Imeds.pl

Sudafed Muco Na Kaszel Mokry O Smaku Cytryny I Miodu 100 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu, 100 mg/5 ml, syrop

Guaifenesinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■ Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■ Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po tygodniu, należy skontaktować się z lekarzem.

■ Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

3.    Jak stosować lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu i w jakim celu się go stosuje

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu łagodzi mokry kaszel.

Zawiera gwajafenezynę (środek wykrztuśny), która rozrzedza wydzielinę z płuc, co ułatwia jej odkrztuszanie.

Nie powoduje senności. Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Kiedy nie stosować leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

■ jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 oraz punkt 2).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Przed zażyciem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

■    jeśli kaszel u pacjenta utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień, nawraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywy ból głowy,

■ jeśli u pacjenta występuje uporczywy kaszel, który może być spowodowany astmą,

■    jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością śluzu (wydzieliny),

■    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek,

■    jeśli pacjent spożywa alkohol.

Stosowanie innych leków

Należy zawsze powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaleca się stosowania tego leku z innymi lekami na kaszel (leki przeciwkaszlowe lub leki hamujące kaszel), gdyż mogą one zakłócać

działanie tego leku. Lek może wpływać na wyniki analiz moczu, jeśli badanie zostało przeprowadzone w ciągu 24 godzin od jego przyjęcia. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę przyjmującego próbkę moczu o stosowaniu tego leku.

Stosowanie leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z jedzeniem lub piciem lub bez jedzenia lub picia.

Lek zawiera około 2 g sacharozy w dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. Leku nie należy podawać w okresie ciąży, chyba że lekarz tak zaleci.

Nie należy stosować tego leku podczas karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy spodziewać się wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pacjent nie czuje się dobrze, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu zawiera:

■    4,7% obj. etanolu (alkoholu), tzn. do 400 mg na dawkę, co odpowiada w przybliżeniu 10 ml piwa lub 4 ml wina na dawkę 10 ml. Może być to szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania syropu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup podwyższonego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub

z padaczką.

■    glukozę i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zawiera około 2 g sacharozy w dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

3. Jak stosować lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem zawartym w ulotce lub z zaleceniami farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Syrop przyjmuje się wyłącznie doustnie.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Wiek

Dawka

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat Dzieci w wieku poniżej 12 lat Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

10 ml (dwie łyżki po 5 ml) 4 razy na dobę Nie podawać

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

NIE przyjmować więcej niż 4 dawki (40 ml) w ciągu 24 godzin.

Należy poinformować lekarza, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu tygodnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Jeżeli przyjęto większą dawkę leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala; należy zabrać ze sobą tę ulotkę i opakowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować wystąpienie kamieni nerkowych.

Objawy mogą obejmować:

■ rozstrój żołądka, nudności i senność.

Pominięcie zastosowania leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Należy zawsze przyjmować lek zgodnie z zaleceniami dawkowania. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie przyjmować więcej niż 4 dawki (40 ml) w ciągu 24 godzin.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

■    reakcje alergiczne, w tym wysypka skórna (może być nasilona i obejmować pęcherze na skórze i złuszczanie skóry) oraz świąd.

Inne działania (lub objawy) niepożądane, które mogą wystąpić, to:

■    nudności lub wymioty,

■    ból brzucha i biegunka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować, jeśli zamknięcie butelki zakupionego leku jest uszkodzone.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Można stosować w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Substancją czynną leku jest gwajafenezyna. Lek zawiera 100 mg gwajafenezyny w każdych 5 ml. Ponadto lek zawiera: sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, karbomer, glicerol, etanol 96%, glukozę ciekłą, sacharoze, sukralozę, sodu benzoesan (E 211), karmel (E 150), aromaty: miodowy, cytrynowy, chłodzący, lewomentol, dający uczucie mrowienia, rozgrzewający, maskujący gorycz, środek poprawiający smak i wodę oczyszczoną.

(Więcej informacji o niektórych składnikach leku podano w punkcie 2).

Jak wygląda lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu i co zawiera opakowanie

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu jest syropem o barwie żółto-brązowej, wyłącznie do stosowania doustnego.

Jest dostępny w butelce z oranżowego szkła typu III o pojemności 150 ml z plastikową zakrętką, zawierającą wkładkę z PET z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci.

Podmiot odpowiedzialny

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania.

Wytwórca

Famar Orleans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Estonia

Grecja

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Wielka Brytania

Bronchosedal Mucus Honing & Citroen 20 mg/ml siroop Hexpectoral Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

Benylin Mucus Cough Warm Honey & Lemon Flavour 20 mg/ml Syrup

OlynMuco s pnchuti medu a citronu 20 mg/ml

Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml siirup

Hexacough Warm Honey and Lemon

ActiTussin Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop

ActiTussin Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Cetusse Mucus Mel e Limao 20 mg/ml Xarope

Hexpectoral Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

OlynMuco s prichut’ou medu a citrónu 20 mg/ml

Hexpectoral z okusom medu in limone 20 mg/ml sirup

Benylin 20 mg/ml sirap

Benylin Mucus Cough Honey & Lemon Flavour 20 mg/ml Syrup

Data zatwierdzenia ulotki: 20.02.2014