+ iMeds.pl

Travoprost zentiva 40 mcg/mlUlotka Travoprost zentiva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Travoprost Zentiva, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Travoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Travoprost Zentiva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travoprost Zentiva

3.    Jak stosować lek Travoprost Zentiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Travoprost Zentiva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Travoprost Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Travoprost Zentiva zawiera trawoprost, lek z grupy nazywanej analogami prostaglandyn. Działa on poprzez zmniejszenie ciśnienia w oku. Travoprost Zentiva może być stosowany jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi kroplami do oczu, np. lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, które również zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka.

Travoprost Zentiva jest stosowany w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia wewnątrz oka u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 miesięcy. Ciśnienie to może prowadzić do choroby zwanej jaskrą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travoprost Zentiva Kiedy nie stosować leku Travoprost Zentiva

•    jeśli pacjent ma uczulenie na trawoprost lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Lek Travoprost Zentiva może zwiększać długość, grubość, zabarwienie i (lub) liczbę rzęs. Obserwowano również zmiany w obrębie powiek, w tym nadmierny wzrost włosów oraz zmiany tkanek wokół oka.

   Lek Travoprost Zentiva może zmieniać kolor tęczówki (zabarwionej części oka). Zmiana ta może być trwała. Możliwa jest również zmiana koloru skóry wokół oka.

•    Jeśli pacjent przeszedł operację usunięcia zaćmy, powinien zwrócić się do lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Travoprost Zentiva.

•    Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowało w przeszłości zapalenie oka (zapalenie tęczówki oraz zapalenie błony naczyniowej oka), należy zwrócić się do lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Travoprost Zentiva.

   Lek Travoprost Zentiva może rzadko powodować duszności czy świszczący oddech lub nasilić objawy astmy. Jeśli pacjent jest zaniepokojony zmianami w sposobie oddychania podczas stosowania leku, powinien zwrócić się do lekarza tak szybko, jak to możliwe.

•    Trawoprost może wchłaniać się przez skórę. Jeśli jakakolwiek ilość leku wejdzie w kontakt ze skórą, lek należy natychmiast zmyć. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet będących w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę.

•    Jeżeli pacjent używa miękkich soczewek kontaktowych - nie stosować leku przy założonych soczewkach. Po zakropleniu leku odczekać 15 minut z ponownym założeniem soczewek.

Dzieci i młodzież

Lek Travoprost Zentiva może być stosowany u dzieci w wieku od 2 miesięcy do poniżej 18 lat w takich samych dawkach, jak u dorosłych. Stosowanie leku Travoprost Zentiva u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy nie jest zalecane.

Travoprost Zentiva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Nie stosować leku Travoprost Zentiva jeśli pacjentka jest w ciąży. Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży, powinna niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Jeśli pacjentka może zajść w ciążę, konieczne jest stosowanie odpowiednich metod zapobiegania ciąży w trakcie stosowania tego leku.

Nie stosować leku Travoprost Zentiva jeśli pacjentka karmi piersią. Lek ten może przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Travoprost Zentiva widzenie może być przez pewien czas niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn, do czasu ustąpienia tych objawów.

Travoprost Zentiva zawiera chlorek benzalkoniowy

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe. Nie należy stosować kropli przy założonych soczewkach. Po użyciu kropli należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek. Ten lek zawiera środek konserwujący (chlorek benzalkoniowy), który może zmienić barwę miękkich soczewek kontaktowych.

Ten środek konserwujący może również spowodować podrażnienie oka lub zaburzenia powierzchni oka.

Travoprost Zentiva zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40

Ten lek zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, który może powodować reakcje skórne.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub lekarza leczącego dziecko. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lekarza leczącego dziecko lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Jedna kropla do chorego oka lub oczu, raz na dobę - wieczorem.

Travoprost Zentiva stosować do obu oczu jedynie, jeśli tak zalecił lekarz. Ten lek należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz lub lekarz leczący dziecko.

Travoprost Zentiva stosować jedynie do zakroplenia do oka (oczu) swojego bądź swojego dziecka.

1

•    Bezpośrednio przed pierwszym użyciem butelki rozerwać saszetkę ochronną (rysunek 1). Wyjąć butelkę i wpisać datę otwarcia

w przeznaczonym na to miejscu etykiety.

•    Wziąć butelkę z lekiem i lusterko.

•    Umyć ręce.

•    Odkręcić zakrętkę.

2

•    Przytrzymać butelkę pomiędzy kciukiem a resztą palców, kierując ją w dół.

•    Delikatnie odchylić swoją głowę lub głowę dziecka. Czystym palcem odciągnąć w dół powiekę, aż pomiędzy powieką a gałką oczną utworzy się „kieszonka”. Do niej ma wpaść kropla (rysunek 2).

•    Zbliżyć do oka końcówkę butelki. Jeśli jest to pomocne, posłużyć się lusterkiem.

3

   Nie dotykać zakraplaczem do oka lub powieki, okolic oka lub innych powierzchni. Może to doprowadzić do zakażenia kropli.

•    Delikatnie ścisnąć butelkę, aby jednorazowo uwolnić jedną kroplę (rysunek 3).

•    Po użyciu leku, ucisnąć palcem kącik oka w kierunku nosa (rysunek 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do organizmu.

Es

4

•    W przypadku stosowania kropli do obu oczu, powtórzyć te same czynności w stosunku do drugiego oka.

•    Bezpośrednio po użyciu dokładnie zakręcić butelkę.

•    W danym czasie używać wyłącznie jednej butelki. Nie otwierać saszetki, dopóki nie trzeba użyć butelki.

•    W celu zapobiegania infekcjom po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia należy wyrzucić butelkę i użyć nowej.

Jeśli kropla nie trafi do oka, należy powtórzyć próbę zakroplenia.

W przypadku stosowania przez pacjenta lub jego dziecko innych leków podawanych do

oka, takich jak krople do oczu lub maść do oczu, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między zakropleniem leku Travoprost Zentiva, a zastosowaniem innych leków podawanych do oka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Travoprost Zentiva przez pacjenta lub jego dziecko

Należy wypłukać ciepłą wodą cały lek z oka. Nie dokraplać więcej kropli, do czasu nadejścia pory podania kolejnej, stałej dawki.

Pominięcie zastosowania leku Travoprost Zentiva

Kontynuować leczenie podając następną dawkę, w planowanym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nigdy nie należy stosować dawki większej od jednej kropli do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku Travoprost Zentiva

Nie należy przerywać stosowania tego leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub lekarzem leczącym dziecko, ponieważ ciśnienie wewnątrz gałki ocznej pacjenta dorosłego lub dziecka nie będzie kontrolowane, co mogłoby prowadzić do utraty wzroku.

W razie j akichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, lekarza leczącego dziecko lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, pod warunkiem że działania niepożądane nie są ciężkie. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Travoprost Zentiva bez konsultacji z lekarzem.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w okresie stosowania leku Travoprost Zentiva:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

•    zaczerwienienie oka,

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Działania dotyczące oka:

•    zmiany koloru tęczówki (barwna część oka)

•    ból oka

•    uczucie dyskomfortu w oku

•    suchość oka

•    świąd oka

•    podrażnienie oka

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Działania dotyczące oka:

•    zaburzenia rogówki

•    zapalenie oka

•    zapalenie tęczówki

•    stan zapalny wewnątrz oka

•    zapalenie powierzchni oka z lub bez uszkodzenia powierzchni oka

•    wrażliwość na światło

•    wydzielina z oka

•    zapalenie powiek

•    zaczerwienienie powiek, obrzęk wokół oka

•    swędzenie powiek, ograniczone widzenie

•    niewyraźne widzenie, zwiększone wytwarzanie łez

•    zakażenie lub zapalenie spojówki (cienka błony, która pokrywa wewnętrzną powierzchnię powieki oraz białą część gałki ocznej)

•    nieprawidłowe wywinięcie dolnej powieki

•    zmętnienie oka

•    strupki na brzegach powiek, nadmierny wzrost rzęs

•    przebarwienie rzęs

•    zmęczenie oczu

Działania ogólne:

•    nasilone objawy alergiczne

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    nieregularne bicie serca

•    pociemnienie skóry wokół oka lub oczu

•    astma

•    skrócenie oddechu

•    podrażnienie gardła

•    zatkany nos

•    pociemnienie skóry

•    zaburzenia struktury włosów

•    nadmierne owłosienie

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Działania dotyczące oka:

•    widzenie migoczącego światła

•    wypryski na powiekach

•    obrzęk oka

•    widzenie efektu „halo”

•    osłabione czucie w oku

•    zapalenie gruczołów powiekowych

•    zabarwienie wnętrza oka

•    rozszerzenie źrenicy

•    zmiana wyglądu rzęs

Działania ogólne:

•    zakażenie wirusowe oka

•    nieprzyjemny smak w ustach

•    nieregularne lub zwolnione bicie serca

•    podwyższone lub obniżone ciśnienie krwi

•    kaszel

•    zmiany głosu

•    dyskomfort żołądka i jelit lub owrzodzenie

•    zaparcie

•    suchość w ustach

•    zaczerwienienie lub świąd skóry

•    wysypka

•    zmiany zabarwienia włosów

•    wypadanie rzęs

•    ból mięśniowo - szkieletowy

•    uogólnione osłabienie

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Działania dotyczące oka:

•    stan zapalny tylnej części oka, zapadnięcie gałek ocznych

Działania ogólne:

•    depresja

•    lęk

•    uczucie nieprawidłowego ruchu

•    dzwonienie w uszach

•    ból w klatce piersiowej

•    zaostrzenie astmy

•    biegunka

•    ból brzucha

•    nudności

•    świąd

•    nieprawidłowy wzrost włosów

•    ból stawów

•    bolesne lub mimowolne oddawanie moczu

•    zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi u dzieci i młodzieży podczas stosowania trawoprostu były zaczerwienienie oka oraz nadmierny wzrost rzęs. Obydwa wymienione działania niepożądane obserwowano częściej u dzieci i młodzieży w porównaniu do dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce oraz pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że przed pierwszym otwarciem przez pacjenta zabezpieczenie gwarancyjne zostało przerwane lub uszkodzone.

Przed otwarciem, butelkę należy przechowywać w ochronnej saszetce w celu ochrony przed wilgocią.

Po pierwszym otwarciu lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

W celu zapobiegania zakażeniom, po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia należy wyrzucić butelkę i użyć nowej. Należy zapisać datę otwarcia butelki w odpowiednim miejscu na każdej etykiecie butelki oraz na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Travoprost Zentiva

•    Substancją czynną leku jest trawoprost. Każdy ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu.

•    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek (roztwór 50%), makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, trometamol, disodu edetynian, kwas borowy, mannitol, sodu wodorotlenek do wyrównania pH i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Travoprost Zentiva i co zawiera opakowanie

Lek Travoprost Zentiva jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem w tekturowych pudełkach zawierających 5 ml butelkę (butelki) z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, umieszczoną w saszetce z PET/Aluminium/PE. Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu.

Lek jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

Pudełko tekturowe zawierające 1 lub 3 butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

Wytwórca

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy,

102 37 Praga 10,

Republika Czeska

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki

Grecja

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad, 7200 Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00 - 203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

8

Travoprost Zentiva

Charakterystyka Travoprost zentiva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Travoprost Zentiva, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu.

Średnia zawartość substancji czynnej w przeliczeniu na kroplę: 0,97 - 1,4 pg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każdy ml roztworu zawiera 150 mikrogramów benzalkoniowego chlorku oraz 5 mg makrogologlicerolu hydroksystearynianu 40 (patrz punkt 4.4.).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, bezbarwny roztwór pH: 5,5-7,0

Osmolalność: 266-294 mOsm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania (patrz punkt 5.1).

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży w wieku od 2 miesięcy do poniżej 18 lat z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą dziecięcą (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku

Dawka dobowa produktu leczniczego Travoprost Zentiva to jedna kropla podawana do worka spojówkowego oka (oczu) objętego procesem chorobowym. Optymalny efekt uzyskuje się, gdy dawka podawana jest wieczorem.

Po podaniu zalecane jest uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki. Może to ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie produktów leczniczych podawanych do oka oraz zmniejszyć występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Jeśli stosowany jest więcej niż jeden produkt leczniczy, miejscowo do oczu, należy je podawać co najmniej w pięciominutowych odstępach czasu (patrz punkt 4.5).

W przypadku pominięcia dawki należy kontynuować leczenie, podając kolejną, zaplanowaną dawkę. Dawka dobowa nie powinna być większa niż jedna kropla podawana do oka (oczu) objętego procesem chorobowym.

W przypadku zastąpienia produktem leczniczym Travoprost Zentiva innego leku okulistycznego przeciw jaskrze należy przerwać stosowanie innego produktu leczniczego, a podawanie produktu leczniczego Travoprost Zentiva należy rozpocząć następnego dnia.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Trawoprost badano u pacjentów z łagodnymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z łagodnymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny na poziomie do 14 ml/min). Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Trawoprost może być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 2 miesięcy do poniżej 18 lat z zastosowaniem dawkowania jak u dorosłych. Jednak dane pochodzące od pacjentów w wieku od 2 miesięcy do poniżej 3 lat (9 pacjentów) są ograniczone (patrz punkt 5.1).

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trawoprostu u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy. Nie ma dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie do oka.

Pacjenci stosujący soczewki kontaktowe, patrz punkt 4.4.

Pacjent powinien usunąć saszetkę ochronną bezpośrednio przed pierwszym użyciem. W celu zapobiegania zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza oraz roztworu, należy zachować ostrożność i unikać dotykania końcówką kroplomierza powiek, przyległych okolic lub innych powierzchni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zmiana koloru oczu

Trawoprost może stopniowo zmienić kolor oczu, zwiększając liczbę melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany barwy oczu. Jednostronne leczenie może spowodować trwałą różnobarwność oczu. Długotrwały wpływ na melanocyty oraz jakiekolwiek jego następstwa obecnie nie są znane. Zmiana zabarwienia tęczówki zachodzi powoli i może pozostać niezauważalna w ciągu miesięcy lub lat. Zmianę w kolorze oczu dostrzegano głównie u pacjentów o mieszanym zabarwieniu tęczówek, np. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym; jednakże zaobserwowano ją również u pacjentów z brązową barwą oczu. Najczęściej brązowa pigmentacja wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie ku obwodowi dotkniętych chorobą oczu, ale możliwe jest również, aby cała tęczówka lub jej fragmenty stały się bardziej brązowawe. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego nasilenia zmiany zabarwienia tęczówki na brązowo.

Zmiany wokół gałek ocznych i na powiekach

W kontrolowanych badaniach klinicznych u 0,4% pacjentów odnotowano zaciemnienie skóry wokół gałek ocznych i (lub) na powiekach, występujące w związku ze stosowaniem trawoprostu.

W związku ze stosowaniem analogów prostaglandyn obserwowano zmiany wokół gałek ocznych i na powiekach, w tym pogłębienie bruzdy powiekowej.

Trawoprost może powodować stopniowe zmiany rzęs leczonego oka (lub oczu). W badaniach klinicznych zmiany te zaobserwowano u około połowy pacjentów i obejmowały one: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm powstawania zmian dotyczących rzęs oraz ich długoterminowe następstwa są obecnie nieznane.

W badaniach przeprowadzonych na małpach wykazano, iż trawoprost powoduje niewielkie powiększenie szpary międzypowiekowej. Działania takiego nie obserwowano podczas badań klinicznych i uważa się je za specyficzne gatunkowo.

Brak danych na temat stosowania trawoprostu w stanach zapalnych oka, takich jak: jaskra neowaskularna, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, jaskra z wąskim kątem przesączania, jaskra wrodzona. Istnieją ograniczone dane na temat stosowania w orbitopatii tarczycowej, w jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej lub przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji. Należy dlatego zachować ostrożność w okresie stosowania trawoprostu u pacjentów z czynnym stanem zapalnym wewnątrz oka.

Pacjenci z bezsoczewkowością

W okresie stosowania analogów prostaglandyny F2a zgłaszano przypadki obrzęku plamki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania trawoprostu u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z przerwaną torebką tylną soczewki lub soczewkami przedniokomorowymi; lub u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki.

Zapalenie tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka

Trawoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze znanymi skłonnościami do zapalenia tęczówki i (lub) zapalenia błony naczyniowej oka.

Kontakt ze skórą

Należy unikać kontaktu trawoprostu ze skórą, ponieważ w badaniach na królikach wykazano przezskórne wchłanianie trawoprostu.

Zgłaszano, iż chlorek benzalkoniowy, stosowany często, jako środek konserwujący w produktach okulistycznych, powoduje punktową keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ponieważ Travoprost Zentiva zawiera chlorek benzalkoniowy, przy częstym lub długotrwałym stosowaniu wymagana jest ścisła obserwacja pacjenta.

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn stanowią materiał aktywny biologicznie, który może się wchłaniać przez skórę. Kobiety w ciąży lub zamierzające zajść w ciążę powinny podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć bezpośredniego narażenia na zawartość butelki. W przypadku nieprzewidzianego kontaktu ze znaczną ilością zawartości butelki, należy natychmiast starannie oczyścić narażoną powierzchnię.

Soczewki kontaktowe

Należy poinformować pacjentów o konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych przed aplikacją produktu Travoprost Zentiva, a po jego zakropleniu o konieczności odczekania 15 minut przed ponownym założeniem soczewek..

Substancje pomocnicze

Travoprost Zentiva zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi, ponieważ może powodować ich przebarwienie.

Travoprost Zentiva zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, mogący powodować reakcje skórne.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w wieku od 2 miesięcy do poniżej 3 lat (9 pacjentów) są ograniczone (patrz punkt 5.1). Nie ma dostępnych danych dla dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy.

U dzieci w wieku poniżej 3 lat, u których głównie występuje pierwotna jaskra wrodzoną, leczenie chirurgiczne (np. trabekulektomia i (lub) goniotomia) jest leczeniem pierwszego rzutu.

Nie ma dostępnych długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym i (lub) antykoncepcja

Trawoprost nie może być stosowany u kobiet w wieku rozrodczym, o ile nie zostaną zastosowane odpowiednie metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Trawoprost wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na ciążę i (lub) rozwój płodu i (lub) noworodka. Trawoprostu nie należy stosować podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy u ludzi trawoprost w postaci kropli do oczu przenika do mleka matki. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że trawoprost i jego metabolity przenikają do mleka matki. Nie zaleca się stosowania trawoprostu u matek karmiących piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych na temat wpływu trawoprostu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu trawoprostu na płodność w dawkach ponad 250-krotnie większych, niż maksymalna zalecana dawka u ludzi, stosowana do oka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Trawoprost nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak podobnie jak po zastosowaniu innych kropli do oczu, przejściowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli po zakropleniu produktu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn musi zaczekać do momentu odzyskania ostrości widzenia.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych trawoprostu, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były przekrwienie gałki ocznej oraz nadmierne zabarwienie tęczówki, występujące odpowiednio u około 20% i 6% pacjentów.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Następujące działania niepożądane sklasyfikowano zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W każdej grupie określającej częstość występowania, działania niepożądane przedstawiono według malejącej ciężkości. Dane dotyczące działań niepożądanych uzyskano z badań klinicznych i doświadczeń po wprowadzeniu trawoprostu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

opryszczka, opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość, alergia sezonowa

Zaburzenia psychiczne

Nieznana

depresja, lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia

Rzadko

zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Bardzo często

przekrwienie gałki ocznej

Często

nadmierne zabarwienie tęczówki, ból oka, uczucie dyskomfortu w oku, suchość oka, świąd oka, podrażnienie oka

Niezbyt często

nadżerki rogówki, zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie tęczówki, zapalenie komory przedniej oka, zapalenie rogówki, punktowe zapalenie rogówki, światłowstręt, wydzielina z oka, zapalenie powiek, zaczerwienienie powiek, obrzęk wokół gałek ocznych, świąd powiek, zmniejszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie spojówek, wywinięcie powieki, zaćma, strupy na brzegach powiek, nadmierny wzrost rzęs, przebarwienie rzęs, astenopia

Rzadko

zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, zapalenie oka, fotopsja, wyprysk na powiekach, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, zabarwienie komory przedniej, nadmierne rozszerzenie źrenic, pogrubienie rzęs

Nieznana

obrzęk plamki, zapadnięcie gałek ocznych

Zaburzenia ucha i błędnika

Nieznana

zawroty głowy, szum w uszach

Zaburzenia serca

Niezbyt często

kołatanie serca

Rzadko

zaburzenie rytmu serca, zmniejszenie częstości rytmu serca

Nieznana

ból w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego krwi, zwiększenie ciśnienia skurczowego krwi, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, astma, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła

Rzadko

zaburzenia oddychania, ból gardła i krtani, kaszel, dysfonia

Nieznana

zaostrzenie astmy

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

uaktywnienie wrzodu trawiennego, zaburzenia żołądka i jelit, zaparcie, suchość w ustach

Nieznana

biegunka, ból brzucha, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

nadmierne zabarwienie skóry (wokół oczu), przebarwienia skóry, zaburzenia struktury włosów, nadmierne owłosienie

Rzadko

alergiczne zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany w kolorze włosów, wypadanie rzęs

Nieznana

świąd, nieprawidłowy wzrost włosów

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

ból mięśniowo-szkieletowy

Nieznana

ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

dyzuria, nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

osłabienie

Badania diagnostyczne

Nieznana

zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego

Dzieci i młodzież

W trwającym 3 miesiące badaniu 3 fazy oraz trwającym 7 dni badaniu farmakokinetyki, obejmującym 102 pacjentów pediatrycznych leczonych trawoprostem, rodzaj oraz charakterystyka działań niepożądanych były podobne do obserwowanych u dorosłych pacjentów. Profile oceny bezpieczeństwa krótkoterminowego stosowania w różnych podgrupach populacji pediatrycznej również były podobne (patrz punkt 5.1). Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym u dzieci i młodzieży były przekrwienie gałki ocznej (16,9%) oraz wzrost rzęs (6,5%). W trwającym 3 miesiące podobnym badaniu w grupie dorosłych pacjentów, te działania niepożądane wystąpiły z częstością odpowiednio 11,4% oraz 0,0%.

Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane u dzieci i młodzieży w trwającym 3 miesiące badaniu populacji pediatrycznej (n=77) w porównaniu do podobnego badania u dorosłych (n=185) obejmowały zaczerwienienie powiek, zapalenie rogówki, zwiększone łzawienie oraz światłowstręt. Wszystkie wymienione działania niepożądane były zgłaszane jako pojedyncze przypadki i ich częstość występowania wynosiła 1,3% wobec 0,0% u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania. Jest mało prawdopodobne, aby doszło do miejscowego przedawkowania lub by wiązało się ono z toksycznością. Miejscowy nadmiar trawoprostu można usunąć z oka (oczu), przemywając je letnią wodą. Leczenie podejrzewanego przyjęcia produktu drogą doustną powinno być objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne - leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę -analogi prostaglandyn, kod ATC: S01EE04.

Mechanizm działania

Trawoprost, analog prostaglandyny F2a, jest wysoce selektywnym, pełnym agonistą o wysokim powinowactwie do receptora prostaglandynowego FP, który zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez beleczkowanie kąta przesączania oraz przez drogi naczyniówkowo-twardówkowe. Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u człowieka rozpoczyna się po około 2 godzinach od podania, a najsilniejsze działanie osiągane jest po 12 godzinach. Znaczne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego może utrzymywać się przez okres ponad 24 godzin po zastosowaniu pojedynczej dawki.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniu klinicznym prowadzonym u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, których leczono trawoprostem (konserwowanym polikwaternium) podawanym raz na dobę wieczorem, wykazywano zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego o 8 do 9 mmHg (o około 33%) w stosunku do wartości wyjściowych wynoszących od 24 do 26 mmHg.

Dane zgromadzone podczas badań klinicznych na temat leczenia skojarzonego trawoprostem z 0,5% roztworem tymololu oraz ograniczone dane dotyczące stosowania z 0,2% roztworem brymonidyny

wykazały działanie addycyjne trawoprostu z tymi lekami przeciwjaskrowymi. Brak jest dostępnych danych klinicznych na temat leczenia skojarzonego z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Wtórne działanie farmakologiczne

U królików trawoprost znacząco zwiększył przepływ krwi przez tarczę nerwu wzrokowego, po 7 dniach miejscowego podawania do oka (1,4 ąg, raz na dobę).

W badaniach prowadzonych na hodowlach tkankowych ludzkich komórek rogówki oraz po podaniu miejscowym do oka u królików trawoprost konserwowany polikwaternium-1 wykazywał minimalne powierzchniowe działanie toksyczne na powierzchnię oka w porównaniu z kroplami do oczu konserwowanymi chlorkiem benzalkoniowym.

Dzieci i młodzież

Skuteczność trawoprostu u dzieci i młodzieży w wieku od 2 miesięcy do poniżej 18 lat wykazano w trwającym 12 tygodni, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym porównującym trawoprost wobec tymololu u 152 pacjentów ze zdiagnozowanym nadciśnieniem ocznym lub jaskrą dziecięcą. Pacjenci otrzymywali trawoprost 0,004% raz na dobę, lub tymolol 0,5% (lub 0,25% w przypadku pacjentów w wieku poniżej 3 lat) dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym punktem oceny skuteczności była zmiana wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w 12 tygodniu w porównaniu do wartości wyjściowej. Średnie zmniejszenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w grupie trawoprostu oraz tymololu były podobne (patrz Tabela 1).

W grupach wiekowych od 3 do poniżej 12 lat (n=36) oraz od 12 do poniżej 18 lat (n=26), średnie zmniejszenie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w 12 tygodniu było podobne w grupie trawoprostu oraz w grupie tymololu. Średnie zmniejszenie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w 12 tygodniu w grupie wiekowej od 2 miesięcy do poniżej 3 lat wynosiło 1,8 mm Hg w grupie trawoprostu oraz 7,3 mmHg w grupie tymololu. Zmniejszenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w tej grupie wiekowej obliczono na podstawie wyników uzyskanych tylko od 6 pacjentów w grupie tymololu oraz 9 pacjentów w grupie trawoprostu, podczas gdy u 4 pacjentów w grupie trawoprostu wobec 0 pacjentów w grupie tymololu nie zaobserwowano istotnego średniego zmniejszenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w 12 tygodniu. Nie ma dostępnych danych dla dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy.

Wpływ na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego obserwowano od drugiego tygodnia leczenia i utrzymywał się on na stałym poziomie przez okres 12 tygodni trwania badania we wszystkich grupach wiekowych.

Tabela 1 - Porównanie zmiany średniej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (mmHg) w 12 tygodniu w stosunku do wartości wyjściowej

Trawoprost    Tymolol

Średnia    Średnia    Średnia

N    (SE)    N    (SE)    Różnica3    (95% CI)

53    -6,4 (1,05)    60    -5,8 (0,96)    -0,5    (-2,1, 1,0)

SE = błąd standardowy (ang. Standard Error), CI = przedział ufności (ang. Confidence Interval); aŚrednia różnica pomiędzy trawoprostem a tymololem. Wyniki oszacowano wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów na podstawie modelu statystycznego właściwego dla skorelowanych pomiarów wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego dla danego pacjenta. Model uwzględniał pierwotną diagnozę oraz wartość wyjściową ciśnienia wewnątrzgałkowego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Trawoprost jest estrowym prolekiem. Jest on wchłaniany przez rogówkę, gdzie ester izopropylowy jest hydrolizowany do czynnego wolnego kwasu. Badania na królikach wykazały, że maksymalne stężenia 20 ng/ml wolnego kwasu w cieczy wodnistej występowały po jednej do dwóch godzin od miejscowego podania trawoprostu. Stężenia w cieczy wodnistej zmniejszyły się zgodnie z okresem półtrwania wynoszącym około 1,5 godziny.

Dystrybucja

Po miejscowym podaniu produktu leczniczego Travoprost Zentiva do oka, u zdrowych ochotników, wykazano niskie narażenie ogólnoustrojowe na czynny wolny kwas. Maksymalne stężenia czynnego wolnego kwasu w osoczu, na poziomie 25 pg/ml lub niższym, zaobserwowano pomiędzy 10.

A 30. minutą po podaniu dawki. Następnie, przed upływem 1 godziny od podania dawki, stężenia w osoczu spadły szybko poniżej granicznego stężenia dla oznaczenia ilościowego 10 pg/ml. Ze względu na niskie stężenia w osoczu i szybką eliminację po podaniu miejscowym, nie można było ustalić okresu półtrwania w fazie eliminacji czynnego wolnego kwasu u ludzi.

Metabolizm

Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu, jak i czynnego wolnego kwasu. Układowe szlaki metaboliczne równoległe do szlaków endogennej prostaglandyny F2a, charakteryzują się redukcją podwójnego wiązania w pozycji 13-14, utlenianiem grupy 15-hydroksylowej i P-oksydacyjnym skracaniem górnego łańcucha bocznego.

Eliminacja

Trawoprost w postaci wolnego kwasu i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Trawoprost był badany u pacjentów z łagodnymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z łagodnymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny na poziomie do 14 ml/min). Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u tych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Badanie farmakokinetyki u dzieci i młodzieży w wieku od 2 miesięcy do poniżej 18 lat wykazało bardzo małą ekspozycję na wolny kwas trawoprostu w osoczu, w zakresie stężeń od poniżej 10 pg/ml (granica oznaczalności) do 54,5 pg/ml. W 4 poprzednich badaniach ogólnej farmakokinetyki u dorosłych pacjentów, stężenie wolnego kwasu trawoprostu w osoczu było w zakresie od poniżej granicy oznaczalności do 52,0 pg/ml. We wszystkich badaniach, w większości przypadków stężenia w osoczu były nieoznaczalne, co uniemożliwiło ocenę statystyczną ogólnej ekspozycji w poszczególnych grupach wiekowych, jednak ogólny trend wskazuje, że ekspozycja na wolny kwas trawoprostu w osoczu po podaniu miejscowym trawoprostu jest bardzo mała we wszystkich badanych grupach wiekowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksycznego wpływu na narząd wzroku u małp wykazano, że podawanie trawoprostu w dawce 0,45 ąg, dwa razy na dobę powodowało powiększenie szpary międzypowiekowej.

Miejscowe podawanie trawoprostu w stężeniach do 0,012% do prawego oka u małp, dwa razy na dobę przez jeden rok, nie powodowało toksyczności ogólnoustrojowej.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone były na szczurach, myszach i królikach, którym trawoprost podawano ogólnoustrojowo. Obserwowane zmiany wiązały się z aktywnością agonisty receptora FP w macicy i objawiały się wczesną umieralnością zarodków, utratą zarodka po implantacji, toksycznym działaniem na płód. U ciężarnych samic szczurów, podawanie ogólnoustrojowe trawoprostu podczas okresu organogenezy w dawce większej niż 200-krotna dawka kliniczna skutkowało zwiększoną częstością występowania wad rozwojowych. Po podaniu ciężarnym samicom szczurów trawoprostu znakowanego izotopem 3H, w płynie owodniowym i tkankach płodu zostały oznaczone niskie poziomy radioaktywności. Badania wpływu na reprodukcję i rozwój wykazały silny wpływ na utratę płodu, występujący z dużą częstością u samic szczurów i myszy (odpowiednio przy stężeniach w osoczu180 pg/ml i 30 pg/ml) przy narażeniu od 1,2 do 6-krotnie większym od narażenia klinicznego (do 25 pg/ml).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek (roztwór 50%)

Makrogologlicerolu hydroksystearynian 40

Trometamol

Disodu edetynian

Kwas borowy

Mannitol

Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Przeprowadzono specyficzne badania dotyczące interakcji in vitro z użyciem trawoprostu i produktów leczniczych zawierających tiomersal. Nie zaobserwowano wytrącania osadu.

6.3    Okres ważności

3 lata

Produkt należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed otwarciem butelkę przechowywać w saszetce, w celu ochrony przed wilgocią.

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania po pierwszym otwarciu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PP o pojemności 5 ml, z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym) umieszczona w saszetce z PET/Aluminium/PE. Każda butelka zawiera 2,5 ml kropli do oczu.

Wielkości opakowań:

Pudełka tekturowe zawierające 1 lub 3 butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22078

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2014-09-04

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2015

11

Travoprost Zentiva