+ iMeds.pl

Sylvie 20 20 mcg + 75 mcgUlotka Sylvie 20

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla Użytkownika

Sylvie 20, 20 pg + 75 pg, tabletki drażowane Sylvie 30, 30 pg + 75 pg, tabletki drażowane

Ethinylestradioium + Gestodenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeżeli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sylvie 20, Sylvie 30 i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Sylvie 20, Sylvie 30

3.    Jak stosować lek Sylvie 20, Sylvie 30

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sylvie 20, Sylvie 30

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SYLVIE 20, SYLVIE 301W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Sylvie 20, Sylvie 30 jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym przeznaczonym dla kobiet w wieku rozrodczym. Lek Sylvie 20, Sylvie 30 jest stosowany do zapobiegania ciąży.

Każda mała tabletka hormonalna zawiera niewielką ilość dwóch hormonów żeńskich, mianowicie estradiol (estrogen) i gestoden (progestagen).

Lek Sylvie 20, Sylvie 30, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK SYLVIE 20, SYLVIE 30

NIE NALEŻY STOSOWAĆ LEKU SYLVIE 20, SYLVIE 30 jeśli u pacjentki wstępują lub kiedykolwiek występowały dolegliwości wymienione poniżej.

Jeśli, którakolwiek sytuacja dotyczy pacjentki należy poinformować o tym lekarza, przed rozpoczęciem przyjmowania Sylvie 20, Sylvie 30. Lekarz może doradzić stosowanie doustnej antykoncepcji innego rodzaju lub zupełnie inne (nie hormonalne) metody kontroli urodzeń.

■    Występujące obecnie lub w przeszłości zaburzenia krążenia krwi. W szczególności te spowodowane zakrzepicą (powstawanie skrzepliny krwi), nawet jeśli było to bardzo dawno. Zakrzep ica może występować w płucach (zator o wo ść płucna), mózgu (udar), sercu (zawał serca), w żyłach głębokich nóg (zakrzepica żył głębokich) lub w oczach.

■    Występujące obecnie lub w przeszłości inne rodzaje choroby serca takie jak dławica piersiowa lub ból w klatce piersiowej,

*    Wysokie ciśnienie krwi.

■    Cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych.

■    Występująca obecnie lub w przeszłości choroba wątroby oraz kiedy czynność wątroby wciąż nie jest prawidłowa.

*    Występujące w przeszłości lub podejrzenie: raka piersi, szyjki macicy, macicy, pochwy, przysadki lub wątroby.

■    Krwawienie z pochwy o nieustalonej przyczynie.

■    Choroby kolagenowe, porfiria.

■    Choroby oczu pochodzenia naczyniowego.

■    Rozpoznana skłonność do zakrzepicy żył lub tętnic, taka jak: APC oporność (oporność na aktywowane białko C), niedobór białka C, niedobór białka S, hyperhomocysteinemia (nieprawidłowo duży poziom aminokwasu homocysteiny we krwi) i obecność przeciwciał przeciwfosfolipidowych.

■    Zapalenie trzustki obecnie lub w wywiadzie, jeśli związane jest z bardzo wysokim poziomem tłuszczu we krwi (ciężka hypertriglicerydemia).

■    Występująca obecnie lub w przeszłości migrena (z tzw. objawami ogniskowymi neurologicznymi).

■    Ciąża lub podejrzenie ciąży.

■    Alergia (nadwrażliwość) na gestoden, etynyloestradiol lub na którykolwiek z innych składników leku Sylvie 20, Sylvie 30 (patrz punkt 6 lista składników).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sylvie 20, Sylvie 30

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sylvie 20, Sylvie 30 należy zwrócić się do lekarza i poddać się badaniu lekarskiemu. Należy poinformować lekarza o tym, czy wymienione poniżej dolegliwości i stany występują obecnie lub występowały w przeszłości. Jeśli tak jest, częściej będą potrzebne badania lekarskie. Jeśli podczas przyjmowania leku, którakolwiek z poniższych dolegliwości wystąpi po raz pierwszy lub ulegnie pogorszeniu, należy skontaktować się z lekarzem.

■    Cukrzyca.

■    Występujące obecnie (lub w przeszłości) u pacjentki (lub członków jej rodziny) zwiększone stężenie tłuszczu (cholesterolu lub trój glicerydów) we krwi,

■    Nadwaga.

■    Problemy ze słuchem - otoskleroza.

■    Występujący obecnie lub w przeszłości łagodny nowotwór piersi i macicy.

m Występujący obecnie lub w przeszłości u bliskich krewnych nowotwór piersi.

■    Prolaktynemia (nieprawidłowo wysoki poziom prolaktyny we krwi) z mlekotokiem (stałe wydzielanie mleka niezależnie od karmienia) lub bez mlekotoku.

■    W przeszłości żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu).

■    Trwałe brązowe plamy na twarzy (zwane ostudą), szczególnie jeśli wystąpiły podczas poprzedniej ciąży. W tym przypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

■    Problemy z nerkami.

m Zakażenie wirusem Herpes w ciąży.

■    Migrena.

■    Padaczka (patrz stosowanie innych leków).

■    Depresja.

■    Astma.

■    Występujące w przeszłości u bliskich krewnych w młodym wieku skrzepliny (zakrzepica) w nodze, płucu lub innym narządzie.

■    Toczeń rumieniowaty układowy - SLE (choroba zapalna obejmująca wiele części ciała, włączając skórę, stawy i narządy wewnętrzne).

■    Zaburzenia krwi zwane zespołem hemolityczno-mocznicowym - HUS (zaburzenie, w którym skrzepliny krwi powodują niewydolność nerek).

■    Zaburzenia ruchu zwane pląsawicą Sydenhama,

■    Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, wrodzona choroba krwinek czerwonych.

■    Przewlekłe zapalenie jelita.

■    Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, produkty zawierające estrogeny mogą zainicjować lub pogorszyć objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego takie, jak obrzęk twarzy, języka i (lub) krtani i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka razem z trudnościami w oddychaniu.

NALEŻY TAKŻE POWIEDZIEĆ LEKARZOWI

■    Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest ciąży, np. brak miesiączki dwa razy pod rząd.

■    Jeśli pacjentka pali tytoń. Pacjentki, zwłaszcza w wieku powyżej 35 lat, powinny przestać palić, jeśli stosują Sylvie 20, Sylvie 30.

■    Jeśli planowana jest operacja. Jest ważne, żeby powiedzieć o tym lekarzowi z wyprzedzeniem, że pacjentka stosuje Sylvie 20, Sylvie 30, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia.

■    Jeśli pacjentka jest unieruchomiona przez długi czas lub uległa poważnemu wypadkowi. Może być konieczne zaprzestanie stosowania Sylvie 20, Sylvie 30. Lekarz poinformuje, kiedy można wznowić przyjmowanie preparatu. Zazwyczaj jest to około 2 tygodnie od powrotu do zdrowia.

Choroba zakrzepowa (skrzepi inv krwił

Stosowanie jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, włączając Sylvie 20, Sylvie 30 przez kobiety, zwiększa ryzyko rozwoju choroby zakrzepowej żył (tworzenie się skrzeplin w naczyniach) w porównaniu z kobietami, które nie stosują żadnych doustnych leków antykoncepcyjnych. Ryzyko jest większe, jeśli stosuje się Sylvie 20, Sylvie 30 w porównaniu do innych złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych zawierających progestogen/levonorgestrel. Ze stosowaniem złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych jest związane także zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowej tętnic (zator tętnicy) np. w naczyniach krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar).

Należy NATYCHMIAST przerwać przyjmowanie leku Sylvie 20, Sylvie 30 jeśli zauważy się możliwe objawy choroby zakrzepowej, takie jak:

-    silny ból i (lub) obrzęk jednej nogi

-    nagły silny ból w klatce piersiowej promieniujący do ramienia

-    nagle rozpoczynający się kaszel bez oczywistej przyczyny

-    nagła duszność

-    nietypowy, silny lub długotrwały ból głowy lub nasilenie migreny

-    zaburzenia widzenia

-    trudności w wyraźnym mówieniu

-    zawroty głowy

-    słabość lub drętwienie jednej połowy ciała

-    trudności w chodzeniu lub trzymaniu przedmiotów

Rak

U kobiet stosujących doustne złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nieznacznie częściej obserwowano raka piersi, ale nie jest jasne, czy było to spowodowane przez te środki. Być może większa liczba przypadków zdiagnozowanego raka piersi u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wynika z faktu, że częściej poddają się one badaniu lekarskiemu. Ryzyko zachorowania na raka piersi stopniowo zmniejsza się po zakończeniu stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Po dziesięciu latach, ryzyko zachorowania na raka piersi jest takie samo, jak u kobiet nie stosujących nigdy hormonalnych pigułek antykoncepcyjnych.

W rzadkich przypadkach, u kobiet stosujących doustne leki antykoncepcyjne obserwowano łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej - nowotwory złośliwe wątroby. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nietypowy silny ból brzucha.

Krwawienia miedzvmiesiaczkowe

W czasie pierwszych kilku miesięcy przyjmowania Sylvie 20, Sylvie 30 mogą wystąpić niespodziewane krwawienia (krwawienia poza okresem przerwy w przyjmowaniu pigułek). Jeśli to krwawienie trwa dłużej niż kilka miesięcy lub rozpoczęło się po kilku miesiącach, lekarz musi ustalić przyczynę.

Stosowanie innych leków

Zawsze należy poinformować lekarza, który przepisuje Sylvie 20, Sylvie 30, o wszystkich przyjmowanych lekach lub ziołach. Należy również poinformować każdego innego lekarza lub dentystę, który przepisuje inne leki (lub farmaceutę wydającego leki) o stosowaniu leku Sylvie 20, Sylvie 30. Mogą oni udzielić informacji, czy będzie potrzebna dodatkowa ochrona antykoncepcyjna (np. prezerwatywa dla partnera), a jeśli tak, to na jak długo.

■    Niektóre substancje mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną Sylvie 20, Sylvie 30 lub wywoływać niespodziewane krwawienia. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karabamazepina, okskarbamazepina, topiramat, felbamat) i gruźlicy (np. ryfampicyna) lub zakażenia HIV (rytonavir, ryfabutyna) lub innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina, ampicylina, tetracyklina); leku poprawiającego nastrój -modafmilu i ziela dziurawca.

■    Jeśli pacjentka już stosująca lek Sylvie 20, Sylvie 30 chce stosować produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca powinna skonsultować się z lekarzem.

■    Sylvie 20, Sylvie 30 może zmniejszać skuteczność innych leków, np. leków zawierających cyklosporynę lub przeciwpadaczkową lamotryginę (to mogłoby prowadzić do zwiększenia częstości napadów padaczkowych).

■    Przy jednoczesnym przyjmowaniu Sylvie 20, Sylvie 30z flunaryzyną stosowaną w zapobieganiu bólom migrenowym, może wystąpić wydzielanie mleka przez gruczoł sutkowy.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty._


Badania laboratoryjne

W przypadku wykonywania badań laboratoryjnych krwi lub moczu należy poinformować personel laboratorium o tym, że stosuje się Sylvie 20, Sylvie 30, gdyż lek może zaburzać wyniki niektórych badań.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie wydaje się, aby pokarm i płyny wpływały na wchłanianie hormonów zawartych w leku Sylvie 20, Sylvie 30.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku Sylvie 20, Sylvie 30 nie należy przyjmować w ciąży lub gdy istnieje przypuszczenie, że pacjentka jest w ciąży. Jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży, powinna zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Sylvie 20, Sylvie 30 podczas karmienia piersią. Jeśli pacjentka chce nadal stosować lek, powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Sylvie 20, Sylvie 30 można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sylvie 20, Sylvie 30

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli u pacjentki wykryto nietolerancję niektórych węglowodanów (np. laktozy) powinna skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SYLVIE 20, SYLVIE 30

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Lek należy przyjmować doustnie._

Lek należy przyjmować codziennie, o tej samej porze dnia przez kolejnych 21 dni; następnie należy zrobić 7-dniowa przerwę zanim rozpocznie się kolejne opakowanie.

W opakowaniu kalendarzowym na każdej tabletce widnieje nadruk z kolejnym dniem tygodnia, w którym dana tabletka powinna być zażyta.

Okres (krwawienie z odstawienia) powinien rozpocząć się w czasie 7 - dniowej przerwy w stosowaniu tabletek. Ósmego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki Sylvie 20 lub Sylvie 30 (tj. po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek) należy rozpocząć następny pasek tabletek, nawet jeśli krwawienie nie skończyło się. To oznacza, że pacjentka zawsze rozpocznie nowe opakowanie tego samego dnia tygodnia, a krwawienie z odstawienia wystąpi w tym samym dniu lub około tego samego dnia każdego miesiąca.

Antykoncepcja hormonalna nie była stosowana w poprzednim miesiącu

Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu miesiączki. Przyjmowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych można także rozpocząć w 2-5. dniu naturalnego cyklu; w tym przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek należy stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży.

Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego

Pierwszą tabletkę należy przyjąć po zakończeniu 7-dniowej przerwy, jeśli poprzedni środek antykoncepcyjny zawierał 21 tabletek lub po zakończeniu 6-dniowej przerwy, jeśli poprzedni środek antykoncepcyjny zawierał 22 tabletki lub bez robienia przerwy, jeśli poprzednio stosowany środek antykoncepcyjny zawierał 28 tabletek.

Jeśli nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w czasie 6 lub 7 dni po zaprzestaniu poprzednich tabletek, zanim rozpocznie się leczenie należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Zmiana ze środka antykoncepcyjnego zawierającego tylko progestagen (pigułka zawierająca tylko proeestagen. wstrzykniecie, implant)

Sylvie 20, Sylvie 30 należy przyjąć dzień po zakończeniu stosowania poprzedniej metody. Może to nastąpić w dowolnym dniu cyklu.

Zmiana z implantu jest możliwa w dniu jego usunięcia, a zmiana z wstrzyknięcia w dniu następnego, zaplanowanego wstrzyknięcia. W każdym przypadku zalecane jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Stosowanie po poronieniu w I trymestrze

Możliwe jest zastosowanie preparatu natychmiast po poronieniu bez konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Stosowanie do porodzie lub po poronieniu w II trymestrze

Ponieważ bezpośredni okres po porodzie jest związany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, w ciągu 21-28 dni po porodzie lub po poronieniu w II trymetrze ciąży, nie należy rozpoczynać stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych. Zalecane jest stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak stosunek płciowy miał już miejsce, to przed rozpoczęciem przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę tub też zaczekać na pojawienie się pierwszej miesiączki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Sylvie 20, Sylvie 30 niż zalecana

Po zażyciu kilku tabletek naraz mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych. Należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia tabletek leku Sylvie 20, Sylvie 30

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki i należy przestrzegać instrukcji poniżej:

Jeśli pominiętą tabletkę zażyje się w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy powinna być przyjęta, to należy kontynuować przyjmowanie tabletek tak jak zwykle.

Jeśli pominiętą tabletkę zażyje się później niż 12 godzin od czasu, kiedy należało ją przyjąć, skuteczność antykoncepcyjna preparatu może być zmniejszona.

W postępowaniu w przypadku pominięcia tabletek antykoncepcyjnych należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

1.    przyjmowania tabletek nie można przerywać na dłużej niż 7 dni

2.    siedem dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek jest konieczne do uzyskania właściwego hamowania hormonalnego (osi podwzgórze - przysadka-jajniki)

Poniżej podano stosowne rady praktyczne:

Tydzień 1

Ostatnią pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli to oznacza zażycie dwóch tabletek w tym samym czasie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.

Dodatkowo, przez kolejnych 7 dni, partner powinien stosować metody mechaniczne, np. prezerwatywę. Jeśli w poprzednich dniach miał miejsce stosunek płciowy, należy liczyć się z możliwością zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej było do regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko wystąpienia ciąży.

Tydzień 2

Ostatnią pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli to oznacza zażycie dwóch tabletek w tym samym czasie. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych pod warunkiem, że przez 7 poprzednich dni przed pominięciem pierwszej tabletki pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo. Ale jeśli tak nie było, lub pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę, partner powinien stosować metody mechaniczne, np. prezerwatywę, przez 7 dni.

Tydzień 3

Grozi ryzyko obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej z powodu zbliżającej się przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak, poprzez dostosowanie schematu przyjmowania tabletek, zmniejszona ochrona antykoncepcyjna może być wciąż zachowana. Jednak, gdy się zastosuje jedną z dwóch opcji poniżej, nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 poprzednich dni przed pominięciem pierwszej tabletki pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo. Ale jeśli tak nie było, pacjentka powinna zastosować pierwszą z dwóch poniższych opcji oraz stosować dodatkowe zabezpieczenia przez następne 7 dni.

1.    Ostatnią pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli to oznacza zażycie dwóch tabletek w tym samym czasie. Kolejne tabletki należy przyjmować jak zazwyczaj. Jeżeli skończy się bieżące opakowanie, to kolejne należy rozpocząć następnego dnia, tj. bez stosowanej zwykle przerwy pomiędzy opakowaniami. W takiej sytuacji należy oczekiwać, że krwawienie z odstawienia nie pojawi się aż do zakończenia kolejnego opakowania preparatu, może natomiast wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne w dniach przyjmowania tabletek.

2.    Można także zaprzestać przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Zatem należy zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, do 7 dni, włączając w to dni kiedy tabletki zostały pominięte, a następnie należy kontynuować kolejne opakowanie.

Jeśli pacjentka pominie tabletki, a następnie w okresie normalnej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy liczyć się z możliwością zajścia w ciążę.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub ostrej biegunki

Jeśli w ciągu 3- 4 godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty i ostra biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne nie wchłoną się całkowicie. Po ustąpieniu wymiotów lub biegunki, należy jak najszybciej zażyć zapasową tabletkę z rezerwowego paska. Jeśli to możliwe - w ciągu 12 godzin od zwykłej pory zażywania tabletek. Jeśli to nie jest możliwe lub 12 godzin już minęło, należy postępować tak jak to opisano w punkcie 30.”

,W przypadku pominięcia tabletek leku Sylvie 20, Sylvie


W przypadku zaprzestania stosowania leku Sylvie 20, Sylvie 30

Po zaprzestaniu stosowania leku Sylvie 20, Sylvie 30 mogą wystąpić nieregularne, skąpe krwawienia lub ich brak, zwłaszcza, gdy pacjentka miesiączkowała nieregularnie przed rozpoczęciem stosowania hormonów. Zazwyczaj nieprawidłowości te ustępują samoistnie. Jeśli się przedłużają, przed rozpoczęciem innej, nowej metody leczenia należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sylvie 20, Sylvie 30 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


> 1% a < 10% >0,1 % a <1% >0,01% a <0,1% <0,01%


Tabela 1, Działania niepożądane

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia

zakażenie pochwy

(vaginitis), w tym

kandydoza

pochwy

(pleśniawki

pochwy)

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

anafitaktyczne z bardzo rzadkimi przypadkami pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, zaburzeniami krążenia i oddychania

nasilenie tocznia rumieniowatego (choroba zapalna obejmująca wiele części ciała włączając skórę, stawy i narządy wewnętrzne)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmiany łaknienia (zwiększenie lub zmniejszenie)

nietolerancja

glukozy

nasilenie porfirii (grupa zaburzeń genetycznych spowodowanych przez problemy z wytwarzaniem przez organizm substancji zwanej hemem)

Zaburzenia

psychiczne

zmiana nastroju, w tym depresja, zmiana libido (utrata popędu płciowego)

Zaburzenia układu nerwowego

nerwowość, zawroty głowy

nasilenie pląsawicy (nienormalne, mimowolne ruchy)

Zaburzenia oka

podrażnienie przez

soczewki

kontaktowe

zapalenie nerwu wzrokowego, zakrzep ica naczyń

siatkówki

Zaburzenia

żołądkowo-

jełitowe

nudności,

wymioty, bóle brzucha

skurcze brzucha, wzdęcia

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka

cholestatyczna

(żółtaczka

spowodowana przez zahamowanie przepływu żółci)

kamica żółciowa (kamienie żółciowe), zastój żółci (stan, w którym żółć nie może przepłynąć z wątroby do dwunastnicy), gruczolak wątroby (rzadki łagodny nowotwór wątroby), rak wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

wysypka, ostuda (zabarwienie skóry twarzy) z ryzykiem ostudy przetrwałej, hirsutyzm (nadmierne owłosienie u kobiet), łysienie

rumień guzowaty

(zapalenie

podskórnych

komórek

tłuszczowych)

rumień

wielopostaciowy (rodzaj reakcji alergicznej, która występuje w odpowiedzi na leki, zakażenia lub choroby).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zespół

hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie, w którym skrzepliny krwi powodują nieprawidłową czynność nerek)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bolesność i tkliwość piersi, wydzielina z piersi, bolesne miesiączkowanie, zmiany

wydzielania śluzu w pochwie, zmiany w krwawieniach miesiączkowych

Zaburzenia ogólne

zatrzymanie płynów w organizmie, obrzęk

Inne

zmiany masy ciała (przybieranie lub spadek)

nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi), zmiana stężenia lipidów w osoczu, w tym hypertrójglicery-demia (podwyższone stężenie trójglicery-dów we krwi)

Jeśli nasili się którykolwiek z tych objawów niepożądanych tub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYLVIE 20, SYLVIE 30

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Sylvie 20, Sylvie 30 po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE:

Co zawiera lek Sylvie 20, Sylvie 30

Substancjami czynnymi są:

-    etynyloestradiol: 20 mikrogramów i gestoden: 75 mikrogramów (Sylvie 20) lub

-    etynyloestradiol: 30 mikrogramów i gestoden: 75 mikrogramów (Sylvie 30)

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Wersenian sodowo-wapniowy Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Pówidon 25

Substancje powlekające:

Sacharoza Powidon 90 F Węglan wapnia Makrogol 6000 Talk

Glikolowy wosk Montana

Jak wygląda Sylvie 20, Sylvie 30 i co zawiera opakowanie

Sylvie 20, Sylvie 30 to okrągłe tabletki powlekane cukrem. Każde opakowanie Sylvie 20, Sylvie 30 zawiera jeden (trzy lub sześć) blistrów po 21 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Polska

Wytwórca:

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Polska

Heim Pharmaceuticals GmbH Nordkanalstrasse 28 20097 Hamburg Germany

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska, Niemcy: Sylvie 20, Sylvie 30

Data zatwierdzenia ulotki:

Sylvie 20

Charakterystyka Sylvie 20

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sylvie 20 Sylvie 30

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Sylvie 20

Jedna tabletka drażowana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.

Sylvie 30

Jedna tabletka drażowana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.

Substancje pomocnicze:

laktoza jednowodna: 36,865 mg: Sylvie 20 lub 36,855 mg: Sylvie 30

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki drażowane

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doustna antykoncepcja.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania: podanie doustne.

Tabletki należy przyjmować regularnie bez pominięcia dawki:

jedna tabletka dziennie o tej samej porze, przez 21 kolejnych dni, z 7-dniową przerwą pomiędzy każdym opakowaniem.

Krwawienie z odstawienia pojawia się zwykle w 2-3 dniu w okresie przerwy w stosowaniu tabletek i może nie ustąpić przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Początek stosowania preparatu estradiol/gestoden - antykoncepcja hormonalna nie była stosowana w poprzednim miesiącu

Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu naturalnego cyklu (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych można rozpocząć także w 2-5 dniu naturalnego cyklu, ale w tym przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek należy stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży.

Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego

Pierwszą tabletkę należy przyjąć: od razu następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki poprzednio stosowanego środka antykoncepcyjnego lub, najpóźniej, dzień po zakończeniu 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek, jeśli poprzedni środek antykoncepcyjny zawierał 21 tabletek, lub dzień po zakończeniu 6-dniowej przerwy, jeśli poprzedni środek antykoncepcyjny zawierał 22 tabletki, lub bez robienia przerwy, jeśli poprzednio stosowany środek antykoncepcyjny zawierał 28 tabletek.

Jeśli w ciągu 6-7 dni po zakończeniu przyjmowania poprzednich pigułek nie wystąpiło krwawienie z odstawienia, zanim rozpocznie się stosowanie preparatu etynyloestradiol/gestoden, należy upewnić się, czy pacjentka nie jest w ciąży.

Zmiana z preparatu antykoncepcyjnego zawierającego tylko progestagen (pigułka zawierająca tylko progestagen, wstrzyknięcie, implant)

Zmiana z preparatu zawierającego tylko progestagen jest możliwa w dowolnym dniu cyklu: pierwszą tabletkę preparatu etynyloestradiol/gestoden należy przyjąć dzień po zakończeniu stosowania poprzedniej metody antykoncepcyjnej.

Zmiana z implantu jest możliwa w dniu jego usunięcia, a zmiana z formy do wstrzykiwania: w dniu następnego, zaplanowanego wstrzyknięcia. W każdym przypadku, zalecane jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Po poronieniu w I trymestrze ciąży

Przyjmowanie preparatu    można rozpocząć natychmiast, bez konieczności stosowania

dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub po poronieniu w II trymestrze ciąży

Ponieważ bezpośredni okres po porodzie jest związany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, w ciągu 21-28 dni po porodzie lub po poronieniu w II trymetrze ciąży nie należy rozpoczynać stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych. Zalecane jest stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak stosunek płciowy miał już miejsce, to przed rozpoczęciem przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę lub też zaczekać na pojawienie się pierwszej miesiączki.

Ciąża i laktacja: patrz punkt. 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli o pominiętej tabletce pacjentka przypomni sobie w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy należało j ą przyjąć, to powinna ją zażyć jak najszybciej i kontynuować stosowanie tabletek tak, jak zwykle, przyjmując następną tabletkę o zwykłej porze.

Jeśli o pominiętej tabletce pacjentka przypomni sobie później niż 12 godzin od czasu, kiedy należało ją przyjąć, to ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona.

W postępowaniu w przypadku pominięcia tabletek antykoncepcyjnych należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

1.    przyjmowania tabletek nie można przerywać na dłużej niż 7 dni

2.    siedem dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek jest konieczne do uzyskania właściwego zahamowania osi podwzgórze - przysadka - jajniki

Poniżej podano stosowne rady praktyczne:

Tydzień 1:

Ostatnią pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli to oznacza zażycie dwóch tabletek w tym samym czasie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Dodatkowo, przez kolejnych 7 dni, partner powinien stosować metody mechaniczne, np. prezerwatywę. Jeśli w poprzednich dniach miał miejsce stosunek płciowy, należy liczyć się z możliwością zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej było do regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2:

Ostatnią pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli to oznacza zażycie dwóch tabletek w tym samym czasie. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych pod warunkiem, że przez 7 poprzednich dni przed pominięciem pierwszej tabletki, pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo. Ale jeśli tak nie było, lub pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę, partner powinien stosować metody mechaniczne, np. prezerwatywę, przez 7 dni.

Tydzień 3:

Występuje ryzyko obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej z powodu zbliżającej się przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak, poprzez dostosowanie schematu przyjmowania tabletek, zmniejszona ochrona antykoncepcyjna może być wciąż zachowana. Po zastosowaniu jednej z dwóch opcji poniżej, nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 poprzednich dni przed pominięciem pierwszej tabletki, pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo. Jeśli jednak tak nie było, pacjentka powinna zastosować pierwszą z dwóch poniższych opcji oraz stosować dodatkowe zabezpieczenia przez następne 7 dni.

1.    Ostatnią pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli to oznacza zażycie dwóch tabletek w tym samym czasie. Kolejne tabletki należy przyjmować jak zazwyczaj. Jeżeli skończy się bieżące opakowanie, to kolejne należy rozpocząć następnego dnia, bez stosowanej zwykle przerwy pomiędzy opakowaniami. W takiej sytuacji należy oczekiwać, że krwawienie z odstawienia nie pojawi się aż do skończenia kolejnego opakowania preparatu. W dniach przyjmowania tabletek może natomiast wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2.    Pacjentkom można także doradzić, aby zaprzestały przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Powinna zatem nastąpić przerwa w przyjmowaniu tabletek trwająca do 7 dni, włączając w to dni, kiedy tabletki zostały pominięte. Następnie należy kontynuować kolejne opakowanie.

Jeśli pacjentka pominie tabletki, a następnie w okresie normalnej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy liczyć się z możliwością zajścia w ciążę.

Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (wymioty, ostra biegunka)

Wystąpienie jednocześnie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak wymioty lub ostra biegunka, w ciągu 4 godzin od przyjęcia tabletki antykoncepcyjnej, może spowodować przemijającą nieskuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, poprzez zahamowanie wchłaniania hormonów. W takich przypadkach należy postępować tak samo, jak gdyby zapomniano przyjąć tabletkę w czasie krótszym niż 12 godzin od zwykłej pory. Dodatkową tabletkę należy przyjąć z rezerwowego opakowania. Jeśli sytuacja taka powtarza się ponad kilka dni, należy zastosować dodatkowe, inne niż hormonalne metody antykoncepcji (np. prezerwatywę, środki plemnikobójcze, etc.) aż do rozpoczęcia następnego blistra.

4.3 Przeciwwskazania

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

• Tętnicze procesy zakrzepowo-zatorowe występujące obecnie lub w wywiadzie (szczególnie zawał mięśnia sercowego, udar mózgu).

•    Żylne procesy zakrzepowo-zatorowe występujące obecnie lub w wywiadzie (zapalenie żyły, zator płucny) z (lub) bez czynnika wyzwalającego.

•    Choroby sercowo-naczyniowe: niekontrolowane nadciśnienie, dławica piersiowa, choroba zastawek serca, zaburzenia krzepnięcia krwi.

•    Choroby oczu pochodzenia naczyniowego.

•    Cukrzyca powikłana zmianami naczyniowymi.

•    Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np. nowotwory narządów płciowych lub piersi).

• Obecnie lub w wywiadzie ciężkie choroby wątroby, aż do czasu uzyskania prawidłowych wyników parametrów czynnościowych wątroby. Obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).

•    Nowotwory przysadki.

•    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.

•    Choroby kolagenowe.

•    Porfiria.

• Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Rozpoznane skłonności do zakrzepicy żylnej lub tętniczej, takie jak: oporność na aktywowane białko C (APC-r), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hyperhomocysteinemia i obecność przeciwciał przeciwfosfolipidowych.

•    Migrena w wywiadzie z objawami ogniskowymi neurologicznymi.

•    Obecnie lub w wywiadzie zapalenie trzustki związane z ciężką hypertriglicerydemią.

•    Czynniki ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne ostrzeżenia:

Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic i żył

Przed przepisaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy określić ewentualne ryzyko    wystąpienia    choroby zakrzepowo-zatorowej    tętnic    lub    żył    i    wziąć    pod    uwagę

przeciwwskazania lub ostrzeżenia.

W razie pojawienia się następujących objawów sugerujących wystąpienie powikłań należy przerwać leczenie: nietypowy ból głowy, zaburzenia widzenia, podwyższone ciśnienie krwi, kliniczne objawy zapalenia żył i zatorowości tętnicy płucnej.

Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej żył

Stosowanie jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zwiększa ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Ryzyko to jest największe w pierwszym roku u kobiet, które kiedykolwiek stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale jest mniejsze niż ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył w czasie ciąży, które jest oceniane jako 60 przypadków na 100 000 ciąż. W ok.1-2% przypadków zaburzenia te były śmiertelne.

W kilku badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że u kobiet stosujących doustne leki estroprogestagenowe zawierające estradiol, najczęściej w dawce 30 ąg oraz gestoden, ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej żył jest większe niż u kobiet przyjmujących doustne leki estroprogestagenowe zawierające mniej niż 50 ąg etynyloestradiolu oraz lewonorgestrel.

Dla preparatów zawierających 30 ąg etynyloestradiolu w skojarzeniu z dezogestrelem lub z gestodenem, względny współczynnik ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej żył określono na 1,5 - 2,0 w porównaniu do preparatów zawierających mniej niż 50 ąg etynyloestradiolu i lewonorgestrel. W tym drugim wypadku częstość zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył wynosi ok. 20 przypadków na 100 000 kobiet w ciągu roku stosowania. Dla preparatów zawierających dezogestrel i gestoden częstość wynosi ok. 30 - 40 przypadków na 100 000 kobiet w ciągu roku stosowania, tj. dodatkowo 10 do 20 przypadków na 100 000 kobiet w ciągu roku stosowania.

Dane epidemiologiczne wykazują, że ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej żył w przypadku przyjmowania pigułek zawierających 20 pg etynyloestradiolu i dezogestrel lub gestoden nie jest mniejsze niż ryzyko w przypadku stosowania 30 pg etynyloestradiolu (tylko dla preparatu etynyloestradiol/gestoden 20 pg /75 pg).

Czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej żył:

■    występowanie choroby zakrzepowo-zatorowej w wywiadzie, z (lub) bez czynnika wyzwalającego, takiego jak: operacja chirurgiczna długotrwałe unieruchomienie, okres poporodowy:

- w przypadku planowanej operacji, na miesiąc przed operacją należy odstawić preparat estroprogestagenowy

-    w przypadku długotrwałego unieruchomienia należy przerwać stosowanie preparatu

- po porodzie, do czasu pierwszej miesiączki po urodzeniu dziecka, zaleca się stosowanie innej metody antykoncepcji (mechaniczna lub doustna antykoncepcja progestagenowa, w małych dawkach)

■    zaawansowany wiek

■    otyłość (indeks masy ciała >30 kg/m2)

■ wywiad rodzinny: (tj. kiedykolwiek choroba zakrzepowo-zatorowa żył u rodzeństwa lub rodziców we względnie młodym wieku). Jeśli istnieje podejrzenie dziedzicznej skłonności do zakrzepicy, przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakichkolwiek złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych, pacjentkę należy skierować do lekarza specjalisty.

■ możliwe zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych i żylaki. Nie ma zgody co do tego, czy żylaki i zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych powodują powstawanie lub progresję choroby zakrzepowo-zatorowej żył .

Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic

Dostępne dane dotyczące ryzyka zawału serca nie pozwalają wywnioskować, czy ryzyko to u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne 2-generacji jest inne niż u kobiet stosujących środki antykoncepcyjne 3-generacji. Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic związane z przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych wzrasta wraz z wiekiem i u osób palących. Dlatego kobiety powyżej 35 roku życia, które przyjmują doustne środki antykoncepcyjne muszą absolutnie przestać palić.

Innymi czynnikami ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic są:

■ niektóre zaburzenia sercowo-naczyniowe (nadciśnienie, choroby tętnic, choroby zastawek, zaburzenia krzepnięcia krwi, cukrzyca, dyslipidemia (stanowiące przeciwwskazania), (patrz punkt. 4.3).

■ wiek: ponieważ ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic wzrasta z wiekiem, dlatego dla każdej pacjentki powyżej 35 lat, należy indywidualnie określić stosunek korzyści do ryzyka stosowania tego typu antykoncepcji.

■    migrena

■    otyłość (indeks masy ciała >30 kg/m2)

■    dodatni wywiad rodzinny: (tj. choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic występująca u rodzeństwa lub

rodziców we względnie młodym wieku). Jeśli istnieje podejrzenie dziedzicznej skłonności, przed podjęciem    decyzji o stosowaniu jakichkolwiek złożonych    doustnych preparatów

antykoncepcyjnych, pacjentkę należy skierować do lekarza specjalisty.

Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej żył lub tętnic/zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub zaburzeń naczyniowo-mózgowych mogą obejmować: nietypowy ból jednej nogi i (lub) jej obrzęk, nagły silny ból w klatce piersiowej, promieniujący (lub nie) do lewego ramienia, nagła duszność, nagły kaszel, nietypowy, ciężki, przedłużający się ból głowy, nagła, częściowa lub całkowita utrata widzenia, podwójne widzenie, niewyraźna mowa lub utrata mowy, zawroty głowy, zapaść z (lub bez) napadu ogniskowego, osłabienie funkcji lub bardzo znaczne drętwienie nagle obejmujące jedną stronę lub jedną część ciała, zaburzenia ruchu, ostry brzuch. W razie podejrzenia choroby zakrzepowo-zatorowej    należy    przerwać    stosowanie    złożonych    doustnych    środków

antykoncepcyjnych.

U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne zakrzepicę stwierdzano niezwykle rzadko w innych naczyniach krwionośnych, np.: wątrobowych, krezkowych, nerkowych oraz w żyłach i tętnicach mózgu i siatkówki.

Nowotwory piersi i narządów płciowych

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że istnieje nieco podwyższone ryzyko względne (RW=1,24) zachorowania na raka piersi u kobiet stosujących obecnie złożone doustne środki antykoncepcyjne. Ryzyko spada stopniowo przez okres 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba zdiagnozowanych przypadków raka piersi w grupie kobiet przyjmujących obecnie lub w przeszłości złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielka, w porównaniu do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Badania te nie dowodzą związku przyczynowego-skutkowego.

Obserwowany wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi może być związany z wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ze skutkami biologicznymi działania tych preparatów lub oboma tymi zjawisk.

W kilku badaniach epidemiologicznych opisywano zwiększone ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet stosujących przewlekle (> 5 lat) złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie udało się uzyskać odpowiedzi na pytanie czy jest to wynikiem pewnych zachowań seksualnych badanych pacjentek i innych czynników, takich jak np. wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Nowotwory wątroby

W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne opisywano łagodne nowotwory wątroby i rzadziej - nawet złośliwe nowotwory wątroby.

W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażającego życiu krwotoku w obrębie jamy brzusznej. W diagnostyce różnicowej, u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, gdy występują takie objawy, jak silny ból nadbrzusza, powiększenie wątroby, objawy krwawienia w obrębie jamy brzusznej - należy uwzględnić nowotwór wątroby.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych konieczne jest przeprowadzenie pełnego wywiadu medycznego (w tym wywiadu rodzinnego) i badania lekarskiego; należy upewnić się czy pacjentka nie jest w ciąży. Badania obejmują głównie: pomiar masy ciała, ciśnienia krwi, badanie piersi, badanie narządów płciowych, wymaz z szyjki macicy i z pochwy, oznaczenie we krwi stężenia trójglicerydów, cholesterolu, glukozy. Pacjentkę należy poinstruować, żeby uważnie przeczytała ulotkę i stosowała się do podanych zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny opierać się na zaleceniach praktycznych i być dostosowane indywidualnie.

Należy zachować ostrożność u kobiet z:

-    zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca bez powikłań

-    hyperlipidemią (hypertrójglicerydemią, hypercholesterolemią). Kobiety leczone z powodu

hyperlipidemii, jeśli zdecydują się na stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, powinny być    pod    stałą kontrolą lekarza. Długotrwała

hypertrójglicerydemia występuje u niewielkiej liczby kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne.

-    u pacjentek z wysokim stężeniem trójglicerydów, stosowanie preparatów zawierających estrogeny może być przyczyną (rzadko) wysokiego stężenia trójglicerydów, co może prowadzić do zapalenia trzustki

-    otyłością ( indeks masy ciała >30 (masa ciała/wzrost2)

-    hyperprolaktynemią z (lub) bez mlekotoku

-    pacjentki z następującymi chorobami (obecnie lub w wywiadzie): padaczka, migrena,

otoskleroza, astma, choroby naczyniowe w rodzinie, żylaki, zakażenie wirusem Herpes w ciąży, kamica żółciowa, toczeń rumieniowaty układowy (SLE), niewydolność serca, nerek lub wątroby,    depresja, nadciśnienie, pląsawica, zespół hemolityczno-mocznicowy,

cukrzyca, przewlekłe zapalenie jelita, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, żółtaczka ze świądem lub bez, porfiria - powinny mieć zapewniony ścisły nadzór medyczny, jeśli powyższe zaburzenia wystąpiły lub stan uległ pogorszeniu w czasie ciąży lub stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych

■ Czasami może wystąpić ostuda (przebarwienia na skórze twarzy), zwłaszcza u kobiet z historią ostudy ciężarnych w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

■ Chociaż u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano niewielkie zwiększenie ciśnienia krwi, to rzadko ma to znaczenie kliniczne. Tylko w tych rzadkich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli w czasie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych istniejące wcześniej nadciśnienie lub znaczne zwiększenie ciśnienia krwi nie reaguje na leczenie przeciw nadciśnieniowe, należy zaprzestać przyjmowania tych środków. Można rozważyć wznowienie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, jeśli leczenie przeciw nadciśnieniowe będzie skuteczne.

■    U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym przyjmowanie estrogenów może indukować lub zaostrzać objawy choroby.

■ W przypadku ostrych lub przewlekłych zaburzeń wątroby konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu prawidłowych funkcji wątroby. W przypadku nawrotów żółtaczki cholestatycznej lub świądu związanego z cholestazą, który występował wcześniej podczas ciąży lub w czasie stosowania wcześniej hormonów steroidowych, konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

■ Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wpływać na insulinooporność obwodową i tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą powinny być dokładnie obserwowane podczas pierwszych miesięcy stosowania tych środków.

■    Produkt zawiera laktozę jednowodną, dlatego pacjenci z rzadkimi chorobami dziedzicznymi, np. nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

■ Biegunka i (lub) wymioty mogą zmniejszyć wchłanianie hormonów zawartych w złożonych doustnych środkach antykoncepcyjnych (patrz punkt. 4.2)

■ Należy poinformować pacjentkę, że antykoncepcja hormonalna nie chroni przed zakażeniem HIV lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Nieprawidłowości cyklu miesiączkowego

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy, może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie

międzymiesiączkowe). Dlatego ocena nieregularnego krwawienia ma dopiero znaczenie po trzech cyklach.

Jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują po uprzednio regularnych cyklach miesiączkowych należy wziąć pod uwagę przyczyny nie hormonalne. Wskazana jest również diagnostyka w celu wykluczenia nowotworu lub ciąży.

U niektórych kobiet krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w czasie planowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeśli złożone doustne środki antykoncepcyjne były stosowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży.

Jednak, jeśli nie stosowano się do zaleceń przed pierwszym brakiem krwawienia, lub gdy dwa kolejne krwawienia nie wystąpiły, zanim nastąpi kontynuacja w przyjmowaniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy upewnić się, czy kobieta nie jest w ciąży.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z następującymi preparatami:

■    induktory enzymów:    leki przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoina, primidon,

karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat); rytonawir, ryfabutyna; ryfampicyna; gryzeofulwina: zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna z powodu    zwiększonego

metabolizmu wątrobowego w czasie leczenia i w czasie jednego cyklu po zakończeniu leczenia. Należy zastosować inną metodę antykoncepcji, szczególnie typu mechanicznego.

■    modafinil: ryzyko zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej w czasie leczenia modafinilem i w czasie jednego cyklu po zakończeniu stosowania modafinilu z powodu jego właściwości indukujących enzymy. Należy stosować normalne dawki doustnej antykoncepcji lub inną metodę antykoncepcji.

■    antybiotyki, takie jak ampicylina i tetracykliny: zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna preparatów doustnych z nieznanego powodu.

■    lamotrygina: stężenie lamotryginy w osoczu i tkankach może być zmniejszone.

Należy rozważyć jednoczesne stosowanie z następującymi preparatami:

■ cyklosporyna: możliwe zwiększenie stężenia we krwi cyklosporyny, zwiększenie stężenia kreatyniny i zwiększenia aktywności aminotransferaz. Mechanizm: zmniejszona eliminacja cyklosporyny przez wątrobę.

■    flunaryzyna: ryzyko mlekotoku z powodu zwiększonej poprzez flunaryzynę wrażliwości gruczołów sutka na prolaktynę.

■ preparaty zawierające ziele dziurawca: powodują zmniejszoną skuteczność antykoncepcyjną z powodu nasilonego metabolizmu wątrobowego w czasie leczenia i w czasie jednego cyklu po zakończeniu leczenia. Należy zastosować inną nie hormonalną metodę antykoncepcji.

Badania laboratoryjne

Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych, np. badania endokrynologiczne, badania parametrów czynności wątroby i parametrów krwi:

■ zwiększenie stężenia protrombiny i czynników krzepnięcia VII, VIII, IX i X; zmniejszenie stężenia antytrombiny III, zmniejszenie stężenia białka S; zwiększenie indukowanej norepinefryną (noradrenaliną) agregacji płytek krwi.

■ zwiększenie stężenia tyreoglobuliny (TGB) prowadzące do zwiększenia całkowitego stężenia frakcji krążących hormonów tarczycy - mierzone poprzez PBI (białko wiążące jod); mierzone jest stężenie całkowitej frakcji tyroksyny T4 przy użyciu chromatografii lub metody radioimmunologicznej. Stężenie wolnej frakcji trójjodotyroniny fT3 jest zmniejszone (gdyż zwiększone jest stężenie TBG), stężenie wolnej frakcji tyroksyny fT4 nie jest zmienione.

4.6 Ciąża i laktacja

Etynyloestradiol/gestoden nie jest wskazany do stosowania w ciąży.

Jeśli w czasie przyjmowania leku dojdzie do    ciąży, natychmiast należy zaprzestać jego

stosowania.

Jednakże większość badań epidemiologicznych nie wykazała ani wad wrodzonych u noworodków urodzonych przez kobiety, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani wpływu teratogennego, gdy środki te były przyjmowane przez nieuwagę w czasie ciąży. Nie prowadzono takich badań z zastosowaniem etynyloestradiolu/gestodenu.

Badania na zwierzętach wykazały działania niepożądane w czasie ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3). Na podstawie tych badań nie można wykluczyć u ludzi działań niepożądanych spowodowanych wpływami hormonalnymi substancji aktywnych. Jednakże dotychczasowe doświadczenie ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w czasie ciąży, nie dostarczyło dowodów na istotne działania niepożądane u ludzi.

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację ponieważ mogą zmniejszyć ilość wydzielanego mleka oraz zmienić jego skład.

Dlatego nie zaleca się stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych aż do całkowitego zaprzestania karmienia piersią. Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych niewielkie ilości antykoncepcyjnych hormonów steroidowych i (lub) ich metabolity mogą wydzielać się z mlekiem. Może to oddziaływać na dziecko.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano działania niepożądane przedstwione poniżej.

Poważne działania niepożądane, patrz punkt 4.4.

Stosowanie jakichkolwiek złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych żył. Wszystkie informacje odnośnie ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przedstawiono w punkcie 4.4.

Najczęściej (>10%) obserwowanymi przez pacjentki działaniami niepożądanymi w czasie badań klinicznych III fazy oraz po wprowadzeniu leku na rynek były: ból głowy (w tym migrena) i krwawienie/plamienie.

Ocena pozostałych działań niepożądanych uwzględnia następującą częstość występowania:

Często: > 1% a < 10%

Niezbyt często: > 0,1 % a <1%

Rzadko: > 0,01% a <0,1%

Bardzo rzadko: <0,01%

Tabela 1. Działania niepożądane

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia

zapalenie pochwy, w tym kandydoza

pochwy

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje anafilaktyczne z bardzo rzadkimi przypadkami pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, zaburzeniami krążenia i oddychania.

nasilenie tocznia rumieniowatego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmiany łaknienia (zwiększenie lub zmniejszenie)

nietolerancja glukozy

nasilenie porfirii

Zaburzenia

psychiczne

zmiana nastroju, w tym depresja, zmiana libido

Zaburzenia układu nerwowego

nerwowość, zawroty głowy

nasilenie

pląsawicy

Zaburzenia oka

podrażnienie przez soczewki kontaktowe

zapalenie nerwu wzrokowego, zakrzepica naczyń siatkówki

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, bóle brzucha

skurcze mięśni brzucha, wzdęcia

zapalenie trzustki, gruczolak wątroby, rak komórek wątrobowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka

cholestatyczna

kamica żółciowa, zastój żółci

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

wysypka, ostuda z ryzykiem ostudy przetrwałej, hirsutyzm, łysienie

rumień guzowaty

rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zespół

hemolityczno-

mocznicowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bolesność i tkliwość piersi, wydzielina z piersi, bolesne miesiączkowanie, zmiany

wydzielania śluzu w pochwie, zmiany w krwawieniach miesiączkowych

Zaburzenia ogólne

zatrzymanie płynów w organizmie, obrzęk

Inne

zmiany masy ciała (przybieranie na masie bądź jej

nadciśnienie tętnicze, zmiana stężenia lipidów w osoczu,

spadek)

w tym

hypertrójglicery-

demia.

4.9 Przedawkowanie

Nie obserwowano poważnych reakcji niepożądanych podczas stosowania dużych dawek złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Doświadczenia ogólne ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wskazują, że mogą się pojawić takie objawy jak: nudności, wymioty i niewielkie krwawienie z dróg rodnych u młodych dziewcząt.

Brak swoistej odtrutki, należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: gestoden i etynyloestradiol, złożone jednofazowe doustne środki antykoncepcyjne.

Kod ATC: G03AA10

Działanie antykoncepcyjne złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych opiera się na interakcji różnych czynników, z których najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany w śluzówce szyjki macicy oraz endometrium.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Etynyloestradiol

   Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego.

•    Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 godzin.

•    Podlega efektowi pierwszego przejścia przez    wątrobę, biodostępność wynosi ok.    40 %.

•    Etynyloestradiol wiąże się z albuminami    osocza i zwiększa    zdolność wiązania SHBG

(globulina wiążąca hormony płciowe).

•    Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi ok. 25 godzin.

•    Etynyloestradiol jest przede wszystkim metabolizowany    na drodze    aromatycznej

hydroksylacji, następnie jest metylowany    i hydroksylowany    do wolnego    glukuro- lub

związanego sulfo -metabolitu.

•    Związane pochodne przechodzą przez pasaż jelitowo-wątrobowy.

•    Metabolity w ok. 40% są wydalane z moczem, a w ok. 60% - z kałem.

Gestoden

   Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego.

•    Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 godzin.

•    Nie podlega efektowi pierwszego przejścia i jego biodostępność jest całkowita.

•    Gestoden w dużym stopniu wiąże się z SHBG.

•    Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi ok. 18 godzin.

•    Część A ulega redukcji a potem powstaje sprzężony glukuronian.

•    Około 50% gestodenu wydala się z moczem, a ok. 33% z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U zwierząt laboratoryjnych skutki działania gestodenu i etynyloestradiolu były ograniczone do tych związanych ze znanym działaniem farmakologicznym. W szczególności, badania toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały embriotoksyczność i toksyczne działanie na płód estrogenów u zwierząt, co uważa się za gatunkowo swoiste. Obserwowano wirylizację narządów płciowych u płodów męskich po ekspozycji na duże dawki gestodenu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Wersenian sodowo-wapniowy Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Powidon 25

Substancje powlekające:

Sacharoza

Powidon 90F

Węglan wapnia

Makrogol 600

Talk

Glikolowy wosk Montana

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium, opakowanie kalendarzowe: 1 x 21; 3 x 21 lub 6 x 21 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sylvie 20: 15026 Sylvie 30: 15025

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19/12/2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


ZMIANY


TEKSTU


10/2013


13(13)

Sylvie 20