Imeds.pl

Strepsils Intensive Sprint 8,75 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strepsils Intensive Sprint, 8,75 mg, granulat

Flurbiprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Strepsils Intensive Sprint i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive Sprint

3.    Jak stosować lek Strepsils Intensive Sprint

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Strepsils Intensive Sprint

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Strepsils Intensive Sprint i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils Intensive Sprint zawiera flurbiprofen. Flurbiprofen należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę. Lek Strepsils Intensive Sprint jest stosowany w leczeniu dolegliwości gardła, takich jak podrażnienie, ból i obrzęk gardła.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive Sprint

Kiedy nie stosować leku Strepsils Intensive Sprint:

jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał:

•    uczulenie (nadwrażliwość) na flurbiprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Strepsils Intensive Sprint (wymienione w punkcie 6)

•    uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub jakikolwiek inny niesteroidowy lek przeciwzapalny

•    niewydolność wątroby, nerek lub serca

•    świszczący oddech, podrażnienie nosa lub swędzącą wysypkę (pokrzywka) po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub jakichkolwiek innych NLPZ

•    wrzody żołądka, krwawienie w obrębie żołądka lub jelit lub ciężkie zapalenie jelit

•    zaburzenia krwi, włączając zaburzenia krzepnięcia

Nie należy stosować leku Strepsils Intensive Sprint

•    jeśli pacjent jest leczony dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego (75 mg na dobę). Podczas leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego (do 75 mg na dobę) należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive Sprint

•    jeśli pacjent przyjmuje inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. celekoksyb, ibuprofen, diklofenak)

•    jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze (okresie trzech miesięcy) ciąży

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Strepsils Intensive Sprint i porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive Sprint, jeśli pacjent cierpi na poniższe dolegliwości:

•    astma

•    zakażenie bakteryjne (żółto-zielony śluz powodujący kaszel, ból zatok, ból gardła)

•    choroby nerek lub wątroby

•    choroby serca, przebyty udar mózgu lub zwiększone ryzyko wystąpienia tych chorób (np., jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu lub pacjent pali tytoń)

•    wysokie ciśnienie krwi

•    przewlekła choroba autoimmunologiczna (włączając toczeń rumieniowaty układowy)

•    regularne bóle głowy

•    jakakolwiek poważna choroba skóry (włączając zespół Stevensa i Johnsona)

•    fenyloketonuria, ponieważ Strepsils Intensive Sprint zawiera aspartam będący źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób chorujących na fenyloketonurię

•    osoby w podeszłym wieku, ponieważ są one bardziej podatne na wystąpienie działań niepożądanych wymienionych w ulotce

Inne leki i Strepsils Intensive Sprint

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

•    kwas acetylosalicylowy w małych dawkach (do 75 mg na dobę)

•    leki obniżające ciśnienie lub stosowane w niewydolności serca

•    leki moczopędne (diuretyki, włączając środki oszczędzające potas)

•    leki rozrzedzające krew (przeciwzakrzepowe)

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd, sulfinpirazon)

•    inne NLPZ lub steroidy (np. celekoksyb, ibuprofen, diklofenak, prednizolon)

•    mifepriston (lek stosowany w celu rozwiązania ciąży)

•    antybiotyki chinolonowe (np. ciprofloksacyna)

•    cyklosporyna lub takrolimus (hamują układ immunologiczny)

•    fenytoina (w leczeniu padaczki)

•    metotreksat (w leczeniu raka)

•    lit lub leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors - SSRI) (w leczeniu depresji)

•    doustne leki przeciwcukrzycowe (w leczeniu cukrzycy)

•    zydowudyna (w leczeniu zakażenia HIV)

•    kortykosteroidy (hormony steroidowe)

•    takrolimus (lek immunosupresyjny)

Stosowanie leku Strepsils Intensive Sprint z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania leku Strepsils Intensive Sprint.

Nieznane są efekty przyjmowania leku Strepsils Intensive Sprint z posiłkiem lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Strepsils Intensive Sprint należy do grupy leków, które mogą upośledzać płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne po zaprzestaniu stosowania leku. Nie wydaje się, aby sporadyczne stosowanie leku Strepsils Intensive Sprint wpływało na szanse zajścia w ciążę, jednakże, jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Nie należy stosować leku w ostatnim trymestrze (okres trzech miesięcy) ciąży. Jeśli pacjentka jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży lub jeśli karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Strepsils Intensive Sprint nie powinien mieć wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zawroty głowy i zaburzenia widzenia są możliwymi działaniami niepożądanymi stosowania NLPZ.

W przypadku wystąpienia takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważna informacja dla chorych na fenyloketonurię

Lek Strepsils Intensive Sprint zawiera aspartam, który stanowi źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Specjalne ostrzeżenia

Leki takie jak Strepsils Intensive Sprint mogą nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru mózgu. Ryzyko takie jest większe w przypadku przyjmowania dużych dawek lub długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki oraz czasu trwania leczenia (3 dni).

Jeśli pacjent ma na chorobę serca, przebył udar mózgu lub uważa, że może mieć zwiększone ryzyko wystąpienia tych chorób (np., jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu lub pali tytoń), należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

3.    Jak stosować lek Strepsils Intensive Sprint

Dla dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat. (Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat).

•    Wsypać zawartość saszetki do ust i poczekać, aż się rozpuści przed połknięciem.

•    Granulat powinien zacząć działać w ciągu 30 minut.

•    Stosować jedną saszetkę co 3-6 godzin, w razie potrzeby.

•    Nieznane są efekty przyjmowania leku Strepsils Intensive Sprint z posiłkiem lub na czczo.

   Nie należy stosować więcej niż 5 saszetek w ciągu 24 godzin.

Saszetki przeznaczone są wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Należy przyjmować najmniejszą możliwą liczbę saszetek przez najkrótszy czas konieczny do uśmierzenia objawów.

Nie należy stosować leku Strepsils Intensive Sprint przez okres dłuższy niż 3 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Jeśli nie ma poprawy lub nastąpiło pogorszenie, lub jeśli pojawiły się nowe objawy, np. zakażenie bakteryjne, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Strepsils Intensive Sprint

Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub udać się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania mogą obejmować: nudności, wymioty, bóle brzucha, rzadziej biegunkę, szum w uszach, ból głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią poniższe objawy:

   Objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: oddawanie stolca z obecnością krwi, smoliste stolce, wymioty z domieszką krwi lub obecność ciemnych cząstek wyglądających jak fusy od kawy.

   Bardzo rzadkie reakcje alergiczne, takie jak astma, nieoczekiwany świszczący oddech, duszności, obrzęk twarzy, warg lub języka, reakcje skórne (np. pokrzywka, swędząca wysypka), omdlenie.

   Dolegliwości brzuszne, takie jak niestrawność, zgaga, bóle brzucha i inne dolegliwości żołądka.

Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10)

•    Dyskomfort w jamie ustnej, np. uczucie pieczenia lub ciepła w ustach

Często (występują u więcej niż 1 pacjenta na 100):

•    Bóle brzucha, nudności, biegunka

•    Suchość lub mrowienie w jamie ustnej, owrzodzenia w jamie ustnej

•    Stany grypopodobne

•    Zakażenia górnych dróg oddechowych (zakażenia gardła)

•    Bóle głowy, zawroty głowy

•    Kaszel, podrażnienie gardła lub świszczący oddech

Niezbyt często (występują u więcej niż 1 pacjenta na 1000)

•    Powiększone węzły chłonne

•    Ból ucha, zakażenie ucha, zakażenie oka

•    Suchość w gardle, suchość w jamie ustnej, uczucie pieczenia w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia jamy ustnej i gardła, trudności w przełykaniu, zakażenia dziąseł, zmniejszenie wrażliwości jamy ustnej

•    Zapalenie krtani, zapalenie gardła, zakażenie migdałków (angina), opryszczka jamy ustnej, bezgłos, dysfonia

•    Zaczerwienienie gardła, uczucie odrętwienia w gardle

•    Kichanie, niedrożność nosa, uczucie dyskomfortu w nosie

•    Wymioty, rozstrój żołądka, zaparcia, dyskomfort w jamie brzusznej

•    Bóle pleców, bóle stawów

•    Zaburzenia snu: senność, trudności w zasypianiu

•    Zaburzenia oddychania: duszność, astma, szmery płucne (furczenia, rzężenia), dyskomfort w klatce piersiowej, zakażenia dolnych dróg oddechowych

•    Krwawienie z nosa, ból nosa, katar, zapalenie zatok

•    Wysypka skórna i świąd

•    Gorączka, mokry kaszel, przeziębienie, migrena

•    Zwiększona potliwość

•    Zakażenia wirusowe, grypa

•    Zwiększenie ilości wydzieliny w górnych drogach oddechowych

Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000)

•    Uczucie dyskomfortu w uchu, niedrożność ucha, utrata słuchu

•    Podrażnienie, świąd i zaczerwienienie oka, zapalenie spojówek, nieostre widzenie, zwiększone łzawienie

•    Suchy, obrzękły lub obłożony język, utrata czucia smaku

•    Obrzęki w jamie ustnej (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), obrzęk gardła, powikłania po anginie (ropień okołomigdałkowy)

•    Kołatanie serca, ból w klatce piersiowej

•    Zawroty głowy, nadwrażliwość na światło, niedrożność zatok

•    Wiatry (wzdęcia), czarne, smoliste stolce

•    Krwioplucie

•    Ból dziąseł, krwawienie z dziąseł, owrzodzenia dziąseł

•    Zgaga

•    Trądzik, sucha skóra, wyprysk, łuszczyca, grudki na skórze

•    Uderzenia gorąca, pragnienie, odwodnienie, wzrost temperatury ciała

•    Obrzęk stawów, ból szyi, skurcze mięśni, bóle kończyn

•    Wrażenie ciała obcego, dreszcze

•    Stan splątania, niezwykłe sny

•    Zapalenie oskrzeli, skurcz oskrzeli, alergia sezonowa, duszność

•    Fizyczne osłabienie, wyczerpanie

•    Obrzęk twarzy, obrzęk nóg

•    Zakażenia dróg moczowych, kandydoza sromu i pochwy, zwiększenie częstości oddawania moczu, nieprawidłowa barwa moczu

•    Przedłużająca się menstruacja

•    Wzrost stężenia glukozy we krwi

•    Zaburzenia czynności nerek (np. śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, niewydolność nerek)

•    Zaburzenia hematologiczne (np. niedokrwistość, wydłużenie czasu krwawienia)

•    Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10000)

•    Zaburzenia wątroby powodujące żółtaczkę (zażółcenie skóry i białkówki oka)

•    Poważne zaburzenia skóry, np. zespół Stevensa i Johnsona (wysypka skórna i pęcherze, owrzodzenie jamy ustnej i oka), zespół Lyella (zaczerwienienie, tkliwość i złuszczanie się skóry)

Inne działania niepożądane (zgłaszane dla podobnych NLPZ, np. ibuprofenu):

•    Zapalenie żołądka (bardzo rzadko)

•    Rzadko występujące, niewielkie zwiększenie ryzyka ataku serca, wysokiego ciśnienia krwi i zapalenia mózgu

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Strepsils Intensive Sprint

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Strepsils Intensive Sprint:

Substancją czynną (aktywny składnik leku) jest flurbiprofen 8,75 mg. Pozostałe składniki to: mannitol, ksylitol, sodu wodorowęglan, karbomer, kwas cytrynowy bezwodny, Cool Mix for Mint Flavour, sodu chlorek, aromat mięty pieprzowej, aspartam (E 951) i krzemu dwutlenek.

Jak wygląda lek Strepsils Intensive Sprint i co zawiera opakowanie

Lek Strepsils Intensive Sprint ma postać białego lub kremowego luźnego granulatu o charakterystycznym, miętowym zapachu i smaku.

Opakowanie zawiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lub 16 saszetek.

Saszetka w tekturowym pudełku lub plastikowo - tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

Wytwórca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited Thane Road, Nottingham NG90 2DB Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 801 88 88 07

Data zatwierdzenia ulotki: