+ iMeds.pl

Theraflu przeziębienie (500 mg + 30 mg)/30 mlUlotka Theraflu przeziębienie

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Theraflu Przeziębienie, syrop

Paracetamol 500 mg, Chlorowodorek Pseudoefedryny 30 mg/30 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest lek Theraflu Przeziębienie i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theraflu Przeziębienie

3    Jak stosować lek Theraflu Przeziębienie

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Theraflu Przeziębienie

6    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Theraflu Przeziębienie i w jakim celu się go stosuje

Lek Theraflu Przeziębienie zawiera dwie substancje czynne:

•    Paracetamol, który jest substancją przeciwbólową i zmniejszającą gorączkę (obniża temperaturę ciała w przypadku gorączki).

•    Chlorowodorek pseudoefedryny, który jest substancją zmniejszającą przekrwienie błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos i ułatwia oddychanie, poprzez zmniejszenie obrzęku w przewodach nosowych. Ponadto zmniejsza uczucie ucisku w zatokach.

Lek Theraflu Przeziębienie jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa (zatkanego nosa), przekrwienia błony śluzowej zatok (ucisku w zatokach) związanego z takimi objawami przeziębienia i grypy, jak: różne bóle, ból głowy i (lub) gorączka.

Syrop ten wywołuje uczucie rozgrzania gardła i tylnej ściany jamy ustnej.

Ten lek jest zalecany do stosowania dla osób dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat włącznie.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli u pacjenta występuje tylko jeden z objawów wymienionych powyżej, stosowanie leku zawierającego tylko jedną z tych substancji czynnych może się okazać bardziej właściwe.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theraflu Przeziębienie

Kiedy NIE przyjmować leku Theraflu Przeziębienie:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, chlorowodorek pseudoefedryny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, ponieważ ten lek zawiera lecytynę sojową (E322),

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca, ciężka choroba tętnic wieńcowych lub wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie),

•    jeśli u pacj enta występuj e nadczynność tarczycy,

•    jeśli u pacjenta występuje jaskra z zamkniętym kąta przesączania (podwyższone ciśnienie w oku),

•    jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu,

•    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (rodzaj guza nadnerczy - gruczołów położonych blisko nerek),

•    jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 2 tygodni inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona),

•    jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

•    jeśli pacjent przyjmuje beta-adrenolityki (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca),

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki obkurczające błonę śluzową, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy,

•    jeśli pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol. NIE należy stosować go z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W przypadku podania dawki większej niż maksymalna dawka dobowa paracetamolu może wystąpić ciężkie uszkodzenie wątroby.

W przypadku długotrwałego nieprawidłowego stosowania leków przeciwbólowych w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami leków przeciwbólowych.

Zazwyczaj, nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza zawierających kilka leków przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek oraz ryzyka wystąpienia niewydolności nerek.

Nagłe zaprzestanie stosowania leków przeciwbólowych stosowanych w dużych dawkach i przez długi czas może spowodować wystąpienie bólów głowy, uczucia zmęczenia, bólów mięśni, nerwowości i objawów autonomicznych. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ich ponownego stosowania bez konsultacji z lekarzem.

Nie stosować z innymi lekami stosowanymi w leczeniu grypy, przeziębienia czy lekami obkurczającymi błonę śluzową.

W czasie stosowania tego leku nie należy spożywać napojów zawierających alkohol.

Przed zastosowaniem leku Theraflu Przeziębienie należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku występowania:

•    przewlekłego kaszlu, astmy lub rozedmy (choroba płuc),

•    zaburzeń czynności nerek,

•    zaburzeń czynności wątroby,

•    zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego,

•    cukrzycy,

•    przerostu gruczołu krokowego, ponieważ może występować zatrzymanie moczu,

•    problemów z krążeniem krwi (jak objaw Raynauda),

•    łagodnej żółtaczki (zespół Gilberta),

•    niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedobór enzymu),

•    nieprawidłowego rozpadu czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna),

•    odwodnienia lub przewlekłego niedożywienia,

•    psychozy.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pseudoefedryny na ośrodkowy układ nerwowy.

Ostrzeżenie dotyczące niewłaściwego stosowania w ramach dopingu

Pseudoefedryna może powodować dodatnie wyniki niektórych testów antydopingowych.

Inne leki i Theraflu Przeziębienie

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności o lekach takich jak:

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona: jeśli pacjent stosuje inhibitory IMAO obecnie lub stosował je w ciągu 14 dni, nie powinien przyjmować leku Theraflu Przeziębienie,

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu depresji,

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, jak beta-adrenolityki,

•    leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i nieprawidłowego rytmu serca (digoksyna i inne glikozydy nasercowe),

•    leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty), jak warfaryna lub inne pochodne kumaryny,

•    leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów, jak metoklopramid lub domperidon,

•    leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd) i zakażeń bakteryjnych (chloramfenikol, linezolid),

•    leki stosowane w leczeniu drgawek, jak lamotrygina, fenytoina, fenobarbital i karbamazepina,

•    kolestyramina stosowana do obniżania poziomu cholesterolu,

•    zydowudyna (AZT) stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV (AIDS),

•    probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej,

•    ergotamina i metylosergid stosowane w leczeniu migrenowych bóli głowy,

•    leki zawierające paracetamol lub leki obkurczające błonę śluzową nosa stosowane w leczeniu przeziębienia i grypy,

•    leki stosowane w leczeniu gorączki lub niewielkiego bólu (kwas acetylosalicylowy, salicylany),

•    halogenowane leki znieczulające stosowane w celu znieczulenia przed operacją.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku w przypadku wykonywania badań moczu i oznaczania stężenia cukru we krwi.

Theraflu Przeziębienie z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie stosowania tego leku nie pić alkoholu.

Ten lek może być przyjmowany razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie przyjmować leku Theraflu Przeziębienie w czasie ciąży.

Nie przyjmować leku Theraflu Przeziębienie w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może powodować zawroty głowy. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach tego leku

Lek Theraflu Przeziębienie zawiera:

Syrop cukru częściowo inwertowanego zawierającego 4,7 g cukru inwertowanego (mieszanina fruktozy i glukozy) i 4,2 g sacharozy w 30 ml. Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy- powinni zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.. Należy to również uwzględnić u pacjentów chorych na cukrzycę.

•    Sód: lek ten zawiera 0,65 mmol (lub 15 mg) sodu w 30 ml, zawartość sodu należy wziąć pod

uwagę w przypadku pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

•    Alkohol etylowy. Produkt zawiera 10% etanolu (alkohol) tj. 2,4 g etanolu w 30 ml, co

odpowiada 61 ml piwa lub 26 ml wina. Jest on szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Jego zawartość należy również wziąć pod uwagę w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz osób z grup podwyższonego ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub epilepsją.

•    Czerwień Allura AC (E129) jest barwnikiem azowym. Może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Theraflu Przeziębienie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku od 15 lat włącznie:

Zalecana dawka to 30 ml, zażywana w zależności od potrzeby, co 4 do 6 godzin. Nie należy podawać więcej niż 4 dawki na dobę (co odpowiada 2000 mg paracetamolu i 120 mg pseudoefedryny).

Nie podawać dawki większej niż zalecana.

Pacjenci z chorobą wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy między dawkami. Przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się lekarzem.

Stosowanie u dzieci i dorosłych

Leku nie podawać dzieciom w wieku poniżej 15 lat.

Jak przyjmować lek Theraflu Przeziębienie

Podanie doustne.

Miarkę do dawkowania syropu należy napełnić do podziałki wskazującej pojemność 30 ml.

Miarkę do dawkowania syropu należy umyć i wysuszyć po każdym użyciu.

Nie stosować dłużej niż 3 dni. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub ich nasilenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Theraflu Przeziębienie

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet w przypadku dobrego samopoczucia, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Theraflu Przeziębienie

W przypadku pominięcia dawki leku należy zażyć ją tak szybko jak tylko pacjent sobie o tym przypomni, o ile nie jest to czas na przyjęcie kolejnej dawki. Następnie należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zawsze zachować odstęp co najmniej 4 godzin. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe działania niepożądane ze względu na paracetamol:

Należy PRZERWAĆ stosowanie tego leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia następujących objawów:

•    reakcje alergiczne, w tym świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy lub ust,

•    wysypka skórna (w tym pokrzywka, świąd), zaczerwienienie skóry,

•    złuszczanie skóry, pęcherze, owrzodzenia, owrzodzenia w jamie ustnej,

•    zaburzenia związane z krwią, w tym nietypowe krwawienie lub powstawanie siniaków.

Powyższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 osoby na 1000). W szczególności bardzo rzadko występują ciężkie reakcje skórne (mogą wystąpić u 1 osoby na 10000)

Inne działania niepożądane mogą występować rzadko (mogą wystąpić u 1 osoby na 1000). W przypadku zaobserwowania następujących działań należy poinformować lekarza:

•    zaburzenia czynności wątroby (zaburzenia wątroby). W rzadko występujących przypadkach można także zaobserwować nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych testów czynnościowych wątroby.

•    ból lub dyskomfort w jamie brzusznej (biegunka, nudności i wymioty).

Możliwe działania niepożądane ze względu na pseudoefedrynę:

Należy PRZERWAĆ stosowanie tego leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia następujących objawów:

•    wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca (szybkie bicie serca),

•    zaburzenia snu, niepokój ruchowy, nerwowość, rozdrażnienie, splątanie, postrzeganie nieistniejących rzeczy (omamy),

•    wysypka skórna (w tym pokrzywka, świąd), zaczerwienienie skóry,

•    trudności w oddawaniu moczu.

Inne działania niepożądane mogą występować rzadko (mogą wystąpić u 1 osoby na 1000). W przypadku zaobserwowania następujących działań należy skontaktować się z lekarzem:

•    suchość w j amie ustnej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Theraflu Przeziębienie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek ten nie wymaga przechowywania w żadnych specjalnych warunkach.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Theraflu Przeziębienie

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i chlorowodorek pseudoefedryny.

Jedna saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Pozostałe składniki to: syrop cukru częściowo inwertowanego (cukier inwertowany, sacharoza), aromat owoców leśnych (zawiera lecytynę sojową E322), aromat malinowy (zawiera lecytynę sojową E322), aromat 316282, kwas cytrynowy bezwodny, sodu benzoesan (E211), disodu edetynian, sodu cytrynian, acesulfam potasowy, glikol propylenowy, makrogol 1450, etanol 96%, woda oczyszczona, czerwień Allura AC (E129). (Patrz także koniec rozdziału 2, w którym przedstawiono informacje na temat niektórych z tych składników).

Jak wygląda lek Theraflu Przeziębienie i co zawiera opakowanie

Lek ten to przezroczysty czerwony syrop o zapachu owoców leśnych pakowany w butelkę z PET z dwuczęściowym zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i wkładką z LDPE.

Do butelki dołączona jest miarka z PP z podziałką 30 ml. Opakowanie zawiera 240 ml.

Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium Niemcy

Novartis Consumer Health - Gebro GmbH Bahnhofbichl 13 6391 Fieberbrunn Austria

Novartis Consumer Health N.V.

Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgia

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

National Road No 1 (12th km)

Metamorphosi 144 51 Athens Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w poszczególnych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Novartis Poland Sp. z o.o. Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

tel. 22 375 75 75

Data zatwierdzenia ulotki: Maj 2015

6

Theraflu Przeziębienie

Charakterystyka Theraflu przeziębienie

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Theraflu Przeziębienie, syrop

Paracetamol 500 mg, chlorowodorek pseudoefedryny30 mg/30 ml,

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 30 ml syropu zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 30 ml syropu zawiera syrop z częściowo inwertowanego cukru (4,7g cukier inwertowan, 4,2 g sacharoza), 15 mg sódu, 2,4 g alkoholu etylowego, 19,5 mg czerwieni Allura AC (E129), 1,51 mg lecytyny sojowej (E322).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Przezroczysty czerwony syrop o charakterystycznym zapachu owoców leśnych.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i zatok związanego z takimi objawami przeziębienia i grypy jak ból, ból głowy i (lub) gorączka.

Produkt Theraflu Przeziębienie jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku 15 lat i starsza

Jedna dawka to 30 ml. W razie konieczności dawkę należy powtórzyć po 4 do 6 godzinach do 4 razy na dobę. Nie należy podawać dawki większej niż 4 dawki na dobę.

W przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Podczas połykania syrop wywołuje uczucie rozgrzania gardła i tylnej ściany jamy ustnej.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp między dawkami.

Dzieci i młodzież

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Sposób podawania Podanie doustne.

Miarkę do dawkowania syropu należy napełnić 30 ml syropu. Po każdym użyciu miarkę należy umyć i wysuszyć.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Produkt ten zawiera lecytynę sojową (E322) i dlatego nie powinien być przyjmowany przez pacjentów uczulonych na soję lub orzeszki ziemne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

•    Choroba serca, nadciśnienie tętnicze i choroby układu sercowo-naczyniowego.

•    Nadczynność tarczycy.

•    Jaskra z zamkniętym kątem przesączania.

•    Zatrzymanie moczu.

•    Guz chromochłonny.

•    Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

•    Pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (patrz punkt 4.5).

•    Pacjenci stosujący leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (patrz punkt 4.5).

•    Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, jak leki zmniejszające przekrwienie, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy (patrz punkt 4.5).

•    Pierwszy trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala Childa-Pugha >9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych.

Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania.

W przypadku długotrwałego nieprawidłowego stosowania leków przeciwbólowych w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami leków przeciwbólowych.

Zazwyczaj nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza leków złożonych, zawierających kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek oraz ryzyka wystąpienia niewydolności nerek.

Nagłe zaprzestanie stosowania leków przeciwbólowych nieprawidłowo przyjmowanych przez długi czas w dużych dawkach może skutkować bólami głowy, uczuciem zmęczenia, bólem mięśni, nerwowością i objawami autonomicznymi. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ich ponownego stosowania bez konsultacji z lekarzem.

Pacjenci nie powinni jednocześnie stosować innych produktów leczniczych działających sympatykomimetycznie, w tym innych produktów obkurczających błonę śluzową nosa lub oka.

Podczas stosowania tego leku należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od alkoholu (patrz punkt 4.5). Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości.

Ten produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje:

•    Choroba układu sercowo-naczyniowego,

•    Cukrzyca,

•    Przerost gruczołu krokowego, ponieważ może występować tendencja do zatrzymania moczu i dyzurii,

•    Choroba okluzyjna naczyń (np. objaw Raynauda),

•    Psychoza,

•    Przewlekły kaszel, astma lub rozedma płuc.

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwi na działanie pseudoefedryny na ośrodkowy układ nerwowy.

Ten produkt leczniczy jest zalecany w przypadku jednoczesnego występowania wszystkich objawów (ból i (lub) gorączka, przekrwienie błony śluzowej). Należy go stosować tylko przez kilka dni. W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż 3 dni lub nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zabiegów operacyjnych zaleca się przerwanie leczenia kilka dni wcześniej. Ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego jest większe w przypadku stosowania halogenowych leków do znieczulenia (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Ostrzeżenie dotyczące niewłaściwego stosowania w ramach dopingu Pseudoefedryna może powodować dodatnie wyniki niektórych testów antydopingowych.

Informacje dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera:

Syrop z częściowo inwertowanego cukru zawierającego 4,7 g inwertowanego cukru (mieszanina fruktozy i glukozy) i 4,2 g sacharozy w 30 ml-należy to uwzględnić u pacjentów chorych na cukrzycę.

Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu.

Sód 0,65 mmol (lub 15 mg) w 30 ml, zawartość sodu należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

Alkohol etylowy. Produkt zawiera 10% etanolu (alkohol) tj. 2,4 g etanolu w 30 ml, co odpowiada 61 ml piwa lub 26 ml wina. Jest on szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość jego należy również wziąć pod uwagę w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz osób z grup podwyższonego ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub epilepsją.

Czerwień Allura AC (E129) jest barwnikiem azowym. Może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol

Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych pochodnych kumaryny może być zwiększone w wyniku przedłużonego regularnego stosowania paracetamolu, ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia krwawień. Sporadyczne stosowanie paracetamolu nie ma istotnego znaczenia.

Metoklopramid lub domperidon mogą zwiększyć stopień wchłaniania paracetamolu.

Leki stosowane w leczeniu gruźlicy, ryfampicyna i izoniazyd, mogą nasilać działanie hepatotoksyczne paracetamolu.

Okres półtrwania chloramfenikolu może być wydłużony w przypadku stosowania paracetamolu. Niemniej jednak miejscowo podawany chloramfenikol w przypadku leczenia zakażeń oczu można stosować jednocześnie.

Leki przeciwpadaczkowe, jak fenytoina, fenobarbital i karbamazepina (leki indukujące enzymy), mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby.

Paracetamol może zmniejszyć biodostępność lamotryginy, z ewentualnym osłabieniem jej działania, ze względu na możliwe indukowanie jej metabolizmu w wątrobie.

Kolestyramina może zmniejszyć wchłanianie paracetamolu. Nie należy stosować kolestyraminy w ciągu godziny od przyjęcia paracetamolu.

W wyniku regularnego stosowania paracetamolu jednocześnie z zydowudyną może wystąpić neutropenia i zwiększyć się ryzyko uszkodzenia wątroby.

Probenecyd, lek stosowany w leczeniu dny moczanowej, zmniejsza klirens paracetamolu, dlatego dawkę paracetamolu można zmniejszyć w przypadku jednoczesnego leczenia probenecydem i paracetamolem.

Hepatotoksyczność paracetamolu może być zwiększona w przypadku nadmiernego spożycia alkoholu (patrz punkt 4.4).

Paracetamol może wpływać na wyniki oznaczeń kwasu moczowego z zastosowaniem fosforowolframianów oraz wyniki stężenia glukozy we krwi.

Salicylany i kwas acetylosalicylowy mogą wydłużać t1/2 paracetamolu w fazie eliminacji.

Zgłaszano wiele interakcji farmakologicznych między paracetamolem a innymi lekami. Uważa się, że ich znaczenie kliniczne będzie niewielkie w przypadku doraźnego stosowania zalecanej dawki.

Pseudoefedryna

Pseudoefedryna może wzmocnić działanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO, takich jak moklobemid i brofaromina) i może indukować występowanie interakcji z lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienienia. Jest przeciwwskazana u pacjentów stosujących inhibitory IMAO obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z innymi lekami sympatykomimetycznymi lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptyliną) może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Pseudoefedryna może zmniejszać skuteczność beta-adrenolityków (patrz punkt 4.3) i innych leków przeciwnadciśnieniowych (np. debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa). Może być zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia i innych działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Pseudoefedryna może wchodzić w interakcje z halogenowymi lekami znieczulającymi, takimi jak cyklopropan, halotan, enfluran, izofluran (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i digoksyny oraz glikozydów nasercowych może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia nieregularnej czynności serca lub zawału serca.

Alkaloidy sporyszu (ergotamina i metylosergid): może wystąpić podwyższone ryzyko zatrucia alkaloidami sporyszu.

Jednoczesne stosowanie z linezolidem może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie był badany wpływ produktu leczniczego na ciążę.

Paracetamol: w badaniach epidemiologicznych nie wykazano szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach na przebieg ciąży. W przypadku stosowania tego produktu pacjentki powinny postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pseudoefedryna: dostępne dane dotyczące stosowania pseudoefedryny u kobiet w ciąży są ograniczone. Skurcz naczyń macicy i zmniejszenie przepływu krwi przez macicę związane ze stosowaniem pseudoefedryny może spowodować niedotlenienie płodu. Stosowanie pseudoefedryny jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze ciąży i nie jest zalecane przez pozostały okres ciąży.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy produkt jest przeciwwskazany w czasie pierwszego trymestru ciąży i nie jest zalecany przez pozostały okres ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Zarówno paracetamol, jak i pseudoefedryna przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Ponieważ nie ma danych dotyczących skojarzonego stosowania tych dwóch substancji, należy unikać stosowania tego produktu w czasie karmienia piersią.

Płodność

Nie był badany wpływ tego produktu leczniczego na płodność.

W badaniach przedklinicznych dotyczących paracetamolu nie stwierdzono szczególnego zagrożenia dla płodności w przypadku stosowania produktu w dawkach terapeutycznych. Nie ma odpowiednich badań dotyczących toksycznego wpływu pseudoefedryny na rozrodczość.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku zaobserwowania zawrotów głowy pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane Paracetamol

Działania niepożądane pochodzące z historycznych badań klinicznych nie są liczne i dotyczą ograniczonego narażenia pacjentów. Działania zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu, dotyczące dawek terapeutycznych, przedstawionych w drukach informacyjnych i uznane za związane z lekiem przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. Ze względu na ograniczone dane z badań klinicznych częstość tych działań niepożądanych jest nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych), ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że reakcje niepożądane na paracetamol występują rzadko (>1/10 000 do <1/1000), a ciężkie reakcje występują bardzo rzadko (<1/10 000).

Grupa

układowo-

narządowa

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, neutropenia.

Te działania niekoniecznie mają związek ze stosowaniem paracetamolu.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy,

skurcz oskrzeli1 2i zespół Stevensa-Johnsona.

**

Zaburzenia żołądka i jelit

Dyskomfort w jamie brzusznej, biegunka, nudności i wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Grupa układowo-narządowa

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność, rzadko omamy)

Zaburzenia serca

Wpływ na serce (np. tachykardia)

Zaburzenia

naczyniowe

Wzrost ciśnienia krwi, jednak nie w przypadku kontrolowanego nadciśnienia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel. (22) 49 21 301 Faks(22)49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Paracetamol

W przypadku ostrego przedawkowania paracetamolu może dojść do działania hepatotoksycznego albo nawet do martwicy wątroby. W przypadku przedawkowania paracetamolu, w tym w wyniku stosowania dużych dawek przez dłuższy czas, może wystąpić nefropatia polekowa z nieodwracalną niewydolnością wątroby.

Uszkodzenie wątroby może wystąpić u osób, które przyjęły co najmniej 10 g paracetamolu. Zażycie co najmniej 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby, jeżeli u pacjenta występują czynniki ryzyka (patrz poniżej).

Objawy przedawkowania paracetamolu występujące w pierwszej dobie to bladość, nudności, wymioty i brak apetytu. Ból brzucha może być pierwszym objawem uszkodzenia wątroby, które zazwyczaj nie pojawia się przed upływem 24-48 godzin, a czasem do uszkodzenia wątroby może dojść dopiero po 4-6 dniach po przyjęciu paracetamolu. Największe uszkodzenie wątroby zazwyczaj następuje po upływie 72 do 96 godzin po przyjęciu leku. Może dojść do zaburzeń metabolizmu glukozy i do kwasicy metabolicznej. W przypadku ciężkiego zatrucia niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci.

Do ostrej niewydolności nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych może dojść nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano przypadki zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny po przedawkowaniu. Stężenie paracetamolu w osoczu należy oznaczyć po co najmniej 4 godzinach od zażycia (stężenia mierzone wcześniej nie są wiarygodne). Leczenie N-acetylocysteiną można zastosować w ciągu do 24 godzin po przedawkowaniu paracetamolu, niemniej jednak maksymalne działanie ochronne uzyskuje się w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu. Skuteczność odtrutki podanej po tym okresie znacznie spada. Jeżeli to konieczne, pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z określonym schematem dawkowania. Jeżeli nie występują wymioty, doustnie podawana metionina może być odpowiednim zamiennikiem w przypadku pacjentów znajdujących się daleko od szpitala.

W przypadku pacjentów, u których stwierdza się ciężkie zaburzenia czynności wątroby występujące po 24 godzinach od przedawkowania, sposób leczenia należy omówić z ośrodkiem leczenia zatruć lub oddziałem chorób wątroby.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentów

Ryzyko wystąpienia zatrucia występuje zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobą wątroby, osób uzależnionych od alkoholu lub u pacjentów przewlekle niedożywionych. Przedawkowanie w tych przypadkach może być śmiertelne.

Ryzyko jest większe, jeżeli:

•    pacjent przez długi czas jest leczony karbamazepiną, fenobarbitonem, fenytoiną, prymidonem, ryfampicyną, zielem dziurawca lub innymi lekami indukującymi enzymy wątrobowe,

•    pacjent regularnie spożywa etanol w ilościach większych niż zalecane,

•    u pacjenta prawdopodobnie występuje niedobór glutationu np. występują u niego zaburzenia odżywiania, mukowiscydoza, zakażenie wirusem HIV, niedożywienie, wyniszczenie.

Pseudoefedryna

Ze względu na sympatykomimetyczne właściwości tej substancji, przedawkowanie zwykle prowadzi do pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego. Jego objawy to rozdrażnienie, niepokój ruchowy, pobudzenie, drżenie, drgawki, kołatanie serca, nadciśnienie i problemy w oddawaniu moczu. Objawy te nie są skorelowane z przyjętą dawką ze względu na międzyosobniczą wrażliwość na leki sympatykomimetyczne.

Objawy działania sympatykomimetycznego:

Zahamowanie OUN: np. uspokojenie, bezdech, sinica, śpiączka

Pobudzenie OUN (bardziej prawdopodobne u dzieci): np. bezsenność, omamy, drgawki, drżenie Poza objawami, które już zostały wspomniane, jako działania niepożądane, mogą także wystąpić następujące objawy: przełom nadciśnieniowy, zaburzenia rytmu serca, osłabienie siły i napięcia mięśniowego, euforia, pobudzenie, pragnienie, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, szumy uszne, ataksja, nieostre widzenie, niedociśnienie.

W przypadku bardzo ciężkiego przedawkowania należy podjąć działanie mające na celu kontrolowanie drgawek. Można zastosować diazepam, jako lek przeciwdrgawkowy i uspokajający. Należy podjąć działania mające na celu utrzymanie oddychania. Można zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne w celu powstrzymania ewentualnych działań niepożądanych jak tachykardia, zaburzenia rytmu serca i hipokaliemia.

W razie konieczności można zastosować płukanie żołądka, jako próbę usunięcia leku.

Aby przyspieszyć eliminację pseudoefedryny, można zastosować dializę lub diurezę kwaśną. Może wystąpić konieczność cewnikowania pęcherza.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu; inne leki złożone stosowane w przeziębieniu; paracetamol w połączeniach (bez psycholeptyków).

kod ATC: R05X; N02BE51

Paracetamol ma właściwości zarówno przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które przede wszystkim wiążą się z hamowaniem syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym o działaniu agonistycznym wobec receptorów alfa-adrenergicznych. Jest dekstroizomerem efedryny, przy czym obie substancje charakteryzują się taką samą skutecznością działania obkurczającego błonę śluzową nosa. Stymulują receptory alfa-adrenergiczne mięśni gładkich naczyń, tym samym zwężając poszerzone tętniczki w obrębie błony śluzowej nosa i zmniejszają dopływ krwi do przekrwionego obszaru.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol

Paracetamol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Stężenie leku w osoczu jest mierzalne już po 5 minutach od przyjęcia, przy czym maksymalne stężenie substancji w osoczu stwierdza się 15 do 60 minut po podaniu doustnym. Paracetamol jest przede wszystkim metabolizowany w wątrobie trzema drogami: glukuronidacja, sulfatacja i utlenianie. Jest wydalany z moczem, głównie w postaci sprzężonej z glukuronidami i siarczanami. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 6 godzin.

Pseudoefedryna

Pseudoefedryna jest szybko i całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie substancji w osoczu stwierdza się w okresie od 15 minut do 3 godzin po podaniu doustnym. Mniej niż 1% dawki ulega demetylacji w wątrobie do nor-pseudoefedryny (czynny metabolit).

Pseudoefedryna jest wydalana w postaci niezmetabolizowanej z moczem w ilości do 96,3% w ciągu 24 godzin i nie ma istotnych metabolitów czynnych wpływających na jej skuteczność (główny metabolit to norpseudofenyloefedryna).

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 5 godzin, niemniej jednak zależy od kwasowości moczu. Jeżeli mocz jest bardziej kwasowy, eliminacja z moczem zwiększa się i tym samym okres półtrwania jest krótszy. Reabsorpcja kanalikowa pseudoefedryny jest większa w przypadku moczu zasadowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie tych substancji czynnych, zawarte w literaturze nie ujawniły żadnych znaczących i jednoznacznych wyników, które byłyby istotne pod względem zalecanych dawek i stosowania produktu, a które nie zostałyby już wspomniane w innym miejscu Charakterystyki.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Syrop cukru częściowo inwertowanego:

Cukier inwertowany Sacharoza Makrogol 1450 Glikol propylenowy Etanol 96 %

Aromat owoców leśnych (zawiera lecytynę sojową) Kwas cytrynowy bezwodny Acesulfam potasowy Aromat 316282

Aromat malinowy (zawiera lecytynę sojową)

Sodu benzoesan (E 211)

Disodu edetynian

Sodu cytrynian

Czerwień Allura AC (E 129)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Syrop jest pakowany w butelkę z PET z dwuczęściowym zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i wkładką z LDPE.

Opakowanie zawiera 240 ml.

Do butelki dołączona jest miarka z PP z podziałką 30 ml.

Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81375 Monachium, Niemcy

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21961

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.09.2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.05.2015

11

1

Stwierdzono kilka przypadków skurczu oskrzeli w czasie stosowania paracetamolu, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe u osób chorych na astmę, wrażliwych na kwas acetylosalicylowy albo inne NLPZ.

2

Notowano bardzo rzadkie przypadki poważnych reakcji skórnych.

Pseudoefedryna

Theraflu Przeziębienie