+ iMeds.pl

Sudafed muco na kaszel mokry 100 mg/5 mlUlotka Sudafed muco na kaszel mokry

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sudafed Muco na kaszel mokry, 100 mg/5 ml, roztwór doustny

Guaifenesinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■ Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■ Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sudafed Muco na kaszel mokry i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed Muco na kaszel mokry

3.    Jak stosować lek Sudafed Muco na kaszel mokry

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sudafed Muco na kaszel mokry

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Sudafed Muco na kaszel mokry i w jakim celu się go stosuje

Sudafed Muco na kaszel mokry zawiera gwajafenezynę, która jest zaliczana do leków wykrztuśnych. Łagodzi mokry (produktywny) kaszel przez rozrzedzanie wydzieliny, co ułatwia jej odkrztuszanie.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed Muco na kaszel mokry Kiedy nie stosować leku Sudafed Muco na kaszel mokry

■    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 oraz punkt 2).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sudafed Muco na kaszel mokry

Przed zażyciem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

■ jeśli kaszel u pacjenta utrzymuje się dłużej niż 7 dni, nawraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywy ból głowy,

■    jeśli u pacjenta występuje uporczywy kaszel, który może być spowodowany astmą,

■ jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością śluzu (wydzieliny),

■    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek,

■    jeśli pacjent spożywa alkohol.

Wpływ na badania laboratoryjne

Jeśli pacjentowi zlecono badanie moczu, ważne jest, aby poinformował on lekarza lub pielęgniarkę o przyjmowaniu aktualnie lub ostatnio leku Sudafed Muco na kaszel mokry, gdyż jego stosowanie może wpłynąć na wyniki badania.

Stosowanie innych leków

Należy zawsze powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub

ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

■    Nie zaleca się stosowania leku Sudafed Muco na kaszel mokry z innymi lekami na kaszel (leki przeciwkaszlowe lub leki hamujące kaszel), gdyż mogą one zakłócać działanie tego leku.

Stosowanie leku Sudafed Muco na kaszel mokry z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z jedzeniem, piciem lub bez jedzenia i picia.

Ciąża i karmienie piersią

■    Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. Leku nie należy podawać w okresie ciąży, chyba że tak zaleci lekarz.

■    Nie należy stosować tego leku podczas karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy spodziewać się wpływu leku Sudafed Muco na kaszel mokry na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pacjent nie czuje się dobrze, nie powinien prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sudafed Muco na kaszel mokry

■    4,7 % obj. etanolu (alkoholu), tzn. do 400 mg na dawkę, co odpowiada w przybliżeniu 10 ml piwa lub 4 ml wina na dawkę 10 ml. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup podwyższonego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby, nerek lub z padaczką.

■ Czerwony barwnik - czerwień koszenilowa (E124) może powodować reakcje alergiczne.

■    17,6 mg sodu w dawce 10 ml. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

■ Glukoza i fruktoza. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sudafed Muco na kaszel mokry

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem zawartym w ulotce lub z zaleceniami farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Roztwór przyjmuje się wyłącznie doustnie.

■    Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Wiek

Dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Pacjenci w wieku podeszłym

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

lub nerek

Dwie łyżki po 5 ml (łącznie 10 ml) syropu 4 razy na dobę

Jak u pacjentów dorosłych Nie podawać

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

■    NIE przyjmować więcej niż 4 dawki (40 ml) w ciągu 24 godzin.

■    Należy poinformować lekarza, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sudafed Muco na kaszel mokry

Jeżeli przyjęto większą dawkę leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala; należy zabrać ze sobą tę ulotkę i opakowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować wystąpienie kamieni nerkowych.

Objawy mogą obejmować:

rozstrój żołądka, nudności i senność.

Pominięcie zastosowania leku Sudafed Muco na kaszel mokry

Należy zawsze przyjmować lek zgodnie z zaleceniami dawkowania. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie przyjmować więcej niż 4 dawki (40 ml) w ciągu 24 godzin.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sudafed Muco na kaszel mokry może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

■    reakcje alergiczne, w tym wysypka skórna (może być nasilona i obejmować pęcherze na skórze i złuszczanie skóry) oraz świąd.

Łagodne objawy, które mogą wystąpić, to:

■    nudności lub wymioty,

■    ból brzucha i biegunka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Sudafed Muco na kaszel mokry

■    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

■    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

■    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (butelka w tekturowym pudełku) w celu ochrony przed światłem. Nie stosować, jeśli zamknięcie butelki zakupionego leku jest uszkodzone.

■    Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku tekturowym po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Można stosować w ciągu 4 tygodni po pierwszym otwarciu.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Sudafed Muco na kaszel mokry

Substancją czynną leku jest gwajafenezyna. Każdy ml roztworu doustnego zawiera 20 mg gwajafenezyny. Każde 10 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg gwajafenezyny.

Pozostałe składniki: guma ksantan, sodu chlorek, sacharyna sodowa, amonowy glicyryzynian, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, makrogologlicerolu hydroksystearynian, lewomentol, aromat malinowy F2126 (zawiera etanol, glukozę i fruktozę), glicerol, makrogol 1500, glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, sodu benzoesan, czerwień koszenilowa (E 124), karmel 170 (E 150 d) (zawiera glukozę).

(Więcej informacji o niektórych składnikach leku podano w punkcie 2).

Jak wygląda lek Sudafed Muco na kaszel mokry i co zawiera opakowanie

Sudafed Muco na kaszel mokry jest czerwonym roztworem, przezroczystym do lekko opalizującego, wyłącznie do stosowania doustnego.

Jest dostępny w butelce z oranżowego szkła o pojemności 150 ml z zakrętką z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przed dziećmi.

Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania.

Wytwórca: Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia, Luksemburg: Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop

Bułgaria: Hexpectoral Mentol

Cypr: Benylin Mucus Cough

Czechy: OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml

Estonia: Sudafed Broncho Menthol

Grecja: Hexacough

Hiszpania: Iniston Expectorante 20 mg/ml Solución Oral Sabor Menta

Irlandia: Benylin Phlegm Cough Menthol 100mg/5ml Oral Solution

Litwa, Łotwa: Actifed Menthol 20mg/ml Syrup

Polska: Sudafed Muco na kaszel mokry

Portugalia: Cetusse Mucus Mentol

Rumunia: Hexpectoral Mentol 20mg/ml Solutie Orala

Słowacja: OlynMuco s prichut’ou mentolu 20 mg/ml

Słowenia: Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina

Wielka Brytania: Benylin Mucus Cough Menthol flavour 100mg/5ml oral solution

Włochy: Actigrip Tosse Mucolitico “Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale”

Data zatwierdzenia ulotki: 20.02.2014

Sudafed Muco na kaszel mokry

Charakterystyka Sudafed muco na kaszel mokry

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sudafed Muco na kaszel mokry, 100 mg/5 ml, roztwór doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg gwajafenezyny (100 mg w 5 ml) (Guaifenesinum). Ponadto każdy ml roztworu zawiera:

Etanol 39,7 mg

Czerwień koszenilową (E 124) 0,05 mg

Sód 1,8 mg

Glukozę

Fruktozę

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny.

Czerwony płyn, przezroczysty do lekko opalizującego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy jest wskazany w celu ułatwienia odkrztuszania i rozrzedzenia wydzieliny oskrzelowej związanej z produktywnym kaszlem u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Do stosowania doustnego: 10 ml (200 mg gwajafenezyny) 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa: 40 ml (800 mg gwajafenezyny).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Niezalecany.

Osoby w wieku podeszłym

Dawkowanie jak u dorosłych.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek należy zachować ostrożność.

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, nawraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego nie należy stosować w przypadku kaszlu uporczywego lub przewlekłego, takiego jak w przebiegu astmy, lub jeśli towarzyszy mu zwiększone wydzielanie, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Uporczywy kaszel może być objawem ciężkich schorzeń. Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków przeciwkaszlowych.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera 4,7% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 400 mg na dawkę, co jest równoważne w przybliżeniu 10 ml piwa lub 4 ml wina na dawkę 10 ml. Może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub nerek lub z padaczką.

Produkt leczniczy zawiera czerwony barwnik - czerwień koszenilową (E124), który może powodować reakcje alergiczne.

Produkt leczniczy zawiera 17,6 mg sodu w dawce 10 ml. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli w ciągu 24 godzin od podania dawki produktu leczniczego zostanie pobrana próbka moczu, metabolit gwajafenezyny może spowodować zmianę barwy w oznaczeniach laboratoryjnych kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA).

Leków wykrztuśnych, takich jak gwajafenezyna, nie należy stosować jednocześnie z lekami hamującymi kaszel, gdyż ich jednoczesne stosowanie jest nieuzasadnione i pacjenci mogą być niepotrzebnie narażani na wystąpienie działań niepożądanych.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z gwajafenezyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania gwajafenezyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na rozrodczość są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sudafed Muco na kaszel mokry u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących środków antykoncepcyjnych.

Karmienie piersią

Gwajafenezyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. Brak wystarczających informacji na temat wpływu gwajafenezyny na noworodki/niemowlęta. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu leczniczego Sudafed Muco na kaszel mokry, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka, wynikające z karmienia piersią i korzyści dla matki, wynikające z leczenia.

Płodność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna wpływa niekorzystnie na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Gwajafenezyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania gwajafenezyny mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym świąd i pokrzywka, wysypka (częstość nieznana).

Zaburzenia żołądka i jelit: ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty (częstość nieznana).

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Do objawów przedawkowania mogą należeć uczucie dyskomfortu w obrębie żołądka i jelit, nudności i senność.

Przyjmowana w nadmiarze gwajafenezyna może spowodować kamicę nerkową.

Leczenie

Leczenie powinno być objawowe i wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w przebiegu kaszlu i przeziębienia, leki wykrztuśne. Kod ATC: R05C A03.

Uważa się, że gwajafenezyna wywołuje działanie farmakologiczne, pobudzając receptory błony śluzowej żołądka. Zwiększa to wydzielanie z gruczołów w przewodzie pokarmowym i jednocześnie wypływ wydzieliny z gruczołów znajduj ących się w drogach oddechowych. Powoduje to zwiększenie objętości i zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej. Do innych działań mogą należeć pobudzanie zakończeń nerwu błędnego w gruczołach wydzielniczych oskrzeli oraz pobudzanie niektórych ośrodków w mózgu, które z kolei zwiększają przepływ płynu w drogach oddechowych. Działanie wykrztuśne gwajafenezyny występuje w ciągu 24 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie ma dostępnych informacji dotyczących farmakokinetyki gwajafenezyny w szczególnych populacjach.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym gwajafenezyna jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego, dane dotyczące jej farmakokinetyki są jednak ograniczone. Po podaniu 600 mg gwajafenezyny zdrowym dorosłym ochotnikom Cmax wynosiło w przybliżeniu 1,4 pg/ml, zaś tmax występował w przybliżeniu 15 minut po podaniu produktu leczniczego.

Dystrybucja

Brak informacji dotyczących dystrybucji gwajafenezyny u człowieka.

Metabolizm i wydalanie

Wydaje się, że gwajafenezyna ulega utlenianiu i demetylacji. Po podaniu doustnym gwajafenezyny w dawce 600 mg 3 zdrowym ochotnikom płci męskiej t/ wynosił w przybliżeniu 1 godzinę, zaś po około 8 godzinach produkt leczniczy był niewykrywalny we krwi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna ma działanie rakotwórcze. Mutagenność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna ma działanie mutagenne. Teratogenność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna ma działanie teratogenne. Płodność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna wpływa niekorzystnie na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Guma ksantan Sodu chlorek Sacharyna sodowa Amonowy glicyryzynian Sodu benzoesan Kwas cytrynowy bezwodny Sodu cytrynian

Makrogologlicerolu hydroksystearynian Lewomentol

Aromat malinowy F2126 (zawiera etanol, glukozę i fruktozę) Karmel 170 (E 150 d) (zawiera glukozę)

Czerwień koszenilowa (E 124)

Glicerol Makrogol 1500 Glikol propylenowy Etanol 96%

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania 150 ml

Butelka ze szkła oranżowego typu III z zakrętką HDPE/PP, zawierającą wkładkę z PET oraz pierścień zabezpieczający przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Do opakowania może być dołączona miarka dozująca z tworzywa sztucznego z podziałką 10 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa (należy je usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami). Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19851

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.03.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.02.2014

5

Sudafed Muco na kaszel mokry