+ iMeds.pl

Sudafed muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu 100 mg/5 mlUlotka Sudafed muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu, 100 mg/5 ml, syrop

Guaifenesinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■ Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■ Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po tygodniu, należy skontaktować się z lekarzem.

■ Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

3.    Jak stosować lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu i w jakim celu się go stosuje

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu łagodzi mokry kaszel.

Zawiera gwajafenezynę (środek wykrztuśny), która rozrzedza wydzielinę z płuc, co ułatwia jej odkrztuszanie.

Nie powoduje senności. Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Kiedy nie stosować leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

■    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 oraz punkt 2).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Przed zażyciem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

■ jeśli kaszel u pacjenta utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień, nawraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywy ból głowy,

■ jeśli u pacjenta występuje uporczywy kaszel, który może być spowodowany astmą,

■    jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością śluzu (wydzieliny),

■    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek,

■    jeśli pacjent spożywa alkohol.

Stosowanie innych leków

Należy zawsze powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaleca się stosowania tego leku z innymi lekami na kaszel (leki przeciwkaszlowe lub leki hamujące kaszel), gdyż mogą one zakłócać

działanie tego leku. Lek może wpływać na wyniki analiz moczu, jeśli badanie zostało przeprowadzone w ciągu 24 godzin od jego przyjęcia. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę przyjmującego próbkę moczu o stosowaniu tego leku.

Stosowanie leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z jedzeniem lub piciem lub bez jedzenia lub picia.

Lek zawiera około 2 g sacharozy w dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. Leku nie należy podawać w okresie ciąży, chyba że lekarz tak zaleci.

Nie należy stosować tego leku podczas karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy spodziewać się wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pacjent nie czuje się dobrze, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu zawiera:

■    4,7% obj. etanolu (alkoholu), tzn. do 400 mg na dawkę, co odpowiada w przybliżeniu 10 ml piwa lub 4 ml wina na dawkę 10 ml. Może być to szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania syropu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup podwyższonego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub

z padaczką.

■    glukozę i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zawiera około 2 g sacharozy w dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

3. Jak stosować lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem zawartym w ulotce lub z zaleceniami farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Syrop przyjmuje się wyłącznie doustnie.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Wiek

Dawka

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat Dzieci w wieku poniżej 12 lat Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

10 ml (dwie łyżki po 5 ml) 4 razy na dobę Nie podawać

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

NIE przyjmować więcej niż 4 dawki (40 ml) w ciągu 24 godzin.

Należy poinformować lekarza, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu tygodnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Jeżeli przyjęto większą dawkę leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala; należy zabrać ze sobą tę ulotkę i opakowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować wystąpienie kamieni nerkowych.

Objawy mogą obejmować:

■ rozstrój żołądka, nudności i senność.

Pominięcie zastosowania leku Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Należy zawsze przyjmować lek zgodnie z zaleceniami dawkowania. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie przyjmować więcej niż 4 dawki (40 ml) w ciągu 24 godzin.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

■    reakcje alergiczne, w tym wysypka skórna (może być nasilona i obejmować pęcherze na skórze i złuszczanie skóry) oraz świąd.

Inne działania (lub objawy) niepożądane, które mogą wystąpić, to:

■    nudności lub wymioty,

■    ból brzucha i biegunka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować, jeśli zamknięcie butelki zakupionego leku jest uszkodzone.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Można stosować w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Substancją czynną leku jest gwajafenezyna. Lek zawiera 100 mg gwajafenezyny w każdych 5 ml. Ponadto lek zawiera: sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, karbomer, glicerol, etanol 96%, glukozę ciekłą, sacharoze, sukralozę, sodu benzoesan (E 211), karmel (E 150), aromaty: miodowy, cytrynowy, chłodzący, lewomentol, dający uczucie mrowienia, rozgrzewający, maskujący gorycz, środek poprawiający smak i wodę oczyszczoną.

(Więcej informacji o niektórych składnikach leku podano w punkcie 2).

Jak wygląda lek Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu i co zawiera opakowanie

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu jest syropem o barwie żółto-brązowej, wyłącznie do stosowania doustnego.

Jest dostępny w butelce z oranżowego szkła typu III o pojemności 150 ml z plastikową zakrętką, zawierającą wkładkę z PET z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci.

Podmiot odpowiedzialny

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania.

Wytwórca

Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans, Cedex 2, Francja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Estonia

Grecja

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Wielka Brytania

Bronchosedal Mucus Honing & Citroen 20 mg/ml siroop Hexpectoral Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

Benylin Mucus Cough Warm Honey & Lemon Flavour 20 mg/ml Syrup

OlynMuco s příchutí medu a citronu 20 mg/ml

Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml siirup

Hexacough Warm Honey and Lemon

ActiTussin Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop

ActiTussin Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Cetusse Mucus Mel e Limao 20 mg/ml Xarope

Hexpectoral Honey & Lemon 20 mg/ml syrup

OlynMuco s prichut’ou medu a citrónu 20 mg/ml

Hexpectoral z okusom medu in limone 20 mg/ml sirup

Benylin 20 mg/ml sirap

Benylin Mucus Cough Honey & Lemon Flavour 20 mg/ml Syrup

Data zatwierdzenia ulotki: 20.02.2014

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

Charakterystyka Sudafed muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu, 100 mg/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg gwajafenezyny.

Ponadto zawiera:

Etanol    0,0519 ml/ml

Glukozę    698,4    mg/ml

Sacharozę    199,8 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Przezroczysty syrop o barwie żółto-brązowej i charakterystycznym smaku miodu i cytryny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy jest wskazany w objawowym leczeniu produktywnego kaszlu u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat

Doustnie. 10 ml (200 mg gwajafenezyny) 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa: 40 ml (800 mg gwajafenezyny).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Niezalecany.

Osoby w wieku podeszłym

Dawkowanie jak u dorosłych.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek należy zachować ostrożność.

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, nawraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego nie należy stosować w przypadku kaszlu uporczywego lub przewlekłego, takiego jak w przebiegu astmy, lub jeśli towarzyszy mu zwiększone wydzielanie, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Uporczywy kaszel może być objawem ciężkich schorzeń. Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków przeciwkaszlowych.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera 4,7% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 400 mg na dawkę, co jest równoważne w przybliżeniu 10 ml piwa lub 4 ml wina na dawkę 10 ml. Może być to szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Produkt leczniczy zawiera około 2 g sacharozy w dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli w ciągu 24 godzin od podania dawki produktu leczniczego zostanie pobrana próbka moczu, metabolit gwajafenezyny może spowodować zmianę barwy w oznaczeniach laboratoryjnych kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA).

Leków wykrztuśnych, takich jak gwajafenezyna, nie należy stosować jednocześnie z lekami hamującymi kaszel, gdyż ich jednoczesne stosowanie jest nieuzasadnione i pacjenci mogą być niepotrzebnie narażani na wystąpienie działań niepożądanych.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z gwajafenezyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania gwajafenezyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na rozrodczość są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących środków antykoncepcyjnych.

Karmienie piersią

Gwajafenezyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. Brak wystarczających informacji na temat wpływu gwajafenezyny na noworodki/niemowlęta. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu leczniczego Sudafed Muco na kaszel mokry

0    smaku cytryny i miodu, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka, wynikające z karmienia piersią

1    korzyści dla matki, wynikające z leczenia.

Płodność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna wpływa niekorzystnie na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania gwajafenezyny mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty (częstość nieznana).

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, w tym świąd i pokrzywka, wysypka (częstość nieznana).

4.9 Przedawkowanie Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Do objawów przedawkowania mogą należeć ból brzucha, nudności i senność. Przyjmowana w nadmiarze gwajafenezyna może spowodować kamicę nerkową. Leczenie

Leczenie powinno być objawowe i wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu, leki wykrztuśne.

Kod ATC: R05CA03.

Uważa się, że gwajafenezyna wywołuje działanie farmakologiczne, pobudzając receptory błony śluzowej żołądka. Zwiększa to wydzielanie z gruczołów w przewodzie pokarmowym i jednocześnie wypływ wydzieliny z gruczołów znajdujących się w drogach oddechowych. Powoduje to zwiększenie objętości i zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej. Do innych działań mogą należeć pobudzanie zakończeń nerwu błędnego w gruczołach wydzielniczych oskrzeli oraz pobudzanie niektórych ośrodków w mózgu, które z kolei zwiększają przepływ płynu w drogach oddechowych. Działanie wykrztuśne gwajafenezyny występuje w ciągu 24 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Szczególne populacje

Brak informacji dotyczących farmakokinetyki gwajafenezyny w szczególnych populacjach. Wchłanianie

Po podaniu doustnym gwajafenezyna jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego, dane dotyczące jej farmakokinetyki są jednak ograniczone. Po podaniu 600 mg gwajafenezyny zdrowym dorosłym ochotnikom Cmax wynosiło w przybliżeniu 1,4 pg/ml, zaś tmax występował w przybliżeniu 15 minut po podaniu produktu leczniczego.

Dystrybucja

Brak informacji dotyczących dystrybucji gwajafenezyny u człowieka.

Metabolizm i wydalanie

Wydaje się, że gwajafenezyna ulega utlenianiu i demetylacji. Po podaniu doustnym gwajafenezyny w dawce 600 mg 3 zdrowym ochotnikom płci męskiej t/2 wynosił w przybliżeniu 1 godzinę, zaś po około 8 godzinach produkt leczniczy był niewykrywalny we krwi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna ma działanie rakotwórcze. Mutagenność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna ma działanie mutagenne. Teratogenność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna ma działanie teratogenne. Płodność

Nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy gwajafenezyna wpływa niekorzystnie na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Karbomer

Glicerol

Etanol 96%

Glukoza ciekła

Sacharoza

Sukraloza

Sodu benzoesan (E 211)

Aromaty:

Lewomentol

Aromat maskujący gorycz 84E260 Aromat miodowy SN781458 Aromat cytrynowy 557579CW8 Aromat chłodzący 539692T Aromat dający uczucie mrowienia 538723T Aromat rozgrzewający 538842T Bezalkoholowy środek poprawiający smak SC008414 (Aromaty zawierają glikol propylenowy i inne składniki aromatyczne) Karmel (E 150)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania 150 ml

Butelka ze szkła oranżowego typu III z plastikową zakrętką, zawierającą wkładkę z PET, z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20614

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.10.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.02.2014

5

Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu