+ iMeds.pl

Terbinafine aurobindo 125 mgUlotka Terbinafine aurobindo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Terbinafine Aurobindo; 125 mg, tabletki Terbinafine Aurobindo; 250 mg, tabletki

(Terbinafinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Terbinafine Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Terbinafine Aurobindo

3.    Jak zażywać lek Terbinafine Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Terbinafine Aurobindo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TERBINAFINE AUROBINDO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Terbinafine Aurobindo należy do grupy tzw. leków przeciwgrzybicznych. Jest on stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, w tym zakażeń na palcach dłoni, stóp, oraz paznokci.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU TERBINAFINE AUROBINDO

Kiedy nie przyjmować leku Terbinafine Aurobindo

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwości) na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Terbinafine Aurobindo,

•    w przypadku ciężkich chorób nerek,

•    w przypadku ciężkich chorób wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Terbinafine Aurobindo

•    w przypadku chorób wątroby lub choroby mającej wpływ na czynność wątroby,

•    w łuszczycy (choroby skóry z wypukłymi czerwonymi plamami na skórze pokrytej srebrzystymi łuskami),

•    w przypadku chorób nerek,

•    wystąpi znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co sprzyja występowaniu zakażeń (agranulocytoza) lub ciężka choroba z pęcherzami na skórze (toksyczna martwica naskórka). Należy przerwać stosowanie leku Terbinafine Aurobindo i natychmiast zwrócić do lekarza w przypadku pojawienia się tych bardzo rzadko występujących objawów (patrz punkt 4).

Jeżeli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń ma lub miało zastosowanie w przeszłości, należy

skonsultować się z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Antybiotyk, ryfampicyna (zmniejsza stężenie terbinafiny w krwi).

•    Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi) zwiększa stężenie terbinafiny w krwi.

•    Leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak klomipramina, lofepramina lub paroksetyna.

•    Niektóre leki stosowane w przypadku choroby Parkinsona, takie jak inhibitory oksydazy monoaminowej, np. selegilina.

•    Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca, takie jak atenolol lub karwedylol (leki blokujące receptory beta-adrenergiczne).

•    Doustne środki antykoncepcyjne (pigułka). Nieregularne miesiączki lub nieprawidłowe krwawienia miesięczne, mogą pojawić się pomiędzy miesiączkami u kobiet.

•    Flekainid i propafenon, stosowane w leczeniu arytmii serca.

•    Cyklosporyna (lek stosowany w zapobieganiu odrzuceniu organów lub tkanek po przeszczepieniu, lub w leczeniu niektórych chorób skóry, jak łuszczyca i wyprysk, lub w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów).

•    Tolbutamid stosowany w cukrzycy.

•    Triazolam stosowany w łagodzeniu lęku i (lub) problemach ze snem.

•    Terfenadyna stosowana w katarze siennym lub innych alergiach.

Należy pamiętać, że powyższe leki mogą być znane pod innymi nazwami. Przed zażyciem leku Terbinafine Aurobindo należy zawsze dokładnie zapoznać się z ulotkami informacyjnymi leków już stosowanych i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdy stosowany jest którykolwiek z powyższych leków.

Przyjmowanie leku Terbinafine Aurobindo z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku z jedzeniem i piciem nie ma wpływu na działanie terbinafiny.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią, nie należy stosować leku Terbinafine Aurobindo, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania tego leku, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Terbinafine Aurobindo nie powinien wpływać na zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK ZAŻYWAĆ LEK TERBINAFINE AUROBINDO

Lek Terbinafine Aurobindo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Dorośli:

Dawka zależy od rodzaju zakażenia oraz jego nasilenia.

Zwykle stosowana dawka leku to 250 mg Terbinafine Aurobindo na dobę. Tabletkę należy popić pełną szklanką wody. Tabletki można zażywać z jedzeniem lub bez.

W przypadku chorób nerek, lekarz może przepisać połowę zalecanej dawki.

Czas trwania leczenia:

Lekarz poinformuje pacjenta o tym, jak długo należy stosować lek Terbinafine Aurobindo.

•    Zwykle leczenie skórnych zakażeń grzybiczych trwa 4 tygodnie.

•    Leczenie zakażeń skóry pachwin lub ciała trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni, z kolei leczenie zakażeń stóp może trwać od 2 do 6 tygodni.

•    W przypadku zakażeń paznokci leczenie może trwać od 6 tygodni do 3 miesięcy, a w przypadku leczenia zakażeń paznokci u stóp leczenie może być kontynuowane przez 6 miesięcy lub dłużej.

Całkowity zanik objawów zakażenia może nastąpić dopiero po wielu tygodniach od zakończenia leczenia.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Terbinafina nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Terbinafine Aurobindo

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę, tak by lekarz mógł zorientować się, jaki lek został zażyty. Pacjent może odczuwać zawroty głowy, mdłości, bóle głowy i (lub) bóle brzucha.

Pominięcie przyjęcia leku Terbinafine Aurobindo

Jeżeli pacjent zapomni zażyć leku Terbinafine Aurobindo w odpowiednim czasie, należy przyjąć pominiętą dawkę natychmiast jak sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Terbinafine Aurobindo

Nie wolno przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet gdy zakażenie zostało wyleczone.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Terbinafine Aurobindo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane:

Należy powstrzymać się od zażywania tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku

•    objawów obrzęku naczynioruchowego/anafilaksji, takich jak:

-    obrzmiała twarz, język lub gardło

-    trudności w przełykaniu

-    pokrzywka

-    trudności w oddychaniu

-    uczucia omdlenia

•    reakcji skórnych , jak bąble skórne, pęcherzyki lub postępująca wysypka

•    nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby, których objawy obejmują pożółknięcie skóry, swędzenie, nieuzasadnione i stałe nudności (uczucie mdłości), uczucie zmęczenia, wymioty, ciemny odcień moczu, jasne stolce i bóle brzuszne.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    bóle stawów (arthralgia) oraz ból mięśni (myalgia) mogą wystąpić w połączeniu z alergiczną wysypką na skórze

•    wysypka, zaczerwienienie skóry ze swędzeniem i pokrzywką. W przypadku wystąpienia wysypki postępującej, należy przerwać leczenie.

Częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy

•    utrata apetytu

•    ból brzucha, uczucie pełności w żołądku, biegunka i niestrawność (dyspepsja), mdłości (nudności)

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania (występują u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Utrata lub zmniejszenie poczucia smaku. Dolegliwości te ustępują powoli po zaprzestaniu przyjmowania leku. W bardzo rzadkich wypadkach zgłaszano długotrwałe zaburzenia smaku, czasem prowadzące do zmniejszenia ilości spożywanych posiłków i znacznego zmniejszenia masy ciała.

Rzadkie (występują u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    Występowanie reakcji alergicznych (w tym reakcje anafilaktycznych)

•    Uczucie mrowienia i kłucia (parestezje), drętwienia (niedoczulica) oraz zawroty głowy

•    Nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, w tym zapalenie wątroby oraz żółtaczka (pożółknięcie skóry i oczu)

•    Zmęczenie (znużenie), złe samopoczucie.

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym sporadyczne przypadki):

•    Zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka ciężkich zakażeń, krwawienia lub też może prowadzić do skrócenia oddechu i uczucia zmęczenia (agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, pancytopenia).

•    Stan, który może powodować szeroką gamę różnych objawów, takich jak bóle stawów, problemy z nerkami, wysypkę i gorączkę (układowy toczeń rumieniowaty).

•    Stany lękowe i depresja.

•    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba z objawami obejmującymi występowanie pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, oczach i na narządach płciowych),

•    Łysienie.

•    Toksyczna nekroliza naskórka (ciężka choroba z objawami obejmującymi występowanie pęcherzy i spełzanie skóry).

•    Zaburzenia menstruacji, takie jak nieprawidłowe krwawienia menstruacyjne, które mogą występować pomiędzy kolejnymi krwawieniami miesięcznymi raz nieregularne cykle.

•    Zawroty głowy (vertigo).

•    Ciężkie reakcje alergiczne, które powodują obrzmienie twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

•    Zwiększona wrażliwość skóry na słońce.

•    Wystąpienie łuszczycy lub zaostrzenie łuszczycy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TERBINAFINE AUROBINDO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Terbinafine Aurobindo po upływie terminu ważności umieszczonego na blistrze i kartoniku po literach EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Terbinafine Aurobindo

•    Substancją czynną leku jest terbinafina.

Każda tabletka zawiera 125 mg terbinafiny (w postaci terbinafiny chlorowodorku).

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (w postaci terbinafiny chlorowodorku).

•    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza oraz magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Terbinafine Aurobindo i co zawiera opakowanie

Tabletki.

125 mg:

Tabletki barwy białej do prawie białej, owalne, niepowlekane, dwuwypukłe o skośnych krawędziach, z wytłoczoną literą D na jednej stronie i cyfrą 56 na drugiej.

250 mg:

Tabletki barwy białej do prawie białej, owalne, niepowlekane, dwuwypukłe o skośnych krawędziach, z wytłoczoną literą D na jednej stronie i cyfrą 74 na drugiej.

Tabletki mogą być dzielone na połowy.

Tabletki są dostępne w blistrach z PVC/PVDC/Aluminium, umieszczonych w tekturowym pudełku. Opakowania:

6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 i 500 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF 26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Brizebbugia BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja:

Niemcy:

Włochy:

Malta:

Holandia:

Polska: Hiszpania: Wielka Brytania:

Terbinafine Aurobindo 125/ 250 mg comprimé Terbinafin Aurobindo 125/ 250 mg Tabletten Terbinafina Aurobindo 250 mg compresse Terbinafine Aurobindo 125 mg/ 250mg tablets Terbinafine Aurobindo 125/ 250 mg, tabletten Terbinafine Aurobindo Terbinafina Aurobindo 250 mg comprimidos Terbinafine 250 mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki

Terbinafine Aurobindo

Charakterystyka Terbinafine aurobindo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Terbinafine Aurobindo, 125 mg, tabletki Terbinafine Aurobindo, 250 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 125 mg terbinafiny (w postaci 140,625 mg terbinafiny chlorowodorku). Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (w postaci 281,250 mg terbinafiny chlorowodorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

125 mg:

Tabletki barwy białej do prawie białej, owalne, niepowlekane, dwuwypukłe o skośnych krawędziach z wytłoczoną literą D na jednej stronie i cyframi 56 na drugiej.

250 mg:

Tabletki barwy białej do prawie białej, owalne, niepowlekane, dwuwypukłe o skośnych krawędziach z wytłoczoną literą D na jednej stronie i cyfrą 74 na drugiej.

Tabletki mogą być dzielone na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry spowodowanych przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę, takich jak grzybica tułowia (Tinea corporis), grzybica pachwin (Tinea cruris) oraz grzybica stóp (Tineapedis), gdy leczenie doustne jest wskazane ze względu na umiejscowienie, ciężkość lub rozległość zakażenia. .

Leczenie grzybicy paznokci powodowanej przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne w sprawie właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwgrzybicznych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli:

250 mg raz na dobę, jednak czas trwania leczenia będzie się różnić, zależnie od wskazań i ciężkości zakażenia.

Grzybica skóry:

Czas trwania leczenia:

Zwykle czas trwania leczenia jest następujący:

-    Grzybica stóp (Tineapedis) (typ międzpalcowy, podeszwowy/mokasynowy): 2 do 6 tygodni.

-    Grzybica tułowia (Tinea corporis): 2 do 4 tygodni.

-    Grzybica pachwin (Tinea cruris): 2 do 4 tygodni

Grzybica paznokci

Leczenia trwa zazwyczaj od 6 tygodni do 3 miesięcy. W przypadku grzybicy paznokci dłoni zazwyczaj wystarczające jest 6-tygodniowe leczenie. W przypadku grzybicy paznokci stóp, wystarczające jest zazwyczaj 12-tygodniowe leczenie, chociaż u niektórych pacjentów wolny wzrost paznokci może wymagać dłuższego leczenia (6 miesięcy lub dłużej). Całkowity zanik objawów podmiotowych i przedmiotowych zakażenia może nastąpić dopiero po wielu miesiącach od zakończenia leczenia. Odpowiada to czasowi potrzebnemu, aby mogły odrosnąć w pełni zdrowe paznokcie.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat):

Istnieje ograniczone doświadczenie z doustnymi terbinafiny u dzieci i młodzieży i dlatego jego stosowanie nie jest zalecane.

Osoby w wieku podeszłym:

Nie ma żadnych przesłanek ku temu, by u pacjentów w podeszłym wieku stosować inne dawkowanie. Nie odnotowano objawów niepożądanych innych niż te, które wystąpiły u młodszych pacjentów. W przypadku tej grupy wiekowej, należy brać pod uwagę ewentualne zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek

Pacjenci z zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/minutę lub stężenie kreatyniny we krwi większe niż 300 pmol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle stosowanej dawki.

Niewydolność wątroby:

Terbinafina nie jest zalecana u pacjentów z przewlekłymi lub czynnymi chorobami wątroby. Jeżeli po oszacowaniu korzyści i ryzyka, korzyści przeważają nad ryzykiem, w niewydolności wątroby należy zastosować mniejsze dawkowanie. W przypadku pacjentów, u których już przed leczeniem wystąpiły łagodne lub ciężkie objawy choroby wątroby, klirens terbinafiny może być zmniejszony (patrz punkt 5.2). Patrz również punkt 4.4 w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą z jedzeniem lub bez.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie terbinafiną pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby nie było badane i nie jest zalecane (patrz również punkt 4.2). Badania farmakokinetyczne jednej dawki u pacjentów z uprzednio występującą chorobą wątroby wykazały, że klirens terbinafiny może być zmniejszony o około 50%.

W przypadku niewydolności wątroby tam, gdzie zalety zastosowania leku przeważają nad związanym z jego zastosowaniem ryzykiem, należy zmniejszyć dawki leku.

Rzadko zgłaszano przypadki zastoju żółci (cholestatis) i zapalenia wątroby (hepatitis), które zazwyczaj pojawiały się w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Bardzo rzadko terbinafina może powodować niewydolność wątroby u pacjentów z (lub bez) występującą uprzednio chorobą wątroby, która może prowadzić do transplantacji wątroby lub zgonu (hepatotoksyczność). Przed zaplanowaniem terapii zaleca się badanie aktywności aminotransferaz we krwi, które może wykazać ostrą lub uprzednio istniejącą chorobę wątroby. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe sugerujące zaburzenie czynności wątroby, takie jak świąd, uporczywe mdłości, anoreksja lub zmęczenie, żółtaczka, wymioty, znużenie, bóle brzucha, ciemny odcień moczu czy też jasne stolce, należy zweryfikować czy są one związane z chorobą wątroby i natychmiast wstrzymać leczenie.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania terbinafiny u pacjentów z łuszczycą, ponieważ stwierdzono bardzo rzadkie przypadki zaostrzenia się łuszczycy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania terbinafiny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci ze zmniejszoną czynnością nerek (klirens kreatyniny >30 < 50 ml/min lub stężenie kreatyniny > 300 pmol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle stosowanej dawki.

W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych doustnie terbinafiną, może wystąpić agranulocytoza i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Z tego powodu w przypadku wystąpienia następujących objawów, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem: wysoka gorączka, ból gardła, inne zakażenia, świąd, rozsiane zaburzenia skóry lub zaburzenia skóry z zajęciem błony śluzowej (patrz punkt 4.8).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Klirens osoczowy terbinafiny może być przyspieszony przez działanie leków, które pobudzają metabolizm (jak ryfampicyna) i może być hamowany przez leki, które hamuj ą aktywność cytochromu P450 (jak cymetydyna). Gdy konieczne jest jednoczesne podawanie takich leków, należy odpowiednio dostosować dawkę terbinafiny.

Badania in vitro wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm leków, które są metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP2D6. Te dane uzyskane na podstawie badania in vitro mogą mieć kliniczne znaczenie dla pacjentów otrzymujących leki metabolizowane głównie przez ten enzym, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne , leki blokujące receptory

P-adrenergiczne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwarytmiczne (np. flekainid, propafenon) oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAO) typu B. Pacjenci ci powinni być poddani dokładnej obserwacji. W badanich .in vitro wykazano, że terbinafina jest metabolizowana przez przynajmniej 7 izoenzymów CYP, głównie przez izoenzymy CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 oraz CYP2C19.

Inne badania przeprowadzone in vitro oraz na zdrowych ochotnikach sugerują, że ewentualne ryzyko hamowania lub pobudzania przez terbinafinę klirensu leków, (np. cyklosporyna, tolbutamid, terfenadyna, triazolam, doustne środki antykoncepcyjne) które są metabolizowane przez inne enzymy cytochromu P450, jest małe. Odnotowano jednak, przypadki zaburzeń menstruacji (krwawienia międzymiesiączkowe i nieregularne cykle) u pacjentów zażywających terbinafinę jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciąża i laktacja

Ciąża:

Badania toksycznego działania na płód i płodność zwierząt nie wskazują na występowanie działań niepożądanych.

Nie dysponujemy odpowiednimi danymi dotyczącymi stosowania terbinafiny u kobiet w ciąży, z tego względu nie należy podawać terbinafiny w okresie ciąży.

Laktacja:

Terbinafina przenika do mleka matki i dlatego też kobiety karmiące piersią nie powinny zażywać terbinafiny w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Terbinafine Aurobindo nie ma wpływu, lub ma bardzo niewielki wpływ, na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione według częstości występowania:

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (□ 1/10 000)

Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych.)

Stwierdzono występowanie wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Badania diagnostyczne:

Często: Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: Agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, pancytopenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    Ból głowy.

Rzadko:    Zawroty głowy, niedoczulica, parestezje.

Bardzo rzadko    Zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:    Uczucie pełności w żołądku, łagodne bole brzucha, biegunka, niestrawność,

mdłości.

Niezbyt często:    Brak smaku lub zaburzenia smaku [w wieku powyżej 65 lat i z niskim indeksem

masy ciała (BMI) są to czynniki stanowiące ryzyko], zazwyczaj ustępujące w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu leczenia.

Bardzo rzadko    W bardzo rzadkich wypadkach zgłaszano długotrwałe zaburzenia smaku, czasem

prowadzące do zmniejszenia ilości spożywanych posiłków i znacznego zmniejszenia masy ciała.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często:    Wysypka, pokrzywka.

Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje skóry (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica

toksyczno-rozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło oraz obrzęk angioneurotyczny). W przypadku rozwoju postępującej wysypki, należy przerwać leczenie.

Wystąpienie łuszczycy lub zaostrzenie łuszczycy.

Wypadanie włosów, chociaż nie stwierdzono bezpośredniego związku wypadania włosów z zażywaniem leku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często: Bóle stawów i bóle mięśniowe.

Mogą one wystąpić jako część reakcji nadwrażliwości na lek, w połączeniu z reakcją alergiczną skóry.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: Anoreksja (utrata apetytu).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko:    Zmęczenie, znużenie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko:    Występowanie reakcji alergicznych (w tym anafilaktycznych).

Bardzo rzadko: Wystąpienie lub pogorszenie się skórnego lub układowego toczenia rumieniowatego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko:    Zaburzenia czynności wątroby, szczególnie związane z zastojem żółci oraz w

rzadkich przypadkach niewydolność wątroby, która niekiedy może prowadzić do transplantacji wątroby lub zgonu (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko:    Zaburzenia menstruacji, krwawienia międzymiesiączkowe.

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: Stany lękowe i depresja.

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono kilka przypadków przedawkowania (do 5 g).

Objawy:

Ból głowy, nudności, ból nadbrzusza oraz zawroty głowy.

Leczenie:

Zalecane leczenie w przypadku przedawkowania polega na wyeliminowaniu leku, podawaniu aktywowanego węgla oraz leczeniu objawowym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybiczne dla stosowania ogólnoustrojowego.

Kod ATC: D01B A02

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybicznego. W małym stężeniu terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz określone dwupostaciowe grzyby. Na drożdżaki, zależnie od gatunku, działa grzybobójczo lub hamuje ich wzrost.

Sposób działania:

Terbinafina zakłóca biosyntezę steroli grzybów we wczesnym stadium. Prowadzi to do braku ergosterolu oraz do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, powodując tym samym śmierć komórek grzyba. Terbinafina hamuje aktywność epoksydazy skwalenu w błonie komórkowej grzyba.

Enzym epoksydaza skwalenu nie jest powiązany z układem cytochromu P450.

Terbinafina nie wpływa na metabolizm hormonów ani innych leków.

W przypadku stosowania doustnego, lek koncentruje się w skórze, paznokciach i włosach w stężeniu wykazującym działanie grzybobójcze i jest tam obecny od 15 do 20 dni po zakończenia leczenia.

5.2


Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu pojedynczej dawki 250 mg średnie stężenie terbinafiny w osoczu wynosi 0.97pg/ml w ciągu 2 godzin po podaniu. Okres połowicznego wchłaniania wynosi 0.8 godziny a okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi 4,6 godziny. Terbinafina silnie wiąże się z białkami osocza (99%). Szybko rozprasza się w skórze właściwej i koncentruje w lipofilnej warstwie rogowej naskórka.

Terbinafina zbiera się również w łoju skórnym, tak więc występuje w dużym stężeniu w mieszkach włosowych oraz włosach i skórze skłonnej do przetłuszczania. Nie ma dowodów na to, że terbinafina przenika do płytki paznokcia w ciągu pierwszych tygodni leczenia.

Terbinafina jest szybko metabolizowana przez 7 izoenzymów CYP, głównie przez CYP2C9,

CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 oraz CYP2C19.

W wyniku biotransformacji powstają metabolity niewykazujące działania grzybobójczego, które są wydalane w przeważającym stopniu z moczem. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 17 godzin. Brak dowodów na to, że lek kumuluje się w osoczu.

Nie zaobserwowano żadnych zmian właściwości farmakokinetycznych związanych z wiekiem pacjenta, jednak wskaźnik wydalania może być zredukowany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, powodując zwiększenie stężenia terbinafiny we krwi.

Biodostępność wynosi około 80%, na co jedynie nieznacznie wpływa pokarm i dlatego dostosowanie dawki nie jest konieczne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach długoterminowych (do roku) na szczurach i psach nie zaobserwowano działania toksycznego u żadnego z gatunków w przypadku podawania dawki 100 mg/kg mc. na dobę. W przypadku dużych dawek doustnych wątrobę i najprawdopodobniej również nerki, można uznać za organy narażone na negatywne działanie leku.

W przypadku dwuletniego badania na myszach, dotyczącego wpływu doustnie podawanego leku, nie stwierdzono objawów nowotworowych lub innych nieprawidłowych objawów związanych z leczeniem dawką 130 mg/kg mc. na dobę (w przypadku samców) i 156 mg/kg mc. na dobę (w przypadku samic). W trakcie dwuletniego badania rakotwórczości przeprowadzonego na szczurach, zaobserwowano zwiększoną zachorowalność na nowotwór wątroby w przypadku podawania samcom dawki 69 mg/kg mc. na dobę. Zmiany, które mogą być łączone ze złożonym rozrostem są specyficzne dla gatunku, ponieważ nie zostały zaobserwowane w badaniu rakotwórczości przeprowadzonym na myszach, psach i małpach.

W trakcie badań w których podawano duże dawki leku małpom, zaobserwowano refrakcyjne nieregularności w siatkówce w przypadku podawania dużych dawek (nietoksyczne stężenie 50 mg/kg mc.). Te nieregularności były powiązane z obecnością metabolitu terbinafiny w tkance ocznej i zanikały po odstawieniu leku. Nie zostały powiązane ze zmianami histologicznymi.

Po przeprowadzeniu standardowego zestawu testów na genotoksyczność przeprowadzanych metodą in vitro lub in vivo, nie stwierdzono potencjalnego ryzyka działania mutagennego lub klastogennego.

W badaniach przeprowadzanych na szczurach i królikach nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych, mających wpływ na płodność lub inne czynniki reprodukcji.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna

Hypromeloza

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie typu blister z PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 i 500 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Terbinafine Aurobindo