Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie:

-    Obrzęku twarzy, ust, języka lub gardła. Może to powodować trudności w przełykaniu.

-    Ciężkiego lub nagłego obrzęku rąk, stóp lub kostek.

Duszności.

-    Silnego swędzenia skóry (z wysypką grudkową).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (bardzo rzadko, mogą występować u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

Objawami mogą być:

- zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu lub utratę apetytu.

W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (działania niepożądane mogące występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 10 leczonych pacjentów) ból głowy,

zawroty głowy lub uczucie zbliżającego się omdlenia, szczególnie przy szybkim wstawaniu,

omdlenie,

biegunka,

wymioty,

kaszel,

zaburzenia czynności nerek (wykazywane w badaniu krwi).

Niezbyt często (działania niepożądane mogące występować z częstością większą niż 1 na 100 leczonych pacjentów)

-    zmiany nastroju łącznie z uczuciem depresji,

-    uczucie mrowienia,

-    uczucie wirowania (zawroty głowy),

-    zaburzenia smaku,

-    zaburzenia snu,

-    zawał serca lub udar mózgu,

-    zaburzenia rytmu serca,

-    zmiana zabarwienia palców rąk lub nóg, katar,

-    nudności,

ból brzucha i niestrawność,

-    odchylenia w wynikach badań krwi oceniających czynność wątroby,

-    wysypka, świąd,

niemożność osiągnięcia erekcji (impotencja),

osłabienie,

zmęczenie,

-    podwyższone stężnie pewnych substancji we krwi (mocznik, kreatynina lub potas).

Rzadko (działania niepożądane mogące występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 1000 leczonych pacjentów)

-    zaburzenia w zakresie niektórych komórek lub innych składników krwi; objawy te mogą obejmować uczucie zmęczenia i bladość skóry,

dezorientacja,

-    suchość w j amie ustnej,

-    wysypka skórna z ciemnoczerwonymi, wypukłymi, swędzącymi grudkami (pokrzywka),

-    wypadanie włosów,

-    łuszczyca (choroba skóry),

-    niewydolność nerek,

-    powiększone piersi u mężczyzn,

-    zmniej szone stężnie sodu we krwi, co może powodować osłabienie, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty i kurcze mięśni.

Bardzo rzadko (działania niepożądane mogące występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

zaburzenia dotyczące szpiku kostnego lub zmniejszona liczba krwinek i (lub) płytek krwi; u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie (które może być ciężkie), gorączka, duszność lub łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie, powiększenie węzłów chłonnych,

-    nasilona odpowiedź immunologiczna (choroba autoimmunologiczna),

-    małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia); objawy mogą obejmować uczucie głodu lub osłabienie, pocenie się i szybkie bicie serca,

-    nagłe wystąpienie świszczącego oddechu lub duszności (skurcz oskrzeli),

-    zapalenie płuc (może spowodować duszność),

zapalenie zatok (ból i uczucie wypełnienia pod policzkami i z tyłu oczu),

-    eozynofilowe zapalenie płuc; objawy obejmują połączenie następujących zaburzeń: zapalenie zatok, objawy grypopodobne, narastająca duszność, ból brzucha, wysypka skórna, mrowienie lub drętwienie kończyn górnych lub dolnych,

-    zapalenie trzustki; powoduje ból brzucha o nasileniu umiarkowanym do dużego,

-    obrzęk błony śluzowej jelita; może spowodować nagły ból brzucha, biegunkę lub wymioty,

-    pocenie się,

-    ciężka choroba skóry lub wysypka; objawy obejmują zaczerwienienie, tworzenie pęcherzy i złuszczanie skóry, które może rozwinąć się szybko i może przejawiać się tworzeniem się pęcherzy w ustach i nosie,

oddawanie mniejszej ilości moczu niż normalnie lub brak oddawania moczu.

Możliwe działania niepożądane hydrochlorotiazydu (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    zapalenie ślinianki,

-    zmniejszona liczba krwinek i (lub) płytek krwi; u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie (które może być ciężkie), gorączka, duszność lub łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie, utrata apetytu,

-    zwiększenie ilości cukru (glukozy) we krwi, cukier w moczu,

-    zwiększenie ilości kwasu moczowego we krwi,

-    zmienione stężnia substancji we krwi (na przykład małe stężenie sodu i potasu); u pacjenta może wystąpić osłabienie mięśni, pragnienie, mrowienie, kurcze mięśniowe lub nudności,

-    podwyższony poziom związków tłuszczowych we krwi (w tym cholesterolu) lub kwasu moczowego,

-    uczucie niepokoju,

-    depresja, zaburzenia snu, uczucie mrowienia,

uczucie zbliżającego się omdlenia,

zmiany widzenia (widzenie na żółto),

krótkotrwałe zaburzenia wzroku,

uczucie wirowania (zawroty głowy),

uczucie osłabienia (szczególnie przy wstawaniu),

-    uszkodzenie naczyń krwionośnych powodujące powstawanie czerwonych lub fioletowych plamek na skórze,

duszność, w przypadku zapalenia płuc lub nagromadzenia w nich płynu pacjent może odczuwać duszność,

podrażnienie żołądka,

biegunka,

zaparcie,

zapalenie trzustki; powoduje ból brzucha o nasileniu umiarkowanym do dużego, zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczka),

zaburzenia skóry, w tym wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne, wysypka,

ciężka wysypka, która rozwija się szybko z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry oraz

możliwym tworzeniem pęcherzy w ustach, pogorszeniem występujących wcześniej reakcji

toczniopodobnych lub reakcji z nieprawidłowym wyglądem skóry,

reakcje alergiczne,

skurcze mięśni i osłabienie mięśni,

zaburzenia nerek, które mogą być ciężkie (widoczne w badaniach krwi),

gorączka,

osłabienie.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Skopryl plus

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeżeli zauważy się, że opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Skopryl plus

Substancjami czynniki leku Skopryl plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki są lizynopryl i hydrochlorotiazyd. Jedna tabletka zawiera 20 mg lizynoprylu (w postaci lizynoprylu dwuwodnego) oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: mannitol, wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, powidon (K 25), magnezu stearynian i żelaza tlenek brunatny 75 (E 172) (zawiera żelaza tlenek czarny i żelaza tlenek czerwony).

Jak wygląda lek Skopryl plus i co zawiera opakowanie

Skopryl plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki to jasnobrązowo-fioletowe okrągłe, dwuwypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Produkt leczniczy Skopryl plus, 20 mg +12,5 mg, tabletki jest dostępny w opakowaniach po 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Alkaloid - INT d.o.o.

Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana-Crnuce Słowenia

tel.: +386-1- 300 - 42 90 faks: +386-1- 300 - 42 91 e-mail: info@alkaloid.si

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria    Skopryl plus 20 mg/12.5 mg tablets

Czechy    SKOPRYL PLUS H 20 mg/12,5 mg tablety

Węgry    Skopryl plus 20 mg/12,5 mg tabletta

Polska    Skopryl plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki

Słowacja    Skopryl    plus    20    mg/12,5    mg tablety

Słowenia    Skopryl    HCT    20    mg/12,5    mg tablete

Rumunia    Skopryl    plus    20    mg/12,5    mg comprimate

Data ostatniej aktualizacji ulotki

7

Skopryl Plus

Charakterystyka Skopryl plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Skopryl plus, 20 mg +12,5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 20 mg lizynoprylu (w postaci 21,78 mg lizynoprylu dwuwodnego) oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Jasnobrązowo-fioletowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze łagodne do umiarkowanego u pacjentów, u których leczenie poszczególnymi substancjami czynnymi w takich samych dawkach, lecz w oddzielnych preparatach pozwoliło na ustabilizowanie ciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: doustna.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 tabletek raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: Diuretyki tiazydowe mogą nie być odpowiednimi lekami moczopędnymi w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek i nie są one skuteczne w przypadku klirensu kreatyniny poniżej 30 ml/min (tzn. w przypadku umiarkowanej lub ciężkiej niewydolności nerek).

Nie należy stosować produktu leczniczego Skopryl plus do rozpoczynania leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów z klirensem kreatyniny mieszczącym się w zakresie od >30 do <80 ml/min produkt leczniczy Skopryl plus można stosować dopiero po stopniowym zwiększeniu dawki poszczególnych składników leku.

Wcześniejsze podawanie leków moczopędnych:

Po podaniu pierwszej dawki produktu leczniczego Skopryl plus, szczególnie u pacjentów odwodnionych i (lub) z niedoborem elektrolitów w wyniku wcześniejszego leczenia lekami moczopędnymi, może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. W miarę możliwości leki moczopędne należy odstawić na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia lizynoprylem w monoterapii, w dawce 2,5 mg.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Lizynopryl był równie skuteczny u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku od 65 lat) z nadciśnieniem tętniczym, jak i u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w młodszym wieku.

U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym stosowanie lizynoprylu w monoterapii było równie skuteczne w obniżaniu rozkurczowego ciśnienia tętniczego co stosowanie hydrochlorotiazydu lub atenololu w monoterapii. W badaniach klinicznych wiek nie wpływał na tolerancję lizynoprylu.

W badaniach klinicznych wykazano, że skuteczność i tolerancja lizynoprylu i hydrochlorotiazydu podawanych jednocześnie były podobne u pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym, jak i u pacjentów młodszych z nadciśnieniem tętniczym.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Skopryl plus u dzieci ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na lizynopryl, którąkolwiek substancję pomocniczą lub którykolwiek inny inhibitor konwertazy angiotensynę (inhibitor ACE).

•    Nadwrażliwość na hydrochlorotiazyd lub inne leki będące pochodnymi sulfonamidu.

•    Dodatni wywiad w kierunku obrzęku naczynioruchowego w związku z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE.

•    Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

•    Drugi lub trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

•    Bezmocz.

•    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Objawowe niedociśnienie tętnicze

Choć objawowe niedociśnienie tętnicze rzadko obserwuje się u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, to prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest większe w przypadku zmniejszenia wolemii, np. w wyniku leczenia moczopędnego, stosowania diety z niskosodowej, u pacjentów dializowanych, z biegunką lub wymiotami lub z ciężkim nadciśnieniem reninozależnym (patrz punkty 4.5 i 4.8). U tych pacjentów, w odpowiednich odstępach czasu, należy regularnie oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy. Pacjentów narażonych na zwiększone ryzyko objawowego niedociśnienia tętniczego należy szczególnie uważnie monitorować na początku leczenia i po zmianie dawkowania. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowomózgowy.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i w razie potrzeby podać roztwór soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. Wystąpienie przemijającego niedociśnienia tętniczego nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania leku. Po unormowaniu objętości krwi krążecej i ciśnienia tętniczego można albo ponownie zastosować omawiany produkt leczniczy, podając go w mniejszych dawkach, albo podać jeden ze składników omawianego produktu leczniczego w odpowiedniej dawce, w monoterapii.

Podobnie jak inne leki rozszerzające naczynia krwionośne, połączenie lizynoprylu z hydrochlorotiazydem należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego lub kardiomiopatią przerostową.

Zaburzenie czynności nerek

Diuretyki tiazydowe mogą nie być odpowiednimi lekami moczopędnymi w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek i nie są one skuteczne w przypadku klirensu kreatyniny poniżej 30 ml/min (tzn. w przypadku umiarkowanej lub ciężkiej niewydolności nerek).

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny nie większy niż 80 ml/min) nie należy stosować połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem dopóki po stopniowym zwiększaniu dawki składowych substancji czynnych nie uzyska się możliwości stosowania dawek takich, jakie zawarte są w preparacie złożonym.

U niektórych leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej prowadzącej do jedynej nerki obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, zazwyczaj przemijające po przerwaniu leczenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju odchyleń jest największe u pacjentów z niewydolnością nerek. Pacjenci ze współistniejącym nadciśnieniem naczyniowonerkowym narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek.

U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza od zastosowania małych dawek i ostrożnie zwiększać dawki. Ponieważ stosowanie leków moczopędnych może przyczyniać się do wystąpienia opisanych powyżej zaburzeń, dlatego w pierwszych tygodniach leczenia połączeniem lizynoprylu z hydrochlorotiazydem należy kontrolować czynność nerek.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których wcześniej nie stwierdzono choroby nerek, obserwowano zazwyczaj niewielkie i przemijające zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy podczas jednoczesnego stosowania lizynoprylu i leku moczopędnego. Jeżeli powyższe zaburzenia wystąpią podczas stosowania połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem, podawanie preparatu złożonego należy przerwać. Istnieje możliwość wznowienia leczenia z zastosowaniem mniejszych dawek lub z zastosowaniem tylko jednej z substancji czynnych wchodzących w skład omawianego produktu leczniczego.

Wcześniejsze stosowanie leków moczopędnych

Podawanie leków moczopędnych należy przerwać na 2-3 dni przed rozpoczęciem stosowania połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem. Jeżeli nie jest to możliwe, należy rozpocząć leczenie od podawania lizynoprylu w monoterapii w dawce 5 mg.

Przeszczepienie nerki

Nie zaleca się stosowania omawianego produktu leczniczego ze względu na brak doświadczenia u pacjentów, którym w ostatnim przeszczepiono nerkę.

Reakcje anafilaktoidalne u pacjentów poddawanych hemodializie

U pacjentów dializowanych z powodu niewydolności nerek nie zaleca się stosowania połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem.

Opisywano reakcje anafilaktoidalne u pacjentów poddawanych pewnym rodzajom hemodializy [np. z zastosowaniem wysokoprzepływowych błon dializacyjnych AN 69 i podczas aferezy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z siarczanem dekstranu] i jednocześnie leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów należy rozważyć stosowanie błon dializacyjnych innego rodzaju albo leków hipotensyjnych z innej grupy.

Reakcje anafilaktoidalne związane z aferezą lipoprotein o niskiej gęstości (LDL)

W rzadko występujących przypadkach u pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o niskiej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu. Reakcji tych można uniknąć poprzez czasowe przerwanie leczenia inhibitorami ACE przed każdą aferezą.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującymi chorobami wątroby diuretyki tiazydowe należy stosować ostrożnie, ponieważ nawet niewielkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej mogą wywołać śpiączkę wątrobową (patrz punkt 4.3). W rzadko występujących przypadkach stosowanie inhibitorów ACE wiąże się z występowaniem zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej i ulega progresji do piorunującej martwicy wątroby i (w części przypadków) zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie jest znany. Jeżeli podczas stosowania połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem wystąpi żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie omawianego produktu leczniczego i zapewnić pacjentowi odpowiednią kontrolę lekarską.

Zabieg chirurgiczny i znieczulenie

U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu z zastosowaniem środków powodujących niedociśnienie tętnicze lizynopryl może blokować powstawanie angiotensyny II spowodowane kompensacyjnym uwalnianiem reniny. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego, a lekarz uzna, że jest to spowodowane powyższym mechanizmem, niedociśnienie można wyrównać poprzez zwiększenie wolemii.

Wpływ na metabolizm i układ dokrewny

Stosowanie inhibitorów ACE i diuretyków tiazydowych może zaburzać tolerancję glukozy. Może być konieczne zmodyfikowanie dawkowania leków hipoglikemizujących, w tym insuliny. U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi lub insuliną podczas pierwszych miesięcy leczenia inhibitorem ACE należy uważnie monitorować glikemię. Podczas stosowania diuretyków tiazydowych może ujawnić się utajona cukrzyca.

Podczas stosowania diuretyków tiazydowych może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów.

Stosowanie diuretyków tiazydowych może u niektórych pacjentów powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu i (lub) napad dny. Lizynopryl może jednak zwiększać wydalanie kwasu moczowego z moczem i w ten sposób łagodzić hiperurykemię powodowaną przez hydrochlorotiazyd.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Jak u wszystkich pacjentów otrzymujących leki moczopędne, w przypadku stosowania omawianego produktu leczniczego należy okresowo oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy.

Diuretyki tiazydowe, w tym hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia równowagi elektrolitowej (hipokaliemię, hiponatremię i zasadowicę hipochloremiczną). Objawy ostrzegawcze sugerujące zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej to suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, osłabienie siły mięśniowej, ospałość, senność, bóle lub kurcze mięśni, męczliwość mięśni, niedociśnienie tętnicze, skąpomocz, częstoskurcz oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. nudności lub wymioty. Podczas upalnej pogody u pacjentów z obrzękami może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia. Niedobór chlorków jest na ogół łagodny i nie wymaga leczenia. Wykazano, że diuretyki tiazydowe zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Diuretyki tiazydowe mogą powodować zmniejszenie wydalania wapnia z moczem oraz mogą wywoływać występujące z przerwami, niewielkie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być objawem utajonej nadczynności przytarczyc. Przed przeprowadzaniem badań czynnościowych przytarczyc należy odstawić diuretyki tiazydowe.

Nadwrażliwość i obrzęk naczynioruchowy

W pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym lizynoprylem, opisywano niezbyt często przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) całej krtani. Takie działanie może wystąpić w każdym momencie leczenia. W takich przypadkach należy natychmiast odstawić lizynopryl i wdrożyć odpowiednie leczenie i monitorowanie aż do całkowitego ustąpienia objawów; dopiero wówczas można zakończyć obserwację. Nawet w przypadkach, w których obrzęk ogranicza się tylko do języka, bez objawów ze strony układu oddechowego, może zaistnieć konieczność długotrwałej obserwacji, bowiem stosowanie leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów może okazać się niewystarczające.

Opisywano bardzo rzadko zakończone zgonem przypadki obrzęku naczynioruchowego związanego z obrzękiem krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani prawdopodobne jest wystąpienie obturacji dróg oddechowych, szczególnie w przypadku pacjentów z zabiegiem chirurgicznym na drogach oddechowych w wywiadzie. W takich przypadkach należy natychmiast włączyć odpowiednie leczenie doraźne. Może ono obejmować podawanie adrenaliny i (lub) utrzymywanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien pozostać pod ścisłą opieką medyczną aż do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny jest większa u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, który wystąpił niezależnie od leczenia inhibitorami ACE, może występować zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorami ACE (patrz punkt 4.3).

U pacjentów otrzymujących diuretyki tiazydowe mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości bez względu na to, czy chorzy ci mają wywiad wskazujący na obecność alergii lub astmy oskrzelowej. Podczas stosowania diuretyków tiazydowych obserwowano przypadki zaostrzenia lub uaktywnienia tocznia rumieniowatego układowego.

Odczulanie

U pacjentów stosujących inhibitory ACE obserwowano reakcje anafilaktoidalne podczas leczenia odczulającego (np. leczenia odczulającego z powodu alergii na jad błonkoskrzydłych). Reakcji tych nie obserwowano w przypadku czasowego odstawienia inhibitorów ACE, choć występowały one po przypadkowej ponownej ekspozycji na alergen.

Neutropenia i agranulocytoza

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano przypadki neutropenii, agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości. Neutropenia występuje rzadko u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, u których nie występują dodatkowe czynniki ryzyka. Neutropenia i agranulocytoza ustępują po odstawieniu inhibitorów ACE. Lizynopryl należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z kolagenozami naczyń, pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, przyjmujących alopurynol lub prokainamid, bądź w przypadku współwystępowania wymienionych czynników, szczególnie jeśli współistnieje niewydolność nerek. U części tych pacjentów opisywano ciężkie zakażenia, które w kilku przypadkach nie ustępowały podczas intensywnej antybiotykoterapii. W przypadku stosowania lizynoprylu w tej grupie pacjentów należy regularnie oznaczać liczbę krwinek białych i poinformować pacjentów, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia.

Rasa

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny jest większa u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, lizynopryl może wykazywać mniejszą skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania niskiej aktywności reninowej osocza u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel: W trakcie leczenia inhibitorami ACE obserwowano występowanie kaszlu. Typowy kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po przerwaniu leczenia. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględnić fakt, że jego przyczyną może być stosowanie inhibitora ACE.

Sole litu

Na ogół nie zaleca się jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE z solami litu (patrz punkt 4.5). Testy antydopingowe

Hydrochlorotiazyd wchodzący w skład omawianego produktu leczniczego może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem przypadków wymagających kontynuowania leczenia inhibitorami ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki hipotensyjne o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży.

W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i - jeśli to wskazane - zastosować inne leki (patrz punkty 4.3 i 4.6).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Sole litu

Podczas jednoczesnego stosowania soli litu z inhibitorami ACE zgłaszano przmijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności. Leki moczopędne i inhibitory ACE zmniejszają klirens nerkowy litu i zwiększają ryzyko toksycznego działania litu. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania lizynoprylu i hydrochlorotiazydu z solami litu, a jeżeli zastosowanie takiego połączenia jest konieczne, należy ściśle kontrolować stężenia litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub substytuty soli zawierające potas

Działanie diuretyków tiazydowych powodujące zmniejszenie stężenia potasu jest zwykle łagodzone przez oszczędzające potas działanie lizynoprylu. Stosowanie suplementów potasu, preparatów oszczędzających potas lub substytutów soli zawierających potas może wywołać znaczne zwiększenie stężenia potasu w surowicy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub cukrzycą. Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem i któregokolwiek z wyżej wymienionych preparatów, należy zachować ostrożność i często oznaczać stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze wywołujące torsades depointes

Ze względu na ryzyko wystąpienia hipokaliemii należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu i produktów leczniczych wywołujących torsades de pointes, np. niektórych leków antyarytmicznych, niektórych leków przeciwpsychotycznych i innych leków, o których wiadomo, że wywołują torsades de pointes.

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i środki znieczulające

Jednoczesne stosowanie niektórych środków znieczulających, trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych lub leków przeciwpsychotycznych łącznie z inhibitorami ACE może nasilać działanie hipotensyjne (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki przeciwreumatyczne

Przewlekłe stosowanie NLPZ (selektywnych inhibitorów COX-2, kwasu acetylosalicylowego w dawce >3 g/dobę oraz nieselektywnych NLPZ) może osłabiać działanie hipotensyjne zarówno inhibitorów ACE, jak i diuretyków tiazydowych. Addycyjny efekt stosowania NLPZ i inhibitorów ACE na zwiększenie stężenia potasu w surowicy może skutkować pogorszeniem czynności nerek. Działanie to jest zazwyczające. W rzadko występujących przypadkach, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, takich jak osoby w podeszłym wieku i pacjenci odwodnieni, może wystąpić ostra niewydolność nerek.

Sole złota

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE częściej zgłaszano reakcje przypominające objawy po podaniu nitratów (objawy rozszerzenia naczyń, w tym zaczerwienienie twarzy, nudności, zawroty głowy i niedociśnienie tętnicze, które to objawy mogą być bardzo nasilone) po wstrzyknięciu soli złota (na przykład aurotiojabłczanu sodu).

Leki sympatykomimetyczne

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać hipotensyjne działanie inhibitorów ACE.

Inne leki hipotensyjne

Jednoczesne stosowanie tych leków może zwiększać hipotensyjne działanie połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem. Jednoczesne stosowanie nitrogliceryny i innych nitratów lub innych leków rozszerzających naczynia krwionośne może przyczynić się do jeszcze silniej szego obniżenia ciśnienia krwi.

Leki hipoglikemizujące

Badania epidemiologiczne wykazały, że jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i leków hipoglikemizujących (insulin, doustnych leków hipoglikemizujących) może powodować nasilenie działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Jest to szczególnie prawdopodobne podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Amfoterycyna B (podawana pozajelitowo), karbenoksolon, kortykosteroidy, kortykotropina (ACTH) lub środki przeczyszczające bezpośrednio pobudzające perystaltykę

Hydrochlorotiazyd może nasilać zaburzenia równowagi elektrolitowej, szczególnie hipokaliemię.

Sole wapnia

Przy jednoczesnym stosowaniu z diuretykami tiazydowymi może wystąpić zwiększone stężenie wapnia w surowicy spowodowane zmniejszeniem wydalania tego jonu.

Glikozydy nasercowe

W związku z hipokaliemią wywoływaną przez tiazydy istnieje zwiększone ryzyko toksycznego działania glikozydów naparstnicy.

Kolestyramina i kolestypol

Te produkty lecznicze mogą opóźniać lub zmniejszać wchłanianie hydrochlorotiazydu. Dlatego diuretyki o budowie sulfonamidowej należy przyjmować co najmniej godzinę przed lub 4-6 godzin po zażyciu tych leków.

Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie (np. chlorek tubokuraryny)

Hydrochlorotiazyd może nasilać działanie tych produktów leczniczych.

Trimetoprym

Jednoczesne podawanie inhibitorów ACE, diuretyków tiazydowych i trimetoprymu zwiększa ryzyko wystąpienia hiperkaliemii.

Sotalol

Hipokaliemia wywoływana przez diuretyki tiazydowe może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca po podaniu sotalolu.

Alopurynol

Jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i alopurynolu zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek i może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia leukopenii.

Cyklosporyna

Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i cyklosporyny zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek i wystąpienia hiperkaliemii.

Lowastatyna

Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i lowastatyny zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek i wystąpienia hiperkaliemii.

Cytostatyki, leki immunosupresyjne, prokainamid

Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE może prowadzić do zwiększonego ryzyka leukopenii (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).


Lizynopryl

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; nie można jednak wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem przypadków, gdzie konieczne jest kontynuowanie leczenia inhibitorami ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki hipotensyjne o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W razie stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i - jeśli to wskazane - rozpocząć stosowanie innych leków.

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3). Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło po pierwszym trymestrze ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki. Niemowlęta, których matki przyjmowały inhibitory ACE, należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (porównaj punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd

Istnieją ograniczone jedynie doświadczenia dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze. Badania na zwierzętach są niewystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie farmakologicznego mechanizmu działania hydrochlorotiazydu można przypuszczać, że jego stosowanie podczas drugiego i trzeciego trymestru może zaburzać perfuzję płodowo-łożyskową i może powodować u płodu i noworodka takie działania niepożądane, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i małopłytkowość. Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu obrzęków ciążowych, nadciśnienia ciążowego ani stanu przedrzucawkowego ze względu na ryzyko zmniejszenia wolemii i hipoperfuzji łożyska, bez korzystnego wpływu na przebieg choroby podstawowej.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży z wyjątkiem rzadko występujących sytuacji, gdy nie można zastosować żadnych innych leków.

Karmienie piersią

Stosowanie produktu leczniczego Skopryl plus nie jest zalecane. Preferowane jest stosowanie podczas karmienia piersią innych leków o dokładniej ustalonych profilach bezpieczeństwa, szczególnie podczas karmienia noworodka lub wcześniaka. W przypadku stosowania produktu Skopryl plus podczas karmienia piersią należy podawać najniższą dawkę.

Lizynopryl

Brak jest dostępnych informacji dotyczących stosowania lizynoprylu w okresie karmienia piersią. Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka ludzkiego w małych ilościach. Diuretyki tiazydowe stosowane w dużych dawkach, powodujące intensywną diurezę, mogą zmniejszać wytwarzanie mleka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jak w przypadku innych leków hipotensyjnych, produkty lecznicze zawierające połączenie lizynoprylu z hydrochlorotiazydem mogą wywierać łagodny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działanie to występuje szczególnie wyraźnie na początku leczenia lub po zmianie dawki, jak również w przypadku zastosowania omawianego produktu leczniczego w połączeniu z alkoholem, choć działania te zależą od indywidualnej podatności.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia lizynoprylem i (lub) hydrochlorotiazydem obserwowano i zgłaszano następujące działania niepożądane występujące z następującymi częstościami: bardzo często (10%); często (1%, <10%); niezbyt często (0,1, <1%); rzadko (0,01, <0,1%); bardzo rzadko (<0,01%), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były kaszel, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze i ból głowy, które mogą występować u 1-10% leczonych pacjentów. W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane były zazwyczaj łagodne i przemijające i w większości przypadków nie powodowały konieczności przerwania leczenia.

Lizynopryl:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko


Bardzo rzadko


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Niezbyt często


Zaburzenia naczyniowe

Często

Niezbyt często


Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza (patrz punkt 4.4), niedokrwistość hemolityczna, limfadenopatia, choroba autoimmunologiczna

Hipoglikemia

Wahania nastroju, objawy depresji Dezorientacja

Zaburzenia równowagi, ból głowy, omdlenia

Parestezje, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia snu

Zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowomózgowy, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4), kołatanie serca, częstoskurcz

Objawy ortostatyczne (w tym niedociśnienie ortostatyczne)

Zespół Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często    Kaszel (patrz punkt 4.4)

Niezbyt często

Nieżyt nosa

Bardzo rzadko

Skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych lub eozynofilowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka, wymioty

Niezbyt często

Nudności, ból brzucha i niestrawność

Rzadko

Suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zapalenie trzustki, obrzęk naczynioruchowy jelit

Podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby - miąższowe lub cholestatyczne, żółtaczka i niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4)1

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka, świąd

Rzadko

Nadwrażliwość i obrzęk naczynioruchowy: naczynioruchowy obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) całej krtani (patrz punkt 4.4), pokrzywka, wypadanie włosów, łuszczyca

Bardzo rzadko

Nadmierna potliwość, pęcherzyca, toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, rzekomy chłoniak skóry2

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zaburzenia czynności nerek

Rzadko

Mocznica, ostra niewydolność nerek

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Skąpomocz lub bezmocz Impotencja

Rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Ginekomastia

Osłabienie, zmęczenie

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, hiperkaliemia

Rzadko

Hiponatremia

enzymów wątrobowych, stosowanie omawianego produktu leczniczego należy przerwać i zastosować odpowiednie postępowanie medyczne.

**) Opisano zespół obejmujący jeden lub więcej z następujących objawów: gorączka, zapalenie naczyń, bóle mięśni, bóle i zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza, wysypka, reakcje nadwrażliwości na światło i inne objawy dermatologiczne.

Hydrochlorotiazyd (częstość nieznana):

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie ślinianki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, neutropenia lub agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt, hiperglikemia, glikozuria, hiperurykemia, zaburzenia równowagi elektrolitowej (w tym hiponatremia i hipokaliemia), wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów, dna moczanowa

Zaburzenia psychiczne

Niepokój psychoruchowy, depresja, zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Zmniejszenie łaknienia, parestezje, uczucie zbliżającego się omdlenia

Zaburzenia oka

Ksantopsja, przejściowe nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia naczyniowe

Martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niewydolność oddychania (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie żołądka, biegunka, zaparcie, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka (wewnątrzwątrobowa żółtaczka cholestatyczna).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka, reakcje toczniopodobne, reaktywacja tocznia rumieniowatego skórnego, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne, toksyczna nekroliza naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne

Gorączka, osłabienie

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania u ludzi. Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować niedociśnienie tętnicze, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, częstoskurcz, kołatanie serca, rzadkoskurcz, zaburzenia równowagi, objawy lękowe i kaszel.

Zalecanym leczeniem przedawkowania jest dożylny wlew roztworu soli fizjologicznej. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach. Można rozważyć podanie angiotensyny II i (lub) katecholamin we wlewie dożylnym, jeżeli leki te są dostępne. Jeżeli omawiany produkt leczniczy został przyjęty stosunkowo niedawno, należy podjąć działania mające na celu usunięcie lizynoprylu z organizmu (np. wymioty, podanie substancji

adsorbujących i siarczanu sodu). Lizynopryl można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy (patrz punkt 4.4). W przypadku wystąpienia rzadkoskurczu opornego na leczenie należy zastosować stymulację serca. Należy często kontrolować parametry życiowe, stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

Dodatkowe objawy przedawkowania hydrochlorotiazydu to zwiększenie diurezy, zaburzenia przytomności (włącznie ze śpiączką), drgawki, niedowład, zaburzenia rytmu serca i niewydolność nerek.

Rzadkoskurcz lub nasilone reakcje wazowagalne należy leczyć, podając atropinę.

W przypadku jednoczesnego podania glikozydów naparstnicy hipokaliemia może nasilać obecne zaburzenia rytmu serca.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działające na układ renina-angiotensyna, inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach, kod ATC: C09BA03.

Produkt leczniczy Skopryl plus wykazuje działanie hipotensyjne i moczopędne. Lizynopryl i hydrochlorotiazyd stosowano osobno i w skojarzeniu w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a ich działania mniej więcej się sumują.

Lizynopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (inhibitorem ACE). Zahamowanie powstawania angiotensyny II powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego.

Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym i hipotensyjnym. Stosowanie tego leku w monoterapii prowadzi do zwiększenia wydzielania reniny. Chociaż sam lizynopryl jest lekiem hipotensyjnym, to nawet w przypadku pacjentów cierpiących na nadciśnienie tętnicze z małą aktywnością reninową osocza lek ten wraz z hydrochlorotiazydem prowadzi do znaczniejszego obniżenia ciśnienia tętniczego. Lizynopryl zmniejsza utratę potasu związaną z hydrochlorotiazydem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach klinicznych maksymalne stężenia lizynoprylu w surowicy występowały po upływie około 6-8 godzin po podaniu doustnym. Profil stężenia lizynoprylu w surowicy charakteryzuje się przedłużeniem końcowej fazy eliminacji leku, która nie przyczynia się do kumulacji leku w organizmie. Końcowa faza eliminacji prawdopodobnie odpowiada wysyceniu wiązania z ACE i nie jest proporcjonalna do dawki. Lizynopryl nie wiąże się z innymi białkami osocza.

Lizynopryl nie podlega znaczącym przemianom metabolicznym i jest wydalany w postaci niezmienionej głównie w moczu. Na podstawie przeprowadzonej w ramach badań klinicznych oceny ilości lizynoprylu wydalanej z moczem stwierdzono, że ilość leku ulegająca wchłonięciu z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym wynosi około 25%. Obecność pokarmu w przewodzie pokarmowym nie wpływa na wchłanianie lizynoprylu.

Przy podaniu wielokrotnym okres półtrwania lizynoprylu w skutecznym stężeniu wynosi 12 godzin.

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek metabolizm lizynoprylu w organizmie był podobny do metabolizmu tego leku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, przy zakresie wartości wskaźnika przesączania kłębuszkowego do 30 ml/min lub mniej, przy czym stężenie maksymalne lizynoprylu i stężenie lizynoprylu bezpośrednio przed podaniem kolejnej jego dawki w części przypadków były podwyższone, a czas do osiągnięcia stężenia maksymalnego oraz czas do uzyskania stanu stacjonarnego - wydłużony. Badania na zwierzętach wykazały, że lizynopryl słabo przenika przez barierę krew-mózg. Przy jednoczesnym stosowaniu lizynoprylu z propranololem, digoksyną lub hydrochlorotiazydem nie występowały istotniejsze klinicznie interakcje farmakodynamiczne.

Przy co najmniej 24-godzinnych pomiarach stężeń hydrochlorotiazydu w osoczu stwierdzano, że okres półtrwania w osoczu waha się w zakresie 5,6-14,8 godziny. Hydrochlorotiazyd nie ulega przemianom metabolicznym, jest natomiast szybko wydalany przez nerki. Co najmniej 61% dawki podanej doustnie jest wydalane w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, lecz nie przenika przez barierę krew-mózg.

Skojarzone stosowanie lizynoprylu i hydrochlorotiazydu w dawkach wielokrotnych miało niewielki wpływ na biodostępność tych leków bądź nie miało na ten parametr żadnego wpływu. Stosowanie tabletek złożonych zawierających obie substancje czynne jest biorównoważne jednoczesnemu stosowaniu tabletek zawierających lizynopryl i tabletek zawierających hydrochlorotiazyd.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol, wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian i żelaza tlenek brunatny 75 (E 172) (zawiera żelaza tlenek czarny i żelaza tlenek czerwony).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Omawiany produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry Aluminium/PVC.

Produkt leczniczy Skopryl plus, 20 mg +12,5 mg, tabletki jest dostępny w opakowaniach po 30 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alkaloid - INT d.o.o. Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana-Crnuce Słowenia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

1

W bardzo o występujących przypadkach zgłaszano, że u niektórych pacjentów niepożądane

2

wystąpienie zapalenia wątroby postępowało do niewydolności wątroby. Jeżeli podczas podawania połączenia lizynoprylu z hydrochlorotiazydem wystąpi żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności

Skopryl Plus