+ iMeds.pl

Theovent 100 100 mgUlotka Theovent 100

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika THEOVENT 100, 100 mg, tabletki

Theophyllinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Theovent 100 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theovent 100

3.    Jak stosować Theovent 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Theovent 100

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Theovent 100 i w jakim celu się go stosuje

Theovent 100 zawiera teofilinę, która działa rozkurczająco na mięśnie gładkie dróg oddechowych, a także przeciwzapalnie i moczopędnie.

Teofilina pobudza także ośrodek oddechowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

Teofilina hamuje późną fazę reakcji alergicznej.

Działanie lecznicze rozpoczyna się po 15 - 20 minutach od momentu przyjęcia leku.

Wskazaniem do stosowania leku Theovent 100 jest leczenie i zapobieganie skurczom oskrzeli w przewlekłych chorobach układu oddechowego, takich jak: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theovent 100 Kiedy nie stosować leku Theovent 100

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na teofilinę, inne leki z grupy ksantyn lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    u dzieci, jeżeli jednocześnie stosują lek zwany efedryną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Theovent 100 należy zwrócić się do lekarza, jeżeli pacjent:

•    ma ciężkie niedotlenienie,

•    ma zapalenie płuc lub obrzęk płuc,

•    ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),

•    ma gorączką niepoddającą się leczeniu,

•    jest w podeszłym wieku,

•    ma chorobę układu sercowo-naczyniowego (niewydolność krążenia, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze),

•    ma zaburzenia rytmu serca, 2015

•    nadużywa alkoholu,

•    pali tytoń,

•    ma niewydolność wątroby i (lub) nerek,

•    ma chorobę wrzodową,

•    ma nadczynność tarczycy,

•    ma choroby wywołane przez wirusy,

•    miał napady drgawek - lekarz może zalecić stosowanie innego leku,

•    planuje szczepienia lub jest w trakcie szczepień.

Jeśli pacjent w trakcie leczenia przestanie palić tytoń, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Inne leki i Theovent 100

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować równocześnie z lekiem Theovent 100 innych leków zawierających pochodne ksantyny.

Leki mogące zmniejszać stężenie leku Theovent 100 we krwi:

•    leki nasenne i uspokajające - barbiturany,

•    leki stosowane w leczeniu padaczki - karbamazepina i fenytoina,

•    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych - lit,

•    antybiotyki - ryfampicyna,

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej - sulfinpirazon,

•    produkty zawierające ziele dziurawca (stosowane w leczeniu zaburzeń trawiennych).

U pacjentów stosujących Theovent 100 jednocześnie z którymkolwiek z wyżej wymienionych leków może być konieczne zwiększenie dawki leku Theovent 100.

Leki mogące zwiększać stężenie leku Theovent 100 we krwi:

•    antybiotyki - erytromycyna, cyprofloksacyna,

•    leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych - kortykosteroidy,

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej - allopurynol,

•    leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej - cymetydyna,

•    leki stosowane w chorobach serca i nadciśnieniu tętniczym - furosemid, leki blokujące kanał wapniowy, np. werapamil i diltiazem,

•    leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej - izoprenalina,

•    leki stosowane w leczeniu depresji - fluwoksamina,

•    leki przeciwgrzybicze - tiabendazol,

•    doustne środki antykoncepcyjne,

•    szczepionki przeciw grypie i gruźlicy.

U pacjentów stosujących Theovent 100 jednocześnie z którymkolwiek z wyżej wymienionych leków może być konieczne zmniejszenie dawki leku Theovent 100.

Theovent 100 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Theovent 100 można przyjmować niezależnie od posiłku.

Nie należy spożywać alkoholu, ponieważ wpływa on na skuteczność działania leku Theovent 100. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Theovent 100 przenika przez barierę łożyskową, dlatego nie zaleca się go stosować w ciąży.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Theovent 100 u kobiet w ciąży.

Theovent 100 przenika do mleka matki, dlatego w czasie stosowania tego leku u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych dotyczących wpływu teofiliny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera laktozę

Theovent 100 zawiera cukier laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien przed przyjęciem tego leku skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Theovent 100

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przyjmować doustnie.

Linia podziału na tabletce Theovent 100 ułatwia dzielenie jej na dwie równe dawki.

Tabletki nie należy rozgryzać ani miażdżyć; należy połykać ją w całości lub przełamaną wzdłuż linii podziału (dotyczy to dawkowania leku u dzieci).

Lekarz ustala dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego wieku i masy ciała. Dawkowanie najlepiej jest ustalać po oznaczeniu stężenia teofiliny we krwi.

Zalecana dawka to:

Dzieci o masie ciała poniżej 45 kg (i w wieku powyżej 3 lat)

Dawka nasycająca

   dawkę ustala lekarz na podstawie aktualnej masy ciała dziecka;

•    dla pacjentów, którzy nie otrzymywali teofiliny w ciągu ostatnich 24 godzin lekarz przyjmuje, że optymalna dawka nasycająca teofiliny wynosi 5 mg/kg należnej masy ciała do osiągnięcia średniego maksymalnego stężenia teofiliny w surowicy 10 ąg/ml (zakres od 5 do 15 ąg/ml);

•    dla pacjentów uprzednio leczonych teofiliną lekarz przyjmuje, że każda dodatkowa dawka teofiliny wynosząca 0,5 mg/kg należnej masy ciała powoduje zwiększenie stężenia teofiliny w surowicy o 1 ąg/ml;

Leczenie podtrzymujące

Początkowo 12 mg do 14 mg teofiliny/kg masy ciała:

1 tabletka 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać 300 mg na dobę, czyli 3 tabletek.

W przypadku dobrej tolerancji leku po 3 dniach dawkę można zwiększyć do 16 mg teofiliny/kg masy ciała:

1 tabletka 4 razy na dobę.

Nie należy przekraczać 400 mg na dobę, czyli 4 tabletek.

Po kolejnych 3 dniach, jeśli lek jest dobrze tolerowany, dawka może być zwiększona do 20 mg teofiliny/kg masy ciała:

1 tabletka 6 razy na dobę. lub

1,5 tabletki 4 razy na dobę.

Nie należy przekraczać 600 mg na dobę, czyli 6 tabletek.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg

Dawka nasycająca

   dawkę ustala lekarz na podstawie aktualnej masy ciała pacjenta;

•    dla pacjentów, którzy nie otrzymywali teofiliny w ciągu ostatnich 24 godzin lekarz przyjmuje, że optymalna dawka nasycająca teofiliny wynosi 5 mg/kg należnej masy ciała do osiągnięcia średniego maksymalnego stężenia teofiliny w surowicy 10 ąg/ml (zakres od 5 do 15 ąg/ml);

•    dla pacjentów uprzednio leczonych teofiliną lekarz przyjmuje, że każda dodatkowa dawka teofiliny wynosząca 0,5 mg/kg należnej masy ciała powoduje zwiększenie stężenia teofiliny w surowicy o 1 ąg/ml.

Leczenie podtrzymujące Początkowo:

1 tabletka 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać 300 mg na dobę, czyli 3 tabletek.

W przypadku dobrej tolerancji leku po 3 dniach:

1    tabletka 4 razy na dobę.

Nie należy przekraczać 400 mg na dobę, czyli 4 tabletek.

Po kolejnych 3 dniach, jeśli lek jest dobrze tolerowany:

1,5 tabletki 4 razy na dobę lub

2    tabletki 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać 600 mg na dobę, czyli 6 tabletek.

Jeżeli lekarz zadecyduje o zmianie leku Theovent 100 na inny lek zawierający teofilinę, należy monitorować terapię, kontrolując stężenie teofiliny we krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Theovent 100

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezwzględnie i natychmiast skontaktować się z lekarzem ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń. Nie wolno podawać kolejnych dawek leku. Przedawkowanie teofiliny prowadzi do nasilenia działań niepożądanych.

Objawy przedawkowania to:

•    nudności, nasilone wymioty, bóle w nadbrzuszu, wymioty z domieszką krwi, zapalenie trzustki,

•    niepokój, zwiększone napięcie mięśniowe, nasilenie odruchów, drgawki, śpiączka,

•    zwiększenie stężenia cukru we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, nagromadzenie w organizmie substancji o charakterze kwasowym (kwasica), zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, rabdomioliza (rozpad mięśni połączony z niewydolnością nerek),

•    przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca.

Wprzypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Theovent 100

Należy jak najszybciej zażyć pominiętą dawkę leku (nie przyjmować podwójnej dawki) i następnie kontynuować leczenie przyjmując lek zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

•    podrażnienie żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka,

•    bóle głowy,

•    bezsenność, nadpobudliwość (szczególnie u dzieci),

•    kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca),

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

•    nasilona diureza (zwiększone wydalanie moczu), szczególnie u dzieci.

Częstość występowania objawów niepożądanych wymienionych wyżej jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Theovent 100

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Theovent 100

-    Substancją czynną leku jest teofilina.

Jedna tabletka zawiera 100 mg teofiliny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda Theovent 100 i co zawiera opakowanie

Theovent 100 ma postać białych tabletek o kształcie dwustronnie wypukłego krążka z linią podziału ułatwiającą dzielenie.

Opakowanie leku to:

blistry z folii PVC/Al, w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania: 30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel.: (61) 8601 200

fax: (61) 8675 717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

2015 6

Theovent 100

Charakterystyka Theovent 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Theovent 100, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 100 mg Theophyllinum (teofiliny).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Jedna tabletka zawiera 34,8 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe tabletki o kształcie dwustronnie wypukłego krążka z linią podziału ułatwiającą dzielenie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie i zapobieganie skurczom oskrzeli w przewlekłych chorobach układu oddechowego, takich jak: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecenia ogólne

Dawkę teofiliny należy dobierać indywidualnie uwzględniając skuteczność działania produktu i tolerowanie leku przez pacjenta. Dawkowanie najlepiej jest ustalać po oznaczeniu stężenia teofiliny w osoczu (zakres stężeń terapeutycznych: 8 - 20 pg/ml). Monitorowanie stężenia teofiliny w osoczu jest wskazane zwłaszcza w przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub niewystarczającej odpowiedzi na leczenie. Jeśli pacjent stosował wcześniej teofilinę lub jej związki, należy to uwzględnić ustalając dawkę początkową i odpowiednio ją zmniejszyć. Dawkę należy obliczyć na podstawie beztłuszczowej masy ciała, ponieważ teofilina nie przenika do tkanki tłuszczowej.

W razie zmiany produktu teofiliny na inny produkt teofiliny, należy monitorować terapię, kontrolując stężenie teofiliny w surowicy.

Dobowa dawka podtrzymująca teofiliny u dorosłych wynosi około 11 do 13 mg/kg mc.

Palaczom należy podawać odpowiednio większą dawkę teofiliny z uwzględnieniem masy ciała niż niepalącym dorosłym pacjentom z powodu szybszego wydalania teofiliny.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas dobierania dawki u osób palących, które są w trakcie rzucania palenia, ponieważ stężenie teofiliny w osoczu jest u nich zwiększone w porównaniu z osobami niepalącymi.

Na ogół wydalanie teofiliny przebiega wolniej u pacjentów z niewydolnością serca, ciężkim niedotlenieniem, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zapaleniem płuc, ostrym obrzękiem płuc, zakażeniami wirusowymi (zwłaszcza grypa), gorączką niepoddającą się leczeniu, u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów przyjmujących równocześnie niektóre leki (patrz punkt 4.5) oraz po spożyciu większych ilości alkoholu. Dlatego też u takich pacjentów konieczne jest zastosowanie mniejszych dawek teofiliny oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o zwiększeniu stosowanej dawki.

Informowano też o zmniejszeniu wydalania teofiliny po szczepieniu przeciw grypie i gruźlicy. W takich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Bardzo często u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wydalanie teofiliny jest wolniejsze.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek może dojść do kumulacji metabolitów teofiliny. Dlatego u tych pacjentów należy stosować mniejsze dawki i zachować szczególną ostrożność podczas zwiększania dawkowania.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci o masie ciała > 45 kg

dawka nasycająca

   dla pacjentów, którzy nie otrzymywali produktów teofiliny w ciągu ostatnich 24 godzin, należy przyjąć, że optymalna dawka nasycająca teofiliny bezwodnej wynosi 5 mg/kg należnej masy ciała do osiągnięcia średniego maksymalnego stężenia teofiliny w surowicy 10 pg/ml (zakres od 5 do 15 pg/ml);

•    dla pacjentów uprzednio leczonych teofiliną przyjmuje się, że każda dodatkowa dawka teofiliny bezwodnej wynosząca 0,5 mg/kg należnej masy ciała powoduje zwiększenie stężenia teofiliny w surowicy o 1 pg/ml;

leczenie podtrzymujące

Początkowo: 300 mg na dobę - 3 tabletki w 3 dawkach podzielonych.

W przypadku dobrej tolerancji leku po trzech dniach: 400 mg na dobę - 4 tabletki w 4 dawkach podzielonych.

Po kolejnych trzech dniach, jeśli lek jest dobrze tolerowany, 600 mg na dobę - 6 tabletek w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Dzieci o masie ciała < 45 kg (i w wieku powyżej 3 lat)

dawka nasycająca

•    dla pacjentów, którzy nie otrzymywali produktów teofiliny w ciągu ostatnich 24 godzin, należy przyjąć, że optymalna dawka nasycająca teofiliny bezwodnej wynosi 5 mg/kg należnej masy ciała do osiągnięcia średniego maksymalnego stężenia teofiliny w surowicy 10 pg/ml (zakres od 5 do 15 pg/ml);

• dla pacjentów uprzednio leczonych teofiliną przyjmuje się, że każda dodatkowa dawka teofiliny bezwodnej wynosząca 0,5 mg/kg należnej masy ciała powoduje zwiększenie stężenia teofiliny w surowicy o 1 ąg/ml;

leczenie podtrzymujące

Początkowo: 12 do 14 mg/kg masy ciała, maksymalnie 300 mg na dobę - 3 tabletki na dobę w 3 dawkach podzielonych.

W przypadku dobrej tolerancji leku po trzech dniach dawka może być zwiększona do 16 mg/kg masy ciała, maksymalnie do 400 mg na dobę - 4 tabletki w 4 dawkach podzielonych.

Po kolejnych trzech dniach, jeśli lek jest dobrze tolerowany, dawka może być zwiększona do 20 mg/kg masy ciała, maksymalnie do 600 mg na dobę - 6 tabletek w 4 lub 6 dawkach podzielonych podawanych co 4 do 6 godzin.

Sposób podawania

Teofilinę w postaci tabletek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Rowek na tabletce Theovent 100 ułatwia dzielenie tabletki na dwie części.

Tabletek nie należy rozgryzać lub miażdżyć, należy je połykać w całości lub podzielone wzdłuż kreski (konieczność taka może zaistnieć w przypadku dawkowania leku u dzieci).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na teofilinę oraz pozostałe ksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować w skojarzeniu z efedryną u dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożność należy zachować u pacjentów: z zaburzeniami rytmu serca, z innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą wrzodową, z nadczynnością tarczycy.

Należy dokładnie obserwować pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z przewlekłym alkoholizmem, z niewydolnością wątroby lub z infekcjami wirusowymi, ponieważ w wymienionych sytuacjach możliwe jest zmniejszenie klirensu teofiliny, co może doprowadzić do nadmiernego zwiększenia stężenia leku w osoczu.

Nie należy równocześnie stosować innych produktów zawierających pochodne ksantyny. W przypadku konieczności jednoczesnego podawania aminofiliny należy prowadzić stałą kontrolę stężenia teofiliny w osoczu (patrz punkt 4.5).

Picie alkoholu etylowego oraz palenie tytoniu zwiększają klirens teofiliny, dlatego może być konieczne zwiększenie dawkowania teofiliny.

U pacjentów z epizodami drgawek w wywiadzie zaleca się zastosowanie alternatywnych terapii, gdyż teofilina może nasilać występowanie drgawek.

Tabletki Theovent 100 zawierają laktozę. Dlatego produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metabolizm teofiliny może być przyspieszony lub jej biodostępność oraz stężenie w osoczu mogą być zmniejszone w przypadkach jednoczesnego przyjmowania następujących leków: barbiturany, karbamazepina, lit, fenytoina, ryfampicyna, sulfinpirazon. U pacjentów stosujących teofilinę jednocześnie z którymkolwiek z wyżej wymienionych leków może być konieczne zwiększenie dawki teofiliny.

Metabolizm teofiliny może być spowolniony lub stężenie teofiliny w osoczu może zwiększyć się, nasilając ryzyko przedawkowania i toksyczności, jeśli teofilinę stosuje się równocześnie z następującymi lekami: erytromycyna, cyprofloksacyna, kortykosteroidy, allopurynol, cymetydyna, leki blokujące kanał wapniowy (np. werapamil lub diltiazem), furosemid, izoprenalina, tiabendazol, doustne środki antykoncepcyjne. W takich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki teofiliny w celu uniknięcia działań niepożądanych.

Istnieją dane dotyczące występowania interakcji pomiędzy teofiliną i szczepionką przeciw grypie.

Nie należy równocześnie stosować innych produktów zawierających pochodne ksantyny. Ksantyny mogą nasilać hipokaliemię spowodowaną przez jednoczesne stosowanie beta2-agonistów, kortykosteroidów, leków moczopędnych i niedotlenienie. Jest to szczególnie istotne w przypadku zaostrzeń astmy oskrzelowej. Zaleca się wówczas monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Nie należy stosować jednocześnie teofiliny i fluwoksaminy. Jeżeli jest to jednak konieczne, zaleca się zmniejszenie dawki teofiliny o połowę i monitorowanie stężenia teofiliny we krwi.

Stężenie teofiliny w osoczu może być zmniejszone w trakcie równoczesnego stosowania preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie podczas ciąży

Teofilina przenika przez barierę łożyskową, dlatego nie zaleca się jej stosowania w czasie ciąży.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

Stosowanie w okresie laktacji

Teofilina przenika do mleka kobiecego i dlatego produkt należy stosować ostrożnie u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu teofiliny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane zazwyczaj występują, jeśli stężenie teofiliny we krwi jest większe niż 20 pg/ml.

Zaburzenia psychiczne Częstość nieznana: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: bóle głowy, pobudzenie OUN (szczególnie u dzieci)

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: kołatania serca

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia tętniczego

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: podrażnienie żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: nasilona diureza (szczególnie u dzieci)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Dawka większa niż 3 g może wywoływać ciężkie objawy przedawkowania u dorosłej osoby

(u dziecka 40 mg/kg). Dawka śmiertelna może wynosić zaledwie 4,5 g u dorosłego (60 mg/kg u dziecka),

lecz zazwyczaj jest większa.

Objawy

•    ze strony układu pokarmowego:

nudności, wymioty (często nasilone), bóle w nadbrzuszu i krwawe wymioty. Jeśli bóle brzucha utrzymują się, należy rozważyć zapalenie trzustki;

•    neurologiczne: niepokój, zwiększone napięcie mięśniowe, nasilenie odruchów kończynowych, drgawki. W bardzo ciężkich przypadkach może wystąpić śpiączka;

•    ze strony układu sercowo-naczyniowego: często występuje częstoskurcz zatokowy, mogą pojawić się skurcze ektopowe oraz częstoskurcz nadkomorowy i komorowy;

•    metaboliczne: często występuje hipokaliemia spowodowana przemieszczeniem potasu z osocza do komórek, która może wystąpić nagle i być ciężka. Mogą także wystąpić: hiperglikemia, hipomagnezemia i kwasica metaboliczna oraz rozwinąć się rabdomioliza.

Ostrzeżenie: Ciężkie objawy mogą wystąpić po 12 godzinach od przedawkowania teofiliny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Postępowanie w razie przedawkowania

Do ok. 1-2 godzin po przyjęciu znacznej ilości leku można podawać węgiel aktywowany. Węgiel aktywowany podawany doustnie w dawkach wielokrotnych zwiększa eliminację teofiliny.

Należy natychmiast oznaczyć stężenie potasu w osoczu, badanie powtarzać często i wyrównywać hipokaliemię. Jeśli podano duże ilości potasu, w czasie rekonwalescencji może pojawić się ciężka hiperkaliemia. Jeśli stężenie potasu w osoczu jest małe, należy jak najszybciej oznaczyć stężenie magnezu.

W leczeniu arytmii komorowej należy unikać leków przeciwarytmicznych obniżających próg drgawkowy (takich jak lidokaina) z powodu możliwości wywołania lub zaostrzenia drgawek.

W przypadku podejrzenia ostrego zatrucia należy stale kontrolować stężenie teofiliny w osoczu do momentu zanotowania zmniejszenia stężenia leku. Należy wykluczyć hipokaliemię jako przyczynę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego. Ksantyny.

Kod ATC: R03DA04

Teofilina działa rozkurczająco na mięśnie gładkie dróg oddechowych, wykazuje również działanie przeciwzapalne.

Mechanizm działania nie jest całkowicie poznany, polega m.in. na hamowaniu specyficznej fosfodiesterazy, co w konsekwencji powoduje zwiększenie stężenia wewnątrzkomórkowego cAMP. Pobudza także ośrodek oddechowy poprzez nasilenie jego wrażliwości na działanie dwutlenku węgla. Hamuje późną fazę reakcji alergicznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka wykonanych badań

Parametry farmakokinetyczne dla produktu Theovent 100, tabletki 100 mg oznaczano u 10 zdrowych ochotników po podaniu dawki 200 mg - 2 tabletek.

Wchłanianie

Maksymalne stężenie w surowicy występuje po ok. 1,5 godziny (6,55 ± 1,42 mg/l).

AUC wynosi 73,79 ± 29,47 mg/l x h.

Dystrybucja

Teofilina w około 40% wiąże się z białkami krwi, głównie z albuminami, przenika przez barierę krew/mózg.

Objętość dystrybucji wynosi 0,42 ± 0,04 l/kg.

Objętość dystrybucji ulega zwiększeniu w następujących stanach: wcześniactwo, pacjenci z marskością wątroby, nieskorygowana kwasica, wiek podeszły, kobiety w trzecim trymestrze ciąży.

Metabolizm

Teofilina jest metabolizowana w wątrobie z udziałem izoenzymów cytochromu P450: 1A2, 3A3, 2E1. Ulega demetylacji do 1-metyloksantyny, 3-metyloksantyny oraz hydroksylacji do 1,3-dimetylowej pochodnej kwasu moczowego. 1-metyloksantyna jest następnie hydroksylowana do kwasu 1-metylomoczowego. U noworodków N-demetylacja nie zachodzi. Kofeina i 3-metyloksantyna są jedynymi czynnymi metabolitami teofiliny.

Eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji leku z osocza wynosi około 6,35 ± 1,76 h.

U dorosłych 10%, a noworodków 50% podanej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na myszach i szczurach nie stwierdzono działania teratogennego po podaniu dawek 2 do 3 razy większych, niż zwykle stosowane dawki u ludzi w mg/m2 pc. Zaobserwowano działanie embriotoksyczne u szczurów, którym podawano 220 mg/kg masy ciała.

Teofilina nie wykazuje działania mutagennego u bakterii Salmonella sp. oraz w badaniach cytogenetycznych na jajnikach chińskiego chomika in vitro i in vivo.

Stwierdzono zmniejszenie płodności u myszy po stosowaniu teofiliny w dawkach 1 do 3 razy większych niż u ludzi w przeliczeniu na 1 m2 pc. i u szczurów po stosowaniu dawek 2 do 3 razy większych niż zalecane u ludzi w przeliczeniu na 1 m2 pc.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30 tabletek (2 blistry po 15 szt.).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 8601 200

fax (61) 8675 717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3324

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.11.1994 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18.02.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2015 8

Theovent 100