Imeds.pl

Soventol 20 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta


Urząd Rejestracji Phmukiow Leczntczycii Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Soventol<l(J Bamipini laclcis Żel 20 mg/g

Skład

1 g żelu zawiera:

substancję czynną: 20 mg mleczanu bamipiny;

substancje pomocnicze: Softigen 767 (polioksyetylowane estry glikolu z kwasem kaprylowym i kapronowym), glikol propylenowy, hypromelozę, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowania: 20 g i 50 g żelu w tubie aluminiowej.

Podmiot odpowiedzialny:

Oramon Arzneimittel GmbH & Co. KG Mittelstrasse 18 88471 Laupheim Niemcy

Wytwórca:

Urząd Rejestracji Produktu iczycti

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)


Abbott GmbH & Co. KG Knollstrasse 50 67061 Ludwigshafen Niemcy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Soventol i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Soventol

3.    Jak stosować lek Soventol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Soventol

1. Co to jest lek Soventol i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Soventol jest mleczan bamipiny, antagonista histaminy blokujący receptory HI. Mleczan bamipiny hamuje reakcje alergiczne, łagodzi świąd różnego pochodzenia, oprócz świądu cholestatycznego, spowodowanego zastojem żółci; zmniejszając nadmierną przepuszczalność naczyń włosowatych działa przeciwobrzękowo.

Działanie mleczanu bamipiny rozpoczyna się po 5-20 minutach po nałożenia leku na skórę i utrzymuje się przez 2-8 godzin.

Wskazania:

Świąd i zmiany zapalne towarzyszące:

® chorobom skórnym,

« pokrzywce,

•    ukąszeniom owadów,

•    kontaktowi z niektórymi roślinami,

•    oparzeniom słonecznym (bez odczynu pęcherzowego),

•    powierzchownym oparzeniom skóry (1 stopnia).

2. Zanim zastosuje się lek Soventol Nie stosować leku Soventol:

Urząd Rejestracji v L,:i.^.;czycn Wyrobów Medycznych i Produktów Biobćjczych ui -/ihifnu/ęb 41 Warszawa


ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)


-    w nadwrażliwości na substancję czynną - mleczan bamipiny, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,

-    w wysiękowych i pęcherzowych chorobach skóry,

-    u noworodków (podczas pierwszego miesiąca życia).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Sovento!

Nie należy stosować preparatu Soventol w ostrej fazie wyprysku sączącego, ze względu na możliwość zaostrzenia zmian.

U niemowląt (do ukończenia pierwszego roku życia) i małych dzieci lek można stosować tylko na zlecenie lekarza.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Soventol w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Stosowanie leku Soventol w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

l.ek Sovento! zawiera substancję pomocniczą-glikol propylenowy, który może spowodować podrażnienie skóry.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

ł

Dotychczas nie zanotowano występowania interakcji z innymi lekami.


Ur‘J” ' '

Wyrooow Medyczni


Wyrooow Medycznych i Produktów Biobfijczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)


3.    Jak stosować lek SovcntoI

Cienką warstwę leku Soventol należy nałożyć na zmienione chorobowo miejsca na skórze. Jeśli to możliwe, delikatnie wmasować żel w skórę.

W razie konieczności stosować kilka razy na dobę, ale nie częściej niż co pól godziny.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku

Brak danych.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Soventol może powodować działania niepożądane.

Reakcje nadwrażliwości występują rzadko. Sporadycznie, po zastosowaniu leku Soventol może pojawić się uczucie niewielkiego pieczenia, zwłaszcza błon śluzowych, które na ogół ustępuje po paru minutach.

Stosowanie leku Soventol na dużej powierzchni skóry, zwłaszcza w stanach zapalnych, może wywołać reakcje ogólnoustrojowe spowodowane wchłonięciem dużej ilości bamipiny przez skórę. U dzieci w rzadkich przypadkach obserwowano takie działania niepożądane jak: niepokój psychoruchowy, stany dezorientacji oraz rozszerzenie źrenic. U dorosłych obserwowano głównie uczucie zmęczenia. Wszystkie działania niepożądane ustępują całkowicie po zaprzestaniu stosowania leku.

11 niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąfńenia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza

A

5. Przechowywanie leku


4U iii/iwuauji \    . . ,k . iibc

obów Medycznych i Produktów Biobójc ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa ■ REGON 015249601 CCI    (15)


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa: Solpharm sp. z o.o.

Adres: 03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 42/93 Adres E-mail: biuro@solpharm.pl

Data opracowania ulotki:

Rejesiiacji 1'iocukiów Leczniczych v/yrobów Medycznych I Produktów Biobójczych

ZATWIERDZA