+ iMeds.pl

Tacrolimus accord 0,5 mgUlotka Tacrolimus accord

{logo}

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tacrolimus Accord, 0,5 mg, kapsułki twarde Tacrolimus Accord, 1 mg, kapsułki twarde Tacrolimus Accord, 5 mg, kapsułki twarde

Tacrolimusum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tacrolimus Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tacrolimus Accord

3.    Jak stosować lek Tacrolimus Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tacrolimus Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TACROLIMUS ACCORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Takrolimus należy do grupy leków określanych jako leki immunosupresyjne. Po przeszczepieniu narządu (np. wątroby, nerki, serca), układ obronny (odpornościowy) organizmu próbuje odrzucić nowy narząd. Takrolimus stosuje się w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów. Takrolimus może być również przepisany do leczenia odrzucania przeszczepionego narządu. Jeśli pacjent przyjmował leki zapobiegające odrzuceniu, które okazały się nieskuteczne lekarz może zmienić leczenie pacjenta na lek Tacrolimus Accord.

Takrolimus często stosuje się w skojarzeniu z innym produktami leczniczymi, które również wpływają hamująco na układ immunologiczny.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TACROLIMUS ACCORD

Kiedy nie stosować leku Tacrolimus Accord

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na takrolimus lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki z grupy makrolidów,

np. erytromycyna, klarytromycyna i jozamycyna.

Ostrzeżenia i środki ostrozności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tacrolimus Accord należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Takrolimus należy przyjmować codziennie tak długo jak konieczne jest utrzymanie immunosupresji, aby zapobiegać odrzuceniu przeszczepionego narządu. Należy regularnie kontaktować się z lekarzem.

-    Podczas terapii lekiem Tacrolimus Accord, od czasu do czasu lekarz może zlecić wykonanie wielu badań (w tym badanie krwi, moczu, badanie czynności serca, badanie wzroku i badanie neurologiczne). Są to rutynowe badania, które pomogą lekarzowi w ustaleniu najbardziej odpowiedniej dawki leku Tacrolimus Accord dla danego pacjenta.

-    Nie przyjmować leku z żadnymi preparatami ziołowymi zawierającymi np. ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) lub innymi lekami ziołowymi, ponieważ mogą one wpływać na skuteczność działania takrolimusu, a wskutek tego na wielkość przyjmowanej dawki. W razie wątpliwości przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu ziołowego należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub występowała w przeszłości choroba, która może mieć wpływ na czynność wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może to wpłynąć na wielkość dawki leku Tacrolimus Accord.

-    Jeśli u pacjenta występowała biegunka utrzymująca się dłużej niż jeden dzień, należy powiedzieć lekarzowi, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki leku Tacrolimus Accord.

-    Należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe podczas przyjmowania leku Tacrolimus Accord poprzez noszenie odzieży ochronnej i stosowanie filtrów słonecznych o wysokim wskaźniku czynnika ochronnego. Leczenie immunosupresyjne może bowiem zwiększać ryzyko raka skóry.

-    Należy wcześniej powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta zachodzi konieczność szczepienia.

Lekarz zaleci najlepszy sposób postępowania.

Inne leki i Tacrolimus Accord

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Leku Tacrolimus Accord nie przyjmować jednocześnie z cyklosporyną.

Stężenie leku Tacrolimus Accord we krwi może ulec zmianie w wyniku przyjmowania innych leków, jak również stężenie innych leków we krwi może zmienić się na skutek stosowania leku Tacrolimus Accord. Stosowanie tych leków może wymagać zwiększenia lub zmniejszenia dawki takrolimusu.

W szczególności, należy poinformować lekarza o obecnie stosowanych lub przyjmowanych w przeszłości lekach zawierających substancje czynne, takie jak

•    leki przeciwgrzybicze i antybiotyki (zwłaszcza antybiotyki makrolidowe), stosowane

w leczeniu zakażeń, takie jak ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, worykonazol, klotrymazol, erytromycyna, klarytromycyna, jozamycyna i ryfampicyna

•    inhibitory proteazy HIV, np. rytonawir

•    omeprazol lub lansoprazol stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka

•    leczenie hormonalne z wykorzystaniem etynyloestradiolu (np. pigułki antykoncepcyjne) lub danazolu

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, takie jak nifedypina, nikardypina, diltiazem i werapamil

•    leki znane jako „statyny”, stosowane w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu i triglicerydów

•    fenytoina i fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki

•    kortykosteroidy: prednizolon i metyloprednizolon

•    nefazodon - lek przeciwdepresyjny

•    dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) lub inne leki ziołowe (patrz punkt „Ostrzeżenia i srodki ostrożności”)

•    antyemetyki, stosowane w leczeniu nudności i zapobiegające wymiotom (np. metoklopramid)

• cyzapryd lub inne leki zobojętaniające np. wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu stosowane w leczeniu zgagi

Jeśli pacjent przyjmuje szczepionki należy poinformaować o tym lekarza przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli zamierza się przyjmować (lub stosuje się) ibuprofen, amfoterycynę B lub leki przeciwwirusowe (np. acyklowir). Leki te przyjmowane równocześnie z lekiem Tacrolimus Accord mogą nasilać zaburzenia czynności nerek i układu nerwowego.

Należy poinformować lekarza, jeżeli jednocześnie z lekiem Tacrolimus Accord przyjmuje się suplementy potasu lub leki moczopędne oszczędzające potas (niektóre leki moczopędne, takie jak amilorid, triamteren lub spironolakton), niektóre leki przeciwbólowe (tzw. NLPZ - niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen), leki przeciwzakrzepowe lub doustne leki przeciwcukrzycowe.

Stosowanie leku Tacrolimus Accord z jedzeniem i piciem

Lek Tacrolimus Accord zwykle przyjmuje się na czczo, co najmniej godzinę przed posiłkiem lub po upływie 2 do 3 godzin po posiłku. Podczas przyjmowania leku Tacrolimus Accord nie powinno się spożywać grejpfrutów i soku grejpfrutowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Takrolimus jest wydzielany do mleka matki. Dlatego nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku Tacrolimus Accord.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać żadnych maszyn ani nie posługiwać się narzędziami, jeśli po stosowaniu leku Tacrolimus Accord występują zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia. Objawy te występują częściej, jeśli jednocześnie z lekiem Tacrolimus Accord spożywa się alkohol.

Lek Tacrolimus Accord zawiera laktozę

Lek Tacrolimus Accord, 0,5 mg , Tacrolimus Accord, 1 mg lub Tacrolimus Accord, 5 mg zawierają, odpowiednio, 0,050 g, 0,048 g i 0,098 g laktozy. Jeżeli lek przyjmuje się zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania każda dawka dostarcza, odpowiednio, 0,050 g , 0,048 g i 0,090 g laktozy.

Jeżeli lekarz stwierdził wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem tego produktu leczniczego pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z rzadko występującą wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozo-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TACROLIMUS ACCORD

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali początkową dawkę leku Tacrolimus Accord, zapobiegającą odrzuceniu przeszczepionego narządu na podstawie masy ciała. Początkowa dobowa dawka leku podawana zaraz po przeszczepie jest zależna od rodzaju przeszczepionego narządu i wynosi zwykle od 0,075 mg/kg mc. na dobę do 0,30 mg/kg mc. na dobę.

Wielkość dawki zależy od ogólnego stanu zdrowia oraz od innych stosowanych leków immunosupresyjnych. Lekarz powinien przeprowadzać regularne badania krwi w celu ustalenia właściwej dawki, a czasami w celu dostosowania jej wielkości. Jeżeli stan kliniczny będzie stabilny, lekarz zazwyczaj zmniejszy dawkę leku Tacrolimus Accord. Lekarz dokładnie poinformuje pacjenta o tym ile kapsułek leku Tacrolimus Accord należy zażywać i jak często.

Lek Tacrolimus Accord przyjmuje się doustnie dwa razy na dobę, zazwyczaj rano i wieczorem. Takrolimus zwykle przyjmuje się na czczo, co najmniej godzinę przed posiłkiem lub po upływie 2 do 3 godzin po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości popijając szklanką wody. Kapsułkę należy przyjąć natychmiast po wyjęciu z blistra. Podczas przyjmowania takrolimusu należy unikać spożywania soku grejpfrutowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tacrolimus Accord

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu kapsułek należy natychmiast udać się do lekarza lub skontaktować z najbliższym oddziałem ratunkowym szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Tacrolimus Accord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie pominięcia dawki leku Tacrolimus Accord, należy poczekać do czasu, w którym przyjmuje się kolejną dawkę, a następnie kontynuować leczenie jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Tacrolimus Accord

Przerwanie terapii lekiem Tacrolimus Accord może zwiększyć ryzyko odrzucenia przeszczepionego narządu. Nie przerywać leczenia, chyba że lekarz wskaże inaczej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Leki immunosupresyjne, w tym takrolimus osłabiają mechanizmy odpornościowe organizmu, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu. Z tego względu organizm nie będzie zwalczał zakażeń tak skutecznie jak zwykle. Pacjenci otrzymujący takrolimus częściej niż zwykle mogą zapadać na choroby zakaźne takie jak zakażenia skóry, jamy ustnej, żołądka i jelit, płuc i dróg moczowych.

Zgłaszano występowanie ciężkich działań niepożądanych, w tym reakcji alergicznych i anafilaktycznych. Zgłaszano wystepowanie nowotworów łagodnych jak i złośliwych u pacjentów leczonych takrolimusem jako wynik immunosupresji.

Możliwe działania niepożądane wymieniono w zależności od częstości ich występowania

i uporządkowano według następującej klasyfikacji:

bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

często: mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób

niezbyt często: mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób

rzadko: mogą wystapić u 1 do 10 na 10 000 osób

bardzo często: mogą wystapić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często

•    zwiększenie stężenia cukru    •    cukrzyca    •    zwiększenie stężenia potasu we

we krwi    krwi

•    trudności ze snem    •    drżenie mięśniowe    •    ból głowy

•    zwiększone ciśnienie    • biegunka    • nudności

tętnicze krwi

•    zaburzenia czynności

nerek

Często

•    zmniejszenie liczby komórek krwi (płytek krwi, krwinek czerwonych lub krwinek białych), zwiększenie liczby krwinek białych, zmiany w liczbie krwinek czerwonych

•    zmniejszenie stężenia magnezu, fosforu, potasu, wapnia lub sodu we krwi, zatrzymanie płynów w organizmie, zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub tłuszczów we krwi, zmniejszenie apetytu, zwiększenie kwasowości krwi, inne zaburzenia elektrolitowe

•    objawy lęku, splątanie i dezorientacja, depresja, zmiany nastroju, koszmary senne, omamy, zaburzenia umysłowe

•    drgawki, zaburzenia świadomości, mrowienie i drętwienie (czasem bolesne) rąk i stóp, zawroty głowy, zaburzona zdolność pisania, zaburzenia układu nerwowego

•    niewyraźne widzenie, zwiększona wrażliwość na światło, zaburzenia oka

•    dzwonienie w uszach

•    zmniejszony przepływ krwi w naczyniach sercowych, przyspieszone bicie serca

•    krwawienie, częściowe lub całkowite zablokowanie naczyń krwionośnych, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi

•    skrócenie oddechu, zmiany w tkance płucnej, gromadzenie się płynu w opłucnej, zapalenie gardła, kaszel, objawy grypopodobne

•    stany zapalne lub owrzodzenie powodujące ból brzucha lub biegunkę, krwotok żołądkowy, zapalenie lub owrzodzenie jamy ustnej, gromadzenie się płynu w jamie brzusznej, wymioty, bóle brzucha, niestrawność, zaparcia, oddawanie wiatrów, wzdęcia, luźne stolce, zaburzenia żołądka

•    zaburzenia czynności wątroby i nieprawidłowe wyniki badań enzymów wątrobowych, zażółcenie skóry w wyniku schorzeń wątroby, uszkodzenie komórek wątroby i zapalenie wątroby

•    swędzenie, wysypka, utrata włosów, trądzik, nasilone pocenie się

•    ból stawów, kończyn lub pleców, skurcze mięśni

•    niewydolność nerek, zmniejszone wytwarzanie moczu, utrudnione lub bolesne oddawanie moczu

•    ogólne osłabienie, gorączka, zatrzymanie płynu w organizmie, ból i dyskomfort, zwiększona aktywność enzymu alkalicznej fosfatazy we krwi, zwiększenie masy ciała, zaburzenia zdolności odczuwania temperatury ciała

•    zaburzenia czynności przeszczepionego narządu

Niezbyt często

•    zmiany parametrów krzepnięcia krwi, zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi

•    odwodnienie, zmniejszenie stężenia białek lub cukru we krwi, zwiększenie stężenia fosforanów we krwi

•    śpiączka, krwawienie do mózgu, udar, porażenie i niedowład, zaburzenia mózgowe, zaburzenia mowy i wysławiania się, kłopoty z pamięcią

•    zmętnienie soczewki oka

•    zaburzenia słuchu

•    nieregularne bicie serca, zatrzymanie czynności serca, zmniejszenie wydolności serca, zaburzenia mięśnia sercowego, powiększenie komór serca, silniejsze bicie serca, nieprawidłowy wynik badania EKG, nieprawidłowe tętno i częstość akcji serca

•    powstawanie zakrzepów w żyłach kończyn, wstrząs

•    trudności w oddychaniu, zaburzenia układu oddechowego, astma

•    porażenie jelita, zwiększona aktywność enzymu amylazy we krwi, zarzucanie zawartości żołądka do przełyku, opóźnione opróżnianie żołądka

•    zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło słoneczne

•    schorzenia stawów

•    niezdolność do oddawania moczu, bolesne miesiączki i nieprawidłowe krwawienie miesiączkowe

•    niewydolność niektórych narządów, objawy grypopodobne, zwiększona wrażliwość na ciepło i zimno, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zdenerwowanie lub złe samopoczucie, zwiększenie aktywności enzymu dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zmniejszenie masy ciała

•    zespół hemolityczno-mocznicowy, który charakteryzuje się ostrą niewydolnością nerek (skąpomocz lub bezmocz), mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych ze skrajnym zmęczeniem) z obniżonym poziomem płytek krwi i nieprawidłowym krwawieniem lub pojawieniem się siniaków i objawami infekcji. Wystapienie tych działań może prowadzić do zgonu.

• zbieranie się płynu wokół serca


•    silne duszności

•    nadmierne owłosienie

•    uczucie ucisku w klatce piersiowej


Rzadko

•    niewielkie, krwawe wybroczyny na skórze w wyniku tworzenia się zakrzepów

•    ślepota

•    tworzenie się torbieli w trzustce

•    poważne schorzenia z występowaniem łuszczących zmian na skórze, ustach, oczach, narządach płciowych

•    zmniejszenie ruchliwości


• zwiększone napięcie mięśni


•    głuchota (zaburzenia słuchu)

•    utrudniony przepływ krwi przez wątrobę

•    pragnienie


• owrzodzenia


• zakrzepowa plamica małopłytkowa charakteryzujaca się gorączką, wystepowaniem siniaków pod skórą w postaci w postaci czerwonych plamek z lub bez niewyjaśnionym skrajnym zmęczeniem, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) z objawami skąpomoczu (lub bezmoczu). Wystapienie tych działań może prowadzić do zgonu.

niewydolność wątroby

zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej


Bardzo rzadko

•    osłabienie mięśni

•    zwężenie dróg żółciowych


nieprawidłowy echokardiogram bolesne oddawanie moczu z zawartością krwi w moczu


•    Zespół Stevensa-Johnsona objawiający się początkowo jako czerwonawe kropki lub plamki z pęcherzami na tułowiu. Wysypka może ulec nasileniu, pęcherze mogą pojawiać się na całym ciele,

a skóra ulegać łuszczeniu. Objawami towarzyszącymi może być owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa, genitaliów i spojówek (czerwone i spuchnięte oczy). Wysypce skórnej często towarzyszą objawy grypopodobne. Wystąpienie tych działań niepożądanych może prowadzić do zgonu.

Częstość nieznana

•    czysta aplazja czerwonokrwinkowa, która powoduje znaczne zmniejszenie liczby czerwonych krwinek z towarzyszącym zmęczeniem

•    agranulocytoza powodująca znaczne obnizenie liczby białych krwinek z towarzyszącym owrzodzeniem jamy ustnej, gorączką i infekcjami

• niedokrwistość hemolityczna powodująca zmniejszenie liczby czerwonych krwinek z powodu szybszego ich rozpadu z towarzyszącym zmęczeniem

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądanew tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TACROLIMUS ACCORD

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Tacrolimus Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tacrolimus Accord

-    Substancją czynną leku jest takrolimus.

-    Tacrolimus Accord, 0,5 mg, kapsułki twarde; każda kapsułka twarda zawiera 0,5 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu jednowodnego),

-    Tacrolimus Accord, 1 mg, kapsułki twarde; każda kapsułka twarda zawiera 1 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu jednowodnego),

-    Tacrolimus Accord, 5 mg, kapsułki twarde; każda kapsułka zawiera 5 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu jednowodnego).

-    Pozostałe składniki leku Tacrolimus Accord, 0,5 mg, Tacrolimus Accord, 1 mg i Tacrolimus Accord 5 mg to: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa (E 468), hypromeloza E5, magnezu stearynian (E 572).

Skład otoczki kapsułki leku Tacrolimus Accord, 0,5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), sodu laurylosiarczan

Skład otoczki kapsułki leku Tacrolimus Accord, 1 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan

Skład otoczki kapsułki leku Tacrolimus Accord, 5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona

Tusz do nadruku na otoczce kapsułki: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Tacrolimus Accord i co zawiera opakowanie

Lek Tacrolimus Accord, 0,5mg: jasnożółte, żelatynowe kapsułki twarde około 11,40 mm o wielkości "5", z nadrukiem “TCR” na górnej części kapsułki i “0,5” na trzonie kapsułki, zawierającej biały do białawego proszek.

Lek Tacrolimus Accord 1 mg: białe, żelatynowe kapsułki twarde około 11,40 mm o wielkości "5", z nadrukiem “TCR” na górnej części kapsułki i “1” na trzonie kapsułki, zawierającej biały do białawego proszek.

Lek Tacrolimus Accord 5 mg: różowe, żelatynowe kapsułki twarde około 14,30 mm o wielkości „4” z nadrukiem „TCR” na górnej części kapsułki i „5” na trzonie kapsułki, zawierającej biały do białawego proszek.

Lek Tacrolimus Accord dostępny jest w blistrach zawierających:

Lek Tacrolimus Accord, 0,5 mg

Opakowanie zawiera 20, 30, 50, 60 i 100 kapsułek twardych.

Lek Tacrolimus Accord, 1 mg

Opakowanie zawiera 20, 30, 50, 60, 90 i 100 kapsułek twardych.

Lek Tacrolimus Accord, 5 mg

Opakowanie zawiera 30,50,60 i 100 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Holandia

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg Capsule hard

Austria

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg hartkapseln

Bułgaria

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg KancynaTBtpga

Czechy

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg tvrdé tobolky

Dania

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg kapsler Harde

Finlandia

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg kapseli kova

Niemcy

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg hartkapseln

Grecja

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg Ka^árao, oKkppó

Węgry

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg kemény kapszula

Irlandia

Tacrolimus 0.5/1/5 mg Capsule hard

Włochy

Tacrolimus Accord Healthcare 0,5/1/5 mg Capsule hard

Łotwa

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg cietâs kapsulas

Litwa

Tacrolimus Accord 0,5/1/5 mg kietos kapsules

Malta

Tacrolimus Accord 0.5/1/5 mg Capsule hard

Norwegia

Takrolimus Accord 0,5/1/5 mg kapsler harde

Polska

Tacrolimus Accord

Portugal

Tacrolimus Accord

Rumunia

Tacrolimusum Accord 0,5/1/5 mg, Capsule

Słowacja

Tacrolimusum Accord 1/5 mg tvrde kapsule

Słowenia

Takrolimus Accord 1/5 mg trde kapsule

Hiszpania

Tacrolimus Accord Healthcare 0,5/1/5 mg cápsulas duras EFG

Szwecja

Takrolimus Accord 0,5/1/5 mg kapsel hard

Data zatwierdzenia ulotki: 19.11.2012

Tacrolimus Accord

Charakterystyka Tacrolimus accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tacrolimus Accord, 0,5 mg, kapsułki twarde Tacrolimus Accord, 1 mg,kapsułki twarde Tacrolimus Accord, 5 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 0,5 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu jednowodnego.Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera 50,14 mg jednowodnej laktozy.

Każda kapsułka zawiera 1 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu jednowodnego)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera 48,68 mg jednowodnej laktozy

Każda kapsułka zawiera 5 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu jednowodnego)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera 98,86 mg jednowodnej laktozy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda

Lek Tacrolimus Accord 0,5 mg

Jasnożółte, żelatynowe kapsułki twarde około 11,40 mm o wielkości „5”, z nadrukiem „TCR” na górnej części kapsułki i „0,5” na trzonie kapsułki, zawierającej biały do białawego proszek.

Lek Tacrolimus Accord 1 mg: białe, żelatynowe kapsułki twarde około 11,40 mm o wielkości "5", z nadrukiem “TCR” na górnej części kapsułki i “1” na trzonie kapsułki, zawierającej biały do białawego proszek.

Lek Tacrolimus Accord 5 mg: różowe, żelatynowe kapsułki twarde około 14,30 mm o wielkości „4” z nadrukiem „TCR” na górnej części kapsułki i „5” na trzonie kapsułki, zawierającej biały do białawego proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów wątroby, nerki lub serca.

Leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu alogenicznego opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Terapia takrolimusem wymaga starannego monitorowania przez odpowiednio przeszkolony i wyposażony personel. Ten produkt leczniczy mogą przepisywać oraz wprowadzać zmiany w leczeniu immunosupresyjnym, wyłącznie lekarze, którzy posiadają doświadczenie w leczeniu immunosupresyjnym oraz postępowaniu z pacjentami po przeszczepieniu narządów.

Nieumyślna, niezamierzona lub nienadzorowana przez lekarza zamiana postaci farmaceutycznych o szybkim uwalnianiu lub o przedłużonym uwalnianiu takrolimusu jest niebezpieczna. Może ona prowadzić do odrzucania przeszczepionego narządu lub zwiększenia częstości działań niepożądanych, w tym niewystarczającej lub nadmiernej immunosupresji, w wyniku klinicznie znaczących różnic w ogólnoustrojowej ekspozycji na takrolimus. Pacjent powinien otrzymywać jedną postać farmaceutyczną produktu leczniczego zawierającego takrolimus, zgodnie z odpowiadającym mu dobowym schematem dawkowania. Zmiana postaci farmaceutycznej produktu leczniczego zawierającego takrolimus lub zmiana schematu dawkowania powinny odbywać się wyłącznie pod wnikliwym nadzorem specjalisty transplantologa (patrz punkt 4.4 i 4.8). Podczas zamiany na jakikolwiek inny produkt leczniczy zawierający takrolimus konieczne jest monitorowanie stężenia leku we krwi i dostosowanie dawki, aby mieć pewność, że ogólnoustrojowa ekspozycja na takrolimus pozostała niezmieniona.

Uwagi ogólne

Przedstawione poniżej zalecenia dotyczące dawek początkowych należy traktować wyłącznie jako wskazówkę. Dawkowanie produktu leczniczego Tacrolimus Accord należy ustalać indywidualnie na podstawie klinicznej oceny odrzucania i tolerowania przeszczepu ,wspomagając się monitorowaniem stężenia leku we krwi (patrz poniżej „Zalecenia dotyczące docelowych najniższych skutecznych stężeń w pełnej krwi”). Jeśli wystąpią kliniczne objawy odrzucania, należy rozważyć zmianę schematu leczenia immunosupresyjnego.

Takrolimus można podawać dożylnie lub doustnie. Zazwyczaj leczenie można rozpocząć od podawania produktu leczniczego doustnie. W razie konieczności zawartość kapsułki można podać przez sondę nosowo-żołądkową w postaci zawiesiny w wodzie.

W początkowym okresie pooperacyjnym produkt leczniczy Tacrolimus Accord podaje się rutynowo w połączeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi. Dawka produktu leczniczego Tacrolimus Accord może różnić się w zależności od wybranego schematu leczenia immunosupresyjnego.

Sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie dobowej dawki produktu leczniczego w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem). Kapsułki należy przyjmować natychmiast po wyjęciu z blistra. Połknięte kapsułki należy popić płynem (najlepiej wodą). W celu uzyskania maksymalnego wchłaniania kapsułki należy przyjmować na czczo lub co najmniej 1. godzinę przed lub 2 do 3. godzin po posiłku. (patrz punkt 5.2).

Czas trwania leczenia

Aby zahamować odrzucanie przeszczepu, konieczne jest utrzymywanie immunosupresji.

Nie ma wobec tego ograniczeń czasu trwania leczenia doustnego.

Zalecane dawkowanie - przeszczepienie wątroby

Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu - dorośli

Doustne leczenie takrolimusem należy rozpocząć od dawki 0,10 mg/kg mc./dobę do 0,20 mg/kg mc./dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem). Podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć około 12 godzin po zakończeniu zabiegu chirurgicznego.

Jeśli kliniczny stan pacjenta nie pozwala na doustne podawanie dawki, należy rozpocząć dożylne podawanie w dawce 0,01 mg/kg mc./dobę do 0,05 mg/kg mc./dobę w ciągłej infuzji trwającej 24 godziny.

Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu - dzieci

Doustna dawka początkowa wynosi 0,30 mg/kg mc./dobę, podawana w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem). Jeśli kliniczny stan pacjenta nie pozwala na doustne podawanie dawki, początkową dawkę dożylną 0,05 mg/kg mc./dobę należy podawać w ciągłej infuzji trwającej 24 godziny.

Dostosowanie dawki w okresie potransplantacyjnym u dorosłych i dzieci Dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord są zwykle zmniejszane w okresie potransplantacyjnym. W niektórych przypadkach można odstawić jednocześnie stosowane inne leki immunosupresyjne i kontynuować stosowanie leku Tacrolimus Accord w monoterapii. Poprawa stanu pacjenta po przeszczepieniu narządu może spowodować zmianę farmakokinetyki takrolimusu i konieczne może być dalsze dostosowanie dawki.

Leczenie w odrzucaniu przeszczepu - dorośli i dzieci

W epizodach odrzucania stosowano zwiększone dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord, uzupełniające leczenie kortykosteroidami oraz wprowadzono krótkotrwałe cykle podawania przeciwciał monoklonalnych i (lub) poliklonalnych. W razie stwierdzenia objawów działania toksycznego (np. nasilone działania niepożądane - patrz punkt 4.8), może być konieczne zmniejszenie dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord.

W przypadku zmiany leczenia na terapię produktem leczniczym Tacrolimus Accord leczenie należy rozpocząć od podawania doustnej dawki początkowej zalecanej w immunosupresji podstawowej.

Informacje dotyczące zmiany leczenia cyklosporyną na leczenie takrolimusem, patrz poniżej w punkcie „Dostosowanie dawki w szczególnych populacjach pacjentów”.

Zalecane dawkowanie - przeszczepienie nerki

Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu - dorośli

Doustna dawka początkowa takrolimusu wynosi 0,20 mg/kg mc./dobę do 0,30 mg/kg mc./dobę, podawana w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem). Podawanie należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego.

Jeśli kliniczny stan pacjenta nie pozwala na doustne podawanie dawki, należy rozpocząć leczenie dożylne w dawce 0,05 mg/kg mc./dobę do 0,10 mg/kg mc./dobę w ciągłej infuzji trwającej 24 godziny.

Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu - dzieci

Doustna dawka początkowa wynosząca 0,30 mg/kg mc./dobę, powinna być podawana w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem). Jeśli kliniczny stan pacjenta nie pozwala na doustne podawanie dawki, początkową dawkę 0,075 mg/kg mc./dobę do 0,100 mg/kg mc./dobę należy podawać w ciągłej infuzji dożylnej trwającej 24 godziny.

Dostosowanie dawki w okresie potransplantacyjnym u dorosłych i dzieci

Dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord są zwykle zmniejszane w okresie po przeszczepieniu. W niektórych przypadkach możliwe jest odstawienie jednocześnie stosowanych leków immunosupresyjnych, co prowadzi do stosowania produktu leczniczego Tacrolimus Accord w skojarzeniu z drugim lekiem. Poprawa stanu pacjenta po przeszczepieniu narządu może spowodować zmianę farmakokinetyki takrolimusu i konieczne może być dalsze dostosowanie dawki.

Leczenie w odrzucaniu przeszczepu - dorośli i dzieci

W epizodach odrzucania przeszczepu stosowano zwiększone dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord, uzupełniające leczenie kortykosteroidami oraz wprowadzono krótkotrwałe cykle podawania przeciwciał monoklinalnych i (lub) poliklonalnych. W przypadku stwierdzenia objawów działania toksycznego (np. nasilone działania niepożądane - patrz punkt 4.8), może być konieczne zmniejszenie dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord.

W razie zmiany leczenia na terapię produktem leczniczym Tacrolimus Accord leczenie należy rozpocząć od podawania doustnej dawki początkowej zalecanej w immunosupresji podstawowej.

Informacje dotyczące zmiany leczenia cyklosporyną na leczenie takrolimusem znajdują się poniżej w punkcie „Dostosowanie dawki w szczególnych populacjach pacjentów”.

Zalecane dawkowanie - przeszczepienie serca

Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu - dorośli

Tacrolimus Accord można stosować wraz z indukcją przeciwciałami (co pozwala na późniejsze rozpoczęcie terapii produktem leczniczym Tacrolimus Accord) lub u pacjentów stabilnych klinicznie bez indukcji przeciwciałami.

Po indukcji przeciwciałami, doustną terapię produktem leczniczym Tacrolimus Accord należy rozpocząć od dawki początkowej wynoszącej 0,075 mg/kg mc./dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem). Podawanie produktu należy rozpocząć w ciągu 5 dni po zakończeniu zabiegu chirurgicznego, niezwłocznie po ustabilizowaniu stanu klinicznego pacjenta.

Jeśli kliniczny stan pacjenta nie pozwala na doustne podawanie dawki, należy rozpocząć leczenie dożylne w dawce 0,01 mg/kg mc./dobę do 0,02 mg/kg mc./dobę w ciągłej infuzji trwającej 24 godziny.

Opublikowano również alternatywny schemat dawkowania, który polega na włączeniu takrolimusu doustnie w ciągu 12 godzin po zabiegu przeszczepienia. Schemat ten stosowano u pacjentów, u których nie stwierdzano niewydolności narządów (np. zaburzeń czynności nerek). W tym przypadku początkowa doustna dawka takrolimusu 2 do 4 mg/dobę podawana była w skojarzeniu z mykofenolanem mofetylu i kortykosteroidami lub w skojarzeniu z syrolimusem i kortykosteroidami.

Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu - dzieci

W przeszczepach serca u pacjentów pediatrycznych, produkt leczniczy Tacrolimus Accord stosowano w skojarzeniu z indukcją przeciwciałami (lub bez).

U pacjentów bez indukcji przeciwciałami, jeśli leczenie takrolimusem rozpoczyna się od podawania dożylnego zalecana dawka początkowa wynosi 0,03 mg/kg mc./dobę do 0,05 mg/kg mc./dobę podawana w ciągłej infuzji trwającej 24 godziny, w celu osiągnięcia stężenia takrolimusu w pełnej krwi, wynoszącego 15 ng/ml do 25 ng/ml. Leczenie należy zmienić na leczenie doustne, tak szybko jak to możliwe z klinicznego punktu widzenia. Leczenie doustne należy rozpocząć od podawania dawki 0,30 mg/kg mc./dobę w ciągu 8 do 12 godzin po zakończeniu leczenia dożylnego.

Po indukcji przeciwciałami, jeśli rozpoczyna się doustną terapię produktem leczniczym Tacrolimus Accord zalecana dawka początkowa wynosi 0,10 mg/kg mc./dobę do 0,30 mg/kg mc./dobę, podawana w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem).

Dostosowanie dawki w okresie potransplantacyjnym u dorosłych i dzieci

Dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord są zwykle zmniejszane w okresie po przeszczepieniu. Poprawa stanu pacjenta po przeszczepieniu narządu może spowodować zmianę farmakokinetyki takrolimusu i konieczne może być dalsze dostosowanie dawki.

Leczenie w odrzucaniu przeszczepu - dorośli i dzieci

W epizodach odrzucania przeszczepu stosowano zwiększone dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord, uzupełniające leczenie kortykosteroidami oraz wprowadzono krótkotrwałe cykle podawania przeciwciał monoklonalnych i (lub) poliklonalnych.

U dorosłych pacjentów po zmianie terapii na stosowanie produktu leczniczego Tacrolimus Accord, początkową dawkę doustną 0,15 mg/kg mc./dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem).

U pacjentów pediatrycznych po zmianie terapii na stosowanie produktu leczniczego Tacrolimus Accord, początkową dawkę doustną 0,20 mg/kg mc./dobę do 0,30 mg/kg mc./dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem).

Informacje dotyczące zmiany leczenia cyklosporyną na leczenie takrolimusem znajdują się poniżej w punkcie „Dostosowanie dawki w szczególnych populacjach pacjentów”.

Zalecane dawkowanie - leczenie w odrzucaniu przeszczepu, inne przeszczepy alogeniczne

Dawkowanie zalecane w przeszczepieniach płuc, trzustki i jelit określono na podstawie ograniczonych danych pochodzących z klinicznych badań prospektywnych. U pacjentów po przeszczepieniu płuc, produkt leczniczy Tacrolimus Accord stosowano w doustnej dawce początkowej 0,10 mg/kg mc./dobę do 0,15 mg/kg mc./dobę, u pacjentów po przeszczepieniu trzustki w doustnej dawce początkowej 0,2 mg/kg mc./dobę, a u pacjentów po przeszczepieniu jelita w doustnej dawce początkowej 0,3 mg/kg mc./dobę.

Dostosowywanie dawki w szczególnych populacjach pacjentów

Rasa

W porównaniu do rasy kaukaskiej, pacjenci czarnej rasy mogą wymagać większych dawek takrolimusu w celu uzyskania podobnych najmniejszych stężeń skutecznych.

Płeć

Brak jest dowodów, aby u mężczyzn i kobiet konieczne było zastosowanie różnego dawkowania w celu uzyskania podobnych najmniejszych stężeń skutecznych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki w celu utrzymania najmniejszego skutecznego stężenia takrolimusu we krwi w zalecanym zakresie docelowym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ czynność nerek nie ma wpływu na właściwości farmakokinetyczne takrolimusu, nie jest konieczne dostosowywanie dawki. Takrolimus może jednak działać nefrotoksycznie i z tego względu zaleca się staranne kontrolowanie czynności nerek (w tym badania takie jak okresowe oznaczania stężenia kreatyniny w surowicy, obliczanie klirensu kreatyniny oraz pomiary ilości wydalanego moczu).

Pacjenci pediatryczni

Zazwyczaj dzieciom należy podawać dawki 1^-2 razy większe niż dawki stosowane u dorosłych w celu osiągnięcia podobnych stężeń we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Obecnie brak jest dostępnych danych wskazujących na konieczność dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Zmiana leczenia z terapii cyklosporyną

Należy zachować ostrożność podczas zmiany leczenia pacjentów cyklosporyną na leczenie takrolimusem (patrz punkty 4.4 i 4.5).Terapię produktem leczniczym Tacrolimus Accord można rozpocząć po oznaczeniu stężeń cyklosporyny we krwi oraz ocenie stanu klinicznego pacjenta.

W razie stwierdzenia zwiększonego stężenia cyklosporyny we krwi należy opóźnić podanie leku.

W praktyce terapię produktem leczniczym Tacrolimus Accord rozpoczyna się 12 do 24 godzin po odstawieniu cyklosporyny. Po zmianie leczenia na stosowanie takrolimusu należy w dalszym ciągu monitorować stężenie cyklosporyny we krwi, ponieważ jej klirens może ulegać zmianie.

Zalecenia dotyczące docelowych najmniejszych skutecznych stężeń w pełnej krwi

Dawkowanie należy ustalać przede wszystkim na podstawie indywidualnej oceny klinicznych objawów odrzucania i tolerowania przeszczepu u poszczególnych pacjentów.

Jako pomoc w ocenie optymalnego dawkowania jest dostępnych kilka metod immunologicznych do oznaczenia stężenia takrolimusu w pełnej krwi, w tym półautomatyczny mikrocząsteczkowy test immunoenzymatyczny (ang. microparticle enzyme immunoassay, MEIA). Podczas porównywania stężeń z danych w piśmiennictwie z wartościami stężeń oznaczonymi u poszczególnych pacjentów należy zachować rozwagę i uwzględnić zastosowaną metodykę oznaczania. W obecnej praktyce klinicznej stężenia w pełnej krwi oznacza się stosując metody immunologiczne.

W okresie po przeszczepieniu narządu należy monitorować najmniejsze skuteczne stężenia takrolimusu we krwi. Gdy lek podaje się doustnie, najmniejsze skuteczne stężenia we krwi należy oznaczać około 12 godzin po podaniu ostatniej dawki, bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki. Częstość oznaczania stężenia leku we krwi zależy od potrzeb klinicznych. Ponieważ Tacrolimus Accord jest produktem leczniczym o małym klirensie, zmiany w jego stężeniu we krwi mogą stać się widoczne dopiero po kilku dniach od zmiany dawkowania. Najmniejsze skuteczne stężenia takrolimusu we krwi należy oznaczać około dwa razy w tygodniu w początkowym okresie po przeszczepieniu, a następnie okresowo w czasie leczenia podtrzymującego. Najmniejsze skuteczne stężenia takrolimusu we krwi należy również monitorować po dostosowaniu dawki, zmianie w schemacie leczenia immunosupresyjnyego oraz po jednoczesnym podawaniu substancji, które mogą zmieniać stężenie takrolimusu w pełnej krwi (patrz punkt 4.5).

Analiza danych z badań klinicznych sugeruje, że u większości pacjentów po przeszczepach powodzenie w leczeniu można osiągnąć, gdy najmniejsze skuteczne stężenia takrolimusu we krwi utrzymują się poniżej 20 ng/ml. Podczas interpretacji zmian w stężeniach leku w pełnej krwi konieczne jest uwzględnienie klinicznego stanu pacjenta.

W praktyce klinicznej najmniejsze skuteczne stężenia leku w pełnej krwi we wczesnym okresie po przeszczepieniu na ogół utrzymywały się w zakresie 5 ng/ml do 20 ng/ml u biorców wątroby oraz 10 ng/ml do 20 ng/ml u biorców nerek i serca. Później, w okresie leczenia podtrzymującego, stężenia we krwi na ogół utrzymywały się w zakresie 5 ng/ml do 15 ng/ml u pacjentów z przeszczepioną wątrobą, sercem i nerkami.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne makrolidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Monitoring w okresie po przeszczepieniu

W początkowym okresie po przeszczepieniu, należy rutynowo monitorować następujące parametry: ciśnienie krwi, EKG, stan neurologiczny, wzrok, stężenie glukozy we krwi na czczo, elektrolity (zwłaszcza potas), próby czynnościowe wątroby i nerek, parametry hematologiczne, parametry

krzepnięcia krwi oraz oznaczenia stężenia białek w osoczu.W razie stwierdzenia istotnych klinicznie nieprawidłowości w wartościach parametrów należy rozważyć odpowiednie dostosowanie schematu leczenia immunosupresyjnego.

Błędne stosowanie produktu leczniczego

Obserwowano błędne stosowanie produktu leczniczego, w tym nieumyślną, niezamierzoną lub nienadzorowaną przez lekarza zamianę produktu leczniczego zawierającego takrolimus o szybkim lub przedłużonym uwalnianiu. Prowadziły one do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym odrzucenia przeszczepionego narządu lub innych działań niepożądanych, które mogły być skutkiem niewystarczającej lub nadmiernej ekspozycji na takrolimus. Pacjenci powinni otrzymywać produkt z takrolimusem w jednej postaci farmaceutycznej, zgodnie z odpowiadającym mu dobowym schematem dawkowania. Zmiana postaci farmaceutycznej lub zmiana schematu dawkowania powinny odbywać się wyłącznie pod ścisłym nadzorem specjalisty transplantologa (patrz punkt 4.2 i 4.8).

Produkty ziołowe

W czasie przyjmowania produktu leczniczego Tacrolimus Accord należy unikać stosowania produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) lub innych preparatów ziołowych ze względu na ryzyko interakcji prowadzących do zmniejszenia stężenia takrolimusu we krwi i zmniejszenia działania klinicznego takrolimusu (patrz punkt 4.5).

Biegunka

Ponieważ stężenie takrolimusu we krwi może znacznie zmieniać się podczas epizodów biegunek, w przypadku wystąpienia biegunki zaleca się dodatkowe kontrolowanie stężenia takrolimusu.

Cyklosporyna

Należy unikać jednoczesnego podawania cyklosporyny i takrolimusu, a także zachować ostrożność podając takrolimus pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali cyklosporynę (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Zaburzenia serca

W rzadko występujących przypadkach obserwowano przerost komór serca lub przegrody, opisywane jako kardiomiopatie. W większości przypadków zmiany te były przemijające i występowały przede wszystkim u dzieci z o wiele większymi stężeniami takrolimusu we krwi niż zalecane stężenia maksymalne. Do innych czynników, które zwiększały ryzyko wystąpienia tych stanów klinicznych zaliczono stwierdzoną wcześniej chorobę serca, stosowanie kortykosteroidów, nadciśnienie, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zakażenia, przeciążenie płynami i obrzęki. Dlatego, pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, zwłaszcza małe dzieci i pacjenci poddawani istotnemu leczeniu immunosupresyjnemu, powinni być monitorowani z zastosowaniem procedur, takich jak echokardiografia lub EKG w okresie przed i po przeszczepieniu (np. początkowo po 3 miesiącach, a następnie po 9-12 miesiącach). W razie wystąpienia nieprawidłowości należy rozważyć zmniejszenie dawki produktu leczniczego Tacrolimus Accord lub zastąpienie go innym lekiem immunosupresyjnym. Takrolimus może wydłużać odstęp QT, ale w chwili obecnej brak jest wyraźnych dowodów na to, że powoduje on częstoskurcz komorowy typu „torsades depointes”. Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono lub podejrzewa się zespół wrodzonego wydłużenia odstępu QT.

Zaburzenia limfoproliferacyjne związane z wirusem Ebsteina-Barr

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Tacrolimus Accord zgłaszano zaburzenia limfoproliferacyjne związane z wirusem Ebsteina-Barr (EBV). U pacjentów, u których zmieniono leczenie na stosowanie produktu leczniczego Tacrolimus Accord nie należy jednocześnie stosować leczenia przeciwlimfocytarnego. U bardzo małych dzieci (poniżej 2. lat), bez przeciwciał przeciwko antygenowi kapsydu wirusa EBV (ang. EBV-VCA) donoszono o zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń limfoproliferacyjnych. Dlatego w tej grupie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia takrolimusem należy wykonać odpowiednie badania serologiczne (EBV-VCA). W czasie leczenia zaleca się dokładne monitorowanie pacjentów na obecność EBV z zastosowaniem metody łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction) (EBV-PCR). Dodatni wynik badania EBV-PCR może utrzymywać się miesiącami i per se nie wskazuje na schorzenie limfoproliferacyjne lub chłoniaka.

Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii

U pacjentów leczonych takrolimusem zgłaszano zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (ang. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES). Jeżeli u pacjentów przyjmujących takrolimus wystąpią objawy wskazujące na zespól tylnej odwracalnej encefalopatii, takie jak: ból głowy, zaburzenia stanu psychicznego, drgawki lub zaburzenia widzenia, należy wykonać badanie obrazowe (np. przy użyciu rezonansu magnetycznego, MRI). Jeżeli rozpoznano PRES, zaleca się utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi i leczenie przeciwdrgawkowe oraz natychmiastowe przerwanie ogólnoustrojowego stosowania takrolimusu. Po podjęciu właściwego postępowania większość pacjentów całkowicie powraca do zdrowia.

Czysta aplazja czerwonokrwinkowa (ang. Pure Red Cell Aplasia, PRCA)

Zgłaszano przypadki czystej aplazji czerwonokrwinkowej u pacjentów leczonych takrolimusem.

U wszystkich pacjentów wykryto czynniki ryzyka takie jak: zakażennie parwowirusem B19, inne towarzyszące choroby i stosowanie innych leków przyczyniających się do powstania PRCA.

Ryzyko rozwoju zakażeń oportunistycznych

U pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, w tym takrolimusem, zwiększa się ryzyko rozwoju zakażeń oportunistycznych (bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i pierwotniakowych).

Do zakażeń oportunistycznych należy wirus BK, związany z nefropatią oraz wirus JC, związany z postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PWL). Zakażenia te często wiążą się z dużym całkowitym obciążeniem immunosupresyjnym i mogą prowadzić do stanów ciężkich lub zgonu. Lekarze powinni wziąć to pod uwagę w diagnostyce różnicowej u pacjentów poddanych immunosupresji z pogorszeniem czynności nerek lub objawów neurologicznych.

Nadwrażliwość na światło

Tak jak w przypadku stosowania innych leków immunosupresyjnych, ze względu na potencjalne ryzyko złośliwych zmian skórnych należy ograniczyć narażenie na działanie promieni słonecznych i UV przez noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz stosowanie filtrów przeciwsłonecznych o wysokim wskaźniku ochrony.

Inne leki immunosupresyjne

Podobnie jak w przypadku stosowania innych silnych leków immunosupresyjnych nie jest znane ryzyko wystąpienia raka wtórnego (patrz punkt 4.8).

Obserwowano reakcje alergiczne i anaflaktoidalne u pacjentów stodujacych takrolimus (patrz punkt 4.8).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje metaboliczne

Dostępny układowo takrolimus jest metabolizowany w wątrobie z udziałem wątrobowego izoenzymu CYP3A4. Istnieją również dowody na żołądkowo-jelitowy metabolizm z udziałem CYP3A4 w ścianie jelita. Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych lub preparatów ziołowych, o których wiadomo, że hamują lub indukują CYP3A4, może wpływać na metabolizm takrolimusu i w ten sposób zwiększać lub zmniejszać jego stężenie we krwi. Dlatego, zaleca się monitorowanie stężeń takrolimusu we krwi, jeśli jednocześnie podaje się substancje, które mogą zmienić jego metabolizm poprzez wpływ na CYP3A i odpowiednie dostosowanie dawki takrolimusu w celu zapewnienia podobnej ekspozycji na takrolimus (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Inhibitory metabolizmu

Obserwacje kliniczne wykazały, że następujące substancje zwiększają stężenie takrolimusu we krwi.

Silne interakcje obserwowano z lekami przeciwgrzybicznymi, takimi jak ketokonazol, flukonazol, itrakonazol i worykonazol, antybiotykiem makrolidowym erytromycyną lub inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawir). Jednoczesne stosowanie tych substancji może powodować konieczność zmniejszenia dawek takrolimusu u prawie wszystkich pacjentów.

Słabsze interakcje obserwowano z klotrymazolem, klarytromycyną, jozamycyną, nifedypiną, nikardypiną, diltiazemem, werapamilem, danazolem, etynyloestradiolem, omeprazolem i nefazodonem.

W badaniach prowadzonych w warunkach in vitro wykazano, że następujące substancje mogą hamować metabolizm takrolimusu: bromokryptyna, kortyzon, dapson, ergotamina, gestoden, lidokaina, mefenytoina, mikonazol, midazolam, nilwadypina, noretyndron, chinidyna, tamoksyfen, troleandomycyna.

Istnieją doniesienia, że sok grejpfrutowy zwiększa stężenie takrolimusu we krwi i dlatego należy unikać jego spożywania.

Lansoprazol i cyklosporyna mogą hamować izoenzym CYP3A4 pośredniczący w metabolizmie takrolimusu i tym samym zwiększać całkowite stężenie takrolimusu we krwi.

Induktory metabolizmu

Obserwacje kliniczne wykazały, że następujące substancje zmniejszają stężenie takrolimusu we krwi:

Silne interakcje obserwowano z ryfampicyną, fenytoiną i dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum). Stosowanie tych leków może wymagać zwiększenia dawki takrolimusu u prawie wszystkich pacjentów. Obserwowano istotne klinicznie interakcje z fenobarbitalem. Wykazano, że podtrzymujące dawki kortykosteroidów zmniejszają stężenie takrolimusu we krwi.

Duże dawki prednizolonu lub metyloprednizolonu stosowane w leczeniu ostrego odrzucenia przeszczepu mogą zwiększać lub zmniejszać stężenia takrolimusu we krwi.

Karbamazepina, metamizol i izoniazyd mogą zmniejszać stężenia takrolimusu we krwi.

Wpływ takrolimusu na metabolizm innych produktów leczniczych

Takrolimus jest znanym inhibitorem CYP3A4. Dlatego stosowanie takrolimusu w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, o których wiadomo, że są metabolizowane z udziałem CYP3A4, może wpływać na metabolizm tych produktów leczniczych.

Okres półtrwania cyklosporyny ulega wydłużeniu, gdy stosuje się ją w skojarzeniu z takrolimusem. Ponadto może wystąpić synergiczne i (lub) addytywne działanie nefrotoksyczne. Dlatego nie zaleca się skojarzonego stosowania cyklosporyny i takrolimusu. Należy też zachować ostrożność podczas podawania takrolimusu pacjentom uprzednio leczonym cyklosporyną (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Wykazano, że takrolimus zwiększa stężenie fenytoiny we krwi.

Ponieważ takrolimus może zmniejszać klirens leków antykoncepcyjnych zawierających steroidy i w następstwie zwiększać stężenia hormonów, należy zachować szczególną ostrożność podczas podejmowania decyzji o wyborze środków antykoncepcyjnych.

Dane na temat interakcji takrolimusu ze statynami są ograniczone. Dostępne dane wskazują, że podczas jednoczesnego stosowania takrolimusu farmakokinetyka statyn nie ulega większym zmianom.

Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wykazały, że takrolimus może zmniejszać klirens i wydłużać okres półtrwania pentobarbitalu i fenazonu.

Tnne rodzaje interakcji istotnych klinicznie

Takrolimus stosowany w skojarzeniu z produktami leczniczymi o znanym działaniu nefrotoksycznym lub neurotoksycznym (np. aminoglikozydy, inhibitory gyrazy, wankomycyna, sulfametoksazol + trimetoprim, niesteroidowe leki przeciwzapalne, gancyklowir lub acyklowir) może nasilać toksyczne działanie tych leków.

Nasilone działanie nefrotoksyczne obserwowano po podaniu takrolimusu w skojarzeniu z amfoterycyną B i ibuprofenem.

Ponieważ podczas leczenia takrolimusem może wystąpić lub nasilić się istniejąca wcześniej hiperkaliemia, należy unikać przyjmowania dużych ilości potasu lub stosowania leków moczopędnych oszczędzających potas (np. amiloryd, triamteren lub spironolakton).

Leki immunosupresyjne mogą wpływać na odpowiedź na szczepionki, dlatego szczepienia podczas leczenia takrolimusem mogą być mniej skuteczne. Należy unikać stosowania szczepionek zawierających żywe, atenuowane drobnoustroje.

Wiązanie z białkami

Takrolimus w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Należy rozważyć możliwość interakcji z innymi produktami leczniczymi o dużym powinowactwie do białek osocza (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, doustne leki przeciwzakrzepowe lub doustne leki przeciwcukrzycowe).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane uzyskane w badaniach prowadzonych u kobiet wykazały, że takrolimus może przenikać przez barierę łożyska. Ograniczone dane uzyskane w badaniach u kobiet z przeszczepionymi narządami leczonych takrolimusem nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych w czasie ciąży i u noworodka w porównaniu z leczeniem innymi produktami leczniczymi o działaniu immunosupresyjnym. Zgłaszano przypadki samoistnego poronienia. Do chwili obecnej nie ma innych istotnych danych epidemiologicznych. W związku z koniecznością podjęcia leczenia można rozważyć stosowanie takrolimusu u kobiet w ciąży w przypadku braku bezpieczniejszych leków oraz wówczas, gdy oczekiwane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. W przypadku narażenia płodu na działanie leku, zaleca się monitorowanie stanu noworodka na obecność działań niepożądanych wywołanych przez takrolimus (zwłaszcza wpływ na nerki). Istnieje ryzyko przedwczesnego porodu (< 37. tygodnia), jak również ryzyko hiperkaliemii u noworodka, która z czasem ustępuje samoistnie.

U szczurów i królików takrolimus wykazuje działanie toksyczne na zarodek i płód, gdy stosuje się go w dawkach toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Badania u kobiet wykazują, że takrolimus jest wydzielany z mlekiem matki. Ponieważ nie można wykluczyć szkodliwego działania u noworodka, kobiety otrzymujące produkt leczniczy Tacrolimus Accord nie powinny karmić piersią.

Płodność

Takrolimus wpływa negatywnie na płodność poprzez zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników u samców szczura (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Takrolimus może powodować zaburzenia widzenia i zaburzenia neurologiczne. Działanie to może się nasilać, jeżeli produkt leczniczy Tacrolimus Accord jest stosowany w połączeniu z alkoholem.

4.8 Działania niepożądane

Ustalenie profilu działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków immunosupresyjnych jest często trudne ze względu na zasadniczą chorobę i równoczesne stosowanie wielu leków.

Wiele z niepożądanych działań leku wymienionych poniżej jest przemijających i (lub) ustępuje po zmniejszeniu dawki. Wydaje się, że podawanie doustne związane jest z mniejszą częstością występowania działań niepożądanych w porównaniu do stosowania dożylnego. Działania niepożądane wymieniono poniżej w porządku malejącej częstości występowania: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Tak jak w przypadku innych silnie działających leków immunosupresyjnych, u pacjentów leczonych takrolimusem często zwiększa się ryzyko zakażenia (wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego, pierwotniakowego). Istniejące zakażenia mogą ulec nasileniu. Mogą wystąpić zarówno zakażenia uogólnione, jak i miejscowe.

Zgłoszono przypadki wirusa BK związanego z nefropatią, jak i również przypadki wirusa JC związanego z postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PWL) u pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, w tym takrolimusem.

Nowotwory łagodne. złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

U pacjentów otrzymujących leczenie immunosupresyjne istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów. W związku ze stosowaniem leczenia takrolimusem zgłaszano wystąpienie łagodnych oraz złośliwych nowotworów, w tym zaburzeń limfoproliferacyjnych związanych z EBV oraz nowotworów złośliwych skóry.

Zaburzenia krwi i uk

adu chłonnego

Często:

niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, leukocytoza, nieprawidłowe wyniki badań krwinek czerwonych

Niezbyt często:

koagulopatie, nieprawidłowe parametry krzepnięcia krwi i krwawienia, pancytopenia, neutropenia

Rzadko:

plamica zakrzepowa małopłytkowa, hipoprotrombinemia

Nieznana:

czysta aplazja czerwonokrwinkowa, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Zgłaszano przypadki wystapienia reakcji alergicznych i rzekomoanafilaktycznych u pacjentów przyjmujących takrolimus (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko:

Hirsutyzm

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

hiperglikemia, cukrzyca, hiperkaliemia

Często:

hipomagnezemia, hipofosfatemia, hipokaliemia, hipokalcemia, hiponatremia, zatrzymanie płynów, nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, zmniejszenie apetytu, anoreksja, kwasica metaboliczna, hiperlipidemia, zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększone stężenie triglicerydów, inne zaburzenia elektrolitowe

Niezbyt często

odwodnienie, hipoproteinemia, hiperfosfatemia, hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Bezsenność

Często:

objawy niepokoju, stany splątania i dezorientacja, depresja, pogorszenie nastroju, zaburzenia i zmiany nastroju, koszmary senne, omamy, zaburzenia umysłowe

Niezbyt często:

zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

drżenie, ból głowy

Często:

drgawki, zabaurzenia świadomości, parestezje i zaburzenie czucia, neuropatie obwodowe, zawroty głowy, trudności w pisaniu, zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często:

śpiączka, udar krwotoczny ośrodkowego układu nerwowego i udar naczyniowy mózgu, porażenie i niedowład, encefalopatia, zaburzenia mowy i wysławiania się, amnezja

Rzadko

wzmożone napięcie

Bardzo rzadko:

miastenia

Zaburzenia oka

Często:

niewyraźne widzenie, światłowstręt, schorzenia oczu

Niezbyt często:

zaćma

Rzadko:

ślepota

Zaburzenia ucha i błędnika

Często:

szumy uszne

Niezbyt często:

niedosłuch

Rzadko:

nerwowo-czuciowa głuchota

Bardzo rzadko:

zaburzenia słuchu

Zaburzenia serca

Często:

choroba niedokrwienna serca, tachykardia

Niezbyt często:

zaburzenia rytmu serca pochodzenia komorowego i zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca, kardiomiopatie, przerost komór, zaburzenia rytmu serca pochodzenia nadkomorowego, kołatanie serca, nieprawidłowy wynik badania EKG, nieprawidłowe tętno i częstość akcji serca

Rzadko:

wysięk osierdziowy

Bardzo rzadko:

nieprawidłowy echokardiogram

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

nadciśnienie tętnicze

Często:

krwotoki, zdarzenia zatorowo-zakrzepowe i niedokrwienne, choroby naczyń obwodowych, niedociśnienie pochodzenia obwodowego

Niezbyt często:

zawał, zakrzepica żył głębokich kończyn, wstrząs

Zaburzenia układu oc

dechoweao. klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

duszność, śródmiąższowe schorzenia płuc, wysięk opłucnowy, zapalenie gardła, kaszel, przekrwienie i zapalenie błon śluzowych nosa

Niezbyt często:

niewydolność oddechowa, zaburzenia układu oddechowego, astma

Rzadko:

zespół ostrej niewydolności oddechowej

Zaburzenia żoładka i jelit

Bardzo często

biegunka, nudności

Często:

żołądkowo-jelitowe stany zapalne, owrzodzenie i perforacja żołądka i jelit, krwotok z żołądka lub jelit, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej, puchlina brzuszna, wymioty, bóle żołądkowo-jelitowe i bóle brzucha, przedmiotowe i podmiotowe objawy dyspepsji, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, wzdęcia i rozdęcia, luźne stolce, objawy żołądkowo-jelitowe przedmiotowe i podmiotowe

Niezbyt często:

porażenna niedrożność jelita, zapalenie otrzewnej, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, zwiększona aktywność amylazy we krwi, refluks żołądkowo-przełykowy, upośledzone opróżnianie żołądka

Rzadko:

podniedrożność porażenna, torbiel rzekoma trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często:

zaburzenia czynności wątroby i nieprawidłowe wyniki badań enzymów wątrobowych, zastój żółci i żółtaczka, uszkodzenie komórek wątroby i zapalenie wątroby, zapalenie dróg żółciowych

Rzadko:

zakrzepica tętnicy wątrobowej, zatorowe choroby żył wątrobowych

Bardzo rzadko:

niewydolność wątroby, zwężenie dróg żółciowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

świąd, wysypka, łysienie, trądzik, nadmierne pocenie się

Niezbyt często:

zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło

Rzadko:

martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella)

Bardzo rzadko:

zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

bóle stawów, skurcze mięśni, ból kończyn i pleców

Rzadko:

schorzenia stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

zaburzenia czynności nerek

Często:

niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowej

Niezbyt często:

bezmocz, zespół hemolityczno-mocznicowy

Bardzo rzadko:

nefropatie, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:

bolesne miesiączkowanie, krwawienie z macicy

Zaburzenia onólne i stany w miejscu podania

Często:

osłabienie, gorączka, obrzęki, ból i dyskomfort i złe samopoczucie, zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, zwiększenie masy ciała, zaburzenia zdolności odczuwania temperatury ciała

Niezbyt często:

niewydolność wielonarządowa, objawy grypopodobne, nietolerancja temperatury, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zdenerwowanie, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zmniejszenie masy ciała

Rzadko:

pragnienie, upadki, ucisk w klatce piersiowej, zmniejszenie ruchliwości, owrzodzenia

Bardzo rzadko:

zwiększenie tkanki tłuszczowej

Urazy, zatrucia i powikłania po zabieaach

Często:

zaburzenia czynności przeszczepu, błędy lecznicze, włącznie z nieumyślnym, przypadkowym, nienadzorowanym zamienieniem produktu leczniczego zawierającego takrolimus o szybkim lub przedłużonym uwalnianiu. Opisano wiele przypadków związanych z tym odrzuceń przeszczepów (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie z przedawkowaniem jest ograniczone. Opisano kilka przypadków nieumyślnego przedawkowania, którego objawami były drżenia mięśniowe, bóle głowy, nudności i wymioty, zakażenia, pokrzywka, letarg, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej.

Brak swoistego antidotum na leczenie takrolimusem. W razie przedawkowania należy zastosować ogólne postępowanie podtrzymujące czynności organizmu i leczenie objawowe.

Zważywszy na dużą masę cząsteczkową takrolimusu, jego słabą rozpuszczalność w wodzie i bardzo duży stopień wiązania z erytrocytami i białkami osocza, przypuszcza się, że takrolimusu nie można usunąć dializą. W pojedynczych przypadkach, u pacjentów z bardzo wysokim stężeniem leku w osoczu hemofiltracja i hemodiafiltracja skutecznie zmniejszały toksyczne stężenie. W przypadkach zatrucia lekiem podanym doustnie, pomocne może być płukanie żołądka i (lub) podanie adsorbentów (takich jak węgiel aktywowany), jeżeli zastosowane zostaną w krótkim czasie po przyjęciu produktu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory kalcyneuryny, kod ATC: L04AD02 Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne

Wydaje się, że na poziomie molekularnym w działaniu takrolimusu pośredniczy wiązanie z białkiem cytozolu (FKPB12), odpowiedzialne za wewnątrzkomórkową kumulację związku. Kompleks FKBP12-takrolimus swoiście i kompetycyjnie wiąże się z kalcyneuryną i ją hamuje, co prowadzi do zależnego od wapnia zahamowania dróg przesyłania sygnału dla komórek T, zapobiegając w ten sposób transkrypcji odosobnionej grupy genów limfokin.

Takrolimus jest silnym środkiem o działaniu immunosupresyjnym, a jego aktywność udowodniono w doświadczeniach przeprowadzonych w warunkach in vitro i in vivo.

Takrolimus hamuje zwłaszcza tworzenie się cytotoksycznych limfocytów, które są przede wszystkim odpowiedzialne za odrzucanie przeszczepu. Takrolimus hamuje aktywację komórek T i proliferację komórek B zależną od wspomagających komórek T, a także tworzenie się limfokin (takich jak interleukiny -2, -3 oraz y-interferon) oraz ekspresję receptora interleukiny-2.

Wyniki z opublikowanych danych dotyczących podstawowej immunosupresji po przeszczepieniu innych narządów

Takrolimus jest obecnie akceptowany do leczenia jako produkt leczniczy stosowany w pierwotnej immunosupresji po przeszczepieniu trzustki, płuca i jelita. W opublikowanych badaniach prospektywnych takrolimus stosowano w pierwotnej immunosupresji u około 175 pacjentów po przeszczepieniu płuca, 475 pacjentów po przeszczepieniu trzustki i 630 pacjentów po przeszczepieniu jelita. Na ogół, profil bezpieczeństwa takrolimusu w tych opublikowanych badaniach wydaje się być podobny do opisywanego w wynikach pochodzących z dużych badań, w których stosowano takrolimus do początkowego leczenia pacjentów z przeszczepami wątroby, nerek i serca. Dane dotyczące skuteczności wyników największych z przeprowadzonych badań w każdym wskazaniu podsumowano poniżej.

Przeszczepienie płuca

Wstępna analiza przeprowadzonego niedawno wieloośrodkowego badania dotyczy leczenia 110 pacjentów, których randomizowano w proporcji 1:1 do grupy otrzymującej takrolimus lub do grupy cyklosporyny. Początkowo takrolimus podawano w ciągłym wlewie dożylnym w dawce 0,01 mg/kg mc./dobę do 0,03 mg/kg mc./dobę, a następnie doustnie w dawce 0,05 mg/kg mc./dobę do 0,3 mg/kg mc./dobę.W pierwszym roku po przeszczepieniu u pacjentów z grupy takrolimusu zgłaszano mniejszą częstość występowania epizodów odrzucania przeszczepu o ostrym przebiegu w porównaniu do pacjentów z grupy cyklosporyny (11,5% vs. 22,6%) oraz mniejszą częstość występowania odrzucania o przewlekłym przebiegu, zespół zarostowego zapalenia oskrzelików (2,86% vs. 8,57%). Po roku współczynnik przeżywalności wynosił 80,8% w grupie otrzymującej takrolimus i 83% w grupie leczonej cyklosporyną (Treede et al. 3 rd ICI San Diego, USA, 2004; Abstract 22).

W innym randomizowanym badaniu uczestniczyło 66 pacjentów leczonych takrolimusem oraz 67 pacjentów leczonych cyklosporyną. Takrolimus początkowo podawano w ciągłym wlewie dożylnym w dawce 0,025 mg/kg mc./dobę, a następnie doustnie w dawce 0,15 mg/kg mc./dobę, dostosowując dawkę tak, aby osiągnąć docelowe najmniejsze skuteczne stężenia leku w zakresie 10 ng/ml do 20 ng/ ml. Po roku współczynnik przeżywalności wynosił 83% w grupie leczonej takrolimusem i 71% w grupie cyklosporyny, a po 2 latach, odpowiednio, 76% i 66%. Epizody odrzucania przeszczepu o ostrym przebiegu na 100 pacjento-dni występowały rzadziej w grupie leczonej takrolimusem (0,85 epizodów) niż w grupie cyklosporyny (1,09 epizodów). Zarostowe zapalenie oskrzelików wystąpiło u 21,7% pacjentów otrzymujących takrolimus w porównaniu do 38,0% pacjentów z grupy cyklosporyny (p = 0,025).U istotnie większej liczby pacjentów leczonych cyklosporyną (n = 13) była konieczna zmiana na takrolimus niż u pacjentów otrzymujących takrolimus zmiana na cyklosporynę (n = 2) (p = 0,02) (Keenan et al., Ann Thoracic Surg 1995; 60:580).

W dodatkowym dwuośrodkowym badaniu, 26 pacjentów randomizowano do grupy leczonej takrolimusem, a 24 pacjentów do grupy cyklosporyny. Takrolimus początkowo podawano w ciągłym wlewie dożylnym w dawce 0,05 mg/kg mc./dobę, a następnie doustnie w dawce 0,1 mg/kg mc./dobę do 0,3 mg/kg mc./dobę, dostosowując dawkę tak, aby osiągnąć docelowe najniższe stężenia leku w zakresie 12 ng/ml do 15 ng/ml. Po roku współczynnik przeżywalności wynosił 73,1% w grupie takrolimusu w porównaniu do 79,2% w grupie cyklosporyny. U większego odsetka pacjentów otrzymujących takrolimus po przeszczepieniu płuca stwierdzono brak epizodów odrzucania o ostrym przebiegu po 6 miesiącach (57,7% vs. 45,8%) i po roku (50% vs. 33,3%) (Treede et al., J Heart Lung Transplant 2001; 20:511).

W tych trzech badaniach wykazano podobne współczynniki przeżywalności. Liczba epizodów odrzucania o ostrym przebiegu była mniejsza w tych trzech badaniach, gdy stosowano takrolimus.

W jednym z badań donoszono o znacznie mniejszej częstości występowania zespołu zarostowego zapalenia oskrzelików po podaniu takrolimusu.

Przeszczepienie trzustki

Badaniem wieloośrodkowym objęto 205 pacjentów poddawanych jednoczesnemu przeszczepieniu trzustki i nerki, których randomizowano do grupy leczonej takrolimusem (n = 103) lub do grupy otrzymującej cyklosporynę (n = 102). Początkowa dawka doustna (per protocol) takrolimusu wynosiła 0,2 mg/kg mc./dobę, a następnie dostosowywano ją tak, aby osiągnąć docelowe najniższe stężenie 8-15 ng/ml przed upływem 5. dnia oraz 5-10 ng/ml po upływie 6 miesięcy. Po roku przeżywalność trzustki była znacznie lepsza w grupie leczonej takrolimusem: 91,3% vs. 74,5% w grupie cyklosporyny (p< 0,0005), podczas gdy przeżywalność przeszczepionych nerek była zbliżona w obu grupach. Ogółem u 34 pacjentów zmieniono leczenie cyklosporyną na stosowanie takrolimusu, podczas gdy zaledwie u 6 pacjentów otrzymujących takrolimus konieczne było zastosowanie innego leczenia (Bechstein et al., Transplantation 2004; 77:1221).

Przeszczepienie jelita

Opublikowane dane kliniczne z jednego ośrodka dotyczące stosowania takrolimusu w leczeniu pierwotnym po przeszczepieniu jelita wykazały, że wyliczone do celów ubezpieczeniowych współczynniki przeżywalności 155 pacjentów (65 z przeszczepionym wyłącznie jelitem, 75 z przeszczepioną wątrobą i jelitem oraz 25 z przeszczepieniem wielonarządowym) otrzymujących takrolimus i prednizon wynosiły 75% po roku, 54% po 5 latach i 42% po 10 latach. We wczesnych latach początkowa dawka takrolimusu wynosiła 0,3 mg/kg mc./dobę. W okresie 11 lat, wraz z rosnącym doświadczeniem, uzyskiwano coraz lepsze wyniki. Stwierdzono, że do poprawy wyników w tym wskazaniu przyczyniło się szereg nowych sposobów postępowania takich, jak techniki wczesnego wykrywania zakażenia wirusem Epsteina-Barr’a (EBV) i cytomegalii (CMV), augmentacja szpiku kostnego, dodatkowe stosowanie daklizumabu będącego antagonistą interleukiny-2, mniejsze początkowe dawki takrolimusu i docelowe najmniejsze skuteczne stężenia w pełnej krwi wynoszące od 10 ng/ml do 15 ng/ml oraz ostatnio napromienianie przeszczepu alogenicznego (Abu-Elmagd et al., Ann Surg 2001; 234:404).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wykazano, że u ludzi takrolimus może być wchłaniany przez przewód pokarmowy. Po podaniu doustnym produktu leczniczego Tacrolimus Accord, takrolimus osiąga maksymalne stężenie (Cmax) we krwi po około 1 do 3 godzinach. Wydaje się, że u niektórych pacjentów takrolimus jest wchłaniany w sposób ciągły przez dłuższy czas, co daje stosunkowo płaski profil wchłaniania. Średni zakres dostępności biologicznej podanego doustnie takrolimusu wynosi 20% do 25%.

Po podaniu doustnym (0,30 mg/kg mc./dobę) pacjentom z przeszczepioną wątrobą, stężenie leku osiąga u większości pacjentów stan stacjonarny w ciągu 3 dni.

U zdrowych osób, wykazano biorównoważność leku zawierającego takrolimus o mocy 0,5 mg, 1 mg i 5 mg w kapsułkach, podawanego w równoważnych dawkach.

Stopień i szybkość wchłaniania takrolimusu są największe, jeżeli przyjmuje się go na czczo. Obecność pokarmu zmniejsza stopień i szybkość wchłaniania takrolimusu, najbardziej po spożyciu posiłku z dużą zawartością tłuszczu. Wpływ posiłku z dużą zawartością węglowodanów jest mniejszy.

U pacjentów z przeszczepioną wątrobą w stanie stabilnym, dostępność biologiczna takrolimusu zmniejszyła się, gdy podawano go po posiłku z umiarkowaną zawartością tłuszczu (34% kalorii). Obserwowano wyraźne zmniejszenie się wartości AUC (27%) i Cmax (50%), oraz zwiększenie W (173%) w pełnej krwi.

W badaniach u pacjentów z przeszczepioną nerką w stanie stabilnym, którym podawano doustnie takrolimus niezwłocznie po lekkim śniadaniu (kontynentalnym), wpływ pokarmu na doustną dostępność biologiczną był mniej zaznaczony. Obserwowano wyraźne zmniejszenie się wartości AUC (2-12%) i Cmax (15-38%) oraz zwiększenie W (38-80%) w pełnej krwi.

Wydzielanie żółci nie wpływa na wchłanianie takrolimusu.

Istnieje ścisły związek między wartością AUC a najmniejszym skutecznym stężeniem leku w stanie stacjonarnym w pełnej krwi. Monitorowanie stężeń minimalnych w pełnej krwi pozwala zatem na prawidłową ocenę ogólnoustrojowej ekspozycji na lek.

Dystrybucja i eliminacja

U ludzi dystrybucję takrolimusu po wlewie dożylnym opisywano jako dwufazową.

W układzie krążenia takrolimus silnie wiąże się z erytrocytami, w wyniku czego stosunek stężenia leku w pełnej krwi do stężenia w osoczu wynosi w przybliżeniu 20:1. W osoczu takrolimus w znacznym stopniu (> 98,8%) wiąże się z białkami osocza, głównie albuminą surowicy i kwaśną glikoproteiną a-1.

Takrolimus przenika do wielu tkanek organizmu. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym obliczona na podstawie stężenia w osoczu wynosi około 1300 litrów (u zdrowych osób). Odpowiednia wartość obliczona na podstawie stężenia w pełnej krwi wynosi średnio 47, 6 L

Takrolimus jest substancją o małym klirensie. U zdrowych osób, średni całkowity klirens (ang. total body clearance ,TBC) oszacowany na podstawie stężeń w pełnej krwi wynosił 2,25 l/godz.. U dorosłych biorców wątroby, nerki i serca, obserwowano wartości wynoszące odpowiednio 4,1 l/godz., 6,7 l/godz. i 3,9 l/godz. U pacjentów pediatrycznych z przeszczepioną wątrobą całkowity klirens jest w przybliżeniu dwa razy większy niż u dorosłych pacjentów z przeszczepioną wątrobą. Uważa się, że czynniki takie, jak mała wartość hematokrytu i stężenia białek, które powodują zwiększenie niezwiązanej frakcji takrolimusu lub wywołane przez kortykosteroidy zwiększenie metabolizmu mogą być odpowiedzialne za zwiększony klirens obserwowany po przeszczepieniu.

Okres półtrwania takrolimusu jest długi i osiąga różne wartości. U zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin. U dorosłych i pacjentów pediatrycznych z przeszczepioną wątrobą wynosi przeciętnie, odpowiednio, 11,7 godz. i 12,4 godz. w porównaniu do 15,6 godz. u dorosłych pacjentów z przeszczepioną nerką. Zwiększone wartości klirensu przyczyniają się do krótszego okresu półtrwania obserwowanego u biorców przeszczepów.

Metabolizm i biotransformacja

Takrolimus jest metabolizowany w dużym stopniu w wątrobie głównie z udziałem izoenzymu cytochromu P450- CYP3A4. Takrolimus jest również znacząco metabolizowany w ścianie jelita. Zidentyfikowano kilka metabolitów, z których tylko jeden wykazywał w warunkach in vitro działanie immunosupresyjne podobne do działania takrolimusu. Pozostałe metabolity wykazują słabe działanie immunosupresyjne lub nie wykazują takiego działania. W krążeniu ogólnym tylko jeden z nieaktywnych metabolitów występuje w niewielkim stężeniu. Tak więc, metabolity nie wpływają na farmakologiczną aktywność takrolimusu.

Wydalanie

Po podaniu dożylnym i doustnym takrolimusu znakowanego 14C większość substancji radioaktywnej została wydalona z kałem. Około 2% substancji radioaktywnej zostało wydalone w moczu. Mniej niż 1% niezmienionego takrolimusu wykrywano w moczu i kale, co wskazuje, że takrolimus jest nieomal całkowicie metabolizowany przed wydaleniem z żółcią, które jest główną drogą eliminacji.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na szczurach i pawianach stwierdzono, że nerki i trzustka były głównymi docelowymi narządami toksycznego działania takrolimusu. U szczurów takrolimus wykazywał toksyczne działanie na układ nerwowy i oczy. W czasie dożylnego podawania takrolimusu królikom obserwowano przemijające działanie kardiotoksyczne.

W badaniach na szczurach i królikach obserwowano działanie toksyczne na zarodek i płód wyłącznie podczas stosowania dawek, które wykazywały istotne działanie toksyczne u samic. U samic szczurów

szkodliwy wpływ na reprodukcję oraz poród stwierdzono jedynie podczas stosowania dawek toksycznych. Zmniejszeniu uległy też masa urodzeniowa, przeżywalność i rozwój.

U samców szczurów takrolimus wpływał negatywnie na płodność poprzez zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa (E 468)

Hypromeloza E5 Magnezu stearynian (E 470b)

Otoczka kapsułki

Tacrolimus Accord, 0,5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), sodu laurylosiarczan

Tacrolimus Accord, 1 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan

Tacrolimus Accord, 5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona

Tusz do oznakowania otoczki kapsułki: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Takrolimus wykazuje niezgodność z PCV. Systemy łączące, strzykawki i inny sprzęt stosowany do przygotowania zawiesiny z produktu leczniczego Tacrolimus Accord nie powinny zawierać PCV.

6.3    Okres ważności

Tacrolimus Accord 0,5mg/1 mg: 2 lata Tacrolimus Accord 5 mg: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kapsułki twarde należy przyjąć natychmiast po wyjęciu z blistra.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium Lek Tacrolimus Accord, 0,5 mg

Opakowanie zawiera 20, 30, 50, 60 i 100 kapsułek twardych.

Lek Tacrolimus Accord, 1 mg

Opakowanie zawiera 20, 30, 50, 60, 90 i 100 kapsułek twardych.

Lek Tacrolimus Accord, 5 mg

Opakowanie zawiera 30,50,60 i 100 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17989 - 0,5 mg; 17990 - 1 mg; 20258 - 5 mg

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.03.2011 - 0,5 mg, 1 mg; 06.06.2012 - 5 mg

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.11.2012

Tacrolimus Accord