+ iMeds.pl

Stomatosol (304 mg + 304 mg + 304 mg)/mlUlotka Stomatosol

Ulotka dołączona do opakowania :

INFORMACJA DLA PACJENTA STOMATOSOL

Gallae tinctura +Arnicae tinctura + Tormentillae tinctura Płyn do stosowania w jamie ustnej

Substancje czynne :

Skład produktu w przeliczeniu na 1 ml :

Nalewka z dębianki    - 304 mg ( Gallae tinctura )

Nalewka z arniki    - 304 mg (Arnicae tinctura )

Nalewka z kłączy pięciornika - 304 mg ( Tormentillae tinctura )

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek STOMATOSOL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku STOMATOSOL

3.    Jak stosować lek STOMATOSOL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek STOMATOSOL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.CO TO JEST LEK STOMATOSOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Stomatosol jest to lek w formie płynu barwy brunatno-czerwonej o swoistym zapachu ,wydawany bez recepty do zewnętrznego stosowania w jamie ustnej .W składzie produktu występują trzy substancje czynne : nalewka z dębianek ,nalewka z arniki , nalewka z kłączy pięciornika w ilości 304 mg na 1 ml każdej substancji .

Produkt stosowany jest jako tradycyjny środek ściągający w lekkich stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej , w zapaleniu dziąseł oraz w aftach.Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU STOMATOSOL Kiedy nie stosować leku STOMATOSOL:

-nie zaleca się stosowania produktu w przypadku nadwrażliwości na arnikę, inne składniki produktu lub na rośliny z rodziny złożonych ( Compositae-Asteraceae), np. rumianek , bylicę piołun.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Stomatosolu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosować tylko do wcierania i płukania ,nie połykać preparatu.

Etanol zawarty w produkcie (60-70 % v/v ) może powodować uczulenie u osób szczególnie wrażliwych oraz może podrażniać skórę i błony śluzowe jamy ustnej oraz wysuszać skórę.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu ,należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem .

Należy przestrzegać higieny jamy ustnej , regularnie szczotkować zęby i nie zaniedbywać wizyt lekarza stomatologa.

Inne leki i Stomatosol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane .

Ciąża i karmienie piersią

Preparat może być stosowany podczas ciąży jedynie w przypadkach , gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Preparat może być stosowany podczas karmienia piersią .

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek zastosowany zgodnie z ulotką nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK STOMATOSOL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Patyczek higieniczny lub tamponik o średnicy 2-3 cm zwilżyć taką ilością płynu , by nie przeciekał przez tamponik lub patyczek i delikatnie wcierać w chorobowo zmienione powierzchnie dziąseł i jamy ustnej. Preparat stosować 2-3 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

Do płukania - 1 łyżeczkę preparatu zmieszać z 3 łyżeczkami przegotowanej ostudzonej wody do temperatury 35-40 0 C, wymieszać łyżeczką przez 1-2 min . i płukać 2 razy na dobę .

Nie połykać płynu.

Dzieci poniżej 12 roku życia

Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 roku życia , chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku STOMATOSOL Należy przepłukać jamę ustną wodą.

Pominięcie zastosowania leku Stomatosol

Nie dotyczy

Przerwanie stosowania leku Stomatosol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek , lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych , należy koniecznie poinformować lekarza lub farmaceutę.

Może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej .

W przypadku podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ STOMATOSOL

Stomatosol przechowywać w pomieszczeniach suchych , w temperaturze poniżej 25 0 C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu .

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Stomatosol

Substancje czynne leku to : Nalewka z dębianęk ( Gallae tinctura ), Nalewka z arniki ( Arnicae tinctura ), Nalewka z kłączy pięciornika ( Tormentillae tinctura)

Jak wygląda lek Stomatosol i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci płynu .

Produkt leczniczy jest dostępny w opakowaniu zawierającym 15g , 45 g.płynu. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9 TEL:(44) 6158253(4)

FAX: (44) 6158253(4)

E-MAIL: elanda@elanda.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki { MM/RRRR }

Stomatosol

Charakterystyka Stomatosol

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Stomatosol

Gallae tinctura +Arnicae tinctura + Tormentillae tinctura

Płyn do stosowania w jamie ustnej ,(304 mg + 304 mg + 304 mg) /ml

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne :

1 ml preparatu zawiera 304 mg nalewki z dębianek (Tinctura Gallae ) + 304 mg nalewki z arniki (Tinctura Arnicae ) + 304 mg nalewki z kłączy pięciornika (Tinctura Tormentillae )

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do stosowania w jamie ustnej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie .którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu .

4.1. Wskazania do stosowania

Jako tradycyjny środek ściągający w lekkich stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej , w zapaleniu dziąseł oraz w aftach .

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

1. Produkt do stosowania w jamie ustnej . Patyczek higieniczny lub tamponik o średnicy 2-3 cm zwilżyć taką ilością płynu , by nie przeciekał przez tamponik lub patyczek i delikatnie wcierać w chorobowo zmienione powierzchnie dziąseł i jamy ustnej. Preparat stosować 2-3 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

2. Do płukania - 1 łyżeczkę preparatu zmieszać z 3 łyżeczkami przegotowanej ostudzonej wody do temperatury 35-40 0 C, wymieszać łyżeczką przez 1-2 min . i płukać 2-3 razy na dobę .

Nie połykać płynu.

Dzieci poniżej 12 roku życia

Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 roku życia , chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

4.3. Przeciwwskazania

Nie połykać płynu .

Nadwrażliwość na arnikę , na inne składniki preparatu lub na rośliny z rodziny złożonych ( Compositae/Asteraceae), np. rumianek , bylicę piołun.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem stosowania Stomatosolu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosować tylko do płukania i wcierania ,nie połykać preparatu.

Etanol zawarty w produkcie (60-70 % v/v ) może powodować uczulenie u osób szczególnie wrażliwych oraz może podrażniać skórę i błony śluzowe jamy ustnej oraz wysuszać skórę. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu ,należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem .

Należy przestrzegać higieny jamy ustnej , regularnie szczotkować zęby i nie zaniedbywać wizyt u lekarza stomatologa.

Jeżeli objawy nie ustępuj ą podczas stosowania produktu, konieczne jest zwrócenie się po poradę do farmaceuty lub lekarza.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie występuj ą

4.6.    Wpływ na płodność ,ciążę i laktację Ciąża

Preparat może być stosowany podczas ciąży jedynie w przypadkach , gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Preparat może być stosowany podczas karmienia piersią .

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych

4.8.    Działania niepożądane

Jak każdy lek , lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych , należy koniecznie poinformować lekarza lub farmaceutę.

Może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej .

W przypadku podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej należy przerwać stosowanie preparatu ,przepłukać j amę ustną wodą.

4.9. Przedawkowanie

Należy usunąć nadmiar płynu i przepłukać jamę ustną wodą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna : środki przeciwzakaźne i antyseptyczne do stosowania w jamie ustnej

Kod ATC : A 01 AB

Nie badano kompozycji składników czynnych zawartych w produkcie Stomatosol .Garbnikom zawartym w preparacie pochodzącym z kory dębu i kłączy pięciornika przypisuje się    działanie    ściągające.    Przyjmuje    się    ,że    garbniki    wiążą    się    z białkiem komórek

drobnoustrojów , dzięki czemu działają bakteriobójczo lub hamują ich rozwój.

Nalewce z arniki oraz zawartym w niej laktonom seskwitepenowym przypisuje się działanie antyseptyczne przeciwzapalne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Nie badano

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Laktony seswiterpenowe ,helenaliny i 11.13 dihydrohelenaliny wykazują działanie cytotoksyczne w stosunku do linii komórkowych GLC4 i COLO 320 . Nie wykazano działania mutagennego helenaliny w teście z Salmonella typhimurium .

Toksyczność ostra dla helenaliny po podaniu doustnym u owiec, myszy, szczurów i krolików wahała się LD50 od 85mg/kg do 150 mg /kg .

Toksyczność ostra dla czystego etanolu , po podaniu doustnym LDlo = 6000 mg/kg m.c. Etanol podrażnia skórę i błony śluzowe dróg oddechowych.

U osób szczególnie wrażliwych może wystąpić uczulenie .

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Stomatosol przechowywać w pomieszczeniach suchych , w temperaturze poniżej 25 0 C. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brunatnego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego zawierająca 15g lub 45 g produktu.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań .

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9 TEL: (44) 6158253(4)

FAX: (44) 6158253(4)

E-MAIL: elanda@elanda.pl

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0585

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.05.1990 r.;11.03.1999 r.;22.04.2004; 28.04.2005, 10.07.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.06.2008

11. DOZYMETRIA

Nie dotyczy

12.INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Nie dotyczy

Stomatosol