Imeds.pl

Theraflu Complex Grip 500 Mg + 200 Mg + 10 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Theraflu Complex Grip

500 mg + 200 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum + Guaifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Theraflu Complex Grip i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku

3.    Jak stosować lek

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Theraflu Complex Grip i w jakim celu się go stosuje Lek ten zawiera:

   Paracetamol, który jest dobrze znanym lekiem przeciwbólowym oraz obniżającym temperaturę ciała w przypadku gorączki.

   Gwajafenezynę, która jest lekiem wykrztuśnym rozrzedzającym wydzielinę oskrzeli.

   Fenylefrynę, która jest lekiem obkurczającym naczynia, przez co zmniejsza obrzęk nosa i ułatwia jego udrożnienie.

Saszetki przeznaczone są do krótkotrwałego, doraźnego łagodzenia objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból, ból głowy, nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka oraz ułatwianie odksztuszania przy kaszlu produktywnym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nie stosować leku jeśli chora osoba ma:

   uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefrynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku

•    chora jest w ciąży lub karmi piersią

•    schorzenia wątroby lub chorobę nerek

•    chorobę serca lub zaburzenia sercowo-naczyniowe lub zaburzenia krwi, takie jak anemia (mała ilość czerwonych ciałek krwi)

•    nadciśnienie tętnicze

•    nadczynność tarczycy

•    cukrzycę

•    guz chromochłonny nadnerczy

•    jaskrę

•    problemy z oddawaniem moczu

•    stosuje leki przeciwdepresyjne zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI)

lub stosowała je w ciągu ostatnich 14 dni - to leki takie jak fenelzyna i izokarboksazyd

•    stosuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

•    stosuje inne leki zawierające paracetamol

•    jeśli aktualnie przyjmuje inne leki obkurczające naczynia i leki stymulujące (np. efedryna, leki z grupy amfetamin i ksylometazolin).

Przed zastosowaniem leku należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą w przypadku, gdy chora osoba ma:

•    bardzo silny kaszel lub astmę. Należy skonsultować się z lekarzem jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub jeśli objawy powróciły

•    problemy z krążeniem takie jak zespół Raynauda, który powoduje słabe krążenie w palcach dłoni i stóp

•    dusznicę bolesną

•    chorobę autoimmunologiczną zwaną miastenią rzekomoporaźną, która powoduje osłabienie mięśni

•    powiększony gruczoł krokowy, co może powodować trudności z oddawaniem moczu

•    problemy z żołądkiem lub jelitami

•    nietolerancję niektórych cukrów

•    fenyloketonurię ( rzadka, dziedziczna choroba metaboliczną).

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeśli chora osoba stosuje:

•    leki obniżające stężenie cholesterolu (tłuszczu we krwi) , takie jak cholestyramina

•    leki przeciw nudnościom i przeciwwymiotne (np. metoklopramid lub domperidon)

•    leki zmniejszające krzepliwość (leki przeciwzakrzepowe), które rozrzedzają krew np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny -można okazjonalnie przyjmować dawki paracetamolu, ale należy skonsultować się z lekarzem jeśli konieczne jest regularne stosowanie paracetamolu

•    barbiturany (stosowanie w leczeniu padaczki lub ułatwiające zasypianie), taki jak fenobarbital

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina, amitryptylina

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca lub krążenia, lub obniżające ciśnienie tętnicze (np. digoksyna, guanetydyna, rezerpina, metyldopa)

•    leki z grupy beta-blokerów (np. atenolol) lub rozszerzające naczynia (np. hydralazyna)

•    aspiryna i inne leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne)

•    leki stosowane w leczeniu migreny (np. ergotamina i metysergid)

•    zydowudyna, gdyż może powodować zaburzenia krwi (mała ilość białych krwinek)

•    fenotiazyny stosowane jako środki usypiające (np. chloropromazyna, perycjazyna i flufenazyna) Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku jeśli:

•    chory będzie miał wykonywane badania laboratoryjne krwi lub moczu, gdyż lek może wpływać na wyniki badań

•    chory będzie poddawany znieczuleniu ogólnemu, gdyż lek może powodować zmiany rytmu serca. Inne ważne informacje:

•    Nie stosować dłużej niż 5 dni, chyba że zaleci to lekarz.

•    Lek może być stosowany jedynie wtedy, gdy występują wszystkie wymienione objawy - ból i (lub) gorączka, niedrożność nosa i wilgotny kaszel.

•    Należy stosować leki przeznaczone jedynie do leczenia występujących objawów.

•    Nie stosować z innymi lekami na grypę, przeziębienie lub obkurczającymi naczynia.

•    Nie spożywać alkoholu podczas stosowania leku.

•    Ten produkt leczniczy może powodować zawroty głowy. Jeśli wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ten lek zawiera 2.1 g sacharozy (cukru) w saszetce. Jeśli lekarz poinformował wcześniej pacjenta o występującej u niego nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Ten lek zawiera aspartam (E951), źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Każda saszetka zawiera 129 mg sodu. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek

Wsypać zawartość 1 saszetki do standardowego kubka. Napełnić kubek 250 ml gorącej, ale nie wrzącej, wody. Mieszać do rozpuszczenia i pozostawić do uzyskania temperatury umożliwiającej wypicie. Wypić roztwór w ciągu 1% godziny.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4 godziny, w razie potrzeby. Nie stosować więcej niż 4 saszetki (4 dawki) w ciągu doby. Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 roku życia.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Jeśli objawy utrzymują się po 5 dniach lub uległy nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawiera paracetamol. W przypadku przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Należy udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą ulotkę do tego leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    problemy ze snem (bezsenność)

•    biegunka, nudności

•    nerwowość, drżenia, rozdrażnienie, niepokój lub pobudliwość

•    podwyższone ciśnienie krwi z bólem głowy, zawrotami głowy, wymiotami i nieregularnym rytmem serca (kołatanie serca).

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, problemy z oddychaniem

•    ból brzucha i uczucie dyskomfortu

•    problemy z wątrobą

•    zbyt szybki lub za wolny rytm serca

•    zaburzenia w obrębie oka

•    problemy z oddawaniem moczu.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    zwiększona podatność na krwawienia, powstawanie sińców, gorączka i zakażenia, takie jak zapalenie gardła lub owrzodzenia, ze względu na zmiany we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek

5.


Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Każda saszetka (4,4 g) z białawym proszkiem o charakterystycznym cytrusowo-mentolowym zapachu zawiera substancje czynne: paracetamol 500 mg, gwajafenezynę 200 mg i fenylefryny chlorowodorek 10 mg.

Inne składniki leku to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, kwas winowy , sodu cyklaminian (E 952), sodu cytrynian, acesulfam potasowy (E 950), aspartam (E 951), aromat mentolu (proszek), aromat cytrynowy, aromat soku cytrynowego, żółcień chinolinowa (E 104).

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających po 5,6 i 10 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrafton Laboratories Limited, Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:    Paracetamol/Guaifenesin/Phenylephrine Hydrochloride Perrigo 500mg/200mg/10mg,

prasek pro peroralni roztok

Węgry:    Rubophen Thermo Plus por belsoleges oldathoz

Włochy:    Nirolex FLU Tripla Azione

Polska:    Theraflu Complex Grip

Niemcy:    Paracetamol/Guaifenesin/ Phenylephrinhydrochlorid Perrigo 500mg/200mg/10mg

Pulver zur Herstellung einer Losung zum Einnehmen

Wielka Brytania: Perrigo Paracetamol/Guaifenesin/Phenylephrine Hydrochloride 500mg/200mg/10mg powder for oral solution.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4