+ iMeds.pl

Tostran 2% żel 2%Ulotka Tostran 2% żel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tostran 2 % żel

Testosteronum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tostran i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tostran

3.    Jak stosować Tostran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tostran

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST TOSTRAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku testosteron jest hormonem męskim należącym do grupy androgenów.

Lek Tostran stosuje się u mężczyzn z niedoborem lub brakiem testosteronu, nazywanym hipogonadyzmem.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TOSTRAN

Lek Tostran może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy hipogonadyzm został potwierdzony przez lekarza prowadzącego, na podstawie objawów występujących u pacjenta i badań laboratoryjnych. Przed rozpoczęciem leczenia inne przyczyny objawów występujących u pacjenta muszą zostać wykluczone.

Lek Tostran mogą stosować wyłącznie mężczyźni. Stosowania leku Tostran nie badano u mężczyzn w wieku poniżej 18 lat, a doświadczenie w leczeniu mężczyzn w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

Kiedy nie stosować leku Tostran:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

-    Jeśli u pacjenta podejrzewa się raka sutka lub gruczołu krokowego

Jeśli którekolwiek z tych przeciwwskazań dotyczy pacjenta, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest badanie kontrolne, a podczas leczenia okresowe badania (zwykle raz lub dwa razy w roku). Leczenie testosteronem może zwiększać ryzyko powiększenia gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego) lub raka gruczołu krokowego. Ponadto leczenie testosteronem może wpływać na liczbę czerwonych krwinek, inne parametry krwi i czynność wątroby. W związku z tym lekarz będzie regularnie badał te parametry.

Należy powiedzieć lekarzowi przed leczeniem, jeśli:

-    pacjent choruje na serce, wątrobę lub nerki, ponieważ leczenie testosteronem może powodować zatrzymanie wody w organizmie mogące powodować nadmierne obciążenie serca.

-    u pacjenta występuje obrzmienie dłoni i stóp

-    pacjent ma nadwagę lub przewlekłą chorobę płuc, ponieważ leczenie testosteronem może pogorszyć bezdech senny (tymczasowe zatrzymanie oddychania podczas snu)

-    u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi, ponieważ podczas leczenia ten stan może ulec pogorszeniu

-    pacjent jest chory na cukrzycę i stosuje insulinę do uregulowania stężenia cukru we krwi, ponieważ leczenie testosteronem może zmienić reakcję pacjenta na insulinę

-    pacjent ma padaczkę lub rozwinęła się u niego padaczka lub migreny, ponieważ te stany mogą ulec pogorszeniu podczas leczenia

-    pacjent ma raka kości, ponieważ lekarz podczas leczenia będzie musiał obserwować stężenie wapnia we krwi

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

-    u pacjenta występują częste erekcje lub są one uporczywe

-    pacjent jest poirytowany, nerwowy lub zauważył zwiększenie masy ciała

-    u pacjenta występują nudności, wymioty, zmiana barwy skóry lub kostki nóg staja się obrzmiałe

-    pacjent zauważył zmiany w sposobie oddychania w tym zmiany oddychania w czasie snu

Te objawy mogą oznaczać, że stosowana przez pacjenta dawka leku Tostran jest za duża. Lekarz może zmodyfikować dawkę.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia reakcji skórnych w miejscu podania takich jak, uczucie pieczenia lub kłucia, suchość, wysypka, zaczerwienienie lub świąd. Jeśli reakcja jest ciężka, lekarz powinien zweryfikować leczenie i przerwać w razie potrzeby.

Jeśli pacjent jest sportowcem, należy zwrócić uwagę, że lek Tostran zawiera testosteron, który może powodować dodatni wynik badań antydopingowych.

Leku Tostran nie należy stosować do leczenia bezpłodności mężczyzn ani impotencji.

Kobiety nie powinny stosować leku Tostran w związku z możliwym działaniem wirylizującym (np. pojawienie się owłosienia twarzy lub ciała, pogrubienie głosu lub zmiany cyklu miesiączkowego).

Jak zapobiegać przeniesieniu leku Tostran na inne osoby:

Należy zwrócić uwagę na to, aby nie przenosić leku na inne osoby, szczególnie kobiety i dzieci. Przenoszenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu ze skórą, powodując zwiększone stężenie testosteronu we krwi u innych osób. Jeśli kontakt następuje wielokrotnie lub jest długotrwały, może spowodować działania niepożądane takie jak pojawienie się owłosienia twarzy lub ciała, obniżenie głosu lub zmiany cyklu miesiączkowego.

Można uniknąć takiego przenoszenia zakrywając miejsce podania luźną odzieżą lub biorąc prysznic lub kąpiel przed takim kontaktem.

W związku z tym zaleca się stosowanie następujących środków ostrożności:

-    po nałożeniu żelu dokładnie umyć ręce wodą i mydłem;

-    po wyschnięciu żelu zakryć miejsce podania luźną odzieżą;

-    wziąć prysznic lub kąpiel przed każdą sytuacją, podczas której może nastąpić bliski kontakt pomiędzy skórą pacjenta i skórą innej osoby.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa partnerki pacjent powinien odczekać przynajmniej cztery godziny przed podjęciem współżycia po zastosowaniu leku Tostran, założyć ubranie zakrywające miejsce podania lub umyć miejsce podania leku wodą i mydłem przed podjęciem współżycia.

Podczas kontaktów z dziećmi należy nosić ubranie zakrywające miejsce podania leku w celu uniknięcia ryzyka przeniesienia żelu na skórę dziecka.

W przypadku przeniesienia żelu z testosteronem na inną osobę w wyniku kontaktu skóry ze skórą pacjenta lub jeśli inna osoba jest narażona w wyniku bezpośredniego kontaktu z żelem, należy jak najszybciej umyć wodą i mydłem skórę danej osoby, która miała kontakt z testosteronem.

Jeśli lek Tostran jest podawany pacjentowi przez pracownika służby zdrowia lub opiekuna, osoba ta powinna założyć odpowiednie rękawice jednorazowe. Rękawice powinny być odporne na alkohol, ponieważ żel zawiera etanol i alkohol izopropylowy.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia zmian w owłosieniu ciała, znacznego nasilenia trądziku lub innych objawów rozwinięcia się męskich cech u osób nie leczonych lekiem Tostran (tj. kobiet lub dzieci).

Inne leki i Tostran

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, w szczególności o stosowaniu następujących leków:.

-    leków przeciwzakrzepowych

-    kortykosteroidów

Stosowanie leku Tostran z jedzeniem i piciem:

Lek Tostran można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

-    Lek Tostran jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.

-    Nie wolno stosować leku Tostran u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

-    Kobiety w ciąży powinny unikać wszelkich kontaktów z lekiem Tostran. Lek Tostran może powodować uszkodzenie lub nieprawidłowości u nienarodzonego dziecka. Jeśli partnerka pacjenta zaszła w ciążę konieczne jest postępowanie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi unikania przenoszenia żelu z testosteronem podanymi w tym punkcie. W przypadku kontaktu ze skórą, na którą nałożono lek, dany obszar należy natychmiast zmyć wodą i mydłem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Jest mało prawdopodobne, aby lek Tostran miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tostran:

Tostran zawiera również butylohydroksytoluen, który może powodować miejscowe reakcje skórne

(np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Lek Tostran zawiera glikol

propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3.    JAK STOSOWAĆ TOSTRAN

Tostran należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, w jaki sposób i kiedy stosować żel, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj początkowa dawka to 3 g żelu (zawierająca 60 mg testosteronu) na dobę. Dawka może być zmodyfikowana przez lekarza. Maksymalna dawka wynosi 4 g żelu (80 mg testosteronu) na dobę.

Lek Tostran jest dostępny w pojemniku wielodawkowym z pompką, która dozuje pół grama żelu (10 mg testosteronu) po każdym naciśnięciu tłoka (kiedy mechanizm pompki zostaje wciśnięty).

Pierwsze użycie pojemnika wielodawkowego:

Przed pierwszym użyciem pompki mechanizm dozujący musi zostać napełniony. Aby to wykonać, należy osiem razy powoli wcisnąć tłok do oporu, trzymając pojemnik w pozycji pionowej. Pierwsze wciśnięcia mogą nie spowodować dozowania żelu. Należy usunąć żel uzyskany po tych ośmiu wciśnięciach tłoka. Czynność ta była niezbędna do napełnienia pompki przed pierwszym dozowaniem leku.

Stosowanie leku Tostran:

Lekarz poinformuje pacjenta ile razy powinien wcisnąć tłok, aby otrzymać właściwą dawkę żelu po napełnieniu pompki. Więcej informacji na ten temat zawiera poniższa tabela.

Liczba wciśnięć

Ilość żelu (g)

Ilość testosteronu podana na skórę (mg)

1

0,5

10

2

1

20

4

2

40

6

3

60

8

4

80

Żel należy nakładać na czystą, suchą i nieuszkodzoną skórę raz na dobę o tej samej porze dnia, np. rano po wzięciu prysznica.

Żel należy wcierać w skórę brzucha (na powierzchni przynajmniej 10 cm na 30 cm) lub podzielić na dwie części i każdą z nich wcierać w skórę po wewnętrznej stronie każdego uda (na powierzchni przynajmniej 10 cm na 15 cm). Zaleca się wcieranie leku Tostran naprzemiennie co drugi dzień w skórę brzucha lub po wewnętrznej stronie obu ud.

Należy unikać stosowania leku w innych miejscach. W szczególności nie wolno nakładać leku Tostran na narządy płciowe.

Żel należy delikatnie wcierać jednym palcem aż do wyschnięcia, a następnie zakryć miejsce luźnym ubraniem (np. koszulka, szorty, spodnie). Po zakończeniu wcierania umyć ręce wodą i mydłem.

Jeśli pacjent zamierza wziąć prysznic lub kąpiel, należy to zrobić przed nałożeniem leku Tostran lub odczekać przynajmniej dwie godziny od chwili nałożenia żelu.

Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia lekarz pobierze próbkę krwi w celu sprawdzenia, czy konieczna jest modyfikacja dawki. Podczas leczenia pacjent będzie poddawany regularnym badaniom lekarskim.

Planując oddanie próbki krwi do badań podczas stosowania leku Tostran należy upewnić się, żeby wszystkie pomiary testosteronu były wykonywane w tym samym laboratorium. Jest to związane ze zróżnicowaniem wyników badań w laboratoriach analitycznych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tostran:

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Tostran, należy skontaktować się z lekarzem, szpitalem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Tostran:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Zastosować następną dawkę we właściwym czasie.

Przerwanie stosowania leku Tostran:

Przed przerwaniem stosowania leku Tostran zawsze należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tostran może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do bardzo częstych działań niepożądanych (występujących częściej niż u 1 pacjenta na 10) należą reakcje skórne w miejscu podania leku takie jak uczucie pieczenia lub kłucia, suchość, wysypka, zaczerwienienie lub świąd. Z reguły te działania niepożądane wywołane przez lek Tostran są łagodne i przemijające, lecz jeśli są dokuczliwe lub trwają dłużej niż kilka dni należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do częstych działań niepożądanych (występujących u od 1 do 10 pacjentów na 100) należą: obrzęk dłoni i stóp, wysokie ciśnienie krwi, zmiany gruczołu krokowego (w tym: zwiększone stężenie we krwi białka zwanego specyficznym antygenem gruczołu krokowego wydzielanego przez ten gruczoł), nadmierne owłosienie, powiększenie piersi, zwiększenie liczby czerwonych krwinek (podczas badania próbki krwi).

Pozostałe znane działania niepożądane związane z leczeniem testosteronem obejmują: łysinę, łojotok, trądzik, żółtaczkę (zaburzenia czynności wątroby, które czasami mogą się wiązać z żółknięciem skóry i białkówki oczu), nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, nudności, zmiany libido, zwiększenie częstości erekcji, trudności w oddawaniu moczu, depresję, nerwowość, wrogość, zwiększenie masy ciała, skurcze lub ból mięśni, zatrzymanie płynów, obrzęk kostek nóg, bezdech senny i rzadkie przypadki bolesnej i uporczywej erekcji. Przy stosowaniu dużych dawek może wystąpić spadek ilości produkowanej spermy i zmniejszenie wielkości jąder. Podawanie testosteronu przez dłuższy czas może powodować zmiany stężeń soli (elektrolitów) w organizmie.

Brak jest przekonujących dowodów na to, aby podawanie testosteronu w jego niedoborze u mężczyzn z niedoczynnością gonad wywoływało raka prostaty. Jednak stosowania testosteronu należy unikać u mężczyzn ze zdiagnozowanym rakiem prostaty lub jego podejrzeniem.

Hiperglikemię (za dużo cukru w krwioobiegu) stwierdzono w przypadku dwóch osób z cukrzycą (diabetes mellitus) w wywiadzie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy jak najszybciej powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TOSTRAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Tostran po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać pojemnik w pozycji stojącej.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tostran

Substancją czynną jest testosteron. Jeden gram żelu zawiera 20 mg testosteronu.

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol SDAG 9 (etanol bezwodny 95%, alkohol izopropylowy 5%), alkohol izopropylowy, kwas oleinowy, karbomer 1382, trolamina, butylohydroksytoluen (E 321), woda oczyszczona, kwas solny (do korekty pH).

Jak wygląda lek Tostran i co zawiera opakowanie

Tostran jest klarownym i bezbarwnym żelem.

Lek Tostran jest dostępny w pojemnikach wielodawkowych zawierających 60 gram żelu. Pojemnik ma pompkę dozującą, za pomocą której dostarczana jest jednakowa ilość żelu.

Tekturowe pudełko może zawierać jeden, dwa lub trzy pojemniki żelu. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

ProStrakan Limited Galabank Business Park Galashiels TD11QH Wielka Brytania

Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii

Pharbil Waltop GmbH Im Wirrigen 25 45731 Waltrop Niemcy

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Tostran 2% żel

Charakterystyka Tostran 2% żel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tostran 2% żel.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram żelu zawiera 20 mg testosteronu (Testosteronum). Jedno naciśnięcie tłoka pojemnika dostarcza 0,5 g żelu zawierającego 10 mg testosteronu.

Jeden gram żelu zawiera 1 mg butylohydroksytoluenu.

Jeden gram żelu zawiera 350 mg glikolu propylenowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel.

Klarowny, bezbarwny żel.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza testosteronem w przypadku hipogonadyzmu męskiego, gdy niedobór testosteronu potwierdzają objawy kliniczne i badania laboratoryjne (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przezskórnie.

Dorośli i mężczyźni w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa produktu Tostran wynosi 3 g żelu (60 mg testosteronu) podawana raz na dobę, rano. Dawkę należy dobrać na podstawie pomiarów stężeń testosteronu w surowicy i obecności przedmiotowych i podmiotowych objawów klinicznych związanych z niedoborem androgenu. Należy brać pod uwagę to, że fizjologiczne stężenie testosteronu maleje wraz z wiekiem.

Dawka dobowa nie powinna przekraczać 4 g żelu (80 mg testosteronu).

Dawkę można stosować na skórę brzucha (całą dawkę nałożyć na powierzchnię przynajmniej 10 cm na 30 cm) lub na wewnętrzne powierzchnie obu ud (połowa dawki zastosowana na wewnętrznej stronie każdego uda o powierzchni przynajmniej 10 cm na 15 cm). W celu zminimalizowania reakcji w miejscu podania zaleca się codzienną zmianę miejsca stosowania produktu naprzemiennie na skórę brzucha i po wewnętrznej stronie ud.

Żel należy stosować na czystą, suchą, nieuszkodzoną skórę. Produkt należy delikatnie wcierać w skórę jednym palcem aż do wyschnięcia, a następnie zakryć to miejsce, najlepiej luźnym ubraniem. Po zakończeniu umyć ręce wodą i mydłem.

Jedno pełne wciśnięcie tłoka pojemnika dostarcza pół grama żelu (10 mg testosteronu). W celu otrzymania pierwszej pełnej dawki należy najpierw napełnić pompkę pojemnika. W tym celu , trzymając pojemnik pionowo, należy ośmiokrotnie powoli wcisnąć tłok do oporu, aby upewnić się, że pompka jest wypełniona . Pierwsze kilka wciśnięć może nie spowodować dozowania żelu. Należy usunąć żel uzyskany podczas napełniania (tzn. po pierwszych ośmiu wciśnięciach tłoka). Czynność ta jest niezbędna do napełnienia pompki przed pierwszym dozowaniem produktu. Po każdym użyciu pojemnik należy przechowywać w pozycji stojącej.

W Tabeli 1 poniżej podano dawkę odmierzonego żelu po napełnieniu pompki oraz ilość testosteronu do podania na skórę w zależności od liczby wciśnięć tłoka.

TABELA 1: Dawka produktu Tostran uzyskanego po napełnieniu pompki

Liczba wciśnięć

Ilość żelu (g)

Ilość testosteronu podana na skórę (mg)

1

0,5

10

2

1

20

4

2

40

6

3

60

8

4

80

Pacjenci biorący kąpiel rano powinni stosować produkt Tostran po umyciu, kąpieli lub wzięciu prysznica.

Nie wolno nakładać produktu Tostran na narządy płciowe.

Kontrola leczenia

Po około 14 dniach od rozpoczęcia leczenia należy zbadać stężenie testosteronu w surowicy w celu potwierdzenia właściwego dawkowania. Próbkę krwi dla pomiaru stężenia testosteronu w surowicy należy pobrać 2 godziny po podaniu produktu Tostran żel. Jeśli stężenie testosteronu w surowicy wynosi od 5,0 do 15,0 pg/l, nie należy zmieniać dawki wynoszącej 3 g/dobę. Jeśli stężenie testosteronu w surowicy jest poniżej 5,0 pg/l, dawkę należy zwiększyć do 4 g/dobę (80 mg testosteronu). Jeśli stężenie testosteronu jest powyżej 15,0 pg/l, dawkę należy zmniejszyć do 2 g/dobę (40 mg testosteronu). W razie konieczności można dokonać mniejszej modyfikacji dawki, o 0.5 g żelu (10 mg testosteronu).

W związku z różnicami wartości analitycznych pochodzących z różnych laboratoriów diagnostycznych, wszystkie pomiary testosteronu należy wykonywać w tym samym laboratorium.

Dane dotyczące stosowania produktu Tostran u mężczyzn w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

Nie przeprowadzono oficjalnych badań stosowania produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (patrz również punkt 4.4).

Dzieci

Produkt Tostran nie jest zalecany do stosowania u dzieci i nie przeprowadzono oceny klinicznej działania produktu u mężczyzn w wieku poniżej 18 lat.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Tostran 2% żel jest przeciwwskazane u pacjentów ze:

•    zdiagnozowanym lub podejrzewanym rakiem sutka lub gruczołu krokowego

•    znaną nadwrażliwością na testosteron lub którąkolwiek substancję pomocniczą

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Tostran nie należy stosować do leczenia nieswoistych objawów sugerujących hipogonadyzm, jeśli niedobór testosteronu nie został wykazany i nie wyeliminowano innych etiologii odpowiedzialnych za objawy. Przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej testosteronem, w tym terapią produktem Tostran, niedobór testosteronu powinien być wyraźnie manifestowany przez objawy kliniczne i potwierdzony przez dwa oddzielne pomiary stężenia testosteronu.

Na dzień dzisiejszy brak jest zgody odnośnie wartości referencyjnych testosteronu dla określonych grup wiekowych. Niemniej należy brać pod uwagę fakt, że fizjologiczne stężenie testosteronu w surowicy maleje wraz z wiekiem.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy mierzyć stężenie testosteronu w surowicy (patrz punkt 4.2).

Produkt Tostran nie jest wskazany do leczenia bezpłodności ani impotencji.

Przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej testosteronem wszyscy pacjenci muszą być poddani szczegółowemu badaniu w celu wykluczenia wcześniej istniejącego raka gruczołu krokowego. Przynajmniej raz w roku, a dwa razy w roku u pacjentów w podeszłym wieku i należących do grupy ryzyka (pacjenci z klinicznymi i rodzinnymi czynnikami ryzyka), należy prowadzić dokładną i regularną obserwację gruczołu krokowego i gruczołu sutkowego zgodnie z zalecanymi metodami (badanie palpacyjne przez odbyt oraz ocena stężenia specyficznego antygenu gruczołu krokowego - PSA w surowicy) u pacjentów leczonych testosteronem.

Androgeny mogą przyspieszać progresję przebiegającego podklinicznie raka gruczołu krokowego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Obrzęki, którym może towarzyszyć zastoinowa niewydolność serca, mogą stanowić poważne powikłanie u pacjentów z istniejącą chorobą serca, nerek lub wątroby. W przypadku wystąpienia takich powikłań leczenie należy natychmiast przerwać. Ponadto może być konieczne zastosowanie leków moczopędnych.

Nie podejmowano badań klinicznych mających na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Dlatego też u tych pacjentów hormonalną terapię zastępczą testosteronem należy stosować ostrożnie.

Leczenie pacjentów z hipogonadyzmem za pomocą testosteronu może potęgować u niektórych pacjentów bezdech senny, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka takimi jak otyłość i przewlekła choroba płuc.

Okresowo należy wykonywać następujące badania: morfologia krwi obejmująca hemoglobinę i hematokryt w celu wykrycia policytemii), oznaczenie profilu lipidów i testy czynności wątroby.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z przerzutami do kości w związku z ryzykiem wystąpienia hiperkalcemii/hiperkalciurii spowodowanej leczeniem androgenami. U tych pacjentów zaleca się regularną obserwację stężenia wapnia w surowicy.

Testosteron może powodować wzrost ciśnienia krwi i w związku z tym należy zachować ostrożność stosując produkt Tostran u mężczyzn z nadciśnieniem.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tostran u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, padaczką i migreną, ponieważ choroby te mogą się nasilać.

U pacjentów leczonych androgenami, u których zostają osiągnięte prawidłowe stężenia testosteronu w osoczu w wyniku przeprowadzenia terapii zastępczej, może nastąpić poprawienie wrażliwości na insulinę.

Zalecenia ogólne: określone objawy kliniczne mogą wskazywać na nadmierną ekspozycję na androgen i wymagają modyfikacji dawki. Lekarz powinien poinstruować pacjenta o konieczności zgłoszenia następujących objawów:

•    Drażliwość, nerwowość, zwiększenie masy ciała.

•    Zbyt częste lub uporczywe erekcje penisa.

•    Nudności, wymioty, zmiany barwy skóry lub obrzmienie kostek nóg.

•    Zaburzenia oddychania włącznie z zaburzeniami występującymi podczas snu.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja w miejscu podania, należy dokonać oceny leczenia, a w razie konieczności przerwać leczenie.

Sportowców należy poinformować, że produkt Tostran zawiera substancję czynną (testosteron), która może powodować dodatnie wyniki w testach antydopingowych. Androgeny nie są odpowiednie do zwiększania masy mięśni u osób zdrowych ani do poprawienia zdolności fizycznych.

Kobiety nie powinny stosować produktu Tostran w związku z możliwością wystąpienia działań powoduj ących wirylizacj ę.

Możliwość przeniesienia

Jeśli nie zostaną podjęte środki ostrożności, żel zawierający testosteron może zostać przeniesiony na inne osoby poprzez kontakt ze skórą powodując zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy i ewentualne działania niepożądane (np. pojawienie się owłosienia twarzy i (lub) ciała, obniżenie głosu, zaburzenia cyklu miesiączkowego) w przypadku wielokrotnego kontaktu (nieumyślna androgenizacja).

Lekarz powinien dokładnie poinformować pacjenta o ryzyku związanym z przeniesieniem testosteronu oraz o zasadach bezpieczeństwa (patrz poniżej). Produktu Tostran żel nie wolno zapisywać pacjentom z dużym ryzykiem nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa (np. ciężki alkoholizm, nadużywanie narkotyków, poważne zaburzenia psychiczne).

Przeniesieniu zapobiega noszenie odzieży zakrywającej miejsce zastosowania produktu lub wzięcie prysznica przed kontaktem ze skórą drugiej osoby.

W związku z tym zaleca się stosowanie następujących środków bezpieczeństwa:

Dotyczy pacjentów:

•    umycie rąk wodą i mydłem po zastosowaniu żelu,

•    po wyschnięciu żelu zakrycie miejsca zastosowania produktu odzieżą,

   kąpiel lub prysznic przed zaistnieniem sytuacji, podczas której może dojść do takiego kontaktu.

Dotyczy pracowników służby zdrowia lub opiekunów:

   należy stosować jednorazowe rękawice, jeśli wystąpi potrzeba aplikacji przez nich żelu z testosteronem na ciało pacjenta,

•    jednorazowe rękawice powinny być odporne na alkohol, gdyż żel zawiera zarówno etanol, jak i alkohol izopropylowy, które ułatwiają przenikanie testosteronu.

Dotyczy osób nieleczonych produktem Tostran:

•    w przypadku kontaktu z miejscem zastosowania produktu, które nie zostało umyte ani zakryte odzieżą należy jak najszybciej umyć wodą i mydłem skórę, która mogła być narażona na kontakt z testosteronem,

•    zgłosić pojawienie się objawów nadmiernego kontaktu z androgenem takich jak trądzik lub

zmiana owłosienia.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo partnerki należy doradzić pacjentowi np. przestrzeganie minimum czterech godzin pomiędzy zastosowaniem produktu Tostran a stosunkiem płciowym, noszenie odzieży zakrywającej miejsce podania podczas kontaktu lub kąpiel lub prysznic przed stosunkiem płciowym.

Ponadto zaleca się noszenie odzieży zakrywającej miejsce podania produktu podczas kontaktów z dziećmi w celu uniknięcia ryzyka skażenia skóry dziecka.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z miejscami zastosowania produktu Tostran. W przypadku, gdy partnerka jest w ciąży, pacjent powinien zachować szczególną ostrożność stosując wyżej podane środki ostrożności (patrz również punkt 4.6).

Badania wchłaniania testosteronu przeprowadzone z udziałem pacjentów leczonych produktem Tostran wskazują na konieczność odczekania przez pacjentów przed wzięciem kąpieli lub prysznica przynajmniej dwóch godzin od zastosowania żelu.

Produkt Tostran zawiera butylohydroksytoluen (E321), który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Produkt Tostran zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie androgenów z produktami przeciwzakrzepowymi nasila działanie produktów przeciwzakrzepowych. Pacjenci stosujący doustne leki przeciwzakrzepowe wymagają ścisłej kontroli czasu protrombinowego (INR), szczególnie na początku leczenia androgenami, zakończenia takiego leczenia lub zmiany dawki produktu Tostran.

Jednoczesne podawanie testosteronu z ACTH lub kortykosteroidami może zwiększać prawdopodobieństwo obrzęków, dlatego też te leki należy podawać ostrożnie, szczególnie w przypadku pacjentów z chorobą serca, nerek lub wątroby.

Interakcje z badaniami laboratoryjnymi: Androgeny mogą zmniejszać stężenie globuliny wiążącej tyroksynę powodując zmniejszenie całkowitego stężenia T4 w surowicy i zwiększenia wychwytu T3 i T4 na żywicy. Jednak stężenie wolnego hormonu tarczycy pozostaje niezmienione i brak jest klinicznych objawów pogorszenia czynności tarczycy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Tostran jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.

Produkt Tostran nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży ani kobiet karmiących piersią. Nie prowadzono żadnych badań produktu z udziałem kobiet. Kobiety w ciąży powinny unikać wszelkich kontaktów ze skórą, na którą nałożono produkt Tostran (patrz punkt 4.4). Produkt Tostran może powodować niekorzystne, wirylizujące działanie na płód. W przypadku kontaktu ze skórą, na którą nałożono produkt, dany obszar należy jak najszybciej zmyć wodą i mydłem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej obserwowanych reakcji niepożądanych w kontrolowanym badaniu klinicznym (do 4 g produktu Tostran) należą reakcje w miejscu podania (26%) obejmujące parestezje, nadmierne rogowacenie świąd oraz wysypkę lub rumień. Większość tych reakcji miała charakter łagodny lub umiarkowany i zanikała lub ustępowała pomimo kontynuacji leczenia.

Poniżej przedstawiono wszystkie obserwowane reakcje niepożądane podejrzewane o związek ze stosowanym produktem według klasyfikacji układów narządowych i częstości (bardzo często >1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100) i rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

Układ narządowy

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zwiększenie stężenia hemoglobiny i wzrost hematokrytu

Zaburzenia endokrynologiczne

nasilenie się męskiego typu owłosienia

Zaburzenia naczyniowe

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

reakcje w miejscu podania

obrzęk obwodowy

Badania diagnostyczne

zwiększenie stężenia PSA (swoistego antygenu gruczołu krokowego)

Zgłaszano hiperglikemię jako zdarzenie niepożądane u dwóch pacjentów z cukrzycą w wywiadzie.

U 1,5% pacjentów leczonych testosteronem w związku z hipogonadyzmem występuje ginekomastia, która utrzymuje się okresowo.

Zgodnie z doniesieniami w piśmiennictwie zgłaszano inne znane działania niepożądane po zastosowaniu leczenia testosteronem, które wymieniono w poniższej tabeli:

Układ narządowy

Objawy niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie masy ciała, zaburzenia elektrolitowe (zatrzymanie sodu, chlorków, potasu, wapnia, fosforanu nieorganicznego i wody) podczas podawania dużej dawki i (lub) wydłużonego okresu podawania.

Zaburzenia układu nerwowego

nerwowość, wrogość, depresja.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bezdech senny

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

w bardzo rzadkich przypadkach żółtaczka i nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

mogą wystąpić różne reakcje skórne, w tym trądzik, łojotok i łysienie (alopecia).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcze mięśni, ból mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zmiany libido, zwiększona częstość erekcji; leczenie preparatami testosteronu w dużych dawkach często prowadzi do odwracalnego przerwania lub zmniejszenia spermatogenezy, tym samym zmniejszając wielkość jąder; hormonalna terapia zastępcza testosteronem hipogonadyzmu może w rzadkich przypadkach powodować uporczywe, bolesne erekcje (priapizm),

nieprawidłowości gruczołu krokowego, raka gruczołu krokowego*, niedrożność dróg moczowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

duża dawka lub długotrwałe podawanie testosteronu czasami zwiększa występowanie przypadków zatrzymania wody i obrzęki; mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

* Dane dotyczące ryzyka raka gruczołu krokowego w związku ze stosowaniem leczenia testosteronem są nierostrzygnięte.

Do innych rzadkich znanych działań niepożądanych związanych z terapią testosteronem w nadmiernych dawkach należy nowotwór wątroby.

W związku z substancjami pomocniczymi (butylohydroksytoluen i glikol propylenowy) zawartymi w produkcie zastosowanie produktu na skórę może powodować podrażnienie i wysuszać skórę, co zwykle ustępuje wraz z czasem.

4.9 Przedawkowanie

W piśmiennictwie donoszono o jednym przypadku ostrego przedawkowania po podaniu pozajelitowym enantanu testosteronu. Wynikiem tego przedawkowania było stężenie testosteronu wynoszące do 114,0 pg/l, które mogło wiązać się z incydentem mózgowo-naczyniowym. Doustne przyjęcie produktu Tostran nie spowoduje zwiększenia stężenia testosteronu o klinicznym znaczeniu w związku ze znacznym metabolizmem pierwszego przejścia. Nie jest prawdopodobne osiągnięcie takich stężeń testosteronu w surowicy po podaniu przezskórnym.

Leczenie przedawkowania po przezskórnym podaniu produktu polega na jak najszybszym umyciu miejsca podania wodą i mydłem, odstawieniu produktu Tostran i leczeniu objawów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Androgeny, kod ATC: G03BA03

Endogenne androgeny, wydzielane przez jądra, głównie testosteron i jego główny metabolit dihydrotestosteron (DHT) są odpowiedzialne za rozwój zewnętrznych i wewnętrznych męskich narządów płciowych oraz utrzymanie drugorzędowych cech płciowych (stymulacja owłosienia, mutacja głosu i rozwój popędu płciowego). Wywierają one ogólne działanie na anabolizm białek, wpływają na rozwój mięśni szkieletowych i dystrybucj ę tłuszczów w organizmie, redukują wydalanie z moczem azotu, sodu, potasu, chlorków, fosforanów i wody.

Testosteron nie wpływa na rozwój jąder, lecz zmniejsza wydzielanie gonadotropiny przez przysadkę mózgową.

Wpływ testosteronu na określone narządy docelowe występuje po obwodowym przekształceniu testosteronu w estradiol, który następnie wiąże się z receptorami estradiolu w jądrach komórek docelowych np. przysadki mózgowej, tkanki tłuszczowej, mózgu, tkanki kostnej oraz komórek Leydiga w jądrach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Produkt Tostran jest żelem hydroalkoholowym, który szybko wysycha po wtarciu w skórę. Skóra działa jako rezerwuar dla przedłużonego uwalniania testosteronu do krążenia układowego. Wchłanianie testosteronu do krwi trwa przez całe 24 godziny po podaniu produktu. Przez cały czas stężenie produktu jest znacząco większe od stężenia wyjściowego. Nie wykazano, aby zmiany powierzchni stosowania produktu obejmujące od 200 do 800 cm2 miały klinicznie istotne znaczenie dla stężenia testosteronu w surowicy.

Stosowanie produktu na wewnętrzną skórę ud oraz na skórę brzucha zapewnia porównywalne stężenie testosteronu w surowicy.

Biodostępność produktu Tostran żel ocenia się na 12%. Podawanie dawki 3 g żelu codziennie przez 6 miesięcy powoduje uśrednione stężenie testosteronu w czasie wynoszące 5,0 ± 2,0 pg/l oraz pojedyncze minimalne stężenia wynoszące 3,0 ± 1,0 pg/l i maksymalne stężenia wynoszące 12,0 ± 7,0 pg/l.

Dystrybucja

Około 40% testosteronu obecnego w osoczu ulega wiązaniu z globuliną wiążącą hormony płciowe (ang. sex hormone binding globulin, SHBG), 2% pozostaje niezwiązane (wolne), a pozostała część jest luźno związana z albuminami i innymi białkami. Testosteron związany z albuminami łatwo dysocjuje i uważa się, że jest biologicznie czynny. Niemniej wiązanie z SHBG jest silne. Zatem stężenie biologicznie czynnego testosteronu to niezwiązana część plus część testosteronu związana z albuminą.

Metabolizm

Głównymi czynnymi metabolitami testosteronu są estradiol i DHT. DHT wiąże się z SHBG na drodze większego powinowactwa niż testosteron. Następnie DHT ulega metabolizmowi do 3-a i 2-p androstenediolu.

Eliminacja

Około 90% dawki testosteronu podanej domięśniowo jest wydalane wraz z moczem w postaci sprzężonej z kwasem glukoronowym i siarkowym i jego metabolitów, około 6% dawki jest wydalane z kałem, w większości w postaci nieskoniugowanej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne nie wykazały innych działań niż działania, które można wyjaśnić w oparciu o profil działania hormonalnego produktu Tostran.

Stwierdzono, że testosteron nie jest mutagenny in vitro w modelu mutacji powrotnych (test Amesa) ani na komórkach jajników chomika. U zwierząt laboratoryjnych wykryto związek pomiędzy leczeniem androgenem a pewnymi postaciami raka. Dane doświadczalne z badań na szczurach wykazują zwiększoną częstość występowania raka gruczołu krokowego po leczeniu testosteronem. Wiadomo, że hormony płciowe ułatwiają rozwój określonych nowotworów wywołanych znanymi czynnikami o działaniu rakotwórczym. Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane.

Badania płodności prowadzone na gryzoniach i naczelnych wykazały, że leczenie testosteronem może zmniejszyć płodność poprzez zahamowanie spermatogenezy w sposób wprost proporcjonalny do wielkości dawki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy

Alkohol SDAG 9 (etanol bezwodny 95%, alkohol izopropylowy 5%)

Alkohol izopropylowy

Kwas oleinowy

Karbomer 1382

Trolamina

Butylohydroksytoluen (E321)

Woda oczyszczona Kwas solny (do korekty pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać w pozycji stojącej.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik wielodawkowy o pojemności 60 g w postaci aluminiowego zbiorniczka (pokrytego od wewnątrz warstwą epoksydowo-fenolową) z pompką dozującą, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 60 g, 2 x 60 g lub 3 x 60 g

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ProStrakan Limited Galabank Business Park Galashiels TD11QH Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12640

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.01.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Tostran 2% żel