Imeds.pl

Topotecan Medac 1 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Topotecan medac, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Topotecanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Topotecan medac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topotecan medac

3.    Jak stosować Topotecan medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Topotecan medac

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST TOPOTECAN MEDAC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Topotecan medac pomaga niszczyć nowotwory. Jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci infuzji dożylnej (kroplówki).

Topotecan medac jest stosowany w leczeniu:

•    raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca, których nawrót nastąpił po chemioterapii

•    zaawansowanego raka szyjki macicy, gdy nie jest możliwe leczenie chirurgiczne i (lub) radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy, Topotecan medac jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną.

Lekarz zdecyduje wraz z pacjentem czy lepiej zastosować Topotecan medac czy też dalsze leczenie chemioterapią stosowaną początkowo.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TOPOTECAN MEDAC Kiedy nie stosować leku Topotecan medac

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na topotekan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Topotecan medac

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

•    Jeśli liczba krwinek jest za mała. Lekarz udzieli informacji na ten temat na podstawie wyników ostatniego badania krwi.

^ Należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Topotecan medac

Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek lub wątroby. Może być konieczne dostosowanie dawki leku Topotecan medac.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę

•    jeśli pacjent planuje zostać ojcem dziecka

^ Należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta.

Topotecan medac może uszkodzić dziecko poczęte przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia. Należy stosować skuteczną metodę zapobiegania ciąży.

^ Należy zasięgnąć porady lekarza.

Przyjmowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również o preparatach ziołowych lub lekach, które wydawane są bez recepty.

Należy pamiętać, żeby powiedzieć lekarzowi, jeśli rozpoczyna się stosowanie innych leków podczas stosowania leku Topotecan medac.

Stosowanie leku Topotecan medac z jedzeniem i piciem

Nie jest znane oddziaływanie leku Topotecan medac z alkoholem. Należy zasięgnąć opinii lekarza na temat możliwości picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Topotecan medac nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży. Może on uszkodzić dziecko poczęte przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia. Należy stosować skuteczną metodę zapobiegania ciąży. Należy zasięgnąć porady lekarza. Nie należy próbować zajść w ciążę/zostać ojcem dziecka dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Jeśli mężczyzna planuje zostać ojcem dziecka, powinien zasięgnąć porady lekarza w zakresie planowania rodziny lub sposobu leczenia. Jeśli dojdzie do zajścia w ciążę, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Nie wolno karmić piersią w czasie stosowania leku Topotecan medac. Nie wolno ponownie rozpoczynać karmienia piersią, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Topotecan medac może wywoływać zmęczenie.

W przypadku wystąpienia zmęczenia lub osłabienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ TOPOTECAN MEDAC

Dawka leku Topotecan medac jest ustalana przez lekarza w zależności od:

•    wielkości ciała pacjenta (pola powierzchni mierzonego w metrach kwadratowych),

•    wyników badań krwi przeprowadzonych przed rozpoczęciem    leczenia,

•    leczonej choroby.

Zazwyczaj stosowana dawka

•    Podczas leczenia raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca: 1,5 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na dobę

•    Podczas leczenia raka szyjki macicy: 0,75 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na dobę.

Podczas leczenia raka szyjki macicy, Topotecan medac jest stosowany w połączeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną. Lekarz zaleci odpowiednią dawkę cisplatyny.

Jak podawany jest Topotecan medac

Lekarz lub pielęgniarka podaje odpowiednią dawkę leku Topotecan medac w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Kroplówka jest zazwyczaj podawana do żyły kończyny górnej w czasie około 30 minut.

•    Podczas leczenia raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca lek jest podawany raz na dobę, przez 5 dni.

•    Podczas leczenia raka szyjki macicy lek podawany jest raz na dobę, przez 3 dni.

Ten schemat leczenia będzie zazwyczaj powtarzany co trzy tygodnie we wszystkich rodzajach raka. Sposób leczenia może zostać zmieniony w zależności od wyników regularnie wykonywanych badań krwi.

Przerywanie leczenia

Lekarz zdecyduje kiedy należy przerwać leczenie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Topotecan medac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane: należy niezwłocznie powiadomić lekarza

Poniższe bardzo częste działania niepożądane mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów otrzymujących lek Topotecan medac:

•    Objawy zakażenia: Topotecan medac może zmniejszać ilość białych krwinek i zmniejszać odporność na zakażenia. Może to nawet powodować zagrożenie życia. Objawy obejmują

-    gorączkę.

-    poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia.

-    objawy miejscowe, takie jak zapalenie gardła lub dolegliwości ze strony dróg moczowych (na przykład pieczenie podczas oddawania moczu, które może być objawem zakażenia dróg moczowych).

•    Sporadycznie silny ból brzucha, gorączka i ewentualnie biegunka (rzadko krwawa), które mogą być objawami zapalenia jelita (zapalenia jelita grubego).

Poniższe rzadkie działania niepożądane mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów lub rzadziej otrzymujących lek Topotecan medac:

•    Zapalenie płuc (śródmiąższowa choroba płuc): Największe ryzyko dotyczy pacjentów z chorobą płuc, poddawanych w przeszłości radioterapii płuc lub leczonych lekami, które spowodowały uszkodzenie płuc. Objawy obejmują:

-    trudności w oddychaniu.

-    kaszel.

-    gorączkę.

^ Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy opisanych powyżej stanów, ponieważ może być konieczne leczenie szpitalne.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów otrzymujących lek Topotecan medac:

•    Ogólne osłabienie i zmęczenie (przemijająca niedokrwistość). W niektórych przypadkach może być konieczne przetoczenie krwi.

•    Nietypowe siniaczenie lub krwawienie spowodowane zmniejszeniem liczby komórek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie. Może to prowadzić do nasilonego krwawienia po stosunkowo niewielkich urazach, takich jak niewielkie skaleczenia. Rzadko może wystąpić bardziej nasilone krwawienie (krwotok). Należy poradzić się lekarza jak zminimalizować ryzyko krwawienia.

•    Zmniejszenie masy ciała i utrata apetytu (anoreksja); zmęczenie; osłabienie; złe samopoczucie.

•    Nudności (mdłości), wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaparcia.

•    Stany zapalne i owrzodzenie ust, języka lub dziąseł.

•    Podwyższenie ciepłoty ciała (gorączka).

•    Wypadanie włosów.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów lub rzadziej otrzymujących lek Topotecan medac:

•    Reakcje alergiczne lub nadwrażliwości (w tym wysypka).

•    Żółte zabarwienie    skóry.

•    Swędzenie.

•    Bóle mięśniowe.

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów lub rzadziej otrzymujących lek Topotecan medac:

•    Ciężkie reakcje alergiczne lub reakcje anafilaktyczne.

•    Obrzęk spowodowany nagromadzeniem płynu (obrzęk naczynioruchowy).

•    Niewielki ból i stan zapalny w miejscu wkłucia.

•    Swędząca wysypka (lub pokrzywka).

Podczas leczenia raka szyjki macicy, mogą wystąpić działania niepożądane innego leku (cisplatyny) stosowanego jednocześnie z lekiem Topotecan medac. Te działania niepożądane są opisane w ulotce dla pacjenta dotyczącej cisplatyny.

Jeśli wystąpią objawy niepożądane

^ Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych stanie się ciężki lub niepokojący, lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ TOPOTECAN MEDAC

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Topotecan medac, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym celu ochrony przed światłem.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Topotecan medac

•    Substancją czynną leku jest topotekan. Każda fiolka zawiera chlorowodorek topotekanu w ilości odpowiadającej 1 mg, 2 mg lub 4 mg topotekanu.

•    Ponadto lek zawiera: wodę do wstrzykiwań, kwas solny i wodorotlenek sodu.

Jak wygląda Topotecan medac i co zawiera opakowanie

Topotecan medac ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę lub 5 fiolek; każda fiolka zawiera 1 mg,

2 mg lub 4 mg topotekanu.

Przed rozpoczęciem infuzji koncentrat należy rozcieńczyć.

Koncentrat zawarty w fiolce dostarcza 1 mg substancji czynnej w 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy

Tel.:    +49 4103 8006-0

Faks: +49 4103 8006-100

Miejsce wytwarzania:

Theaterstr. 6 22880 Wedel, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy, Francja, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania: Topotecan medac 1 mg/ml.

Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca rozcieńczania, przechowywania i usuwania pozostałości leku Topotecan medac

Rozcieńczenie

Konieczne jest dalsze rozcieńczenie roztworu. Odpowiednią ilość koncentratu należy rozcieńczyć 0,9 % w/v roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnych lub 5 % w/v roztworem glukozy do infuzji dożylnych, aby otrzymać końcowe stężenie leku pomiędzy 25 a 50 mikrogramów na ml.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania

Stabilność chemiczną i fizyczną wykazano w okresie do 48 godzin, w warunkach przechowywania 2 °C - 8 °C lub w temperaturze pokojowej. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast, chyba że metoda otwarcia wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeżeli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania odpowiada użytkownik.

Okres ważności gotowego do użycia roztworu do infuzji

Stabilność chemiczną i fizyczną wykazano w okresie do 96 godzin w temperaturze 2 °C - 8 °C i do 48 godzin w temperaturze pokojowej. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed jego użyciem odpowiada użytkownik. Zazwyczaj czas przechowywania nie może być dłuższy niż 24 godziny, w temperaturze 2 °C - 8 °C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Postępowanie z lekiem i usuwanie jego pozostałości

Należy zastosować odpowiednie procedury dotyczące właściwego postępowania z

przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi i usuwania ich pozostałości:

•    Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem leczniczym.

•    Personel pracujący z produktem leczniczym powinien być ubrany w odpowiednie ubranie ochronne, w tym maskę, okulary ochronne i rękawice.

•    Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym rękawice, powinny być umieszczone w torbach do śmieci wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.

•    Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

•    W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórą lub oczami należy natychmiast zastosować płukanie obfitą ilością wody.