+ iMeds.pl

Tevioplus (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Tevioplus

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tevioplus, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Latanoprostum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tevioplus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tevioplus

3.    Jak stosować lek Tevioplus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tevioplus

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TEVIOPLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tevioplus zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost należy do grupy analogów prostaglandyn. Tymolol należy do grupy P-adrenolityków. Latanoprost działa poprzez zwiększenie naturalnego odpływu cieczy wodnistej z oka do krwiobiegu. Tymolol działa poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w oku.

Tevioplus jest stosowany do obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Oba wskazania są związane ze wzrostem ciśnienia wewnątrz oka pacjenta, ostatecznie powodują pogorszenie wzroku pacjenta. Lekarz prowadzący przepisze pacjentowi Tevioplus, jeżeli inne leki okażą się nieskuteczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TEVIOPLUS

Lek Tevioplus może być stosowany przez dorosłych (również osoby w podeszłym wieku), jednak nie

zaleca się stosowania u pacjentów poniżej 18 lat.

Kiedy nie stosować leku Tevioplus

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost, tymolol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tevioplus (wymieniosnych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na P-adrenolityki;

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości ciężkie zaburzenia oddychania, jak astma lub ciężkie przewlekłe zapalenie oskrzeli;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby serca lub zaburzenia rytmu serca;

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tevioplus

Przed zastosowaniem leku Tevioplus należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie:

-    jeśli pacjent przejdzie niebawem jakąkolwiek operację oczu (w tym operację zaćmy) lub miał jakąkolwiek operację oczu w przeszłości;

-    jeśli pacjent ma choroby oczu (takie jak bóle oczu, podrażnienia oczu, zapalenie spojówkek lub zamazane widzenie);

-    jeśli pacjent ma zespół suchego oka;

-    jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych. Można stosować Tevioplus zgodnie z instrukcją w punkcie 3, dotyczącą osób noszących soczewki kontaktowe;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wieńcowa, niewydolność serca, niedociśnienie tętnicze;

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia rytmu serca, takie jak bradykardia;

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia oddychania, astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc;

-    jeśli u pacjenta występują choroby układu krążenia;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba tętnic obwodowych, jak choroba Raynauda lub objaw Raynauda;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować objawy niskiego poziomu cukru we krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości nadmierna aktywność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje alergiczne, które mogą wymagać leczenia szpitalnego.

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Tevioplus przed znieczuleniem chirurgicznym, ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Przyjmowanie innych leków

Tevioplus może oddziaływać z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty (w tym o kroplach do oczu).

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu następujących leków:

-    Prostaglandyn, analogów prostaglandyn    lub pochodnych prostaglandyn,

-    P-adrenolityków,

-    Epinefryny,

-    Leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takich jak doustne leki blokujące kanały wapniowe, guanetydyna, leki przeciwarytmiczne, glikozydy naparstnicy, parasympatykomimetyki lub klonidyna,

-    Leków stosowanych w    cukrzycy,    takich    jak metformina.

Stosowanie leku Tevioplus z jedzeniem i piciem

Regularne posiłki, jedzenie czy picie nie mają wpływu na porę oraz sposób stosowania leku Tevioplus.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Tevioplus w okresie ciąży. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę.

Nie należy stosować leku Tevioplus w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Tevioplus, może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Dopóki objawy nie przeminą, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tevioplus

Tevioplus zawiera środek konserwujący którym jest chlorek benzalkoniowy. Środek ten, może powodować podrażnienie oczu lub przerwanie powierzchni oka. Może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Patrz także wskazówki dla pacjentów noszących soczewki kontaktowe w punkcie 3.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TEYIOPLUS

Lek Tevioplus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Tevioplus u dorosłych osób (również w podeszłym wieku), to jedna kropla na dobę do objętego chorobą oka lub oczu.

Nie należy stosować leku Tevioplus więcej niż raz na dobę, ponieważ może zostać zmniejszona skuteczność stosowania leku przy częstszym jego stosowaniu.

Należy stosować lek Tevioplus ściśle według wskazań lekarza do momentu, aż lekarz zadecyduje o zaprzestaniu leczenia.

Lekarz może zalecić dodatkowe kontrole czynności serca i układu krążenia gdy pacjet stosuje Tevioplus.

Używanie soczewek kontaktowych

Jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych, powinien je usunąć przed zastosowaniem leku Tevioplus. Po zakropleniu leku należy odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Instrukcja użycia

1.    Przed pierwszym użyciem leku, pacjent powinien się upewnić, że zakrętka zabezpieczająca nie jest uszkodzona.

2.    Przed użyciem leku należy umyć ręce i usiąść lub stanąć w wygodnej pozycji.

3.    Aby otworzyć butelkę, należy odkręcić zakrętkę.

4.    Należy odchylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę, aby utworzyła się kieszeń między chorym okiem, a powieką:

5.    Należy odwrócić butelkę i umieścić jej końcówkę blisko oka, nie dotykając nią ani oka, ani powieki.

6.    Należy lekko nacisnąć na ścianki butelki, aż jedna kropla trafi do oka, jeśli tak zalecił lekarz, następnie puścić dolną powiekę.

7.    Przycisnąć palcem kącik chorego oka znajdujący się przy nosie. Przytrzymać tak palec przez 2 minuty nie otwierając oka. Zapobiegnie to przedostaniu się leku Tevioplus do innych części organizmu.

8.    Jeżeli lekarz zalecił, należy powtórzyć kroki od 4 do 7 zakraplając lek do drugiego oka.

9.    Założyć zakrętkę, obracając aż będzie ściśle dopasowana.

10.    Końcówka kroplomierza została zaprojektowana do odmierzenia odpowiedniej wielkości kropli, dlatego nie należy powiększać dziurki znajdującej się na końcu kroplomierza.

11.    Butelkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, kiedy nie jest używana.

Stosowanie leku Tevioplus z innymi kroplami do oczu

Należy zachować odstęp co najmniej 5 minut między zastosowaniem leku Tevioplus, a zastosowaniem innych kropli do oczu.

Dzieci i młodzież _poniżej 18 lat

Nie zaleca się stosowania leku Tevioplus u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tevioplus

Niewielkie podrażnienie oka, łzawienie i zaczerwienienie mogą pojawić się, gdy pacjent zakropli do oka więcej kropel niż powinien. Stan ten powinien przeminąć, jednak w przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza prowadzącego.

Połknięcie leku Tevioplus

Jeśli pacjent przypadkiem połknie lek Tevioplus, powinien skontaktować i skonsultować się z lekarzem. Jeśli pacjent połknie dużą ilość leku Tevioplus może mieć nudności, ból brzucha, uczucie zmęczenia, nagłe zaczerwienienie twarzy i zawroty głowy i zacząć się się pocić.

Pominięcie zastosowania leku Tevioplus

Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Tevioplus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane leku są poważne. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Tevioplus bez konsultacji z lekarzem.

Poniżej wymieniono znane działania niepożądane spowodowane przez Tevioplus. Najważniejszym działaniem niepożądanym jest możliwa stopniowa, trwała zmiana koloru oka. Tevioplus może również powodować poważne zmiany dotyczące pracy serca. Jeśli pacjent zauważy zmiany częstości akcji serca lub zmiany w funkcjonowaniu serca, powinien poinformować lekarza o stosowaniu leku Tevioplus.

Poniżej wymieniono znane działania niepożądane podczas stosowania leku Tevioplus:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Stopniowa zmiana koloru oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w zabarwionej części oka zwanej tęczówką oka. Jeśli pacjent ma oczy mieszanego koloru (niebiesko-brązowe, szaro-brązowe, żółto-brązowe lub zielono-brązowe) jest bardziej prawdopodobne, że dostrzeże zmianę, niż pacjent, który ma oczy w jednym kolorze (niebieskie, szare, zielone lub brązowe). Zmiana koloru oczu może potrwać kilka lat. Zmiana koloru oka może być trwała i może być bardziej widoczna, jeżeli stosuje się Tevioplus tylko w jednym oku. Nie odnotowano żadnych problemów związanych ze zmianą koloru oka. Zmiana zabarwienia oka nie postępuje po zaprzestaniu stosowania leku Tevioplus.

Częste działania niepożądane (występujące u do 1 na 10 pacjentów) :

Podrażnienie oczu (uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia lub uczucia ciała obcego w oku) oraz ból oka.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u do 1 na 100 pacjentów):

Ból głowy.

Zaczerwienienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), zamazane widzenie, łzawienie oczu, zapalenie powiek, podrażnienie lub przerwanie powierzchni oka.

Wysypka skórna lub swędzenie (świąd).

Inne działania niepożądane

Poniżej wymienione działania niepożądane nie zostały zaobserwowane podczas stosowania leku Tevioplus, ale towarzyszyły stosowaniu substancji czynnych leku (latanoprostu i tymololu), dlatego mogą pojawić się w trakcie stosowania leku Tevioplus. Jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol jest wchłaniany do krwiobiegu. Może spowodować te same rodzaje działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych ogólnie leków blokujących receptory P-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza, niż w podaniu ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane zawierają również te obserwowane w grupie P-adrenolityków ocznych.

-    Zaburzenia układu immunologicznego: Ogólne rekacje alergiczne, w tym obrzęk (swędzenie i zaczerwienienie skóry), miejscowa i ogólna wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

-    Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Hipoglikemia.

-    Zaburzenia psychiczne: Depresja, utrata pamięci, obniżenie popędu płciowego, bezsenność, koszmary senne.

-    Zaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy, mrowienie lub zdrętwienie skóry, zmiany w przepływie krwi do mózgu, zaostrzenie przebiegu miastenii (myasthenia gravis) (jeśli pacjent cierpi już na tę chorobę), nagłe omdlenie, albo uczucie że pacjent zemdleje, ból głowy.

-    Zaburzenia oka: Zmiana rzęs i włosów pierwotnych wokół oka (zwiększona ilość, długość, grubość oraz ciemnienie), zmiana kierunku wzrostu rzęs, obrzęk wokół oka (zapalenie powiek), obrzęk zabarwionej części oka (zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka), obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki), objawy podrażnienia oczu (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie/podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), zespół suchego oka, zmiany/zaburzenia widzenia, podwójne lub zamazane widzenie, opadająca górna powieka, uszkodzenie wyściółki tylnej części oka (znane jako odwarstwienie naczyniówki lub siatkówki, ale obserwowane tylko w trakcie stosowania po przebytej operacji oczu), zmniejszenie wrażliwości rogówki, nadżerka rogówki.

Zaburzenia ucha: Świsty/dzwonienie w uszach (szum w uszach).

Zaburzenia serca: Nasilenie bólu dławicowego, świadomość rytmu serca (kołatanie), zmiany rytmu serca, zwolnienie akcji serca, niewydolność serca (zatrzymanie akcji serca, blok sercowy lub zastoinowa niewydolność serca).

Zaburzenia przepływu krwi (naczyniowe): Niskie ciśnienie krwi, utrata barwy/chłód palców rąk i nóg (objaw Raynauda) i objaw chłodnych dłoni i stóp.

Zaburzenia oddychania (układu oddechowego): Astma, zaostrzenie astmy, zadyszka, nagłe trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli, głównie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli), kaszel.

Zaburzenia układu trawiennego (żołądkowo-jelitowego): Zaburzenia smaku, uczucie mdłości (nudności), biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty. Zaburzenia skóry: Ciemnienie skóry wokół oczu, utrata włosów/łysienie, swędząca wysypka lub nasilenie swędzenia skóry.

Zaburzenia mięśniowe i szkieletowe: Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Zaburzenia seksualne, zmniejszone libido. Zaburzenia ogólne: Ból w klatce piersiowej, zmęczenie, obrzęk.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TEVIOPLUS

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować leku Tevioplus po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

-    Nie zamrażać.

-    Po pierwszym otwarciu butelki, nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, lek nadaje się do użytku w ciągu czterech tygodni (28 dni).

-    Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Tevioplus

-    Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymolol. Każdy mililitr roztworu zawiera

50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5 mg tymololu.

-    Inne składniki leku to sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, kwas solny stężony, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Tevioplus i co zawiera opakowanie

-    Krople do oczu, roztwór

-    Roztwór jest przejrzystym,    bezbarwnym płynem

-    Każda butelka zawiera 2,5    mg roztworu kropli    do oczu. Dostępne wielkości opakowań, to 1, 3 i

6 butelek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia TEVA SANTE, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllö, Węgry

TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava -Komárov, Czechy Data zatwierdzenia ulotki:

7

Tevioplus

Charakterystyka Tevioplus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tevioplus, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu oraz 6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Substancje pomocnicze o znanym efekcie działania

Każdy mililitr roztworu zawiera 0,2 mg chlorku benzalkoniowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, bezbarwny, sterylny roztwór, bez widocznych cząstek stałych.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. intraocular pressure - IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki p-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u osób dorosłych (w tym u _pacjentów w _podeszłym wieku)

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki 1 kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu.

Sposób podawania

Wchłanianie ogólnoustrojowe tymololu jest zmniejszone, gdy uciśnie się kanał nosowo-łzowy lub zamknie powieki na 2 minuty. Może to powodować zmniejszenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych i nasilenie działania miejscowego.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

4.3 Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku złożonego zawierającego latanoprost z tymololem u pacjentów z:

-    Chorobami przebiegającymi z nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową, astmą w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

-    Bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia nie kontrolowanym przez rozrusznik, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym.

-    Nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu wymienionych w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania ogólne

Miejscowo stosowane leki okulistyczne zawierające latanoprost z tymololem mogą być wchłanianie do krwiobiegu. Składnik p-adrenolityczny - tymolol, może spowodować te same rodzaje działań niepożądanych dotyczących układu krążenia, płuc i inne, jak w przypadku podawanych ogólnie leków blokujących receptory p-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza, niż w podaniu ogólnoustrojowym. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (tj. choroba niedokrwienna serca, angina Prinzmetala i niewydolność serca) i niedociśnienie terapię lekami beta-adrenolitycznymi należy dokładnie ocenić i rozważyć zastosowanie innych produktów leczniczych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani pod kątem pogorszenia się występujących chorób i działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia, leki blokujące receptory p-adrenergiczne należy stosować ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. ciężka postać choroby Raynauda lub zespół Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego

Po podaniu niektórych p-adrenolityków stosowanych do oczu donoszono o reakcjach ze strony układu oddechowego, w tym śmierci z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą.

Latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca

p-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów z samoistną hipoglikemią lub u pacjentów z chwiejną cukrzycą, ponieważ p-adrenolityki mogą maskować objawy ostrej hipoglikemii. p-adrenolityki mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroba rogówki

P-adrenolityki stosowane do oczu mogą powodować suchość oczu. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą rogówki.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania P-adrenolityków, pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub z poważnymi reakcjami anafilaktycznymi, wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie, mogą być bardziej wrażliwi na powtarzającą się ekspozycję na te alergeny i mogą wykazywać brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednoczesne stosowanie innych leków

Mogą wystąpić interakcje tymololu z innymi lekami (patrz punkt 4.5).

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania związane z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych mogą być nasilone, jeżeli latanoprost z tymololem stosowany jest u pacjentów, którzy otrzymują już ogólnoustrojowe P-adrenolityki. Należy ściśle obserwować odpowiedź tych pacjentów na leczenie. Nie zaleca się stosowania dwóch miejscowych leków blokujących receptory P-adrenergiczne lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn (patrz punkt 4.5).

Wpływ na oko

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oczu poprzez zwiększanie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów zawierających latanoprost u 1620% wszystkich pacjentów leczonych kroplami do oczu Tevioplus przez okres do roku, występowało nasilenie pigmentacji tęczówki (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwuje się przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko/szaro-brązowych, a związane jest to ze zwiększaniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki, ale zdarza się, że cała tęczówka lub tylko jej część staje się bardziej brązowa. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego, szarego, zielonego lub brązowego w okresie dwóch lat obserwacji klinicznych leczenia latanoprostem taka zmiana była wyjątkowo rzadko obserwowana..

Zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna i przez wiele miesięcy, a nawet lat może pozostawać niezauważona. Nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego zwiększenia brązowego pigmentu w tęczówce, ale zmiana jej zabarwienia w trakcie leczenia może być trwała.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówkach przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

Leczenie nie powoduje odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i, jeżeli dojdzie do nasilenia pigmentacji tęczówki oraz w zależności od stanu klinicznego, można rozważyć odstawienie leku.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Obecnie brakuje obserwacji klinicznych, lub są one niewystarczające w zakresie stosowania latanoprostu w: jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej zamkniętego kąta przesączania, wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Jakkolwiek latanoprost nie działa na źrenice, nie był dotychczas stosowany w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania kompletnych danych.

W trakcie leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki, w tym również jego torbielowatą postać. Objaw ten był wykrywany głównie u pacjentów z afakią, pseudoafakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. Produkt Tevioplus należy ostrożnie stosować u tych pacjentów.

Odwarstwienie naczyniówki

W wyniku stosowania leków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) obserwowano odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracji.

Znieczulenie chirurgiczne

Okulistyczne produkty P-adrenolityczne mogą hamować działanie ogólnoustrojowych P-adrenolityków tj. adrenaliny. Jeżeli pacjent stosuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest powszechnie używany jako środek konserwujący w preparatach okulistycznych. Donoszono o spowodowanej przez chlorek benzalkoniowy punktowej keratopatii i (lub) toksycznej wrzodziejącej keratopatii, może on również powodować podrażnienie oczu, odbarwia soczewki kontaktowe.

Wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują ten preparat i u których występuje suchość oka lub choroby, w których czynność rogówki jest zaburzona.

Soczewki kontaktowe mogą wchłaniać chlorek benzalkoniowy i dlatego powinny zostać usunięte przed zakropleniem latanoprostu z tymololem i mogą zostać założone ponownie, po 15 minutach od zakroplenia (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji dla produktu zawierającego latanoprost z tymololem. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji tymololu.

Donoszono o paradoksalnym zwiększeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Z tego powodu stosowanie dwu lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn nie jest zalecane.

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działanie związane z ogólnoustrojową blokadą receptorów P-adrenergicznych mogą być nasilone w przypadku stosowania produktu Tevioplus u pacjentów przyjmujących doustne leki blokujące receptory P-adrenergiczne. Z tego powodu równoczesne stosowanie dwu lub więcej miejscowych leków blokujących receptory P-adrenergiczne nie jest zalecane.

W trakcie jednoczesnego podawania ocznych P-adrenolityków z adrenaliną (epinefryną) sporadycznie zgłaszano przypadki rozszerzenia źrenicy.

Istnieje możliwość addytywnego działania i wystąpienia niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii podczas równoczesnego stosowania ocznych P-adrenolityków z doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy parasympatykomimetykami lub guanetydyną.

Nasilenie ogólnoustrojowej blokady receptorów P-adrenergicznych (np. zmniejszenie częstości akcji serca, depresja) odnotowano podczas skojarzonego leczenia inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyną, paroksetyną) z tymololem.

Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania leków P-adrenolitycznych.

Leki P-adrenolityczne mogą nasilać działanie hipoglikemizujące doustnych leków przeciwcukrzycowych. Mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Latanoprost

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Tymolol

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, ale pokazują ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu, gdy P-adrenolityki są podawane doustnie. Ponadto objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów P-adrenergicznych (np. bradykardia, niedociśnienie, zaburzenia oddychania i hipoglikemia) zaobserwowano u noworodków, gdy P-adrenolityki były podawane przed porodem. Jeśli tymolol jest podawany przed porodem, noworodka należy uważnie obserwować w pierwszych dniach życia.

Dlatego też produktu Tevioplus nie należy stosować w czasie ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie _ piersią

P-adrenolityki przenikają do mleka matki. Jednakże mało prawdopodobne jest, że dawki terapeutyczne tymololu w postaci kropli do oczu będą obecne w mleku matki w ilości wystarczającej do wystąpienia objawów blokady receptorów P-adrenergicznych u niemowląt. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Latanoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka matki. Dlatego też nie należy stosować produktu zawierającego latanoprost z tymololem w czasie karmienia piersią.

Płodność Patrz punkt 5.3.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Dopóki objawy nie przeminą, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku latanoprostu, większość działań niepożądanych dotyczy wzroku.

Na podstawie danych pochodzących z fazy przedłużonej kluczowych badań nad latanoprostem z tymololem stwierdzono, że u 16-20% wszystkich pacjentów leczonych kroplami do oczu przez okres roku, występowało zwiększenie pigmentacji tęczówki, również trwałe. W badaniu otwartym, oceniającym profil bezpieczeństwa latanoprostu w okresie 5 lat zwiększona pigmentacja tęczówki wystąpiła u 33 % pacjentów (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące wzroku są przemijające i pojawiają się w trakcie podawania kropli.

W przypadku tymololu, najczęściej obserwuje się ogólnoustrojowe działania niepożądane w tym: bradykardię, zaburzenie rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych produktu zawierającego latanoprost z tymololem. Działania niepożądane zostały uporządkowane według następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często:    bóle głowy

Zaburzenia oka Bardzo często: Często:

Niezbyt często:


nasilenie pigmentacji tęczówki

podrażnienie oczu (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oczu

przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    wysypka skórna, świąd

Opisywano dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych składników produktu Tevioplus, obserwowane w badaniach klinicznych, zgłaszane spontanicznie lub opisywane w literaturze.

W przypadku latanoprostu są to:

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zmiany w wyglądzie rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/błony naczyniowej, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudoafakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki). Suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk rogówki i jej nadżerki, zmiany w kierunku wyrastania rzęs, czasami prowadzące do podrażnienia oka.

Zaburzenia serca

Nasilenie dławicy piersiowej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą, kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki _piersiowej i śródpiersia Astma, zaostrzenie astmy, duszność

Zaburzenia skóry i tkanki _podskórnej Ciemnienie skóry powiek

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Ból w klatce piersiowej

Tymolol, jak inne miejscowo stosowane leki oczne, jest wchłaniany do krwiobiegu. Może spowodować te same rodzaje działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych ogólnie leków blokujących receptory P-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza, niż w podaniu ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane zawierają również te obserwowane w grupie P-adrenolityków ocznych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Ogólne reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne

Depresja, utrata pamięci, obniżone libido, bezsenność, koszmary senne Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgu, zaostrzenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, omdlenia, ból głowy.

Zaburzenia oka

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zamazane widzenie, zmniejszenie czucia rogówki i suchość oczu, nadżerka rogówki, zaburzenia widzenia obejmujące zmiany refrakcji (uwarunkowane w niektórych przypadkach przerwaniem leczenia zwężającego źrenicę), podwójne widzenie, opadanie powiek, odwarstwienie naczyniówki będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne

Zaburzenia serca

Przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu serca, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zatrzymanie akcji serca, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, zastoinowa niewydolność serca, obrzęk.

Zaburzenia naczyniowe

Obniżenie ciśnienia tętniczego, objaw Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp

Zaburzenia układu oddechowego, klatki _piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia smaku, nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki _podskórnej

Łysienie, wysypka podobna do łuszczycowej lub nasilenie objawów łuszczycy, wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie/zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęk

4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych danych dotyczących przedawkowania produktu zawierającego latanoprost z tymololem u ludzi.

Objawy uogólnionego przedawkowania tymololu, to bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli oraz zatrzymanie akcji serca. Jeżeli objawy te wystąpią, należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymol ol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Oprócz objawów podrażnienia oka oraz przekrwienia spojówek nie zaobserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Leczenie: Płukanie żołądka, jeżeli konieczne. Leczenie objawowe. Latanoprost jest w dużym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 ąg/kg u zdrowych ochotników nie wywoływał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5 - 10 ąg/kg wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, osłabienie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie. Objawy te miały słabe lub umiarkowane nasilenie i ustępowały po odstawieniu leku, po upływie 4 godzin od zakończenia wlewu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenice; tymolol, produkty złożone

Kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy Tevioplus zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a jest selektywnym prostanoidowym antagonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowania). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi.

Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluorescencyjnej. Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne Pi oraz p2, nie mającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę.

Tymolol obniża IOP poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym. Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie hamujące wytwarzanie cyklicznego AMP. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działania farmakodynamiczne

Obserwacja kliniczna

W badaniach określających optymalną dawkę, latanoprost z tymololem spowodował istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie latanoprostu z tymololem obniżające IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o wartości przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 do 4 tygodniowym okresie leczenia tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg po 6-cio miesięcznym leczeniu latanoprostem z tymololem, 2,0 mm Hg po 6-cio miesięcznym leczeniu latanoprostem i 0,6 mm Hg po 6-cio miesięcznym leczeniu tymololem podawanym dwa razy na dobę. Efekt obniżenia IOP przez latanoprost z tymololem utrzymał się w trwającej 6 miesięcy, wydłużonej fazie tych badań.

Dostępne dane wskazują, że podanie latanoprostu z tymololem wieczorem może być skuteczniejsze w obniżaniu IOP, niż podanie produktu rano. Jednakże w przypadku rozważania możliwości podawania produktu rano lub wieczorem, należy wziąć pod uwagę styl życia pacjenta oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Wyniki badań wskazują, że w przypadku niewystarczających efektów leczenia latanoprostem z tymololem, zastosowanie osobno latanoprostu i tymololu raz dziennie może nadal przynieść zadowalający efekt.

Działanie latanoprostu z tymololem rozpoczyna się po godzinie od podania i osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym powtarzaniu schematu leczenia osiągano odpowiednie obniżenie IOP po 24 godzinach od podania leku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek jest dobrze wchłaniany przez rogówkę i cała jego ilość, która przechodzi do cieczy wodnistej, jest hydrolizowana podczas przejścia przez rogówkę. Badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej, prawie 15 do 30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu do worka spojówkowego u małp dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,40 l/godz./kg, natomiast współczynnik objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu półtrwania leku w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym zakropleniu leku. Część dawki przenika do krwiobiegu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości 1 ng/ml osiągane jest po 10 do 20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka raz na dobę (300 ąg/dobę). Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej.

Latanoprost z tymololem

Nie obserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem. Jedyną różnicą była tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy wodnistej po upływie 1 do 4 godzin od podania latanoprostu z tymololem, w porównaniu z monoterapią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Ponadto nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u królików leczonych zewnętrznie produktem złożonym lub mieszaniną roztworów latanoprostu i tymololu w kroplach do oczu.

Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz działania rakotwórczego obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż 1 raz na dobę.

Podczas stosowania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek o wielkości do 250 ąg/kg/dobę. Jednakże latanoprost powodował uszkodzenia zarodka i płodu polegające na zwiększonym występowaniu późnej resorpcji i aborcji oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości 5 ąg/kg/dobę (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej) i większych. Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Benzalkoniowy chlorek (jako 50% roztwór)

Sodu diwodorofosforan jednowodny

Disodu fosforan bezwodny

Kwas solny stężony (do regulacji pH)

Sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że po zmieszaniu kropli latanoprost/tymolol z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal dochodzi do wytrącenia osadu. W razie jednoczesnego stosowania takich leków z produktem leczniczym zawierającym latanoprost/tymolol, należy je podawać w odstępie co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 4 tygodnie

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu butelki: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C; lek nadaje się do użytku w ciągu czterech tygodni (28 dni).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Sterylna butelka z naturalnego LDPE o pojemności 5 ml i kroplomierz z LDPE z żółtą, sterylną zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Rodzaje opakowań: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml i 6 x 2,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Zakrętka zabezpieczająca powinna zostać usunięta przed użyciem.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Tevioplus