+ iMeds.pl

Sofiperla 0,075 mg + 0,03 mgUlotka Sofiperla

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sofiperla, 0,075 mg + 0,030 mg, tabletki

Gestodenum + Ethinylestradiolum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

•    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji.

•    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

•    Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sofiperla i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sofiperla

3.    Jak stosować lek Sofiperla

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sofiperla

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Sofiperla i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Sofiperla jest hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym, stosowanym w celu zapobiegania ciąży.

•    Każda tabletka zawiera niewielkie ilości dwóch różnych hormonów żeńskich, zwanych etynyloestradiolem i gestodenem.

•    Tabletki antykoncepcyjne takie jak Sofiperla zawierające dwa hormony nazywane są złożonymi środkami antykoncepcyjnymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sofiperla Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sofiperla należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sofiperla, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia pacjentki oraz jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i w zależności od potrzeby przeprowadzi inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których pacjentka powinna zaprzestać stosowania leku Sofiperla, lub w których skuteczność leku może być zmniejszona. W takich sytuacjach nie powinno się utrzymywać stosunków płciowych albo pacjentka musi stosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcyjne, tj. prezerwatywy lub inne metody barierowe. Nie należy stosować metody obserwacji cyklu czy metody kalendarzykowej. Metody te mogą nie być wiarygodne, ponieważ lek Sofiperla modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluz szyjkowy.

Lek Sofiperla, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przez zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Sofiperla

Nie należy stosować leku Sofiperla, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z poniżej wymienionych stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub gestoden, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami uczulenia mogą być swędzenie, wysypka lub obrzęk.

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach

•    jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”)

•    jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar

•    jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru)

•    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:

-    ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi

-    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów)

-    chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie (lub występowało) zapalenie trzustki;

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała choroba wątroby, a wyniki testów czynnościowych wątroby w dalszym ciągu są nieprawidłowe

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował nowotwór wątroby

•    jeśli u pacjentki występowało w przeszłości lub obecnie występuje podejrzenie raka piersi lub narządów płciowych

•    jeśli u pacjentki występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sofiperla należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sofiperla

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może

wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzep krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzep krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Sofiperla, również należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit)

•    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny)

•    jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek)

•    jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);

•    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki.

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub będzie unieruchomiona przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

•    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie - wówczas jest w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko po porodzie można rozpocząć przyjmowanie leku Sofiperla.

•    jeśli pacjentka ma zapalenie żył przebiegających pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych)

•    jeśli pacjentka ma żylaki

•    jeśli w bliskiej rodzinie występuje (występował) rak piersi lub został zdiagnozowany rak piersi

•    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego

•    jeśli pacjentka choruje na cukrzycę

•    jeśli pacjentka choruje na depresję

•    jeśli pacjentka choruje na padaczkę (patrz „Lek Sofiperla a inne leki”)

•    jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba układu nerwowego z występowaniem nagłych, mimowolnych ruchów ciała))

•    jeśli kiedykolwiek występowała lub występuje ostuda (tzw. plamy ciążowe - brązowawe plamy w szczególności na twarzy). W takim przypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.

•    jeśli pacjentka ma dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna), leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać objawy obrzęku naczynioruchowego. W przypadku wystąpienia następujących objawów: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Sofiperla jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać:

•    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)

• w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Sofiperla jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

•    obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia

•    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze

•    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie

Zakrzepica żył głębokich

•    nagły napad niewyjaśnionej duszności lub przyspieszenia oddechu

•    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu

•    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca

•    silny ból w żołądku

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,

Zator tętnicy płucnej

ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

•    natychmiastowa utrata widzenia lub

•    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

•    ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, uczucie ciężaru

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka

•    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia

•    uczucie dyskomfortu w górnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka

•    pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy

•    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca

Zawał serca

•    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, ręki lub nogi, szczególnie po jednej stronie ciała

•    nagłe splątanie, trudności w mówieniu lub rozumieniu

•    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub w obydwu oczach

•    nagłe trudności w chodzeniu, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji

•    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny

•    utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałez niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, niemniej jednak należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

Udar

•    obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyny

•    silny ból w żołądku (ostry brzuch)

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Jednak te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

•    Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

•    Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

•    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe podczas pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

Po pierwszym roku ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Sofiperla ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od osobniczego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Sofiperla jest niewielkie.

-    W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży, powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, np. lek Sofiperla, powstaną zakrzepy krwi.

-    Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz poniżej: „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”).

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Sofiperla

Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Sofiperla jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

•    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w stosunkowo młodym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia.

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu operacyjnego, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby, lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Sofiperla na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Sofiperla, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku.

•    wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35. roku życia)

•    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi szczególnie, jeśli u pacjentki występuje inny z wymienionych czynników ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z wymienionych czynników występuje u pacjentki nawet, jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Sofiperla.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie podczas stosowania leku Sofiperla, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Sofiperla jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

•    z wiekiem (powyżej 35 lat)

   jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Sofiperla, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji.

•    jeśli pacjentka ma nadwagę

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w stosunkowo młodym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru.

•    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów)

•    jeśli pacjentka choruje na migrenę, a szczególnie migrenę z aurą

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków)

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie podczas stosowania leku Sofiperla, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Lek Sofiperla a rak

U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne występowanie raka piersi jest nieco częstsze, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane ich stosowaniem. Przyczyną może być również to, że nowotwory wykrywa się częściej u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez lekarza. Występowanie nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Ważne jest, aby pacjentka regularnie badała piersi. Jeśli wyczuje jakikolwiek guzek, powinna skontaktować się z lekarzem.

U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne opisywano rzadkie przypadki łagodnych nowotworów wątroby lub jeszcze rzadziej złośliwych nowotwory wątroby. Może to spowodować krwotok wewnętrzny powodujący silny ból brzucha.

Jeżeli występi silny ból w nadbrzuszu, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne zaprzestanie stosowania leku Sofiperla.

Istnieją doniesienia o częstszym występowaniu raka szyjki macicy u kobiet, które stosują doustne środki antykoncepcyjne przez długi czas. Zależność ta może jednak nie mieć związku z przyjmowaniem tabletek, lecz z zachowaniami seksualnymi lub innymi czynnikami.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwszy miesiąc przyjmowania leku Sofiperla mogą wystąpić nieoczekiwane krwawienia (poza okresem tygodniowej przerwy). Jeżeli takie krwawienia utrzymują się dłużej niż kilka miesięcy, lub jeżeli krwawienie zaczyna się po kilku miesiącach stosowania, lekarz musi ustalić przyczynę tych zaburzeń.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie przerwy pomiędzy dwoma opakowaniami tabletek

Jeżeli wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie wystąpiły wymioty ani nasilona biegunka i pacjentka nie przyjmowała żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby była w ciąży.

Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi drugi raz z rzędu, może to oznaczać, że pacjentka jestw ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego opakownia dopóki pacjentka nie uzyska pewności, że nie jest w ciąży.

Lek Sofiperla a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zawsze poinformować lekarza przepisującego lek Sofiperla, jeśli pacjentka przyjmuje jakiekolwiek leki lub produkty ziołowe. Należy zawsze powiedzieć lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inne leki, że pacjentka przyjmuje lek Sofiperla. Udzielą oni informacji, czy konieczne jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji (np. prezerwatywa), a jeśli tak, to jak długo.

•    Niektóre leki mogą powodować, że lek Sofiperla będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanego krwawienia.

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. hydantoina, topiramat, felbamat, lamotrygina, prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina) i gruźlicy (np. ryfampicyna), leków immunomodulujących (cyklosporyna), leków stosowanych w zakażeniach wirusem HIV (rytonawir, newirapina) lub w innych chorobach zakaźnych (ryfabutyna, gryzeofulwina, ampicylina, tetracyklina), antybiotyków (penicylina i tetracykliny), leków przeciwzapalnych (fenylbutazon, deksametazon), modafinylu, teofiliny, kortykosteroidów oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

   Jeśli pacjentka chciałaby stosować produkty zawierajace ziele dziurawca zwyczajnego podczas przyjmowania leku Sofiperla, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem.

•    Lek Sofiperla może zmniejszać skuteczność innych leków, np. leków zawierających cyklosporynę (lek przeciwko zakażeniom), leków przeciwpadaczkowych - lamotryginy lub kwasu walproinowego (może to powodować zwiększoną częstość napadów padaczkowych) lub lewotyroksyny.

Wyniki badań laboratoryjnych

Jeżeli pacjentka będzie miała wykonywane badania krwi, powinna powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje ten lek, ponieważ doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie wolno jej przyjmować leku Sofiperla. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego, musi natychmiast przerwać stosowanie tego leku i skonsultować się z lekarzem.

Ogólnie nie zaleca się stosowania leku Sofiperla, jeśli pacjentka karmi piersią. Jeśli pacjentka chciałaby przyjmować antykoncepcję doustną podczas karmienia piersią, powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji dotyczących wpływu stosowania leku Sofiperla na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Sofiperla zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sofiperla

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Sofiperla dziennie, jeśli konieczne popijając niewielką ilością wody. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, każdego dnia mniej więcej o tej samej porze.

Blister zawiera 21 tabletek. Przy każdej tabletce nadrukowany jest dzień tygodnia. Jeśli pacjentka rozpoczyna stosowanie leku na przykład w środę, powinna przyjąć tabletkę oznaczoną „śr”. Tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem strzałki nadrukowanej na blistrze, aż do zużycia wszystkich 21 tabletek.

Następnie przez 7 dni nie należy przyjmować tabletek. W okresie tych 7 dni bez przyjmowania tabletek (określanych jako przerwa w przyjmowaniu tabletek) powinno pojawić się krwawienie. Jest to tzw. krwawienie z odstawienia.

Ósmego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki leku Sofiperla (tj. po zakończeniu 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek) należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra, nawet jeśli krwawienie nie ustało. Oznacza to, że przyjmowanie tabletek z nowego blistra należy rozpocząć w tym samym dniu tygodnia i że krwawienie z odstawienia powinno pojawiać się w tych samych dniach.

Podczas stosowania leku Sofiperla w ten sposób działanie antykoncepcyjne utrzymuje się również podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Kiedy można rozpocząć przyjmowanie tabletek z pierwszego blistra?

•    Jeśli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Należy rozpocząć przyjmowanie leku Sofiperla w pierwszym dniu cyklu (czyli w pierwszym dniu miesiączki). Jeśli rozpocznie się stosowanie leku Sofiperla w pierwszym dniu miesiączki, ochrona antykoncepcyjna jest natychmiastowa. Przyjmowanie tabletek można też rozpocząć między 2-5 dniem cyklu, jednak wówczas konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez pierwszych 7 dni pierwszego cyklu.

•    Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego

Przyjmowanie leku Sofiperla najlepiej rozpocząć następnego dnia po zakończeniu przerwy w stosowaniu dotychczasowego środka antykoncepcyjnego (lub po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki poprzednio stosowanego środka antykoncepcyjnego). Przy zmianie z systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego należy stosować się do zaleceń otrzymanych od lekarza.

•    Zmiana z leku zawierającego wyłącznie progestagen    (tabletek zawierających wyłącznie

progestagen, iniekcji, implantów albo systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen)

Pacjentka może w dowolnym dniu przejść ze stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen, w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego w dniu jego usunięcia, a w przypadku iniekcji w dniu, w którym planowane było kolejne wstrzyknięcie. Jednak we wszystkich tych przypadkach przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek, należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę).

•    Po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Po porodzie

Lek Sofiperla można zacząć stosować w dowolnym momencie między 21 a 28 dniem po porodzie. W przypadku rozpoczęcia przyjmowania leku Sofiperla później niż po 28 dniu po porodzie należy przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek stosować tzw. barierową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę).

Jeśli doszło do stosunku przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sofiperla, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży, bądź odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

W razie wątpliwości dotyczących momentu rozpoczęcia przyjmowanie leku Sofiperla, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli kobieta karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Sofiperla (ponownie) po urodzeniu dziecka

Leku Sofiperla nie należy stosować podczas karmienia piersią. Patrz punkt 2. „Ciąża i karmienie piersią”.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sofiperla

Nie zgłaszano ciężkich działań niepożądanych po zażyciu zbyt wielu tabletek leku Sofiperla.

W przypadku przyjęcia kilku tabletek naraz mogą wystąpić następujące objawy: nudności, zawroty głowy, ból brzucha, senność i (lub) zmęczenie, lub wymioty. U młodych dziewcząt mogą wystąpić

krwawienia z pochwy.

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Sofiperla lub jeśli kilka tabletek połknęło dziecko, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie przyjęcia leku Sofiperla

•    Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą jest zachowana. Tabletkę należy przyjąć niezwłocznie, a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.

•    Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być zmniejszona. Im więcej tabletek pominięto, tym większe ryzyko zmniejszonego działania antykoncepcyjnego.

Szczególnie duże ryzyko zmniejszonej ochrony przed ciążą występuje wtedy, gdy pominie się tabletki na początku lub na końcu opakowania. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami (schemat poniżej):

   Pominięto więcej niż jedną tabletkę w blistrze

Należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięto 1 tabletkę w 1. tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze i przez następne 7 dni stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne, na przykład prezerwatywy. Jeżeli pacjentka odbyła stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki lub zapomniała zacząć kolejne opakowanie po okresie przerwy, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięto 1 tabletkę w 2. tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych metod zapobiegania ciąży.

   Pominięto 1 tabletkę w 3. tygodniu

Można wybrać jedną z następujących możliwości:

1.    Przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania od razu po zakończeniu aktualnego opakowania, czyli bez przerwy pomiędzy opakowaniami.

Najprawdopodobniej miesiączka (krwawienie z odstawienia) wystąpi pod koniec drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2.    Można również przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego opakowania i przejść bezpośrednio do 7-dniowej przerwy (należy wliczyć dzień, w którym pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę). Jeżeli pacjentka chce rozpocząć nowe opakowanie

w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym nowe opakowanie, przerwę można skrócić do mniej niż 7 dni.

Jeżeli postępuje się według jednego z tych dwóch powyższych zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

•    Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek tabletkę z blistra i nie wystąpiło krwawienie podczas pierwszej przerwy, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem następnego opakowania.

Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty lub biegunka), wchłanianie może nie być całkowite i wówczas należy zastosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki lub wystąpiła ciężka biegunka, sytuacja jest podobna do pominięcia tabletki. Po wymiotach lub biegunce trzeba możliwie szybko przyjąć jeszcze jedną tabletkę z zapasowego opakowania. Jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12 godzin po normalnej porze przyjęcia tabletki.

Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło więcej niż 12 godzin, należy postępować według instrukcji

Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć

Choć nie jest to zalecane, można opóźnić pojawienie się miesiączki (krwawienia z odstawienia). Można to zrobić rozpoczynając następne opakowanie leku Sofiperla od razu po zakończeniu aktualnego. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może pojawić się plamienie (krople lub plamki krwi) lub krwawienie śródcykliczne. Następnie po 7-dniowej okresie przerwie należy rozpocząć kolejne opakowanie.

Przed podjęciem decyzji o opóźnieniu miesiączki zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zmiana dnia wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć

Jeśli przyjmuje się tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie z odstawienia rozpocznie się podczas przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia, niż wynikający ze schematu przyjmowania leku, należy skrócić kolejną przerwę w przyjmowaniu tabletek o tyle dni, o ile zamierza się przesunąć termin wystąpienia krwawienia (ale nigdy dłużej niż 7 dni!). Np. jeśli krwawienie zwykle rozpoczyna się w piątki, a ma rozpoczynać się we wtorki (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowe opakowanie 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli zrobi się bardzo krótką przerwę w przyjmowaniu tabletek (np. 3 dni lub krótszą), w czasie jej trwania może nie wystąpić krwawienie z odstawienia. Niewielkie krwawienie lub plamienie może wystąpić w czasie stosowania tabletek z następnego opakowania leku.

Jeśli pacjentka ma wątpliwości, jak należy postępować, powinna zwrócić się do lekarza o poradę.

Przerwanie stosowania leku Sofiperla

Można przerwać stosowanie leku Sofiperla, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeżeli nie chce się zajść w ciążę, należy poradzić się lekarza odnośnie innych skutecznych metod antykoncepcji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sofiperla może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające, lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Sofiperla, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sofiperla”.

• szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład: o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich) o w płucach (np. zatorowość płucna) o zawał serca o udar

o miniudar lub przej ściowe obj awy udaru, znane j ako przemij aj ący napad niedokrwienny o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i (lub) jelicie, nerkach lub oku.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych

informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi)

Następujące działania niepożądane obserwowano podczas stosowania leku Sofiperla:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentek):

•    ból głowy

•    nerwowość

•    słaba tolerancja szkieł kontaktowych

•    zaburzenia widzenia

•    nudności

•    trądzik

•    migrena

•    zwiększenie masy ciała

•    zatrzymanie płynów

•    krwawienie lub plamienie    pomiędzy miesiączkami - mogą niekiedy występować podczas

pierwszych kilku miesięcy, jednak zwykle ustępują jak tylko organizm przyzwyczai się do leku Sofiperla. Jeśli krwawienia dalej występują, stają się bardziej nasilone lub nawracają, należy skontaktować się z lekarzem

•    brak miesiączki

•    ból piersi

•    zmniejszenie popędu płciowego

•    nastroje depresyjne

•    rozdrażnienie

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentek)

•    nadmiar lipidów we krwi

•    wymioty

•    nadciśnienie

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentek)

•    choroby wątroby

•    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (toczeń rumieniowaty układowy)

•    zaburzenia ucha środkowego

•    kamienie żółciowe

•    zakrzep (tworzenie się skrzepu krwi w    naczyniach krwionośnych)

•    zaburzenia pigmentacji. Może to wystąpić nawet po kilku miesiącach stosowania leku Sofiperla. Unikanie nadmiaru słońca pomaga zmniejszyć dolegliwość.

•    zmiany w wydzielinie z pochwy

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentek)

•    zaburzenia ruchowe

•    zaburzenia funkcj onowania trzustki

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Blister przechowywać z opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sofiperla

Substancjami czynnymi leku są gestoden i etynyloestradiol.

•    Każda tabletka zawiera 0,075 mg gestodenu oraz 0,03 mg etynyloestradiolu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-30, magnezu stearynian i poliakrylina potasowa.

Jak wygląda lek Sofiperla i co zawiera opakowanie

Lek Sofiperla to okrągłe, białe tabletki o średnicy około 5,7 mm, z wytłoczeniem „C” po jednej stronie i „33” pod drugiej stronie.

Do blistra dołączone jest etui do przechowywania blistra.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca:

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n Poligono Industrial Navatejera 24008 León Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZT3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

14

Sofiperla

Charakterystyka Sofiperla

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sofiperla, 0,075 mg + 0,030 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 0,075 mg gestodenu (Gestodenum) i 0,03 mg etynyloestradiolu

(Ethinylestradiolum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawira 59,12 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Okrągłe, białe tabletki o średnicy około 5,7 mm z wytłoczeniem „C” po jednej stronie i „33” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Sofiperla powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Sofiperla, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: podanie doustne

Jak stosować produkt leczniczy Sofiperla

Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, w kolejności wskazanej na blistrze, w razie potrzeby popijając niewielką ilością płynu. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i w czasie którego wystąpi krwawienie z odstawienia. Krwawienie zaczyna się zwykle drugiego lub trzeciego dnia od przyjęcia ostatniej tabletki i może nie ustąpić przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z następnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Sofiperla

Pacjentki, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Można rozpocząc przyjmowanie tabletek w 2-5 dniu cyklu, ale w tym przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej , barierowej metody antykoncepcjnej.

Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy, pierścień dopochwowy lub system transdermalny, plaster)

Pacjentka powinna przyjąć pierwszą tabletkę produktu leczniczego Sofiperla następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego, jednak nie poźniej niż następnego dnia po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających substancje czynne lub po przyjmowaniu tabletek placebo poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Sofiperla najlepiej w dniu usunięcia plastra lub pierścienia, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.

Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcja, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)

Zmiana z minitabletki może być dokonana w dowolnym dniu. Pierwszą tabletkę należy przyjąć 1 dzień po przyjęciu minitabletki z dowolnego dnia. W przypadku zmiany z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen, przyjmowanie produktu leczniczego Sofiperla należy rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub systemu. Jeśli stosowano iniekcje, przyjmowanie produktu leczniczego Sofiperla należy rozpocząć w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. We wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej metody barierowej przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyji.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży Informacja dla kobiet karmiących piersią - patrz punkt 4.6.

Należy poinformować pacjentkę, aby rozpoczęła przyjmowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych pomiędzy 21 a 28 dniem po porodzie, jeśli nie karmi piersią lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek, należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej metody barierowej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli jednak doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek należy wykluczyć ciążę lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli od pominięcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie uległa zmniejszeniu. Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, a pozostałe tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.

Jeśli od pominięcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletek pomocne mogą być dwie poniższe zasady.

1.    Przerwa w przyjmowaniu tabletek nigdy nie może być dłuższa niż 7 dni.

2.    Aby uzyskać odpowiednie zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej, należy przyjmować tabletki bez przerwy przez 7 dni.

Zatem zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących wskazówek:

Tydzień 1

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jednocześnie, przez 7 kolejnych dni należy stosować barierową metodę antykoncepcyjną, np. prezerwatywę. Jeśli w ciągu minionych 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej jest do przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak, jeśli tak nie było lub j eśli pominięto więcej niż 1 tabletkę, pacjentka powinna przez 7 kolejnych dni stosować dodatkową barierową metodę antykoncepcjyjną, np. prezerwatywę.

Tydzień 3

Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej ze względu na zbliżający się okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej można jednak zapobiec poprzez odpowiednie dawkowanie tabletek. Stosowanie jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod warunkiem, że przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym wypadku należy poinformować pacjentkę, że powinna zastosować pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz że przez kolejnych 7 dni powinna stosować dodatkową barierową metodę antykoncepcyjną, np. prezerwatywę.

1.    Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Pacjentka po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego opakowania powinna rozpocząć natychmiast kolejne opakowanie, co oznacza pominięcie przerwy pomiędzy opakowaniami. Najprawdopodobniej nie wystąpi krwawienie z odstawienia aż do czasu ukończenia kolejnego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek.

2.    Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. W takim przypadku należy zrobić 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek, włączając dni, w których pominięto przyjmowanie tabletek, a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania.

W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.

Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty lub biegunka), wchłanianie może nie być całkowite i w takim przypadku wymagane są dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć dodatkową (zastępczą) tabletkę. Jeśli to możliwe, dodatkowa tabletka powinna zostać przyjęta w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjęcia. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, należy zastosować się do zaleceń dotyczących pominięcia tabletki, jak podano w punkcie 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli kobieta nie chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego blistra.

Jak opóźnić krwawienie z odstawienia

Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy rozpocząć kolejne opakowanie produktu leczniczego Sofiperla bez stosowania przerwy w przyjmowaniu tabletek. Wydłużanie tego okresu może trwać według potrzeby do zakończenia drugiego opakowania. Podczas wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie śródcykliczne. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne przyjmowanie produktu leczniczego Sofiperla.

Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie, można skrócić przerwę o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i że podczas przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie krwawienia oraz plamienia śródcykliczne (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).

4.3    Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach.

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

•    Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE)

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).

o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S. o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4). o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE)

o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne lub przebyte (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa). o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w

wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA). o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy). o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie. o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze

•    ciężka dyslipoproteinemia

•    Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą ciężką hipertriglicerydemią.

•    Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia złośliwych nowotworów hormonozależnych (np. narządów płciowych lub piersi).

•    Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby, do momentu uzyskania prawidłowych wartości testów czynności wątroby.

•    Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.

•    Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Sofiperla.

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Sofiperla.

W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W przypadku rozpoczęcia leczenia lekami przeciwzakrzepowymi, należy zastosować odpowiednią alternatywną antykoncepcję, ze względu na teratogenne działanie leczenia przeciwzakrzepowego (kumaryny).

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Sofiperla może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze stosowaniem produktu leczniczego Sofiperla, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).

Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w okresie jednego roku

Liczba

przypadków


Pacjentki stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel (5-7 przypadków)

Pacjentki stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden (9-12 przypadków)


a 2 -10 -s -6 -4 -

Pacjentki niestosujące złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (2 przypadki)

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Sofiperla jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz

W takich sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Sofiperla nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Ciąża i laktacja” patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w przypadku wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Sofiperla jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Palenie papierosów

Należy pouczyć pacjentki, aby nie paliły papierosów, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego pacjentka powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia napadów migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania.

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ciężaru, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia

-    pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy

-    skrajne osłabienie, niepokój lub duszność

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Nowotwory

Rak szyjki macicy

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, ale w dalszym ciągu nie wykazano w jakim stopniu na to ryzyko mają wpływ zachowania seksualne i inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rak piersi

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego (RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat, zwiększona liczba rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi.

Powyższe badania nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Przypuszczalnie zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, rozpoznany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych produktów.

Nowotwory wątroby

U pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach zgłaszano łagodne i złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te mogły być przyczyną zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.

Inne stany

U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

W przypadku ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Sofiperla, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. U pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby może dojść do upośledzenia metabolizmu hormonów steroidowych.

Chociaż u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie ciśnienia. Jeśli podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych rozwinie się utrwalone, klinicznie istotne nadciśnienie należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego i wdrożyć leczenie przeciwnadciśnieniowe. Jeżeli potrzeba, to po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno podczas ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami a stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, tworzenie kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek obwodowych na insulinę oraz na tolerancję glukozy. Z tego powodu pacjentki przyjmujące złożone doustne środki antykoncepcyjne, które chorują na cukrzycę, powinny być pod szczególnym nadzorem.

Podczas stosowania złożonych środków antykoncepcyjnych zaobserwowano pogorszenie endogennej depresji, padaczki (patrz punkt 4.5 Interakcje), choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania produktu leczniczego Sofiperla nie należy przyjmować preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), z powodu ryzyka zmniejszenia stężenia leku w osoczu krwi, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania produktu leczniczego Sofiperla (patrz punkt 4.5).


Sofiperla zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Wymagane badania/konsultacje lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Sofiperla należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć ciążę. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Sofiperla w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić pacjentce dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku pominięcia tabletki, zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Zaburzona kontrola cyklu

Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Ocena nieregularnych krwawień ma sens dopiero po okresie adaptacyjnym wynoszącym około 3 cykli.

Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Diagnostyka może obejmować także łyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych pacjentek krwawienie z odstawienia może nie wystąpić podczas przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jednak, jeżeli kobieta nie stosowała złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami, a w przerwie nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, przed kontynuacją stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami o lekach stosowanych jednocześnie w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji.

• Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Sofiperla Interakcje z innymi produktami leczniczymi mogą powodować krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność antykoncepcji. Następujące interakcje opisano w literaturze.

Metabolizm wątrobowy

Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, bosentan i leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir , newirapina)), prawdopodobnie również z okskarbamazepiną, topiramatem, felbamatem gryzeofulwiną oraz produktami leczniczymi zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), co może prowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych. Maksymalna indukcja enzymatyczna jest zazwyczaj obserwowana po około 10 dniach, ale może utrzymywać się przez co najmniej 4 tygodnie po zaprzestaniu leczenia.

Wpływ na krążenie jelitowo-wątrobowe

Nieskuteczność antykoncepcji zgłaszano także podczas stosowania antybiotyków, takich jak: ampicylina i tetracykliny. Mechanizm tego działania nie został wyjaśniony.

Postępowanie

Pacjentki krótkotrwale leczone którymkolwiek z powyżej wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo stosować - oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego -mechaniczą metodę antykoncepcji. Podczas jednoczesnego stosowania jakiegokolwiek z wyżej wymienionych produktów leczniczych i złożonego dosutnego środka antykoncepcyjnego, jak również przez 7 dni po zaprzestaniu leczenia jednym z powyższych produktów leczniczych, pacjentka powinna dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji. Podczas leczenia ryfampicyną, jak również przez 28 dni po zaprzestaniu leczenia ryfampicyną, pacjentki powinny stosować - oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego - barierową metodę antykoncepcji. Jak długo okres stosowania barierowej metody antykoncepcji pzekracza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, nie robiąc 7-dniowej przerwy.

W przypadku pacjentek będących w trakcie długotrwałej terapii lekami indukującymi enzymy wątrobowe należy rozważyć zastosowanie innej niż hormonalna metody antykoncepcji.

Wpływ produktu leczniczego Sofiperla na inne produkty lecznicze

Wpływ homonalnych środków antykoncepcyjnych na inne produkty lecznicze: hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych produktów leczniczych. Może to spowodować zarówno zwiększenie (np. cyklosporyna), jak i zmniejszenie (np. lamotrygina) stężenia tych substancji w osoczu i tkankach.

Wyniki badań laboratoryjnych

Przyjmowanie środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Sofiperla nie jest wskazany do stosowania u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).

Jeżeli podczas stosowania produktu leczniczego Sofiperla pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.

Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci matek, które przed ciążą stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki antykoncepcyjne nieumyślnie przyjmowano w ciąży.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego Sofiperla należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Środki antykoncepcyjne zawierające steroidy mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład pokarmu. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka ludzkiego. Zgłaszano pojedyncze działania niepożądane u dzieci, w tym żółtaczkę i powiększenie piersi. W związku z tym nie zaleca się stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych przez matki karmiące, aż do czasu odstawienia dziecka od piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Sofiperla nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.4.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (>1/10) były: nieregularne krwawienia, nudności, zwiększenie masy ciała, tkliwość piersi i ból głowy. Zwykle występowały one na początku leczenia i były przemijające.

Klasyfikacja układów i narządów

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, nerwowość

pląsawica

Zaburzenia oka

podrażnienie

wywołane

noszeniem

soczewek

kontaktowych,

zaburzenia

widzenia

Zaburzenie ucha i błędnika

otoskleroza

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty

kamica

żółciowa

zapalenie

trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

ostuda

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperlipidemia

Zaburzenia

naczyniowe

migrena

nadciśnienie

tętnicze

żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa,

tętnicze

zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

zwiększenie masy ciała,

zatrzymanie

płynów

Zaburzenia układu immunologicznego

toczeń

rumieniowaty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

nieregularne krwawienia, brak miesiączki, skąpe miesiączki, tkliwość piersi

zmiany w wydzielinie z pochwy

Zaburzenia psychiczne

zmiany w

popędzie

seksualnym,

depresja,

drażliwość

Następujące ciężkie działania niepożądane zostały zgłoszone w związku ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, patrz punkty 4.3 i 4.4.

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tj. zakrzepica żył głebokich kończyn dolnych lub miednicy i zatorowość płucna o    Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

o    Nowotwory wątroby

o    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda

Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy przypadków występowania raka piersi w związku ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dodatkowe informacje zostały wymienione w punktach 4.3 oraz 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano ciężkich działań niepożądanych wynikających z przedawkowania. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz krwawienie z pochwy. Nie istnieje antidotum - należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, progestageny i estrogeny jako produkty złożone Kod ATC: G03 AA10

Całkowity wskaźnik Pearl’a (ciąże spowodowane niepowodzeniem metody + ciąże spowodowane nieprawidłowym stosowaniem przez pacjentkę) dla gestodenu z etynyloestradiolem, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów wynosi 0,325 (górna granica 95% przedziału ufności: 0,51). Wskaźnik Pearl’a dla niepowodzenia metody wynosi 0,08 (górna granica 95% przedziału ufności: 0,29).

Skuteczność antykoncepcyjna złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest wynikiem interakcji pomiędzy różnymi czynnikami. Najważniejszymi z tych czynników są hamowanie owulacji i zmiany w endometrium.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Gestoden

Wchłanianie

Gestoden podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Po pojedynczym podaniu maksymalne stężenie leku w surowicy krwi występuje po około 1 godzinie i wynosi 4 ng/ml. Biodostępność gestodenu wynosi około 99%.

Dystrybucja

Gestoden jest związany z albuminami surowicy krwi i globulinami wiążącymi hormony płciowe (ang. sex hormone binding globulin, SHBG). Tylko 1-2% całkowitego stężenia gestodenu w surowicy występuje w stanie wolnym, podczas gdy 50-70% jest specyficznie związane z globulinami wiążącymi hormony płciowe. Etynyloestradiol zwiększa stężenie globulin wiążących hormony płciowe w surowicy krwi, powodując tym samym zwiększenie frakcji gestodenu związanego z globulinami wiążącymi hormony płciowe i zmniejszenie frakcji związanej z albuminami. Pozorna objętość dystrybucji dla gestodenu wynosi 0,7 l/kg mc.

Metabolizm

Gestoden jest całkowicie metabolizowany za pośrednictwem znanych szlaków metabolizmu steroidów. Jego klirens z surowicy wynosi około 0,8 ml/min/kg mc. Po podaniu gestodenu w skojarzeniu z etynyloestradiolem nie stwierdzono bezpośrednich interakcji.

Eliminacja

Stężenie gestodenu w surowicy krwi zmniejsza się w dwóch fazach. Okres półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynosi 12-15 godzin. Gestoden nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Stosunek metabolitów w moczu do metabolitów w żółci wynosi 6:4, a ich okres półtrwania wynosi około 1 doby.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Farmakokinetyka gestodenu jest zależna od stężenia globulin wiążących hormony płciowe, które zwiększa się 3-krotnie, jeżeli jednocześnie z gestodenem przyjmuje się etynyloestradiol. W czasie przyjmowania leku raz na dobę, jego stężenie w surowicy krwi zwiększa się około 4-krotnie i osiąga stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu leczenia.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w surowicy krwi wynosi około 80 pg/ml i występuje w ciągu 1-2 godzin. Całkowita biodostępność w wyniku sprzęgania przed przedostaniem się do krążenia ogólnego oraz metabolizmu pierwszego przej ścia wynosi około 60% .

Dystrybucja

Podczas karmienia piersią, 0,02% dawki dobowej przyjętej przez matkę przenika do mleka. Etynyloestradiol jest w dużym stopniu (około 98%), ale niespecyficznie związany z albuminami osocza i wykazuje wpływ na zwiększenie stężenia SHBG. Względna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi około 5 l/kg mc.

Metabolizm

Etynyloestradiol podlega przedogólnoustrojowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie. Metabolizowany jest głównie w wyniku aromatycznej hydroksylacji, ale wiele powstających hydroksylowych i metylowych metabolitów występuj e w postaci wolnej oraz jako glukuroniany i siarczany w postaci sprzężonej. Klirens metaboliczny wynosi około 5 ml/min/kg mc.

Eliminacja.

Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi zmniejsza się w dwóch fazach, z okresem półtrwania wynoszącym 24 godziny w drugiej fazie. Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej, a jego metabolity wydalane są z moczem i z żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wynosi około 1 doby.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Osiągnięcie stanu stacjonarnego następuje po 3-4 dniach a stężenia etynyloestradiolu w surowicy są o 30-40% wyższe niż przy pojedynczej dawce.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Etynyloestradiol i gestoden nie są genotoksyczne. Badania nad rakotwórczym działaniem etynyloestradiolu samego lub w skoj arzeniu z różnymi progestagenami nie wykazały szczególnego zagrożenia dla kobiet, które stosowały je we wskazaniu do antykoncepcji. Jednak należy podkreślić, że hormony płciowe mogą stymulować rozwój pewnych hormonozależnych tkanek oraz nowotworów.

Badania nad toksycznym wpływem etynyloestradiolu samego lub w skojarzeniu z progestagenami na płodność, rozwój płodu lub zdolność rozmnażania nie ujawniły występowania działań niepożądanych u ludzi, jeśli produkt był stosowany zgodnie z zaleceniami.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K-30 Magnezu stearynian Poliakrylina potasowa

6.2    Niezgodności farmacutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

21 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty do lekko opalizującego blister PVC/PVDC/Aluminium.

Do blistra dołączone jest etui do przechowywania blistra.

Wielkości opakowań:

1 x 21 tabletek 3 x 21 tabletek 6 x 21 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

1

   Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

2

2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Sofiperla