+ iMeds.pl

Treprovist 0,3 mg/mlUlotka Treprovist

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Treprovist, 0,3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Bimatoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

♦ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

♦    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

♦    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

♦    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Treprovist i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Treprovist

3.    Jak stosować Treprovist

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Treprovist

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Treprovist i w jakim celu się go stosuje

Treprovist jest lekiem stosowanym w leczeniu jaskry. Należy do grupy leków zwanych prostamidami.

Treprovist stosuje się w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia w oku. Ten lek można stosować jako jedyny lek lub razem z innymi kroplami do oczu, tzw. lekami beta-adrenolitycznymi, które również zmniejszają ciśnienie w oku.

Oko zawiera przejrzysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka. Płyn ten jest stale odprowadzany z oka, a na jego miejsce wytwarzany jest nowy. Jeśli płyn nie może być odprowadzony wystarczająco szybko, zwiększa się ciśnienie w gałce ocznej. Działanie leku Treprovist polega na zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu, co skutkuje zmniejszeniem ciśnienia w oku. Takie nieleczone wysokie ciśnienie może prowadzić do rozwoju choroby zwanej jaskrą, a ostatecznie nawet do uszkodzenia wzroku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Treprovist Kiedy nie stosować leku Treprovist

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bimatoprost lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Treprovist należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent:

•    ma jakiekolwiek zaburzenia oddychania;

•    ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

•    przebył w przeszłości operację usunięcia zaćmy;

•    ma zespół suchego oka;

•    ma lub miał problemy z rogówką (przezroczysta warstwa pokrywająca przednią część oka);

•    stosuje soczewki kontaktowe (patrz „Treprovist zawiera chlorek benzalkoniowy”);

•    ma lub miał niskie ciśnienie tętnicze krwi lub zwolnioną czynność serca;

•    przebył wirusowe zakażenie lub zapalenie oka.

Treproyist może powodować ściemnienie i wzrost rzęs, a także ściemnienie skóry wokół powiek. Ponadto z czasem może również spowodować ciemnienie tęczówki. Zmiany te mogą być trwałe i bardziej dostrzegalne, jeśli leczone jest tylko jedno oko.

Dzieci i młodzież

Leku Treprovist nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie badano jego działania w tej grupie wiekowej.

Treprovist a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Treprovist może przenikać do mleka kobiecego, dlatego w trakcie jego stosowania nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Treprovist widzenie może na krótko stać się zamazane. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia zaburzeń.

Treprovist zawiera chlorek benzalkoniowy

Nie należy zakraplać tego leku, jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Soczewki należy wyjąć, a po zakropleniu leku odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem. Środek konserwujący zawarty w leku Treprovist (chlorek benzalkoniowy) może powodować podrażnienie oka i może zmienić zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować Treprovist

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Treprovist należy stosować wyłącznie do oczu. Zalecaną dawką jest jedna kropla podawana raz na dobę, wieczorem, do każdego chorego oka.

Jeśli pacjent stosuje Treprovist z innym lekiem do oczu, powinien zachować 5-minutową przerwę między zakropleniem leku Treprovist a zastosowaniem drugiego leku.

Nie stosować tego leku częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia. Instrukcja stosowania

Nie wolno stosować leku, jeśli przed pierwszym użyciem zabezpieczenie gwarancyjne na szyjce butelki zostało naruszone.

1.


2.


3.


4.


1. Należy umyć ręce. Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć w górę.

2. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę aż do utworzenia małej kieszonki.

3.    Odwrócić butelkę do góry dnem i ścisnąć ją tak, aby wpuścić jedną kroplę do każdego chorego oka.

4.    Puścić dolną powiekę i zamknąć oko na 30 sekund.

Wytrzeć wszelki nadmiar kropli spływających na policzek.

Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy spróbować ponownie.

Aby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki ani do oka, ani do niczego innego. Zaraz po użyciu należy z powrotem zamknąć butelkę zakrętką.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Treprovist

Jest mało prawdopodobne, aby Treprovist zastosowany w większej niż zalecana ilości miał jakikolwiek poważne szkodliwe działanie. Należy zastosować następną dawkę leku o zwykłej porze. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Treprovist

Jeśli pacjent zapomniał o zastosowaniu leku, powinien wpuścić jedną kroplę do chorego oka zaraz po przypomnieniu sobie o tym, a następnie powrócić do zwykłego schematu stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Treprovist

W celu zapewnienia prawidłowego działania leku Treprovist należy stosować krople codziennie. Przerwanie stosowania leku Treprovist może spowodować ponowne zwiększenie ciśnienia w oku, dlatego przed podjęciem decyzji o odstawieniu leku Treprovist należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

Objawy dotyczące oczu

•    wydłużenie rzęs (do 45% osób)

•    lekkie zaczerwienienie (do 44% osób)

•    świąd (do 14% osób)

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Objawy dotyczące oczu

•    reakcja alergiczna w obrębie oka

•    odczucie zmęczenia oczu

•    wrażliwość na światło

•    ciemniejsze zabarwienie skóry wokół oka

•    ciemniejsze zabarwienie rzęs

•    ból oka

•    odczucie obecności ciała obcego w oku

•    odczucie klejenia się powiek

•    ciemniejsze zabarwienie tęczówki

•    pogorszenie ostrości widzenia

•    podrażnienie

•    odczucie pieczenia

•    zapalenie, zaczerwienienie i świąd powiek

•    łzawienie

•    suchość oczu

•    pogorszenie wzroku

•    niewyraźne widzenie

•    obrzęk przezroczystej warstwy pokrywającej powierzchnię oka

•    drobne uszkodzenia na powierzchni oka, z zapaleniem lub bez

Objawy ogólne

•    ból głowy

•    nieprawidłowo zwiększone wartości wskaźników czynności wątroby

•    zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Objawy dotyczące oka

•    obrzęk torbielowaty plamki żółtej (obrzęk siatkówki oka prowadzący do pogorszenia widzenia)

•    zmiany zapalne w oku

•    krwawienie do siatkówki

•    obrzęk powiek

•    drżenie powiek

•    odsunięcie powiek od powierzchni oka

•    zaczerwienienie skóry wokół oka

Objawy ogólne

•    nudności

•    zawroty głowy

•    osłabienie

•    porost włosów wokół oka

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością

Objawy dotyczące oka

•    zapadnięcie gałki ocznej

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Treprovist

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

• Butelkę należy wyrzucić najpóźniej po czterech tygodniach od pierwszego otwarcia, nawet jeśli pozostały w niej jeszcze krople. Postępowanie takie zapobiegnie zakażeniu. W celu zapamiętania daty otwarcia butelki należy zanotować ją na opakowaniu (tekturowym pudełku).

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Treprovist

•    Substancją czynną jest bimatoprost. Jeden ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu. Jedna kropla zawiera około 7,5 mikrogramów bimatoprostu.

•    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, disodu wodorofosforan siedmiowodny, sodu chlorek i woda oczyszczona. Dodatek niewielkiej ilości kwasu solnego lub wodorotlenku sodu służy do ustalenia właściwego odczynu (pH) kropli.

Jak wygląda Treprovist i co zawiera opakowanie

Treprovist to przejrzysty, bezbarwny roztwór, praktycznie niezawierający cząstek, w opakowaniach zawierających 1 lub 3 plastikowe butelki z zakrętką. Każda butelka jest wypełniona w przybliżeniu do połowy i zawiera 2,5 mililitra lub 3 mililitry roztworu. Jest to ilość wystarczająca na 4 tygodnie stosowania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

S.C. Rompharm Company S.R.L.

Eroilor Street, no. 1A Otopeni 075100, Ilvov., Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 NL/H/2786/001/DC

Treprovist

Charakterystyka Treprovist

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Treproyist, 0,3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu (Bimatoprostum). Jedna kropla zawiera około 7,5 mikrograma bimatoprostu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu

Jeden ml roztworu zawiera 0,05 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przejrzysty, bezbarwny roztwór, praktycznie niezawierający cząstek. pH 6,8 - 7,8; osmolalność 260 - 330 mOsmol/kg.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stosowanie bimatoprostu wskazane jest w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u dorosłych pacjentów z przewlekłą jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem śródgałkowym (w monoterapii lub jako leczenie wspomagające podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecaną dawką jest jedna kropla do chorego oka (oczu), podawana raz na dobę, wieczorem.

Nie należy przekraczać dawki raz na dobę, gdyż częstsze podawanie może osłabić działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania bimatoprostu u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby, dlatego u tych pacjentów należy stosować go ostrożnie. U pacjentów z chorobą wątroby o lekkim nasileniu w wywiadzie lub wyjściowo nieprawidłową aktywnością aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginowej (AspAT) i (lub) nieprawidłowym stężeniem bilirubiny, nie stwierdzono niepożądanego wpływu bimatoprostu w stężeniu 0,3 mg/ml w postaci kropli do oczu na czynność wątroby w ciągu 24 miesięcy.

Sposób stosowania

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden okulistyczny produkt leczniczy do stosowania miejscowego, każdy z nich należy podawać w odstępie co najmniej 5 minut.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dotyczące oczu

Przed rozpoczęciem leczenia pacjentów należy poinformować o możliwości wzrostu rzęs, ciemnienia skóry powieki i wzmożenia pigmentacji tęczówki, gdyż działania takie obserwowano podczas stosowania bimatoprostu. Niektóre z tych zmian mogą być trwałe i mogą spowodować różnice w wyglądzie oczu, jeśli leczone jest tylko jedno oko. Wzmożona pigmentacja tęczówki może być trwała. Zmiana pigmentacji wynika raczej ze zwiększenia zawartości melaniny w melanocytach, niż ze zwiększenia liczby melanocytów. Nieznane są długotrwałe skutki zwiększenia pigmentacji tęczówki. Zmiana koloru tęczówki po podaniu bimatoprostu do oka może pozostać niezauważona przez kilka miesięcy lub lat. Brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się zwykle koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki i cała tęczówka lub jej część może stać się bardziej brązowa. Wydaje się, że leczenie nie ma żadnego wpływu na znamiona i piegi tęczówki. Po 12 miesiącach stosowania bimatoprostu w stężeniu 0,3 mg/ml częstość zmiany pigmentacji wynosiła 1,5% i nie zwiększała się po 3 latach leczenia (patrz punkt 4.8). Istnieją doniesienia, że niektóre przypadki hiperpigmentacji tkanek okołooczodołowych mogą być przemijające.

Po leczeniu kroplami do oczu z bimatoprostem w stężeniu 0,3 mg/ml notowano niezbyt częste przypadki (>1/1000 do <1/100) torbielowatego obrzęku plamki. Dlatego bimatoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki (np. pacjentów z afakią, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki).

Po zastosowaniu kropli do oczu, roztworu z bimatoprostem w stężeniu 0,3 mg/ml odnotowano rzadkie spontaniczne zgłoszenia nawrotu przebytych zmian naciekowych rogówki lub zakażenia oczu. Bimatoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów po przebytych istotnych zakażeniach wirusowych oka (tj. zakażenie opryszczkowe) lub zapaleniu błony naczyniowej i (lub) zapaleniu tęczówki.

Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów ze stanem zapalnym oka, jaskrą neowaskularną, jaskrą zapalną, jaskrą z zamkniętym kątem, jaskrą wrodzoną lub z jaskrą z wąskim kątem.

Dotyczące skóry

Istnieje ryzyko wzrostu włosów w miejscach, w których roztwór bimatoprostu ma częsty kontakt ze skórą. Dlatego ważne, aby stosować bimatoprost zgodnie z instrukcją i unikać wypłynięcia kropli z oka na skórę policzka lub na inne obszary skóry.

Dotyczące układu oddechowego

Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów z zaburzeniami czynności oddechowej, dlatego u tych pacjentów należy go stosować ostrożnie. W badaniach klinicznych nie obserwowano znaczącego niekorzystnego wpływu na układ oddechowy u pacjentów z zaburzeniami czynności oddechowej w wywiadzie.

Dotyczące układu sercowo-naczyniowego

Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów z blokiem serca cięższym niż pierwszego stopnia lub z niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca. Istnieje ograniczona liczba spontanicznych zgłoszeń bradykardii lub niedociśnienia tętniczego po zastosowaniu kropli do oczu, roztworu z bimatoprostem w stężeniu 0,3 mg/ml. Z tego względu bimatoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów z tendencją do wolnego tętna lub niskiego ciśnienia tętniczego.

Inne informacje

W badaniach z zastosowaniem bimatoprostu w stężeniu 0,3 mg/ml u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem śródgałkowym wykazano, że częstsza ekspozycja oka na więcej niż jedną dawkę bimatoprostu na dobę może osłabić działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe (patrz punkt 4.5).

U pacjentów stosujących bimatoprost razem z innymi analogami prostaglandyn należy kontrolować, czy nie następują u nich zmiany ciśnienia śródgałkowego.

Treprovist zawiera środek konserwujący, benzalkoniowy chlorek, który może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe. Może on również powodować podrażnienie oka i odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem kropli należy wyjąć soczewki kontaktowe. Można je ponownie założyć po 15 minutach od podania leku.

Istnieją doniesienia, że benzalkoniowy chlorek, środek konserwujący często stosowany w produktach okulistycznych, powoduje punkcikowe zapalenie rogówki i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ze względu na jego obecność w produkcie leczniczym Treprovist, podczas częstego lub długotrwałego stosowania konieczne jest ścisłe kontrolowanie pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z upośledzeniem czynności rogówki.

Istnieją doniesienia o przypadkach bakteryjnego zapalenia rogówki związanego ze stosowaniem miejscowo działających okulistycznych produktów leczniczych w pojemnikach wielodawkowych. Pojemniki te zostały nieumyślnie skażone przez pacjentów, którzy w większości przypadków mieli współistniejącą chorobę oczu. Pacjenci z uszkodzeniem powierzchni nabłonka rogówki są w większym stopniu zagrożeni bakteryjnym zapaleniem rogówki.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki butelki z powierzchnią oka, sąsiadującymi strukturami, palcami czy jakąkolwiek inną powierzchnią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań interakcji.

Nie przewiduje się interakcji u ludzi, gdyż podawany do worka spojówkowego bimatoprost w stężeniu 0,3 mg/ml w kroplach do oczu, roztworze osiąga bardzo małe stężenia ogólnoustrojowe (mniejsze niż 0,2 ng/ml). Bimatoprost jest przekształcany przez wiele enzymów i w szeregu szlaków metabolicznych, a w badaniach nieklinicznych nie obserwowano żadnego wpływu na wątrobowe enzymy metabolizujące leki.

W badaniach klinicznych nie wykazano interakcji między bimatoprostem 0,3 mg/ml, krople do oczu a kilkoma różnymi beta-adrenolitykami do podawania do oczu.

Nie badano skojarzonego leczenia bimatoprostem i lekami przeciwjaskrowymi innymi niż miejscowo stosowane beta-adrenolityki w ramach wspomagającej terapii przeciwjaskrowej.

Możliwe jest osłabienie zmniejszającego ciśnienie śródgałkowe działania analogów prostaglandyn (np. bimatoprostu) u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem śródgałkowym podczas stosowania innych analogów prostaglandyn (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania bimatoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję przy podawaniu dużych dawek, toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3).

Bimatoprostu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy bimatoprost przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że przenika do mleka badanych zwierząt. Decyzję o kontynuacji lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuacji lub przerwaniu stosowania bimatoprostu należy podjąć, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu bimatoprostu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bimatoprost ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Tak jak w przypadku wszystkich leków okulistycznych, w razie przemijających zaburzeń widzenia należy odczekać z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn do czasu ustąpienia objawów.

4.8    Działania niepożądane

W ramach badań klinicznych ponad 1800 pacjentów otrzymywało krople do oczu, roztwór z bimatoprostem w stężeniu 0,3 mg/ml. Łączne dane z badań III fazy z zastosowaniem bimatoprostu w monoterapii i leczeniu wspomagającym najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z terapią były: wzrost rzęs - do 45% pacjentów w pierwszym roku, ze zmniejszeniem częstości nowych doniesień do 7% po 2 latach i 2% po trzech latach), przekrwienie spojówek (głównie zmiany niezapalne, o śladowym lub niewielkim nasileniu) - do 44% pacjentów w pierwszym roku, ze zmniejszeniem częstości nowych doniesień do 13% po 2 latach i 12% po 3 latach oraz świąd oka - do 14% pacjentów w pierwszym roku, ze zmniejszeniem częstości nowych doniesień do 3% po 2 latach i 0% po 3 latach. Mniej niż 9% pacjentów przerwało leczenie w pierwszym roku z powodu jakiegokolwiek działania niepożądanego, zaś częstość przypadków odstawienia bimatoprostu w drugim i trzecim roku leczenia wyniosła 3%.

W trakcie badań klinicznych z zastosowaniem bimatoprostu w stężeniu 0,3 mg/ml w kroplach do oczu, roztworze i po wprowadzeniu bimatoprostu do obrotu notowano następujące działania niepożądane. W większości były to objawy oczne, o nasileniu od lekkiego do umiarkowanego. Żadne z nich nie miało ciężkiego przebiegu.

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej kategorii częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

często

ból głowy

niezbyt często

zawroty głowy

Zaburzenia oka

bardzo często

przekrwienie spojówek, świąd oka, wzrost rzęs

często

powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, ubytki rogówki, odczucie pieczenia oka, podrażnienie oka, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, pogorszenie ostrości widzenia, astenopia, obrzęk spojówek, odczucie obecności ciała obcego w oku, suchość oka, ból oka, światłowstręt, łzawienie, wydzielina z oka, zaburzenia widzenia/niewyraźne widzenie, zwiększona pigmentacja tęczówki, ciemnienie rzęs

niezbyt często

krwotok do siatkówki, zapalenie błony naczyniowej oka, torbielowaty obrzęk plamki, zapalenie tęczówki, kurcz powiek, retrakcja powiek, rumień okołooczodołowy

częstość nieznana

zapadnięcie gałki ocznej

Zaburzenia naczyniowe

często

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często

nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

rumień powiek, świąd powiek, pigmentacja skóry wokół oka

niezbyt często

obrzęk powiek, hirsutyzm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

astenia

Badania diagnostyczne

często

nieprawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania i nie jest prawdopodobne, aby wystąpiło ono po podaniu do oka.

Po przedawkowaniu należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W razie przypadkowego połknięcia kropli do oczu z bimatoprostem mogą być przydatne następujące informacje: w trwających dwa tygodnie badaniach na szczurach i myszach doustnie podawane dawki do 100 mg/kg mc./dobę nie działały toksycznie. Ta dawka wyrażona w mg/m2 pc. jest co najmniej 70-krotnie większa niż przypadkowo przyjęta przez dziecko o masie ciała 10 kg dawka zawarta w jednej butelce kropli do oczu z bimatoprostem o stężeniu 0,3 mg/ml.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne, analogi prostaglandyny Kod ATC: S01EE03

Mechanizm działania

Mechanizm, poprzez który bimatoprost zmniejsza ciśnienie śródgałkowe u ludzi, polega na zwiększeniu odpływu cieczy wodnistej oka przez utkanie beleczkowe i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego.

Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego rozpoczyna się po upływie około 4 godzin od podania pierwszej dawki, a maksymalne działanie uzyskuje się po upływie 8 do 12 godzin. Działanie to utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Bimatoprost jest silnie działającą substancją zmniejszającą ciśnienie w gałce ocznej. Jest to syntetyczny prostamid zbliżony budową do prostaglandyny F2a (PGF2a), który nie działa przez żaden ze znanych receptorów prostaglandyn. Bimatoprost wybiórczo naśladuje działanie prostamidów -niedawno odkrytych substancji otrzymywanych na drodze biosyntezy. Dotychczas jednak nie określono jeszcze struktury receptora dla prostamidów.

Działania farmakodynamiczne

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Podczas trwaj ącego 12 miesięcy badania u dorosłych z zastosowaniem monoterapii bimatoprostem w stężeniu 0,3 mg/ml lub tymololem, średnia zmiana wobec wartości wyjściowych porannego (08:00) ciśnienia śródgałkowego wynosiła od -7,9 do -8,8 mmHg. Podczas każdej wizyty średnie dobowe ciśnienie śródgałkowe mierzone w trakcie 12-miesięcznego okresu badania nie zmieniało się o więcej niż 1,3 mmHg i nigdy nie przekraczało 18,0 mmHg.

W trwającym 6 miesięcy badaniu klinicznym, w którym porównywano bimatoprost w stężeniu 0,3 mg/ml z latanoprostem, wykazano podczas każdej wizyty w trakcie całego badania statystyczną przewagę bimatoprostu w odniesieniu do zmniejszenia porannego średniego ciśnienia śródgałkowego (w zakresie od -7,6 do -8,2 mmHg dla bimatoprostu wobec -6,0 do -7,2 mmHg dla latanoprostu). Po podaniu bimatoprostu statystycznie częściej niż po podaniu latanoprostu występowało przekrwienie spojówek, wzrost rzęs i świąd oka, ale częstość przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych była mała i bez istotnych statystycznie różnic dla obu leków.

W porównaniu z monoterapią lekiem beta-adrenolitycznym, terapia skojarzona beta-adrenolitykiem i bimatoprostem w stężeniu 0,3 mg/ml zmniejszała średnie poranne (08:00) ciśnienie śródgałkowe

0    -6,5 do -8,1 mmHg.

Dostępne jest ograniczone doświadczenie dotyczące pacjentów z jaskrą otwartego kąta w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji i jaskrą barwnikową oraz przewlekłą jaskrą zamkniętego kąta po irydotomii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano klinicznie istotnego wpływu na częstość akcji serca

1    ciśnienie tętnicze krwi.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności i bimatoprostu u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W warunkach in vitro bimatoprost przenika dobrze do rogówki i twardówki oka ludzkiego. Po podaniu do oka u dorosłych ogólnoustrojowa ekspozycja na działanie bimatoprostu jest bardzo mała i nie kumuluje się w czasie. Po podawaniu raz na dobę jednej kropli bimatoprostu w stężeniu 0,3 mg/ml do obu oczu przez dwa tygodnie stężenie leku we krwi osiągało maksymalną wartość w ciągu 10 minut po podaniu i zmniejszało się do wartości poniżej dolnego progu wykrywalności (0,025 ng/ml) w ciągu 1,5 godziny od chwili podania. Średnie wartości Cmax i AUC0_24 h były podobne w dniu 7. i 14., i wynosiły odpowiednio około 0,08 ng/ml i 0,09 ng-h/ml, co oznacza, że stałą wartość stężenia bimatoprostu osiągano w pierwszym tygodniu podawania do oka.

Dystrybucja

Bimatoprost podlega umiarkowanej dystrybucji do tkanek ciała, a ogólnoustrojowa objętość dystrybucji u ludzi w stanie stacjonarnym wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje się głównie w osoczu. Wiązanie bimatoprostu z białkami osocza wynosi około 88%.

Metabolizm

Po podaniu do oka i dotarciu do krążenia ogólnego bimatoprost stanowi główny związek krążący we krwi. Podlega on następnie utlenieniu, N-deetylacji i glukuronidacji, co powoduje powstanie różnego rodzaju metabolitów.

Wydalanie

Bimatoprost jest wydalany głównie przez nerki. Do 67% dawki podanej dożylnie zdrowym dorosłym ochotnikom było wydalane w moczu, zaś 25% dawki było wydalane z kałem. Okres półtrwania w fazie eliminacji określony po podaniu dożylnym wynosił około 45 minut, zaś całkowity klirens z krwi wynosił 1,5 l/h/kg mc.

Pacjenci w podeszłym wieku

Po podawaniu bimatoprostu w stężeniu 0,3 mg/ml dwa razy na dobę średnia wartość AUC0-24h wynosząca 0,0634 ng-h/ml u osób w podeszłym wieku (65 lat lub starszych) była znacząco większa niż wartość u zdrowych młodych dorosłych (0,0218 ng-h/ml). Jednak obserwacja ta nie ma znaczenia klinicznego, gdyż ogólnoustrojowa ekspozycja po podaniu do oka zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u osób młodych, pozostawała bardzo mała. Nie stwierdzono akumulacji bimatoprostu we krwi w czasie, a profil bezpieczeństwa u osób w podeszłym wieku i u młodych pacjentów był podobny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Skutki działania bimatoprostu w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie po ekspozycji uznanej za przekraczającą wystarczająco maksymalną ekspozycję u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji dla zastosowania klinicznego.

U małp codzienne podawanie bimatoprostu w stężeniu >0,3 mg/ml do oka przez 1 rok powodowało zwiększoną pigmentację tęczówki i odwracalne, zależne od dawki działanie na tkanki wokół oka, charakteryzujące się wyraźną górną i (lub) dolną bruzdą oraz poszerzeniem szpary powiekowej. Wydaje się, że nasilenie pigmentacji tęczówki jest spowodowane zwiększeniem stymulacji wytwarzania melaniny w melanocytach, a nie zwiększeniem liczby melanocytów. Nie obserwowano żadnych czynnościowych lub mikroskopowych zmian związanych z działaniem na tkanki wokół oka, a mechanizm tego działania nie jest znany.

W badaniach in vitro i in vivo bimatoprost nie wykazywał działania mutagennego lub rakotwórczego.

Bimatoprost w dawkach dobowych do 0,6 mg/kg mc. (co najmniej 103 razy większych od dawki powodującej zamierzoną ekspozycję u ludzi) nie zaburza płodności u szczurów. W badaniach nad rozwojem zarodków lub płodów myszy i szczurów notowano poronienia, natomiast nie obserwowano wpływu na rozwój potomstwa po podaniu dawek, które były odpowiednio co najmniej 860 razy lub 1700 razy większe niż dawka u ludzi. Dawki te wywoływały ogólnoustrojową ekspozycję odpowiednio co najmniej 33 lub 97 razy większą niż zamierzona ekspozycja u ludzi. W badaniach około- i pourodzeniowych na szczurach toksyczne działanie na matki było przyczyną skrócenia czasu ciąży, obumarcia płodu i zmniejszenia masy ciała potomstwa przy dawce >0,3 mg/kg mc./dobę (co najmniej 41 razy większej od dawki powodującej zamierzoną ekspozycję u ludzi). Nie miało to wpływu na funkcje neurobehawioralne potomstwa.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Kwas cytrynowy jednowodny

Disodu wodorofosforan siedmiowodny

Sodu chlorek

Kwas solny

Sodu wodorotlenek

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z LDPE z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 2,5 ml lub 3 ml roztworu.

Dostępne są następujące wielkość opakowań:

-    pudełka zawierające 1 lub 3 butelki z 2,5 ml roztworu;

-    pudełka zawierające 1 lub 3 butelki z 3 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8 NL/H/2786/001/DC

Treprovist