+ iMeds.pl

Sorel plus 50 mcg/gUlotka Sorel plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sorel Plus, 50 mikrogramów/g, maść

Calcipotriolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Sorel Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sorel Plus

3.    Jak stosować Sorel Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Sorel Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sorel Plus i w jakim celu się go stosuje

Maść Sorel Plus stosuje się na skórę w leczeniu miejscowym łuszczycy pospolitej (psoriasis vulgaris)

0    przebiegu łagodnym do umiarkowanego.

Łuszczyca jest chorobą, w której komórki skóry są wytwarzane zbyt szybko. To powoduje złuszczanie

1    zaczerwienienie skóry.

Maść Sorel Plus pomaga przywrócić prawidłową szybkość wytwarzania komórek skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sorel Plus

Kiedy nie stosować leku Sorel Plus:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kalcypotriol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

•    jeśli pacjent ma zaburzenia metabolizmu wapnia lub ilość wapnia w organizmie jest zbyt duża.

Maść Sorel Plus może zwiększyć stężenie wapnia we krwi.

•    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać stężenie wapnia we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem lub w trakcie stosowania leku Sorel Plus należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą, jeśli pacjent:

•    ma mniej niż 18 lat, gdyż brak dostatecznego doświadczenia dotyczącego stosowania leku u dzieci i młodzieży.

•    ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby ze względu na ograniczone doświadczenie u tych pacjentów

•    stosuje więcej niż 100 g maści Sorel Plus na tydzień, gdyż może to spowodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi i w konsekwencji np. osłabienie, nudności, utratę apetytu i zaparcie (patrz również punkt 3).

•    narażony jest na działanie słońca podczas stosowania tej maści. Każde zastosowanie maści i jednocześnie leczenia z wykorzystaniem sztucznych źródeł promieniowania ultrafioletowego (UV), w tym łóżek opalających, wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem.

• ma rodzaj łuszczycy nazywanej uogólnioną łuszczycą krostkową lub erytrodermią łuszczycową.

W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

Maść może powodować podrażnienie skóry. Po nałożeniu maści należy umyć ręce. Należy zmyć maść, która dostała się na obszar zdrowej skóry.

Nie nakładać maści na skórę twarzy.

Nie przykrywać leczonej powierzchni skóry wodoodpornym opatrunkiem.

Podczas stosowania tej maści należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.

Sorel Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli tę maść stosuje się jednocześnie z inną terapią przeciwłuszczycową (np. miejscowo stosowanymi kortykosteroidami), lekarz udzieli informacji, kiedy należy stosować maść.

Nie wolno nakładać kremu lub maści zawierającej kwas salicylowy na to samo miejsce skóry, co maść Sorel Plus, gdyż kwas salicylowy rozkłada substancję czynną zawartą w tej maści.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmacuty przed zastosowaniem tego leku.

Maści Sorel Plus nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy kalcypotriol przenika do mleka kobiecego. Do lekarza należy decyzja, czy lek Sorel Plus można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Krótkotrwałe stosowanie maści na małe powierzchnie skóry nie powinno mieć wpływu na niemowlę karmione piersią We wszystkich innych przypadkach nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia kalcypotriolem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy oczekiwać wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Sorel Plus zawiera glikol propylenowy

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować Sorel Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Dorośli

Nie należy stosować więcej niż 100 g maści na tydzień. Jeśli maść stosowana jest jednocześnie z kremem lub płynem zawierającym kalcypotriol, całkowita dawka tygodniowa kalcypotriolu nie powinna być większa niż 5 mg (np. 40 ml roztworu zastosowanego na skórę głowy plus 60 g kremu lub maści).

Sposób stosowania i droga podania

Sorel Plus jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Przed nałożeniem maści należy umyć ręce. Przed pierwszym użyciem maści należy odkręcić zakrętkę i sprawdzić, czy folia nie jest uszkodzona. Należy zrobić otwór w folii, nakłuwając ją bolcem umieszczonym w górnej części zakrętki. Wycisnąć maść na palec lub na zmienione łuszczycowo miejsce na skórze. Nałożyć cienką warstwę maści na zmienioną chorobowo skórę, a następnie wetrzeć ją delikatnie, aby pokryła chore miejsce.

Nie nakładać maści na skórę twarzy (patrz również punkt 4).

Po nałożeniu maści należy umyć ręce, chyba że maść jest stosowana na zmiany łuszczycowe na rękach. Należy dołożyć starań, aby maść nie została przeniesiona z leczonych miejsc na zdrową skórę, zwłaszcza twarzy.

Pacjenci stosujący środki nawilżające skórę powinni użyć ich w pierwszej kolejności, odczekać aż się wchłoną i na końcu nałożyć maść.

Częstość stosowania W monoterapii

W celu uzyskania najlepszego wyniku leczenia, maść należy stosować dwa razy na dobę - jeden raz rano, drugi raz wieczorem. Zależnie od działania leku, lekarz może zalecić stosowanie maści jeden raz na dobę.

W leczeniu skojarzonym

Jeśli tę maść stosuje się jednocześnie z innym leczeniem przeciwłuszczycowym, lekarz udzieli pacjentowi informacji o tym, jak często i kiedy stosować maść.

Czas leczenia

Zauważalna poprawa może wystąpić po upływie około 2 tygodni stosowania maści. Najpierw ustępuje zwykle łuszczenie skóry, dając uczucie zmniejszenia grubości zmian łuszczycowych. Trochę dłużej ustępuje zaczerwienienie skóry. Maksymalny wynik leczenia uzyskuje się zwykle po upływie 4 do 8 tygodni.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Sorel Plus nie jest zalecane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczające doświadczenie dotyczące stosowania maści u pacjentów tej grupy wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sorel Plus

W przypadku zastosowania większej ilości maści niż została zalecona (więcej niż 100 g na tydzień), należy skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie może spowodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi, a to z kolei wywołać nudności, utratę apetytu, zaparcie, wymioty, osłabienie mięśni, brak energii, uczucie zmęczenia i utratę przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Sorel Plus

Jeśli pacjent zapomni nałożyć maść o należnej porze, powinien to zrobić niezwłocznie po tym, jak sobie przypomni, a następnie powrócić do poprzedniego schematu stosowania. Nie należy stosować większej ilości maści w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sorel Plus

W przypadku, gdy pacjent zamierza przerwać leczenie, powinien skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Tak jak inne leki, ta maść może wywoływać reakcje alergiczne u niektórych pacjentów (u mniej niż 1 na 10 000 osób). Do objawów alergii należą: pokrzywka, obrzęk twarzy, powiek, rąk, stóp lub gardła. Jeśli po zastosowaniu maści u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast odstawić lek i zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane mogą wystąpić u około 25% pacjentów leczonych lekiem Sorel Plus. Reakcje te są zwykle słabe. Doniesienia mówią najczęściej o różnych przemijających reakcjach skórnych.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

•    podrażnienie skóry

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    świąd,

•    uczucie pieczenia i kłucia

•    suchość skóry

•    zaczerwienienie

•    wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    kontaktowe zapalenie skóry

•    wyprysk (egzema)

•    nasilenie objawów łuszczycy

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    reakcje nadwrażliwości

•    duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria)

•    swędząca wysypka (pokrzywka)

•    przemijające zmiany zabarwienia skóry

•    przemijająca zwiększona wrażliwość skóry na światło

•    zapalenie skóry twarzy i okolicy wokół ust

Jeśli przypadkowo maść dostanie się na skórę twarzy, może wywołać zaczerwienienie lub podrażnienie twarzy lub okolicy ust.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Sorel Plus

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Sorel Plus

Substancją czynną leku jest kalcypotriol. 1 g maści zawiera 0,05 mg (czyli 50 pg - mikrogramów) kalcypotriolu.

Pozostałe składniki to: makrogolu eter stearylowy, edetynian disodu, fosforan disodu dwuwodny, all-rac-a-tokoferylu octan, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, woda oczyszczona, wazelina biała.

Jak wygląda Sorel Plus i co zawiera opakowanie

Maść jest barwy białej lub prawie białej.

Maść dostępna jest w tubach 30 g lub 100 g

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

SI-1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Lange Göhren 3

D-39171 Osterweddingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014 Logo Sandoz

5 NL/H/0729/001/II/016

Sorel Plus

Charakterystyka Sorel plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sorel Plus, 50 mikrogramów/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram maści zawiera 0,05 mg (czyli 50 mikrogramów) kalcypotriolu (Calcipotriolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy 10 mg/g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Maść barwy białej lub prawie białej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Sorel Plus jest wskazany w leczeniu miejscowym łuszczycy pospolitej (psoriasis vulgaris) o przebiegu łagodnym do umiarkowanego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Monoterapia

Sorel Plus należy stosować na zmienioną chorobowo skórę kończyn lub tułowia jeden raz lub dwa razy na dobę.

Na początku leczenia zalecane jest stosowanie leku dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W leczeniu podtrzymującym częstość stosowania można zmniejszyć do podawania jeden raz na dobę, zależnie od odpowiedzi terapeutycznej.

Cienką warstwę maści należy nanosić na zmieniona chorobowo skórę i delikatnie wcierać do czasu, gdy większość leku zostanie wchłonięta.

Maksymalna ilość stosowanej maści nie powinna przekraczać 100 g na tydzień. Jeśli maść stosowana jest jednocześnie z kremem lub płynem zawierającym kalcypotriol, całkowita dawka tygodniowa kalcypotriolu nie powinna być większa niż 5 mg (np. 40 ml roztworu zastosowanego na skórę głowy plus 60 g kremu lub maści).

Długość leczenia zależy od obrazu klinicznego. Wyraźny wynik leczenia jest widoczny zazwyczaj po upływie maksymalnie 4 do 8 tygodni. Leczenie można powtarzać.

Leczenie skojarzone

Kalcypotriol w maści jest skuteczny i dobrze tolerowany, gdy stosowany jest raz na dobę w skojarzeniu z kortykosteroidami do stosowania miejscowego (np. Sorel Plus jest podawany rano, a lek steroidowy wieczorem).

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni być leczeni kalcypotriolem.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Doświadczenie dotyczące stosowania kalcypotriolu w maści u dzieci i młodzieży jest ograniczone.

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa długotrwałego stosowania kalcypotriolu w wyżej wymienionych dawkach (dawkowanie u dorosłych) u dzieci i młodzieży. Z tego względu nie można zalecić stosowania produktu Sorel Plus w tej grupie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

-    Stwierdzone zaburzenia gospodarki wapniowej lub stosowanie innych produktów leczniczych, które zwiększają stężenie wapnia w surowicy.

-    Hiperkalcemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Sorel Plus nie należy stosować na skórę twarzy.

Pacjentom należy zalecić mycie rąk po nałożeniu maści i unikanie przypadkowego przeniesienia preparatu na inne obszary skóry, zwłaszcza na skórę twarzy.

Pacjentów należy poinformować, że nie powinni przekraczać maksymalnej dawki tygodniowej, gdyż może wystąpić hiperkalcemia, szybko ustępująca po przerwaniu leczenia.

Jeśli przestrzegane są zalecenia dotyczące dawkowania, ryzyko hiperkalcemii jest nieznaczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów z innymi rodzajami łuszczycy, gdyż przypadki hiperkalcemii opisywano u osób z uogólnioną łuszczycą krostkową lub erytrodermią łuszczycową.

Hiperkalcemia może wystąpić w przypadku przekroczenia maksymalnej dawki tygodniowej (100 g). Stężenie wapnia w surowicy jednak szybko powraca do normy po przerwaniu leczenia.

Ze względu na możliwy wpływ na metabolizm wapnia, pacjentom należy udzielić wskazówki, aby nie przekraczali zalecanej dawki. Również niedozwolone jest dodawanie do maści leków ułatwiających przenikanie preparatu przez skórę (takich, jak kwas salicylowy). Z tego samego powodu nie jest wskazane stosowanie opatrunków okluzyjnych.

Kliniczne objawy zwiększonego stężenia wapnia w surowicy mogą być podobne do objawów przedawkowania cholekalcyferolu, tzn. zespołu hiperkalcemii lub zatrucia wapniem (patrz punkt 4.9), zależnie od nasilenia i czasu trwania hiperkalcemii. Przedłużająca się hiperkalcemia może prowadzić do odkładania się złogów wapnia w ścianach naczyń krwionośnych, torebkach stawowych, błonie śluzowej żołądka, rogówce i miąższu nerek.

Lekarze powinni doradzić pacjentom, aby podczas leczenia kalcypotriolem ograniczyli lub unikali nadmiernej ekspozycji na naturalne lub sztuczne światło. Kalcypotriol może być stosowany miejscowo razem z naświetlaniem promieniami UV tylko wtedy, gdy lekarz i pacjent uznają, że korzyści z terapii przeważają nad ryzykiem (patrz punkt 5.3).

Pacjenci z rozpoznanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni być leczeni tym produktem leczniczym ze względu na ograniczone doświadczenie.

Sorel Plus zawiera glikol propylenowy, który może spowodować podrażnienie skóry.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa długotrwałego stosowania tego produktu leczniczego u dzieci i młodzieży, dlatego nie można zalecić jego stosowania w tej grupie pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne miejscowe stosowanie kalcypotriolu i pochodnych kwasu salicylowego może powodować inaktywację kalcypotriolu.

Brak doświadczenia dotyczącego jednoczesnego stosowania z innymi przeciwłuszczycowymi produktami leczniczymi na tym samym obszarze skóry.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania kalcypotriolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję kalcypotriolu podawanego doustnie (patrz punkt 5.3). Po miejscowym zastosowaniu kalcypotriolu na małej powierzchni skóry możliwe jest jego nieznaczne wchłanianie ogólnoustrojowe, ale nie powinny występować zaburzenia gospodarki wapniowej. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Sorel Plus podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kalcypotriol przenika do mleka kobiecego.

Krótkotrwałe stosowania na małe powierzchnie skóry nie powinno spowodować istotnego wchłaniania do krwi i nie powinno mieć wpływu na karmione piersią dziecko. We wszystkich innych przypadkach podczas leczenia kalcypotriolem nie zaleca się karmienia piersią.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu kalcypotriolu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kalcypotriol nie wywiera lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Jak wynika z danych klinicznych, działania niepożądane mogą wystąpić u około 25% pacjentów leczonych kalcypotriolem. Objawy są zazwyczaj łagodne.

Najczęściej opisywane działania niepożądane to różne przemijające reakcje skórne, zwłaszcza podrażnienie w obrębie i (lub) wokół zmiany.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. Poszczególne działania niepożądane uszeregowano według malejącej częstości.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk twarzy lub obrzęk okołooczodołowy, obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Hiperkalcemia, hiperkalciuria

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często (>1/10)

Podrażnienie skóry

Często (>1/100 do <1/10)

Świąd, odczucie pieczenia, kłucia, podrażnienie, suchość skóry, rumień, wysypka (w tym reakcje rumieniowe, plamisto-grudkowe, krostkowe i pęcherzowe)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Wyprysk, kontaktowe zapalenie skóry, zaostrzenie łuszczycy

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Przemijające zmiany pigmentacji skóry, przemijająca fotowrażliwość, zapalenie skóry twarzy i wokół ust

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie maści w większych niż zalecane dawkach (patrz punkt 4.2) może powodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy, które szybko ustępuje po przerwaniu leczenia.

Do klinicznych objawów hiperkalcemii należy utrata łaknienia, nudności, wymioty, zaparcie, niedociśnienie tętnicze, depresja, ospałość i śpiączka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwłuszczycowe do stosowania zewnętrznego.

Kod ATC: D05AX02

Kalcypotriol jest pochodną witaminy D. Badania in vitro wskazują, że kalcypotriol indukuje różnicowanie keratynocytów i hamuje ich proliferację. Działanie kalcypotriolu w łuszczycy przypisywane jest głównie temu mechanizmowi.

Działanie leku jest widoczne po upływie dwóch do czterech tygodni leczenia. Początkowo zauważalny jest wpływ leku na złuszczanie, następnie na naciek zapalny, a na końcu na rumień. Maksymalny wynik leczenia uzyskuje się zazwyczaj po sześciu tygodniach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dane z pojedynczego badania obejmującego 5 pacjentów, którzy stosowali od 0,3 g do 1,7 g kalcypotriolu w maści (50 pg/g) znakowanej trytem sugerują, że wchłanianiu ulega mniej niż 1% dawki.

Jednak całkowite wydalanie radioizotopu w czasie 96 godzin mieściło się w przedziale od 6,7 do 32,6% (liczby powiększone o nieskorygowaną wartość chemiluminescencji). Brak danych dotyczących rozmieszczenia 3H w tkankach lub wydalania przez płuca.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wpływ kalcypotriolu na metabolizm wapnia jest około 100-krotnie mniejszy niż wpływ witaminy D3 w postaci czynnej hormonalnie.

Badanie na myszach nie wykazało zwiększonego ryzyka rakotwórczego działania na skórę.

Kalcypotriol podawany doustnie szczurom i królikom w dawkach dobowych, odpowiednio, 54 pg/kg mc. i 12 pg/kg mc., wykazywał toksyczne działanie zarówno u matek, jak i u płodów. Nieprawidłowości u płodów obserwowane wraz z toksycznym działaniem na matki obejmowały objawy wskazujące na niedojrzałość układu kostnego (niepełne kostnienie kości łonowych i paliczków kończyn przednich oraz powiększenie ciemiączek) i zwiększoną częstość dodatkowych żeber. Znaczenie tego działania dla ludzi nie jest znane.

W innym badaniu, w którym bezwłose myszy albinosy były przez 40 tygodni wielokrotnie eksponowane zarówno na promieniowanie UV, jak i miejscowo stosowany kalcypotriol w dawkach odpowiadających 9,3 i 90 pg/m2/dobę (równoważnych ,0,25-, 0,84- i 2,5-krotności maksymalnej zalecanej dawki dla osoby dorosłej o masie ciała 60 kg), obserwowano skrócenie czasu potrzebnego do wywołania raka skóry pod wpływem naświetlenia UV (statystycznie istotne tylko u samców). Wskazuje to na możliwość nasilenia przez kalcypotriol działania promieniowania UV wywołującego raka skóry. Znaczenie tego działania dla ludzi nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogolu eter stearylowy Edetynian disodu Fosforan disodu dwuwodny All-rac-a-tokoferylu octan Glikol propylenowy Parafina ciekła lekka Woda oczyszczona Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 3 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zamknięta membraną, z polipropylenową szyjką i zakrętką. Wielkość opakowania 30 g

Tuba aluminiowa zamknięta membraną, z polietylenową szyjką i zakrętką. Wielkość opakowań: 30 g, 60g, 100g, 120 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14021

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.07.2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.08.2014

6 NL/H/0729/001/II/016

Sorel Plus