Imeds.pl

Spirytus Hibitanowy 0,5% Ats 0,5%

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH Butelka z tworzywa_

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO_

SPIRYTUS HIBITANOWY 0,5% ATS, płyn na skórę

2.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ_

100 g płynu na skórę zawiera 0,5 g chloroheksydyny diglukonianu.

3.    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Etanol 760 g/l, woda oczyszczona


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Płyn na skórę 100 ml

Kod EAN: 5909990072958

500 ml 600 ml 1000 ml

Kod EAN: 5909990072965 Kod EAN: 5909990072972 Kod EAN: 5909990072989


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na skórę.

Zastosowanie: płyn antyseptyczny przeznaczony do odkażania rąk personelu medycznego, skóry pacjentów oraz pola operacyjnego przed zabiegami.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Przyjęto uzasadnienie braku zapisu w punkcie 6 podane przez podmiot odpowiedzialny.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Przeciwskazania: nie stosować w rozpoznanej nadwrażliwości na diglukonian chloroheksydyny, na oparzenia i otwarte rany ani do odkażania błon śluzowych,

Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić od światła. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach


10.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Przyjęto uzasadnienie braku zapisu w punkcie 10 podane przez podmiot odpowiedzialny.


11.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Laboratorium Farmaceutyczne „Labpharm-ATS” Anna Szost, Tadeusz Szost ul. Mickiewicza 32 05-840 Brwinów


12.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr IL-4289/ZF


13. NUMER SERII


Nr serii :


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC- Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Stosować bez rozcieńczania.


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Przyjęto uzasadnienie braku zapisu systemem Braille’a podane przez podmiot odpowiedzialny.


2