+ iMeds.pl

Stadaquel 25 mgUlotka Stadaquel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek STADAQUEL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku STADAQUEL

3.    Jak przyjmować lek STADAQUEL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek STADAQUEL

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK STADAQUEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek STADAQUEL zawiera substancję o nazwie kwetiapina. Lek należy do grupy leków

przeciwpsychotycznych. Kwetiapinę stosuje się w leczeniu objawów następujących chorób:

•    Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej: pacjent może odczuwać depresję, mieć poczucie winy, brak energii, brak apetytu lub może mieć problemy ze snem.

•    Mania: pacjent może odczuwać podekscytowanie, podniecenie, pobudzenie, entuzjazm lub może być nadaktywny lub mieć zły osąd sytuacji albo zachowywać się agresywnie lub destrukcyjnie.

•    Schizofrenia: kiedy pacjent słyszy lub odczuwa rzeczy, które nie istnieją, wierzy w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwa nadmierną podejrzliwość, lęk, dezorientację, poczucie winy, napięcie lub depresję.

Lekarz może kontynuować przepisywanie leku STADAQUEL nawet wtedy, jeśli pacjent czuje się

lepiej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU STADAQUEL Kiedy nie przyjmować leku STADAQUEL

•    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku STADAQUEL (patrz punkt 6 - Inne informacje).

•    Jeśli pacjent zażywa leki, takie jak:

-    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV,

-    leki z grupy azoli (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych),

-    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w leczeniu zakażeń),

-    nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

Nie wolno stosować leku STADAQEL, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku STADAQUEL.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek STADAQUEL

Przed zażyciem tego leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny występują lub występowały jakiekolwiek choroby serca, np. zaburzenia rytmu serca lub pacjent zażywa leki, które mogą wpływać na rytm serca,

•    pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi,

•    pacjent miał udar mózgu, zwłaszcza jeśli jest osobą w podeszłym wieku,

•    u pacjenta występują problemy z wątrobą,

•    u pacjenta występowały kiedykolwiek drgawki (padaczka),

•    pacjent choruje na cukrzycę lub występuje u niego ryzyko zachorowania na cukrzycę. Jeśli tak jest, lekarz może zalecić kontrolę stężenia glukozy we krwi podczas stosowania leku STADAQUEL,

•    pacjent wie, że występowała u niego w przeszłości mała liczba białych krwinek (co mogło być spowodowane lub nie spowodowane zażywaniem innych leków),

•    pacjent jest osobą w podeszłym wieku chorującą na otępienie (utrata sprawności umysłowej w następstwie uszkodzenia mózgu). W takiej sytuacji pacjent nie powinien zażywać leku STADAQUEL, ponieważ leki z grupy, do której należy kwetiapina stosowane u osób

w podeszłym wieku z demencją (otępieniem) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub w niektórych przypadkach zwiększają ryzyko zgonu pacjenta,

•    jeśli u pacjenta lub u kogoś z rodziny występowały w przeszłości zakrzepy, ponieważ stosowanie tego typu leków związane jest z powstawaniem zakrzepów.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas zażywania leku STADAQUEL wystąpi u pacjenta którykolwiek z objawów wymienionych poniżej:

•    Połączenie objawów takich jak gorączka, ciężka sztywność mięśni, nadmierne pocenie się lub zaburzenia świadomości (tzw. „złośliwy zespół neuroleptyczny”). W takim przypadku może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

•    Niekontrolowane przez pacjenta ruchy, zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka.

•    Zawroty głowy lub uczucie bardzo nasilonej senności. Takie objawy mogą zwiększać ryzyko przypadkowego urazu (upadku) u osób w podeszłym wieku.

•    Drgawki (napad padaczki).

•    Długo trwająca i bolesna erekcja (priapizm).

Takie stany mogą być spowodowane zażywaniem leków z tej grupy.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji

Jeśli pacjent ma depresję, może czasem mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Te objawy mogą się nasilić na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ musi upłynąć pewien czas zanim leki te zaczną działać - zazwyczaj 2 tygodnie lub czasem dłużej. Myśli samobójcze mogą także ulegać nasileniu po nagłym przerwaniu zażywania leku. Jest bardziej prawdopodobne, że pacjent będzie miał takie myśli, jeśli pacjent jest młodym dorosłym.

W badaniach klinicznych zaobserwowano zwiększone ryzyko występowania zachowań samobójczych u młodych dorosłych w wieku poniżej 25 lat z depresją.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może się okazać poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić te osoby, aby informowały go, jeśli zauważą, że depresja nasiliła się lub jeśli niepokoją ich zmiany w zachowaniu pacjenta.

U niektórych pacjentów zażywających lek STADAQUEL obserowano zwiększenie masy ciała.

Pacjent i lekarz powinni regularnie kontrolować wagę pacjenta podczas leczenia.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ mogą one wpływać na działanie tego leku. Dotyczy to leków, które wydawane są bez recepty lub leków ziołowych.

Nie należy stosować leku STADAQUEL, jeśli pacjent zażywa którykolwiek z następujących leków:

•    Niektóre leki stosowane w zakażeniu HIV.

•    Pochodne azolu (stosowane w zakażeniach grzybiczych).

•    Erytromycyna lub klarytromycyna (stosowane w zakażeniach bakteryjnych).

•    Nefazodon (stosowany w depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zażywa którykolwiek z poniższych leków:

•    Leki stosowane w leczeniu padaczki (jak fenytoina lub karbamazepina).

•    Leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi.

•    Barbiturany (stosowane, jeśli pacjent ma kłopoty ze snem).

•    Tiorydazynę (inny lek przeciwpsychotyczny).

•    Leki wpływające na rytm serca, na przykład leki mogące powodować zaburzenia równowagi elektrolitowej (zmniejszając stężenie potasu lub magnezu) jak leki moczopędne (leki zwiększające ilość wydalanego moczu) lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie jakiegokolwiek leku, powinien przedtem porozmawiać z lekarzem.

Przyjmowanie leku STADAQUEL z jedzeniem i piciem

Lek STADAQUEL można zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Należy zachować ostrożność podczas spożywania alkoholu. Skojarzone działanie alkoholu i leku STADAQUEL może powodować senność.

Podczas zażywania leku STADAQUEL nie należy pić soku grejpfrutowego. Sok grejpfrutowy może wpływać na działanie tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Jeśli kobieta jest w ciąży, podejmuje próby zajścia w ciążę lub karmi dziecko piersią, powinna porozmawiać z lekarzem przed przyjęciem leku STADAQUEL. Nie należy zażywać leku STADAQUEL podczas ciąży bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem.

U noworodków, których matki stosowały lek STADAQUEL w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku STADAQUEL, jeśli kobieta karmi dziecko piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, dopóki nie wiadomo jak lek działa na pacjenta.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku STADAQUEL

Ten lek zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Wpływ na wyniki badania obecności leków w moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie moczu na obecność leków, należy wiedzieć że przyjmowanie leku STADAQUEL może powodować dodatni wynik niektórych testów stosowanych celu wykrycia obecności metadonu lub niektórych leków przeciwdepresyjnych, zwanych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, nawet wtedy gdy pacjent nie zażywa metadonu lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Jeśli tak się wydarzy, należy zastosować test, który jest bardziej swoisty.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK STADAQUEL

Lek STADAQUEL należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz zadecyduje, jaką dawkę początkową pacjent ma zażywać. Dawka podtrzymująca (dobowa) będzie zależała od choroby pacjenta oraz jego stanu, ale wynosi ona zazwyczaj pomiędzy 150 mg i 800 mg.

•    Tabletki należy zażywać raz na dobę, przed snem, lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając je wodą.

•    Można je zażywać z posiłkiem lub niezależnie od jedzenia.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas zażywania tabletek leku STADAQUEL. Może on wpływać na działanie leku.

Nie należy przerywać zażywania tabletek, nawet, jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba, że tak polecił lekarz.

Problemy z wątrobą

Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, lekarz może zmienić dawkę leku.

Osoby w podeszłym wieku

Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku, lekarz może zmienić dawkę leku.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:

Nie należy stosować leku STADAQUEL u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku STADAQUEL

Jeśli pacjent zażył dawkę leku STADAQUEL większą niż przepisana przez lekarza może wystąpić senność, zawroty głowy i uczucie nieprawidłowego bicia serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą tabletki leku STADAQUEL.

Pominięcia przyjęcia dawki leku STADAQUEL

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy ją zażyć jak najszybciej. Jeśli nadchodzi czas zażycia następnej dawki, należy poczekać do tego czasu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku STADAQUEL

Nagłe przerwanie zażywania leku STADAQUEL może spowodować, że pacjent nie będzie mógł spać (bezsenność) lub może odczuwać mdłości (nudności), lub może u niego wystąpić ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz poinformuje pacjenta, w jaki sposób zmniejszać dawkę, aby uniknąć tych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek STADAQUEL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku STADAQUEL i natychmiast poinformować lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala, ponieważ pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Często (mogą występować u 1 na 10 osób)

•    Wyobrażenia i zachowania samobójcze.

Niezbyt często (mogą występować u 1 na 100 osób)

•    Drgawki lub napady padaczkowe.

•    Reakcje alergiczne, które mogą obejmować wykwity (bąble), obrzęk skóry i obrzęk wokół ust.

•    Mimowolne ruchy, głównie twarzy lub języka (późne dyskinezy).

Rzadko (mogą występować u 1 na 1 000 osób)

•    Zwiększenie temperatury ciała (gorączka), długotrwały ból gardła lub owrzodzenia w jamie ustnej, przyspieszony oddech, nadmierne pocenie się, sztywność mięśni, senność, uczucie osłabienia, znacznie zwiększone ciśnienie tętnicze lub przyspieszone tętno (złośliwy zespół neuroleptyczny).

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry i gałek ocznych).

•    Priapizm (przedłużający się i bolesny wzwód).

•    Zakrzepy żylne, zwłaszcza w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), mogące przemieścić się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu.

•    Zapalenie wątroby.

Bardzo rzadko (mogą występować u 1 na 10 000 osób)

•    Ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować trudności w oddychaniu, zawroty głowy lub wstrząs (anafilaksja).

•    Gwałtowny obrzęk skóry, zazwyczaj wokół oczu i ust, obrzęk gardła (obrzęk naczynioruchowy).

•    Ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze (zespół Stevens-Johnsona).

•    Nieprawidłowy rozpad mięśni, który może powodować ból mięśni i problemy z nerkami (rabdomioliza).

Nie znane (nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych)

•    Ciężkie, nagłe reakcje alergiczne z objawami takimi jak, gorączka i powstawanie pęcherzy na skórze oraz złuszczanie skóry (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

•    Wyspka skórna z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy).

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować u 1 na 10 osób)

•    Zawroty głowy (co może powodować omdlenie), ból głowy, suchość w jamie ustnej.

•    Senność (ten objaw może ustąpić po pewnym czasie stosowania leku) (pacjent może zemdleć).

•    Objawy z odstawienia (objawy występujące po przerwaniu zażywania leku STADAQUEL) obejmują niemożność zaśnięcia (bezsenność), nudności, ból głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Zaleca się, aby lek był odstawiany stopniowo przez co najmniej 1 do

2 tygodni.

•    Zwiększenie masy ciała.

Często (mogą występować u 1 na 10    osób)

•    Przyspieszone tętno lub omdlenie.

•    Zatkany nos.

•    Niestrawność lub zaparcie.

•    Uczucie osłabienia (co może    powodować omdlenie).

•    Obrzęk rąk lub nóg.

•    Spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas nagłego wstawania, co może powodować zawroty głowy lub omdlenie (co może skutkować upadkiem).

•    Zamazane widzenie.

•    Nieprawidłowe ruchy mięśni. Obejmuje to trudność w rozpoczynaniu ruchu, drżenia, uczucie napięcia lub sztywności mięśni bez ich bolesności.

•    Nieprawidłowe sny lub koszmary nocne.

•    Uczucie nadmiernego głodu.

•    Drażliwość.

•    Zaburzenia mowy i trudności w wypowiadaniu słów.

•    Odczuwanie bicia serca.

•    Gorączka.

•    Trudności w oddychaniu.

•    Wymioty (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku).

Niezbyt często (mogą występować u 1 na 100 osób)

•    Nieprzyjemne odczucia w nogach (nazywane także jako Zespół niespokojnych nóg).

•    Nieprawidłowy zapis czynności serca w EKG (wydłużenie odcinka QT).

•    Wolniejsze bicie serca (bradykardia).

•    Trudności w połykaniu.

•    Zaburzenia funkcji seksualnych.

•    Uczucie zmęczenia lub zwiększenie masy ciała (spowodowane niedoczynnością tarczycy).

•    Cukrzyca (lub nasilenie istniejącej cukrzycy).

Rzadko (mogą występować u 1 na 1 000 osób)

•    Obrzęk piersi lub nieoczekiwane wytwarzanie mleka w piersiach (mlekotok).

•    Zaburzenia miesiączkowania.

•    Zapalenie trzustki, co może powodować silny ból brzucha i pleców.

•    Niska temperatura ciała.

•    Chodzenie, mówienie podczas snu, zaburzenia odżywiania związane ze snem.

•    Zespół metaboliczny (grupa kilku zaburzeń, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka rozwoju cukrzycy i chorób serca, jeśli występują w tym samym czasie).

Bardzo rzadko (mogą występować u 1 na 10 000 osób)

•    Nieprawidłowe wydzielanie hormonu kontrolującego ilość wydalanego moczu.

Nie znane (nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych)

•    Zespół odstawienny, który może wystąpić u noworodków, jeśli matka przyjmowała lek STADAQUEL podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i płodność”).

Grupa leków, do której należy STADAQUEL może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być ciężkie i niekiedy zakończone zgonem.

Niektóre działania niepożądane można zauważyć tylko po wykonaniu badań krwi. Obejmuje to zwiększenie ilości niektórych tłuszczów (triglicerydów i cholesterolu) lub glukozy we krwi, zmiana ilości hormonów tarczycy we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie niektórych wartości laboratoryjnych krwi, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (substancja zawarta w mięśniach), zmniejszenie ilości sodu we krwi, zwiększenie stężenia hormonu - prolaktyny we krwi. Zwiększenie stężenia prolaktyny może w rzadkich przypadkach powodować:

•    Obrzęk piersi i nieoczekiwane wytwarzanie mleka w piersiach u mężczyzn i kobiet.

•    Brak krwawienia lub nieregularne krwawienia miesiączkowe u kobiet.

Lekarz może zalecić pacjentowi okresowe badania krwi.

Dzieci i młodzież:

U dzieci i młodzieży mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak u dorosłych.

Następujące działania niepożądane obserwowano wyłącznie u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (mogą występować u 1 na 10 osób)

•    Zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Następujące działania niepożądane obserwowano częściej u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (mogą występować u 1 na 10 osób)

•    Zwiększenie stężenia hormonu, zwanego prolaktyną we krwi.

Zwiększenie stężenia prolaktyny może w rzadkich przypadkach powodować:

-    Obrzęk piersi i nieoczekiwane wytwarzanie mleka w piersiach u chłopców i dziewcząt.

-    Brak krwawienia lub nieregularne krwawienia miesiączkowe u dziewcząt.

•    Zwiększenie łaknienia.

•    Nieprawidłowe ruchy mięśni. Obejmuje to trudność w rozpoczynaniu ruchu, drżenia, uczucie napięcia lub sztywności mięśni bez ich bolesności.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK STADAQUEL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku STADAQUEL po upływie terminu ważności, zamieszczonego na blistrze oraz na tekturowym pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek STADAQUEL STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan, bezwodny, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 27-32, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan, bezwodny, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 27-32, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172).

STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan, bezwodny, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 27-32, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Jak wygląda lek STADAQUEL i co zawiera opakowanie.

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane: brzoskwiniowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana.

STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane: żółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie*.

STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane: biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana.

*Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek STADAQUEL dostępny jest w opakowaniach Wistowych, w pudełku tekturowym.

STADAQUEL, 25 mg: każde pudełko tekturowe zawiera 30 tabletek powlekanych. STADAQUEL, 100 mg, , 200 mg,: każde pudełko tekturowe zawiera 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Centrafarm Service B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 Ac Etten-Leur, Holandia

LAMP S. Propero S.p.A. Via della Pace 25/A, 41030 San Prospero (Modena), Włochy

STADA Production Ireland, Waterford Road, Clonmel Co., Tipperary, Irlandia

PharmaCoDane ApS, Marieludvej 46 A, 2730 Herlev, Dania

HBM Pharma s.r.o, Sklabinská 30, 036 80 Martin, Słowenia

Frosst Iberica, S.A., Via Complutense, 140, 28805 Alcala de Henares, Madryt, Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:

Belgia:

Bułgaria:

Niemcy:

Irlandia:

Włochy:

Luksemburg:

Holandia:

Polska:

Rumunia:

Szwecja:

Słowenia:


STADAQUEL Quetiapine EG Brevenox

Quetiapin STADA 25/100/150/200/300 mg Filmtabletten Seropia 25/100/200/300 mg film-coated tablet Quetiapina EG 25/100/200/300 mg compresse rivestite con film Quetiapine EG

Quetiapine CF 25/100/200/300 mg filmomhulde tabletten STADAQUEL

TREKSTA 25 mg comprimate filmate

Quetiapin Stada 25/100/200/300 mg filmdragerade tabletter

TREKSTA

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.08.2014

9

Stadaquel

Charakterystyka Stadaquel

CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci kwetiapiny fumaranu.

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 0,95 mg laktozy.

STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci kwetiapiny fumaranu.

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 3,8 mg laktozy.

STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci kwetiapiny fumaranu.

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 7,6 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane

Brzoskwiniowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana.

STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane

Żółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie*.

STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane

Biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana.

*Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy STADAQUEL jest wskazany w:

•    Leczeniu schizofrenii.

•    Leczeniu zaburzeń dwubiegunowych:

o Leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów manii w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych.

o Leczeniu epizodów dużej depresji w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych. o Zapobieganiu nawrotom u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, u których epizody manii lub depresji ustępowały po leczeniu kwetiapiną.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dla każdego wskazania schemat dawkowania jest inny. Należy dopilnować, aby pacjent otrzymał dokładne informacje dotyczące dawkowania odpowiedniego dla jego choroby.

STADAQUEL może być podawany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Dorośli

Leczenie schizofrenii:

W przypadku leczenia schizofrenii, produkt STADAQUEL należy podawać dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 50 mg (dzień l.), 100 mg (dzień

2.), 200 mg (dzień 3.), 300 mg (dzień 4.).

Od 4. dnia dawkę należy zwiększać do zazwyczaj skutecznej dawki od 300 do 450 mg na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i indywidualnej tolerancji przez pacjenta, dawkę można dostosować w zakresie od 150 do 750 mg na dobę.

Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów manii w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych:

W leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów manii w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych produkt STADAQUEL należy podawać dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 100 mg (dzień l.), 200 mg (dzień 2.), 300 mg (dzień 3.), 400 mg (dzień 4.). W 6. dniu leczenia można dostosować dawkę do 800 mg/dobę, zwiększając ją nie więcej niż o 200 mg/dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i indywidualnej tolerancji przez pacjenta, dawkę można dostosować w zakresie od 200 do 800 mg/dobę. Skuteczna dawka wynosi zazwyczaj od 400 do 800 mg/dobę.

Leczenie epizodów depresji w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych

Produkt STADAQUEL należy podawać raz na dobę, przed snem. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.). Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg. Podczas badań klinicznych nie wykazano dodatkowych korzyści dla grupy otrzymującej 600 mg w porównaniu do grupy otrzymującej 300 mg (patrz punkt 5.1). U indywidualnych pacjentów może wystąpić korzystne działanie po podaniu dawki 600 mg. Leczenie dawkami większymi niż 300 mg powinien rozpoczynać lekarz z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych. U indywidualnych pacjentów, w przypadku podejrzenia wystąpienia tolerancji, podczas badań klinicznych wykazano że należy rozważyć zmniejszenie dawki do minimum 200 mg.

Zapobieganie nawrotom zaburzeń dwubiegunowych

W zapobieganiu nawrotów manii, mieszanych zaburzeń lub depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej, u pacjentów którzy odpowiadali na leczenie kwetiapiną w ostrej fazie zaburzeń dwubiegunowych należy kontynuować terapię tą samą dawką. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez indywidualnego pacjenta, dawkę można dostosować w zakresie od 300 mg do 800 mg/dobę i należy ją podawać dwa razy na dobę. Ważne jest, aby w terapii podtrzymującej stosować najmniejsze skuteczne dawki.

Osoby w podeszłym wieku:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych,

STADAQUEL należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, zwłaszcza w początkowym okresie dawkowania. Może być konieczne wolniejsze zwiększanie dawki i mniejsza dobowa dawka terapeutyczna, niż stosowana u młodszych pacjentów, w zależności od odpowiedzi klinicznej i indywidualnej tolerancji przez pacjenta. Średni klirens osoczowy kwetiapiny u osób w podeszłym wieku był zmniejszony o 30 do 50% w porównaniu z pacjentami młodszymi.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat z epizodami depresji w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych nie zostały ocenione.

Dzieci i młodzież

Nie jest wskazane stosowanie kwetiapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej. Dostępne obecnie dane z badań klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem kwetiapiny przytoczono w punktach 4.4 i 4.8 5.1 i 5.2.

Zaburzenia, czynności nerek :

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Zaburzenia czynności wątroby :

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. W związku z tym, STADAQUEL należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością wątroby, zwłaszcza w początkowym okresie dawkowania. U pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg/dobę. Dawkę tę należy zwiększać codziennie o 25 lub 50 mg do dawki skutecznej, w zależności od odpowiedzi klinicznej i indywidualnej tolerancji przez pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów izoenzymu cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteazy HIV, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klartytromycyna i nefazodon, jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ istnieje kilka wskazań do stosowania kwetiapiny, dlatego profil bezpieczeństwa powinien być określony w oparciu o indywidualne rozpoznanie i stosowaną u pacjenta dawkę.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Nie jest wskazane stosowanie kwetiapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej. Dane z badań klinicznych z użyciem kwetiapiny wykazały, że oprócz znanego profilu bezpieczeństwa, określonego u pacjentów dorosłych (patrz punkt 4.8), niektóre działania niepożądane u dzieci i młodzieży występowały częściej (zwiększenie łaknienia, zwiększenie stężenia prolaktyny i objawy pozapiramidowe). Ponadto, wystąpiło działanie niepożądane, które nie było znane wcześniej z badań na dorosłych (zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi). U dzieci i młodzieży obserwowano również zmiany czynności gruczołu tarczowego.

Ponadto, brak danych dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania kwetiapiny (powyżej 26 tygodni), w tym wpływu na wzrost i dojrzewanie u dzieci i młodzieży. Nie jest znany także długoterminowy wpływ na ich rozwój poznawczy i behawioralny.

Dane z kontrolowanych placebo badań klinicznych prowadzonych z udziałem dzieci i młodzieży ze schizofrenią i chorobą dwubiegunową leczonych kwetiapiną wykazały, że stosowanie kwetiapiny było związane z większą częstością występowania objawów pozapiramidowych (EPS) w porównaniu z grupą placebo (patrz punkt 4.8).

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstw (zdarzenia związane z próbami samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej klinicznie remisji. Poprawa może nie wystąpić przez kilka pierwszych lub więcej tygodni leczenia i w związku z tym pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu wystąpienia poprawy. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstw zwiększa się we wczesnej fazie poprawy klinicznej pacjenta.

Dodatkowo, lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z próbami samobójczymi po nagłym przerwaniu stosowania kwetiapiny, z powodu znanych czynników ryzyka związanych z leczoną chorobą. Inne zaburzenia psychiczne, w których zalecana jest kwetiapina, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw pogorszenia stanu klinicznego, zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W krótkotrwałych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u pacjentów z ciężką depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej obserwowano zwiększone ryzyko zdarzeń związanych z próbami samobójczymi u młodych dorosłych pacjentów poniżej 25 lat, którzy byli leczeni kwetiapiną w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo (3,0% vs 0% odpowiednio).

Objawy pozapiramidowe

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo wśród dorosłych pacjentów, stosowanie kwetiapiny było związane ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych w porównaniu do placebo u pacjentów leczonych z powodu ciężkich epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Stosowaniu kwetiapiny towarzyszy rozwój akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub przykrym niepokojem i potrzebą ruchu, które często związane są z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Objawy te są bardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Dyskinezy późne

Jeśli wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania kwetiapiny. Objawy dyskinez późnych mogą się pogłębić lub rozwinąć po przerwaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Senność i zawroty głowy

Leczenie kwetiapiną było związane z występowaniem senności i innych objawów, takich jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych u pacjentów z epizodami depresji w chorobie dwubiegunowej, objawy te występowały zazwyczaj podczas pierwszych trzech dni leczenia i miały przede wszystkim łagodne do umiarkowanego nasilenia. Pacjenci z depresją w przebiegu choroby

dwubiegunowej, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać częstszych wizyt podczas pierwszych 2 tygodni od wystąpienia senności, lub do czasu poprawy, i może być potrzebne rozważenie przerwania leczenia.

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niedociśnienie ortostatyczne i związane z tym zawroty głowy (patrz punkt 4.8), które, podobnie jak senność, występują zwykle w początkowej fazie zwiększania dawki. Może to zwiększyć częstość przypadkowych urazów (upadki), szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się z potencjalnym wpływem produktu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Kwetiapinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyniową mózgu, a także w przypadku innych stanów predysponujących do niskiego ciśnienia tętniczego. Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki, dlatego w takim przypadku należy rozważyć podawanie mniejszej dawki lub wolniejsze zwiększanie dawki. Należy rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Drgawki

W badaniach klinicznych nie wykazano różnicy częstości występowania drgawek u pacjentów leczonych kwetiapiną lub otrzymujących placebo. Nie ma dostępnych danych dotyczących częstości występowania drgawek u pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z padaczką w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego jest związane z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi, w tym również kwetiapiną (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. W razie ich wystąpienia należy przerwać leczenie kwetiapiną i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia

Niezbyt często w badaniach klinicznych obserwowano występowanie ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <0,5 x 109/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii wystąpiła kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia kwetiapiną. Brak dowodów na zależność od dawki. Podczas stosowania klinicznego, ustąpienie leukopenii i (lub) neutropenii następowało po zaprzestaniu leczenia kwetiapiną. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka są mała liczba białych krwinek przed rozpoczęciem leczenia oraz wywołana przez leki neutropenia w wywiadzie. Należy przerwać leczenie kwetiapiną, jeśli liczba neutrofili wynosi <1,0 x 109/l. Należy obserwować pacjenta w celu wykrycia wczesnych objawów infekcji i kontrolować ilość neutrofili (aż ich liczba zwiększy się ponad 1,5 x 109/ l) (patrz punkt 5.1).

Interakcje

Patrz także punkt 4.5.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z silnymi induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak karbamazepina lub fenytoina, znacząco zmniejsza stężenie kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe leczenie kwetiapiną można rozpocząć, jeśli w opinii lekarza korzyści wynikające z leczenia kwetiapiną przeważają ryzyko wynikające z przerwania leczenia lekiem indukującym enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby zmiany leku indukującego enzymy wątrobowe dokonywać stopniowo i jeśli jest to konieczne zastąpić go lekiem nie wpływającym na enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu).

Masa ciała

U pacjentów leczonych kwetiapiną obserwowano zwiększenie masy ciała. Zaleca się monitorowanie stanu klinicznego oraz odpowiednie postępowanie, zgodnie z przyjętymi wytycznymi, dotyczącymi leczenia przeciwpsychotycznego (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia

Rzadko zgłaszano wystąpienie hiperglikemii i (lub) rozwój albo nasilenie objawów cukrzycy z występującą sporadycznie kwasicą ketonową lub śpiączką, w tym kilka przypadków śmiertelnych (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach odnotowano uprzednie zwiększenie masy ciała, co może być czynnikiem predysponującym. Zaleca się odpowiednie monitorowanie stanu klinicznego, zgodnie z przyjętymi wytycznymi dotyczącymi leczenia przeciwpsychotycznego. Pacjentów otrzymujących jakikolwiek lek przeciwpsychotyczny, w tym kwetiapinę, należy obserwować pod kątem objawów przedmiotowych i podmiotowych hiperglikemii (takich jak nadmierne pragnienie, nadmierne wydzielanie moczu, nadmierne łaknienie i osłabienie), a pacjentów z cukrzycą lub czynnikami ryzyka predysponującymi do cukrzycy należy regularnie badać, aby wykryć pogorszenie kontroli glikemii. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy

W przeprowadzonych badaniach klinicznych z kwetiapiną obserwowano zwiększenie stężenia trójglicerydów, frakcji LDL i cholesterolu całkowitego oraz zmniejszenie stężenia frakcji HDL (patrz punkt 4.8). W razie zmian stężenia lipidów należy postępować zgodnie z praktyką kliniczną.

Zaburzenia metaboliczne

Obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, stężenia glukozy (patrz hiperglikemia) i lipidów we krwi mogą być przyczyną pogorszenia profilu ryzyka metabolicznego u leczonych pacjentów (w tym pacjentów z prawidłowymi wartościami wyjściowymi), co wymaga właściwego postępowania klinicznego(patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT

Dane z badań klinicznych oraz dotychczasowe doświadczenia ze stosowaniem kwetiapiny zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie potwierdziły związku kwetiapiny z przetrwałym wydłużeniem odstępu QT. Jednak po dopuszczeniu produktu do obrotu otrzymywano pojedyncze zgłoszenia wydłużenia odstępu QT po zastosowaniu kwetiapiny w dawkach terapeutycznych (patrz punkt 4.8) oraz po przedawkowaniu (patrz punkt 4.9). Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Należy zachować ostrożność również kiedy kwetiapina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT, lub lekami neuroleptycznymi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia serca, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienne

Po nagłym zaprzestaniu podawania obserwowano wystąpienie następujących objawów odstawiennych: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Dlatego zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny przez okres przynajmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych Kwetiapina nie jest zatwierdzona do leczenia pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych.

W randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem niektórych atypowych leków przeciwpsychotycznych, przeprowadzonych z udziałem pacjentów z otępieniem obserwowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu naczyniowego mózgu. Mechanizm takiego działania nie jest znany. Nie można wykluczyć ryzyka dla innych leków przeciwpsychotycznych i w innych grupach pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru.

Meta-analiza atypowych leków przeciwpsychotycznych wykazała, że u pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej występuje większe ryzyko zgonu w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Jednak w dwóch 10-tygodniowych badaniach kontrolowanych placebo przeprowadzonych w takiej samej grupie pacjentów (n=710, średnia wieku 83 lata, grupa wiekowa 56-99 lat) śmiertelność w grupie leczonej kwetiapiną wynosiła 5,5% wobec 3,2% w grupie otrzymującej placebo. Przyczyny śmierci pacjentów były różne, odpowiadały spodziewanym dla tej populacji. Na podstawie tych danych nie można ustalić związku przyczynowego pomiędzy zgonami pacjentów w podeszłym wieku z chorobą otępienną, a stosowaniem kwetiapiny.

Dysfagia

Po zastosowaniu kwetiapiny zgłaszano przypadki dysfagii (patrz punkt 4.8). Kwetiapina powinna być stosowana ostrożnie u pacjentów zagrożonych wystąpieniem zachłystowego zapalenia płuc.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo zatorowej. Pacjenci leczeni lekami przeciwpsychotycznymi często mają już nabyte czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, dlatego zarówno przed leczeniem, jak i w trakcie leczenia kwetiapiną należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka tej choroby oraz zastosować środki zapobiegawcze.

Zapalenie trzustki

Podczas badań klinicznych oraz po dopuszczeniu produktu do obrotu zgłaszano występowanie zapalenia trzustki. W zgłoszeniach po dopuszczeniu produktu do obrotu u wielu pacjentów występowały czynniki ryzyka, o których wiadomo, że są związane z zapaleniem trzustki, takie jak zwiększenie stężenia triglicerydów (patrz punkt 4.4 ), kamica żółciowa i spożywanie alkoholu, chociaż nie we wszystkich przypadkach występowały zakłócenia z powodu czynników ryzyka.

Dodatkowe in formacje

Dane dotyczące stosowanych jednocześnie kwetiapiny i kwasu walproinowego lub litu w ostrych epizodach manii o umiarkowanym do ciężkiego nasileniu są ograniczone, jednak terapia skojarzona była dobrze tolerowana (patrz punkt 4.8 i 5.1). Z danych wynika, że w 3. tygodniu występuje działanie addycyjne.

Laktoza

Produkt STADAQUEL zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na wpływ kwetiapiny na czynność ośrodkowego układu nerwowego, należy zachować ostrożność, stosując kwetiapinę jednocześnie z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy i z alkoholem.

Głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450, biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest CYP 3A4. W badaniu klinicznym interakcji, przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników, jednoczesne stosowanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) z ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4 powodowało od 5-krotnego do 8-krotnego zwiększenia AUC (powierzchnia pola pod krzywą stężenia w czasie) dla kwetiapiny. Na tej podstawie, jednoczesne stosowanie kwetiapiny i inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się także stosowania kwetiapiny jednocześnie z sokiem grejpfrutowym.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem dawek wielokrotnych, prowadzonych w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed leczeniem i podczas leczenia karbamazepiną (lek indukujący enzymy wątrobowe), jednoczesne podanie karbamazepiny znacząco zwiększało klirens kwetiapiny. Powodowało to zmniejszenie ekspozycji układowej na kwetiapinę (mierzonej jako AUC) średnio do 13% ekspozycji występującej po podaniu samej kwetiapiny; u niektórych pacjentów obserwowano jeszcze silniejszy efekt. W wyniku tej interakcji stężenie kwetiapiny w osoczu może być mniejsze, co może wpływać na skuteczność kwetiapiny. Jednoczesne stosowanie kwetiapiny i fenytoiny (innego leku indukującego enzymy mikrosomalne) powodowało istotne zwiększenie klirensu kwetiapiny o mniej więcej 450%. U pacjentów leczonych lekami indukującymi enzymy wątrobowe, leczenie kwetiapiną można rozpocząć, jeśli w opinii lekarza korzyść z zastosowania kwetiapiny przewyższa ryzyko wynikające z przerwania leczenia lekiem indukującym enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby jakiekolwiek zmiany stosowania leku indukującego enzymy wątrobowe były stopniowe, a jeśli zachodzi taka potrzeba, był on zastąpiony innym lekiem, nie wpływającym na enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu) (patrz punkt 4.4).

Parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się istotnie po jednoczesnym zastosowaniu z lekiem przeciwdepresyjnym imipraminą (inhibitorem CYP 2D6) lub fluoksetyną (inhibitorem CYP 3A4 i CYP 2D6).

Parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się istotnie po jednoczesnym zastosowaniu z lekami przeciwpsychotycznymi, tj. rysperydonem lub haloperydolem. Jednoczesne podawanie kwetiapiny i tiorydazyny powoduje zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 70%.

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z cymetydyną.

Farmakokinetyka litu nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z kwetiapiną.

W przypadku jednoczesnego stosowania kwasu walproinowego i kwetiapiny farmakokinetyka nie zmienia się w stopniu klinicznie istotnym. Retrospektywne badanie kliniczne przeprowadzone u dzieci i młodzieży otrzymujących walproinian, kwetiapinę lub oba te leki wykazało, że w grupie otrzymującej leczenie skojarzone w porównaniu do grupy otrzymującej monoterapię, częściej występowała leukopenia i neutropenia.

Nie prowadzono badań interakcji z lekami często stosowanymi w leczeniu chorób układu sercowo -naczyniowego.

Zalecana jest ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z lekami, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe lub wydłużać odstęp QTC.

Zgłaszano przypadki fałszywie dodatniego wyniku testu immunologicznego dla metadonu i trójpierścieniowych antydepresantów u pacjentów, którzy zażywali kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego badania chromatograficznego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności kwetiapiny u kobiet w ciąży. Dotychczas nic nie wskazuje na szkodliwość w badaniach na zwierzętach, jednak nie badano możliwego wpływu na oko płodu. STADAQUEL można stosować w okresie ciąży tylko wówczas, gdy korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko dla płodu. Obserwowano objawy odstawienne u noworodków, których matki przyjmowały kwetiapinę.

Opublikowano doniesienia o przenikaniu kwetiapiny do mleka kobiecego, jednakże brak spójności danych dotyczących stopnia przenikania do mleka ludzkiego. Kobietom karmiącym piersią należy zatem doradzać żeby unikały karmienia piersią podczas stosowania kwetiapiny.

Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych (w tym kwetiapiny) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kwetiapina wywiera wpływ na czynność ośrodkowego układu nerwowego, zatem może zaburzać wykonywanie czynności, które wymagają pełnej sprawności psychicznej. Należy poinformować pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w ruchu, dopóki nie jest znana indywidualna wrażliwość pacjenta na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane podczas leczenia kwetiapiną to senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, łagodne osłabienie, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne i objawy niestrawności.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, w trakcie leczenia kwetiapiną może wystąpić zwiększenie masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia, obrzęki obwodowe.

Częstości występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny zostały podane w poniższej tabeli zgodnie z zaleceniami Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group 1995).

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nie znana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny23

Leukopenia1-29

Zmniejszenie

liczby

neutrofilów

Zwiększenie

liczby

eozynofilów28

T rombocytopenia Niedokrwistość Zmniejszenie liczby płytek krwi14

Agranulocytoza27

Neutropenia1

Zaburzenia

układu

immunologi

cznego

Nadwrażliwość (w tym skórne reakcje alergiczne)

Reakcja

anafilaktyczna6

Zaburzenia

endokrynologi

czne

Hiperprolakty-

nemia16

Zmniejszenie

stężenia

wolnego T425,

Zmniejszenie

stężenia

całkowitego

T325

Zwiększenie stężenia TSH25

Zmniejszenie stężenia wolnego

T325

Niedoczynność

tarczycy22

Nieprawidłowe

wydzielanie

hormonu

antydiuretycz-

nego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie stężenia triglicerydów11-31 Zwiększenie

Zwiększenie

łaknienia

Zwiększenie

stężenia

Hiponatremia20 Cukrzyca 1 5- 6

Zespół

metaboliczny30

stężenia

cholesterolu

całkowitego

(głównie frakcji

LDL)12, 31

Zmniejszenie

stężenia

cholesterolu

frakcji HDL18, 31

Zwiększenie

masy ciała9, 31

glukozy we krwi aż do hiperglikemii7,

31

Zaburzenia

psychiczne

Przykre sny i

koszmary

senne

Wyobrażenia i

zachowania

samobójcze21

Somnambulizm i podobne reakcje, jak mówienie przez sen i zaburzenia odżywiania związane ze snem

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy4, 17 Senność2, 17 Bóle głowy

Omdlenia4, 17 Objawy

pozapiramido-

1 22 we1, 22

Dyzartria

Drgawki1

Zespół

niespokojnych

nóg

Późne

diskinezy1,6

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie

Zaburzenia

serca

Tachykardia4

Kołatanie

serca24

Wydłużenie odstępu QT1, 13, 19 BradykardiaXX

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

ortostatyczne4,

17

Żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa1

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Zapalenie błony śluzowej nosa

Duszność24

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Zaparcia

Niestrawność

Wymioty26

Dysfagia8

Zapalenie

trzustki1

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

aminotrasferaz

(AlAT,

AspAT)3,

Zwiększenie

aktywności

GGTP3

Żółtaczka6

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynio-

ruchowy6,

zespół

Stevensa-

Johnsona6

Martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

Rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rabdomioliza

Ciąża, połóg oraz stany okołoporodowe

Zespół odstawienny u noworodka32

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

funkcji

seksualnych

Priapizm Wyciek mleka poza okresem karmienia (mlekotok) Obrzęk piersi Zaburzenia

miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Objawy

odstawienne

1,10

Łagodne

osłabienie

Obrzęki

obwodowe

Rozdrażnienie

Gorączka

Złośliwy zespół neuroleptyk- cznyHipotermia

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej15

1.    Patrz punkt 4.4

2.    Może wystąpić senność, najczęściej podczas pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia zażywania leku i zazwyczaj ustępuje w trakcie przewlekłego stosowania kwetiapiny.

3.    Obserwowano bezobjawowe zwiększenie (zmiana z wartości prawidłowej do > 3 x ULN w dowolnym czasie) aktywności aminotransferaz (AlAT, AspAT) oraz GGTP u niektórych pacjentów przyjmujących kwetiapinę. Zwiększenie to zwykle ustępowało w trakcie leczenia kwetiapiną.

4.    Kwetiapina, podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne blokujące receptory al, może często powodować niedociśnienie ortostatyczne związane z zawrotami głowy, tachykardią, a, u niektórych pacjentów, omdlenia, szczególnie podczas początkowego okresu zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

5.    W bardzo rzadkich przypadkach dochodziło do nasilenia objawów stwierdzonej wcześniej cukrzycy.

6.    Dane dotyczące częstości działań niepożądanych pochodzą z zastosowania kwetiapiny w postaci tabletki o natychmiastowym uwalnianiu po wprowadzeniu do obrotu.

7.    Stężenie glukozy we krwi na czczo >126 mg/dl (>7,0 mmol/l) lub stężenie glukozy we krwi nie na czczo > 200 mg/dl (>11,1 mmol/l) przynajmniej w jednym badaniu.

8.    Zwiększenie częstości występowania utrudnień w połykaniu po zastosowaniu kwetiapiny w porównaniu

z placebo obserwowano tylko w badaniach klinicznych dotyczących epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

9.    W oparciu o >7% zwiększenie masy ciała w porównaniu z wyjściową. Występuje zwłaszcza podczas pierwszych tygodni leczenia.

10.    Najczęściej występującymi objawami odstawienia obserwowanymi w kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii były: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Częstość ich występowania zmniejszała się znacząco po tygodniu od zaprzestania leczenia.

11.    Stężenie trójglicerydów >200 mg/ml (>2,258 mmol/l) (pacjenci >18 lat) lub >150 mg/dl (>1,694 mmol/l) (pacjenci <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu.

12.    Stężenie cholesterolu >240 mg/ml (>6,2064 mmol/l) (pacjenci >18 lat) lub >200 mg/dl (>5,172 mmol/l) (pacjenci <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu. Zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji LDL >30 mg/ml (>0,769 mmol/l) obserwowano bardzo często. Średnia zmian u pacjentów, u których wystąpiło zwiększenie, wyniosła 41,7 mg/ml (>1,07 mmol/l).

13.    Patrz tekst poniżej.

14.    Liczba płytek <100 x 109/l przynajmniej w jednym badaniu.

15.    Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej raportowane w badaniach klinicznych niezwiązane z występowaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego.

16.    Stężenia prolaktyny (pacjenci >18 roku życia): >20 ^g/L (>869,56 mmol/l) mężczyźni; >30 ^g/l (>1304,34 mmol/l) kobiety w każdym wieku.

17.    Mogą prowadzić do upadków.

18.    Cholesterol frakcji HDL: <40 mg/ml (1,025 mmol/l) mężczyźni i < 50 mg/ml (1,282 mmol/l) kobiety w każdym wieku.

19.    Pacjenci, u których stwierdzono odstęp QTc w zakresie od <450 ms do >450 ms ze zwiększeniem o >30 ms. W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny średnia zmiana i zakres pacjentów, u których nastąpiło znaczące klinicznie zwiększenie odstępu jest porównywalne z wynikiem grupy placebo.

20.    Zmiana z >132 mmol/l na <132 mmol/l przynajmniej w jednym badaniu.

21.    Podczas leczenia lub w niedługim czasie od zakończenia leczenia kwetiapiną w postaci o przedłużonym uwalnianiu zgłaszano przypadki występowania myśli i zachowań samobójczych (patrz punkty 4.4 oraz 5.1).

22.    Patrz punkt 5.1.

23.    U 11% pacjentów biorących udział we wszystkich, włączając otwarte, badaniach nad kwetiapiną, zaobserwowano przynajmniej jeden przypadek zmniejszenia stężenia hemoglobiny do <13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn i <12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet. U tych pacjentów średnie maksymalne zmniejszenie stężenia hemoglobiny za każdym razem wynosiło -1,50 g/dL.

24.    Te zdarzenia obserwowano często w przypadku występowania tachykardii, zawrotów głowy, niedociśnienia ortostatycznego i (lub) istniejącej choroby serca/układu oddechowego.

25.    W oparciu o zmianę z wartości prawidłowych do potencjalnie znaczących klinicznie wartości w dowolnym czasie po rozpoczęciu badania, we wszystkich badaniach. Zmiany stężenia całkowitego T4, wolnego T4, całkowitego T3 i wolnego T3 określono jako <0,8 x LLN (pmol/l), a zmiana stężenia TSH wynosi > 5 mlU/l w dowolnym czasie.

26.    Na podstawie wzrostu częstości wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat).

27. Zmiana liczby neutrofilów z wartości wyjściowej >1,5 x 109/l do <0,5 x 109/l w dowolnym czasie w trakcie leczenia. 28. W oparciu o zmianę z wartości wyjściowych do potencjalnie klinicznie znaczących wartości w dowolnym czasie po rozpoczęciu badania, we wszystkich badaniach. Zmiany liczny eozynofilów są zdefiniowane jako >1 x 109 komórek/l w dowolnym czasie.

29. W oparciu o zmianę z wartości prawidłowych do potencjalnie znaczących klinicznie wartości w dowolnym czasie po rozpoczęciu badania, we wszystkich badaniach. Zmiany liczby białych krwinek określono jako <3 x 109/l w dowolnym czasie.30. Na podstawie doniesień o występowaniu zespołu metabolicznego jako działania niepożądanego we wszystkich badaniach klinicznych z kwetiapiną.

31.    U niektórych pacjentów w badaniach klinicznych obserwowano pogorszenie więcej niż jednego z parametrów metabolicznych: masy ciała, stężenia glukozy i lipidów (patrz punkt 4.4).

32.    Patrz punkt 4.6.

XX Może wystąpić na początku lub w niedługim czasie po rozpoczęciu leczenia i być związana z niedociśnieniem tętniczym i(lub) omdleniem.Częstotliwość na podstawie doniesień o występowaniu działania niepożądanego w postaci bradykardii oraz pokrewnych działań niepożądanych we wszystkich badaniach klinicznych z kwetiapiną

Podczas leczenia lekami neuroleptycznymi obserwowano przypadki wydłużenia odstępu QT, przedsionkowych zaburzeń rytmu; nagłych niespodziewanych zgonów; zatrzymania akcji serca, częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes. Uważa się, że są one charakterystyczne dla tej grupy leków.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

U dzieci i młodzieży należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia tych samych działań niepożądanych, które zostały opisane powyżej dla dorosłych.

Poniżej podsumowano działania niepożądane, które mogą wystąpić częściej u dzieci i młodzieży (od 10 do 17 lat) niż u pacjentów dorosłych lub, których nie stwierdzono u pacjentów dorosłych.

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nie znana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie

łaknienia

Zaburzenia

układu

nerwowego

Objawy

pozapiramidowe3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Drażliwość4

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia prolaktyny1, zwiększenie ciśnienia krwi2

w jakimkolwiek pomiarze w dwóch krótkotrwałych (3-6 tygodni) badaniach kontrolowanych placebo u dzieci i młodzieży.

3.    Patrz punkt 5.1.

4.    Uwaga: Częstość występowania jest zbliżona do obserwowanej u dorosłych, jednak drażliwość u dzieci i młodzieży może wynikać z innych uwarunkowań klinicznych niż u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychal. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Na ogół objawy przedmiotowe i podmiotowe są takie same, jak nasilone, znane działania farmakologiczne leku, to jest senność i uspokojenie, tachykardia i niedociśnienie.

Zgłoszono przypadek zgonu po ostrym przedawkowaniu kwetiapiny w dawce 13,6 grama w badaniu klinicznym, jak również po dopuszczeniu produktu do obrotu, po przyjęciu dawki 6 gramów samej kwetiapiny. Zgłoszono także przypadek przeżycia po przedawkowaniu 30 gramów kwetiapiny. Po dopuszczeniu produktu do obrotu otrzymano zgłoszenia zgonu lub śpiączki po przedawkowaniu samej kwetiapiny. Dodatkowo, po przedawkowaniu kwetiapiny stosowanej w monoterapii zgłaszano następujące działania niepożądane: wydłużenie odstępu QT, drgawki, stan padaczkowy, rabdomiolizę, zahamowanie układu oddechowego, zatrzymanie moczu, splątanie, delirium i (lub) pobudzenie.

Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie narażeni są na bardziej nasilone objawy w razie przedawkowania (patrz punkt 4.4: Choroby układu sercowo-naczyniowego).

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Nie istnieje swoista odtrutka dla kwetiapiny. W razie ciężkiego zatrucia, należy uwzględnić możliwość zażycia kilku leków. Pacjent powinien być leczony w oddziale intensywnej terapii. Zaleca się uzyskanie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych, aby zapewnić odpowiednie natlenowanie i wentylację. Należy monitorować i podtrzymywać czynność układu sercowo-naczyniowego.

Nie badano stosowania środków zmniejszających wchłanianie w razie przedawkowania, jednak, gdy podejrzewane jest ciężkie przedawkowanie może być wskazane płukanie żołądka, najlepiej w ciągu godziny od zażycia leku. Należy również rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W razie wystąpienia opornego niedociśnienia po przedawkowaniu kwetiapiny należy wdrożyć odpowiednie postępowanie, takie jak podanie dożylnie płynów i (lub) leków o działaniu sympatykomimetycznym. Należy unikać podawania epinefryny i dopaminy, ponieważ stymulacja receptorów beta może nasilić niedociśnienie związane z blokadą receptorów alfa indukowaną kwetiapiną.

Pacjent powinien pozostawać pod dokładną kontrolą lekarską i być obserwowany, aż do powrotu do zdrowia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne,

Kod ATC: N05A H04

Mechanizm działania

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym.

Kwetiapina i jej czynny metabolit osoczowy, norkwetiapina, wchodzą w interakcje z wieloma receptorami neuroprzekaźników. Kwetiapina i norkwetiapina wykazują powinowactwo do receptorów serotoninowych w mózgu (5HT2) i receptorów dopaminowych Di i D2 . Jest to połączenie antagonizmu wobec receptorów z większą selektywnością w kierunku receptora 5HT2 w porównaniu do receptorów D2, co uważa się za przyczynę właściwości przeciwpsychotycznych i małej zdolności kwetiapiny do wywoływania niepożądanych objawów pozapiramidowych w porównaniu do typowych leków przeciwpsychotycznych. Dodatkowo, norkwetiapina ma duże powinowactwo do transportera norepinefryny. Kwetiapina oraz norkwetiapina mają również duże powinowactwo do receptorów histaminowych i ai-adrenergicznych, i małe powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych i receptorów serotoninowych 5-HTiA. Powinowactwo do receptorów muskarynowych lub benzodiazepinowych jest nieznaczne.

Działanie farmakodynamiczne

Kwetiapina wykazuje aktywność w testach aktywności przeciwpsychotycznej, takich jak test odruchu unikania. Blokuje również działanie agonistów dopaminy, mierzone albo behawioralnie, albo elektrofizjologicznie i zwiększa stężenia metabolitu dopaminy - neurochemiczny wskaźnik blokowania receptora D2.

W badaniach przedklinicznych oceniających ryzyko wywołania objawów pozapiramidowych, kwetiapina odróżnia się od standardowych leków przeciwpsychotycznych i posiada atypowy profil.

Po długotrwałym podawaniu kwetiapina nie powoduje nadwrażliwości dopaminowego receptora D2. Powoduje jedynie słabe działanie kataleptyczne w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Po długotrwałym podawaniu, kwetiapina wykazuje selektywność wobec układu limbicznego poprzez wywoływanie blokady depolaryzacyjnej neuronów mezolimbicznych, lecz nie wywołuje blokady neuronów czarnoprążkowiowych (nigrostriatalnych) zawierających dopaminę. Po nagłym i długotrwałym podawaniu, kwetiapina w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp z rodziny Cebus uwrażliwionych na haloperydol lub nie przyjmujących wcześniej żadnych leków (patrz punkt 4.8).

Skuteczność kliniczna,

Schizofrenia.

W trzech kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u pacjentów ze schizofrenią, stosujących różne dawki kwetiapiny, nie było różnic między grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości wywoływania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych. Badanie kontrolowane placebo, w którym oceniano stałe dawki kwetiapiny w zakresie od 75 do 750 mg na dobę nie wykazały zwiększenia częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych. Nie potwierdzono skuteczności kwetiapiny o natychmiastowym uwalnianiu podawanej długoterminowo w celu zapobiegania nawrotom schizofrenii w zaślepionych badaniach klinicznych. W otwartych badaniach klinicznych przeprowadzonych u pacjentów ze schizofrenią kwetiapina była skuteczna w podtrzymywaniu poprawy klinicznej podczas kontynuacji leczenia u chorych, którzy wykazywali początkową odpowiedź na leczenie, co sugeruje pewną skuteczność w leczeniu długoterminowym.

Zaburzenia dwubiegunowe

W czterech kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, w których oceniano dawki kwetiapiny do 800 mg na dobę w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów manii, dwóch badań w monoterapii i dwóch - w leczeniu skojarzonym z litem i walproinianem sodu, nie było różnic między grupami pacjentów leczonych kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych.

W dwóch badaniach, gdzie produkt był stosowany w monoterapii w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów manii, kwetiapina wykazała większą skuteczność w porównaniu z placebo w zmniejszaniu objawów manii w 3. i 12. tygodniu leczenia. Brak danych z badań długoterminowych wykazujących skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu występujących po sobie epizodów manii lub depresji. Dane dotyczące skojarzonego stosowania kwetiapiny z walproinianem sodu lub litem w umiarkowanych do ciężkich epizodach manii przez 3 i 6 tygodni są ograniczone; aczkolwiek, leczenie skojarzone było dobrze tolerowane. Dane wykazały działanie addytywne w 3. tygodniu leczenia. Drugie badanie nie wykazało addytywnego działania w 6. tygodniu.

Mediana dawki kwetiapiny w ostatnim tygodniu leczenia u pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, wynosiła około 600 mg na dobę, a około 85% pacjentów odpowiadających na leczenie otrzymywało dawkę w zakresie od 400 do 800 mg na dobę.

W 4 badaniach klinicznych trwających 8 tygodni u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich epizodami depresji w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych typu I lub typu II, w zakresie istotnych wyników leczenia kwetiapina o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 300 mg i 600 mg wykazywała znacząco większą skuteczność niż placebo: średnia poprawa w MADRS (ang. Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) oraz odpowiedź na leczenie zdefiniowana jako co najmniej 50% poprawa w całkowitej punktacji w skali MADRS w stosunku do wartości wyjściowej. Nie było różnicy w wielkości wyniku pomiędzy pacjentami, którzy otrzymywali 300 mg lub 600 mg kwetiapiny.

W dalszej obserwacji podczas tych dwóch badań wykazano, że długoterminowe leczenie u pacjentów, którzy odpowiadali na leczenie kwetiapiną w dawce 300 mg lub 600 mg, było skuteczne w porównaniu do placebo w odniesieniu do objawów depresji, lecz nie było skuteczne w odniesieniu do objawów manii. W dwóch badaniach, w których oceniano skuteczność zapobiegania nawrotów choroby oceniano kwetiapinę w leczeniu skojarzonym z lekami stabilizującymi nastrój u pacjentów z manią, depresją lub mieszanymi zaburzeniami nastroju. Leczenie skojarzone kwetiapiną było bardziej skuteczne w porównaniu do monoterapii lekami stabilizującymi nastrój w wydłużaniu czasu do nawrotu któregokolwiek z zaburzeń nastroju (manii, mieszanych zaburzeń lub depresji). Kwetiapina była podawana dwa razy na dobę w dawce od 400 mg do 800 mg na dobę w skojarzeniu z litem lub walproinianem.

W jednym badaniu klinicznym (do 2 lat leczenia) oceniającym zapobieganie nawrotom u pacjentów z epizodami manii, depresji lub zaburzeniami mieszanymi, kwetiapina była bardziej skuteczna w porównaniu do placebo w wydłużeniu czasu do nawrotu któregokolwiek ze zdarzeń dotyczących nastroju (manii, zaburzeń mieszanych lub depresji) u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I. Liczba pacjentów z zaburzeniami nastroju wynosiła odpowiednio 91 (22,5%) w grupie leczonej kwetiapiną, 208 (51,5%) w grupie otrzymującej placebo i 95 (22,5%) w grupie leczonej litem. Porównując wyniki leczenia u pacjentów, którzy odpowiadali na leczenie kwetiapiną i kontynuowali leczenie kwetiapiną oraz pacjentów, u których kontynuacja leczenia polegała na zmianie na lit, nie wydaje się, aby zmiana leczenia na lit była powiązana z wydłużeniem czasu do nawrotu epizodu zmiany nastroju.

Badania kliniczne wykazały skuteczność kwetiapiny podawanej dwa razy na dobę w leczeniu schizofrenii i manii, pomimo iż farmakokinetyczny okres półtrwania kwetiapiny wynosi około 7 godzin. Zostało to dodatkowo potwierdzone przez dane z badań z zastosowaniem emisyjnej tomografii pozytronowej (ang. PET -positron emission tomography), które wykazały obecność połączeń kwetiapiny z receptorami 5HT2 i D2 do 12 godzin. Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności dawek większych niż 800 mg na dobę.

Bezpieczeństwo kliniczne

W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, u pacjentów ze schizofrenią lub epizodem manii w przebiegu choroby dwubiegunowej łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych była zbliżona w obu grupach (schizofrenia: 7,8% w grupie przyjmującej

kwetiapinę i 8,0% w grupie przyjmującej placebo; epizod manii w przebiegu choroby dwubiegunowej: 11,2% w grupie przyjmującej kwetiapinę i 11,4% w grupie przyjmującej placebo). W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, u pacjentów z chorobą maniakalno-depresyjną oraz depresją w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych, w grupie pacjentów otrzymujących kwetiapinę obserwowano większą częstość występowania objawów pozapiramidowych, niż w grupie placebo. W krótkotrwałych badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny i kontrolowanych placebo, u pacjentów z epizodem depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych w grupie otrzymującej kwetiapinę wynosiła 8,9% w porównaniu do 3,8% dla placebo.

W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem monoterapii u pacjentów z epizodami dużych zaburzeń depresyjnych łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 5,4% w grupie otrzymującej kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu oraz 3,2% w grupie placebo. W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z epizodami dużych zaburzeń depresyjnych łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 9,0% w grupie otrzymującej kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu oraz 2,3% w grupie placebo. Zarówno w grupie chorych z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej jak i zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi częstość występowania poszczególnych działań niepożądanych (np. akatyzji, zespołu pozapiramidowego, drżeń, dyskinez, dystonii, niepokoju, mimowolnych skurczów mięśni, nadaktywności psychomotorycznej i sztywności mięśni) nie przekraczała 4% w żadnej z badanych grup.

W krótkotrwałych badaniach klinicznych z ustaloną dawką (od 50 mg/dobę do 800 mg/dobę), kontrolowanych placebo (trwających od 3 do 8 tygodni), średnie zwiększenie masy ciała u pacjentów leczonych kwetiapiną wynosiło od 0,8 kg w przypadku dawki dobowej 50 mg do 1,4 kg w przypadku dawki dobowej 600 mg (mniejsze zwiększenie masy ciała występowało po podawaniu dawki 800 mg/dobę), w porównaniu do 0,2 kg w grupie otrzymującej placebo. Odsetek pacjentów leczonych kwetiapiną, u których zwiększenie masy ciała było >7% wynosił od 5,3% dla dawki 50 mg do 15,5% dla dawki 400 mg/dobę (mniejsze zwiększenie masy ciała występowało po podawaniu dawek od 600 mg do 800 mg/dobę), w porównaniu do 3,7% w grupie otrzymującej placebo.

Badania dotyczące zapobiegania nawrotom o dłuższym czasie trwania obserwacji były badaniami otwartymi przez określony czas (od 4 do 36 tygodni), w czasie którego pacjenci byli leczeni kwetiapiną. Następnie występowała faza randomizowanego odstawienia, podczas której pacjenci byli losowo przydzielani do grupy otrzymującej kwetiapinę lub placebo. W grupie pacjentów którzy otrzymali kwetiapinę, średnie zwiększenie masy ciała podczas trwania fazy otwartej badania wynosiło 2,56 kg, a w 48 tygodniu fazy randomizowanej- 3,22 kg, w porównaniu do wartości wyjściowej z początkowego okresu fazy otwartej badania. W grupie pacjentów, którzy otrzymali placebo, średnie zwiększenie masy ciała podczas trwania fazy otwartej badania wynosiło 2,39 kg, a w 48 tygodniu fazy randomizowanej- 0,89 kg, w porównaniu do wartości wyjściowej z początkowego okresu fazy otwartej badania.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej, częstość występowania działań niepożądanych dotyczących układu naczyniowego mózgu w przeliczeniu na 100 pacjentolat nie była większa w grupie leczonej kwetiapiną, niż w grupie otrzymującej placebo.

We wszystkich krótkoterminowych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1,5x109/l, częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby krwinek obojętnochłonnych <1,5x109/l wynosiła 1,9% u pacjentów otrzymujących kwetiapinę i 1,3% u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość wystąpienia wartości w zakresie >0,5-<1.0 x 109/L była taka sama (0,2%) w grupie pacjentów leczonych kwetiapiną jak w grupie pacjentów, którzy otrzymywali placebo.

We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych, kontrolowanych innym lekiem u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1,5x109/l) częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby krwinek obojętnochłonnych <1,5x109/l wynosiła 2,9%, natomiast częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby neutrofilów do wartości <0,5 -x 109/L występowała u 0,21% pacjentów leczonych kwetiapiną.

Leczenie kwetiapiną było związane z zależnym od dawki, zmniejszeniem stężenia hormonów tarczycy. Częstość występowania zmniejszenia stężenia TSH wynosiła 3,2% w grupie otrzymującej kwetiapinę w porównaniu do 2,7% w grupie placebo. Częstość wzajemnego, znaczącego klinicznie zmniejszenia stężenia zarówno T3 jak i T4 oraz TSH w tych badaniach klinicznych występowała rzadko, a obserwowane zmiany w stężeniu hormonów tarczycy nie były powiązane ze znaczącą klinicznie, objawową niedoczynnością tarczycy.

Zmniejszenie stężenia całkowitego oraz wolnego T4 było największe w pierwszych sześciu tygodniach leczenia kwetiapiną, nie odnotowano dalszego zmniejszania podczas długotrwałego leczenia. W około 2/3 wszystkich przypadków przerwanie leczenia kwetiapiną powodowało powrót stężenia całkowitego i wolnego T4 do wartości prawidłowych, niezależnie od czasu trwania leczenia.

Zaćma/zmetnienie soczewki

W badaniach klinicznych oceniających wpływ kwetiapiny na powstawanie zaćmy (200-800 mg/dobę) w porównaniu z rysperydonem (2-8 mg) u pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniami schizoafektywnymi, po 21 miesiącach ekspozycji na leczenie odsetek pacjentów ze zwiększeniem stopnia nieprzezroczystości soczewki nie był większy w grupie kwetiapiny (4%) w porównaniu do grupy, która otrzymywała rysperydon (10%).

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

W 3-tygodniowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo dotyczącym leczenia manii (n= 284 pacjentów z USA w wieku od 10 do 17 lat), badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny. U około 45% populacji pacjentów rozpoznano również ADHD. Przeprowadzono również 6-tygodniowe kontrolowane placebo badanie dotyczące leczenia schizofrenii (n=222 pacjentów w wieku od 13 do 17 lat). Z obu badań wykluczono pacjentów z rozpoznanym brakiem reakcji na kwetiapinę. Leczenie kwetiapiną rozpoczynano od dawki 50 mg na dobę i od 2. dnia zwiększano dawkę do 100 mg na dobę. Dawkę stopniowo zwiększano do docelowej (mania 400-600 mg na dobę, schizofrenia 400-800 mg na dobę) dodając 100 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach.

W badaniach dotyczących manii różnica w średniej zmianie LS (metoda najmniejszych kwadratów) w skali YMRS w punktacji ogólnej (YoungMania Rating Scale) (aktywne leczenie minus placebo) w porównaniu do wartości wyjściowych wyniosła -5,21 w grupie leczonych kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę i - 6,56 po dawce 600 mg/dobę. Wskaźnik odpowiedzi (poprawa w skali YMRS > 50%) wyniósł 64% w grupie leczonej kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę, 58% w grupie, gdzie podawana była dawka 600 mg/dobę i 37% w grupie stosującej placebo.

W badaniu dotyczącym schizofrenii różnica w średniej zmianie LS w skali PANSS w punktacji ogólnej (aktywne leczenie minus placebo) wyniosła -8,16 w grupie leczonej kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę i -9,29 w grupie stosującej kwetiapinę w dawce 800 mg/dobę. Nie wykazano przewagi ani w grupie leczonej dawką 400 mg/dobę, ani 800 mg/dobę w porównaniu z placebo pod względem odsetka pacjentów odpowiadających na leczenie (odpowiedź zdefiniowana jako > 30% redukcja w porównaniu z wartościami wyjściowymi w skali PANSS w punktacji ogólnej). Zarówno w przypadku badań dotyczących manii, jak i schizofrenii, stosowanie większych dawek związane było z niższym liczbowo wskaźnikiem odpowiedzi.

Nie są dostępne dane dotyczące postępowania w celu zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

Dodatkowe dane uzyskano z 26-tygodniowego otwartego badania będącego kontynuacją badania klinicznego (n=380 pacjentów) przy zastosowaniu kwetiapiny w dawkach od 400 do 800 mg na dobę. Stwierdzano zwiększenie ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, a zwiększenie apetytu, objawy pozapiramidowe i zwiększone stężenie prolaktyny były obserwowane częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych pacjentów (patrz punkt 4.4 i 4,8).

Objawy pozapiramidowe

W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat ze schizofrenią, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 12,9% dla kwetiapiny i 5,3% dla placebo, chociaż częstość poszczególnych objawów (np. akatyzja, drżenia, zespół pozapiramidowy, hipokinezja, niepokój, nadreaktywność ruchowa, sztywność mięśni, dyskinezy) nie przekraczała 4,1% w żadnej z badanych grup. W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u dzieci i młodzieży (od 10 do 17 lat) z manią w przebiegu choroby dwubiegunowej, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 3,6% dla kwetiapiny i 1,1% dla placebo. W długotrwałym, otwartym badaniu nad zastosowaniem kwetiapiny w przebiegu schizofrenii i choroby dwubiegunowej łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych (EPS) wymagających interwencji medycznej wynosiła 10%.

Zwiększenie masy ciała

W krótkotrwałych badaniach klinicznych u pacjentów pediatrycznych (od 10 do 17 lat) 17% pacjentów leczonych kwetiapiną i 2,5% placebo zwiększyło masę ciała > 7% ich wagi. W celu uwzględnienia prawidłowego wzrostu w dłuższym okresie, przyjęto, jako miernik klinicznie istotnej zmiany, zwiększenie o przynajmniej 0,5 standardowego odchylenia od wartości początkowych dla WMC. Po 26 tygodniach leczenia kwetiapiną 18,3% pacjentów spełniło to kryterium.

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym u pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią łączna częstość przypadków związanych z samobójstwem wynosiła 1,4% (2/147) dla kwetiapiny i 1,3% (1/75) dla placebo u pacjentów poniżej 18. roku życia. W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym u pacjentów pediatrycznych z chorobą dwubiegunową łączna częstość przypadków związanych z samobójstwem wynosiła 1% (2/193) dla kwetiapiny i 0% (0/90) dla placebo u pacjentów poniżej 18. roku życia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwetiapina po podaniu doustnym wchłania się dobrze i jest metabolizowana w dużym stopniu. Przyjmowanie z pokarmem nie ma znaczącego wpływu na biodostępność kwetiapiny.

Maksymalne stężenie molarne czynnego metabolitu, norkwetiapiny, w stanie stacjonarnym wynosi 35% stężenia kwetiapiny.

Farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny w zakresie zatwierdzonego dawkowania jest liniowa. Dystrybucja

Kwetiapina wiąże się w około 83% z białkami osocza.

Metabolizm

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Po podaniu kwetiapiny znakowanej izotopem radioaktywnym, w postaci niezmienionej wydalane jest z moczem i kałem mniej niż 5% substancji macierzystej.

Badania in vitro wykazały, że CYP3A4 jest głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny w układzie enzymatycznym cytochromu P450. Norkwetiapina jest tworzona i metabolizowana głównie przez CYP3A4.

Około 73% radioaktywności jest wydalane z moczem i 21% z kałem.

Ustalono, że in vitro kwetiapina i kilka jej metabolitów (w tym norkwetiapina) są słabymi inhibitorami ludzkiego cytochromu P450 l A2, 2C9, 2CI9, 2D6 i 3A4. Hamowanie CYP in vitro obserwowane jest tylko w stężeniach około 5 do 50 razy większych niż występujące u ludzi po podaniu dawek w zakresie od 300 do 800 mg na dobę. W związku z tymi wynikami badań in vitro, jest mało prawdopodobne, aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innymi lekami powodowało klinicznie znaczące zahamowanie metabolizmu innej substancji przez cytochrom P450. Badania u zwierząt wykazały, że kwetiapina może indukować enzymy cytochromu P450. Jednakże, w specyficznym badaniu interakcji u pacjentów z psychozą nie stwierdzono zwiększenia aktywności enzymów cytochromu P450 po podaniu kwetiapiny.

Eliminacja.

Okres półtrwania kwetiapiny i norkwetiapiny w fazie eliminacji wynosi odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Średnia wartość molarna frakcji wolnej kwetiapiny i czynnego metabolitu u ludzi, norkwetiapiny, jest wydalana z moczem < 5%.

Specjalne grupy pacjentów

Płeć

Kinetyka kwetiapiny nie różni się u mężczyzn i kobiet.

Osoby w podeszłym wieku

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest o 30 do 50% mniejszy w porównaniu z osobami dorosłymi w wieku od 18 do 65 lat.

Zaburzenia, czynności nerek

Średni klirens osoczowy kwetiapiny był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min/l ,73 m2pc.), jednak indywidualne wartości klirensu mieściły się w takim zakresie, jak u zdrowych osób.

Zaburzenia czynności wątroby

Średni klirens osoczowy kwetiapiny jest zmniejszony u około 25% u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami czynności wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie, w populacji z zaburzeniami czynności wątroby można spodziewać się zwiększonych stężeń w osoczu. U tych pacjentów może być konieczne dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Dane farmakokinetyczne uzyskano pobierając próbki do badań od 9 dzieci w wieku od 10 do 12 lat oraz od 12 nastolatków, którym podawano 400 mg kwetiapiny dwa razy na dobę w celu uzyskania stanu stacjonarnego. U dzieci i młodzieży (10-17 lat), stężenie substancji macierzystej, kwetiapiny, w osoczu w stanie stacjonarnym było ogólnie podobne do stężenia u osób dorosłych, chociaż Cmax u dzieci było w górnej granicy zakresu obserwowanego u dorosłych. Wartości AUC oraz Cmax czynnego metabolitu, norkwetiapiny, były odpowiednio większe o około 62% i 49% u dzieci (1012 lat) i o 28% oraz 14% u młodzieży, w porównaniu do osób dorosłych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W wielu badaniach genotoksyczności in vitro oraz in vivo nie było dowodów na genotoksyczność.

U zwierząt laboratoryjnych, przy istotnej klinicznie ekspozycji obserwowano następujące nieprawidłowości, które dotychczas nie zostały potwierdzone w długoterminowych badaniach klinicznych:

U szczurów obserwowano odkładanie barwnika w tarczycy, u małp Cynomolgus obserwowano przerost komórek pęcherzykowych tarczycy, zmniejszenie stężenia T3 w osoczu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby erytrocytów i leukocytów, a u psów obserwowano zmętnienie soczewki i zaćmę (informacje dotyczące zaćmy/zmętnienia soczewki - patrz punkt 5.1).

Mając na uwadze powyższe obserwacje, korzyści wynikające z leczenia kwetiapiną należy oceniać w porównaniu z ewentualnymi zagrożeniami i ryzykiem dla pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan, bezwodny Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Powidon K 27-32 Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 6cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan, bezwodny Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Powidon K 27-32 Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 6cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek żółty (E 172)

STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan, bezwodny Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Powidon K 27-32 Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 5cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane

Blister PVC/PE/PVdC/Aluminum.

Blistry zawierają: 6, 10, 20, 30, 50, 60 i 100 tabletek Opakowanie szpitalne: 50 tabletek

STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane

Blister PVC/PE/PVdC/Aluminum.

Blistry zawierają: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 i 180 tabletek Opakowanie szpitalne: 50 tabletek

STADAQUEL. 200 mg. tabletki powlekane

Blister PVC/PE/PVdC/Aluminum.

Blistry zawierają: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 i 180 tabletek Opakowanie szpitalne: 50 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADAQUEL, 25 mg, tabletki powlekane - Pozwolenie Nr: 15873 STADAQUEL, 100 mg, tabletki powlekane - Pozwolenie Nr: 15874 STADAQUEL, 200 mg, tabletki powlekane - Pozwolenie Nr: 15876

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.08.2009/ 03.08.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.08.2014

21

1

   Stężenie prolaktyny (pacjenci <18 lat): >20 ąg/l (>869,56 pmol/l), chłopcy: >26 ąg/l (>1130,428 pmol/l), dziewczynki w jakimkolwiek momencie. U mniej niż 1% pacjentów stężenie prolaktyny ulegało zwiększeniu do > 100 qg/l.

2

   W oparciu o zmiany powyżej klinicznie istotnego progu (na podstawie kryteriów Narodowego Instytutu Zdrowia) lub zwiększenie >20 mmHg ciśnienia skurczowego, lub >10 mmHg ciśnienia rozkurczowego

Stadaquel