Imeds.pl

Tabletki Z Czosnku Labofarm

ETYKiETO-ULOTKA

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

TABLETKI Z CZOSNKU LABOFARM

(Aliii sativi bulbus)

300 mg

Logo Labofarm

90 Tabletek Skład tabletki:

Cebule czosnku 300 mg

Należy zapoznać się z ulotką zamieszczoną pod etykietą.

Wskazania do stosowania: tradycyjnie w profilaktyce miażdżycy, w łagodnych postaciach hiperlipidemii i    h i percholest erolem i i, w zapobieganiu starczym zmianom naczyń

krwionośnych oraz w początkowym okresie infekcji górnych dróg oddechowych.

Sposób stosowania i droga podania:

Doustnie, 1-2 tabletki 2-3 razy dziennie. W infekcjach górnych dróg oddechowych: 2 tabletki 3-4 razy dziennie.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

IWLF Labofarm

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

Pozw olenie na dopuszczenie do obrotu nr:

Numer serii:

Termin ważn.:

Kod EAN UCC 5909990217038

_INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA_

Należy przeczytać uważnie ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta._

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Tabletki z czosnku

Labofarm ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce._

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby._

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. _

Jeśli objawy nasilą się należy skontaktować się z lekarzem_

Skład tabletki:

Aliii satiri bulbus 300 mg

Składniki pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny (E55!).

Jedna tabletka posiada aktywność przeciwdrobnoustrojową powyżej 35 jednostek.

Dostępne opakowania: 20 lub 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne „Labofarm” mgr farm. Tadeusz Pawełek ul. Lubichowska 176b 83-200 Starogard Gdański

teł. 058 561 20 08    

fax 058 561 20 16    ‘

e-inail: poczta@labofarm.com.pl    ;    ' .    nrfns^‘

"f W**to*n 15

1.    Co to są Tabletki z czosnku Labofarm i w jakim celu sic je stosuje?

Lek stosuje się tradycyjnie w profilaktyce miażdżycy, w łagodnych postaciach hiperlipidemii i hipercholcsterolemii, w zapobieganiu starczym zmianom naczyń krwionośnych oraz w początkowym okresie infekcji górnych dróg oddechowych.

Lek stosuje się jako tradycyjny środek obniżający stężenie lipidów i cholesterolu we krwi oraz był stosowany tradycyjnie jak łagodny środek ograniczający rozwój flory jelitowej. Lek ma charakter tradycyjny, a jego skuteczność opiera się wyłącznic na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.    Zanim zastosuje sic Tabletki z czosnku Labofarm:

Nie stosować leku w przypadku nadwrażliowści na czosnek.

Interakcje z innymi lekami:

Równoczesne stosowanie preparatu z lekami obniżającymi krzepliwość krwi, np. salicylanami może spowodować nasilenie ich działania antyagregacyjnego. Ze względu na zdolność indukowania metabolizmu wątrobowego przez czosnek możliwe jest obniżenie stężenia we krwi równocześnie stosowanych środków przeciwwirusowych z grupy inhibitorów proteaz (np. indinavir).

Zachować szczególną ostrożność:

w stosowaniu leku po zabiegach operacyjnych, ponieważ lek może zmniejszać krzepliwość krwi. Nie należy stosować leku przed planowanymi zabiegami operacyjnymi. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak wpływu.

Ciąża i karmienie piersią:

Dotychczas brak przeciwwskazań do stosowania Icku w okresie ciąży lub laktacji, jednak przed użyciem zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza. Obecne w preparacie związki siarkowe przechodzą do mleka matki.

3.    Jak stosować Tabletki z czosnku Labofarm?

1-2 tabletki 2-3 razy dziennie.

W infekcjach górnych dróg oddechowych: 2 tabletki 3-4 razy dziennie.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana:

Brak doniesień na temat toksycznego działania. W przypadku znacznego przekroczenia dawek zalecanych należy skontaktować się z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane:

Po zastosowaniu produktu może dojść do zmiany zapachu potu lub wydychanego powietrza. W rzadkich przypadkach lek może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego lub reakcje alergiczne.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymicnionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie Tabletek z czosnku Labofarm:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data opracowania ulotki: listopad 2006

2008 -08-


rwo

******* PWMp '


D*0WtA


4


wrfatVfi ig