+ iMeds.pl

Spasmalgon (500 mg + 2 mg + 0,02 mg)/mlUlotka Spasmalgon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SPASMALGON, (500 mg + 2 mg + 0,02 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań (Metamizolum natricum + Pitofenoni hydrochloridum + Fenpiverini bromidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Spasmalgon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spasmalgon

3.    Jak stosować lek Spasmalgon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Spasmalgon

6.    Zawartość opakowania oraz inne informacje

1. Co to jest lek Spasmalgon i w jakim celu się go stosuje

Spasmalgon jest złożonym lekiem działającym rozkurczaj ąco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych oraz dróg rodnych. Posiada silne działanie przeciwbólowe.

Spasmalgon służy do krótkotrwałego leczenia bólu wywołanego kolkami układu pokarmowego i moczowo-płciowego: silne kurcze żołądka, kolka jelitowa, bolesne skurcze dróg moczowych i pęcherza moczowego, kolka nerkowa, kolka żółciowa w przebiegu kamicy dróg żółciowych, bolesne miesiączki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spasmalgon

Kiedy nie stosować leku Spasmalgon

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    nadwrażliwość na pochodne pirazolonu (w tym pacjenci z agranulocytozą - zmniejszeniem liczby granulocytów (rodzaju krwinek białych we krwi) w wywiadzie po poprzednim podaniu takich substancji), na leki przeciwbólowe w szczególności salicylany, paracetamol lub inne nienarkotyczne leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby i(lub) niewydolność nerek

-    niedrożność przewodu pokarmowego i rozdęcie okrężnicy (poszerzenie jelita grubego)

-    ostra porfiria przerywana (choroba dziedziczna związana z zaburzeniem tworzenia krwinek czerwonych)

-    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba dziedziczna z niedoborem tego enzymu)

-    zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po terapii z użyciem cytostatyków) lub choroby układu krwiotwórczego takich jak: niedokrwistość aplastyczna (zmniejszenie liczby komórek krwi, co prowadzi do osłabienia, pojawienia się czarnych i niebieskich plam lub zwiększenie możliwości zakażenia), agranulocytoza, leukopenia (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych)

-    gruczolak gruczołu krokowego II i III stopnia

-    zmniejszenie zdolności skurczu pęcherzyka żółciowego i pęcherza moczowego

-    niskie lub niestabilne ciśnienie krwi

-    ciąża i okres karmienia piersią

-    dzieci i młodzież poniżej 15 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas leczenia lekiem Spasmalgon występuje ryzyko reakcji anafilaktycznej. Przy pierwszych oznakach wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać podawanie leku i pilnie podjąć działania zaradcze (podanie adrenaliny, glikokortykosteroidów, leków antyhistaminowych).

Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na metamizol jest znacząco wyższe u pacjentów, u których wstępuje:

-    astma lub pokrzywka typu obrzęku naczynioruchowego po podaniu leków przeciwbólowych,

-    astma oskrzelowa ze współistniejącym zapaleniem zatok obocznych nosa i polipami w nosie,

-    przewlekła pokrzywka,

-    nadwrażliwość na barwniki (np. tartrazynę), konserwanty (np. benzoesany),

-    nietolerancja alkoholu. U takich pacjentów występuje reakcja na minimalne dawki alkoholu, objawiająca się kichaniem, łzawieniem oczu, poważnymi zaburzeniami widzenia. Takie reakcje mogą być objawem nie rozpoznanej astmy zależnej od leków przeciwbólowych.

Podczas leczenia lekami zawierającymi metamizol istnieje ryzyko wstrząsu (zapaści krążeniowej) i agranulocytoza (duże zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń). Reakcje te są niezależne od dawki leku i niemożliwe do przewidzenia. Mogą wystąpić po podaniu pierwszej dawki lub podaniu wielokrotnym. Typowymi objawami są: gorączka i dreszcze, zapalenie gardła, ból przy przełykaniu, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, odbytu i okolic narządów płciowych. W przypadku nagłego pogorszenia stanu ogólnego, jeżeli temperatura ciała nie spada lub nadal rośnie, jeśli pojawią się bolesne zmiany w błonie śluzowej i na skórze, należy przerwać podawanie leku Spasmalgon i wezwać lekarza.

Podczas leczenia lekiem Spasmalgon konieczne jest regularne badanie krwi u pacjentów u których występuje obecnie lub wystąpiły w przeszłości choroby krwi.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Spasmalgon, należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, choroby związane ze zwężeniem przewodu pokarmowego i trudności w przepływie treści żołądkowo-jelitowej (achalazja przełyku, zwężenie odźwiernika dwunastnicy), refluks żołądkowo-przełykowy, atonia jelit, porażenna niedrożność jelita, jaskra (podwyższone ciśnienie śródgałkowe), myasthenia gravis (osłabienie mięśni), choroby serca (arytmia, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca).

Spasmalgon może wywoływać reakcje hipotensyjne (spadek ciśnienia tętniczego). Ryzyko wystąpienia takich reakcji zwiększa się również u pacjentów, u których stwierdzono:

-    niskie ciśnienie krwi;

-    zmniejszenie objętości wodno-elektrolitowej lub odwodnienie;

-    niestabilną czynność skurczową serca lub niewydolność krążenia (np. pacjenci z zawałem serca lub urazem wielonarządowym);

-    wysoką gorączkę.

Spasmalgon należy podawać wyłącznie przy dokładnym kontrolowaniu parametrów hemodynamicznych u pacjentów, u których należy unikać spadku ciśnienia krwi, np. z ciężką chorobą niedokrwienną serca lub znacznym zwężeniem naczyń mózgowych.

Inne leki i Spasmalgon

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas jednoczesnego stosowania leku Spasmalgon oraz innych niżej wymienionych leków mogą się pojawić niepożądane reakcje:

-    leki wpływające na krzepliwość krwi (np. acenokumarol, warfaryna),

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (chloropromazyna i inne pochodne fenotiazyny),

-    leki zmniejszające aktywność układu odpornościowego (cyklosporyna),

-    chloramfenikol i inne leki uszkadzające szpik kostny,

-    leki stosowane w leczeniu depresji,

-    leki nasenne,

-    doustne środki antykoncepcyjne,

-    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (alopurynol),

-    leki stosowane w leczeniu malarii (chlorochina),

-    inne leki przeciwbólowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak piroksykam, aspiryna, paracetamol, ibuprofen, indometacyna.

Spasmalgon może zmieniać działanie wymienionych niżej leków:

-    kaptopryl (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi),

-    związki litu (stosowane w leczeniu chorób psychicznych),

-    metotreksat (stosowany w leczeniu chorób reumatycznych i nowotworowych),

-    triamteren (lek zwiększający wydalanie wody),

-    może zmieniać działanie leków obniżających ciśnienie krwi i leków moczopędnych.

W przypadku stosowania któregokolwiek z powyższych leków należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Spasmalgon.

Spasmalgon z jedzeniem, piciem i alkoholem

Picie alkoholu w trakcie stosowania leku Spasmalgon nie jest wskazane ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Spasmalgon w okresie ciąży niewskazane.

W przypadku konieczności stosowania leku w okresie karmienia piersią należy przerwać karmienie. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Spasmalgon może powodować zawroty głowy, zaburzenia widzenia i może mieć negatywny wpływ na koncentrację oraz osłabiać reakcje w nieoczekiwanych sytuacjach, dlatego w trakcie leczenia należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Spasmalgon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Spasmalgon podawany jest domięśniowo.

Może być stosowany tylko do krótkotrwałego leczenia.

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat

Dorosłym i młodzieży powyżej 15 lat (o masie ciała powyżej 53 kg) lek podaje się domięśniowo w ilości 2-5 ml roztworu do wstrzykiwań. Dawkę w razie konieczności można powtórzyć po 6-8 godzinach. Zdefiniowana dzienna dawka dobowa metamizolu sodu to 3 g. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 10 ml roztworu do wstrzykiwań (ekwiwalent 5 g metamizolu sodu).

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

U tych pacjentów zwykle zmniejszenie dawki leku nie jest konieczne. Konieczność zmniejszenia dawki może wystąpić w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. O konieczności zmniejszenia dawki zadecyduje lekarz.

Niewydolność nerek

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć o połowę ponieważ lek wydalany jest wolniej.

Niewydolność wątroby

W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby należy unikać podawania dużych dawek leku. W leczeniu krótkoterminowym nie ma konieczności redukcji dawki.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spasmalgon.

W przypadku przedawkowania najczęściej obserwuje się objawy toksycznego działania na układ krwiotwórczy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w ciężkich przypadkach - zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Leczenie jest objawowe i powinno być prowadzone w szpitalu.

Pominięcie zastosowania leku Spasmalgon

Jest mało prawdopodobne, że będzie pominięta dawka leku Spasmalgon ponieważ jest on podawany przez personel medyczny. W przypadku wrażenia, że dawka, została pominięta należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Przerwanie stosowania leku Spasmalgon

Lekarz zdecyduje jak długo lek Spasmalgon ma być stosowany.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dla oceny częstości występowania działań niepożądanych przyjęto następującą skalę:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana:


występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów występują u 1 do 10 na 100 pacjentów występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    ciągła wysypka polekowa (okrągłe, płaskie, fioletowe do ciemnoczerwonych pęcherze).

-    w trakcie podawania leku lub po podaniu - spadek ciśnienia krwi oraz kołatanie serca, przyspieszony rytm serca, zaburzenia rytmu serca, sinica (niebieskawe zabarwienie skóry i błon śluzowych).

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    leukopenia (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych, co może prowadzić do zwiększonej podatności na zakażenia)

-    wysypka grudkowa (tworzenie się na skórze szorstkich grudek)

-    reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne zwłaszcza po podaniu leku w postaci wstrzyknięcia. Zazwyczaj występują one głównie w ciągu pierwszych godzin po podaniu. Reakcje te pojawiają się w postaci typowych zmian skórnych i zmian błony śluzowej (np. świąd, pieczenie, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka, obrzęki - miejscowe lub ogólne), duszności i rzadko dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Te łagodniejsze reakcje mogą rozwinąć się do bardziej poważnych objawów z uogólnioną pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, j ęzyka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu), ciężkim skurczem oskrzeli, zaburzeniami rytmu serca, spadkiem ciśnienia krwi (czasami z poprzedzającym go wzrostem), uszkodzeniem nerek z pojawieniem się białka w moczu, zmniejszeniem lub zwiększeniem ilości moczu, zapaleniem nerek, czerwone zabarwienie moczu.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

-    agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów- rodzaj krwinek białych, we krwi, co może powodować zwiększenie prawdopodobieństwa zakażenia).

Agranulocytoza może również pojawić się u pacjentów, u których metamizol podawany był w przeszłości i nie powodował występowania działań niepożądanych. Możliwość pojawienia się agranulocytozy jest większa w przypadku dłuższego leczenia metamizolem (powyżej 1 tygodnia)

-    trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania

siniaków)

-    niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość lub zażółcenie skóry, osłabienie, duszność)

-    niedokrwistość aplastyczna (znaczny spadek liczby komórek krwi, prowadzący do osłabienia, pojawienia się siniaków na skórze lub zwiększenie prawdopodobieństwa zakażeń). Napad astmy (u pacjentów z astmą wywołaną lekami przeciwbólowymi), zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella (ostra reakcja której towarzyszy powstawanie pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, na oczach i narządach płciowych), wstrząs (niebezpieczny spadek ciśnienia krwi, które jeśli nie jest leczone, może doprowadzić do zapaści, śpiączki i śmierci).

Częstość nieznana

-    suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, bóle brzucha i złe samopoczucie, biegunka, zaparcie, nasilenie zapalenia żołądka i choroby wrzodowej żołądka, w rzadkich przypadkach owrzodzenia i krwawienia

-    zawroty głowy, ból głowy

-    zaburzenia widzenia, zaburzenia ostrości widzenia

-    zatrzymanie moczu

Podczas podawania pozajelitowego może pojawić się ból w miejscu wstrzyknięcia i reakcje miejscowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Spasmalgon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Spasmalgon

Substancjami czynnymi leku są metamizol sodu 500 mg, pitofenonu chlorowodorek 2 mg i fenpiweryny bromek 0,02 mg zawarte w 1 ml roztworu do wstrzykiwań.

Pozostałe składniki leku to: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Spasmalgon i co zawiera opakowanie

Przejrzysty, jasnożółty roztwór.

Opakowanie zawiera 10 ampułek z brązowego szkła z 5 ml roztworu do wstrzykiwań każda. Ampułki znajdują się w twardym blistrze z folii PVC w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

Wytwórca SOPHARMA PLC

16, Iliensko Shosse str., 1220 Sofia, Bułgaria Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Spasmalgon

Charakterystyka Spasmalgon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SPASMALGON, (500 mg + 2 mg + 0,02 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera:

500 mg 2 mg 0,02 mg


Metamizol sodu (Metamizolum natricum)

Pitofenonu chlorowodorek (Pitofenoni hydrochloridum) Fenpiweryny bromek (Fenpiverini bromidum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przejrzysty, jasnożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bóle wywołane stanami skurczowymi mięśni gładkich układu pokarmowego i moczowo-płciowego: silne kurcze żołądka, kolka jelitowa, bolesne skurcze dróg moczowych i pęcherza, kolka nerkowa, kolka żółciowa w przebiegu kamicy dróg żółciowych, bolesne miesiączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat

Dorosłym i młodzieży powyżej 15 lat (o masie ciała powyżej 53 kg) lek podaje się domięśniowo w ilości 2 do 5 ml roztworu do wstrzykiwań. Dawkę w razie konieczności można powtórzyć po 6-8 godzinach. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 10 ml roztworu do wstrzykiwań (ekwiwalent 5 g metamizolu sodu).

Długość leczenia wynosi 2-3 dni.

Po uzyskaniu efektu terapeutycznego leczenie można kontynuować stosując doustne leki przeciwbólowe i rozkurczowe.

W przypadku braku efektu terapeutycznego należy zaprzestać podawania leku.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

U tych pacjentów zwykle zmniejszenie dawki leku nie jest konieczne. Konieczność zmniejszenia dawki może wystąpić w przypadku pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby ponieważ możliwe jest wydłużenie okresu półtrwania metabolitów metamizolu (patrz punkt 5.2. Właściwości farmakokinetyczne).

Niewydolność nerek

Metamizol wydalany jest w formie matabolitów przez nerki (patrz punkt 5.2. Właściwości farmakokinetyczne). W przypadku pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć o połowę.

Niewydolność wątroby

W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania metabolitów może zostać wydłużony (patrz punkt 5.2. Właściwości farmakokinetyczne). Należy unikać podawania tym pacjentom dużych dawek leku. W leczeniu krótkoterminowym nie ma konieczności redukcji dawki. Brak wystarczających badań dotyczących leczenia długoterminowego tym lekiem pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież poniżej 15 lat

Stosowanie leku Spasmalgon, roztwór do wstrzykiwań jest przeciwwskazane u dzieci poniżej 15 lat (patrz punkt 4.3. Przeciwwskazania).

Sposób podawania

Lek Spasmalgon, roztwór do wstrzykiwań należy podawać domięśniowo.

Stosować tylko w leczeniu krótkoterminowym.

Lek należy podawać tylko pod ścisłą kontrolą lekarza ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u pacjentów z nadwrażliwością na metamizol lub pochodne pirazolonu.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Nadwrażliwość na pochodne pirazolonu (w tym pacjenci z agranulocytozą w wywiadzie po poprzednim podaniu takich substancji), na leki przeciwbólowe w szczególności salicylany, paracetamol lub inne nienarkotyczne leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) niewydolność nerek.

-    Ostra porfiria przerywana.

-    Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

-    Niedrożność przewodu pokarmowego i rozdęcie okrężnicy.

-    Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po terapii z użyciem cytostatyków) lub choroby układu krwiotwórczego (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia).

-    Gruczolak gruczołu krokowego II i III stopnia.

-    Atonia pęcherzyka żółciowego i pęcherza moczowego.

-    Niskie ciśnienie krwi i niestabilność hemodynamiczna.

-    Ciąża i okres karmienia piersią.

-    Dzieci i młodzież poniżej 15 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia lekiem Spasmalgon występuje ryzyko reakcji anafilaktycznej. Przy pierwszych oznakach wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać podawanie produktu i pilnie podjąć działania zaradcze (podanie adrenaliny, glikokortykosteroidów, leków antyhistaminowych).

Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na metamizol jest znacząco wyższe u pacjentów, u których wstępuje:

-    astma lub pokrzywka typu obrzęku naczynioruchowego po podaniu leków przeciwbólowych,

-    astma oskrzelowa ze współistniejącym zapaleniem zatok obocznych nosa i polipami w nosie,

-    przewlekła pokrzywka,

-    nadwrażliwość na barwniki (np. tartrazynę), konserwanty (np. benzoesany),

-    nietolerancja alkoholu. U takich pacjentów występuje reakcja na minimalne dawki alkoholu, objawiająca się kichaniem, łzawieniem oczu, poważnymi zaburzeniami widzenia. Takie reakcje mogą być objawem nie rozpoznanej astmy zależnej od leków przeciwbólowych.

-    Spasmalgon zawiera metamizol, którego stosowanie w leczeniu może powodować ryzyko wystąpienia, w niewielkim stopniu zagrażającego życiu pacjenta, wstrząsu lub agranulocytozy. Rozwój agranulocytozy jest niezależny od dawki leku i niemożliwy do przewidzenia. Może wystąpić po podaniu pierwszej dawki lub podaniu wielokrotnym. Typowymi objawami są: gorączka i dreszcze, zapalenie gardła, ból przy przełykaniu, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, odbytu i okolic narządów płciowych. W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia i pojawienia się objawów mogących świadczyć o wystąpieniu agranulocytozy leczenie należy natychmiast przerwać nie czekając na potwierdzenie wynikami badań laboratoryjnych. Monitorowanie badań krwi jest konieczne w trakcie leczenia lekiem Spasmalgon u pacjentów z chorobami krwi lub chorobami tego typu w wywiadzie.

-    Spasmalgon należy ostrożnie stosować u pacjentów z obturacyjną chorobą przewodu pokarmowego (achalazja przełyku, zwężenie odźwiernika dwunastnicy). Wielokrotne podawanie leku Spasmalgon może spowodować zastój treści żołądkowo-jelitowej i zatrucie.

-    Podawanie leku pacjentom z refluksem żołądkowo-przełykowym, atonią jelitową, porażenną niedrożnością jelita, jaskrą, myasthenia gravis, chorobami serca (arytmia, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca) wymaga szczególnej ostrożności oraz ścisłego nadzoru lekarza.

-    Metamizol zawarty w składzie leku może powodować spadek ciśnienia krwi (patrz punkt 4.8. Działania niepożądane). Taka reakcja zależy od dawki leku i jest częściej obserwowana podczas podania pozajelitowego. Ryzyko wystąpienia takiej reakcji jest większe:

•    W przypadku pacjentów z uprzednim niedociśnieniem, zmniejszoną objętością wodno-elektrolitową lub odwodnieniem, niestabilnych hemodynamicznie lub z niewydolnością krążenia (np. pacjenci z zawałem mięśnia sercowego lub urazem wielonarządowym).

•    W przypadku pacjentów z podwyższoną temperaturą ciała.

W przypadku tych pacjentów należy bardzo dokładnie rozważyć konieczność podania leku. Powinni oni pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarza. Może zaistnieć konieczność zastosowania środków zapobiegających nagłemu spadkowi ciśnienia.

•    W przypadku pacjentów, u których niewskazany jest nagły spadek ciśnienia krwi (np. u pacjentów z chorobą wieńcową lub znacznym zwężeniem naczyń mózgowych). U tych pacjentów należy stale monitorować parametry hemodynamiczne.

•    W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek lub zaburzeniami czynności wątroby lek należy podawać ostrożnie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na to, że metamizol jest induktorem enzymów, Spasmalgon należy bardzo ostrożnie stosować jednocześnie z innymi lekami.

Leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny. W trakcie jednoczesnego podawania metamizolu i leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny może zmniejszać się aktywność tych leków ze względu na zwiększoną aktywność enzymów.

Chlorochina. Metamizol zawarty w produkcie powoduje istotne zwiększenie maksymalnego stężenia chlorochiny w osoczu.

Chlorpromazyna i pochodne fenotiazyny. Jednoczesne podawanie tych leków z metamizolem może powodować ciężką hipotermię.

Cyklosporyna. Metamizol może powodować zmniejszenie stężenia cyklosporyny we krwi.

Chloramfenikol i inne leki mielotoksyczne. Występuje zwiększone ryzyko zahamowania czynności szpiku kostnego podczas jednoczesnego podawania obu leków.

Leki indukujące enzymy (barbiturany, glutetimid, fenylobutazon). Leki te mogą zmniejszać efekt działania metamizolu.

Leki działające depresyjnie na OUN. Stosowane jednocześnie z metamizolem mogą nasilać jego działanie przeciwbólowe.

Trójpierścieniowe leki antydepresyjne (psvchoforvna. amitrvptvlina). środki antykoncepcyjne, leki przeciwbólowe, alopurynol i alkohol. Metamizol może nasilać działanie tych środków.

Jednoczesne stosowanie leku Spasmalgon z innymi lekami przeciwbólowymi oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wstąpienia nadwrażliwości lub powoduje wystąpienie innych działań niepożądanych.

Istnieją doniesienia o interakcjach metamizolu z kaptoprylem, preparatami litu. metotreksatem i triamterenem oraz modyfikacji działania leków stosowanych w nadciśnieniu i moczopędnych.

Stopień w jakim metamizol zmienia działanie tych leków pozostaje nieznany.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu podczas ciąży. nie należy podawać produktu kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Ze względu na to. iż metabolity metamizolu są wydzielane do mleka matki. nie należy podawać leku w okresie karmienia piersią. Jeśli jego zastosowanie jest niezbędne. należy zaprzestać karmienia w czasie przyjmowania leku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na cholinolityczne działanie fenpiweryny. obecnej w składzie produktu Spasmalgon. jego stosowanie może prowadzić do zawrotów głowy i zaburzeń akomodacji. Metamizol może mieć negatywny wpływ na koncentrację i osłabić szybkość reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach. Należy zatem zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania produktu Spasmalgon. Należy zaprzestać działań wymagających uwagi do czasu zaniku działań niepożądanych.

4.8    Działania niepożądane

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych użyto następującej klasyfikacji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie działania niepożądane zostały uszeregowane według zmniejszającego się nasilenia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: leukopenia

Bardzo rzadko: Agranulocytoza. trombocytopenia. niedokrwistość hemolityczna. niedokrwistość aplastyczna. Ryzyka wystąpienia agranulocytozy nie można przewidzieć. Agranulocytoza może również pojawić się u pacjentów. u których metamizol podawany był w przeszłości i nie powodował występowania działań niepożądanych.

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: ciągła wysypka polekowa.

Rzadko: wysypka grudkowa. reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne. zwłaszcza po podaniu pozajelitowym. Reakcje te mogą rozwinąć się podczas wstrzykiwania leku lub natychmiast po tym. ale mogą również pojawić się kilka godzin później. Zazwyczaj jednak pojawiają się w ciągu pierwszych godzin po podaniu. Łagodne działania pojawiają się jako typowe reakcje skórne i zmiany błon śluzowych (np. świąd. pieczenie. zaczerwienienie. wysypka. pokrzywka. obrzęki - lokalne lub ogólne). duszność dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Te łagodne objawy mogą przekształcić się w poważniejsze stany z uogólnioną pokrzywką. ciężkim obrzękiem naczynioruchowym. (w tym krtani). ciężkim skurczem oskrzeli. zaburzeniami rytmu serca. spadkiem ciśnienia krwi (czasami z poprzedzającym go podwyższonym ciśnieniem krwi).

Z tego powodu natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów skórnych należy przerwać podawanie leku.

Bardzo rzadko: napad astmy (u pacjentów z astmą wywoływaną lekami przeciwbólowymi), zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella, wstrząs.

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy, ból głowy.

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, zaburzenia ostrości widzenia.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: palpitacje serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, sinica.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: spadek ciśnienia krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, bóle brzucha i złe samopoczucie, biegunka, zaparcie, nasilenie zapalenia żołądka i choroby wrzodowej żołądka, w rzadkich przypadkach owrzodzenia i krwawienia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: białkomocz, oliguria, bezmocz, wielomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, czerwone zabarwienie moczu.

Częstość nieznana: zatrzymanie moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w miejscu wstrzyknięcia i reakcje miejscowe mogące pojawiać się przy podaniu pozajelitowym.

4.9 Przedawkowanie Objawy przedawkowania

W obrazie klinicznym dominują objawy ostrego zatrucia metamizolem oraz reakcje cholinolityczne. Najczęściej obserwuje się objawy toksycznego działania na układ krwiotwórczy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w ciężkich przypadkach - zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Leczenie

Należy natychmiast przerwać podawanie produktu i zastosować środki przyspieszające eliminację leku z organizmu (wymuszona diureza, wlewy dożylne wodnego roztworu soli, w razie konieczności hemodializa). Należy zastosować leczenie objawowe. Brak specyficznego antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: spazmolityki w skojarzeniu z lekami przeciwbólowymi. Kod ATC: A 03DA 02

Spasmalgon jest lekiem złożonym, działającym rozkurczowo i przeciwbólowo.

Metamizol Mechanizm działania

Metamizol wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe w połączeniu z łagodniejszym działaniem przeciwzapalnym i rozkurczowym.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Efekt ten wynika z hamowania syntezy prostaglandyn oraz endogennych allogenów, wpływu na wysokość progu wzbudzania w podwzgórzu, wpływu na podwzgórze oraz na powstawanie endogennych pirogenów.

Fenpiweryna Mechanizm działania

Fenpiweryna w umiarkowanym stopniu blokuje zwoje nerwowe oraz działa cholinolitycznie.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Zmniejsza napięcie i motorykę mięśni gładkich żołądka, jelit, dróg żółciowych i moczowych.

Pitofenon

Mechanizm działania

Chlorowodorek pitofenonu wykazuje działanie podobne do papaweryny z silnym działaniem rozkurczającym na mięśnie gładkie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lek jest szybko wchłaniany po podaniu domięśniowym. Biodostępność metamizolu wynosi ok. 85%. Dystrybucja

Metamizol wiąże się z białkami osocza w 50-60%. Przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko. Objętość dystrybucji wynosi ok. 0,7 l/kg.

Metabolizm

Metamizol podlega intensywnej biotransformacji w wątrobie. Jego główny metabolit 4-metyloaminoantypiryna (MAA) jest dalej metabolizowany w wątrobie do innych metabolitów, w tym do aktywnej farmakologicznie 4-aminopiryny (AA).

Maksymalne stężenie w osoczu (w odniesieniu do wszystkich metabolitów) obserwuje się po ok. 30 do 90 min.

Eliminacja

Metamizol wydalany jest przez nerki w postaci metabolitów, a tylko 3% wydalane jest w postaci niezmienionej. Okres półtrwania wynosi ok. 10 godzin.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Okres półtrwania aktywnego metabolitu metamizolu MAA u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest trzykrotnie dłuższy. W związku z tym u tych pacjentów należy zmniejszyć dawkę leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek zaobserwowano zmniejszenie szybkości eliminacji niektórych metabolitów. U tych pacjentów należy stosować niższe dawki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności ostrej średnia dawka śmiertelna LD50 po podaniu dootrzewnowym szczurom wynosiła 2 726 mg/kg masy ciała. Brak danych o nasileniu toksycznego działania poszczególnych składników w trakcie jednoczesnego podawania.

W warunkach przewlekłego badania, po podawaniu dawek przekraczających wielokrotnie dawki terapeutyczne, Spasmalgon nie spowodował żadnych toksycznych objawów i zmian patologicznych w badaniach klinicznych i laboratoryjnych lub zmian histologicznych w narządach miąższowych zwierząt doświadczalnych. Embriotoksyczne i teratogenne działanie nie zostało zaobserwowane.

W badaniach mikrojądrowych oraz testach wykrywających nieprawidłowości morfologiczne in vivo w główkach plemników nie wykazano działania mutagennego na komórki płciowe i somatyczne myszy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z brązowego szkła, w blistrze PVC, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 ampułek po 5 ml.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Nie dotyczy.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3458

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.03.1979/ 20.03.2000 / 28.04.2005 / 11.04.2006 / 16.12.2008 / 18.02.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIE LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Spasmalgon