+ iMeds.pl

Solaraze 3%Ulotka Solaraze

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Solaraze, 3% żel

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwośći.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Solaraze i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Solaraze

3.    Jak stosować lek Solaraze

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Solaraze

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SOLARAZE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Solaraze jest niesteroidowym przeciwzapalnym żelem do stosowania na skórę.

Solaraze stosuje się w leczeniu choroby skóry, nazywanej rogowaceniem starczym lub słonecznym, spowodowanej długotrwałym narażeniem na promieniowanie słoneczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SOLARAZE Kiedy nie stosować leku Solaraze

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników żelu Solaraze.

•    jeśli u pacjenta występowały reakcje uczuleniowe, takie jak wysypka skórna (pokrzywka), trudności podczas oddychania (świszczący oddech) lub katar (alergiczny nieżyt nosa) po zastosowaniu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Solaraze

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia układowych działań niepożądanych po zastosowaniu Solarze, jeśli lek stosowany jest na dużych powierzchniach skóry oraz przez dłuższy czas. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

-    u pacjenta występuje (lub występował w przeszłości) wrzód żołądka lub krwawienie z żołądka,

-    u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek,

-    u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia krwawienia, jest bardzo podatny na powstawanie krwawych wybroczyn.

•    Podczas stosowania żelu Solaraze należy unikać narażenia na promieniowanie słoneczne i korzystania z solariów. W przypadku wystąpienia reakcji skórnych należy przerwać stosowanie leku.

•    Nie stosować na rany skóry, zakażoną skórę lub zmiany spowodowane zapaleniem skóry.

• Unikać kontaktu żelu Solaraze z oczami lub błonami śluzowymi w nosie i jamie ustnej. Nie należy połykać żelu. W razie przypadkowego połknięcia leku Solaraze, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Należy przerwać stosowanie leku Solaraze i skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta pojawi się rozległa wysypka skórna.

•    Po nałożeniu na skórę leków zawierających diklofenak, można stosować przepuszczalne (nieokluzyjne) bandaże. Nie używać nieprzepuszczających powietrza opatrunków okluzyjnych.

Ciąża i karmienie piersią

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka jest lub może być w ciąży. Lek Solaraze należy stosować z zachowaniem ostrożności podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży i nie wolno go stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka karmi piersią. Żel Solaraze można stosować, z zachowaniem ostrożności, podczas karmienia piersią, ale nie należy go stosować na skórę piersi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub karmi piersią, a lekarz uzna leczenie żelem Solaraze za wskazane, nie wolno go nakładać na obszar skóry większy niż jedna trzecia powierzchni ciała i nie wolno stosować go dłużej niż przez trzy tygodnie.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SOLARAZE

•    Żel Solaraze nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

•    Żel Solaraze należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

•    Przed użyciem należy przekłuć aluminiową membranę zakrętką.

•    Delikatnie rozprowadzić małą ilość żelu na powierzchni skóry wymagającej leczenia. Ilość żelu jest różna, zależnie od wielkości powierzchni skóry wymagającej leczenia. Zwykle wystarczy 0,5 grama żelu (wielkości ziarna grochu) do zastosowania na powierzchnię skóry 5 cm x 5cm. Nie wolno przekraczać dobowej dawki wynoszącej 8 gramów.

•    Żel Solaraze można stosować dwa razy na dobę, jeśli lekarz nie zalecił pacjentowi innego stosowania. Podczas rozprowadzania żelu, na powierzchni skóry może wystąpić wrażenie chłodzenia.

•    Zazwyczaj okres leczenia wynosi 60 do 90 dni. Maksymalne działanie leku obserwowano

po okresie leczenia zbliżonym do 90 dni. Pełne wyleczenie może nie wystąpić przed upływem miesiąca od zakończenia leczenia.

•    Po nałożeniu żelu - o ile skóra dłoni nie jest miejscem stosowania leku - należy umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Solaraze

Usunąć nadmiar żelu zmywając go wodą.

Pominięcie zastosowania leku Solaraze

Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami. Nie stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Solaraze może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Solaraze i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:

wysypka skórna (pokrzywka), trudności podczas oddychania (świszczący oddech), obrzęk twarzy, katar (alergiczny nieżyt nosa). Takie objawy wskazują na możliwość uczulenia na lek Solaraze.

Jeśli którekolwiek z następujących częstych działań niepożądanych jest nasilone lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, należy przerwać stosowanie leku Solaraze i skontaktować się z lekarzem: świąd, wysypka, zaczerwienienie skóry, zapalenie, kontaktowe zapalenie skóry, ból i pęcherze.

Inne częste działania niepożądane: (występują u 1 do 10 pacjentów na 100) podrażnienie lub mrowienie w miejscu nałożenia żelu, zapalenie spojówek, uczulenie, uczucie bólu podczas dotykania skóry, drętwienie i mrowienie, sztywność mięśni, zapalenie skóry, wyprysk, suchość skóry, obrzęk, wysypka (w tym łuszcząca się lub pęcherze), zwiotczenie skóry i wrzód skóry.

Niezbyt częste działania niepożądane: (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000) ból oka, łzawienie/suchość oczu, ból brzucha, biegunka, mdłości, łysienie, obrzęk twarzy, nadmierne krwawienie lub nadmierne wydzielanie łoju, wysypka podobna do występującej w odrze.

Rzadkie działania niepożądane: (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000) zapalenie skóry z dużymi pęcherzami.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000) krwawienie z żołądka, problemy z nerkami, trudności podczas oddychania (astma), zakażona wysypka skórna, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne.

Zgłaszano przemijające odbarwienie włosów w miejscu podania. Działanie to zwykle ustępowało po zaprzestaniu stosowania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SOLARAZE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Solaraze po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na tubie i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Numer serii oznaczono na tubie jako LOT.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Solaraze

•    Każdy gram żelu zawiera 30 mg diklofenaku sodowego (substancja czynna).

• Ponadto lek zawiera: sodu hialuronian, alkohol benzylowy, eter metylowy glikolu polietylenowego 350 i wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Solaraze i co zawiera opakowanie

Lek Solaraze jest klarownym, przezroczystym, bezbarwnym lub jasno żółtym żelem. Opakowania:

tuby zawierające 50 gramów, 60 gramów, 90 gramów lub 100 gramów leku .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Hiszpania

Wytwórca

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o.

ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa tel. 22 330 02 57

Data zatwierdzenia ulotki: 01.02.2012

4

Solaraze

Charakterystyka Solaraze

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Solaraze, 3% żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram żelu zawiera 30 mg soli diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Klarowny, przezroczysty, bezbarwny lub jasno żółty żel.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie rogowacenia słonecznego (ang. actinic keratosis)

4.2 Dawkowanie i sposób podania Dorośli:

Żel Solaraze stosuje się miejscowo dwa razy na dobę i delikatnie rozprowadza na skórze. Wymagana dawka zależy od wielkości zmiany chorobowej. Zazwyczaj na zmianę o wymiarach 5 cm x 5 cm nakłada się 0,5 grama żelu (wielkości ziarna grochu). Zwykle leczenie trwa od 60 do 90 dni. Maksymalną skuteczność obserwowano pod koniec podanego, dłuższego okresu leczenia. Całkowite zagojenie zmiany (zmian) lub optymalne działanie terapeutyczne może nie być widoczne do 30 dni od zakończenia leczenia. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 8 gramów. Nie ustalono długotrwałej skuteczności leku.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Można stosować dawkę zwykle stosowaną u dorosłych.

Dzieci:

Nie ustalono zakresu dawkowania i wskazań do stosowania żelu Solaraze u dzieci.

Przeciwwskazania

4.3


Żel Solaraze jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na diklofenak, alkohol benzylowy, eter metylowy glikolu polietylenowego 350 i (lub) sodu hialuronian.

W związku z reakcjami krzyżowymi nie należy stosować żelu u osób, u których wcześniej występowały reakcje nadwrażliwości takie jak: objawy astmy, alergicznego nieżytu nosa lub pokrzywki po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Stosowanie żelu Solaraze jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W związku z małym wchłanianiem układowym żelu Solaraze prawdopodobieństwo wystąpienia układowych działań niepożądanych po miejscowym zastosowaniu żelu jest bardzo małe w porównaniu do częstości działań niepożądanych związanych z doustną postacią diklofenaku. Nie można jednak wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po miejscowym użyciu diklofenaku, jeśli jest on stosowany na duże powierzchnie skóry i przez dłuższy okres (patrz informacje dotyczące postaci diklofenaku do podania układowego). Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z obecnym i (lub) w wywiadzie czynnym owrzodzeniem lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, osłabieniem czynności serca, wątroby lub nerek, ponieważ po miejscowym zastosowaniu leków przeciwzapalnych zgłaszano pojedyncze przypadki układowych działań niepożądanych, w tym obejmujących nerki.

Wiadomo, że niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mogą zakłócać czynność płytek krwi. Pomimo, że prawdopodobieństwo układowych działań niepożądanych jest bardzo małe, należy zachować ostrożność u pacjentów z krwawieniem wewnątrzczaszkowym i skazą krwotoczną.

Podczas leczenia należy unikać narażenia na bezpośrednie światło słoneczne i nie korzystać z solarium. W przypadku wystąpienia skórnych reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu.

Nie wolno stosować żelu Solaraze na rany skóry, zakażenia lub złuszczające zapalenie skóry.

Nie wolno dopuścić do kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi i nie należy połykać produktu leczniczego.

Należy przerwać leczenie, jeżeli po zastosowaniu produktu leczniczego wystąpi uogólniona wysypka skórna.

Miejscowo, diklofenak może być stosowany z nieokluzyjnymi bandażami, ale nie wolno go stosować pod nieprzepuszczającym powietrza opatrunkiem okluzyjnym.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ponieważ układowe wchłanianie diklofenaku po podaniu miejscowym jest bardzo małe, wystąpienie interakcji jest bardzo mało prawdopodobne.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

4.6


Stosowanie podczas ciąży: Układowe stężenie diklofenaku po podaniu miejscowym jest mniejsze niż po podaniu postaci doustnych. Obserwacje z podawania układowego NLPZ wskazują, że:

•    Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i(lub) rozwój zarodkowo-płodowy. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na istnienie zwiększonego ryzyka poronień, wad rozwojowych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym etapie ciąży. Bezwzględne ryzyko wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego było zwiększone z <1% do około 1,5%. Przypuszcza się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką i czasem trwania terapii.

•    Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie. Wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn zwierzętom, powoduje zwiększenie liczby przypadków przed-i poimplantacyjnej utraty płodów oraz śmiertelności zarodkowo-płodowej. Zgłaszano również zwiększoną częstość występowania różnych wad rozwojowych, w tym w obrębie układu sercowo-naczyniowego, u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować diklofenaku, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli diklofenak jest stosowany u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka diklofenaku powinna być możliwie mała (<30% powierzchni ciała), a czas trwania terapii tak krótki jak to możliwe (nie dłużej niż 3 tygodnie).

W drugim i trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą spowodować u płodu:

•    Upośledzenie czynności nerek u płodu. Od 12 tygodnia: małowodzie (na ogół odwracalne po zakończeniu terapii) lub bezwodzie (szczególnie w przypadku przedłużonej ekspozycji). Po narodzeniu: niewydolność nerek może się utrzymywać (zwłaszcza w przypadku późnej i przedłużonej ekspozycji).

•    Toksyczny wpływ na płuca i serce płodu (nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego). Ryzyko istnieje od początku 6 miesiąca i wzrasta, jeżeli produkt leczniczy jest stosowany pod koniec ciąży.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą spowodować u matki i

noworodka:

•    Możliwe przedłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet przy bardzo małych dawkach.

•    Zahamowanie skurczów macicy powodujące opóźniony lub dłuższy poród.

•    Zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku u matki.

W związku z powyższym, stosowanie produktu leczniczego Solaraze w trzecim trymestrze ciąży jest

przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, diklofenak przenika do mleka matki w małych ilościach, lecz przy zachowaniu zalecanych dawek produktu leczniczego Solaraze, nie przewiduje się wpływu leku na dziecko karmione piersią. Ze względu na brak kontrolowanych badań z udziałem kobiet karmiących piersią, produkt leczniczy Solaraze powinien być stosowany podczas laktacji wyłącznie pod kontrolą lekarza. W tym okresie nie wolno nakładać produktu leczniczego Solaraze na piersi kobiet karmiących ani na duże powierzchnie skóry w innych częściach ciała lub stosować przez dłuższy okres (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Miejscowe podawanie diklofenaku na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą reakcje skórne takie jak: kontaktowe zapalenie skóry, rumień i wysypka lub reakcje w miejscu podania takie jak: zapalenie, podrażnienie, ból i pęcherze. Podczas badań nie obserwowano zwiększenia liczby reakcji lub występowania określonych typów reakcji zależnych od wieku.

Działania niepożądane (Tabela 1) zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęściej występujące podano jako pierwsze: bardzo często: (>1/10); często: (>1/100, <1/10); niezbyt często: (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Układ narządowy

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

(>1/100, <1/10)

(>1/1000, <1/100)

(>1/10 000, <1/1000)

(<1/10 000)

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek

Ból oka, zaburzenia łzawienia

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, biegunka, nudności

Krwotok z przewodu pokarmowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje w miejscu podania (w tym zapalenie, podrażnienie, ból i mrowienie lub pęcherze w miejscu podania)

Układ narządowy

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

(>1/100, <1/10)

(>1/1000, <1/100)

(>1/10 000, <1/1000)

(<1/10 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Miejscowe stosowanie dużych ilości produktu leczniczego może powodować działania układowe, w tym wszystkie typy

nadwrażliwości (w tym: pokrzywka, obrzęk

naczynioruchowy).

Wysypka krostkowa

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zaburzenia układu nerwowego

Przeczulica,

hipertonia,

miejscowe

parestezje

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niewydolność nerek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry), wyprysk, sucha skóra, rumień, obrzęk, świąd, wysypka, wysypka łuskowata, przerost skóry, owrzodzenie skóry, wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa

Łysienie, obrzęk twarzy, wysypka grudkowo-plamkowa, łojotok

Pęcherzowe zapalenie skóry

Reakcja

nadwrażliwości na światło

Zaburzenia naczyń

Krwotok

Zgłaszano przemijające odbarwienie włosów w miejscu podania. Działanie to zwykle ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Płatkowe testy skórne wcześniej leczonych pacjentów wskazują na 2,18% prawdopodobieństwo wystąpienia alergicznego, kontaktowego zapalenia skóry (typu IV) po podaniu diklofenaku, o dotąd nie ustalonym znaczeniu klinicznym. Nie jest prawdopodobne wystąpienie reakcji krzyżowej z innymi NLPZ. Badanie surowicy przeprowadzone u ponad 100 pacjentów nie wykazało obecności przeciwciał typu I przeciwko diklofenakowi.

4.9 Przedawkowanie

W związku z małym wchłanianiem układowym żelu Solaraze przedawkowanie w wyniku miejscowego stosowania jest wyjątkowo mało prawdopodobne. Jednak skórę należy przepłukać wodą. Nie było klinicznych przypadków połknięcia żelu Solaraze powodującego przedawkowanie.

W razie przypadkowego połknięcia (100 g produktu leczniczego Solaraze w żelu zawiera równowartość 3000 mg diklofenaku sodowego) powodującego znaczne układowe działania niepożądane, należy wdrożyć metody postępowania terapeutycznego stosowane zwykle w leczeniu zatrucia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

W przypadku powikłań takich jak niewydolność nerek, drgawki, podrażnienie przewodu pokarmowego i depresja oddechowa, należy stosować leczenie podtrzymujące i objawowe. Należy rozważyć wykonanie płukania żołądka i podanie węgla aktywowanego, zwłaszcza w krótkim czasie od przyjęcia.

Specjalne leczenie, takie jak wymuszona diureza i dializa prawdopodobnie nie są skuteczne w eliminacji NLPZ w związku z ich silnym wiązaniem z białkami.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: D11 A X 18 Inne leki dermatologiczne

Mechanizm działania: Diklofenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym. Mechanizm działania diklofenaku w leczeniu rogowacenia słonecznego nie jest znany, ale może wiązać się z hamowaniem cyklooksygenaz prowadząc do zmniejszenia syntezy prostaglandyny E2 (PGE2). Skuteczność leczenia wykazano jedynie w badaniach kontrolowanych placebo. Nie prowadzono badań porównawczych ze stosowanym miejscowo 5-fluorouracylem. Nie potwierdzono długotrwałego, korzystnego działania żelu Solaraze.

Rezultat działania farmakodynamicznego: Wykazano, że żel Solaraze usuwa zmiany związane z rogowaceniem słonecznym, a maksymalne działanie terapeutyczne obserwowano po 30 dniach po zakończeniu leczenia.

Właściwości farmakokinetyczne

5.2


Wchłanianie: Średnie wchłanianie przez skórę waha się w granicach od 1 do 12% przy dużej zmienności międzyosobniczej. Wchłanianie jest uzależnione od wielkości dawki zastosowanej miejscowo i miejsca podania.

Dystrybucja: Diklofenak silnie wiąże się z albuminami surowicy.

Metabolizm: Metabolizm diklofenaku obejmuje częściowo koniugację niezmienionego związku, ale głównie pojedyncze i wielokrotne hydroksylacje powodujące powstawanie kilku metabolitów fenolowych, z których większość jest zamieniana na koniugaty glukuronidu. Dwa z tych metabolitów fenolowych są biologicznie czynne, jednak w dużo mniejszym stopniu niż diklofenak. Metabolizm diklofenaku po podaniu przezskórnym i doustnym jest podobny.

Eliminacja: Diklofenak i jego metabolity są wydalane głównie z moczem. Klirens układowy diklofenaku z osocza po podaniu doustnym wynosi 263 ± 56 ml/min (wartość średnia ± SD).

Końcowy okres półtrwania w osoczu jest krótki (1 do 2 godzin). Metabolity również mają krótki końcowy okres półtrwania w osoczu wynoszący 1 do 3 godzin.

Farmakokinetyka w specjalnej grupie pacjentów: Po podaniu miejscowym wchłanianie diklofenaku w prawidłowym naskórku i w uszkodzonym naskórku jest porównywalne, jednak występują duże różnice międzyosobnicze. Wchłanianie układowe diklofenaku wynosi około 12% podanej dawki w przypadku uszkodzonej skóry i 9% w przypadku nieuszkodzonej skóry.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Opublikowane badania na zwierzętach wykazały, że po podaniu doustnym działania niepożądane dotyczą głównie przewodu pokarmowego. Diklofenak hamował owulację u królików i uszkadzał zagnieżdżenie oraz początkowy rozwój zarodkowy u szczurów. Możliwe działanie toksyczne diklofenaku na zarodek/płód oceniano dla trzech gatunków zwierząt (szczury, myszy i króliki). Obumarcie płodu i opóźnienie rozwoju występowało po podaniu dawek toksycznych dla matki, jednak na podstawie dostępnych danych nie uważa się diklofenaku za teratogenny. Diklofenak wydłużał czas trwania ciąży i porodu. Dawki mniejsze od toksycznych dla matki nie wpływały na rozwój pourodzeniowy. Wyniki szerokich badań dotyczących działania genotoksycznego i rakotwórczego wskazują, że jest mało prawdopodobne, żeby diklofenak mógł powodować znaczne zagrożenie rakotwórcze dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu hialuronian, alkohol benzylowy, eter metylowy glikolu polietylenowego 350 i woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Okres ważności

6.3


3 lata

Po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt jest pakowany w tubę aluminiową od wewnątrz powlekaną lakierem epoksyfenolowym, zamkniętą polipropylenową zakrętką, zawierającą 25 g, 50 g, 60 g, 90 g lub 100 g żelu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Hiszpania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17848

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.02.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.02.2012

8

Solaraze