Imeds.pl

Topotecan Logenex 1 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NeisVac-C Baxter 0,5 ml

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C skoniugowana, adsorbowana

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

• Należy zachować tę ulotkę, aż do zakończenia pełnego cyklu szczepienia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka NeisVac-C Baxter i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki NeisVac-C Baxter

3.    Jak stosować szczepionkę NeisVac-C Baxter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę NeisVac-C Baxter

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST SZCZEPIONKA NeisVac-C Baxter I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

NeisVac-C Baxter należy do grupy leków zwanych szczepionkami, które stosuje się w celu zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepionka NeisVac-C Baxter jest stosowana do zapobiegania chorobom wywołanym przez bakterie zwane Neisseria meningitidis grupy C. Szczepionka powoduje wytwarzanie przez organizm własnych mechanizmów obronnych (przeciwciał) przeciw tym bakteriom grupy C.

Bakterie Neisseria meningitidis grupy C mogą wywołać poważne choroby zakaźne, takie jak zapalenie opon mózgowych i sepsę (zakażenie krwi). Te zakażenia mogą być groźne dla życia.

Szczepionka ta chroni wyłącznie przed chorobami wywołanymi przez meningokoki grupy C. Nie zapewnia ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne grupy meningokoków lub przez inne drobnoustroje powodujące zapalenie opon mózgowych i zakażenie krwi. Tak jak w przypadku innych szczepionek, NeisVac-C Baxter może nie zapewnić całkowitej ochrony przed infekcją wywołaną przez meningokoki grupy C u wszystkich szczepionych osób.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI NeisVac-C

Baxter

Kiedy nie stosować szczepionki NeisVac-C Baxter

• Jeśli u osoby szczepionej kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na poprzednią dawkę tej szczepionki lub na jakikolwiek składnik szczepionki, w tym na toksoid tężcowy. Objawy reakcji alergicznej obejmują wysypkę skórną, obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, siność języka lub warg, obniżenie ciśnienia krwi i zapaść.

• Jeśli u osoby szczepionej kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na inną szczepionkę przeciw zakażeniom wywołanym przez meningokoki grupy C.

Może istnieć konieczność przełożenia podania szczepionki NeisVac-C Baxter , jeśli pacjent znajduje się w ostrej fazie choroby przebiegającej z gorączką lub bez gorączki. W takim przypadku lekarz może zalecić odłożenie szczepienia do czasu poprawy stanu zdrowia pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę NeisVac-C Baxter

• Jeśli pacjent ma hemofilię, stosuje leki rozrzedzające krew lub cierpi na inną chorobę, która powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi.

• Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę autoimmunologiczną lub, gdy z jakiegoś powodu ma osłabiony układ immunologiczny. Na przykład:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia wytwarzania przeciwciał

-    jeśli pacjent przyjmuje leki, które zmniejszają odporność na zakażenia (np. leki przeciwnowotworowe lub wysokie dawki kortykosteroidów)

•    Jeśli pacjent ma usuniętą śledzionę lub stwierdzono zaburzenia w jej funkcjonowaniu.

• Jeśli pacjent cierpi na chorobę nerek, w której pojawiają się duże ilości białka w moczu (zwaną zespołem nerczycowym). Istniej ą dane mówiące, że ten stan może nawrócić po szczepieniu. Lekarz stwierdzi, czy pacjent w takim przypadku może otrzymać szczepionkę NeisVac-C Baxter. Opinia lekarza zależeć będzie od rodzaju choroby nerek, na którą cierpi pacjent.

•    Jeśli pacjent ma ponad 65 lat.

W takich przypadkach, przed przyjęciem szczepionki należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być ona nieodpowiednia dla szczepionej osoby. W niektórych przypadkach podanie szczepionki będzie możliwe, ale może ona nie zapewnić bardzo wysokiej ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez meningokoki grupy C.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 miligramy) na dawkę, tj. jest zasadniczo „pozbawiony sodu”.

Stosowanie szczepionki NeisVac-C Baxter z innymi lekami i szczepionkami

Lekarz zdecyduje, czy istnieje potrzeba zastosowania NeisVac-C Baxter równocześnie z innymi szczepionkami podawanymi we wstrzyknięciu.

Szczepionka NeisVac-C Baxter może być podana równocześnie, ale w osobnych wstrzyknięciach w inne miejsca, ze szczepionkami chroniącymi przed

•    polio (chorobą Heinego-Medina);

•    odrą, świnką i różyczką (MMR);

•    błonicą, tężcem i krztuścem (kokluszem);

•    zakażeniami wywołanymi przez Haemophilus influenzae (Hib)

•    zakażeniami pneumokokami

Szczepionka NeisVac-C Baxter może być podawana niemowlętom równocześnie z określonymi rodzajami szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Lekarz zdecyduje, czy jest to konieczne i które szczepionki są odpowiednie.

NeisVac - C Baxter może jednocześnie być podawany również z doustnymi szczepionkami przeciwko zakażeniom rotawirusom.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed otrzymaniem tej szczepionki należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka

•    jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę,

•    karmi piersią.

Lekarz może mimo to podać szczepionkę NeisVac-C Baxter, jeśli istnieje duże ryzyko zakażenia. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby szczepionka wpływała na zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ NeisVac-C Baxter

Jedna dawka szczepionki NeisVac-C Baxter ma objętość 0,5 ml (pół mililitra - bardzo mała ilość płynu).

Szczepionkę NeisVac-C Baxter podaje się domięśniowo. Zazwyczaj wstrzyknięcie wykonuje się w udo u niemowląt i w ramię u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szczepionki nie wolno podawać podskórnie ani dożylnie. Lekarz lub pielęgniarka zadba o to, aby prawidłowo podać szczepionkę.

Niemowlętom w wieku od ukończenia 2. miesiąca życia do 12 miesięcy należy podać dwie dawki szczepionki NeisVac-C Baxter z przerwą co najmniej dwóch miesięcy.

Po podaniu niemowlęciu dwóch dawek szczepionki, należy podać dawkę przypominającą. Dawka ta ma na celu podtrzymanie ochrony. Lekarz doradzi, kiedy dziecko powinno otrzymać tę dodatkową dawkę.

Dzieciom w wieku 12. miesięcy i starszym, młodzieży i dorosłym zaleca się podanie jednej dawki szczepionki (0,5 ml).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki NeisVac-C Baxter

Brak jest doświadczeń z przedawkowaniem szczepionki NeisVac-C Baxter. Przedawkowanie szczepionki jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ występuje ona w jednodawkowej ampułko-strzykawce i jest podawana przez lekarza.

Pominięcie dawki szczepionki NeisVac-C Baxter lub przerwanie cyklu szczepienia

Lekarz poinformuje pacjenta o programie szczepienia. Pominięcie zaleconej dawki lub przerwanie cyklu szczepienia może spowodować uzyskanie niepełnej ochrony.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku dodatkowych pytań na temat stosowania tej szczepionki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, szczepionka NeisVac-C Baxter może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciu mogą wystąpić reakcje alergiczne. Pomimo że są one bardzo rzadkie, mogą być bardzo poważne. Z tego powodu osoby poddane szczepieniu powinny pozostawać pod obserwacją przez odpowiednio długi czas po

szczepieniu. Należy zapewnić dostęp i możliwość natychmiastowego zastosowania odpowiednich środków i sprzętu medycznego.

Do objawów i oznak poważnych reakcji alergicznych należą:

•    obrzęk warg, jamy ustnej i gardła, co może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu;

•    wysypka i obrzęk rąk, stóp i łokci;

•    utrata świadomości spowodowana spadkiem ciśnienia krwi.

Te objawy lub oznaki zwykle rozwijają się bezpośrednio po wstrzyknięciu, kiedy dotknięta nimi osoba jest nadal w szpitalu lub przychodni. W razie wystąpienia tych objawów po opuszczeniu miejsca, gdzie podano szczepionkę, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 osób)

•    W każdym wieku:

-    Zaczerwienienie, obrzęk, wrażliwość na dotyk i ból w miejscu wstrzyknięcia

•    U niemowląt i(lub) dzieci raczkujących:

-    Gorączka, rozdrażnienie, senność, ospałość, płacz, wymioty, zmniejszenie apetytu

•    U dzieci i dorosłych:

-    Ból głowy

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących oraz dzieci:

-    ból gardła, katar, kaszel, biegunka, wysypka

•    U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących:

-    Zaburzenia snu, rozdrażnienie, biegunka, nadmierne pocenie się

•    U dzieci i dorosłych:

-    Gorączka, nudności, wymioty

•    U dzieci:

- Zmęczenie, senność, ospałość, zawroty głowy, nudności, ból brzucha, ból ramion lub nóg, swędzenie, fioletowe plamy pod skórą, wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100 osób)

•    U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących i dzieci:

-    Miejscowe opuchnięcie, nagłe zaczerwienienie, dreszcze

•    U niemowląt i(lub) dzieci raczkujących:

-    Ból brzucha, niestrawność, nudności, ból ramion lub nóg, zaczerwienienie skóry

•    U dzieci i dorosłych:

-    Powiększenie węzłów chłonnych

•    U dzieci:

- Rozdrażnianie, osłabienie, sztywność mięśni i stawów, ból karku, ból mięsni i stawów, ból pleców, reakcje alergiczne (włączając trudności w oddychaniu), nieprawidłowe lub zmniejszone czucie, omdlenie, płacz,, napad drgawkowy, zmniejszenie apetytu, opuchnięcie powiek, uczucie zatkanego nosa, wysypka, nadmierne pocenie się

•    U dorosłych:

-    Objawy grypopodobne

Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1000 osób)

•    U niemowląt i (lub) dzieci raczkujących

-    Reakcje alergiczne (włączając trudności w oddychaniu), opuchnięcie powiek, zasłabnięcie, fioletowe plamy pod skórą, sztywność mięśni i stawów,

•    U dzieci:

-    Objawy grypopodobne

Opisywano ponadto występowanie następujących działań niepożądanych:

-    utrata napięcia mięśniowego lub zwiotczenie mięsni u niemowląt

-    podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych

-    napady drgawkowe

-    czerwone lub fioletowe plamy wyglądające jak sińce lub wybroczyny pod skórą

-    wysypki skórne pokrywające większość ciała, prowadzące do powstawania pęcherzy i łuszczenia się skóry. Wysypka może obejmować także wnętrze jamy ustnej i spojówki oczu.

-    ciężkie reakcje alergiczne

-    opuchnięcie ust, jamy ustnej i gardła, co może powodować trudności w oddychaniu

Jeśli wcześniej zdiagnozowano u pacjenta zespół nerczycowy, może istnieć zwiększone ryzyko, że ten stan wystąpi ponownie w ciągu kilku miesięcy po szczepieniu. Zespół nerczycowy to choroba nerek, która może spowodować obrzęki, szczególnie twarzy lub wokół oczu, obecność białka w moczu, co powoduje, że staje się on pienisty, oraz przyrost masy ciała. Jeśli po szczepieniu zaobserwuje się podobne objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli którykolwiek z tych objawów niepożądanych nasili się, bądź jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

Ta szczepionka nie może spowodować choroby wywołanej przez meningokoki grupy C. Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów zakażenia meningokokami, tj.

•    ból karku,

•    sztywność karku,

• światłowstręt (fotofobia),

• senność,

•    zaburzenia orientacji,

•    czerwone lub purpurowe plamki wyglądające jak siniaki, które nie bledną pod wpływem ucisku,

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższą placówką pogotowia ratunkowego.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ NeisVac-C Baxter

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować szczepionki NeisVac-C Baxter po upływie terminu ważności podanego na kartonowym opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Ten produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez pojedynczy okres, maksymalnie do dziewięciu miesięcy w okresie ważności produktu. W tym okresie lek może zostać ponownie umieszczony w lodówce (2°C - 8°C). Data rozpoczęcia przechowywania w temperaturze pokojowej i obliczona nowa data upływu ważności powinna zostać naniesiona na opakowanie produktu. W żadnym przypadku obliczona nowa data ważności dla przechowywania w temperaturze pokojowej nie może przekraczać daty ważności zgodnej z całkowitym okresem przechowywania produktu. Na koniec tego okresu produkt należy zużyć lub wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera szczepionka NeisVac-C Baxter

Substancją czynna szczepionki w jednej dawce (0,5 mililitra) jest 10 mikrogramów polisacharydu (O-deacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep 11). Jest on połączony z 10-20 mikrogramami toksoidu tężcowego i jest adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,5 miligrama Al3+).

Uwodniony wodorotlenek glinu zawarty w tej szczepionce jako adsorbent ma na celu polepszyć i/lub wydłużyć działanie ochronne szczepionki.

Inne składniki szczepionki to sodu chlorek (sól kuchenna) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka NeisVac-C Baxter i co zawiera opakowanie

NeisVac-C Baxter jest lekko opalizującą zawiesiną do wstrzykiwań koloru białego. W trakcie przechowywania szczepionki może powstać biały osad i przezroczysty roztwór nad osadem. Dlatego przed użyciem należy wstrząsnąć szczepionką, aby uzyskać jednorodną zawiesinę. Jeśli w szczepionce wykryte zostaną obce cząstki ciała stałego, musi ona zostać wyrzucona przez pracownika służby zdrowia.

Szczepionka NeisVac-C Baxter jest dostarczana w postaci 0,5 mililitra (jedna dawka) zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Dostępne są opakowania zawierające po 1, 10 lub 20 ampułko-strzykawek. Jednak nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Opakowanie zawierające 1 ampułko-strzykawkę może zawierać dwie igły o różnych rozmiarach. Zaleca się używanie mniejszej igły do wstrzyknięć u dzieci i większej igły do wstrzyknięć u dorosłych. Opakowanie bezpośrednie nie zawiera lateksu.

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel. (+48) (22) 48 83 777 fax.(+48) (22) 48 83 770

Wytwórca:

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wiedeń Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C Baxter

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C

NeisVac-C


Ostatnia data zatwierdzenia ulotki: 19.10.2011

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: 022 48 83 777

Strona 7/7