+ iMeds.pl

Travoprost teva 40 mcg/mlUlotka Travoprost teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Travoprost Teva, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Travoprostum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Travoprost Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travoprost Teva

3.    Jak stosować lek Travoprost Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Travoprost Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Travoprost Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Travoprost Teva zawiera trawoprost i jest jednym z grupy leków zwanych pochodnymi prostaglandyn. Jego działanie opiera się na zmniejszeniu ciśnienia w oku. Lek może być stosowany jako jedyny lek lub łącznie z innymi kroplami do oczu, np. lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, które również zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka.

Travoprost Teva krople do oczu są stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia w oku. Podwyższone ciśnienie w oku może prowadzić do choroby nazywanej jaskrą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travoprost Teva Kiedy nie stosować leku Travoprost Teva

   jeśli pacjent ma uczulenie na trawoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeżeli pacjent ma mniej niż 18 lat. Leku Travoprost Teva nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Jeżeli dotyczy to pacjenta, należy zapytać lekarza o radę.

•    Travoprost Teva może zwiększać długość, grubość, zabarwienie i (lub) liczbę rzęs, oraz wywoływać nadmierny wzrost rzęs na powiekach.

•    Travoprost Teva może zmieniać kolor tęczówki (zabarwionej części oka). Zmiana może być trwała.

•    Travoprost Teva może rzadko wywoływać duszności, świszczący oddech lub nasilenie objawów astmy. W przypadku stwierdzenia zmian w oddychaniu podczas stosowania trawoprostu, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

•    Trawoprost może wchłaniać się przez skórę. Jeżeli jakakolwiek ilość leku wejdzie w kontakt ze skórą, należy zmyć ją bieżącą wodą. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet w ciąży lub mogących zajść w ciążę.

Lek Travoprost Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety będące w ciąży nie mogą stosować leku Travoprost Teva. Jeżeli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza. Jeśli mogłaby zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Travoprost Teva, musi stosować antykoncepcję.

Nie wolno stosować leku Travoprost Teva w okresie karmienia piersią, trawoprost może przenikać do mleka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Travoprost Teva widzenie może być przez pewien czas niewyraźne. Do czasu ustąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

   Jeżeli używane są miękkie soczewki kontaktowe. Nie należy stosować kropli, kiedy soczewki są założone. Po użyciu kropli należy odczekać 15 minut przed ponownym włożeniem soczewek. Travoprost Teva zawiera środek konserwujący (benzalkoniowy chlorek), który może spowodować przebarwienie miękkich soczewek.

Ten lek zawiera chlorek benzalkoniowy. Pacjenci nietolerujący chlorku benzalkoniowego mogą stosować inne krople do oczu z trawoprostem, zawierające inne środki konserwujące. Chlorek benzalkoniowy może powodować niewielkie pęknięcia na powierzchni oka.

3. Jak stosować lek Travoprost Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

1 kropla do chorego oka lub oczu, jeden raz na dobę - wieczorem.

Travoprost Teva można stosować do obu oczu wyłącznie po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Travoprost Teva przeznaczony jest wyłącznie do zakrapiania do oczu.

Ryc. 1    Ryc. 2    Ryc. 3    Ryc. 4


•    Bezpośrednio przed pierwszym użyciem buteleczki należy rozerwać torebkę ochronną, wyjąć buteleczkę (rysunek 1) i zapisać datę otwarcia w miejscu do tego przeznaczonym na etykiecie.

•    Umyć ręce.

•    Odkręcić zakrętkę.

•    Uchwycić buteleczkę wylotem do dołu, trzymając ją między kciukiem i palcami.

•    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi tak, by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”. Do tej „kieszonki” powinna trafić kropla (rysunek 2).

•    Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.

   Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni, gdyż może to doprowadzić do zakażenia kropli.

•    Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Travoprost Teva, lekko ścisnąć buteleczkę (rysunek 3).

•    Po zakropieniu leku, ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (rysunek 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

•    W przypadku stosowania kropli do obu oczu, należy powtórzyć te czynności w stosunku do drugiego oka.

•    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić dokładnie buteleczkę.

   Należy korzystać na bieżąco tylko z jednej buteleczki. Nie otwierać torebki wcześniej niż pojawi się potrzeba użycia buteleczki.

Jeżeli kropla nie trafi do oka, należy powtórzyć próbę zakroplenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Travoprost Teva: trzeba wypłukać go z oka ciepłą wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

Pominięcia zastosowania leku Travoprost Teva: należy zastosować następną dawkę w planowanym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dawka nie powinna być większa od jednej kropli do chorego oka (oczu) jeden raz na dobę.

Przerwanie przyjmowania leku Travoprost Teva:

W przypadku zaprzestania stosowania leku Travoprost Teva bez uzgodnienia tego z lekarzem, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej nie będzie kontrolowane, co może doprowadzić do utraty wzroku.

W przypadku stosowania miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci muszą być poinformowani, aby zdejmować miękkie soczewki kontaktowe przed zakropleniem trawoprostu, a po zakropleniu leku odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem.

W przypadku stosowania innych kropli do oczu należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem leku Travoprost Teva, a zastosowaniem innych kropli.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, o ile działania niepożądane nie są poważne. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Bez uzgodnienia z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku Travoprost Teva.

Bardzo częste działania niepożądane

(dotyczą więcej niż 1 użytkownika na 10)

Działania ze strony oka: zaczerwienienie oka, zmiany w kolorze tęczówki (zabarwiona część oka).

Częste działania niepożądane

(dotyczą 1 do 10 użytkowników na 100)

Działania ze strony oka: stan zapalny wewnątrz oka, ból lub obrzęk oka, podrażnienie oka, wydzielina z oka, wrażliwość na światło, niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone wytwarzanie łez, nieprawidłowe lub osłabione czucie w oku, podrażnienie, świąd, zaczerwienienie, ból, obrzęk lub grudki na powiece, przebarwienia rzęs, zwiększony lub osłabiony wzrost rzęs lub ich gęstość.

Działania ogólne: bóle głowy, ciemnienie skóry wokół oczu.

Niezbyt częste działania niepożądane

(dotyczą 1 do 10 użytkowników na 1000)

Działania ze strony oka: zapalenie lub zakażenie spojówek lub rogówki, widzenie z aureolą, choroba rogówki, alergia, zmęczone oczy, zwiększenie wielkości źrenicy.

Działania ogólne: astma, duszność, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi, nieregularne, przyspieszone lub zwolnione bicie serca, zawroty głowy, zakażenie wirusowe, kaszel, uogólnione osłabienie, nasilone objawy alergiczne, podrażnienie gardła, zatkanie nosa, zmiany głosu, dyskomfort żołądkowo-jelitowy lub wrzód trawienny, suchość w jamie ustnej, zaparcie, zaczerwienienie lub świąd skóry, ból barku, nieprzyjemny smak w ustach.

Inne opisywane działania niepożądane obejmują:

Działania ze strony oka: stan zapalny tylnej części oka, zapadnięte oczy.

Działania ogólne: zaostrzenie astmy, dzwonienie w uszach, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Travoprost Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po „EXP:” lub „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać butelkę w saszetce w celu ochrony przed wilgocią.

Po pierwszym otwarciu, brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku, jeżeli pacjent zauważy, że zamknięcie zabezpieczające przed otwarciem zostało uszkodzone.

Aby zapobiec zakażeniom butelkę należy wyrzucić po upływie czterech tygodni od jej pierwszego otwarcia i rozpocząć używanie nowej. Datę otwarcia butelki należy zapisać w odpowiednim miejscu na etykiecie każdej butelki i na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Travoprost Teva

Substancją czynną leku jest trawoprost w dawce 40 mikrogramów/ml.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek (roztwór 50%), makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, trometamol, disodu edetynian, kwas borowy, mannitol, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Travoprost Teva i co zawiera opakowanie

Travoprost Teva jest płynem (przejrzysty, bezbarwny roztwór) w tekturowym pudełku zawierającym butelkę z PP o pojemności 5 ml z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym lub w opakowaniu zawierającym jedną, trzy lub sześć butelek o pojemności 5 ml. Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu. Każda butelka zapakowana jest w saszetkę z folii PET/Aluminium.PE. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Balkanpharma-Razgrad AD 68 Aprilsko vastaine Blvd.

Razgrad 7200 Bułgaria

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Travoprost Teva

Charakterystyka Travoprost teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Trayoprost Teva, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu.

1 kropla zawiera około 1,2 mikrogramów trawoprostu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każdy ml roztworu zawiera benzalkoniowy chlorek 0,15 mg, makrogologlicerolu hydroksystearynian

5,0 mg (patrz punkt 4.4)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór jest przejrzystym, bezbarwnym płynem o pH 5,5-7,0; osmolalność 280 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka to jedna kropla produktu leczniczego Travoprost Teva, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór, zakrapiana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu).

Optymalne działanie lecznicze uzyskuje się, podając dawkę produktu leczniczego wieczorem.

Po podaniu leku zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki. Takie postępowanie może zmniejszyć układowe wchłanianie produktów leczniczych podawanych do oka i ograniczyć przez to ich ogólne działania niepożądane.

Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden miejscowo działający produkt leczniczy do oczu, to każdy z produktów leczniczych należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy (patrz punkt 4.5).

W przypadku pominięcia dawki, należy kontynuować leczenie, podając następną dawkę o planowanym czasie. Nie należy stosować dawki większej niż jedna kropla do chorego oka (oczu) jeden raz na dobę.

W przypadku zamiany innego leku przeciwjaskrowego na trawoprost, należy przerwać podawanie innego leku i rozpocząć podawanie trawoprostu następnego dnia.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności trawoprostu u osób w wieku poniżej 18 lat, wobec czego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów do czasu uzyskania dalszych danych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek

Badania dotyczące stosowania trawoprostu prowadzono u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu łagodnym do ciężkiego i u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu łagodnym do ciężkiego (klirens kreatyniny nawet 14 ml/min). Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u tych pacjentów.

Sposób podawania do oka

Pacjent powinien zdjąć z buteleczki torebkę ochronną bezpośrednio przed pierwszym użyciem. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność, by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na trawoprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Trawoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym pacjent musi być poinformowany o możliwości trwałej zmiany koloru oka. Jednostronne leczenie może spowodować trwałą różnobarwność oczu. Obecnie nie jest znany odległy wpływ na melanocyty ani jego następstwa. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i mogą być niezauważalne w ciągu miesięcy i lat. Zmiany zabarwienia oczu obserwowano głównie u pacjentów o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, jednak obserwowano je także u pacjentów z oczami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale także cała tęczówka lub jej fragmenty mogą stać się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce.

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną u 0,4% pacjentów opisywano przyciemnienie skóry wokół gałek ocznych i (lub) na powiekach, występujące w związku ze stosowaniem trawoprostu

Trawoprost może powodować stopniowe zmiany rzęs leczonego oka lub oczu. Zmiany te, obserwowane u około połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, obejmują: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm powstawania zmian dotyczących rzęs oraz ich odległe następstwa są obecnie nieznane.

W badaniach prowadzonych na małpach wykazano, że trawoprost powodował niewielkie powiększenie szpary powiekowej. Działania takiego nie obserwowano jednak w trakcie badań klinicznych i uważa się je za specyficzne gatunkowo.

Brak jest doświadczeń ze stosowaniem trawoprostu u chorych ze stanem zapalnym oczu, jak również w przypadkach jaskry neowaskularnej, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, jaskry z wąskim kątem przesączania lub jaskry wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenia zebrano u pacjentów ze schorzeniami oczu na tle chorób tarczycy, chorych na jaskrę otwartego kąta przesączania z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej lub w jaskrze w przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania trawoprostu u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torebki soczewki lub z soczewką przedniokomorową, a także u chorych ze znanymi czynnikami ryzyka powstania torbielowatego obrzęku plamki.

Należy unikać kontaktu trawoprostu ze skórą, ponieważ u królików wykazano przezskórne wchłanianie trawoprostu.

Opisywano przypadki wywoływania przez chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący powszechnie stosowany w preparatach okulistycznych, punktowatych i (lub) toksycznych, wrzodziejących uszkodzeń rogówki. Ponieważ Travoprost Teva zawiera chlorek benzalkoniowy, wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy regularnie lub długotrwale stosują ten produkt leczniczy.

Pacjenci, którzy nie tolerują chlorku benzalkoniowego, mogą stosować trawoprost w postaci kropli do oczu, zawierający inny środek konserwujący.

U pacjentów ze znanymi skłonnościami do powstawania zapaleń tęczówki lub błony naczyniowej oka trawoprost może być stosowany tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są materiałami czynnymi biologicznie, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w ciąży lub zamierzające zajść w ciążę powinny przestrzegać odpowiednich środków ostrożności, aby unikać bezpośredniej ekspozycji na zawartość butelki. W przypadku mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmyć narażone miejsce.

Travoprost Teva zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie i wiadomo, że może przebarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Travoprost Teva zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian pozyskiwany z polioksyetylenowanego uwodornionego oleju rycynowego, który może powodować reakcje skórne.

Pacjenci muszą być poinformowani, aby zdejmować miękkie soczewki kontaktowe przed zakropleniem trawoprostu, a po zakropleniu produktu leczniczego odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Trawoprost wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodu/noworodka. Trawoprostu nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trawoprost stosowany w postaci kropli do oczu przenika do mleka kobiecego. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że trawoprost i jego metabolity przenikają do mleka. Nie zaleca się stosowania trawoprostu przez matki karmiące piersią.

Stosowanie u kobiet w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Trawoprostu nie wolno stosować u kobiet, które mogą zajść w ciążę, chyba że stosują one odpowiednie metody antykoncepcji (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podobnie jak po innych kroplach do oczu, chwilowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zakropleniu produktu leczniczego wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługiwania maszyny musi zaczekać do momentu powrotu ostrości widzenia.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych obejmujących ponad 4400 pacjentów, trawoprost, krople do oczu (chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący) podawano jeden raz na dobę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 0,5% roztworem tymololu. W żadnym z badań klinicznych nie zgłaszano żadnych poważnych, okulistycznych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych zależnych od produktu leczniczego. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z monoterapią trawoprostem, krople do oczu (chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący) było przekrwienie oka (22,0%), obejmujące gałkę oczną, spojówkę lub twardówkę. Przekrwienie oka było łagodne u 83,6 % pacjentów. Niemal wszyscy pacjenci (98%), u których występowało przekrwienie oka, nie przerwali leczenia z powodu tego działania niepożądanego. W badaniach klinicznych III fazy trwających 6 do 12 miesięcy przekrwienie zmniejszało się w miarę upływu czasu.

W długoterminowym porejestracyjnym badaniu klinicznym trwającym 5 lat z udziałem 502 pacjentów, trawoprost był podawany raz na dobę. Nie odnotowano poważnych, okulistycznych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z trawoprostem w badaniu klinicznym. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem trawoprostem było przebarwienie tęczówki (29,5%) (patrz punkt 4.4). Przekrwienie oka związane ze stosowaniem trawoprostu odnotowano z częstością 10,0%, z czego 2% pacjentów zgłaszających przekrwienie oka przerwało udział w badaniu w związku z tym działaniem niepożądanym.

Działania niepożądane wymienione poniżej oceniano jako zależne od stosowanego leczenia trawoprostem (chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący) w monoterapii, krople do oczu i klasyfikowano według następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) lub bardzo rzadko (<1/10 000). W obrębie każdej grupy określającej częstość występowania, działania niepożądane wymieniono według malejącej ciężkości.

Krople do oczu zawierające trawoprost (chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Preferowany termin

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość, nadwrażliwość na lek, alergia sezonowa

Zaburzenia układu nerwowego

Często

bóle głowy

Niezbyt często

zaburzenia smaku, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia

Zaburzenia oka

Bardzo często

przekrwienie spojówek, przekrwienie gałki ocznej

Często

punkcikowe zapalenie rogówki, nacieki komórkowe w komorze przedniej, ból oka, światłowstręt, wydzielina z oka, uczucie dyskomfortu w oku, zmniejszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, nadmierny wzrost rzęs, przebarwienie rzęs.

Niezbyt często

nadżerki rogówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, zapalenie rogówki, zapalenie oka, fotopsja, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, widzenie z aureolą (halo), zapalenie spojówek, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów Meiboma, wywinięcie powieki, pigmentacja komory przedniej, rozszerzenie źrenic, zaćma, strupki na brzegach powiek, astenopia

Zaburzenia serca

Niezbyt często

zaburzenia rytmu serca, kołatania serca, zwolnienie akcji serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niezbyt często

zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększenie ciśnienia krwi, niedociśnienie, nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, astma, choroba dróg oddechowych, ból gardła i krtani, kaszel, chrypka, zatkanie nosa, podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

nawrót choroby wrzodowej żołądka, choroba przewodu pokarmowego, zaparcie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

nadmierne zabarwienie skóry (w okolicy oczu)

Niezbyt często

alergiczne zapalenie skóry, obrzęk wokół oczodołu, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany zabarwienia włosów, nieprawidłowy układ owłosienia, nadmierne owłosienie, wypadanie rzęs

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

ból mięśniowo-szkieletowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

osłabienie, złe samopoczucie

Działania niepożądane zidentyfikowane w trakcie zbierania doświadczeń po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek, a nie opisane wcześniej w badaniach klinicznych nad trawoprostem, krople do oczu, stosowanym w monoterapii obejmowały:

Zaburzenia oka: obrzęk plamki żółtej (patrz także punkt 4.4), zapadnięte oczy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bradykardia, tachykardia, zaostrzenie astmy, zawroty głowy, szumy w uszach, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA), nieprawidłowy wzrost włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania. Nie wydaje się, by przedawkowanie miejscowe było możliwe lub mogło wiązać się z działaniami toksycznymi. Miejscowo przedawkowany produkt leczniczy Travoprost Teva można wypłukać z oka letnią wodą. W przypadku podejrzenia przyjęcia produktu leczniczego drogą doustną leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne - leki przeciwjaskrowe i zwężające źrenicę -pochodne prostaglandyny, kod ATC: S01E E04

Mechanizm działania

Trawoprost, analog prostaglandyny F2a, jest pełnym agonistą o dużej wybiórczości i powinowactwie do receptora prostaglandynowego FP; obniża on ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez beleczkowanie kąta przesączania i przez drogi naczyniówkowo-twardówkowe. U człowieka, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się po około 2 godzinach od zakropienia, a najsilniejsze działanie występuje po 12 godzinach. Znaczne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego może utrzymywać się przez ponad 24 godziny po zastosowaniu pojedynczej dawki.

W badaniach klinicznych, u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym, leczonych trawoprostem, krople do oczu, który podawano raz na dobę wieczorem wykazano zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego o 8 do 9 mm Hg (około 33%), przy wartości 24 do 26 mm Hg wyjściowo. Dane o skojarzonym podawaniu trawoprostu z tymololem 0,5% i ograniczone dane o skojarzeniu z brimonidyną 0,2% zebrano podczas badań klinicznych, które wykazały działanie addycyjne trawoprostu z tymi produktami leczniczymi na jaskrę. Brak danych klinicznych na temat stosowania z innymi wspomagającymi ocznymi lekami hipotensyjnymi.

Wtórne działania farmakologiczne

Trawoprost znacząco zwiększał przepływ krwi w tarczy nerwu wzrokowego u królików po 7 dniach podawania miejscowego do oka (1,4 mikrograma, jeden raz na dobę).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Trawoprost jest estrowym prolekiem. Jest on wchłaniany przez rogówkę, w której ester izopropylowy ulega hydrolizie do czynnego wolnego kwasu. W badaniach na królikach wykazano, że stężenia maksymalne 20 ng/g wolnego kwasu w cieczy wodnistej występowały po upływie jednej do dwóch godzin po miejscowym podaniu trawoprostu. Stężenia w cieczy wodnistej zmniejszały się przy okresie półtrwania wynoszącym około 1,5 godziny.

Dystrybucja

Po miejscowym podaniu trawoprostu do oka zdrowym ochotnikom wykazano małą ekspozycję układową na czynny wolny kwas. Maksymalne stężenia wolnego kwasu w osoczu, wynoszące 25 pg/ml lub mniej, występowały od 10 do 30 minut od podania leku. Następnie przed upływem 1 godziny od podania, stężenia w osoczu szybko obniżały się poniżej granicy oznaczalności ilościowej 10 pg/ml. Ze względu na małe stężenia w osoczu oraz szybką eliminację po podaniu miejscowym, nie można było określić okresu półtrwania w fazie eliminacji czynnego wolnego kwasu u człowieka.

Metabolizm

Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu, jak i czynnego wolnego kwasu. Układowe szlaki metaboliczne trawoprostu są takie same, jak szlaki metaboliczne endogennej prostaglandyny F2, charakteryzujące się redukcją wiązania podwójnego w położeniu 13-14, utlenianiem grupy 15-hydroksylowej i oksydacyjnym stopniowym skracaniem górnego łańcucha bocznego.

Eliminacja.

Trawoprost w postaci wolnego kwasu i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Trawoprost badano u pacjentów z łagodnym do ciężkiego zaburzeniem czynności wątroby oraz u pacjentów z łagodnym do ciężkiego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny zmniejszony nawet do 14 ml/min). Nie ma potrzeby wprowadzania zmian dawkowania u tych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksycznego wpływu na narząd wzroku u małp wykazano, że podawanie trawoprostu w dawce 0,45 mikrograma dwa razy na dobę powodowało powiększenie szpary powiekowej. U małp miejscowe podanie trawoprostu w stężeniach do 0,012% do prawego oka dwa razy na dobę przez jeden rok nie spowodowało toksyczności układowej.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję prowadzono na szczurach, myszach i królikach, z zastosowaniem układowej drogi podawania. Obserwowane zmiany wiązały się z agonistycznym oddziaływaniem na receptor FP macicy i objawiały się wczesną śmiertelnością zarodków, poimplantacyjną utratą zarodków, działaniami uszkadzającymi płód. Podawanie układowe trawoprostu w okresie organogenezy ciężarnym samicom szczurów w dawkach ponad 200 razy większych od dawek klinicznych, powodowało zwiększenie częstości występowania wad wrodzonych. U ciężarnych samic szczurów otrzymujących 3H-trawoprost, niewielki poziom radioaktywności oznaczano w płynie owodniowym i w tkankach płodu. Badania wpływu na reprodukcję i rozwój wykazały silny wpływ trawoprostu na utratę płodów, którą obserwowano z dużą częstością u szczurów i myszy (odpowiednio przy stężeniach w osoczu 180 pg/ml i 30 pg/ml) przy ekspozycji od 1,2 do 6 razy większej od narażenia klinicznego (do 25 pg/ml).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek (roztwór 50%)

Makrogologlicerolu hydroksystearynian 40

Trometamol

Disodu edetynian

Kwas borowy

Mannitol

Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

Specjalne badania interakcji in vitro prowadzono z produktem leczniczym Travoprost Teva i produktami leczniczymi zawierającymi tiomersal. Nie zaobserwowano powstawania osadu.

6.3    Okres ważności

2 lata

Produkt leczniczy należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywanie przed pierwszym użyciem: przechowywać butelkę w saszetce w celu ochrony przed wilgocią.

Po pierwszym otwarciu: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PP o pojemności 5 ml z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym w saszetce z folii PET/Aluminium/PE. Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu. Tekturowe pudełka zawierają 1, 3 lub 6 butelek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Travoprost Teva