+ iMeds.pl

Symrose 50 mgUlotka Symrose

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA

UŻYTKOWNIKA

Symrose 50 mg tabletki

Acarbosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Symrose i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symrose

3.    Jak stosować lek Symrose

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Symrose

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SYMROSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Akarboza jest stosowana w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej u pacjentów, u których sama dieta lub dieta i doustne leki obniżające stężenie glukozy nie okazały się wystarczająco skuteczne.

Lek ten został przepisany pacjentowi w celu leczenia cukrzycy. Akarboza pomaga kontrolować stężenie cukru we krwi. Wynika to z tego, że akarboza zmniejsza szybkość trawienia węglowodanów (cukrów złożonych) w diecie, co zmniejsza nieprawidłowo wysokie stężenie cukru we krwi występujące po każdym posiłku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYMROSE Kiedy nie stosować leku Symrose

-    W przypadku alergii (nadwrażliwości) na akarbozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta występuje zapalenie lub owrzodzenie jelita, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna.

-    W przypadku występowania zaparcia lub podatności na nie.

-    W przypadku dolegliwości wątroby.

-    W przypadku choroby jelit, w której pokarm nie jest właściwie trawiony lub wchłaniany.

-    W przypadku dużej przepukliny lub innych dolegliwości, w przypadku których zwiększone gromadzenie gazów w jelitach może pogorszyć stan pacjenta.

W przypadku dolegliwości nerek nie należy stosować akarbozy bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości, czy powyższe stany występują u pacjenta, należy zwrócić się do lekarza.

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania dla dorosłych.

Akarboza nie jest zalecana u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Symrose należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Postępowanie w razie hipoglikemii. W związku z cukrzycą u pacjenta mogą być stosowane także inne metody leczenia cukrzycy.

-    Pacjent stosujący pochodne insuliny lub sulfonylomocznika do kontroli stężenia cukru we krwi, prawdopodobnie wie, że hipoglikemii można uniknąć spożywając cukier, gdy się czuje, że stężenie cukru we krwi jest zbyt niskie.

-    PODCZAS STOSOWANIA AKARBOZY NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ZWYKŁEGO CUKRU (SACHAROZY) W CELU ZAPOBIEGANIA HIPOGLIKEMII. ZAMIAST TEGO NALEŻY SPOŻYWAĆ GLUKOZĘ (CZYLI DEKSTROZĘ) W TABLETKACH, SYROPIE LUB CUKIERKACH (POWINNY BYĆ DOSTĘPNE W KAŻDEJ APTECE).

-    W przypadku ciąży lub karmienia piersią (patrz punkt Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność poniżej).

Lek może wpływać na stężenie niektórych białek (enzymów) we krwi. Lekarz może zwiększyć częstość wizyt, w celu kontrolowania stężenia tych enzymów.

Inne leki i Symrose

Akarboza może zmieniać działanie innych leków lub niektóre leki mogą zmieniać działanie akarbozy. W przypadku stosowania następujących leków należy przed zastosowaniem niniejszego leku zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    leki absorbujące (działające w jelitach), np. węgiel aktywny.

-    leki poprawiające trawienie (preparaty enzymów trawiennych, np. amylaza, pankreatyna).

-    antybiotyk neomycyna.

-    cholestyramina - lek stosowany w przypadku wysokiego stężenia cholesterolu.

-    digoksyna.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Akarbozę w tabletkach można połykać popijając niewielką ilością płynu bezpośrednio przed jedzeniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Akarboza nie jest zalecana w przypadku ciąży lub karmienia piersią. W przypadku stosowania akarbozy, jeśli kobieta sądzi, że może być w ciąży planuje ciążę lub karmi piersią, należy skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Akarboza nie powinna wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Symrose zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię preżelowaną, krzemionkę koloidalną bezwodną i stearynian magnezu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SYMROSE 50 MG TABLETKI

Aby stosowanie akarbozy było najbardziej skuteczne, należy przestrzegać diety przepisanej przez lekarza. Pomoże to ponadto zmniejszyć nasilenie ewentualnych działań niepożądanych.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Typowa dawka to jedna lub dwie tabletki trzy razy na dobę przyjmowane z posiłkiem. Jednak na początku leczenia lekarz może zalecić stosowanie tabletek raz lub dwa razy na dobę, a następnie zwiększyć dawkę do trzech razy na dobę. Lek jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

Akarbozę w tabletkach należy żuć z pierwszą porcją jedzenia. Jeśli pacjent nie lubi żuć tabletek, należy je połykać w całości popijając niewielką ilością płynu bezpośrednio przed jedzeniem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symrose 50 mg tabletki

W przypadku przekroczenia przepisanej dawki lub przedawkowania może wystąpić biegunka i inne objawy jelitowe, takie jak wzdęcia (gazy) lub ból brzucha.

W przypadku zastosowania dawki większej niż przepisana lub przedawkowania należy unikać spożywania pokarmu i napojów zawierających węglowodany oraz natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Jeśli to możliwe, należy zabrać ze sobą tabletki lub opakowanie i pokazać lekarzowi.

W razie pominięcia zastosowania jednej lub większej liczby dawek akarbozy nie należy przyjmować tabletek między posiłkami, ale odczekać do następnej planowej dawki przy posiłku i kontynuować stosowanie bez zmian.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Częstotliwość występowania następujących działań nie jest znana i wynika z doniesień sporadycznych: Jeśli jednak działania te wystąpią, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

•    Spadek liczby płytek krwi (z wysypką, zwiększonym sinieniem lub krwawieniem)

•    Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, zaczerwienienie skóry, wykwity skórne, świąd

•    Zmniejszenie czynności jelit (niedrożność jelit połączona z silnym bólem brzucha, wymiotami i brakiem gazów lub ruchów jelit)

•    Zapalenie wątroby (związane z żółtaczką - zażółceniem skóry i białkówki oczu)

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W ciągu pierwszych kilku dni lub tygodni stosowania akarbozy mogą wystąpić nasilone wzdęcia (gazy), burczenie w brzuchu, uczucie pełności oraz ewentualnie skurcze brzucha. Możliwe jest także pojawienie się luźniejszego stolca lub nawet biegunki, w szczególności po posiłkach zawierających cukier lub sacharozę. Objawy te zazwyczaj ustępują przy dalszym stosowaniu leku i przestrzeganiu przepisanej diety.

Następujące działanie niepożądane występowało bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów) w badaniach klinicznych:

•    Wzdęcia (gazy)

Następujące działania niepożądane występowały często (u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów) w badaniach klinicznych:

•    biegunka

•    bóle żołądka i brzucha

Objawy te zazwyczaj przemijają w miarę stosowania leku i przestrzegania przepisanej diety.

Następujące działania niepożądane występowały niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów) w badaniach klinicznych:

•    nudności

•    wymioty

•    niestrawność

•    przemijający wzrost aktywności enzymów wątrobowych

•    żółtaczka (żółkniecie skóry)

NIE NALEŻY STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA NIESTRAWNOŚĆ (ZOBOJĘTNIAJĄCYCH KWASY) DO LECZENIA OBJAWÓW BÓLU

BRZUCHA, BIEGUNKI I WZDĘĆ, PONIEWAŻ JEST MAŁO PRAWDOPODOBNE, ABY ICH DZIAŁANIE BYŁO KORZYSTNE. JEŚLI OBJAWY UTRZYMUJĄ SIĘ DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ 2 LUB 3 DNI LUB JEŚLI SĄ NASILONE, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA, SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU BIEGUNKI.

Działania te przemijają po zaprzestaniu stosowania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYMROSE 50 MG TABLETKI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Symrose

-    Substancj ą czynną jest akarboza. Każda tabletka zawiera 50 mg akarbozy.

-    Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Symrose i co zawiera opakowanie

Tabletki białe, płaskie, okrągłe z linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Akarboza jest dostępna w postaci tabletek 50 mg w opakowaniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 120 i 270 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań zostały wprowadzone do obrotu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Polska

Wytwórca:

West Pharma - Produęoes Especialidades Farmacéuticas, S.A.

Rua Joao de Deus, n° 11, Venda Nova

2700 - 486 Amadora

Portugalia

Atlantic Pharma - Produęoes Farmacéuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n° 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugalia

Niniejszy lek został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania Acarbose 50 mg Tablets Irlandia: Acarbose Tecnimede 50 mg Tablets Włochy: Acarbose Tecnimede 50 mg compresse Polska: Symrose

Wegry: Acarbose Tecnimede 50 mg tabletta Rumunia: Acarbose Tecnimede 50 mg comprimate Grecja: Acarbose Tecnimede 50 mg AAuooKKÍíaa

Data ostatniej aktualizacji ulotki 27/04/2012

6

Symrose

Charakterystyka Symrose

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Symrose, 50 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg akarbozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka.

Tabletki białe, płaskie, okrągłe z linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Akarbozę zaleca się w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 , gdy sama dieta lub dieta i doustne leki obniżające stężenie glukozy nie okazały się wystarczająco skuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Akarboza w tabletkach jest stosowana doustnie; należy ją żuć z pierwszą porcją jedzenia lub połykać w całości z niewielką ilością płynu bezpośrednio przed posiłkiem. Wskutek znacznych różnic osobniczych aktywności glukozydazy w śluzówce jelit nie ustalono stałego schematu dawkowania; leczenie należy dostosować do odpowiedzi klinicznej i tolerancji działań niepożądanych ze strony jelit.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg trzy razy na dobę. Jednak u niektórych pacjentów korzystne może być stopniowe zwiększanie dawki początkowej, aby zmniejszyć działania niepożądane ze strony układu pokarmowego. W tym celu można rozpocząć leczenie od 50 mg raz lub dwa razy na dobę, a następnie przejść do dawkowania trzy razy na dobę.

Jeśli po sześciu do ośmiu tygodni leczenia odpowiedź kliniczna będzie niewystarczająca, można zwiększyć dawkowanie do 100 mg trzy razy na dobę. Niekiedy konieczne może być dalsze zwiększenie dawkowania maksymalnie do 200 mg trzy razy na dobę.

Pacjenci otrzymujący dawkę maksymalną wymagają ścisłej kontroli (patrzpunkt 4.4). Akarboza jest przeznaczona do stałego, długotrwałego stosowania.

Pacjenci w wieku podeszłym

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania dla dorosłych.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania akarbozy u dzieci i młodzieży. Akarboza nie jest zalecana u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby Patrz punkt 4.3.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akarbozę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Akarboza jest także przeciwwskazana u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, owrzodzeniem jelita grubego, częściową niedrożnością jelit lub ze skłonnością do niedrożności jelit. Ponadto nie należy jej stosować u pacjentów z przewlekłymi chorobami jelit, którym towarzyszą znaczne zaburzenia trawienia lub wchłaniania, i u pacjentów, których dolegliwości mogą się nasilić wskutek zwiększonego wytwarzania gazów w jelicie, np. z dużą przepukliną.

Akarboza jest przeciwwskazana u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Ponieważ stosowania akarbozy nie badano u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, nie należy jej podawać pacjentom z klirensem kreatyniny < 25 ml/min/1,73 m2

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hipoglikemia: stosowana w monoterapii akarboza nie powoduje hipoglikemii. Może jednak nasilać działanie obniżające stężenie glukozy pochodnych insuliny i sulfonylomocznika, w związku z tym należy odpowiednio zmienić dawkowanie tych leków. W pojedynczych przypadkach może wystąpić wstrząs hipoglikemiczny (następstwa kliniczne stężenia glukozy < 1 mmol/l, takie jak zaburzenia świadomości, stany splątania lub drgawki).

Hipoglikemię występującą podczas stosowania akarbozy należy leczyć podając glukozę, a nie sacharozę. Dlatego, że akarboza opóźnia trawienie i wchłanianie disacharydów, ale nie monosacharydów.

Transaminazy: U pacjentów leczonych akarbozą może w rzadkich wypadkach wystąpić reakcja idiosynkratyczna z objawowym lub bezobjawowym zaburzeniem czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenie to ustępuje po odstawieniu akarbozy. Zaleca się kontrolę enzymów wątrobowych w pierwszych sześciu do dwunastu miesięcy leczenia. W przypadku stwierdzenia podwyższonej aktywności transaminaz konieczne może być odstawienie leku w szczególności, jeśli stan się utrzymuje. W takim wypadku należy prowadzić badania kontrolne u pacjenta w odstępach tygodniowych do powrotu wartości prawidłowych.

Stwierdzono, że podawanie preparatów zobojętniających kwasy zawierających sole magnezu i glinu, np. hydrotalcytu, nie łagodzi ostrych objawów ze strony układu pokarmowego po podaniu akarbozy w większych dawkach, dlatego nie jest zalecane w przypadku tych pacjentów.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki adsorbujące (np. węgiel aktywny) oraz preparaty enzymów trawiennych zawierające enzymy rozkładające węglowodany (np. amylaza, pankreatyna) mogą zmniejszać działanie akarbozy, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie.

Jednoczesne podawanie neomycyny może prowadzić do nasilonego obniżenia stężenia glukozy we krwi po posiłku oraz zwiększenia częstości i ciężkości działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Jeśli objawy są ciężkie, konieczne może być czasowe zmniejszenie dawki akarbozy.

Jednoczesne podawanie cholestyraminy może nasilić działanie akarbozy, szczególnie dotyczące obniżenia stężenia insuliny po posiłku. Należy, więc unikać jednoczesnego podawania akarbozy i cholestyraminy. W rzadkich przypadkach jednoczesnego odstawiania akarbozy i cholestyraminy należy zachować ostrożność, ponieważ stwierdzano zjawisko odbicia dotyczące stężenia insuliny u pacjentów bez cukrzycy.

W pojedynczych przypadkach akarboza może wpływać na dostępność biologiczną digoksyny (może być konieczna zmiana dawkowania digoksyny). Należy rozważyć kontrolę stężenia digoksyny w surowicy.

W badaniu pilotażowym dotyczącym ewentualnych interakcji między akarbozą a nifedypiną nie stwierdzono znacznych lub odtwarzalnych zmian profili stężenia nifedypiny w osoczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych klinicznych dotyczących ciąż narażonych na akarbozę. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Nie zaleca się stosowania akarbozy w czasie ciąży.

Jeśli pacjentka planuje ciążę lub w okresie ciąży cukrzycę należy leczyć insuliną w celu utrzymania stężenia glukozy we krwi możliwie bliskiego prawidłowemu, aby zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy akarboza jest wydzielana do mleka kobiecego. W doświadczeniach na zwierzętach stwierdzono, że akarboza jest wydzielana do mleka samic. Dlatego akarbozy nie należy stosować w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Akarboza w monoterapii nie powoduje hipoglikemii, dlatego nie powinna mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy jednak uczulić pacjentów na ryzyko hipoglikemii w przypadku stosowania akarbozy w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

4.8    Działania niepożądane

Niepożądane działania leku (ADR) na podstawie badań akarbozy kontrolowanych placebo z podziałem na kategorie częstości według CIOMS III (badania kontrolowane placebo w bazie danych badań klinicznych: akarboza N = 8595; placebo N = 7278; stan na 10 lutego 2006 r.) podano poniżej.

ADR na podstawie doniesień po wprowadzeniu do obrotu (stan na 31 grudnia 2005 r.)

podano czcion

ką pochyłą pogrubioną.

Klasyfikacja

układów

narządowych

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100, < 1/10)

Niezbyt

często

(>

1/1000, < 1/100)

Rzadko (> 1/10000, < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

trombocytopenia

Zaburzenia żołądka i jelit (1)

wzdęcia

burczenie w brzuchu rozdęcie brzucha

biegunka

ból

brzucha

zudności

wymioty

niedrożność jelita

niedrożność

przepuszczająca

zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

(2)

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

zapalenie

wątroby

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

reakcje

nadwrażliwości skóry (wysypka, rumień, wykwity, pokrzywka) obrzęk

(1)    Biegunka i ból brzucha mogą występować po spożyciu pokarmu zawierającego sacharozę. Jeśli nie przestrzega się zalecanej diety cukrzycowej, działania niepożądane ze strony układu pokarmowego mogą się nasilić.

Objawy zależą od dawki i diety; mogą się zmniejszyć po dłuższym stosowaniu leku. Jeśli wystąpią ciężkie objawy mimo przestrzegania zalecanej diety cukrzycowej, dawkę należy czasowo lub trwale zmniejszyć. Często wystarcza zmniejszenie dawki przy jednym z głównych posiłków (obiad lub kolacja). Jeśli utrzymuje się biegunka, należy ściśle kontrolować pacjenta i zmniejszyć dawkowanie lub w razie potrzeby odstawić lek.

(2)    Rzadko stwierdzano istotne klinicznie nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby (przekraczające trzykrotnie górną granicę normy) u pacjentów, którym podawano zalecaną dawkę dobową 150 mg do 300 mg akarbozy. Wartości nieprawidłowe mogą występować czasowo w okresie leczenia (patrz punkt 4.4).

Jeśli podejrzewa się niedrożność lub niedrożność przepuszczającą jelit, leczenie należy przerwać natychmiast. W Japonii stwierdzono pojedyncze przypadki piorunującej niewydolności wątroby, jednak rola akarbozy nie została określona.

W Japonii stwierdzono pojedyncze przypadki piorunującego zapalenia wątroby prowadzącego do zgonu. Związek z nimi akarbozy nie został określony.

Jeśli nie przestrzega się zalecanej diety cukrzycowej, działania niepożądane ze strony układu pokarmowego mogą się nasilić.

Jeśli wystąpią ciężkie objawy mimo przestrzegania zalecanej diety cukrzycowej, należy zwrócić się do lekarza i dawkę czasowo lub trwale zmniejszyć.

W przypadku pacjentów otrzymujących zalecaną dawkę dobową 150 do 300 mg akarbozy rzadko stwierdzano istotne klinicznie nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby (przekraczające trzykrotnie górną granicę normy). Wartości nieprawidłowe mogą występować czasowo w okresie podawania akarbozy (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Jeśli akarbozę w tabletkach przyjmuje się z jedzeniem i/lub napojami zawierającym węglowodany, przedawkowanie może prowadzić do bębnicy, wzdęcia i biegunki. Jeśli akarbozę w tabletkach przyjmuje się poza posiłkami, nie powinny wystąpić nadmierne objawy ze strony jelit.

W przypadku akarbozy nie są znane konkretne odtrutki.

Przez 4-6 godzin nie należy spożywać jedzenia lub napojów zawierających węglowodany.

Biegunkę należy leczyć typowymi metodami zachowawczymi.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory alfaglukozydazy, kod ATC: A10B F01.

U wszystkich badanych gatunków działanie akarbozy występowało w przewodzie pokarmowym. Działanie akarbozy polega na kompetycyjnym hamowaniu enzymów jelitowych (a-glukozydaz) związanych z rozkładem disacharydów, oligosacharydów i polisacharydów. Prowadzi to do zależnego od dawki opóźnienia trawienia tych węglowodanów. Glukoza powstała z tych węglowodanów jest uwalniana i dostaje się do krwi wolniej. Dzięki temu akarboza zmniej sza wzrost stężenia glukozy we krwi po posiłkach zmniejszając jego wahania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tylko 1-2% czynnego inhibitora wchłania się po podaniu.

Farmakokinetykę akarbozy badano po podaniu doustnym substancji znakowanej 14C (200 mg) zdrowym ochotnikom. Średnio 35% radioaktywności całkowitej (suma inhibitora i produktów jego degradacji) było wydalane przez nerki w ciągu 96 h. W moczu stwierdzono inhibitor w ilości 1,7% podanej dawki. 50% aktywności ulegało eliminacji z kałem w ciągu 96 godzin. W przebiegu zmian całkowitego stężenia radioaktywności w osoczu występowały dwa maksima. Pierwsze, odpowiadające średniemu stężeniu równoważnika akarbozy 52,2 ± 15,7 p,g/l po 1,1 ± 0,3 h, jest zgodne z odpowiednimi danymi dla przebiegu zmian stężenia inhibitora (49,5 ± 26,9 p,g/l po 2,1 ± 1,6 h). Drugie maksimum to średnio 586,3 ± 282,7 ^g/l osiągane po 20,7 ± 5,2 h. Drugie, wyższe maksimum wynika z wchłaniania produktów degradacji bakteryjnej w dystalnych odcinkach jelita. W przeciwieństwie do radioaktywności całkowitej, maksymalne stężenie inhibitora w osoczu jest niższe 10-20-krotnie. Okres półtrwania eliminacji inhibitora w osoczu wynosi 3,7 ± 2,7 h dla fazy dystrybucji i 9,6 ± 4,4 h dla fazy eliminacji.

Na podstawie przebiegu zmian stężenia w osoczu obliczono względną objętość dystrybucji (0,32 l/kg masy ciała) u zdrowych ochotników.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Skrobia żelowana, kukurydziana

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste, bezbarwne blistry z folii Aluminium/PVC/PCTFE/PVC pakowane w kartoniki zewnętrzne wykorzystane jako system zamknięcia opakowania tabletek akarbozy.

Wielkości opakowań: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 120 lub 270 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18571

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.08.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27/04/2012

8

Symrose