+ iMeds.pl

Theraflu grip miód i cytryna 500 mgUlotka Theraflu grip miód i cytryna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Theraflu GRIP Miód i Cytryna

500 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 5 dni w przypadku bólu lub 3 dni w przypadku gorączki nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna

3.    Jak stosować lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna i w jakim celu się go stosuje

Lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna to proszek w saszetkach do sporządzania gorącego roztworu. Substancją czynną leku jest paracetamol, który działa przeciwbólowo (zmniejsza ból) i przeciwgorączkowo (zmniejsza ciepłotę ciała).

Lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna stosuje się w krótkotrwałym leczeniu bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu oraz gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy, bólu głowy, bólu mięśni i stawów, bólu zęba i bólów menstruacyjnych.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Lek może być stosowany przez osoby z wrażliwym żołądkiem.

W przypadku bólu utrzymującego się przez ponad 5 dni lub gorączki trwającej ponad 3 dni lub nasilenia się tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna Kiedy nie stosować leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna

•    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania:

•    choroby nerek,

•    choroby wątroby, w tym zaburzeń wynikających z nadużywania alkoholu

zespołu Gilberta (łagodna postać żółtaczki),

•    niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedobór enzymu),

•    niedokrwistości hemolitycznej (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek),

•    odwodnienia lub długotrwałego niedożywienia,

•    w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy przekraczać dawki dobowej leku podanej w punkcie 3. Dawki większe niż zalecane nie zapewniają silniejszego działania przeciwbólowego, mogą za to spowodować bardzo ciężkie uszkodzenie wątroby. W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Nie należy jednocześnie przyjmować żadnych innych produktów zawierających paracetamol ze względu na ryzyko przekroczenia maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Podczas stosowania leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna przed przyjęciem innych leków należy sprawdzać ich skład.

Nie pić alkoholu podczas stosowania tego leku.

Bez zalecenia lekarza pacjenci nadużywający alkoholu lub z uszkodzeniem wątroby nie powinni przyjmować tego leku. Nie należy stosować leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna równocześnie ze spożywaniem alkoholu. Przyjęcie paracetamolu nie nasila działania alkoholu, jednak alkohol może nasilić toksyczne działanie paracetamolu na wątrobę.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała mniejszej niż 41 kg. Inne leki i Theraflu GRIP Miód i Cytryna

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności przed zastosowaniem leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

•    leków rozrzedzających krew (leki przeciwzakrzepowe), takich jak warfaryna lub inne leki pochodne kumaryny

•    leków zawierających paracetamol (patrz punkt 2 - Ostrzeżenia i środki ostrożności)

•    leków przeciw nudnościom i wymiotom, takich jak metoklopramid czy domperidon.

•    leków, które spowalniają opróżnianie żołądka takich jak eksenatyd

•    cholestyraminy, stosowanej w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi. Należy odczekać co najmniej godzinę między przyjęciem cholestyraminy a przyjęciem leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna.

•    leków stosowanych w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd) i zakażeń bakteryjnych (chloramfenikol).

•    probenecydu, stosowanego w leczeniu dny moczanowej

•    leków stosowanych w leczeniu padaczki, np. fenytoina, fenobarbital i karbamazepina

•    ziela dziurawca zwyczajnego (składnik niektórych leków ziołowych).

Theraflu GRIP Miód i Cytryna z jedzeniem, piciem i alkoholem Nie pić alkoholu podczas stosowania tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Paracetamol w niewielkich ilościach przenika do pokarmu kobiecego. Pomimo to kobiety karmiące piersią mogą stosować ten lek. Nie należy przekraczać dobowej dawki ani okresu leczenia zalecanych w tej ulotce.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje na temat niektórych składników tego leku

Lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna zawiera:

•    aspartam (E951), źródło fenyloalaniny, która może byś szkodliwa dla osób chorych na fenyloketonurię (niedobór enzymu odpowiedzialnego za metabolizm fenyloalaniny).

•    sód (38 mg/saszetkę): zawartość sodu należy wziąć pod uwagę w przypadku diety ubogosodowej.

•    sacharoza (5,3 g/saszetkę). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Zawartość sacharozy należy również uwzględnić u pacjentów z cukrzycą.

•    czerwień Allura AC (E129) 0,09 mg/saszetkę: barwnik azowy, może wywoływać reakcje alergiczne

•    lecytyna sojowa (E322). W przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub soję nie należy stosować tego leku.

3. Jak stosować Theraflu GRIP Miód i Cytryna

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Przyjmować 1 lub 2 saszetki (500 do 1000 mg) co 4-6 godzin w razie potrzeby, maksymalnie do 4 razy na dobę.

Zazwyczaj wystarcza zastosowanie jednej saszetki na dawkę. Nie należy przyjmować więcej niż 6 saszetek (3000 mg) w ciągu 24 godzin.

Należy odczekać 4-6 godzin między kolejnymi dawkami.

Dzieci i młodzież

•    Dzieci w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała mniejszej niż 41 kg: leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała mniejszej niż 41 kg.

•    Młodzież w wieku od 12 do 15 lat o masie ciała od 41 do 50 kg:

Jedna saszetka na dawkę, co 4-6 godzin w razie potrzeby, maksymalnie do czterech razy na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki (2000 mg) w ciągu 24 godzin.

Należy odczekać 4-6 godzin między kolejnymi dawkami.

   Młodzież w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała większej niż 50 kg: jak dorośli.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

U młodzieży i dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 60 mg/kg masy ciała/dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawka musi być zmniejszona lub wydłużone odstępy między dawkami. Przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Jak stosować lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna

Zawartość jednej lub dwóch saszetek należy rozpuścić w standardowej wielkości kubku gorącej, ale nie wrzącej wody (około 250 ml). W przypadku użycia dwóch saszetek można dodać więcej wody, w zależności od smaku. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.

Jak długo przyjmować lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna

W przypadku bólu utrzymującego się ponad 5 dni, gorączki trwającej ponad 3 dni lub nasilenia się tych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać bezpośrednio do szpitala lub ośrodka leczenia zatruć. Natychmiastowa pomoc lekarska ma istotne znaczenie, nawet w przypadku dobrego samopoczucia pacjenta, ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie przyjęcia leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zażyć lek tak szybko, jak to możliwe, chyba, że do przyjęcia kolejnej dawki pozostało niewiele czasu. Wówczas należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Zawsze należy zachować co najmniej 4 godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4 Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia poniżej wymienionych objawów należy PRZERWAĆ stosowanie tego leku i natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty:

•    reakcja alergiczna, w tym duszność, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.

•    wysypka skórna (w tym pokrzywka, świąd), zaczerwienienie skóry.

•    łuszczenie się skóry, pęcherze, nadżerki, owrzodzenie jamy ustnej.

•    zaburzenia krwi, w tym nietypowe krwawienia lub siniaki.

•    jakiekolwiek zmiany w wyglądzie lub ilości moczu, w tym zmętnienie moczu, obecność krwi w moczu, trudności w oddawaniu moczu, które są objawami zaburzeń czynności nerek.

•    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Są to objawy zaburzeń czynności wątroby. Mogą również wystąpić zmiany w wynikach badań laboratoryjnych czynności wątroby.

Wymienione działania niepożądane występują rzadko. Mogą one występować u 1 na 1000 osób.

Inne działania niepożądane mogące występować rzadko (u 1 na 1000 osób). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi:

•    nudności, ból brzucha, wymioty, biegunka;

•    depresja, dezorientacja, odbieranie nieistniejących wrażeń zmysłowych (omamy);

•    drżenia, ból głowy, zawroty głowy, nerwowość, dezorientacja;

•    zaburzenia widzenia;

•    nieprawidłowe nagromadzenie płynu w tkance podskórnej (obrzęki);

•    zaburzenia równowagi, ogólne rozbicie i złe samopoczucie, gorączka, senność;

•    nasilone pocenie.

Bardzo rzadko może również wystąpić poniższe działanie niepożądane (u 1 na 10 000 osób). W przypadku jego wystąpienia należy zwrócić się do lekarza:

•    za małe stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci i młodzieży.

Nie należy stosować leku Theraflu GRIP Miód i Cytryna po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku w przypadku zauważenia oznak zepsucia leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna

Substancją czynną leku jest paracetamol (500 mg/saszetkę).

Pozostałe składniki to:

kwas askorbowy (witamina C), acesulfam potasowy, aspartam (E951), wapnia fosforan, kwas cytrynowy, maltodekstryna, krzemionka koloidalna uwodniona, sodu cytrynian, sacharoza, żółcień chinolinowa (E104), błękit brylantowy FCF (E133), czerwień Allura AC (E129), aromat cytryny (zawiera lecytynę sojową), aromat rumianku (zawiera lecytynę sojową), aromat miodu (zawiera lecytynę sojową), aromat białej herbaty. (Więcej informacji na temat niektórych składników - patrz punkt 2).

Jak wygląda lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna i co zawiera opakowanie

Lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna to białawy do jasnożółtego proszek w postaci granulek, pakowany w saszetki.

Lek Theraflu GRIP Miód i Cytryna jest dostępny w opakowaniach zawierających 6, 8, 10 lub 12 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

Wytwórca

Famar Orleans 5 avenue de Concyr,

45071 Orleans Cedex 2, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w poszczególnych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Novartis Poland Sp. z o.o. Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 375 75 75

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Marzec 2013

6

Theraflu Grip Miód i Cytryna

Charakterystyka Theraflu grip miód i cytryna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Theraflu GRIP Miód i Cytryna, 500 mg, proszek do sporządzenia roztworu doustnego.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda saszetka zawiera 31 mg aspartamu (E951),

162 mg dwuwodnego cytrynianu sodu (38 mg sodu), 5,3 g sacharozy, czerwień Allura AC (E129) 0,09 mg, lecytynę sojową (E322).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Białawe do jasnobiałych granulki proszku.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Theraflu GRIP Miód i Cytryna jest wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu stanów przebiegających z bólem i (lub) gorączką, np. bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy, bólu głowy, bólu mięśni i stawów, bólu zęba i bólów menstruacyj nych.

Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli:

Jedna do dwóch saszetek proszku (500 do 1000 mg) rozpuszczonego w gorącej wodzie, co cztery do sześciu godzin, w razie potrzeby, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 saszetek na dobę (3000 mg paracetamolu na dobę). Zazwyczaj wystarcza zastosowanie jednej saszetki na dawkę.

Całkowita dawka paracetamolu u młodzieży i dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg nie powinna przekroczyć 60 mg/kg mc./dobę.

Dzieci i młodzież:

Dawkowanie zależy od wieku i masy ciała. Pojedyncza dawka wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała.

• Dzieci w wieku poniżej 12 lat: produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    Młodzież w wieku od 12 do 15 lat o masie ciała od 41 do 50 kg: jedna saszetka na dawkę, co 4-6 godzin w razie potrzeby, do czterech razy na dobę. Maksymalna dawka wynosi 4 saszetki na dobę (2000 mg paracetamolu na dobę).

•    Młodzież w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała powyżej 50 kg: jak dorośli.

Stosowanie produktu w dawkach większych niż zalecane może spowodować bardzo ciężkie uszkodzenie wątroby.

W przypadku bólu utrzymującego się przez ponad 5 dni lub gorączki trwającej ponad 3 dni lub nasilenia się tych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta dawka musi być zmniejszona lub wydłużone odstępy między dawkami.

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć:

Przesączanie kłębuszkowe

Dawka

10-50 ml/min

500 mg co 6 godzin

< 10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku.

Sposób podawania

Zawartość jednej lub dwóch saszetek należy rozpuścić w standardowej wielkości kubku gorącej, ale nie wrzącej wody (około 250 ml). W przypadku zastosowania dwóch saszetek można dodać więcej wody, w zależności od smaku. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (wskaźnik Childa-Pugha >9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych.

Należy poinformować pacjentów, że nie powinni przyjmować równocześnie żadnego innego produktu zawierającego paracetamol ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Podczas stosowania produktu należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ równoczesne stosowanie paracetamolu może doprowadzić do uszkodzenia wątroby. Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu.

Informacje dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera:

•    aspartam (E951), będący źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla chorych na fenyloketonurię.

•    sód (38 mg/saszetkę): zawartość sodu należy wziąć pod uwagę w przypadku chorych stosujących dietę ubogosodową.

•    sacharozę (5,3 g/saszetkę): Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Zawartość sacharozy należy również uwzględnić u pacjentów z cukrzycą.

•    czerwień Allura AC (E129) 0,09 mg na saszetkę: barwnik azowy, może wywoływać reakcje alergiczne.

•    lecytynę sojową (E322). Produktu leczniczego nie należy stosować u osób uczulonych na orzeszki ziemne lub soję.

Wpływ na wyniki testów serologicznych:

Przyjmowanie paracetamolu może wpływać na wynik oznaczania kwasu moczowego z zastosowaniem kwasu fosfowolframowego i na wyniki oznaczeń glikemii z zastosowaniem oksydazy i peroksydazy glukozowej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne:

Regularne stosowanie paracetamolu może nasilić przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i innych pochodnych kumaryny, prowadząc do zwiększenia ryzyka krwawienia. Działanie to może wystąpić już po 3 dniach po dawkach dobowych wynoszących 2000 mg. Sporadyczne przyjmowanie dawek produktu nie ma istotnego wpływu na tendencję do krwawień. Podczas stosowania tych produktów w skojarzeniu oraz po ich odstawieniu należy dokładniej monitorować wartości INR.

Interakcje farmakokinetyczne:

Równoczesne przyjmowanie produktów leczniczych przyspieszających opróżnianie żołądka, np. metoklopramidu czy domperidonu, przyspiesza wchłanianie i początek działania paracetamolu.

Równoczesne przyjmowanie leków, które spowalniają opróżnianie żołądka może opóźnić wchłanianie i początek działania paracetamolu.

Cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu. W celu uzyskania maksymalnego działania przeciwbólowego nie należy stosować cholestyraminy przez godzinę po podaniu paracetamolu.

Izoniazyd wpływa na parametry farmakokinetyczne paracetamolu, przy czym nie można wykluczyć nasilenia hepatotoksyczności.

Probenecyd hamuje wiązanie paracetamolu z kwasem glukuronowym, przez co prowadzi do około dwukrotnego zmniejszenia klirensu paracetamolu. U pacjentów przyjmujących równocześnie probenecyd należy zmniejszyć dawkę paracetamolu.

Zastosowanie produktów, które indukują aktywność enzymów wątrobowych, np. karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbitalu, ryfampicyny i ziela dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) może nasilić hepatotoksyczne działanie paracetamolu ze względu na nasilenie i przyspieszenie tworzenia toksycznych metabolitów. Z tego względu należy zachować ostrożność w przypadku równoczesnego stosowania środków indukujących aktywność enzymów wątrobowych.

Paracetamol może wpływać na parametry farmakokinetyczne chloramfenikolu. W przypadku stosowania paracetamolu w skojarzeniu z chloramfenikolem podawanym we wstrzyknięciach zaleca się monitorowanie stężenia chloramfenikolu w osoczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie stwierdzono dotychczas żadnego negatywnego wpływu paracetamolu na przebieg ciąży ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Przy zachowaniu tego samego schematu dawkowania paracetamol może być stosowany przez kobiety w ciąży, gdy korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Podczas ciąży nie należy stosować długotrwale paracetamolu, w dużych dawkach ani w połączeniu z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa jego stosowania w takich przypadkach.

Karmienie piersią

Paracetamol przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. Jednakże po zastosowaniu dawek terapeutycznych nie przewiduje się wystąpienia żadnego wpływu na niemowlę karmione piersią. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Theraflu GRIP Miód i Cytryna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Poniżej wymienione działania niepożądane zostały sklasyfikowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania zestawiono według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

Częstość

występowania

Układ

Objawy

Rzadko >1/10 000 -<1/1000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (z wyjątkiem obrzęku naczynioruchowego)

Zaburzenia psychiczne

Nieokreślone obniżenie nastroju, splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Nieokreślone drżenia, nieokreślone bóle głowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Obrzęki

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieokreślone krwawienia, nieokreślone bóle brzucha, nieokreślona biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, nasilone pocenie, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Częstość

występowania

Układ

Objawy

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Zaburzenia równowagi (z zawrotów głowy), złe samopoczucie, gorączka, ospałość

Bardzo rzadko (<10 000)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Hepatotoksyczność

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Reakcja nadwrażliwości (wymagająca przerwania leczenia)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Jałowy ropomocz (mętny mocz) i działania niepożądane ze strony nerek

Po długotrwałym stosowaniu paracetamolu w dużych dawkach zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek. Zgłaszano również przypadki wystąpienia toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krwiomocz, bezmocz), zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego i zawrotów głowy.

4.9 Przedawkowanie

W przypadkach ostrego przedawkowania paracetamolu może dojść do działania hepatotoksycznego, a nawet do martwicy wątroby. Przedawkowanie paracetamolu - w tym jego kumulacja w wyniku stosowania produktu w dużych dawkach przez dłuższy czas - może wywołać nefropatię polekową z nieodwracalną niewydolnością wątroby. Należy ostrzec pacjentów, aby nie przyjmowali równocześnie innych produktów zawierających paracetamol.

Istnieje ryzyko zatrucia, szczególnie u osób starszych, małych dzieci, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, osób przewlekle nadużywających alkoholu oraz długotrwale niedożywionych. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do śmierci we wszystkich populacjach.

Objawy przedawkowania paracetamolu występujące w pierwszej dobie to bladość, nudności, wymioty i brak apetytu. Ból brzucha może być pierwszym objawem uszkodzenia wątroby, które nie jest zazwyczaj nie objawia się przed upływem 24-48 godzin, a czasem do uszkodzenia wątroby może dojść dopiero po 4-6 dniach po przyjęciu paracetamolu. Największe uszkodzenie wątroby zazwyczaj następuje po upływie 72 do 96 godzin po przyjęciu leku. Może dojść do zaburzeń metabolizmu glukozy i do kwasicy metabolicznej. Do ostrej niewydolności nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych może dojść nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano przypadki zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

W przypadku przedawkowania paracetamolu konieczne jest natychmiastowe podjęcie leczenia. Wczesne podanie odtrutki w postaci N-acetylocysteiny dożylnie lub doustnie, ewentualne płukanie żołądka i (lub) doustne podanie metioniny mogą byś skuteczne nawet do 48 godzin po przedawkowaniu paracetamolu. Pomocne może być podanie węgla aktywowanego i monitorowanie układu oddechowego i krążenia. W przypadkach drgawek można podać diazepam.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; anilidy.

Kod ATC: N02BE01

Paracetamol ma właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Stosuje się go objawowo w bólach o małym lub umiarkowanym nasileniu oraz w gorączce. Głównym mechanizmem działania może być hamowanie syntezy prostaglandyn. Paracetamol wywołuje rozszerzenie naczyń obwodowych, co prowadzi do zwiększenia przepływu krwi w skórze, nasilenia pocenia i utraty ciepła.

Działanie przeciwbólowe rozpoczyna się w ciągu 30 minut, jest największe po 1-2 godzinach i utrzymuje się przez 4-5 godzin. Działanie przeciwgorączkowe rozpoczyna się w ciągu 30-60 minut. Maksymalne działanie przeciwgorączkowe występuje między 2. a 3. godziną po podaniu i utrzymuje się do 8 godzin.

W przeciwieństwie do kwasu acetylosalicylowego paracetamol nie drażni błony śluzowej przewodu pokarmowego i jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Paracetamol nie ma na ogół wpływu na agregację płytek krwi ani na czas krwawienia. Pacjenci z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy na ogół dobrze tolerują paracetamol.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Paracetamol wchłania się szybko i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 30-60 minutach.

Dystrybucja

Paracetamol szybko ulega dystrybucji do wszystkich tkanek. Stężenie paracetamolu we krwi, osoczu i w ślinie jest porównywalne. Podczas stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Paracetamol jest metabolizowany w wątrobie głównie na dwa sposoby: sprzęganie z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym. W dawkach przekraczających dawki terapeutyczne dochodzi do gwałtownego wysycenia tego ostatniego szlaku metabolicznego. Niewielka część metabolizmu zachodzi z udziałem katalizatora, cytochromu P450 (głównie CYP2E1) i prowadzi do utworzenia iminy N-acetylo-p-benzochinonu - metabolitu, który ulega zazwyczaj szybkiej detoksykacji przez glutation oraz wiązaniu z cysteiną i kwasem merkapturowym. W przypadku znacznego przedawkowania paracetamolu zwiększa się ilość tego toksycznego metabolitu.

Eliminacja

Paracetamol wydalany jest głównie z moczem; 90% wchłoniętego produktu ulega wydaleniu przez nerki w ciągu 24 godzin, głównie w postaci produktów sprzęgania z kwasem glukuronowym (6080%) i siarkowym (20-30%). Mniej niż 5% ulega eliminacji w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin.

Niewydolność nerek

Czas eliminacji paracetamolu i jego metabolitów ulega wydłużeniu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min).

Osoby w podeszłym wieku

Proces sprzęgania nie ulega zmianie w tej grupie pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, rozrodczości, wpływu na rozwój zarodkowo-płodowy, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla ludzi. Przedawkowanie może prowadzić do ciężkiej hepatotoksyczności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas askorbowy (Witamina C)

Acesulfam potasowy Aspartam (E951)

Wapnia fosforan Kwas cytrynowy Maltodekstryna

Krzemionka koloidalna uwodniona

Sodu cytrynian

Sacharoza

Żółcień chinolinowa (E104)

Błękit brylantowy FCF (E133)

Czerwień Allura AC (E129)

Aromat cytryny (zawiera lecytynę sojową (E322))

Aromat rumianku (zawiera lecytynę sojową (E322))

Aromat miodu (zawiera lecytynę sojową (E322))

Aromat białej herbaty

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt jest opakowany w saszetki z folii PET/LDPE/Aluminium/LDPE, zawierające pojedynczą dawkę paracetamolu.

Opakowanie zawiera 6, 8, 10 lub 12 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Po rozpuszczeniu proszku w gorącej wodzie roztwór ma barwę żółtawą lub brązowożółtą.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Helath GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20814

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.12.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.03.2013

Theraflu Grip Miód i Cytryna