Imeds.pl

Terbinafine Aurobindo 125 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Terbinafine Aurobindo; 125 mg, tabletki Terbinafine Aurobindo; 250 mg, tabletki

(Terbinafinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Terbinafine Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Terbinafine Aurobindo

3.    Jak zażywać lek Terbinafine Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Terbinafine Aurobindo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TERBINAFINE AUROBINDO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Terbinafine Aurobindo należy do grupy tzw. leków przeciwgrzybicznych. Jest on stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, w tym zakażeń na palcach dłoni, stóp, oraz paznokci.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU TERBINAFINE AUROBINDO

Kiedy nie przyjmować leku Terbinafine Aurobindo

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwości) na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Terbinafine Aurobindo,

•    w przypadku ciężkich chorób nerek,

•    w przypadku ciężkich chorób wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Terbinafine Aurobindo

•    w przypadku chorób wątroby lub choroby mającej wpływ na czynność wątroby,

•    w łuszczycy (choroby skóry z wypukłymi czerwonymi plamami na skórze pokrytej srebrzystymi łuskami),

•    w przypadku chorób nerek,

•    wystąpi znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co sprzyja występowaniu zakażeń (agranulocytoza) lub ciężka choroba z pęcherzami na skórze (toksyczna martwica naskórka). Należy przerwać stosowanie leku Terbinafine Aurobindo i natychmiast zwrócić do lekarza w przypadku pojawienia się tych bardzo rzadko występujących objawów (patrz punkt 4).

Jeżeli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń ma lub miało zastosowanie w przeszłości, należy

skonsultować się z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Antybiotyk, ryfampicyna (zmniejsza stężenie terbinafiny w krwi).

•    Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi) zwiększa stężenie terbinafiny w krwi.

•    Leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak klomipramina, lofepramina lub paroksetyna.

•    Niektóre leki stosowane w przypadku choroby Parkinsona, takie jak inhibitory oksydazy monoaminowej, np. selegilina.

•    Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca, takie jak atenolol lub karwedylol (leki blokujące receptory beta-adrenergiczne).

•    Doustne środki antykoncepcyjne (pigułka). Nieregularne miesiączki lub nieprawidłowe krwawienia miesięczne, mogą pojawić się pomiędzy miesiączkami u kobiet.

•    Flekainid i propafenon, stosowane w leczeniu arytmii serca.

•    Cyklosporyna (lek stosowany w zapobieganiu odrzuceniu organów lub tkanek po przeszczepieniu, lub w leczeniu niektórych chorób skóry, jak łuszczyca i wyprysk, lub w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów).

•    Tolbutamid stosowany w cukrzycy.

•    Triazolam stosowany w łagodzeniu lęku i (lub) problemach ze snem.

•    Terfenadyna stosowana w katarze siennym lub innych alergiach.

Należy pamiętać, że powyższe leki mogą być znane pod innymi nazwami. Przed zażyciem leku Terbinafine Aurobindo należy zawsze dokładnie zapoznać się z ulotkami informacyjnymi leków już stosowanych i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdy stosowany jest którykolwiek z powyższych leków.

Przyjmowanie leku Terbinafine Aurobindo z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku z jedzeniem i piciem nie ma wpływu na działanie terbinafiny.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią, nie należy stosować leku Terbinafine Aurobindo, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania tego leku, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Terbinafine Aurobindo nie powinien wpływać na zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK ZAŻYWAĆ LEK TERBINAFINE AUROBINDO

Lek Terbinafine Aurobindo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Dorośli:

Dawka zależy od rodzaju zakażenia oraz jego nasilenia.

Zwykle stosowana dawka leku to 250 mg Terbinafine Aurobindo na dobę. Tabletkę należy popić pełną szklanką wody. Tabletki można zażywać z jedzeniem lub bez.

W przypadku chorób nerek, lekarz może przepisać połowę zalecanej dawki.

Czas trwania leczenia:

Lekarz poinformuje pacjenta o tym, jak długo należy stosować lek Terbinafme Aurobindo.

•    Zwykle leczenie skórnych zakażeń grzybiczych trwa 4 tygodnie.

•    Leczenie zakażeń skóry pachwin lub ciała trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni, z kolei leczenie zakażeń stóp może trwać od 2 do 6 tygodni.

•    W przypadku zakażeń paznokci leczenie może trwać od 6 tygodni do 3 miesięcy, a w przypadku leczenia zakażeń paznokci u stóp leczenie może być kontynuowane przez 6 miesięcy lub dłużej.

Całkowity zanik objawów zakażenia może nastąpić dopiero po wielu tygodniach od zakończenia leczenia.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Terbinafina nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Terbinafine Aurobindo

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę, tak by lekarz mógł zorientować się, jaki lek został zażyty. Pacjent może odczuwać zawroty głowy, mdłości, bóle głowy i (lub) bóle brzucha.

Pominięcie przyjęcia leku Terbinafine Aurobindo

Jeżeli pacjent zapomni zażyć leku Terbinafine Aurobindo w odpowiednim czasie, należy przyjąć pominiętą dawkę natychmiast jak sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Terbinafine Aurobindo

Nie wolno przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet gdy zakażenie zostało wyleczone.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Terbinafine Aurobindo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane:

Należy powstrzymać się od zażywania tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku

•    objawów obrzęku naczynioruchowego/anafilaksji, takich jak:

-    obrzmiała twarz, język lub gardło

-    trudności w przełykaniu

-    pokrzywka

-    trudności w oddychaniu

-    uczucia omdlenia

•    reakcji skórnych , jak bąble skórne, pęcherzyki lub postępująca wysypka

•    nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby, których objawy obejmują pożółknięcie skóry, swędzenie, nieuzasadnione i stałe nudności (uczucie mdłości), uczucie zmęczenia, wymioty, ciemny odcień moczu, jasne stolce i bóle brzuszne.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    bóle stawów (arthralgia) oraz ból mięśni (myalgia) mogą wystąpić w połączeniu z alergiczną wysypką na skórze

•    wysypka, zaczerwienienie skóry ze swędzeniem i pokrzywką. W przypadku wystąpienia wysypki postępującej, należy przerwać leczenie.

Częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy

•    utrata apetytu

•    ból brzucha, uczucie pełności w żołądku, biegunka i niestrawność (dyspepsja), mdłości (nudności)

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania (występują u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Utrata lub zmniejszenie poczucia smaku. Dolegliwości te ustępują powoli po zaprzestaniu przyjmowania leku. W bardzo rzadkich wypadkach zgłaszano długotrwałe zaburzenia smaku, czasem prowadzące do zmniejszenia ilości spożywanych posiłków i znacznego zmniejszenia masy ciała.

Rzadkie (występują u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    Występowanie reakcji alergicznych (w tym reakcje anafilaktycznych)

•    Uczucie mrowienia i kłucia (parestezje), drętwienia (niedoczulica) oraz zawroty głowy

•    Nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, w tym zapalenie wątroby oraz żółtaczka (pożółknięcie skóry i oczu)

•    Zmęczenie (znużenie), złe samopoczucie.

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym sporadyczne przypadki):

•    Zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka ciężkich zakażeń, krwawienia lub też może prowadzić do skrócenia oddechu i uczucia zmęczenia (agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, pancytopenia).

•    Stan, który może powodować szeroką gamę różnych objawów, takich jak bóle stawów, problemy z nerkami, wysypkę i gorączkę (układowy toczeń rumieniowaty).

•    Stany lękowe i depresja.

•    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba z objawami obejmującymi występowanie pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, oczach i na narządach płciowych),

•    Łysienie.

•    Toksyczna nekroliza naskórka (ciężka choroba z objawami obejmującymi występowanie pęcherzy i spełzanie skóry).

•    Zaburzenia menstruacji, takie jak nieprawidłowe krwawienia menstruacyjne, które mogą występować pomiędzy kolejnymi krwawieniami miesięcznymi raz nieregularne cykle.

•    Zawroty głowy (vertigo).

•    Ciężkie reakcje alergiczne, które powodują obrzmienie twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

•    Zwiększona wrażliwość skóry na słońce.

•    Wystąpienie łuszczycy lub zaostrzenie łuszczycy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TERBINAFINE AUROBINDO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Terbinafine Aurobindo po upływie terminu ważności umieszczonego na blistrze i kartoniku po literach EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Terbinafine Aurobindo

•    Substancją czynną leku jest terbinafina.

Każda tabletka zawiera 125 mg terbinafiny (w postaci terbinafiny chlorowodorku).

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (w postaci terbinafiny chlorowodorku).

•    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza oraz magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Terbinafine Aurobindo i co zawiera opakowanie

Tabletki.

125 mg:

Tabletki barwy białej do prawie białej, owalne, niepowlekane, dwuwypukłe o skośnych krawędziach, z wytłoczoną literą D na jednej stronie i cyfrą 56 na drugiej.

250 mg:

Tabletki barwy białej do prawie białej, owalne, niepowlekane, dwuwypukłe o skośnych krawędziach, z wytłoczoną literą D na jednej stronie i cyfrą 74 na drugiej.

Tabletki mogą być dzielone na połowy.

Tabletki są dostępne w blistrach z PVC/PVDC/Aluminium, umieszczonych w tekturowym pudełku. Opakowania:

6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 i 500 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF 26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Brizebbugia BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja:

Niemcy:

Włochy:

Malta:

Holandia:

Polska: Hiszpania: Wielka Brytania:

Terbinafine Aurobindo 125/ 250 mg comprime Terbinafin Aurobindo 125/ 250 mg Tabletten Terbinafina Aurobindo 250 mg compresse Terbinafine Aurobindo 125 mg/ 250mg tablets Terbinafine Aurobindo 125/ 250 mg, tabletten Terbinafine Aurobindo Terbinafina Aurobindo 250 mg comprimidos Terbinafine 250 mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki