Imeds.pl

Temostad 5 Mg

Document: dokument 0 change

Temostad, 180 mg:

o    Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), szelak,

glikol propylenowy.

Temostad, 250 mg:

o    Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek

czarny (E 172).

Jak wygląda lek Temostad i co zawiera opakowanie

Temostad, 5 mg: twarde kapsułki żelatynowe o średnicy około 5,7 mm i długości około 15,9 mm, z białym, nieprzeźroczystym korpusem i wieczkiem z dwoma zielonymi paskami oraz nadrukiem „T 5 mg” na korpusie wykonanym zielonym tuszem.

Temostad, 20 mg: twarde kapsułki żelatynowe o średnicy około 6,2 mm i długości około 18 mm, z białym, nieprzeźroczystym korpusem i wieczkiem z dwoma pomarańczowymi paskami oraz nadrukiem „T 20 mg” na korpusie wykonanym pomarańczowym tuszem.

Temostad, 100 mg: twarde kapsułki żelatynowe o średnicy około 6,8 mm i długości około 19,4 mm, z białym, nieprzeźroczystym korpusem i wieczkiem z dwoma różowymi paskami oraz nadrukiem „T 100 mg” na korpusie wykonanym różowym tuszem.

Temostad, 140 mg: twarde kapsułki żelatynowe o średnicy około 7,5 mm i długości około 21,7 mm, z białym, nieprzeźroczystym korpusem i wieczkiem z dwoma niebieskimi paskami oraz nadrukiem „T 140 mg” na korpusie wykonanym niebieskim tuszem.

Temostad, 180 mg: twarde kapsułki żelatynowe o średnicy około 7,5 mm i długości około 21,7 mm, z białym, nieprzeźroczystym korpusem i wieczkiem z dwoma czerwonymi paskami oraz nadrukiem „T 180 mg” na korpusie wykonanym czerwonym tuszem.

Temostad, 250 mg: twarde kapsułki żelatynowe o średnicy około 7,5 mm i długości około 21,7 mm, z białym, nieprzeźroczystym korpusem i wieczkiem z dwoma czarnymi paskami oraz nadrukiem „T 250 mg” na korpusie wykonanym czarnym tuszem.

Kapsułki twarde są umieszczone w butelkach z oranżowego szkła typu III, zawierających 5 lub 20 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

cell pharm GmbH, Feodor-Lynen - Strasse 35, 30625 Hannover, Niemcy NERPHARMA S.R.L., Viale Pasteur, 10, 20014 Nerviano (MI), Włochy Haupt Pharma Amareg GmbH, Donaustaufer StraBe 378, 93055 Regensburg, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8