Imeds.pl

Sylimarol Vita 80 -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sylimarol Vita 80

kapsułka twarda

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Sylimarol Vita 80 ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sylimarol Vita 80 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol Vita 80

3.    Jak stosować lek Sylimarol Vita 80

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sylimarol Vita 80

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Sylimarol Vita 80 i w jakim celu się go stosuje

Sylimarol Vita 80 jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Stosowany jest wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagaj ąco w dolegliwościach występuj ących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): A 05 BA 03

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol Vita 80 Kiedy nie stosować leku Sylimarol Vita 80

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub nadwrażliwość na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sylimarol Vita 80

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. Lek nie powinien być zalecany do leczenia ostrych zatruć.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie należy stosować preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sylimarol Vita 80

W przypadku stwierdzenia nietolerancji na niektóre cukry należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu.

3.    Jak stosować lek Sylimarol Vita 80

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie od 1 do 2 kapsułek po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego stosowania przez ok. 2-4 tygodni. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci do 12 roku życia.

Zastosowanie większej dawki leku Sylimarol Vita 80 niż zalecana Brak danych o objawach przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Sylimarol Vita 80

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Sylimarol Vita 80

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sylimarol Vita 80 może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Sylimarol Vita 80

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sylimarol Vita 80 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera Sylimarol Vita 80 Substancjami czynnymi leku są:

wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum) o zawartości nie mniej

niż 80 mg flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę    114,3 mg

witamina B1 (chlorowodorek tiaminy)    2 mg

witamina B2 (ryboflawina)    2 mg

witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)    2 mg

witamina PP (nikotynamid)    10 mg

pantotenian wapnia    4 mg


substancja pomocnicza dodana do wyciagu- benzoesan sodu

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: mieszaninę laktozy jednowodnej, powidonu i krospowidonu.

Kapsułka składa się z: dwutlenku tytanu (E171), indygotyny (E132), żółcieni chinolinowej (E104) oraz żelatyny wołowej.

Jak wygląda Sylimarol Vita 80 i co zawiera opakowanie

Lek Sylimarol Vita 80 jest w postaci kapsułek twardych.

Dostępne opakowanie zawiera 30 kapsułek w blistrach Al/PVC i w kartoniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58 Data zatwierdzenia ulotki:

Sylimarol Vita 80

kapsułka twarda


Nr serii:


Termin ważności:


Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonika na blistry).

Sylimarol Vita 80

kapsułka twarda

Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

30 sztuk

Sylimarol Vita 80 jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Jeśli objawy nie ustępują lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład:

Substancje czynne: 114,3 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum) o zawartości nie mniej niż 80 mg flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę, witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) 2 mg, witamina B2 (ryboflawina) 2 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg, witamina PP (nikotynamid)10 mg, pantotenian wapnia 4 mg.

Produkt zawiera laktozę.

Sposób stosowania i droga podania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie od 1 do 2 kapsułek po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego stosowania przez ok. 2-4 tygodni. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Termin ważności:.....................................

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

Nr serii:....................................

Pozwolenie nr R/7273

Kod EAN UCC:

Nazwa i postać produktu leczniczego w systemie Braille'a