+ iMeds.pl

Tramadol + paracetamol genoptim 37,5 mg + 325 mgUlotka Tramadol + paracetamol genoptim

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tramadol+Paracetamol Genoptim, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum+Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tramadol+Paracetamol Genoptim j w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Tramadol+Paracetamol Genoptim

3.    Jak przyjmować lek Tramadol+Paracetamol Genoptim

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tramadol+Paracetamol Genoptim

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tramadol+Paracetamol Genoptimj w jakim celu się go stosuje

Lek Tramadol+Paracetamol Genoptim jest stosowany do leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim. Lekarz przepisze ten lek pacjentowi, jeżeli uzna, że preparat złożony, zawierający tramadolu chlorowodorek i paracetamol, jest zalecany.

Lek Tramadol+Paracetamol Genoptim jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Tramadol+Paracetamol Genoptim Kiedy nie przyjmować leku Tramadol+Paracetamol Genoptim:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    W przypadku ostrego zatrucia alkoholem.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki nasenne, uśmierzające ból lub leki wpływające na nastrój i emocje.

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki o nazwie inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) lub przyjmował je w okresie ostatnich 14 dni. Leki MAOI są używane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona.

•    Jeśli pacjent ma poważną chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest wystarczająco kontrolowana obecnie stosowanymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tramadol+Paracetamol Genoptim należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli pacjent ma poważną chorobę nerek. W takim przypadku stosowanie leku Tramadol+Paracetamol Genoptim nie jest zalecane. W przypadku umiarkowanych problemów z nerkami odstęp między dawkami należy zwiększyć do 12 godzin.

•    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby; na przykład występuje u niego zażółcenie oczu oraz skóry, co może wskazywać na żółtaczkę.

•    Jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem, na przykład w związku z astmą lub ciężkimi schorzeniami płuc.

•    Jeśli pacjent jest uzależniony od stosowania jakichkolwiek leków (np. morfiny).

•    Jeśli pacjent doznał niedawno urazu głowy, był we wstrząsie lub występowały u niego silne bóle głowy z towarzyszącymi wymiotami.

•    Jeśli pacjent ma padaczkę lub występowały u niego drgawki.

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia świadomości o nieznanej przyczynie.

We wszystkich przypadkach opisanych powyżej lek ten należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Tramadolu nie można stosować jako leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie hamuje objawów wynikających z odstawienia morfiny. Tramadol może powodować drgawki nawet w zalecanych dawkach. Z tego względu pacjenci z padaczką poddającą się leczeniu lub osoby wrażliwe na napady drgawek nie powinny być leczone lekiem Tramadol+Paracetamol Genoptim, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Dzieci i młodzież

Leczenie lekiem Tramadol+Paracetamol Genoptim nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Nadużywanie

Przy podawaniu w dawkach terapeutycznych tramadol może spowodować objawy zespołu odstawienia. Przypadki uzależnienia i nadużywania zgłaszano rzadko.

Operacja

Stosowanie tramadolu ze środkami znieczulającymi, enfluranem i tlenkiem azotu, w trakcie ogólnego znieczulenia może nasilić wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

Stosowanie leku Tramadol+Paracetamol Genoptim z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Leku Tramadol+Paracetamol Genoptim nie wolno przyjmować z następującymi lekami:

• Inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Objawy zespołu serotoninowego obejmują biegunkę, wzrost akcji serca, poty, drżenia, splątanie, a nawet śpiączkę. W przypadku stosowania inhibitorów MAO w niedawnym okresie należy odczekać dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Leku Tramadol+Paracetamol Genoptim nie należy przyjmować z następującymi lekami:

•    Karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki lub niektórych typów bólu). Jeśli te leki są stosowane jednocześnie, skuteczność i czas trwania działania tramadolu mogą zostać obniżone.

•    Leki przeciwbólowe (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna). Jeśli te leki są stosowane jednocześnie, działanie uśmierzające ból leku Tramadol+Paracetamol Genoptim jest zmniejszone, ponadto istnieje ryzyko wystąpienia zespołu odstawienia.

Ryzyko wystąpienia niepożądanych działań wzrasta:

• jeśli pacjent przyjmuje inne produkty lecznicze mogące powodować drgawki (napady), takie jak pewne leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia napadu może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje Tramadol+Paracetamol Genoptim jednocześnie z tymi lekami. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy lek Tramadol+Paracetamol Genoptim jest dla niego odpowiedni.

• jeśli pacjent stosuje pewne leki przeciwdepresyjne. Tramadol+Paracetamol Genoptim może wzajemnie oddziaływać z tymi lekami, co u pacjenta może wywołać następujące objawy: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperatura ciała powyżej 38°C.

Ponadto leku Tramadol+Paracetamol Genoptim nie należy przyjmować z następującymi

lekami:

•    Inne pochodne opioidowe (w tym leki przeciwkaszlowe i terapia zastępcza), barbiturany i benzodiazepiny (leki uspokajające). Jeśli te leki są stosowane jednocześnie, ryzyko wystąpienia depresji ośrodka oddechowego jest zwiększone, co może spowodować zgon w przypadku przedawkowania.

•    Inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, leki uspokajające (stosowane w leczeniu niepokoju), leki nasenne, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu alergii), neuroleptyki (stosowane w leczeniu psychozy), leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), talidomid (lek uspokajający) i baklofen (lek zwiotczający mięśnie). Stosowanie tych leków może spowodować nasilenie depresji ośrodkowego układu nerwowego. Ze względu na osłabienie czujności może się zwiększyć zagrożenie związane z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

•    Leki z grupy warfaryny (stosowane do rozrzedzania krwi). Lekarz może podjąć decyzję, aby regularnie monitorować czas protrombinowy u pacjenta.

•    Inne leki, o których wiadomo, że hamują enzym wątrobowy CYP3A4, jak np. ketokonazol i erytromycyna.

•    Metoklopramid lub domperidon (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów). W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków wchłanianie paracetamolu może się zwiększyć.

•    Cholestyramina (lek stosowany do obniżania stężenia cholesterolu we krwi), ponieważ wchłanianie leku Tramadol+Paracetamol Genoptim może się zmniejszyć.

Jeżeli pacjent przyjmuje ondansetron (stosowany w leczeniu nudności), skuteczność

stosowania leku Tramadol+Paracetamol Genoptim może ulec zmianie.

Tramadol+Paracetamol Genoptim z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Tramadol+Paracetamol Genoptim można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie należy pić alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol zwiększa działanie uspokajające leku Tramadol+Paracetamol Genoptim.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować tego leku w trakcie ciąży. Długotrwałe leczenie w trakcie ciąży może spowodować objawy odstawienia u noworodków ze względu na uzależnienie.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ten lek przenika do kobiecego mleka. Nie należy przyjmować tego leku w trakcie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do kobiecego mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może spowodować senność lub zawroty głowy, które mogą zwiększyć się po spożyciu alkoholu lub innych środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku uczucia senności lub zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3    . Jak stosować lek Tramadol+Paracetamol GenoptimTen lek należy zawsze

przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Osoby dorosłe i młodzież (w wieku 12 lat i starsze):

•    Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy przyjmować najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

•    Zaleca się dawkę początkową wynoszącą 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem. Odstęp między dwiema dawkami powinien być nie krótszy niż 6 godzin.

•    W razie potrzeby można przyjąć więcej tabletek na dobę, ale nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 8 tabletek (odpowiada to 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) i nie należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol lub chlorowodorek tramadolu, aby uniknąć przedawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

•    Można podać dawkę zalecaną zwykle dla osób dorosłych i młodzieży.

•    U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

•    Nie należy przyjmować leku Tramadol+Paracetamol Genoptim w wypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

Sposób podawania

•    Tabletki należy przyjmować doustnie.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 200-ml

szklanką wody). Tabletek nie należy łamać ani żuć.

Czas trwania leczenia

Nie należy stosować tego leku przez okres dłuższy niż zalecany.

Jeżeli wymagane jest powtórne lub przedłużone leczenie tym lekiem (ze względu na charakter i ciężkość schorzenia), należy prowadzić uważne i regularne monitorowanie w celu oceny, czy leczenie należy kontynuować. O ile to możliwe, w trakcie długotrwałego leczenia należy wprowadzać przerwy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tramadol+Paracetamol Genoptim

•    W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy.

•    W przypadku przedawkowania może wystąpić zwężenie źrenic, wymioty lub nudności, brak apetytu, bóle brzucha, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.

•    Uszkodzenie wątroby może wystąpić od 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. W przypadku poważnego zatrucia może wystąpić niewydolność wątroby prowadząca do poważnych zaburzeń czynności mózgu (encefalopatii), śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z martwicą kanalików nerkowych, nawet w przypadku braku poważnego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano także zaburzenia rytmu serca (nieregularna czynność serca) i zapalenie trzustki.

Pominięcie przyjęcia leku Tramadol+Paracetamol Genoptim

W przypadku pominięcia dawki leku można kontynuować leczenie według ustalonego schematu albo przyjąć pominiętą tabletkę, lecz zachować odstęp 6 godzin przed kolejną dawką.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Tramadol+Paracetamol Genoptim

Nie należy przerywać przyjmowania tego leku bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli leczenie nie jest już dłużej potrzebne, należy je przerwać poprzez stopniowe obniżanie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane występują bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

•    zawroty głowy, senność,

•    nudności.

Następujące działania niepożądane występują często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

•    splątanie, zmienność nastrojów (zaburzenia lękowe, nerwowość, podniecenie), zaburzenia snu,

•    bóle głowy, dreszcze,

•    wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia,

•    potliwość, świąd.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

•    depresja, halucynacje, koszmary senne, utrata pamięci,

•    kurcze mięśni, mrowienie lub drętwienie, dzwonienie w uszach,

•    wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nieregularne bicie serca,

•    problemy z oddychaniem,

•    problemy z połykaniem, obecność krwi w stolcu,

•    wzrost aktywności transaminaz (enzymów wątrobowych),

•    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka),

•    albuminuria (obecność białka w moczu), zaburzenia oddawania moczu (bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu),

•    dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

•    zmiany działania warfaryny (stosowanej do zmniejszenia krzepliwości krwi), w tym wydłużenie czasu protrombinowego (co prowadzi do zaburzeń krzepnięcia krwi),

•    reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np. trudności z oddychaniem, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk twarzy i gardła) oraz reakcje anafilaktyczne (poważna reakcja alergiczna),

•    reakcje uczuleniowe w postaci wysypki skórnej,

•    zmiany apetytu, osłabienie narządu ruchu oraz zahamowanie oddychania,

•    uzależnienie od leku,

•    brak koordynacji, napady drgawek,

•    zamglone widzenie.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób):

•    uzależnienie,

•    ataki paniki, poważne zaburzenia lękowe, halucynacje, mrowienie lub drętwienie, dzwonienie w uszach i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (objawy odstawienne).

Częstość następujących działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

•    zmiany parametrów krwinkowych, w tym trombocytopenia (spadek krwinek płytkowych w krwi) i agranulocytoza (poważny spadek liczby białych krwinek),

•    hipoprotrombinemia (prowadzi do spadku parametrów krzepnięcia krwi) w przypadku podawania razem ze związkami z grupy warfaryny (stosowanymi do zmniejszenia krzepliwości krwi),

•    pobudzenie, zaburzenia lękowe, nerwowość, zaburzenia snu, nadpobudliwość, dreszcze i objawy ze strony układu pokarmowego (objawy odstawienne),

•    psychiczne działania niepożądane, które mogą obejmować zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia związana z niepokojem), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) i zmiany zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów (np. trudności w podejmowaniu decyzji, zaburzenia percepcji).

•    niedociśnienie ortostatyczne, wolny rytm serca, omdlenie (zapaść),

•    pogorszenie astmy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Tramadol+Paracetamol Genoptim

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na blistrze i pudełku. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tramadol+Paracetamol Genoptim

•    Substancjami czynnymi leku są:

37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

•    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki powlekanej:

Skrobia żelowana, kukurydziana Skrobia kukurydziana

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Otoczka:

Opadry yellow 03K82345: hypromeloza 6 cPs, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna,

żelaza tlenek żółty (E 172)

Jak wygląda lek Tramadol+Paracetamol Genoptim i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana, podłużna, obustronnie wypukła, w kolorze jasnożółtym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Wytwórca

LAPHAL INDUSTRIES Avenue de Provence 13190 ALLAUCH Francja

Laboratoires BTT

Zone Industrielle de Krafft

67150 ERSTEIN

Francja

MEDIS INTERNATIONAL as.

Vyrobni zavod Bolatice Prumyslova 961/16 747 23 Bolatice Czechy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

PL: Tramadol+Paracetamol Genoptim PT: BACIZOL

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2013

Tramadol + Paracetamol Genoptim

Charakterystyka Tramadol + paracetamol genoptim

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tramadol+Paracetamol Genoptim, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana Tabletka powlekana, podłużna, obustronnie wypukła, w kolorze jasnożółtym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim jest wskazany do objawowego leczenia bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu u osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Tramadol+Paracetamol Genoptim należy stosować u pacjentów cierpiących na ból umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po podaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym i wymaga skojarzonego zastosowania chlorowodorku tramadolu i paracetamolu (zob. punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (od 12 roku życia):

Produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim należy stosować wyłącznie u pacjentów cierpiących na ból o umiarkowanym i dużym nasileniu, u których leczenie skojarzone tramadolem i paracetamolem jest uznane za odpowiednie.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Zalecana dawka początkowa wynosi dwie tabletki powlekane produktu leczniczego Tramadol+Paracetamol Genoptim. W razie potrzeby można podać dodatkowe dawki, ale nie należy przekraczać 8 tabletek powlekanych (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstęp między dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

W żadnym wypadku produktu leczniczego Tramadol+Paracetamol Genoptim nie należy stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (zob. punkt 4.4).

Jeżeli, ze względu na charakter i ciężkość schorzenia, wymagane jest powtórne lub przedłużone leczenie produktem leczniczym Tramadol+Paracetamol Genoptim, należy regularne kontrolować stan pacjenta (o ile możliwe, należy przerywać leczenie) w celu oceny, czy leczenie należy kontynuować.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Tramadol+Paracetamol Genoptim u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia. Dlatego leczenie tej populacji pacjentów nie jest zalecane.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Niewydolność nerek/ dializoterapia:

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek eliminacja tramadolu jest opóżniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta

Niewydolność wątroby:

Produktu leczniczego Tramadol+Paracetamol Genoptim nie wolno stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby eliminacja tramadolu jest opóżniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynów. Tabletek nie wolno łamać ani żuć.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.

-    Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO lub w ciągu dwóch tygodni od zakończenia leczenia (zob. punkt 4.5).

-    Ciężka niewydolność wątroby.

-    Padaczka niepoddająca się leczeniu (zob. punkt 4.4)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

-    U osób dorosłych i młodzieży od 12 roku życia nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki wynoszącej 8 tabletek powlekanych produktu leczniczego Tramadol+Paracetamol Genoptim. W celu zapobieżenia przedawkowaniu, pacjentów należy informować, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie przyjmowali innych leków zawierających paracetamol (w tym leków dostępnych bez recepty) lub chlorowodorek tramadolu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

-    W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim nie jest zalecany.

-    Produktu leczniczego Tramadol+Paracetamol Genoptim nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolności wątroby (zob. punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. W przypadku umiarkowanej niewydolności wątroby należy starannie rozważyć, stosownie do potrzeb pacjenta, wydłużenie odstępu między dawkami.

-    Produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim nie jest zalecany w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

-    Tramadol nie jest odpowiedni do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Mimo, iż tramadol jest agonistą opioidowym, nie łagodzi objawów wynikających z odstawienia morfiny.

-    U pacjentów leczonych tramadolem, którzy są podatni na wystąpienie drgawek lub przyjmują inne leki obniżające próg drgawkowy, w szczególności niektórymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi lub miejscowo podawanymi lekami znieczulającymi zgłaszano występowanie opisywano przypadki drgawek (patrz punkt 4.5). O ile nie jest to absolutnie konieczne, pacjenci z padaczką kontrolowaną farmakologicznie lub osoby podatne na występowanie drgawek nie powinny być leczone produktem leczniczym Tramadol+Paracetamol Genoptim. Drgawki obserwowano u pacjentów otrzymujących tramadol w zalecanych dawkach. Ryzyko może wzrosnąć, jeżeli dawki tramadolu przekraczają najwyższą zalecaną dawkę.

-    Jednoczesne stosowanie leków opioidowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufiny, buprenorfiny, pentazocyny) nie jest zalecane (zob. punkt 4.5).

Środki ostrożności:

-    Produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, pacjentów ze skłonnością do drgawek, pacjentów z zaburzeniami dróg żółciowych, pacjentów we wstrząsie, pacjentów z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, pacjentów ze schorzeniami mającymi wpływ na ośrodek oddechowy lub czynności oddechowe oraz u osób ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

-    U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby.

-    Przy podawaniu w dawkach terapeutycznych tramadol może spowodować objawy zespołu odstawienia. W rzadkich przypadkach obserwowano przypadki uzależnienia i nadużywania (zob. punkt 4.8)

-    Mogą wystąpić reakcje z odstawienia, podobne do tych obserwowanych po odstawianiu

opioidów (zob. punkt 4.8)

- W jednym badaniu zaobserwowano, że stosowanie tramadolu z enfluranem i tlenkiem azotu w trakcie ogólnego znieczulenia nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiego znieczulenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania:

•    Nieselektywne inhibitory MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, poty, drżenia, splątanie, a nawet śpiączka.

•    Selektywne inhibitory MAO-A

Na podstawie ekstrapolacji stosowania nieselektywnych inhibitorów MAO. Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, poty, drżenia, splątanie, a nawet śpiączka.

•    Selektywne inhibitory MAO-B

Objawy ośrodkowego pobudzenia podobne do objawów zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, poty, drżenia, splątanie, a nawet śpiączka.

W przypadku leczenia inhibitorami MAO należy przerwać leczenie; konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z następującymi środkami:

•    Alkohol

Alkohol zwiększa działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych. Ze względu na osłabienie koncentracji uwagi może się zwiększyć zagrożenie związane z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

Należy unikać spożywania napojów alkoholowych i stosowania produktów leczniczych zawierających alkohol.

•    Karbamazepina i inne leki indukujące enzymy

Ryzyko obniżenia skuteczności i czasu trwania działania ze względu na obniżone stężenie tramadolu w osoczu.

•    Opioidowe leki o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna)

Osłabienie działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia zespołu odstawienia.

Należy rozważyć jednoczesne stosowanie z następującymi lekami:

Tramadol może wywoływać napady drgawek oraz zwiększać ryzyko wywołania drgawek przez stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obniżających próg drgawkowy (takch jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol)

Terapeutyczne zastosowanie jednocześnie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mitrazapina, może spowodować serotoninową toksyczność. Rozpoznanie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne, jeżeli zaobserwowano u pacjenta jeden z poniższych zespołów objawów:

. spontaniczny klonus

. indukowany lub oczny klonus, z pobudzeniem lub obfitym poceniem się . drżenie i wzmożenie odruchów

. wzmożone napięcie mięśniowe i temperatura ciała >38°C oraz indukowany lub oczny klonus.

Zaprzestanie stosowania leków serotoninergicznych zazwyczaj przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów

•    Inne pochodne opioidowe (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnień), barbiturany i benzodiazepiny.

Zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, co może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania.

•    Inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, jak np. inne pochodne

opioidów (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnień), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki uspokajające, leki nasenne,    uspokajające    leki

przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe,    neuroleptyki,    leki

przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, talidomid i baklofen.

Stosowanie tych leków może spowodować nasilenie depresji ośrodkowego układu nerwowego. Ze względu na koncentrację uwagi może zwiększyć się zagrożenie związane z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

•    Ponieważ zaobserwowano wzrost wskaźnika INR, zaleca się okresowe monitorowanie czasu protrombiny w przypadku podawania produktu leczniczego Tramadol+Paracetamol Genoptim równocześnie z lekami o działaniu podobnym do warfaryny.

•    Inne leki hamujące CYP3A4, jak np. ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylacja) i prawdopodobnie metabolizm czynnego O-demetylowanego metabolitu. Kliniczne znaczenie tej interakcji nie było badane.

Metoklopramid i domperydon mogą przyspieszyć wchłanianie paracetamolu. Cholestyramina może ograniczyć wchłanianie leku.

W niektórych badaniach zaobserwowano, że podanie antagonisty receptora 5-HT3 o działaniu przeciwwymiotnym, ondansetronu, w okresie przed-i po-operacyjnym było związane ze zwiększeniem zapotrzebowania na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6 Płodność, wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim jest preparatem złożonym, którego jedną z substancji czynnych stanowi tramadol; nie należy go stosować w trakcie ciąży.

Informacje dotyczące paracetamolu:

W badaniach epidemiologicznych dotyczących stosowania paracetamolu u kobiet ciężarnych nie wykazano żadnego szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w dawkach terapeutycznych.

Informacje dotyczące tramadolu:

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tramadolu w ciąży nie zaleca się jego stosowania u kobiet ciężarnych. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie ma wpływu na kurczliwość mięśnia macicy. U noworodków może spowodować zmiany częstości oddechów, które nie są klinicznie istotne. Długotrwałe stosowanie w trakcie ciąży może prowadzić do przyzwyczajenia i wystąpienia u noworodka objawów odstawiennych.

Laktacja:

Ponieważ produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim jest preparatem złożonym, którego jedną z substancji czynnych stanowi tramadol, nie należy go stosować w trakcie karmienia piersią. Informacje dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka kobiecego, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Według dostępnych danych opublikowanych w piśmiennictwie karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących jednoskładnikowe produkty lecznicze zawierające sam paracetamol.

Informacje dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity są obecne w mleku kobiecym w niewielkich ilościach. Dziecko może spożyć z mlekiem około 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Tramadolu nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn

Tramadol może spowodować senność lub zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu po spożyciu alkoholu lub innych leków działających depresyjnie na OUN. Jeśli pacjent zaobserwuje niepokojące objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane w badaniach klinicznych dotyczących stosowania preparatu złożonego zawierającego paracetamol/tramadol obejmowały nudności, zawroty głowy oraz senność; obserwowano je u ponad 10% pacjentów.

W celu określenia częstości występowania działań niepożądanych stosowane są następujące definicje:

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia psychiczne:

Często: splątanie, zmienność nastrojów (zaburzenia lękowe, nerwowość, podniecenie), zaburzenia snu

Niezbyt często: depresja, halucynacje, koszmary senne, niepamięć Rzadko: uzależnienie od leku

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: zawroty głowy, senność Często: bóle głowy, drżenia

Niezbyt często: mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, szum w uchu Rzadko: ataksja, drgawki

Zaburzenia oka:

_Rzadko: zamglone widzenie

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: nadciśnienie, kołatania serca, tachykardia, arytmia

Zaburzenia układu o ddechowego, klatki piersiowej śródpiersia:

Niezbyt często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: nudności

Często: wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia

Niezbyt często: zaburzenia połykania, smoliste stolce Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: potliwość, świąd

Niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu i zaleganie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Obserwacje po wprowadzeniu leku do obrotu Bardzo rzadko: nadużywanie

Mimo iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań

niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, to nie można

wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol

-    Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, omdlenie (zapaść).

-    W czasie nadzoru po wprowadzeniu tramadolu do obrotu zaobserwowano rzadkie przypadki zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

-    Rzadkie przypadki: reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np.duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) i reakcja anafilaktyczna.

-    Rzadkie przypadki: zmiany apetytu, osłabienie narządu ruchu oraz zahamowani oddychania.

-    Po podaniu tramadolu mogą wystąpić psychiczne działania niepożądane, charakteryzujące się osobniczą zmiennością co do intensywności i charakteru (zależnie od osobowości i czasu trwania leczenia). Mogą one obejmować: zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia związana z niepokojem), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) i zmiany zdolności poznawczych i odbioru wrażeń (np. zaburzenia procesu podejmowania decyzji, zaburzenia percepcji).

-    Zaobserwowano nasilenie astmy, ale nie ustalono związku przyczynowego z lekiem.

-    Mogą wystąpić objawy zespołu odstawienia podobne do objawów zespołu po odstawieniu opiatów: pobudzenie, zaburzenia lękowe, nerwowość, bezsenność, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drżenia i objawy ze strony przewodu pokarmowego. Następujące objawy obserwowano bardzo rzadko po nagłym odstawieniu chlorowodorku tramadolu: ataki paniki, poważne zaburzenia lękowe, halucynacje, zaburzenia czucia, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Paracetamol

-    Działania niepożądane paracetamolu występują rzadko, ale może wystąpić nadwrażliwość, w tym wysypka skórna. Zgłaszano zmiany parametrów krwinkowych, w tym trombocytopenię i agranulocytozę, ale niekoniecznie były one związane przyczynowo ze stosowaniem paracetamolu.

-    W kilku raportach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii w przypadku stosowania paracetamolu razem z lekami z grupy warfaryny. W innych badaniach nie wykazano zmian czasu protrombinowego.

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim jest preparatem złożonym z dwóch substancji czynnych. W przypadku przedawkowania objawy mogą obejmować objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania tramadolu lub paracetamolu albo obu substancji czynnych.

Objawy przedawkowania tramadolu:

W przypadku zatrucia tramadolem można oczekiwać wystąpienia objawów podobnych do objawów typowych dla ośrodkowo działających leków przeciwbólowych (opioidów). Obejmują one w szczególności zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości w tym śpiączkę, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie niebezpieczne u dzieci. Objawami w ciągu pierwszych 24 godzin jest bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia i bóle brzucha. Uszkodzenie wątroby może wystąpić od 12 do 48 godzin po spożyciu. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W przypadku poważnego zatrucia niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z martwicą kanalików, nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Obserwowano także zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

U osób dorosłych dawki paracetamolu od 7,5 g do 10 g lub więcej mogą spowodować uszkodzenie wątroby. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu wchodzą w nieodwracalne wiązanie z tkanką wątroby (inaczej niż w przypadku spożycia terapeutycznej dawki paracetamolu, która ulega prawidłowej detoksyfikacji przez glutation).

Postępowanie ratunkowe:

-    natychmiastowe przetransportowanie do wyspecjalizowanej placówki;

-    podtrzymanie czynności układu oddechowego i krążenia;

-    przed rozpoczęciem leczenia należy możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu pobrać próbkę krwi w celu oceny stężenia paracetamolu i tramadolu w osoczu oraz wykonania prób wątrobowych;

-    próby wątrobowe należy wykonać na początku (po przedawkowaniu) i powtarzać oznaczenie co 24 godziny. Zwykle obserwowany jest wzrost aktywności enzymów wątrobowych (ASAT, ALAT), który powraca do prawidłowych wartości po jednym lub dwóch tygodniach;

-    należy opróżnić żołądek, indukując wymioty podrażnieniem (o ile pacjent jest przytomny) lub płucząc żołądek;

-    należy wdrożyć środki podtrzymujące czynności życiowe, np. udrożnienie dróg oddechowych i podtrzymanie czynności układu sercowo-naczyniowego; do odwrócenia depresji oddechowej należy zastosować nalokson; drgawki należy kontrolować diazepamem.

-    Tramadol jest w niewielkim stopniu usuwany z krwi metodą hemodializy lub hemofiltracji.latego w ramach detoksyfikacji nie zaleca się leczenia ostrego zatrucia produktem leczniczym Tramadol+Paracetamol Genoptim za pomocą hemodializy lub hemofiltracji.

Konieczne jest natychmiastowe leczenie przedawkowania paracetamolu. Nawet w przypadku braku istotnych wczesnych objawów pacjentów należy niezwłocznie kierować do szpitala w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy medycznej. Jeżeli osoba dorosła lub nastoletnia spożyła co najmniej 7,5 g paracetamolu lub jeżeli dziecko spożyło >150 mg/ kg paracetamolu w ciągu minionych 4 godzin, należy przeprowadzić płukanie żołądka. Stężenie paracetamolu w krwi należy ocenić 4 godziny po przedawkowaniu, aby przewidzieć ryzyko uszkodzenia wątroby (na podstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być podanie doustne metioniny lub dożylne N-acetylocysteiny (NAC), które mogą korzystnie wpłynąć w okresie 48 godzin od przedawkowania. Dożylne podanie NAC jest bardziej korzystne, o ile rozpoczęto je w ciągu 8 godzin od wystąpienia przedawkowania. Niemniej jednak NAC należy nadal podać, jeżeli od przedawkowania upłynęło ponad 8 godzin i należy je kontynuować przez cały czas leczenia. Leczenie NAC należy rozpocząć niezwłocznie w przypadku podejrzenia poważnego przedawkowania. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Niezależnie od ilości spożytego paracetamolu odtrutkę na paracetamol, NAC, należy podać możliwie jak najszybciej, drogą doustną lub dożylną, o ile to możliwe w ciągu 8 godzin od przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne opioidy; tramadol, preparaty złożone, kod ATC: N02AX52

Leki przeciwbólowe

Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych g, 5 i k, z wyższym powinowactwem do receptorów g. Inne mechanizmy jego działania przeciwbólowego obejmują hamowanie wychwytu neuronalnego noradrenaliny i zwiększenie uwalniania serotoniny. Tramadol działa także przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol w szerokim zakresie dawek przeciwbólowych nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza także motoryki przewodu pokarmowego. Działanie na układ sercowo-naczyniowy jest zwykle niewielkie. Uważa się, że siła działania tramadolu wynosi od 1/10 do 1/6 siły morfiny.

Dokładny mechanizm właściwości przeciwbólowych paracetamolu nie jest znany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim jest określony jako lek przeciwbólowy II stopnia przez WHO i powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami lekarza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest stosowany jako postać racemiczna, a postacie [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1 są wykrywane w krwi. Mimo że tramadol jest szybko wchłaniany po podaniu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednorazowym doustnym podaniu jednej tabletki powlekanej produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol (37,5 mg + 325 mg) maksymalne stężenie leku w osoczu wynosi odpowiednio 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 gg/ml (paracetamol) i jest osiągane po 1,8 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 h (paracetamol).

Średnie czasy półtrwania w okresie eliminacji ti/2 wynoszą 5,1/4,7 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 h (paracetamol).

Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, którzy otrzymywali doustnie produkt leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol w dawkach jednorazowych i wielokrotnych, nie zaobserwowano żadnych znacznych zmian parametrów kinetycznych żadnego ze składników czynnych preparatu w porównaniu z parametrami składników czynnych po podaniu każdego z nich osobno.

Wchłanianie:

Tramadol w postaci racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie po podaniu doustnym. Średnia bezwzględna biodostępność jednorazowej dawki 100 mg wynosi około 75%. Podczas podawania długotrwałego biodostępność zwiększa się do około 90%.

Po podaniu doustnym produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol, paracetamol jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu jest osiągane po 1 godzinie i czas ten nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Podanie doustne produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol z posiłkiem nie wpływa istotnie na stężenie leku w osoczu ani na zakres wchłaniania tramadolu czy paracetamolu, dlatego produkt leczniczy Tramadol+Paracetamol Genoptim można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dystrybucja:

Tramadol charakteryzuje się wysokim powinowactwem do tkanek (Vd,P = 203 ± 40 l). Z białkami osocza wiąże się w około 20%.

Wydaje się, że paracetamol ulega rozległej dystrybucji w większości tkanek organizmu, z wyjątkiem tkanki tłuszczowej. Jego pozorna objętość dystrybucji wynosi około 0,9 l/kg. Niewielka ilość (~20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm:

Tramadol jest rozlegle metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej w moczu, natomiast 60% dawki jest wydalane w postaci metabolitów.

Tramadol jest metabolizowany w wyniku O-demetylacji (katalizowanej przez enzym CYP2D6) do metabolitu M1 oraz w wyniku N-demetylacji (katalizowanej przez CYP3A) do metabolitu M2. M1 jest dalej metabolizowany w wyniku N-demetylacji i sprzęgania z kwasem glukuronowym. Czas półtrwania w okresie eliminacji w osoczu dla M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym większym niż substancja macierzysta. Stężenie M1 w osoczu jest kilka razy niższe niż tramadolu i nie jest prawdopodobne, aby działanie kliniczne uległo zmianie w wyniku podania powtarzanych dawek.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwóch głównych szlakach metabolicznych: sprzęgania z kwasem glukuronowym i sprzęgania z kwasem siarkowym. Ta ostatnia droga może zostać szybko wysycona w przypadku podawania dawek wyższych od terapeutycznych. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom

P450 do czynnego związku pośredniego (N-acetylobenzochinoimina), który w normalnych warunkach stosowania jest szybko inaktywowany przez zredukowany glutation i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną lub kwasem merkapturowym. Niemniej jednak w przypadku poważnego przedawkowania ilość tego toksycznego metabolitu wzrasta.

Wydalanie:

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Czas półtrwania paracetamolu w okresie eliminacji wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych, natomiast jest krótszy u dzieci i nieco dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie w postaci pochodnych sprzężonych z kwasem glukuronowym i siarkowym, w sposób zależny od dawki. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej w moczu. W przypadku niewydolności nerek okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono odrębnych badań przedklinicznych dla preparatu złożonego (tramadol i paracetamol) w celu oceny jego rakotwórczego i mutagennego wpływu lub wpływu na płodność.

U potomstwa szczurów otrzymujących doustnie preparat złożony z tramadolu i paracetamolu nie zaobserwowano działania teratogennego, które można było przypisać temu lekowi.

Wykazano, że preparat złożony Tramadol/Paracetamol działa toksycznie na zarodek i płód u szczura, jeżeli ciężarne samice otrzymywały dawkę toksyczną (50/434 mg/kg preparatu tramadol/paracetamol), czyli 8,3 razy większą niż maksymalna dawka terapeutyczna dla człowieka. Po zastosowaniu takiej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie toksyczne na zarodek i płód objawiało się zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem liczby dodatkowych żeber. Niższe dawki, będące mniej toksyczne dla ciężarnych samic (10/87 i 25/217 mg/kg preparatu złożonego tramadol/paracetamol) nie działały toksycznie na zarodek ani na płód.

W wynikach standardowych badań mutagenności nie stwierdzono żadnego potencjalnego ryzyka wystąpienia działania genotoksycznego tramadolu u człowieka.

W badaniach rakotwórczości nie stwierdzono potencjalnego ryzyka stosowania tramadolu u człowieka.

W badaniach na zwierzętach dotyczących stosowania wysokich dawek tramadolu stwierdzono wpływ na rozwój narządów, kostnienie i śmiertelność noworodków związane z działaniem toksycznym u matek. Nie stwierdzono wpływu na płodność ani na rozwój potomstwa. Tramadol przenika przez łożysko. Nie stwierdzono wpływu na płodność po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców szczurów i do 75 mg/kg u samic szczurów.

W rozszerzonych badaniach nie stwierdzono widocznego ryzyka działania genotoksycznego paracetamolu w dawkach terapeutycznych (czyli nietoksycznych).

W wieloletnich badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono oznak widocznego działania tumorogennego, jeżeli paracetamol był podawany w dawkach nietoksycznych dla

wątroby.

W badaniach na zwierzętach i wszechstronnych badaniach dotyczących stosowania u ludzi nie stwierdzono działania toksycznego na rozród.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia żelowana, kukurydziana Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry yellow 03K82345: hypromeloza 6 cPs, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 19947

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.03.2012

10. DATA AKTUALIZACJI TEKSTU

{22/11/2013}

Tramadol + Paracetamol Genoptim