+ iMeds.pl

Trandolapril actavis 2 mgUlotka Trandolapril actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Trandolapril Actavis, 2 mg, kapsułki, twarde

Trandolaprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trandolapril Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trandolapril Actavis

3.    Jak stosować lek Trandolapril Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trandolapril Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Trandolapril Actavis i w jakim celu się go stosuje

Trandolapryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (niekiedy nazywanych inhibitorami ACE). Ich działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do organizmu. Pomaga to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Trandolapril Actavis stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi). Kapsułki też można stosować w celu zapewnienia ochrony serca po zawale mięśnia sercowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trandolapril Actavis Kiedy nie stosować leku Trandolapril Actavis

-    w przypadku alergii na trandolapryl

-    w przypadku alergii na którykolwiek ze składników leku (wymienionych w punkcie 6 )

-    w przypadku alergii na inne inhibitory ACE

-    po 3 miesiącu ciąży. Należy również unikać stosować trandolaprylu we wczesnej ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”)

-    w przypadku występujących wcześniej u pacjenta lub kogoś z rodziny objawów, takich jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, silny świąd, wysypki skórne, trudności w połykaniu

i (lub) oddychaniu w związku z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE, lub jeśli objawy te wystąpiły w jakichkolwiek okolicznościach (stan nazywany „obrzękiem naczynioruchowym”).

W razie wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trandolapril Actavis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    w przypadku zaburzeń dotyczących serca lub choroby nerek albo wątroby. Może być wtedy wymagana ścisła kontrola lekarska i dostosowanie dawki leku

-    w przypadku choroby nerek spowodowanej zwężeniem tętnicy w nerce

-    w przypadku długotrwałego stosowania diuretyków (leków moczopędnych) podczas diety z ograniczeniem soli lub leczenia dializami

-    w przypadku występujących ostatnio ciężkich lub długotrwałych wymiotów lub biegunki

-    jeśli stosowana jest hemodializa. Należy o tym poinformować lekarza, ponieważ wskazane jest zastosowanie innej metody, aby zapobiec reakcjom alergicznym

-    w przypadku zaburzenia zwanego zwężeniem zastawki aorty (jedna z zastawek serca) lub innego zwężenia powodującego wolniejszy przepływ krwi przez serce

-    w przypadku zaburzenia zwanego pierwotnym hiperaldosteronizmem

-    podczas leczenia odczulającego na jad owadów (jad pszczoły lub osy)

-    jeśli występuje cukrzyca

-    podczas leczenia mającego na celu zmniejszenie zbyt dużego stężenia lipidów

-    w przypadku potrzeby wykonania zabiegu chirurgicznego lub znieczulenia. Należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu trandolaprylu

-    jeśli występuje choroba zwana kolagenozą, taka jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia w czasie stosowania trandolaprylu, należy natychmiast poinformować lekarza.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub istniejącej ciąży. Trandolapryl nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3 miesiącu ciąży. Może to spowodować poważne uszkodzenia płodu, jeśli będzie stosowany w tym czasie.

Ważne jest dokładne poinformowanie lekarza o obecnym stanie zdrowia i dolegliwościach w przeszłości. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent kiedykolwiek źle zareagował na lek Trandolapril Actavis.

Lekarz może wykonać badanie czynności nerek przed rozpoczęciem stosowania leku Trandolapril Actavis i powtarzać je w trakcie leczenia.

Nie zaleca się stosowania leku Trandolapril Actavis u dzieci.

Trandolapril Actavis a inne leki

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ mogą one wpływać na działanie leku Trandolapril Actavis:

-    leki moczopędne (diuretyki), w tym leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak amiloryd

-    allopurynol (stosowany w leczeniu dny) lub prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

-    leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych (np. reumatoidalnego zapalenia stawów) lub po przeszczepieniu narządu

-    lit (lek przeciwdepresyjny)

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, w tym leki rozszerzające naczynia krwionośne

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina i pochodne sulfonylomocznika w tabletkach

-    leki zawierające potas lub suplementy potasu

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym aspiryna

-    leki stosowane w leczeniu depresji lub schizofrenii

-    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu, przeziębienia i astmy (np. (pseudo)efedryna i (nor)adrenalina)

-    heparyna (stosowana przeciwzakrzepowo)

-    leki zobojętniające sok żołądkowy (stosowane w leczeniu niestrawności lub zgagi).

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Trandolapril Actavis z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się, aby nie spożywać alkoholu podczas stosowania leku Trandolapril Actavis.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Trandolapril Actavis przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Trandolapril Actavis. Nie zaleca się stosowania leku Trandolapril Actavis we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się przyjmowania leku Trandolapril Actavis podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Trandolapril Actavis może u niektórych osób wywoływać zawroty głowy lub omdlenia, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Objawy te mogą ulec nasileniu po spożyciu alkoholu, nawet w niewielkiej ilości.

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub wykonywać czynności wymagających wzmożonej uwagi przez kilka godzin po przyjęciu pierwszej dawki lub podczas zwiększania dawki leku Trandolapril Actavis. Należy zaczekać i stwierdzić jakie lek wykazuje działanie.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Trandolapril Actavis zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Czerwień Allura AC (E 129) może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Trandolapril Actavis

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy połykać kapsułki bez rozgryzania, popijając niewielką ilością wody. Lek Trandolapril Actavis można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku, ale zaleca się przyjmowanie kapsułek codziennie o tej samej porze.

Ilość przyjmowanych kapsułek zależy od rodzaju wskazania, w którym są stosowane. Jeśli pacjent stosuje już lek moczopędny, lekarz może zmniejszyć jego dawkę lub nawet przerwać leczenie przed rozpoczęciem podawania leku Trandolapril Actavis. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie tętnicze krwi)

Zalecana dawka początkowa to jedna kapsułka o mocy 0,5 mg raz na dobę. Zalecana dawka podtrzymująca to jedna kapsułka o mocy 1 mg lub 2 mg raz na dobę. Maksymalna dawka leku Trandolapril Actavis wynosi 4 mg na dobę.

Stan po zawale mięśnia sercowego

Zalecana dawka początkowa to 0,5 mg raz na dobę, którą lekarz poda 3-7 dni po zawale serca. Dawka będzie następnie zwiększona do 1 mg w kolejnej dobie, a potem stopniowo zwiększana maksymalnie do 4 mg na dobę.

Pacjenci z chorobami nerek

U pacjentów z łagodną chorobą nerek na ogół zaleca się zwykle stosowaną dawkę. W przypadku cięższej choroby nerek maksymalna dawka leku Trandolapril Actavis wynosi od 0,5 do 1 mg na dobę, w zależności od stopnia ciężkości choroby.

Pacjenci z chorobami wątroby

U pacjentów z chorobami wątroby maksymalna dawka leku Trandolapril Actavis wynosi jedną kapsułkę o mocy 2 mg raz na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Trandolapril Actavis

Może wystąpić nasilony kaszel i (lub) zawroty głowy, lęk i omdlenia. Może również pojawić się kołatanie serca, przyśpieszenie lub zwolnienie czynności serca oraz utrudnienie lub przyspieszenie oddychania. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i wszystkie pozostałe kapsułki.

Pominięcie przyjęcia leku Trandolapril Actavis

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku Trandolapril Actavis o właściwej porze, należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Trandolapril Actavis

Mogą powrócić objawy choroby podstawowej. Należy przyjmować lek tak długo, jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia wysypki, pęcherzy lub innych zmian na skórze, oczach, w jamie ustnej lub na narządach płciowych, świądu lub wysokiej temperatury, należy przerwać stosowanie leku Trandolapril Actavis i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast powiadomić lekarza w przypadku:

-    obrzęku twarzy, języka i (lub) gardła, silnego zaczerwienienia skóry (pokrzywka) oraz (lub) trudności w połykaniu i (lub) oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)

-    złego samopoczucia po przyjęciu pierwszej dawki (niektóre osoby reagują na pierwszą dawkę silnymi zawrotami głowy, osłabieniem, omdleniem i wymiotami)

-    występowania licznych zakażeń przebiegających z bólem gardła lub owrzodzeniem błony śluzowej jamy ustnej lub łatwiejszego powstawania siniaków podczas stosowania tego leku.

Informowano o następujących działaniach niepożądanych:

Częste działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 osoby na 10przyjmujących ten lek):

-    zawroty głowy/uczucie „pustki” w głowie

-    ból głowy

-    biegunka

-    wymioty

-    kaszel

-    omdlenie podczas wstawania

-    zaburzenia dotyczące nerek

-    osłabienie lub utrata siły

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 osoby na 100 przyjmujących ten lek):

-    zmiany nastroju

-    drętwienie lub mrowienie dłoni i stóp

-    zawroty głowy/uczucie wirowania

-    zaburzenia smaku

-    zaburzenia snu

-    zaburzenia dotyczące serca, takie jak bóle w klatce piersiowej, atak serca, dławica, zaburzenia serca, nieregularna lub szybka czynność serca

-    zakażenia górnych dróg oddechowych

-    wyciek z nosa lub niedrożny nos

-    duszność

-    zapalenie zatok

-    ból gardła, chrypka

-    objaw Raynauda (blednięcie lub sinienie palców u rąk i stóp, uczucie ich ziębnięcia lub drętwienia)

-    nudności

-    niestrawność i bóle żołądka

-    zaparcia

-    jadłowstręt

-    wysypka

-    świąd

-    impotencja

-    zmęczenie

-    osłabienie (złe samopoczucie)

-    ból w klatce piersiowej

-    opuchnięcie

-    złe samopoczucie

-    zwiększenie stężenia potasu, kreatyniny lub mocznika we krwi

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    zapalenie języka i jamy ustnej

-    zaburzenia dotyczące snu (bezsenność)

-    obniżenie popędu płciowego lub zaburzenia erekcji

-    udar

-    ból pleców, kurcze mięśni, bóle rąk i stóp

Rzadkie działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 osoby na 1000 przyjmujących ten lek):

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej

-    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech

-    poważne reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, palców rąk/stóp, języka lub gardła

-    grudkowata, swędząca wysypka

-    pokrzywka

-    brak apetytu

-    wypadanie włosów

-    łuszczyca, egzema, trądzik, suchość skóry, wysypka (rumień wielopostaciowy)

-    zaburzenia równowagi

-    niewyraźne widzenie

-    drżenie mięśni

-    nerwowość

-    niewydolność nerek

-    obecność toksycznych substancji we krwi w wyniku zaburzeń czynności nerek

-    zakażenia układu moczowego

-    zwiększenie częstości oddawania moczu i ilości moczu

-    uderzenia gorąca

-    zaczerwienienie

-    dzwonienie w uszach

-    nieprawidłowe powiększenie piersi u mężczyzn

-    zmiany w obrazie krwi: zmniejszenie ilości krwinek, stężenia hemoglobiny i sodu, zwiększenie stężenia bilirubiny

-    zwiększenie stężenia białka w moczu

-    niedokrwistośc (bladośc skory, osłabienie, duszność spowodowana małą ilością czerwonych krwinek)

-    ruchomość paznokci

-    wrażliwość na światło

-    zwiększone ryzyko krwawień lub powstawiania siniaków w związku z niskim poziomem płytek krwi

-    zwiększone ryzyko zakażeń w związku z niskim poziomem białych krwinek

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do zmieniejszenia wytwarzania białych krwinek

-    zwiększona ilość białych krwinek

-    nadmierne pocenie

-    nadwrażliwość

-    zwiększony poziom glukozy, lipidów, cholesterolu i kwasu moczowego we krwi

-    dna moczanowa

-    wzrost apetytu

-    nieprawidłowości dotyczące enzymów

-    wrażenie słyszenia i widzenia rzeyczy których nie ma (halucynacje), lęk, pobudzenie, apatia, stan splątania, depresja

-    senność

-    migrena z aurą lub bez aury

-    opuchnięcie powiek, zamazane widzenie, zaburzenia dotyczące oczu

-    bardzo silny ból gardła (zapalenie gardła)

-    wysokie ciśnienie krwi

-    choroba naczyń krwionośnych (angiopatia), zwężenie naczyń krwionośnych, żylaki

-    krwawienia z nosa

-    krwawe wymioty

-    zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka), gazy (wzdęcia)

-    ból kości i stawów (w tym zapalenie kości i stawów)

-    wrodzone wady rozwojowe tętnic

-    rybia łuska (wrodzona suchość skóry)

-    urazy

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące nie częściej niż u 1 osoby na 10 000przyjmujących ten lek):

-    małe stężenie cukru we krwi

-    zapalenie płuc

-    zapalenie trzustki

-    żółtaczka

-    zapalenie wątroby

-    ból brzucha z nudnościami i wymiotami lub bez

-    choroby autoimmunologiczne, takie j ak pęcherzyca (w których organizm jest atakowany przez własny układ odpornościowy)

-    powiększenie węzłów chłonnych

-    zmniej szenie lub brak wydalania moczu

-    ciężkie choroby z tworzeniem się pęcherzy na skórze (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub na skórze, w jamie ustnej, oczach i na narządach płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)

-    bakteryjne zakażenie nerek

Częstość nieznana (nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych):

-    zmniej szenie ilości komórek krwi (pancytopenia)

-    gorączka

-    zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo - komorowy, zatrzymanie pracy serca, niewłaściwa częstość pracy serca, zaburzenia przewodnictwa w sercu

-    ból mięśni

-    niewłaściwe wyniki badań krwi lub innych badań.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Trandolapril Actavis

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Trandolapril Actavis

• Substancj ą czynną leku jest trandolapryl (każda kapsułka zawiera 2 mg trandolaprylu).

•    Pozostałe składniki leku to: powidon K17, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran. Korpus i wieczko kapsułki zawierają: tytanu dwutlenek (E 171), błękit brylantowy FCF (E 133), erytrozynę (E 127), czerwień

Allura AC (E 129) i żelatynę.

Czarny tusz zawiera: szelak, glikol propylenowy, wodę oczyszczoną, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek Trandolapril Actavis i co zawiera opakowanie

Kapsułki, twarde.

Kapsułki, twarde, 2 mg: jasnoczerwony nieprzezroczysty korpus z jasnoczerwonym nieprzezroczystym wieczkiem. Na wieczku nadruk w kolorze czarnym: litery „TN” nad cyfrą „2”.

Kapsułki twarde pakowane są w blistry zawierające 28 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Arrow Pharm (Malta) Limited

62 Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 06

Malta

Actavis Ltd.

BLB 016, Bulebel Industrial Estate,

Zejtun, ZTN 3000,

Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: wrzesień 2014

8

Trandolapril Actavis

Charakterystyka Trandolapril actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Trandolapril Actavis, 2 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 2 mg trandolaprylu. Substancja pomocnicza: 54,0 mg laktozy jednowodnej; 0,233 mg czerwieni Allura AC (E 129).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki, twarde.

Jasnoczerwony nieprzezroczysty korpus z jasnoczerwonym nieprzezroczystym wieczkiem. Na wieczku nadruk w kolorze czarnym: litery „TN” nad cyfrą „2”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Zaburzenia czynności lewej komory (frakcja wyrzutowa <35%) po zawale mięśnia sercowego z objawami niewydolności serca lub bez takich objawów i (lub) z resztkowym niedokrwieniem lub bez niedokrwienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: podanie doustne.

Sposób podawania

Spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność trandolaprylu lub jego czynnego metabolitu i dlatego produkt leczniczy Trandolapril Actavis można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku.

Produkt leczniczy Trandolapril Actavis można przyjmować popijając wodą przed, w trakcie lub po posiłku, w pojedynczej dawce dobowej. Kapsułki należy połykać w całości.

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze

U dorosłych nie przyjmujących leków moczopędnych, bez zastoinowej niewydolności serca oraz bez niewydolności nerek lub wątroby, zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg raz na dobę. Pożądaną reakcję na stosowanie dawki 0,5 mg obserwuje się jedynie u niewielkiej ilości pacjentów. Dawkę należy stopniowo podwajać, co 2 do 4 tygodni, uwzględniając reakcję pacjenta na leczenie, aż do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 4 mg raz na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi od 1 mg do 2 mg raz na dobę. Jeśli reakcja pacjenta na leczenie dawką 4 mg produktu Trandolapril Actavis jest niezadowalająca, należy rozważyć leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Zaburzenia czynności lewej komory po zawale mięśnia sercowego

Leczenie można rozpocząć już w trzeciej dobie, po tym jak zostały osiągnięte sprzyjające warunki do leczenia (stabilną hemodynamikę oraz resztkowe niedokrwienie pod kontrolą), ale nie później niż w siódmej dobie po ostrym zawale mięśnia sercowego. Początkowa dawka musi być niska (patrz punkt 4.4) szczególnie, jeśli pacjent ma normalne lub niskie ciśnienie krwi na początku leczenia. Leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej wynoszącej 0,5 mg. Dawkę należy zwiększyć następnego dnia do 1 mg przyjmowanego w dawce pojedynczej przez dwie doby, a następnie stopniowo zwiększać do dawki maksymalnej 4 mg na dobę, przyjmowanej raz na dobę.

Leczenie należy rozpocząć w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską, zwłaszcza ciśnienia tętniczego.

W zależności od tolerancji produktu przez pacjenta (może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze), można czasowo zaprzestać zwiększania dawki.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia, należy dokładnie ocenić jednocześnie stosowane leczenie hipotensyjne, z zastosowaniem leków rozszerzających naczynia krwionośne, w tym azotanów oraz leków moczopędnych i jeśli to możliwe zmniejszyć ich dawkę. Dawkę produktu leczniczego Trandolapril Actavis można zmniejszyć tylko wtedy, jeśli opisane powyżej postępowanie okazało się nieskuteczne lub nie może być zastosowane.

Produkt leczniczy Trandolapril Actavis można podawać z innymi produktami leczniczymi zwyczajowo stosowanymi po zawale mięśnia sercowego (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, kwas acetylosalicylowy).

Jeśli leczenie trandolaprylem jest dobrze tolerowane, produkt należy stosować przez co najmniej dwa lata po zawale mięśnia sercowego.

Uprzednie stosowanie leków moczopędnych

U pacjentów z ryzykiem wynikającym z dużej aktywności układu renina-angiotensyna (np. pacjentów odwodnionych i z niedoborem sodu), na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia trandolaprylem w dawce 0,5 mg należy odstawić lek moczopędny, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego. W razie potrzeby można później wznowić podawanie leku moczopędnego. Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Trandolapril Actavis należy, jeśli to możliwe, wyrównać niedobór sodu i (lub) płynów.

U takich pacjentów zaleca się oznaczenie stężeń kreatyniny i potasu w osoczu przed leczeniem oraz w ciągu dwóch tygodni po jego rozpoczęciu.

Po podaniu pierwszej dawki oraz w przypadku zwiększania dawki produktu leczniczego Trandolapril Actavis i (lub) pętlowego leku moczopędnego, tacy pacjenci powinni pozostawać pod kontrolą lekarską przez co najmniej 6 godzin, aby uniknąć niekontrolowanego niedociśnienia tętniczego.

Niewydolność serca

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zastoinową niewydolnością serca, ze współistniejącą niewydolnością nerek lub bez niewydolności nerek, po leczeniu inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć od dawki 0,5 mg trandolaprylu raz na dobę pod ścisłą kontrolą lekarską w szpitalu.

Dostosowanie dawki w zaburzeniach czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-70 ml/min) zaleca się dawki zwykle stosowane u dorosłych pacjentów i osób w podeszłym wieku.

U pacjentów z klirensem kreatyniny 10 - 30 ml/min, leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej 0,5 mg, którą w razie potrzeby można zwiększyć do 1 mg. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić pod ścisłą kontrolą lekarską oraz monitorować stężenia potasu i kreatyniny w osoczu.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) (lub u pacjentów dializowanych), leczenie należy rozpocząć od dawki 0,5 mg. U pacjentów tych leczenie należy prowadzić pod ścisłą kontrolą lekarską oraz monitorować stężenia potasu i kreatyniny w osoczu.

Nie ustalono dawkowania u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i poddawanych hemodializom.

Dializy: Nie wiadomo na pewno, czy trandolapryl lub trandolaprylat są usuwane podczas dializy. Można przypuszczać, że w czasie dializy czynny trandolaprylat zostanie usunięty z krwiobiegu, co może spowodować utratę kontroli wartości ciśnienia tętniczego. Dlatego podczas dializy należy dokładnie monitorować ciśnienie tętnicze i w razie potrzeby odpowiednio dostosować dawkę trandolaprylu.

Nadciśnienie naczyń nerkowych

Leczenie należy rozpocząć od dawki 0,5 mg na dobę. Dawka powinna być dostosowana w zależności od osiągniętego ciśnienia krwi.

Dostosowanie dawki w zaburzeniach czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, zmniejszenie klirensu metabolicznego związku macierzystego - trandolaprylu i czynnego metabolitu - trandolaprylatu powoduje duże zwiększenie stężenia trandolaprylu w osoczu oraz, w mniejszym stopniu, zwiększenie stężenia trandolaprylatu. Leczenie produktem leczniczym Trandolapril Actavis należy zatem rozpocząć od dawki 0,5 mg raz na dobę pod ścisłą kontrolą lekarską. Maksymalna dawka dobowa trandolaprylu nie może być większa niż 2 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka jest taka sama jak u dorosłych pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i wątroby nie ma konieczności zmniejszania dawki. Ponieważ niektórzy pacjenci mogą być wrażliwi na inhibitory ACE, zaleca się przyjmowanie niskich dawek początkowych i monitorowanie ciśnienia krwi oraz czynności nerek.

Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku leczonych równocześnie lekami moczopędnymi, z zastoinową niewydolnością serca lub niewydolnością nerek, lub wątroby. Dawkę należy określić w zależności od wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Dzieci

Nie badano stosowania produktu leczniczego Trandolapril Actavis u dzieci i dlatego nie zaleca się podawania w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na trandolapryl, którąkolwiek substancję pomocniczą lub którykolwiek inny inhibitor ACE.

•    Obrzęk naczynioruchowy (np. obrzęk Quinckego) związany z uprzednim leczeniem inhibitorem ACE w wywiadzie.

•    Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ocena czynności nerek

Ocena stanu pacjenta powinna obejmować badanie czynności nerek wykonane przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie. W przypadku istniejących przed rozpoczęciem leczenia zaburzeń czynności nerek lub podawania stosunkowo dużych dawek może wystąpić białkomocz.

Objawowe niedociśnienie tętnicze

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym rzadko obserwuje się objawowe niedociśnienie. U pacjentów z nadciśnieniem otrzymujących trandolapryl prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia zwiększa się w przypadku hipowolemii, np. w wyniku stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, dializoterapii, biegunki lub wymiotów oraz w przypadkach ciężkiego nadciśnienia tętniczego renino-zależnego. Znaczna aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron występuje w pewnych warunkach, innych niż przy zmniejszonej objętości krwi, czyli zwężonej tętnicy nerkowej, niewydolnością serca i marskością wątroby oraz z obrzękami i (lub) wodobrzuszem.

U pacjentów z niewydolnością serca z współistniejącą niewydolnością nerek lub bez obserwowano objawowe niedociśnienie. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest większe u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, co odzwierciedla stosowanie dużych dawek pętlowych leków moczopędnych, hiponatremią lub zaburzeniami czynności nerek. Pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia należy dokładnie monitorować w okresie rozpoczynania leczenia i dostosowywania dawki. Podobne środki ostrożności należy zastosować upacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy.

W razie wystąpienia niedociśnienia pacjenta należy położyć na plecach i, jeśli to konieczne, podać we wlewie dożylnym 0,9% roztwór NaCl. Przejściowe niedociśnienie nie stanowi przeciwwskazania do dalszego leczenia, które zazwyczaj można stosować bez przeszkód, gdy tylko ciśnienie tętnicze ulegnie podwyższeniu po zwiększeniu objętości wewnątrznaczyniowej.

U niektórych pacjentów z niewydolnością serca z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym po zastosowaniu trandolaprylu może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego. Działanie to jest przewidywane i zazwyczaj nie jest powodem przerwania leczenia. Jeśli niedociśnienie staje się objawowe, konieczne może być zmniejszenie dawki lub odstawienie trandolaprylu.

Wcześniejsze leczenie diuretykami

W przypadku wcześniejszego leczenia diuretykami, należy podjąć specjalne środki ostrożności:

Zaleca się, czy przerwać leczenie diuretykami co najmniej na 72 godziny przed rozpoczęciem leczenia trandolaprylem i (lub) rozpocząć od dawki 0,5 mg na dobę. W takim przypadku dawkę należy dostosować do reakcji pacjenta na lek. Jeśli leczenie diuretykami musi być kontynuowane, niezbędna jest opieka medyczna.

Pacjenci z nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym

Leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego prowadzone jest przez rewaskularyzację.

Jednak inhibitory ACE mogą być wykorzystywane zanim dojdzie do rewaskularyzacji lub jeżeli taka procedura nie może być przeprowadzona. Ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek zwiększa się u pacjentów leczonych inhibitorami ACE z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej. Leki moczopędne mogą zwiększyć to ryzyko. Utrata funkcji nerek może wystąpić jedynie jako niewielkie zmiany w stężeniu kreatyniny w surowicy, nawet u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej . U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską, od niskich dawek i starannego ich dostosowania. Należy odstawić leki moczopędne i monitorować funkcję nerek oraz stężenie potasu w surowicy podczas pierwszych tygodni leczenia.

Niedociśnienie w ostrym zawale mięśnia sercowego

Leczenia trandolaprylem nie wolno rozpoczynać u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego zagrożonych dalszym poważnym pogorszeniem się stanu hemodynamicznego po zastosowaniu leku rozszerzającego naczynia krwionośne. Są to pacjenci z ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg oraz pacjenci we wstrząsie kardiogennym.

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej/kardiomiopatia przerostowa Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, należy zachować ostrożność podczas stosowania trandolaprylu u pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej i zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca, takim jak zwężenie zastawki aorty lub kardiomiopatia przerostowa. W przypadkach istotnych pod względem hemodynamicznym nie należy podawać trandolaprylu.

Zaburzenia, czynności nerek

W przypadkach zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), dawkę początkową trandolaprylu należy określić na podstawie klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2), a następnie uwzględniając reakcję pacjenta na leczenie. U tych pacjentów należy regularnie oznaczać stężenie potasu i kreatyniny w osoczu.

U pacjentów z niewydolnością serca niedociśnienie po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek. W takich przypadkach opisywano ostrą niewydolność nerek, zazwyczaj odwracalną.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, które zwykle ulegało normalizacji po odstawieniu leku. Jest to szczególnie prawdopodobne u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku dodatkowego występowania nadciśnienia naczyniowo-nerkowego istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską od małej dawki i ostrożnie zwiększać dawkę. Ponieważ stosowanie leków moczopędnych może być czynnikiem ryzyka powstania opisanych zaburzeń, w pierwszych tygodniach stosowania trandolaprylu należy odstawić leki moczopędne i monitorować czynność nerek.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez objawów istniejącej wcześniej choroby naczyniowej nerek wystąpiło zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, zwykle niewielkie i przemijające, zwłaszcza jeśli trandolapryl podawano w skojarzeniu z lekiem moczopędnym. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Wymagane może być zmniejszenie dawki i (lub) odstawienie leku moczopędnego i (lub) trandolaprylu.

W ostrym zawale mięśnia sercowego leczenia trandolaprylem nie należy rozpoczynać u pacjentów z objawami zaburzeń czynności nerek, określonych jako stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 177 pmol/l i (lub) białkomocz powyżej 500 mg/dobę. Jeśli zaburzenia czynności nerek wystąpią podczas leczenia trandolaprylem (stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 265 pmol/l lub podwojenie wartości oznaczonej przed leczeniem), lekarz powinien rozważyć odstawienie trandolaprylu.

Brak doświadczenia w stosowaniu trandolaprylu u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Nie zaleca się zatem stosowania trandolaprylu.

Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy

Rzadko informowano o wystąpieniu obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym trandolaprylem. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w każdym momencie leczenia, ale jest to szczególnie prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia. Rzadko zdarza się, aby obrzęk naczynioruchowy wystąpił po raz pierwszy po długotrwałym leczeniu inhibitorem ACE.

W takich przypadkach należy natychmiast odstawić trandolapryl oraz zastosować odpowiednie leczenie i obserwację w celu upewnienia się o całkowitym ustąpieniu objawów przed wypisaniem pacjenta ze szpitala. Nawet w przypadkach wystąpienia wyłącznie obrzęku języka, bez zaburzeń oddychania, pacjenci mogą wymagać dłuższej obserwacji, ponieważ stosowanie leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów może się okazać niewystarczające.

Bardzo rzadko informowano o zgonach w wyniku obrzęku naczynioruchowego krtani lub języka.

U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niedrożności dróg oddechowych, zwłaszcza u pacjentów, z zabiegiem chirurgicznym na drogach oddechowych w wywiadzie. W takich przypadkach należy natychmiast zastosować leczenie doraźne. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim do czasu całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Inhibitory konwertazy angiotensyny częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorem ACE może być większe u pacjentów z obrzękiem nie związanym ze stosowaniem inhibitorów ACE w wywiadzie (patrz punkt 4.3).

Bardzo rzadko informowano o wystąpieniu obrzęku naczynioruchowego jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów występował ból brzucha (z nudnościami lub wymiotami albo bez takich objawów); w niektórych przypadkach nie wystąpił wcześniejszy obrzęk naczynioruchowy twarzy, a stężenie C-1 esterazy było prawidłowe. Obrzęk naczynioruchowy diagnozowano na podstawie badań tomografii komputerowej brzucha, badań ultrasonograficznych lub podczas zabiegu chirurgicznego, a objawy ustępowały po odstawieniu inhibitorów ACE. U pacjentów z bólem brzucha leczonych inhibitorami ACE należy w diagnostyce różnicowej wziąć pod uwagę obrzęk naczynioruchowy jelit (patrz punkt 4.8).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne u pacjentów poddawanych hemodializie

Informowano o reakcjach rzekomoanafilaktycznych u pacjentów dializowanych z zastosowaniem wysokoprzepływowych błon dializacyjnych (np. AN 69) i leczonych jednocześnie inhibitorem ACE.

U pacjentów tych należy rozważyć zastosowanie innego typu błony dializacyjnej lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL)

W rzadkich przypadkach u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas aferezy LDL z użyciem siarczanu dekstranu występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcji takich unikano czasowo odstawiając inhibitor ACE przed każda aferezą.

Odczulanie

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów reakcji takich unikano, gdy inhibitory ACE odstawiano, ale nawracały po nieumyślnym ponownym podaniu produktu leczniczego.

Niewydolność wątroby

Ponieważ trandolapryl jest prolekiem metabolizowanym do postaci czynnej w wątrobie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność oraz dokładnie monitorować pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W rzadkich przypadkach stosowanie inhibitorów ACE jest przyczyną zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej, a następnie postępuje do piorunującej martwicy wątroby i (niekiedy) zgonu. Nie poznano mechanizmu tego zespołu. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy odstawić inhibitor ACE i zastosować odpowiednie leczenie.

Neutropenia/ agranulocytoza

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE informowano o wystąpieniu neutropenii/agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości. Neutropenia występuje rzadko u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka. Neutropenia i agranulocytoza ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE. Trandolapryl należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z kolagenozami, otrzymujących leki immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokaimidem lub u których te czynniki współistnieją, zwłaszcza w przypadku występujących wcześniej zaburzeń czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów wystąpiły poważne zakażenia, które w paru przypadkach były oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli trandolapryl stosowany jest u takich pacjentów, zaleca się okresową kontrolę ilości białych krwinek oraz poinformowanie pacjentów, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia.

Rasa

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego wywołanego przez inhibitory konwertazy angiotensyny jest większa u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Tak jak inne inhibitory ACE, trandolapryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania stanów niskoreninowych w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

Informowano o występowaniu kaszlu w związku ze stosowaniem inhibitorów ACE.

Charakterystyczny kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po odstawieniu leku. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy uwzględnić kaszel wywołany przez inhibitor ACE.

Zabiegi chirurgiczne/ znieczulenie

U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub podczas znieczulenia środkami powodującymi niedociśnienie, trandolapryl może blokować wytwarzanie angiotensyny II wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeśli występuje niedociśnienie i uważa się, że jest spowodowane tym mechanizmem, można je wyrównać zwiększając objętość wewnątrznaczyniową.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym trandolaprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do pacjentów zagrożonych wystąpieniem hiperkaliemii należą pacjenci z niewydolnością nerek, pogorszeniem czynności nerek, pacjenci w wieku powyżej 70 lat, pacjenci z cukrzycą, z towarzyszącymi zaburzeniami, zwłaszcza odwodnieniem, ostrym niewyrównaniem czynności serca, kwasicą metaboliczną lub stosujący jednocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, lub pacjenci przyjmujący inne leki powodujące zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparynę). Jeśli uważa się za wskazane jednoczesne stosowanie wymienionych wyżej preparatów, zaleca się regularne monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem na ogół nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające przez hamowanie układu renina-angiotensyna. Nie zaleca się zatem stosowania trandolaprylu.

Białkomocz

Białkomocz może wystąpić zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub przyjmujących stosunkowo duże dawki trandolaprylu. Trandolapryl można podawać wyłącznie po wnikliwej ocenie ryzyka i korzyści związanych z leczeniem pacjentów z istotnym klinicznie białkomoczem (powyżej 1 g/dobę) oraz należy regularnie kontrolować parametry kliniczne i laboratoryjne.

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi preparatami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, w pierwszym miesiącu leczenia inhibitorem ACE należy dokładnie monitorować glikemię (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Lit

Na ogół nie zaleca się podawania litu i trandolaprylu w skojarzeniu (patrz punkt 4.5).

Na ogół nie zaleca się podawania produktu leczniczego Trandolapril Actavis w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i solami potasu (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leczenie skojarzone, którego należy unikać, patrz punkt 4.4.

Leki moczopędne

Zastosowanie leku moczopędnego u pacjenta otrzymującego trandolapryl zazwyczaj powoduje addycyjne działanie przeciwnadciśnieniowe.

U pacjentów już otrzymujących leki moczopędne, zwłaszcza jeśli leczenie diuretykami zostało rozpoczęte niedawno, może niekiedy wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego i (lub) przednerkowa niewydolność nerek po rozpoczęciu leczenia inhibitorem ACE. Możliwość wystąpienia objawowego niedociśnienia związanego z zastosowaniem trandolaprylu można ograniczyć odstawiając lek moczopędny przed rozpoczęciem stosowania trandolaprylu lub rozpoczynając leczenie od mniejszych dawek inhibitora ACE (patrz punkt 4.4).

Suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub substytuty soli zawierające potas Chociaż w badaniach klinicznych stężenie potasu zazwyczaj utrzymywało się w zakresie wartości prawidłowych, u niektórych pacjentów wystąpiła hiperkaliemia. Do czynników ryzyka wystąpienia hiperkaliemii zalicza się niewydolność nerek, cukrzycę oraz jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas. Użycie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub substytutów soli zawierających potas, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do istotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy.

Trandolapryl podawany z lekiem moczopędnym powodującym utratę potasu może zmniejszać hipokaliemię wywołaną przez lek moczopędny.

Lit

Podczas jednoczesnego podawania litu i inhibitorów ACE informowano o odwracalnym zwiększeniu stężenia litu w surowicy i jego toksyczności. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększać ryzyko toksycznego działania litu oraz nasilać już zwiększoną toksyczność litu związaną ze stosowaniem inhibitorów ACE. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania trandolaprylu i litu, ale jeśli takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, należy dokładnie monitorować stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Allopurynol, prokainamid, leki cytostatyczne lub immunosupresyjne, kortykosteroidy Stosowane jednocześnie z inhibitorami ACE mogą zwiększać ryzyko leukopenii.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy = 3 g/dobę Przewlekłe podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitora ACE. Niesteroidowe leki przeciwzapalne i inhibitory ACE wywierają addycyjne działanie na zwiększenie stężenia potasu w surowicy i mogą spowodować pogorszenie się czynności nerek. Działanie to jest zazwyczaj odwracalne. Rzadko dojść może do ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, takich jak osoby w podeszłym wieku lub odwodnione.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne podawanie tych leków może nasilić hipotensyjne działanie trandolaprylu. Stosowanie w skojarzeniu z triazotanem glicerolu i innymi azotanami lub innymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne może spowodować dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/ leki przeciwpsvchotvczne/ leki znieczulające Jednoczesne stosowanie pewnych preparatów znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych oraz inhibitorów ACE może spowodować dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Leki svmpatvkomimetvczne

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. Należy dokładnie monitorować pacjentów.

Leki przeciwcukrzycowe

Badania epidemiologiczne wskazują, że jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustne leki hipoglikemizujące) może nasilić działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi z ryzykiem hipoglikemii. Wystąpienie tego zjawiska wydaje się być bardziej prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, azotany Trandolapryl można stosować jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach stosowanych w kardiologii), lekami trombolitycznymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne i(lub) azotanami.

Stosowanie wysokoprzepływowych błon poliakrylonitrylowych w hemodializie Zgłaszano występowanie reakcji rzekomoanafilaktycznych w przypadku stosowania wysokoprzepływowych błon poliakrylonitrylowych podczas hemodializy u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych z tej grupy, nie należy stosować błon tego typu u dializowanych pacjentów leczonym inhibitorami ACE.

Brak interakcji z innymi produktami leczniczymi u zdrowych ochotników

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych podczas stosowania trandolaprylu w skojarzeniu z digoksyną, furosemidem, nifedypiną, glibenklamidem, propranololem lub cymetydyną. Trandolapryl nie wpływał na właściwości przeciwzakrzepowe warfaryny.

Nie zaobserwowano interakcji klinicznych u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory po zawale mięśnia sercowego, gdy produkt Trandolapril Actavis podawano jednocześnie z lekami trombolitycznymi, aspiryną, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, antagonistami wapnia, azotanami, lekami przeciwzakrzepowymi, lekami moczopędnymi lub digoksyną.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (Patrz także punkt 5.3).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych odnośnie stosowania trandolaprylu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania produktu Trandolapril Actavis, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Zaleca się podawanie innych preparatów, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzano badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych osób inhibitory ACE mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, po zwiększeniu dawki, pozamianie dotychczas stosowanego leku oraz w przypadku równoczesnego spożycia alkoholu. Z tego względu, przez kilka godzin po przyjęciu pierwszej dawki lub po każdorazowym zwiększeniu dawki nie jest wskazane prowadzenie pojazdów ani obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane obserwowano podczas leczenia trandolaprylem i innymi inhibitorami ACE. Częstość występowania: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

rzadko:    zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu

bardzo rzadko: hamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, eozynofilia, agranulocytoza (patrz punkt 4.4), niedokrwistość hemolityczna, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, choroba auto-immunologiczna.

Zmiany w obrazie krwi występują częściej w pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów z kolagenozami naczyń, takimi jak toczeń rumieniowaty i twardzina oraz podczas jednoczesnego stosowania leków, które również mogą powodować zmiany obrazu krwi (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Informowano o pojedynczych przypadkach niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: bardzo rzadko: hipoglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego i psychiczne: często:    ośrodkowe zawroty głowy, bóle głowy

niezbyt często: wahania nastroju, parestezje, obwodowe zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia snu

rzadko:    stany splątania, senność, depresja, zaburzenia równowagi, drgawki mięśniowe,

nerwowość, szumy uszne, niewyraźne widzenie.

Zaburzenia serca i naczyniowe:

często:    objawy ortostatyczne (w tym niedociśnienie)

niezbyt często: zawał serca lub incydent naczyniowo-mózgowy, zapewne wtórne do znacznego

niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4), kołatanie serca, częstoskurcz, objaw Raynauda.

W sporadycznych przypadkach w początkowym okresie leczenia lub po zwiększeniu dawki trandolaprylu i (lub) leku moczopędnego może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Obserwuje się to zwłaszcza u pacjentów z grupy dużego ryzyka, tj. pacjentów z niedoborem sodu lub hipowolemią po leczeniu preparatami moczopędnymi, z niewydolnością serca oraz ciężkim nadciśnieniem lub nadciśnieniem pochodzenia nerkowego. Mogą wystąpić objawy, takie jak zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia widzenia, którym w rzadkich przypadkach towarzyszy utrata świadomości (omdlenie).

Podczas stosowania inhibitorów ACE zgłaszano pojedyncze przypadki częstoskurczu, kołatania serca, zaburzeń rytmu serca, bólu w klatce piersiowej, dławicy piersiowej, zawału mięśnia sercowego, przejściowych napadów niedokrwiennych i udarów związanych ze znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Jeśli trandolapryl podaje się pacjentom z ostrym zawałem mięśnia sercowego, sporadycznie może wystąpić blok przedsionkowy-komorowy II° lub III° i (lub) ciężkie niedociśnienie oraz (lub) niewydolność nerek, a w rzadkich przypadkach wstrząs kardiogenny, zwłaszcza w ciągu pierwszej doby.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: często:    kaszel

niezbyt często: duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, ból gardła, chrypka

bardzo rzadko: skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie

języka, nacieczenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych/eozynofilowe zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit: często:    biegunka, wymioty

niezbyt często: nudności, bóle brzucha i niestrawność, jadłowstręt rzadko:    suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, brak łaknienia

bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie wątroby - zarówno wątrobowokomórkowe, jak i cholestatyczne, żółtaczka, obrzęk naczynioruchowy jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często: wysypka, świąd

rzadko:    nadwrażliwość/ obrzęk naczynioruchowy: rzadko informowano o obrzęku

naczynioruchowym twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4), pokrzywka, łysienie, łuszczyca

bardzo rzadko: potliwość, pęcherzyca, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół

Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, zaczerwienie twarzy, oddzielanie się paznokcia od łożyska, nasilenie choroby Raynauda.

Może wystąpić zespół składający się z jednego lub więcej z następujących objawów: gorączka, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przyspieszony odczyn opadania krwinek (OB), eozynofilia i leukocytoza, wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy dermatologiczne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

często:    zaburzenia czynności nerek

rzadko:    mocznica, ostra niewydolność nerek, białkomocz

bardzo rzadko: skąpomocz/bezmocz, bakteryjne śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: niezbyt często: impotencja rzadko:    ginekomastia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często: zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie

rzadko:    uderzenia gorąca

częstość nieznana: gorączka.

Badania diagnostyczne:

niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, hiperkaliemia rzadko:    zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, hiponatremia.

Działania niepożądane zgłaszane dla inhibitorów ACE jako grupy (częstość nie podana):

Badania diagnostyczne:

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu.

Zaburzenia serca:

Dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, zatrzymanie akcji serca, tachykardia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Pancytopenia.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie języka, skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niedrożność jelit.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, niedokrwistość hemolityczna z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6 PDH).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka, wykwity łuszczycopodobne i łysienie.

Zaburzenia naczyniowe:

Krwotok mózgowy, przemijające niedokrwienie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Żółtaczka zastoinowa, zapalenie wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania u ludzi są ograniczone. Najbardziej charakterystyczne objawy przedawkowania, jakie dotąd zgłaszano to: znaczne niedociśnienie tętnicze, rozpoczynające się około sześć godzin po przyjęciu tabletek, z współistniejącą blokadą układu renina-angiotensyna oraz osłupieniem (stuporem). Do objawów związanych z przedawkowaniem inhibitorów ACE zaliczyć można wstrząs krążeniowy, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, częstoskurcz, kołatanie serca, rzadkoskurcz, zawroty głowy, lęk i kaszel.

Zalecane leczenie przedawkowania polega na podaniu we wlewie dożylnym 0,9% roztworu chlorku sodu. W przypadku wystąpienia niedociśnienia pacjenta należy ułożyć jak we wstrząsie. W miarę dostępności, można rozważyć podanie angiotensyny II we wlewie i (lub) dożylne podanie katecholamin. Jeśli lek został przyjęty niedawno, należy podjąć czynności zmierzające do jego usunięcia (np. wymuszone wymioty, płukanie żołądka, podanie środków absorbujących i siarczanu sodu). Trandolaprylat można usunąć z krążenia ogólnego za pomocą hemodializy (patrz punkt 4.4).

W przypadkach opornego na leczenie rzadkoskurczu wskazane jest użycie stymulatora. Należy w sposób ciągły monitorować parametry życiowe oraz stężenia elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

Maksymalna dawka trandolaprylu zastosowana w badaniach klinicznych wynosiła 32 mg w pojedynczej dawce u zdrowych ochotników i 16 mg w wielokrotnej dawce dobowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Trandolapryl był tolerowany bez objawów przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny, preparaty proste, kod ATC: C09 AA 10

Produkt leczniczy Trandolapril Actavis zawiera prolek trandolapryl, niepeptydowy inhibitor konweratzy angiotensyny z grupą karboksylową, ale bez grupy sulfhydrylowej. Trandolapryl wchłania się szybko, a następnie w procesie nieswoistej hydrolizy ulega przekształceniu do silnie i długo działającego czynnego metabolitu trandolaprylatu.

Trandolaprylat wiąże się mocno z konwertazą angiotensyny, wysycając miejsca wiązania.

Podawanie trandolaprylu powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, aldosteronu i przedsionkowego czynnika natriuretycznego oraz zwiększenie aktywności reninowej osocza i stężenia angiotensyny I. Trandolapryl działa zatem modulująco na układ renina-angiotensyna-aldosteron, który odgrywa istotną rolę w regulacji objętości krwi krążącej oraz ciśnienia tętniczego i w konsekwencji wywiera korzystne działanie przeciwnadciśnieniowe.

Podawanie zazwyczaj stosowanych dawek produktu leczniczego Trandolapril Actavis pacjentom z nadciśnieniem tętniczym powoduje istotne obniżenie ciśnienia tętniczego mierzonego w pozycji leżącej oraz stojącej. Działanie przeciwnadciśnieniowe staje się widoczne po 1 godzinie, jest maksymalne między 8. a 12. godziną oraz utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Właściwości trandolaprylu mogą wyjaśnić skutki jego działania leczniczego u ludzi, tzn. regresję przerostu mięśnia sercowego z poprawą czynności rozkurczowej i zwiększenie podatności tętnic. Ponadto, u zwierząt wykazano zmniejszenie przerostu naczyń krwionośnych.

Długotrwałe stosowanie trandolaprylu istotnie zmniejsza ogólną śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Istotnie zmniejsza ryzyko nagłego zgonu oraz występowanie ciężkiej lub opornej na leczenie niewydolności serca.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym trandolapryl jest bardzo szybko wchłaniany. Wchłonięciu ulega 40 do 60% podanej dawki, a spożycie pokarmu nie wpływa na wchłanianie.

Maksymalne stężenie trandolaprylu w osoczu obserwuje się 30 minut po podaniu. Trandolapryl jest szybko usuwany z osocza, a okres półtrwania wynosi mniej niż godzinę.

W wyniku hydrolizy trandolaprylu powstaje trandolaprylat, swoisty inhibitor ACE. Pokarm nie wpływa na ilość powstającego trandolaprylatu. Maksymalne stężenie trandolaprylatu w osoczu obserwuje się po 4 - 6 godzinach.

Trandolaprylat wiąże się w ponad 80% z białkami osocza. Wiąże się z dużym powinowactwem z konwertazą angiotensyny wysycając miejsca wiązania. Duża część krążącego trandolaprylatu wiąże się również z albuminami nie wysycając miejsc wiązania.

Po wielokrotnym podaniu pojedynczej dawki dobowej produktu leczniczego Trandolapril Actavis stan równowagi dynamicznej osiągany jest średnio po czterech dniach, zarówno u zdrowych ochotników,

jak i u pacjentów młodych i w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym. Efektywny okres półtrwania trandolaprylatu wynosi 16-24 godziny. Końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 47-98 godzin w zależności od dawki. Ta faza końcowa zapewne odzwierciedla kinetykę wiązania/dysocjacji kompleksu trandolaprylat/ACE.

Trandolaprylat wydalany z moczem w postaci niezmienionej stanowi 10-15% podanej dawki trandolaprylu. U ludzi po podaniu doustnym preparatu znakowanego pierwiastkiem radioaktywnym, 33% radioaktywności oznaczono w moczu, a 66% w kale.

Klirens nerkowy trandolaprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Stężenie trandolaprylatu w osoczu jest istotnie większe u pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/minutę. Jednak po wielokrotnym podaniu pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek stan równowagi dynamicznej również osiągany jest średnio po czterech dniach, bez względu na stopień niewydolności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Objawy w badaniach nieklinicznych obserwowano tylko po podawaniu dawek większych od maksymalnych dawek zalecanych u ludzi, co powoduje niewielkie odniesienie do stosowania klinicznego. Do obserwowanych objawów należą: niedokrwistość, podrażnienie żołądka i powstawanie wrzodów.

W badaniach nad toksycznym wpływem na rozrodczość zaobserwowano zaburzenia rozwoju nerek u młodych szczurów, ze zwiększoną częstością występowania poszerzenia miedniczek nerkowych po podaniu dawek przynajmniej 10 mg/kg/dobę, bez dalszego wpływu na rozwój potomstwa.

Trandolapryl nie był mutagenny ani karcynogenny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K17 Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Sodu stearylofumaran

Skład korpusu i wieczka kapsułki:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Błękit brylantowy FCF (E 133) Erytrozyna (E 127)

Czerwień Allura AC (E 129)

Żelatyna

Tusz:

Szelak

Glikol propylenowy Woda oczyszczona Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 14, 20, 28, 50, 56, 84, 98 i 100 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z miejscowymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14477

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.03.2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.12.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.04.2014

15

Trandolapril Actavis