Imeds.pl

Tinctura Crataegi Herbapol W Krakowie Sa -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania:

Informacja dla pacjenta

TINCTURA CRATAEGI Herbapol w Krakowie SA

Płyn doustny, 4,63 g/5 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 6 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

3.    Jak stosować lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA i w jakim celu się go stosuje

Lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA to macerat (1:5) etanolem 60% (v/v) kwiatostanu głogu.

Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA to lek tradycyjnie stosowany w stanach łatwego męczenia się, w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca nie wymagającej stosowania innych leków, jako wspomagający pracę serca i układu krążenia oraz w dolegliwościach serca o podłożu nerwowym. Lek jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA Kiedy nie stosować leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Nie stosować leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA w przypadku nadwrażliwości na kwiatostan głogu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt leczniczy zawiera do 58 % v/v etanolu (alkoholu), czyli w 2,3 g w dawce jednorazowej (5 ml), co stanowi równowartość 58 ml piwa lub 24 ml wina.

Ze względu na zawartość etanolu lek może działać szkodliwie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce.

W przypadku, gdy dolegliwości nie ustąpią, objawy utrzymają się przez okres dłuższy niż 6 tygodni lub następuje gromadzenie się płynu (z objawami obrzęku nóg) należy wówczas zwrócić się do lekarza.

UWAGA: należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów poważnej niewydolności serca, takich jak: duszności oraz ból w okolicy serca promieniujący w kierunku ramion, górnej części jamy brzusznej i w okolice szyi.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z uwagi na zawartość etanolu leku nie należy stosować przed prowadzeniem pojazdu ponieważ alkohol może zostać wykryty w powietrzu wydychanym.

3. Jak stosować lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: dorośli: 1 łyżeczkę (ok. 5 ml) rozpuścić w szklance (ok. 200 ml) wody. Przyjmować w 4-5 podzielonych dawkach w ciągu dnia. Działanie preparatu występuje po 2-3 tygodniach stosowania.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Nie dotyczy. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Przypadki przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie odnotowano, jednak jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Skład na 100 g produktu:

Nalewka z kwiatostanu głogu (Crataegi inflorescentiae tinctura) - 100 g.

Preparat stanowi macerat (1:5) etanolem 60% (v/v) Crataegus monogyna Jacquin oraz Crataegus oxyacantha L. infolorescentia (kwiatostanu głogu).

Zawartość etanolu 53-58% obj.

Jak wygląda lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA i co zawiera opakowanie

Lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA ma postać płynu o żółtobrunatnej barwie. Opakowanie stanowi butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową lub polietylenową.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" w Krakowie S.A. ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel.12 411 69 11, fax 12 411 5837 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3