+ iMeds.pl

Travoprost pharmathen 40 mcg/mlUlotka Travoprost pharmathen

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Travoprost Pharmathen, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Trawoprost

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachowa

•    tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Travoprost Pharmathen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Travoprost Pharmathen

3.    Jak stosować Travoprost Pharmathen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Travoprost Pharmathen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Travoprost Pharmathen i w jakim celu się go stosuje

Krople do oczu Travoprost Pharmathen są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia wewnątrz oka. To ciśnienie może prowadzi do rozwoju choroby zwanej jaskrą.

Wysokie ciśnienie wewnątrz oka. Gałki oczne zawierają przejrzysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka. Płyn ten nieustannie wypływa z oka i jest nieustannie wytwarzany. Jeśli oko wypełnia się szybciej niż opróżnia, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej wzrasta. Jeśli jest ono zbyt wysokie, wzrok może ulec uszkodzeniu.

Travoprost Pharmathen zawiera trawoprost, lek z grupy nazywanej analogami prostaglandyn. Działa on poprzez zmniej szenie ciśnienia w oku. Travoprost Pharmathen może by

stosowany jako jedyny lek lub łącznie z innymi kroplami do oczu, np. lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, które również zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Travoprost Pharmathen Kiedy nie stosować Travoprost Pharmathen

   Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na Travoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Stosowanie leku Travoprost Pharmathen u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane.

•    Travoprost Pharmathen może zwiększać długość, grubość, zabarwienie i (lub) liczbę rzęs oraz wywoływać nadmierny wzrost rzęs na powiekach.

•    Travoprost Pharmathen może zmieniać kolor tęczówki (zabarwionej części oka). Zmiana może być trwała.

•    Travoprost Pharmathen może rzadko wywoływać duszności, świszczący oddech lub nasilenie objawów astmy. W przypadku stwierdzenia zmian w oddychaniu podczas stosowania leku Travoprost Pharmathen, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

•    Travoprost może wchłaniać się przez skórę. Jeżeli jakakolwiek ilość leku wejdzie w kontakt ze skórą, lek należy niezwłocznie spłukać wodą. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet będących w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę.

Dzieci i młodzież

Travoprost Pharmathen nie powinien być stosowany przez osoby poniżej 18 roku życia.

Lek Travoprost Pharmathen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety będące w ciąży nie mogą stosować leku Travoprost Pharmathen. Jeżeli pacjentka podejrzewa, że może by

w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza. Jeśli mogłaby zajść w ciążę podczas leczenia produktem Travoprost Pharmathen musi stosować odpowiednią antykoncepcję.

Nie stosować leku Travoprost Pharmathen w okresie karmienia piersią. Travoprost Pharmathen może przenikać do mleka.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Travoprost Pharmathen widzenie może by

przez pewien czas niewyraźne. Do czasu ustąpienia tych objawów nie należy prowadzi pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Travoprost Pharmathen zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nie należy używać kropli podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych. Poczekać 15 minut po zakropleniu oczu i następnie założyć soczewki. Środek konserwujący zawarty w leku (chlorek benzalkoniowy) może spowodować przebarwienia na miękkich soczewkach kontaktowych. Ten środek może również spowodować podrażnienie oka lub zniszczyć jego powierzchnię.

Travoprost Pharmathen zawiera makrogol hydroksystearynian glicerolu 40, który może powodować reakcje skórne i podrażnienie.

3. Jak stosować Travoprost Pharmathen

Travoprost Pharmathen zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Travoprost Pharmathen przeznaczony jest wyłącznie do zakraplania do oczu.

Zwykle lek stosuje się w następującej dawce:

Dorośli: 1 kropla do chorego oka lub oczu, jeden raz na dobę-wieczorem.

Travoprost Pharmathen można stosować do obu oczu wyłącznie po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza. Lek należy stosowa tak długo jak zaleci to lekarz.

1

•    Bezpośrednio przed pierwszym użyciem buteleczki należy rozerwać torebkę ochronną, wyjąć buteleczkę (rysunek 1) i zapisa

•    datę otwarcia w miej scu do tego przeznaczonym na etykiecie

Weź butelkę z lekiem i lustro Umy ręce.

•    Odkręci

•    zakrętkę.

2

•    Uchwycić buteleczkę wylotem do dołu, trzymając ją między kciukiem i palcami.

•    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi tak, by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”. Do tej „kieszonki” powinna trafić kropla (rysunek 2).

•    Przybliży

•    końcówkę butelki    do oka. Dla ułatwienia posłuży

•    się lustrem.

3

   Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni, gdyż może to doprowadzi

   do zakażenia kropli.

•    Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Travoprost Pharmathen lekko ścisnąć buteleczkę (rysunek 3)

•    Po zakropleniu leku Travoprost Pharmathen ucisną

•    palcem kącik oka w okolicy nosa (rysunek 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

4

•    W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzy

•    te czynności w stosunku do drugiego oka.

•    Bezpośrednio po użyciu leku zakręci

•    dokładnie buteleczkę.

   Należy korzysta

   na bieżąco tylko z jednej buteleczki. Nie otwierać torebki wcześniej niż pojawi się potrzeba użycia buteleczki.

   Należy wyrzucić butelkę po 4 tygodniach od chwili jej pierwszego otwarcia aby zapobiec zakażeniu i użyć nowej butelki.

Jeżeli kropla nie trafi do oka należy powtórzy próbę zakroplenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Travoprost Pharmathen:

trzeba wypłukać go z oka ciepłą wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

Pominięcie przyjęcia leku Travoprost Pharmathen:

należy zastosowa

następną dawkę w planowanym czasie. Nie należy stosowa

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nigdy nie stosować dawki większej od jednej kropli do chorego oka (oczu), jeden raz na dobę.

Przerwanie przyjmowania Travoprost Pharmathen:

W przypadku zaprzestania stosowania leku Travoprost Pharmathen bez uzgodnienia tego z lekarzem, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej nie będzie kontrolowane, co może doprowadzi do utraty wzroku.

W przypadku stosowania innych kropli do oczu należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem leku Travoprost Pharmathen, a zastosowaniem innych kropli.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwróci się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, o ile działania niepożądane nie są ciężkie. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Bez uzgodnienia z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku Ttavoprost Pharmathen.

Bardzo częste działania niepożądane (Dotyczą wiecej niż 1    na    10 użytkowników)

   Zaczerwienienie oka

•    Zaczerwienienie, zmiany koloru tęczówki (zabarwionej    części oka)

Częste działania niepożądane (Dotyczą 1 do 10 na 100 użytkowników)

Działania dotyczące oka:

•    stan zapalny wewnątrz oka,

•    ból lub obrzęk oka,

•    podrażnienie oka,

•    wydzielina z oka,

•    wrażliwość na światło,

•    niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie,

•    suchoś

•    oka,

•    świąd oka,

•    zwiększone wytwarzanie    łez,

•    nieprawidłowe lub osłabione czucie w oku,

•    nieprawidłowości w obrębie powiek, podrażnienie, świąd, zaczerwienienie, ból, obrzęk lub grudki na powiekach,

•    przebarwienia rzęs,

•    zwiększony lub osłabiony wzrost rzęs lub ich gęstość.

Działania ogólne:

•    bóle głowy,

•    ciemnienie skóry wokół oka (oczu).

Niezbyt częste działania niepożądane (Dotyczą 1 do 10 na 1000 użytkowników)

Działania dotyczące oka:

   zapalenie lub zakażenie spojówek(Cienka membrana, która pokrywa wewnętrzną powierzchnię powiek i białej części ocznej) lub rogówki,

•    widzenie efektu halo,

•    choroba rogówki,

•    alergia oka,

•    zmęczenie oczu,

•    zwiększenie szpary powiekowej.

Działania ogólne:

•    astma,

•    spłycenie oddechu,

•    zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi,

•    nieregularne, przyspieszone lub zwolnione    bicie serca,

•    zawroty głowy,

•    zakażenie wirusowe,

•    kaszel,

•    uogólnione osłabienie,

•    nasilone objawy alergiczne,

•    podrażnienie gardła,

•    zatkanie nosa,

•    zmiany głosu,

•    dyskomfort żołądkowo-jelitowy lub wrzód trawienny,

•    suchość w ustach,

•    zaparcie,

•    zaczerwienienie lub świąd skóry,

•    ból barku,

•    nieprzyjemny smak w ustach.

Inne opisywane działania niepożądane obejmują:

Działania dotyczące oka:

•    stan zapalny tylnej części oka, niedociśnienie w gałce ocznej.

Działania ogólne:

•    zaostrzenie astmy,

•    dzwonienie w uszach,

•    zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (białko wytwarzane przez gruczoł prostaty)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Travoprost Pharmathen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosowa

leku Travoprost Pharmathen po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy używać leku jeśli istnieje ewidentne złamanie lub inne uszkodzenie opakowania przed jego pierwszym otwarciem.

Przechowywać butelkę w saszetce w celu ochrony przed wilgocią.

Po otwarciu produkt nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Aby zapobiec zakażeniom buteleczkę należy wyrzuci

po upływie 4 tygodni od jej pierwszego otwarcia i rozpocząć używanie nowej. Datę otwarcia buteleczki należy zapisać w odpowiednim miejscu na etykiecie każdej buteleczki i na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Travoprost Pharmathen

Substancją czynną leku jest trawoprost. Ten lek zawiera 40 mikrogramów/ml trawoprostu.

Inne składniki leku to:

Benzalkoniowy chlorek (roztwór 50%), makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, trometamol , disodu edetynian, kwas borowy, mannitol, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Travoprost Pharmathen i co zawiera opakowanie

Trawoprost jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem udostępnianym w opakowaniach zawierających butelkę(i) 5 ml z PP z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym umieszczoną(e) w saszetce z folii PET/Aluminium/PE. Produkt jest dostępny w następujących opakowaniach: tekturowe pudełka zawierające 1 lub 3 butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6 Pallini Attiki, 153 51 Grecja

Wytwórca

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6 Pallini Attiki, 153 51 Grecja

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad, 7200 Bułgaria

LABORATORIOS NORMON, S.A

Ronda Valdecarrizo, 6 Tres Cantos 28760 Madrid Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania    Travoprost Pharmathen 40 micrograms/ml

Francja    Travoprost Pharmathen 40 micrograms/ml

Włochy

Travoprost Doc Generici

Hiszpania

Travoprost NORMON 40 microgramos/ml Colirio en solución

Zjednoczone Królestwo

Travoprost Pharmathen 40 micrograms/ml

Rumunia

Travoprost Pharmathen 40 micrograme/ml picaturi oftalmice solutie

Polska

Travoprost Pharmathen

Szwecja

Travoprost Pharmathen 40 micrograms/ml

Grecja

Travoprost Pharmathen 40 micrograms/ml

Niderlandy

Travoprost Pharmathen 40 micrograms/ml

Czechy

Travoprost Pharmathen 40 mikrogramù/ml

Bułgaria

Travoprost Pharmathen

Islandia

Travoprost Portfarma 40 micrograms/ml

Łotwa

Travoprost Portfarma40 mikrogramy/ml akiy lasai (tirpalas)

Estonia

Travoprost Portfarma

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Travoprost Pharmathen

Charakterystyka Travoprost pharmathen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.


Travoprost Pharmathen, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu.

Zawartość substancji czynnej w kropli: 0.97 - 1.4 ąg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 150 ąg/ml, makrogologlicerolu hydroksystearynian 40 5 mg/ml (patrz punkt 4.4)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny roztwór. pH: 5.5-7.0

Osmolalność: 266-294 mOsm/Kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosow anie u dorosłych, w tym w popul acji pacjentów w podes złym wieku

Zalecana dawka to jedna kropla produktu Travoprost Pharmathen, zakraplana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu).

Optymalne działanie lecznicze uzyskuje się podając dawkę leku wieczorem.

Po podaniu produktu zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki. Takie postępowanie może zmniejszy

układowe wchłanianie produktów leczniczych podawanych do oka i ograniczy przez to ich ogólne działania niepożądane.

Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden miejscowo działający produkt leczniczy do oczu, to każdy z produktów należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy (patrz punkt 4.5).

W przypadku pominięcia dawki, należy kontynuować leczenie podając następną dawkę w planowym czasie. Nie należy stosowa

dawki większej niż jedna kropla do chorego oka (oczu) jeden raz na dobę.

W przypadku zamiany innego produktu przeciwjaskrowego na Travoprost Pharmathen, należy przerwać podawanie tego produktu i rozpocząć podawanie produktu Travoprost następnego dnia.

Stosowanie u dzieci i młodzie ży

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności produktu Travoprost u osób w wieku poniżej 18 lat, wobec czego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów do czasu uzyskania dalszych danych.

Stosow anie u pacjentów z zaburzeni em czynności wątroby i nerek

Badania dotyczące stosowania produktu Travoprost prowadzono u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby z nasileniem łagodnym do ciężkiego i u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu łagodnym do ciężkiego (klirens kreatyniny nawet 14 ml/min). Nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu u tych pacjentów.

Sposób podawania

Podanie do oka.

Pacjent powinien zdją

z buteleczki torebkę ochronną bezpośrednio przed pierwszym użyciem produktu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Travoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia produktem pacjent musi by

poinformowany o możliwości trwałej zmiany koloru oka. Jednostronne leczenie może spowodować trwałą różnobarwnoś

oczu. Obecnie nie jest znany odległy wpływ stosowania produktu na melanocyty ani jego następstwa. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i mogą by niezauważalne w ciągu miesięcy i lat. Zmiany zabarwienia oczu obserwowano głównie u pacjentów o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, jednak obserwowano je także u pacjentów z oczami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale także cała tęczówka lub jej fragmenty mogą stać się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce.

W kontrolowanych badaniach klinicznych, u 0,4% pacjentów opisywano przyciemnienie skóry wokół gałek ocznych i (lub) na powiekach, występujące w związku ze stosowaniem produktu Travoprost.

Travoprost może powodować stopniowe zmiany rzęs leczonego oka lub oczu; zmiany te, obserwowane u około połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, obejmują: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm powstawania zmian dotyczących rzęs oraz ich odległe następstwa są obecnie nieznane.

W badaniach prowadzonych na małpach wykazano, że Travoprost powodował niewielkie powiększenie szpary powiekowej. Działania takiego nie obserwowano jednak w trakcie badań klinicznych i uważa się je za specyficzne gatunkowo.

Brak doświadczeń ze stosowaniem produktu Travoprost u chorych ze stanem zapalnym oczu, jak również w przypadkach jaskry neowaskularnej, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, jaskry z wąskim kątem przesączania lub jaskry wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenia zebrano u pacjentów ze schorzeniami oczu na tle chorób tarczycy, chorych na jaskrę otwartego kąta przesączania z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej lub w jaskrze w przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji.

Należy zachować ostrożnoś

podczas stosowania produktu Travoprost u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torby soczewki lub z soczewką przedniokomorową, a także u chorych ze znanymi czynnikami ryzyka powstania torbielowatego obrzęku plamki.

Należy unikać kontaktu produktu Travoprost ze skórą, ponieważ u królików wykazano przezskórne wchłanianie trawoprostu.

Travoprost zawiera glikol propylenowy, który może wywoływać podrażnienie skóry.

Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy, może powodować punktowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ponieważ produkt Travoprost zawiera chlorek benzalkoniowy, wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują ten produkt.

U pacjentów ze znanymi skłonnościami do powstawania zapaleń tęczówki lub błony naczyniowej oka Travoprost może by stosowany tylko z zachowaniem ostrożności.

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są materiałami czynnymi biologicznie, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w ciąży lub zamierzające zajś

w ciążę powinny przestrzegać odpowiednich środków ostrożności aby unikać bezpośredniego narażenia na zawartość butelki. W przypadku mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmy narażone miejsce.

Produkt Travoprost Pharmathen zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka i wiadomo, że może zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu tego produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Pacjenci muszą by

pouczeni o konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych przed zakropleniem produktu Travoprost Pharmathen, a po jego zakropleniu-o konieczności odczekania 15 minut przed ponownym założeniem soczewek.

Travoprost Pharmathen zawiera Makrogol hydroksystearynian glicerolu 40, który może powodować reakcje skórne.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosow anie u kobiet w wieku rozrodczym , antykoncepcja

Produktu Travoprost nie stosować u kobiet, które mogą zajś

w ciążę, chyba że stosują one odpowiednie metody antykoncepcji (patrz punkt 5.3).

Stosowanie w ciąży

Trawoprost wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodu lub noworodka. Produktu Travoprost nie stosowa w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Stosow anie w okresi e karmienia piersią

Nie wiadomo, czy trawoprost stosowany w postaci kropli do oczu przenika do mleka kobiecego. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że trawoprost i jego metabolity przenikają do mleka. Nie zaleca się stosowania produktu Travoprost przez matki karmiące piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i maszyn

Podobnie jak po innych kroplach do oczu, chwilowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli po zakropleniu produktu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi zaczekać do momentu powrotu ostrości widzenia.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych u ponad 4400 pacjentów Travoprost podawano jeden raz na dobę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 0,5% roztworem tymololu. W żadnym z badań klinicznych nie zgłaszano żadnych poważnych, okulistycznych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych zależnych od produktu Travoprost. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z monoterapią produktem Travoprost było przekrwienie oka (22%), obejmujące gałkę oczną, spojówkę lub twardówkę. Przekrwienie oka było łagodne u 83,6% pacjentów. Niemal wszyscy pacjenci (98%), u których występowało przekrwienie oka, nie przerwali leczenia z powodu tego działania niepożądanego. W badaniach klinicznych III fazy trwających 6 do 12 miesięcy przekrwienie zmniejszało się w miarę upływu czasu. W długotrwałym, prowadzonym w okresie postmarketingowym, 5-letnim badaniu klinicznym u 502 pacjentów Travoprost podawano raz na dobę. W badaniu tym nie zgłaszano żadnych poważnych, okulistycznych ani ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Travoprost. Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym, związanym ze stosowaniem produktu Travoprost było nadmierne zabarwienie tęczówki (29,5%) (patrz punkt 4.4). Przekrwienie oka, oceniane jako związane ze stosowaniem produktu Travoprost zgłaszano z częstością 10%, z czego u 2% pacjentów przekrwienie oka stanowiło działanie niepożądane będące powodem wycofania się z uczestnictwa w badaniu klinicznym.

Działania niepożądane wymienione poniżej oceniano jako zależne od stosowanego leczenia (monoterapii produktem Travoprost) i klasyfikowano według następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) lub bardzo rzadko (<10 000). W obrębie każdej grupy określającej częstość występowania, działania niepożądane wymieniono według malejącej ciężkości.

Klasyfikacja Układów i    Częstość występowania    Preferowany termin

Narządów

Zakażenia i zarażenia Pasożytnicze


Niezbyt często


Zaburzenia układu


immunologicznego

Zaburzenia układu nerwowego Często


Niezbyt często


Niezbyt często


Zaburzenia oka


Bardzo często


opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki

nadwrażliwość, alergia na lek, alergia sezonowa bóle głowy

zaburzenia smaku, zawroty głowy, zaburzenia, pola widzenia

przekrwienie gałki ocznej, nadmierne, zabarwienie tęczówki

Często

punkcikowe zapalenie rogówki, zapalenie, komory przedniej ból oka, światłowstręt, wydzielina z oka, uczucie dyskomfortu w oku, zmniejszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, nadmierny wzrost rzęs, przebarwienie, rzęs

Niezbyt często

nadżerki rogówki, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie rogówki, zapalenie oka, fotopsja, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, zapalenie

spojówek, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, wywinięcie powieki, zabarwienie komory przedniej, nadmierne rozszerzenie źrenic, zaćma, strupki na brzegach powiek, astenopia.

Zaburzenia serca

Niezbyt często

zaburzenia rytmu serca, kołatania serca, zwolnienie akcji serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększenie ciśnienia krwi, niedociśnienie, nadciśnienie

Zaburzenia układu

Niezbyt często

duszność, astma, choroba

oddechowego, klatki

dróg oddechowych,

piersiowej

ból gardła i krtani, kaszel,

i śródpiersia

chrypka, zatkanie nosa, podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

nawrót choroby wrzodowej żołądka, choroba przewodu pokarmowego, zaparcie

Zaburzenia skóry i tkanki

Często

nadmierne zabarwienie skóry

Podskórnej

(w okolicy oczu)

Niezbyt często

alergiczne zapalenie skóry, obrzęk wokół oczodołu, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, zmiany zabarwienia włosów, nieprawidłowy układ owłosienia, nadmierne owłosienie, utrata brwi lub rzęs

Zaburzenia

Niezbyt często

bóle mięśniowo-szkieletowe

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia ogólne i stany w Niezbyt często    osłabienie mięśni, złe

miejscu podania    samopoczucie

Działania niepożądane zidentyfikowane w trakcie zbierania doświadczeń postmarketingowych, a nie opisane wcześniej w badaniach klinicznych produktu Travoprost stosowanego w monoterapii, obejmowały:

Zaburzenia oka: obrzęk plamki (patrz także punkt 4.4), niedociśnienie w gałce ocznej.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bradykardia, tachykardia, zaostrzenie astmy, zawroty głowy, szumy w uszach, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA), nieprawidłowy wzrost włosów

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania. Nie wydaje się by przedawkowanie miejscowe było możliwe lub mogło wiązać się z działaniami toksycznymi. Miejscowo przedawkowany produkt Travoprost można wypłukać z oka(oczu) letnią wodą. W przypadku podejrzenia przyjęcia produktu drogą doustną leczenie powinno by objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne-leki przeciwjaskrowe i zwężające źrenicę-pochodne prostaglandyny

Kod ATC: S01E E04

Mechanizm działania

Trawoprost, analog prostaglandyny F , jest pełnym agonistą o dużej wybiórczości i

2a

powinowactwie do receptora prostaglandynowego FP; obniża on ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez beleczkowanie kąta przesączania i przez drogi naczyniówkowo-twardówkowe. U człowieka, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się po około 2 godzinach od zakroplenia, a najsilniejsze działanie występuje po 12 godzinach. Znaczne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego może utrzymywać się przez ponad 24 godziny po zastosowaniu pojedynczej dawki.

Dane o skojarzonym podawaniu Trawoprost zgromadzone w badaniach klinicznych dane na temat stosowania produktu Travoprost jako leku dodanego do terapii 0,5% roztworem tymololu oraz ograniczone dane na temat jego stosowania z 0,2% roztworem brimonidyny, wykazały działanie addycyjne produktu Travoprost z tymi lekami przeciwjaskrowymi. Nie są dostępne dane kliniczne na temat stosowania produktu Travoprost z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Wtórne dzi ałania farmakologiczne

Trawoprost znacząco zwiększał przepływ krwi w tarczy nerwu wzrokowego u królików po 7 dniach podawania miejscowego do oka (1,4 mikrograma, jeden raz na dobę).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Trawoprost jest estrowym prolekiem. Jest on wchłaniany przez rogówkę, w której ester izopropylowy ulega hydrolizie do czynnego wolnego kwasu. W badaniach na królikach wykazano, że stężenia maksymalne 20 ng/g wolnego kwasu w cieczy wodnistej występowały po upływie jednej do dwóch godzin po miejscowym podaniu produktu Travoprost. Stężenia w cieczy wodnistej zmniejszały się przy okresie półtrwania wynoszącym około 1,5 godziny.

Dy strybucja

Po miejscowym podaniu do oka produktu Travoprost zdrowym ochotnikom wykazano małą ekspozycję układową na czynny wolny kwas. Maksymalne stężenia wolnego kwasu w osoczu, wynoszące 25 pg/ml lub mniej, występowały między 10. a 30. minutą od podania leku. Następnie przed upływem 1 godziny od podania, stężenia w osoczu szybko obniżały się poniżej granicy oznaczalności ilościowej 10 pg/ml. Ze względu na małe stężenia w osoczu oraz szybką eliminację po podaniu miejscowym, nie można było określi okresu półtrwania w fazie eliminacji czynnego wolnego kwasu u człowieka.

Biotransform acj a

Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu jak i czynnego wolnego kwasu.

Układowe szlaki metaboliczne trawoprostu są takie same jak szlaki metaboliczne endogennej

prostaglandyny F , charakteryzujące się redukcją wiązania podwójnego w położeniu 13-14,

2a

utlenianiem grupy 15-hydroksylowej i ß-oksydacyjnym stopniowym skracaniem górnego łańcucha bocznego.

Eliminacj a

Trawoprost w postaci wolnego kwasu i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Produkt Travoprost badano u pacjentów z lekkim do ciężkiego zaburzeniem czynności wątroby oraz u pacjentów z lekkim do ciężkiego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny zmniejszony nawet do 14 ml/min). Nie ma potrzeby wprowadzania zmian dawkowania produktu u tych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksycznego wpływu na narząd wzroku u małp wykazano, że podawanie trawoprostu w dawce 0,45 mikrograma dwa razy na dobę powodowało powiększenie szpary powiekowej. U małp miejscowe podanie trawoprostu w stężeniach do 0,012% do prawego oka dwa razy na dobę przez jeden rok nie spowodowało toksyczności układowej.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję prowadzono na szczurach, myszach i królikach, z zastosowaniem układowej drogi podawania. Obserwowane zmiany wiązały się z agonistycznym oddziaływaniem na receptor FP macicy i objawiały się wczesną śmiertelnością płodów, poimplantacyjną utratą płodów, działaniami uszkadzającymi płód. Podawanie układowe trawoprostu w okresie organogenezy ciężarnym samicom szczurów w dawkach ponad 200 razy większych od dawek klinicznych, powodowało zwiększenie częstości występowania wad wrodzonych. U ciężarnych samic szczurów otrzymujących 3H-trawoprost, niewielki poziom radioaktywności oznaczano w płynie owodniowym i w tkankach płodu. Badania wpływu na reprodukcję i rozwój wykazały silny wpływ trawoprostu na utratę płodów, którą obserwowano z dużą częstością u szczurów i myszy (odpowiednio przy stężeniach w osoczu 180 pg/ml i 30 pg/ ml) przy ekspozycji od 1,2 do 6 razy większej od narażenia klinicznego (do 25 pg/ml).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek (roztwór 50%)

Makrogologlicerolu hydroksystearynian 40

Trometamol

Disodu edetynian

Kwas borowy

Mannitol

Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

Specjalne badania interakcji in vitro prowadzono z produktem Travoprost i produktami leczniczymi zawierającymi tiomersal. Nie zaobserwowano powstawania osadu.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Produkt należy wyrzuci

po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać butelkę w saszetce w celu ochrony przed wilgocią.

Po pierwszym otwarciu produkt nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartoś opakowania

Butelka 5 ml z PP z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym umieszczona w saszetce z folii PET/Aluminium/PE).

Każda butelka zawiera 2.5 ml kropli do oczu.

Pudełka tekturowe zawierające 1 lub 3 butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności przy usuwaniu

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharmathen S.A. Dervenakion 6 Pallini Attiki, 153 51 Grecja

8.    NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU

9.    DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Travoprost Pharmathen