+ iMeds.pl

Tinidazolum polpharma 500 mgUlotka Tinidazolum polpharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tinidazolum Polpharma, 500 mg, tabletki powlekane

Tinidazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tinidazolum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinidazolum Polpharma

3.    Jak stosować lek Tinidazolum Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tinidazolum Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tinidazolum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek przeciwpierwotniakowy i przeciwbakteryjny.

Stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń

   Zakażenia bakteriami beztlenowymi, takie jak:

-    zapalenie otrzewnej, ropień wewnątrzotrzewnowy,

-    zakażenia ginekologiczne (zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie błony mięśniowej macicy, ropień j aj owodowo-j ajnikowy),

-    posocznica,

-    zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych,

-    zakażenia skóry i tkanki miękkiej,

-    zakażenia układu oddechowego (zapalenie płuc, ropniak, ropień płuc).

•    Niespecyficzne zapalenie pochwy.

•    Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł.

•    Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

•    Giardioza (lamblioza).

•    Pełzakowica (ameboza) jelitowa.

•    Pełzakowy ropień wątroby.

•    Zakażenie Helicobacterpylori, występujące w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka, w skojarzeniu z innymi lekami.

Stosowany jest także zapobiegawczo

W zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym wywołanym bakteriami beztlenowymi, zwłaszcza po zabiegach na okrężnicy, żołądku i jelitach oraz zabiegach ginekologicznych.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinidazolum Polpharma

2.


Kiedy nie stosować leku Tinidazolum Polpharma:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tynidazol, pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma chorobę neurologiczną;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub występowały w przeszłości jakiekolwiek zmiany w obrazie krwi;

•    w pierwszych trzech miesiacach ciąży;

•    w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W czasie leczenia i co najmniej przez 3 dni po zakończeniu leczenia tynidazolem, nie należy spożywać napojów alkoholowych, ponieważ może wystąpić tzw. efekt disulfiramowy (objawami są: bóle brzucha, wymioty, przyspieszona akcja serca, uczucie gorąca).

Jeśli w czasie leczenia tynidazolem wystąpią zaburzenia neurologiczne, takie jak: zawroty głowy, ataksja (bezład), neuropatia obwodowa (np. osłabienie czucia i siły mięśniowej, zanik mięśni),należy przerwać przyjmowanie leku Tinidazolum Polpharma i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Tinidazolum Polpharma

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent stosuje lek z grupy antykoagulantów (leki hamujące proces krzepnięcia krwi, stosowane w chorobach zatorowo-zakrzepowych), powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Tinidazolum Polpharma. Lekarz może zalecić przeprowadzanie badań krzepliwości krwi

Tinidazolum Polpharma z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek należy przyjmować doustnie w czasie lub po posiłku.

W czasie leczenia i co najmniej przez 3 dni po zakończeniu stosowania tynidazolu nie należy spożywać napojów alkoholowych (patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Od 4 do 9 miesiąca ciąży lek można stosować tylko wtedy, kiedy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

nie należy karmić piersią podczas stosowania leku oraz przez co najmniej 3 dni od zaprzestania leczenia. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas stosowania tynidazolu. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano objawy niepożądane, takie jak: zawroty głowy, niezborność ruchów, drgawki czy zaburzenia czucia w kończynach, co może zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, lecz zgłosić się do lekarza.

3. Jak stosować lek Tinidazolum Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Zakażenia wywołane przez bakterie beztlenowe

Dorośli: pierwszego dnia 4 tabletki po 500 mg (2 g tynidazolu) w jednej dawce, a następnie 2 tabletki po 500 mg (1 g tynidazolu) na dobę w jednej dawce lub w 2 dawkach podzielonych.

Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 5 do 6 dni, ale u niektórych pacjentów może być konieczne dłuższe leczenie. Jeśli wskazane jest leczenie dłuższe niż 7 dni, lekarz zaleci regularne badania, w tym badania krwi.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie określono dawkowania.

Niespecyficzne zapalenie pochwy

Dorośli: 4 tabletki po 500 mg (2 g tynidazolu) jednorazowo; większą skuteczność leczenia obserwowano po zastosowaniu 4 tabletek po 500 mg (2 g tynidazolu) na dobę w jednej dawce przez 2 dni (całkowita dawka lecznicza: 4 g).

Ostre martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł

Dorośli: 4 tabletki po 500 mg (2 g tynidazolu) jednorazowo.

Rzęsistkowica

Jeśli potwierdzi się zakażenie rzęsistkiem pochwowym, wskazane jest równoczesne leczenie partnerów

seksualnych.

Dorośli: 4 tabletki po 500 mg (2 g tynidazolu) jednorazowo.

Dzieci: od 50 do 75 mg na kg masy ciała jednorazowo.

W razie konieczności dawkę można powtórzyć.

Giardioza

Dorośli: 4 tabletki po 500 mg (2 g tynidazolu) jednorazowo.

Dzieci: od 50 do 75 mg tynidazolu na kg masy ciała jednorazowo.

W razie konieczności dawkę można powtórzyć.

Pełzakowica jelitowa

2 lub 3 kolejne dni. W razie przez 3 kolejne dni.


Dorośli: 4 tabletki po 500 mg (2 g tynidazolu) na dobę w jednej dawce przez konieczności lekarz może przedłużyć leczenie do 6 dni.

Dzieci: od 50 do 60 mg tynidazolu na kg masy ciała na dobę w jednej dawce

Pełzakowy ropień wątroby

Dorośli: w zależności od ciężkości zakażenia od 4,5 do 12 g tynidazolu na całkowitą kurację; u niektórych pacjentów może być wskazane usunięcie treści ropnia niezależnie od leczenia tynidazolem. Leczenie należy rozpocząć od 3 do 4 tabletek (1,5 do 2 g tynidazolu) na dobę podawanych w jednej dawce przez 3 kolejne dni. W razie konieczności lekarz może przedłużyć leczenie do 6 dni.

Dzieci: od 50 do 60 mg tynidazolu na kg masy ciała na dobę w jednej dawce przez 5 kolejnych dni.

Zakażenia Helicobacter pylori, występujące w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka Dorośli: 1 tabletka (500 mg tynidazolu) dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym i omeprazolem (lekiem zmniejszającym kwaśność soku żołądkowego). Zaleca się następujący schemat dawkowania:

500 mg tynidazolu dwa razy na dobę, 250 mg klarytromycyny dwa razy na dobę i 20 mg omeprazolu 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym

Dorośli: 4 tabletki po 500 mg (2 g tynidazolu) jednorazowo około 12 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie określono dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku: brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Tinidazolum Polpharma

Jeśli pominięto przyjęcie dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinidazolum Polpharma

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują rzadko, mają lekkie lub umiarkowane nasilenie i najczęściej ustępują samoistnie.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Tinidazolum Polpharma.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, brak łaknienia, biegunka, bóle brzucha, obłożony język, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, metaliczny smak w ustach.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, niezborność ruchów (ataksja), obniżenie czucia dotyku, neuropatia obwodowa (np. osłabienie czucia i siły mięśniowej, zanik mięśni), drgawki, zaburzenia czucia, nagłe zaczerwienienie skóry. Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje z nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu; mogą mieć postać wysypki, pokrzywki, świądu lub obrzęku naczynioruchowego (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, mogące utrudniać oddychanie). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijające zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ciemne zabarwienie moczu, grzybica dróg moczowo-płciowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, uczucie zmęczenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Tinidazolum Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tinidazolum Polpharma

-    Substancją czynną leku jest tynidazol. Jedna tabletka zawiera 500 mg tynidazolu.

-    Pozostałe składniki leku to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kwas alginowy, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, (stanowiące rdzeń tabletki);

otoczka: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Tinidazolum Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, barwy białej z odcieniem kremowym, okrągłe i obustronnie wypukłe.

Opakowanie zawiera 4 lub 16 tabletek umieszczonych w blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Tinidazolum Polpharma

Charakterystyka Tinidazolum polpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tinidazolum Polpharma, 500 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg tynidazolu (Tinidazolum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane, barwy białej z odcieniem kremowym, okrągłe i obustronnie wypukłe, o średnicy 13 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie wymienionych niżej zakażeń, wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje.

   Zakażenia bakteriami beztlenowymi, takie jak:

-    zakażenia wewnątrzotrzewnowe: zapalenie otrzewnej, ropień;

-    zakażenia ginekologiczne: zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie błony mięśniowej macicy, ropień jajowodowo-jajnikowy;

-    posocznica;

-    zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych;

-    zakażenia skóry i tkanki miękkiej;

-    zakażenia układu oddechowego: zapalenie płuc, ropniak, ropień płuc.

•    Niespecyficzne zapalenie pochwy.

•    Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł.

•    Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

•    Giardioza (lamblioza).

•    Pełzakowica (ameboza) jelitowa.

•    Pełzakowy ropień wątroby.

•    Zakażenie Helicobacter pylori, występujące w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka, w skojarzeniu z innymi preparatami.

Profilaktyka

Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym wywołanym przez bakterie beztlenowe, zwłaszcza po zabiegach na okrężnicy, żołądku i jelitach oraz zabiegach ginekologicznych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie, w czasie lub po posiłku.

Zakażenia wywołane przez bakterie beztlenowe

Dorośli. Pierwszego dnia 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) w dawce jednorazowej, a następnie 1 g (2 tabletki po 500 mg) na dobę w dawce jednorazowej lub w 2 dawkach podzielonych. Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 5 do 6 dni, ale u niektórych pacjentów może być konieczne dłuższe leczenie. Jeśli wskazane jest leczenie dłuższe niż 7 dni, zaleca się regularne badanie kliniczne pacjenta i badanie morfologii krwi.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie określono dawkowania.

Niespecyficzne zapalenie pochwy

Dorośli. 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo. Większą skuteczność leczenia

obserwowano po zastosowaniu 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) na dobę w dawce jednorazowej podawanej przez 2 dni (całkowita dawka lecznicza 4 g).

Ostre martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł Dorośli. 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo.

Rzęsistkowica

Jeśli potwierdzi się zakażenie rzęsistkiem pochwowym, wskazane jest równoczesne leczenie partnerów seksualnych.

Dorośli. 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo.

Dzieci. Od 50 do 75 mg/kg masy ciała jednorazowo.

W razie konieczności dawkę można powtórzyć.

Giardioza

Dorośli. 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo.

Dzieci. 50 do 75 mg/kg masy ciała jednorazowo.

W razie konieczności dawkę można powtórzyć.

Pełzakowica jelitowa

Dorośli. 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) na dobę w dawce jednorazowej podawanej przez 2 lub 3 kolejne dni. W razie konieczności terapię można przedłużyć do 6 dni.

Dzieci. Od 50 do 60 mg/kg masy ciała na dobę w dawce jednorazowej podawanej przez 3 kolejne dni.

Pełzakowy ropień wątroby

Dorośli. W zależności od ciężkości zakażenia od 4,5 do 12 g tynidazolu na całkowitą kurację.

U niektórych pacjentów może być wskazane usunięcie treści ropnia niezależnie od leczenia tynidazolem.

Leczenie należy rozpocząć od 1,5 do 2 g na dobę w dawce jednorazowej podawanej przez 3 kolejne dni. W razie konieczności terapię można przedłużyć do 6 dni.

Dzieci. Od 50 do 60 mg/kg masy ciała na dobę w jednej dawce przez 5 kolejnych dni.

Zakażenie Helicobacter pylori, występujące w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka Dorośli. 500 mg tynidazolu dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z innym lekiem

przeciwbakteryjnym i inhibitorem pompy protonowej. Zaleca się następujący schemat dawkowania:

500 mg tynidazolu dwa razy na dobę, 250 mg klarytromycyny dwa razy na dobę i 20 mg omeprazolu 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym

Dorośli. 2 g tynidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo około 12 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie określono dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Modyfikacja dawkowania u tych pacjentów nie jest zwykle konieczna.

Tynidazol jest usuwany z krwiobiegu podczas dializy, dlatego po dializie może być konieczne podanie pacjentowi dodatkowej dawki tynidazolu.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Nadwrażliwość na inne pochodne 5-nitroimidazolu.

•    Organiczne choroby neurologiczne.

•    Zmiany w obrazie krwi, również występujące w wywiadzie.

•    Pierwszy trymestr ciąży i okres laktacji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie leczenia tynidazolem i przynajmniej przez 3 dni po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia efektu disulfiramowego (uczucie gorąca, bóle brzucha, wymioty, tachykardia).

W czasie leczenia tynidazolem mogą wystąpić zaburzenia neurologiczne, takie jak: zawroty głowy, ataksja (bezład), neuropatia obwodowa. Jeśli wystąpią te zaburzenia, należy przerwać leczenie tynidazolem.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Alkohol

Tynidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Równoczesne spożywanie alkoholu może wywołać efekt disulfiramowy (uczucie gorąca, bóle brzucha, wymioty, tachykardia).

Antykoagulanty

Tynidazol może nasilać działanie doustnych antykoagulantów. Należy ściśle kontrolować czas protrombinowy i, jeśli to konieczne, odpowiednio zmodyfikować dawkę antykoagulanta.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na szczurach, które otrzymywały tynidazol w dawkach 100 mg lub 300 mg/kg masy ciała, nie wykazano jego wpływu na płodność, ciążę i laktację.

Nie przeprowadzono tego typu badań u kobiet ciężarnych.

Tynidazol przenika przez barierę łożyska.

Ponieważ nieznany jest wpływ tynidazolu na rozwój płodu, jego stosowanie jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży tynidazol można stosować tylko wtedy, kiedy korzyści wynikające z leczenia matki przewyższają ewentualne ryzyko uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

Tynidazol przenika do mleka kobiecego i jest wykrywany w mleku przez ponad 72 godziny po przyjęciu leku. Dlatego podczas przyjmowania produktu oraz przez co najmniej 3 dni po zaprzestaniu leczenia nie należy karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W czasie leczenia produktem Tinidazolum Polpharma mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony układu nerwowego, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną (np. zawroty głowy, bezład, neuropatia obwodowa, rzadko drgawki). Dlatego należy poinformować pacjenta o niebezpieczeństwie, jakie może wynikać z tych objawów podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów ze strony układu nerwowego należy przerwać stosowanie produktu Tinidazolum Polpharma.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują rzadko, mają lekkie lub umiarkowane nasilenie i najczęściej ustępują samoistnie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijająca leukopenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, ataksja (niezborność ruchów), osłabienie czucia dotyku, neuropatia obwodowa, drgawki, zaburzenia czucia, nagłe zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, brak łaknienia, biegunka, bóle brzucha, obłożony język, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, metaliczny smak w ustach.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje z nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu; mogą mieć postać wysypki, pokrzywki, świądu lub obrzęku naczynioruchowego.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ciemne zabarwienie moczu, kandydoza dróg moczowo-płciowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, uczucie zmęczenia.

4.9    Przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania tynidazolu u ludzi.

Nie ma swoistej odtrutki na tynidazol. Po przedawkowaniu stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Pomocne może być płukanie żołądka. Tynidazol jest łatwo usuwany z krwiobiegu metodą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, pochodne imidazolu; kod ATC: J 01X D02

Tynidazol działa przeciwpierwotniakowo i przeciwbakteryjnie.

Działa na Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica i Giardia lamblia.

Wykazuje również działanie na Helicobacter pylori, Gardnerella vaginalis oraz działa bakteriobójczo na większość bakterii beztlenowych, takich jak: Bacteroides fragilis, Bacteroides melaninogenicus, Bacterioides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. i Veillonella spp.

Mechanizm działania przeciwpierwotniakowego i przeciwbakteryjnego tynidazolu polega na przenikaniu leku do komórki drobnoustroju i uszkadzaniu struktury lub zahamowaniu syntezy DNA.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym tynidazol szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Dystrybucja

Tynidazol przenika do wszystkich tkanek organizmu osiągając w nich stężenia terapeutyczne. W badaniach u zdrowych ochotników otrzymujących 2 g tynidazolu doustnie, maksymalne stężenie w surowicy wynoszące od 40 do 51 pg/ml, występowało w ciągu 2 godzin i zmniej szało się stopniowo do 11-19 pg/ml po 24 godzinach. Po upływie 72 godzin stężenie leku w surowicy nie przekraczało 1 pg/ml.

Lek przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiecego. Przenika również przez barierę krew-mózg. Objętość dystrybucji wynosi około 50 l. Około 12% leku wiąże się z białkami osocza.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji tynidazolu wynosi od 12 do 14 godzin. Tynidazol jest wydalany z moczem i kałem.

Badania z udziałem zdrowych ochotników wykazały, że w ciągu 5 dni 60 do 65% podanej dawki tynidazolu jest wydalane przez nerki, w tym 20 do 25% w postaci niezmienionej. Około 12% podanej dawki jest wydalane z kałem.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <22 ml/min) leczonych tynidazolem nie obserwowano znaczących zmian parametrów farmakokinetycznych w porównaniu do osób zdrowych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Genotoksyczność

Stwierdzono aktywność mutagenną tynidazolu in vitro w stosunku do niektórych szczepów S. typhimurium oraz Klebsiella pneumoniae. Właściwości mutagenne były dużo bardziej nasilone w warunkach beztlenowych. Mimo istnienia potencjalnych właściwości genotoksycznych leku, w badaniach na limfocytach krwi obwodowej człowieka nie wykazano istotnego wpływu na kinetykę proliferacji komórek.

Rakotwórczość

Brak danych literaturowych dotyczących ewentualnego rakotwórczego działania tynidazolu. Z uwagi na zbliżoną budowę chemiczną i niemal identyczny mechanizm działania metronidazolu, którego karcynogenne działanie wykazano w badaniach na gryzoniach, należy zachować ostrożność, szczególnie przy dawkowaniu leku pacjentom w najmłodszych grupach wiekowych.

Toksyczny wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa

Badania działania teratogennego oraz wpływu na reprodukcję nie ujawniły przekonujących dowodów negatywnego wpływu tynidazolu na ciążę i rozwój płodu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna Kwas alginowy Skrobia kukurydziana Sodu laurylosiarczan

Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Tinidazolum Polpharma pakowany jest w blistry z folii Aluminium/PVC, które umieszczane są wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 4 lub 16 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2061

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.07.1977 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.10.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Tinidazolum Polpharma