+ iMeds.pl

Suprax 100 mg/5 mlUlotka Suprax

ULOTKA Wik? kC    k\ \MOUM AC,1 A WA UZNTKO YV mKA

Suprax


proszek do sporządzania zawiesiny doustnej


100 mg/5ml


(Cefiximum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, ponieważ może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Suprax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suprax

3.    Jak stosować lek Suprax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Suprax

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SUPRAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku to cefiksym (Cefiximum). Suprax jest doustnym antybiotykiem cefalosporynowym trzeciej generacji.

Ma działanie bakteriobójcze. Mechanizm działania leku opiera się na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Ze względu na dużą odporność cefiksymu na beta-laktamazy wiele patogenów opornych na penicyliny i cefalosporyny jest wrażliwych na cefiksym.

Suprax wykazuje aktywność wobec następujących drobnoustrojów:

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacticae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae,

MINISTERSTWO ZDROWIA '^iepartament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ui. Miodowa 15

Escherichia coli, Proteus mirabilis, gatunki z rodzaju Proteus (włącznie z gatunkami indolo-dodatnimi), Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxyloca, gatunki Enterobacter, Pasteurelia multocida, gatunki Providencia, gatunki Salmonella, Shigella, Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversas, Serratia marcescens.

Drobnoustroje oporne na działanie cefiksvmu:

Gatunki Pseudomonas, Enterococci, Listeria monocytogenes, większość szczepów Staphylococcus species (zarówno koagulazo-ujemnych i -dodatnich, jak i szczepów opornych na działanie metycyliny), większość szczepów bakterii beztlenowych

Wskazania do stosowania

Stosowany jest w leczeniu ostrych i przewlekłych zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na cefiksym:

zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc) (wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis)

zakażenia górnych dróg oddechowych (zakażenia nosa, gardła i uszu, jak np. zapalenie ucha środkowego (wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catharrhalis), zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła, (wywołane przez Streptococcus pyogenes)

niepowikłane zakażenia nerek i dróg moczowych (wywołane przez E. coli, Proteus mirabilis)

ostre rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (wywołane przez Neisseria gonorrhoeae).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPRAX Kiedy nie stosować leku Suprax

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na cefalosporyny lub na dowolną substancję pomocniczą (lub zanieczyszczenia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Suprax

-jeśli pacjent stosuje inne antybiotyki (3-laktamowe istnieje możliwość wystąpienia alergii krzyżowej. Z tego względu szczególna ostrożność należy zachować stosując lek u pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości silne objawy alergii lub astma oskrzelowa. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy natychmiast podać pacjentowi adrenalinę, tlen i lek sterydów)' oraz udrożnić drogi oddechowe.

-jeśli pacjent ma poważną niewydolność nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min/1,73 nĄ;

IV" ÍNISTERSTWO ZDROWIA 2    .Departament f'.. Styki Lekówe; i Farmacj,

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

-jeśli pacjent ma ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe, którym towarzyszą wymioty i biegunka; w takich przypadkach lek nie wchłania się w wystarczający sposób (przy tego typu dolegliwościach należy zastosować leczenie pozajelitowe odpowiednim antybiotykiem);

-jeśli przy stosowaniu długotrwałego lub ponownego leczenia może rozwinąć się nadkażenie wywołane przez oporne bakterie lub drożdżaki.

Leku Suprax nie należy stosować u wcześniaków i noworodków.

Ostrzeżenie dla pacjentów chorych na cukrzycę:

5 ml gotowej zawiesiny zawiera 2,5 g sacharozy (0,21 jednostek chlebowych).

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi ostra lub uporczywa biegunka, należy uwzględnić możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy! W takim przypadku należy przerwać leczenie preparatem i rozpocząć odpowiednią terapię. Nie zaleca się podawania leków hamujących perystaltykę.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Suprax z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

>    Stosowanie Supraxu z antybiotykami glikozydowymi, polimyksyną B, kolistyną, dużymi dawkami leków moczopędnych diuretycznych (np. furosemid) wymaga uważnej kontroli czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej istniejącymi zaburzeniami czynności nerek.

>    Jednoczesne stosowanie z probenecydem spowalnia wydalanie cefiksymu.

>    Podczas podawania cefiksymu jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne dikumarolu) lub lekami o właściwościach antyagregacyjnych (kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne), czas protrombinowy może być dłuższy.

>    Nifedypina zwiększa biodostępność cefiksymu.

>    Niektóre testy analityczne np. nieenzymatyczne testy na obecność cukru, test Combsa, test na czas protrombinowy mogą dać zmieniony wynik.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Oepariament Polityki Lekowej i Farmacj 00-952 Warszawa ui Miodowa 15

Ciąża i karmienia piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Suprax w ciąży, a szczególnie w pierwszym trymestrze.

W wyjątkowych sytuacjach można zastosować Suprax w ciąży, jeśli lekarz podejmie taką decyzję.

Nie należy stosować preparatu Suprax w czasie karmienia piersią.

Po rozpoczęciu leczenia tym antybiotykiem należy na czas leczenia przerwać karmienie piersią.

•    Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Suprax nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

•    Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek SUPRAX

Lek Suprax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania doustnego.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Suprax proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5ml, to:

Masa ciała

Dawka dobowa

poniżej 6 kg mc.

lx 2,5 ml (1x1/2 miarki) lub 2 x 1,25 ml (2x1/4 miarki)

6,0-12,5 kg mc.

1 x 5 ml (1x1 miarka) lub 2 x 2,5 ml (2x1/2 miarki)

12,5-25,0 kg mc.

1 x 10 ml (1x2 miarki) lub 2 x 5 ml (2x1 miarka)

25,0-37,5 kg mc.

1 x 15 ml (1x3 miarki) lub 2 x 7,5 ml (2x11/2 miarki)

powyżej 37,5kg mc. lub

wiek powyżej

1 x 20 ml (1x4 miarki) lub 2 x 10 ml (2x2 miarki)

12 lat

MINISTERSTWO ZL ROWi A Departament Polityki Lekowej i Farmacj 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Sposób przygotowania leku do stosowania: Przed przystąpieniem do sporządzania zawiesiny należy wstrząsnąć butelką, aby rozbić zawarty w niej proszek. Następnie napełnić butelkę świeżą wodą, do poziomu zaznaczonego na etykiecie i dobrze wstrząsnąć butelką. Pozostawić na chwilę zawiesinę do „odstania”, a następnie dopełnić wodą do poziomu zaznaczonego na etykiecie. Po ponownym, dokładnym wytrząśnięciu zawiesina jest gotowa do użycia.

Podczas przechowywania w temperaturze 25°C (temperatura pokojowa) zawiesina utrzymuje niezmienioną aktywność i smak przez okres 2 tygodni.

Każdorazowo przed podaniem należy silnie wstrząsnąć zawiesiną. Po wytrząśnięciu odstawić butelkę na chwilę, aby opadła powstała piana.

Zawiesinę z preparatu Suprax można sporządzać jedynie przy użyciu wody. Nie należy do tego celu stosować mleka ani soku.

-    U osób z niewydolnością nerek:

U osób z poważną niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć.

-    U osób, u których klirens kreatyniny wynosi poniżej 20 ml/min/1,73 m^;

U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat, u których klirens kreatyniny wynosi poniżej

20 ml/min/1,73 m^, zalecana dawka wynosi 1 x 200 mg. Odpowiednio u młodszych dzieci zalecana dzienna dawka cefiksymu wynosi 1 x 4 mg/kg.

•    Czas trwania leczenia:

O długości leczenia decyduje lekarz.

W większości chorób czas ten waha się od 7dol0 dni.

•    Stosowania leku Suprax z jedzeniem i piciem:

Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Tabletki należy przyjmować z dużą ilością płynu.

•    Stosowanie leku SUPRAX u dzieci:

U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się podawanie leku Suprax w zawiesinie.

•    Stosowanie leku SUPRAX u pacjentów w wieku podeszłym:

Pacjenci w wieku podeszłym ze względu na fizjologiczne, związane z wiekiem zmiany w organizmie są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych. Może u nich wystąpić skłonność do krwawienia wywołana przez niedobór witaminy K.

MINISTERSTWO ZD ROYv

Departament Polityki Lekowej i Farm 00-952 Warszawa

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Suprax :

Nieznane są objawy toksyczne po cefiksymie.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Suprax:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Suprax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zastosowano następujące określenia częstości występowania działań niepożądanych:

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób)

Niezbyt częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)

Rzadkie (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki.

Częste - występują biegunki lub rozwolnienie.

Niezbyt częste - pojawiają się ból żołądka, nudności i wymioty, może się pojawić wysypka (osutka, rumień), obserwowano ból głowy, może wystąpić odwracalny wzrost poziomu enzymów wątrobowych w surowicy (tranzsaminazy, fosfatazy zasadowej).

Rzadkie - utrata apetytu lub wzdęcia, świąd i zapalenie błony śluzowej, zawroty głowy, obserwowano zwiększenie liczby granulocytów we krwi, obserwowano w moczu przemijający wzrost stężenia azotu.

Bardzo rzadkie może wystąpić rzekomobloniaste zapalenie okrężnicy, obserwuje się rumień wielopostaciowy wysiękowy lub zespól Lyella, przemijającą nadmiernąruchliwość, podniesiony poziom kreatyniny, obserwuje się żółtaczkę wywołaną zapaleniem wątroby lub zastojem żółci.

Mogą wystąpić takie zmiany w morfologii krwi, jak zmniejszenie liczby białych krwinek, agranulocytoza, niedokrwistość plastyczna, małopłytkowość (parametry te wracają do normy po zakończeniu leczenia; mogą wystąpić zaburzenia krzepliwości krwi). W rzadkich przypadkach długotrwałe lub powhórnc stosowanie leku może wywołać nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami.

MINISTERSTWO ZDROWIA 1 jepaitemeni Polityki Lekowej: Farmacji 6    00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15

Nie można także wykluczyć zwiększonej podatności na wystąpienie drgawek.

Oprócz alergicznych reakcji skórnych, podczas stosowania doustnych cefalosporyn, obserwowano rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości o różnym przebiegu, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Reakcje nadwrażliwości występują jednak znacznie częściej po podaniu domięśniowym lub dożylnym.

Objawy ostrej reakcji nadwrażliwości obejmują: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani ze skurczem dróg oddechowych, kołatanie serca, duszność, niedociśnienie, mogące grozić wstrząsem. W takich przypadkach niezbędna jest interwencja lekarska.

Alergia wywołana uczuleniem na lek może, w rzadkich przypadkach , przejawiać się gorączką polekową oraz, bardzo rzadko reakcją typu choroby posurowiczej, anemią hemolityczną bądź śródmiąższowym zapaleniem nerek, występują takie zmiany w morfologii krwi, jak zmniejszenie liczby białych krwinek, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, malopłytkowość. Parametry te wracają do normy po zakończeniu leczenia. Mogą wystąpić zaburzenia krzepliwości krwi.

Biegunki, rozwolnienie, ból żołądka, nudności wymioty, utrata apetytu, wzdęcia, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy występują rzadziej w przypadku przyjmowania dziennej dawki w dawce jednorazowej.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów, należy natychmiast skontaktować sic z lekarzem prowadzącym.

Stosowanie wszystkich leków wiąże się z ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Z tego względu po zaobserwowaniu takich objawów jak wysypka skórna, swędzenie lub duszności, należy przerwać przyjmowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią,jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUPRAX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Suprax po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje.

MINISTERSTWO ZD ROW1A Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ut. Miodowa 15

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek SUPRAX

5 ml zawiesiny zawiera substancje czynną: 100mg cefiksymu (Ceflximum) w postaci 111,92 mg trójwodzianu cefiksymu

Inne składniki leku to: sodu benzoesan, guma ksantanowa, aromat truskawkowy, sztuczny Dragoco 9795485, sacharoza.

Jak wyglada Ick SUPRAX i co zawiera opakowanie

26 ,5 g proszku do sporządzania 50 ml zawiesiny doustnej pakowane jest do butelki i tekturowego pudełka z załączoną plastikową łyżeczką miarową.

53 g proszku do sporządzania 100 ml zawiesiny doustnej pakowane jest do butelki i tekturowego pudełka z załączoną plastikową łyżeczką miarową.

Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Pic.

Gyömröi út 19-21 1103 Budapeszt Węgry

Miejsce wytwarzania, gdzie następuje zwolnienie serii:

Merck Farma y Química, S.A.

Polígono Merck Barcelona- Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Gedeon Richter Plc S.A.

Przedstawicielstwo w Polsce ul. Królowej Marysieńki 70 02-954 Warszawa tel. 022 642-67-39

2008 -12- 0 4


Data opracowania ulotki:

tiSÍSTb' »<*<.


LKSTWüZíiRmxn*

DepartamemPo,i<y^ek ( ^

00-952 Warszawa bil- Miodowa is

8

Suprax

Charakterystyka Suprax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

SUPRAX 100 mg/5ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg cefiksymu (Cefiximum) w postaci cefiksymu trójwodzianu w ilości 111,92 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Biały granulat o truskawkowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Stosowany jest w leczeniu ostrych i przewlekłych zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na cefiksym:

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc) wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis

-    zakażenia górnych dróg oddechowych (zakażenia nosa, gardła i uszu, jak np. zapalenie ucha środkowego) wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catharrhalis), zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła (wywołane przez Streptococcus pyogenes)

-    niepowikłane zakażenia nerek i dróg moczowych (wywołane przez E. coli, Proteus mirabilis)

-    ostre rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (wywołane przez Neisseria gonorrhoeae).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

- Dawkowanie u dorosłych i dzieci przedstawiono w poniższej tabeli:

Masa ciała

Dawka dobowa

poniżej 6 kg

1x 2,5 ml (1x1/2 miarki) lub 2 x 1,25 ml (2x1/4 miarki)

6,0-12,5 kg

1 x 5 ml (1x1 miarka) lub 2 x 2,5 ml (2x1/2 miarki)

12,5-25,0 kg

1 x 10 ml (1x2 miarki) lub 2 x 5 ml (2x1 miarka)

25,0-37,5 kg

1 x 15 ml (1x3 miarki) lub 2 x 7,5 ml (2x11/2 miarki)

powyżej 37,5kg

lub wiek

1 x 20 ml (1x4 miarki) lub 2 x 10 ml (2x2 miarki)

powyżej

12 lat

Zawiesinę należy podawać przy użyciu załączonej łyżeczki (miarki) z zaznaczoną objętością 1,25; 2,5 oraz 5,0 ml.

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg substancji leczniczej.

-    Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek:

U osób z poważną niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć.

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, u których klirens kreatyniny wynosi poniżej 20 ml/min/1,73 m2, zalecana dawka wynosi 1 x 200 mg. Odpowiednio u młodszych dzieci zalecana dawka dobowa cefiksymu wynosi 1 x 4 mg/kg.

-    Dawkowanie w szczególnych przypadkach:

W przypadku leczenia niepowikłanych infekcji dróg moczowych u kobiet wystarczy kuracja 1-3 dniowa.

Niepowikłaną rzeżączkę można wyleczyć jednorazową dawką 400 mg cefiksymu. Skuteczność leczenia zakażeń rzeżączkowych powinna być skontrolowana hodowlą bakteryjną 3-4 dni po leczeniu.

O długości leczenia decyduje lekarz.

Czas trwania leczenia:


W większości chorób czas ten wynosi od 7do10 dni.

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana.

Nieznane są objawy toksyczne po cefiksymie.

W przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

• Sposób podawania: doustnie

Instrukcja opisująca sposób przygotowania leku przed podaniem, patrz punkt 6.6

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub na dowolną substancję pomocniczą (lub zanieczyszczenia).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się stosowanie proszku do sporządzania zawiesiny. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia alergii krzyżowej z innymi antybiotykami ß-laktamowymi.

Z tego względu szczególną ostrożność należy zachować stosuj ąc lek u pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości silne objawy alergii lub astma oskrzelowa. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy natychmiast podać pacjentowi adrenalinę, tlen i lek sterydowy oraz udrożnić drogi oddechowe.

Produktu Suprax nie należy stosować u wcześniaków i noworodków.

W przypadku poważnej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min/1,73 m2) należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu Suprax (patrz punkt 4.2).

Nie zaleca się stosowania produktu Suprax przy ostrych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, którym towarzyszą wymioty i biegunka, ponieważ w takich przypadkach lek nie wchłania się w wystarczający sposób (przy tego typu dolegliwościach należy zastosować leczenie pozajelitowe odpowiednim antybiotykiem).

Przy stosowaniu długotrwałego lub ponownego leczenia może rozwinąć się nadkażenie wywołane przez oporne bakterie lub drożdżaki.

Jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi ostra lub uporczywa biegunka, należy uwzględnić możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. W takim przypadku należy przerwać leczenie preparatem i rozpocząć odpowiednią terapię. Leczenie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy polega na wziernikowaniu esicy, odpowiednich badaniach bakteriologicznych, uzupełnianiu płynów, białek i elektrolitów. Jeżeli rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy nie ustępuje po odstawieniu leku Suprax lub jeżeli objawy są ciężkie lekiem z wyboru jest wankomycyna doustna. Należy wykluczyć inne przyczyny wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy.

Nie zaleca się podawania leków hamujących perystaltykę.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

5 ml gotowej zawiesiny zawiera 2,5 g sacharozy (0,21 jednostek chlebowych).

Ze względu ma zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ na wyniki testów laboratoryjnych:

Podczas stosowania preparatu Suprax istnieje możliwość uzyskania fałszywie pozytywnego wyniku nieenzymatycznego badania glukozy w moczu.

Jeśli Suprax jest podawany w leczeniu skojarzonym z antybiotykami aminoglikozydowymi, polimyksyną B, kolistyną lub dużymi dawkami leków moczopędnych z grupy diuretyków pętlowych (np. furosemidem) zalecana jest dokładna kontrola czynności nerek. Zalecenie to dotyczy szczególnie pacjentów, u których wystąpiła już wcześniej niewydolność nerek.

W pojedynczych przypadkach równoczesnego podawania cefalosporyn i kumarynopodobnych leków przeciwzakrzepowych obserwowano wydłużenie czasu protrombinowego.

U zdrowych ochotników nifedypina zwiększała biodostępność cefiksymu, jednak nie dowiedziono istotności klinicznej tego zjawiska.

Leki mukolityczne typu acetylocysteiny można podawać równocześnie z produktem Suprax.

4.6    Ciąża lub laktacja

Badania zdolności rozrodczych nie wykazały szkodliwego działania na płód. Jednak podanie cefiksymu w ciąży, szczególnie w pierwszym jej trymestrze, powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem stosunku ryzyka do korzyści zastosowania tego leku.

Cefiksym przenika przez łożysko. Stężenie cefiksymu we krwi pobranej z pępowiny osiąga do 1/6 - 1/2 poziomu oznaczonego w surowicy krwi matki.

Cefiksym nie przenika do mleka matki. Mimo to, cefiksym jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią, bądź też zaleca się przerwanie karmienia podczas leczenia produktem Suprax.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt Suprax nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często (>1/100 do <1/10) występują biegunki lub rozwolnienie.

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100) pojawiają się ból żołądka, nudności i wymioty,

Rzadko (>1/10000 do <1/1000) - utratę apetytu lub wzdęcia.

Bardzo rzadko (<1/10000) może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Wymienione działania niepożądane występuj ą rzadziej w przypadku przyjmowania dobowej dawki w dawce jednorazowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (patrz również reakcje nadwrażliwości):

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100) może pojawić się wysypka (osutka, rumień),

Rzadko (>1/10000 do <1/1000): świąd i zapalenie błony śluzowej.

Bardzo rzadko (<1/10000) obserwuje się rumień wielopostaciowy wysiękowy lub zespół Lyella.

W rzadkich przypadkach (<1/10000) długotrwałe lub powtórne stosowanie leku może wywołać nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko (>1/10000 do <1/1000): alergiczne reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani ze skurczem dróg oddechowych, kołatanie serca, duszność, niedociśnienie, mogące grozić wstrząsem), wstrząs anafilaktyczny. W takich przypadkach niezbędna jest interwencja lekarska. Reakcje nadwrażliwości występują jednak znacznie częściej po podaniu domięśniowym lub dożylnym.

Alergia wywołana uczuleniem na lek może, w rzadkich przypadkach (< 0,01%), przejawiać się gorączką polekową oraz, bardzo rzadko (< 0,01%) reakcją typu choroby posurowiczej, anemią hemolityczną, bądź śródmiąższowym zapaleniem nerek.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100) obserwowano ból głowy,

Rzadko (>1/10000 do <1/1000): zawroty głowy,

Bardzo rzadko (<1/10000) przemijającą nadmierną ruchliwość,

Nie można także wykluczyć zwiększonej podatności na wystąpienie drgawek.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko (>1/10000 do <1/1000) obserwowano zwiększenie liczby granulocytów we krwi, Bardzo rzadko (<1/10000) występuj ą takie zmiany w morfologii krwi, jak zmniejszenie liczby białych krwinek, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość. Parametry te wracają do normy po zakończeniu leczenia. Może wystąpić zaburzenie krzepliwości krwi.

Zaburzenie nerek i dróg moczowych:

Rzadko (>1/10000 do <1/1000) obserwowano w moczu przemijający wzrost poziomu azotu, Bardzo rzadko (<1/10000): podniesiony poziom kreatyniny.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100) może wystąpić odwracalny wzrost poziomu enzymów wątrobowych w surowicy (transaminazy, fosfatazy zasadowej).

Bardzo rzadko (<1/10000) obserwuje się żółtaczkę wywołaną zapaleniem wątroby lub zastojem żółci.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących objawów przedawkowania produktem Suprax.

Nie stosuje się hemodializy ani dializy otrzewnowej w celu eliminacji cefiksymu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Cefalosporyny trzeciej generacji, kod ATC: J01 DD 08. Preparat Suprax, zawierający substancję aktywną Cefiksym, jest doustnym antybiotykiem cefalosporynowym trzeciej generacji.

Ma działanie bakteriobójcze. Mechanizm działania preparatu opiera się na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Ze względu na dużą odporność cefiksymu na beta-laktamazy wiele patogenów opornych na penicyliny i cefalosporyny jest wrażliwych na cefiksym.

Suprax wykazuje aktywność wobec następujących drobnoustrojów:

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacticae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, gatunki z rodzaju Proteus (włącznie z gatunkami indolo-dodatnimi), Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, gatunki Enterobacter, Pasteurella multocida, gatunki Providencia, gatunki Salmonella, Shigella, Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversus, Serratia marcescens.

Drobnoustroje oporne na działanie cefiksymu:

Gatunki Pseudomonas, Enterococci, Listeria monocytogenes, większość szczepów Staphylococcus species (zarówno koagulazo-ujemnych i -dodatnich, jak i szczepów opornych na działanie metycyliny), większość szczepów bakterii beztlenowych

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po doustnym podaniu 400 mg cefksymu, lek osiąga średnie stężenia maksymalne w surowicy, wynoszące 2,5 - 4,9 pg/ml w ciągu trzech do czterech godzin po podaniu. Po doustnym podaniu 200 mg cefiksymu, lek osiąga średnie stężenia maksymalne w surowicy, na poziomie 1,49 - 3,25 pg/ml.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat lek podany w dawce 4 mg/kg osiąga średnie maksymalne stężenie w surowicy, wynoszące do 1,8 pg/ml, a w dawce 8 mg/kg - do 3,6 pg/ml.

Średnio 65% cefiksymu w krążeniu obwodowym wiąże się z białkami surowicy. Okres półtrwania fazy eliminacji cefiksymu wynosi 2-4 godzin, niezależnie od dawki i postaci farmaceutycznej.

Średnio od 10 do 20 % z 200-400 mg doustnej dawki cefiksymu jest, w ciągu 24 godzin, wydalane z moczem w formie niezmienionej. Stanowi to około 50-55% wchłoniętej frakcji leku.

Po jednorazowym doustnym podaniu 400 mg cefiksymu, stężenie leku w moczu osiąga wartości powyżej minimalnego stężenia hamującego (Minimal Inhibitory Concentration -MIC) w stosunku do wrażliwych drobnoustrojów, utrzymujące się przez ponad 24 godziny. Cefiksym osiąga wysokie stężenie w żółci. Podawanie 2 x 200 mg cefiksymu dziennie przez dwa dni, u pacjentów oczekuj ących na usunięcie woreczka żółciowego, prowadziło do średniego stężenia w żółci, wynoszącego 199,3 pg/ml w ciągu 13 do 17 godzin po podaniu ostatniej dawki. Średnio 10% podanej dawki wydzielane jest do żółci.

Oznaczono stężenie cefiksymu w następujących tkankach: migdałki (5 godzin po podaniu 4 mg/kg cefiksymu, średnie stężenie tkankowe w prawym i lewym migdałku osiągało odpowiednio 0,74 oraz 0,53 pg/g); tkanka płucna (7,8 godzin po podaniu 200 mg cefiksymu, średnie stężenie tkankowe wynosiło 0,99 pg/g, natomiast w 8 godzin po podaniu 400 mg cefiksymu, średnie stężenie tkankowe wynosiło 1,76 pg/g); wydzielina z ucha (w 2-3 godziny po podaniu 100 mg cefiksymu dwa razy na dobę podczas wielodniowego leczenia stężenie wynosiło ponad 1 pg/ml); plwocina (0,02-0,05 pg/ml po przyjęciu dawki 100 mg).

Brak danych dotyczących metabolizmu cefiksymu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na trzech gatunkach zwierząt (szczury, myszy i króliki) nie wykazały teratogennego działania cefiksymu. Cefiksym nie wykazuje również widocznego działania na płodność szczurów, ani na ich okołoporodowy oraz poporodowy rozwój.

Badania mutagenności, przeprowadzone w warunkach in vitro oraz in vivo, dały wynik negatywny. Z dużym prawdopodobieństwem można wykluczyć mutagenne działanie cefiksymu u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan,

Guma ksantanowa,

Aromat truskawkowy, sztuczny Dragoco 9/795485 Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

26.5    g proszku do sporządzania 50 ml zawiesiny doustnej pakowane jest do butelki i tekturowego pudełka z załączoną plastikową łyżeczką miarową.

53 g proszku do sporządzania 100 ml zawiesiny doustnej pakowane jest do butelki i tekturowego pudełka z załączoną plastikową łyżeczką miarową.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Przed przystąpieniem do sporządzania zawiesiny należy wstrząsnąć butelką, aby rozbić zawarty w niej proszek. Następnie napełnić butelkę świeżą wodą, do poziomu zaznaczonego na etykiecie i dobrze wstrząsnąć butelką. Pozostawić na chwilę zawiesinę do „odstania”, a następnie dopełnić wodą do poziomu zaznaczonego na etykiecie. Po ponownym, dokładnym wytrząśnięciu zawiesina jest gotowa do użycia.

Podczas przechowywania w 25°C (temperatura pokojowa) zawiesina utrzymuje niezmienioną aktywność i smak przez okres 2 tygodni.

Każdorazowo przed podaniem należy silnie wstrząsnąć zawiesiną. Po wytrząśnięciu odstawić butelkę na chwilę, aby opadła powstała piana.

Zawiesinę z preparatu Suprax można sporządzać jedynie przy użyciu wody. Nie należy do tego celu stosować mleka ani soku.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gedeon Richter Plc.

Gyömroi ut 19-21 1103 Budapeszt Węgry

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr 4057

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.03.1999 r.

22.04.2004    r.

29.04.2005    r.

04.11.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

10

Suprax