Imeds.pl

Syliflex 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek SYI.IFI.EX®' ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.


SYLIFLEX®

kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy tabletki powlekane 100 mg

SKŁAD

1 tabletka zawiera: kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy o zawartości 30 % flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę i 1,5 % fosforu - 100 mg.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną 2 %, kroskarmeloza sodowa. Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, lak indygotyny (E 132), lak żółcieni chinolinowej (E 104).

Dostępne opakowania: 10, 20 lub 40 sztuk.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

1.    Co to jest lek SYLIFLEX i w jakim celu się go stosuje

Preparat SYLIFLEX® zawiera w składzie kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy o zawartości 30% flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę. Stosowany jest tradycyjnie w proponowanych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Wskazania do stosowania:

Preparat stosuje się wspomagająco w zaburzeniach czynności wątroby.

Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): wg działania A 05 BA (leki stosowane w chorobach wątroby).

2.    Zanim zastosuje się lek SYLIFLEX®

Nie należy stosować leku SYLIFLEX®, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Zachować szczególną ostrożność stosując SYLIFLEX®: w przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub zażółcenia gałki ocznej) należy się zgłosić do lekarza.

Jeśli inne objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić kontynuowanie terapii.

Stosowanie u dzieci:

Ze względu na brak danych potwierdzaj ących bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża:

Ze względu na brak danych potwierdzaj ących bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych potwierdzaj ących bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn w ruchu:

Brak danych

Stosowanie innych leków:

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3.    Jak stosować lek SYLIFLEX

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to: 3 razy dziennie po 1 tabletce w chorobach przewlekłych, w stanach ostrych: 3 razy dziennie po 2 tabletki, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Lek należy przyjmować po jedzeniu.

W przypadku zażycia większej dawki leku SYLIFLEX niż zalecana:

Dotychczas nie zaobserwowano objawów przedawkowania.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, SYLIFLEX® może powodować działania niepożądane.

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Sporadycznie może wystąpić łagodne działanie przeczyszczające.

U niektórych osób w czasie stosowania leku SYLIFLEX® mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku SYLIFLEX

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego. Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 88 61 800 fax +48 61 85 36 058

Data opracowania ulotki: 12.04.2013