+ iMeds.pl

True test 24 produkt złożonyUlotka True test 24

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

TRUE Test 24, Plaster do prób prowokacyjnych

TRUE Test 24 składa się z 2 plastrów samoprzylepnych zawierających po 12 płatków. Każdy płatek zawiera określony alergen lub mieszaninę alergenów.

mkrogramów/

mkrogramów

cm1

/płatek

Panel 1: 1.

Niklu siarczan

200

162

2.

Alkohole sterolowe z lanoliny

1000

810

3.

Neomycyny siarczan

600

486

4.

Potasu dichromian

54

44

5.

Mieszanina kain2

630

510

6.

Mieszanina substancji zapachowych3

430

348

7.

Kalafonia

1200

972

8.

Mieszanina parabenów4

1000

810

9.

Mieszanina chinolin5

190

154

10.

Balsam peruwiański

800

648

11.

Etylodiaminy dichlorowodorek

50

41

12.

Kobaltu chlorek

20

16

Panel 2: 13.

Żywica p-tertbutylofenolowo-formaldehydowa

45

36

14.

Żywica epoksydowa

50

41

15.

Mieszanina pochodnych węglowych6 7

250

203

16.

Mieszanina czarnej gumy1-1

75

61

17.

Cl+Me-izotiazolinon

4

3

18.

Quaternium-15

100

81

19.

Merkaptobenzotiazol

75

61

20.

Parafenylenodiamina

80

65

21.

Formaldehyd8

180

146

22.

Mieszanina pochodnych merkaptanowychh)

75

61

23.

Tiomersal

24.

Mieszanina tiuramówi-

7

6

27

22

g)    Aktualnie preparat zawiera N-hydroksymetylo imid kwasu bursztynowego

h)    Morfolinylomerkaptobenzotiazol i N-cykloheksylobenzotiazylosufonamid oraz disiarczek dibenzotiazylu w równych proporcjach wagowych

i)    Disulfiram, disiarczek dipentametylenotiuramu, disiarczek tetrametylotiuramu oraz siarczek tetrametylotiuramu w równych proporcjach wagowych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest TRUE Test 24 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przez zastosowaniem TRUE Test 24

3.    Jak stosować TRUE Test 24

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać TRUE Test 24

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest TRUE Test 24 i w jakim celu się go stosuje

TRUE Test 24 jest stosowany w diagnostyce alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Kontaktowe zapalenie skóry jest reakcją skórną na działanie obcych substancji powodujących reakcję alergiczną.

TRUE Test 24 jest gotowym do użycia testem płatkowym dla określenia przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Test składa się z 2 plastrów samoprzylepnych zawierających po 12 płatków. Każdy płatek zawiera substancję testową, mogącą wywołać reakcję skórną u ludzi z nadwrażliwością. Takie substancje nazywane są alergenami. Każdy płatek zawiera inny alergen. TRUE Test 24 zawiera 24 najczęściej występujące alergeny/mieszaniny alergenów.

TRUE Test 24 wykonuje się w celu potwierdzenia uczulenia na którąkolwiek z substancji testujących (alergeny) wchodzących w skład paneli. Jeśli substancja, na którą pacjent jest uczulony zetknie się ze skórą, spowoduje to reakcję zapalną nazywaną kontaktowym zapaleniem skóry.

Substancje te mogą być składnikiem perfum lub wody po goleniu, maści lub kremu, rękawiczek gumowych, przemysłowych środków chemicznych itp. Substancje w TRUE Test 24 są znanymi alergenami. Jeśli pacjent jest uczulony na określoną substancję zawartą w płatku, wtedy reakcją skóry pod płatkiem będzie zaczerwienienie i zapalenie. Jeśli pacjent nie jest uczulony na określoną substancję w płatku, nie dojdzie do reakcji skóry. Można być uczulonym na więcej niż jedną substancję testową. 1

Kiedy nie stosować TRUE test 24:

• Jeśli występuje ostre zapalenie skóry. Wykonanie testu należy odłożyć do czasu ustąpienia zaostrzenia objawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Należy unikać ekspozycji obszaru testowego na słońce.

•    Należy unikać nadmiernego pocenia podczas noszenia plastrów testowych.

•    Jeśli pacjent zażywa lekarstwa sterydowe (np. prednisolone) lub maści/kremy sterydowe (np. hydrokortyzon). Nie należy używać ich przez co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem testu.

•    W przypadku zespołu nadwrażliwości skóry pleców (angry back). Jest to stan, w którym dochodzi do nadwrażliwości wywołanej przez zapalenie skóry w innej części ciała. Jeśli występuje reakcja na wszystkie płatki testowe, może zaistnieć konieczność powtórzenia testu w innym dniu.

•    U pacjentów, u których uprzednio występowały reakcje anafilaktoidalne należy dokładnie rozważyć zastosowanie zestawu TRUE Test 24.

•    U pacjentów z ostrą alergią kontaktową. Należy zachować ostrożność podczas stosowania TRUE Testu 24, ponieważ może to prowadzić do przejściowego zaostrzenia objawów w miejscu wystąpienia wcześniejszych zmian zapalnych.

Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem TRUE Testu 24, jeśli którykolwiek z ww.

czynników dotyczy pacjenta. Lekarz podejmie decyzję odnośnie odpowiedniego postępowania.

Uczulenie: W rzadkich przypadkach może wystąpić uczulenie na substancje obecne w płatkach podczas stosowania TRUE Test 24. Wystąpienie reakcji później, niż po 7 dniach po aplikacji testu może świadczyć o nadwrażliwości kontaktowej.

TRUE Test 24 należy stosować wyłącznie na skórę, na której nie ma:

•    zmian trądzikowych

•    blizn

•    ognisk zapalnych

•    zmian mogących wpływać na wyniki testu. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy chronić miejsce aplikacji testu przed zawilgoceniem. Podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem należy pamiętać, by nie zmoczyć samego plastra ani skóry w jego okolicy. Jeśli dojdzie do zamoczenia, plaster może się odkleić, umożliwiając wypłukanie substancji testowych.

Należy unikać wszelkich sytuacji takich jak opalanie lub ćwiczenia fizyczne, w których może dojść do odklejenia plastra.

Dzieci: TRUE Test 24 nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ nie potwierdzono jego bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u tych pacjentów.

TRUE Test 24 a inne leki

Przed aplikacją TRUE Test 24, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym wydawanych bez recepty. Należy pamiętać, że dermatolog może nie wiedzieć o przyjmowanych innych lekach.

Co najmniej 2 tygodnie przed przeprowadzeniem testu należy przerwać stosowanie kortykosteroidów o działaniu miejscowym lub doustnych, jeżeli dzienna dawka odpowiada lub przekracza dawkę 10 mg prednizolonu, ponieważ kortykosteroidy mogą zahamować dodatnią reakcję testową.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania zestawu TRUE Test 24 u kobiet w ciąży. Ważne jest, aby poinformować lekarza, jeśli kobieta jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Nie zaleca się stosowania zestawu TRUE Test 24 u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby stosowanie TRUE Test 24 wpływało na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. W przypadku wątpliwości należy omówić to z lekarzem.

3.    Jak stosować TRUE Test 24

1. Otworzyć opakowanie i wyjąć panel TRUE Test 24.

2. Zdjąć folię chroniącą powierzchnię panelu. Uważać, aby nie dotknąć substancji testowych.

3. Nakleić test na plecy pacjenta - ewentualnie na zewnętrza część ramienia. Ostrożnie wygładzić powierzchnię plastra w kierunku od środka ku brzegom tak, by zapewnić dobry kontakt poszczególnych alergenów ze skórą. Oba plastry przylepia się po obu stronach w odległości kilku centymetrów od kręgosłupa.

1. Specjalnym medycznym markerem należy zaznaczyć na skórze miejsce odpowiadające dwóm wycięciom na każdym plastrze.

TRUE Test 24 powinien pozostać na skórze przez minimum 48 godzin. Nie należy go odklejać i przesuwać. Przestrzegać by nie został zamoczony (woda, pot).

Po 48 godzinach pacjent lub lekarz może oderwać plastry.

Kiedy należy dokonać odczytu wyników?

Lekarz powinien dokonać odczytu wyników testu pół godziny po usunięciu testu i ponownie po 1-2 dniach po jego usunięciu, kiedy reakcje alergiczne się w pełni rozwinęły, a łagodne podrażnienia skóry ustąpiły.

Pewne alergeny mogą czasami wywoływać reakcje, które mogą pojawić się później niż 4-5 dni po usunięciu testu. W takich przypadkach należy poinformować o tym lekarza.

Na co lekarz zwróci uwagę?

Lekarz powinien zbadać dokładnie obszar testowy pod kątem stwierdzenia objawów reakcji alergicznej. Reakcja ta zazwyczaj występuje jako wysypka z obrzękiem, zaczerwienienie i małe pęcherzyki. Samo zaczerwienienie nie musi jednakże wskazywać na reakcję alergiczną. Jeśli wystąpi alergia, lekarz przekaże następujące informacje:

•    gdzie na co dzień występuje prawdopodobieństwo kontaktu z drażniącymi substancjami,

•    jak najlepiej unikać tych substancji. Lekarz może zasugerować substancje zastępcze wobec tych, których powinno się unikać.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku odczuwania dyskomfortu w obszarach testowych, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zdecydować zdjęciu testu.

Jeśli plaster zostanie zdjęty lub odklejony przedwcześnie, możliwe, że nie wystąpią dodatnie reakcje skórne na alergeny, na które pacjent jest rzeczywiście uczulony. Jeśli plaster zostanie zdjęty lub odklejony przed upływem 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do bardzo często występujących działań niepożądanych (częściej niż 1 na 10 osób) należą:

• podrażnienie spowodowane plastrem, które zwykle szybko ustępuje.

•    długotrwałe reakcje na test. Dodatnia reakcja na test znika zazwyczaj w ciągu 1-2 tygodni, podczas gdy długotrwała reakcja na test może utrzymywać się przez tygodnie lub miesiące.

Do często występujących działań niepożądanych (występuje częściej niż u 1 na 100 osób, lecz rzadziej niż u 1 na 10 osób) należą

•    przejściowe odbarwienie lub przebarwienie skóry w wyniku reakcji na test.

Do rzadko występujących działań niepożądanych (występuje częściej niż u 1 na 1000 osób, lecz rzadziej niż u 1 na 100 osób) należą:

•    zaostrzenie zmian zapalnych

Do bardzo rzadko występujących działań niepożądanych (występuje częściej niż u 1 na 10000 osób, lecz rzadziej niż u 1 na 1000 osób) należą:

•    uczulenie na substancję na panelu testowym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5.    Jak przechowywać TRUE Test 24

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera TRUE Test 24:

Oprócz substancji czynnych podanych na pierwszej stronie, test zawiera następujące substancje pomocnicze:

Plaster z octanu celulozy z akrylową warstwą przylepną, płatki poliestrowe, powidon 90, hydroksypropyloceluloza, metyloceluloza, beta-cyklodekstryna, sodu węglan, sodu wodorowęglan, butylohydroksyanizol i butylohydroksytoluen.

Jak wygląda TRUE Test 24 i co zawiera opakowanie

Każdy panel jest pokryty silikonowaną folią z polietylenu i zapakowany w szczelne opakowanie wielowarstwowe.

Opakowanie z panelem 2 zawiera bibułę chłonącą wilgoć, zapewniającą trwałość alergenów podczas przechowywania.

Zawartość opakowania: 10 zestawów (1 zestaw = jeden panel 1 i jeden panel 2)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SmartPractice Denmark ApS Herredsvejen 2 3400 Hillerod Dania

info@smartpractice.dk

Przedstawiciel w Polsce:

BENEMEDO Sp. z o.o.

Wybrze"e Kościuszkowskie 43/2 00-347 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki 09/2014

Odciąć ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Do każdego opakowania TRUE Test 24 dołączono wzorzec umożliwiający szybką identyfikację alergenu, który wywołał reakcję. Aby zapewnić prawidłowe odczytanie, znaki na skórze powinny odpowiadać nacięciom na wzorcu. Należy zwrócić uwagę, że strona 1. wzorca odpowiada panelowi nr 1, a strona 2. wzorca - panelowi nr 2.

Interpretacja wyników zalecana przez International Contact Dermatitis Research Group:

-    reakcja ujemna

?    reakcja wątpliwa; nieznaczny plamkowy rumień, minimalny naciek lub brak nacieku

zapalnego

+    słaba dodatnia reakcja (bez pęcherzykowa); rumień, naciek o niewielkim nasileniu; mogą

wystąpić zmiany grudkowe

++    silna dodatnia reakcja (pęcherzykowa); rumień, naciek zapalny, zmiany grudkowe,

pęcherzyki

+++    bardzo silna reakcja dodatnia;    obecne zmiany pęcherzowe

IR    reakcje podrażnienia różnego    typu

NT    nie badano

Uwaga

•    Pacjenci, u których stwierdzono brak reakcji, mogą być uczuleni na inne substancje, niż wchodzące w skład tego zestawu. Ponadto mogą wystąpić reakcje fałszywie ujemne. Powtórzenie testu lub badanie z dodatkowymi substancjami może być wskazane.

• Dodatnia reakcja powinna spełniać kryteria reakcji alergicznej (rumień grudkowy lub pęcherzykowy oraz naciek zapalny).

•    Obecność krostek, wysypkowo rozsianych grudek bądź jednorodnych zmian rumieniowych bez nacieku zapalnego zwykle jest objawem podrażnienia i nie świadczy o reakcji alergicznej.

W ocenie dodatniej reakcji jest istotna nie tyle liczba znaków „+” w skali nasilenia reakcji na substancje testowe, co potwierdzenie alergicznego charakteru reakcji (w przeciwieństwie do nieswoistej reakcji z podrażnienia).

Siarczan neomycyny i parafenylenodiamina powodują czasami reakcje, które ujawniają się dopiero po 4-5 dniach po aplikacji testu. Pacjenci powinni być o tym poinformowani. Należy zweryfikować opóźnioną reakcję podczas dodatkowej wizyty u lekarza.

Przeciwwskazania

Ostre kontaktowe zapalenie skóry. Wykonanie testu należy odłożyć do czasu ustąpienia ostrych objawów choroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Substancje występujące na panelu testowym rzadko wywołują uczulenie. Wystąpienie reakcji po 7 dniach lub później po aplikacji testu może świadczyć o wystąpieniu nadwrażliwości kontaktowej. Zespół nadwrażliwości skóry pleców (ang. angry back) jest stanem, w którym dochodzi do reakcji wywołanej przez zapalenie skóry w innej części ciała lub przez silną reakcję alergiczną na testowane alergeny. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność oceniając wyniki testów u pacjentów, u których występują jednocześnie liczne dodatnie wyniki testu na poszczególne substancje testujące. W celu weryfikacji wyników fałszywie dodatnich może być konieczne ponowne wykonanie testu po upływie pewnego czasu.

Lekarz nie powinien naklejać plastra na skórę w miejscu zmian trądzikowych, blizn, ognisk zapalnych lub innych zmian mogących wpływać na wyniki testu.

W przypadku wystąpienia silnej reakcji pod wpływem testu płatkowego, można zastosować miejscowo kortykosteroidy. W sporadycznych przypadkach może być konieczne zastosowanie kortykosteroidów o działaniu ogólnym.

9

1

Informacje przed zastosowaniem TRUE Test 24

2

   Pięć części benzokainy oraz po jednej części chlorowodorku cynchokainy i chlorowodorku tetrakainy

3

   Pięć części geraniolu oraz mchu dębowego, po cztery części hydroksycytronellalu i alkoholu cynamonowego, po dwie części aldehydu cynamonowego i eugenolu oraz po jednej części izoeugenolu i aldehydu amylocynamonowego

4

   Parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan etylu, parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan butylu oraz parahydroksybenzoesan benzylu w równych proporcjach wagowych

5

   Kliochinol i chlorchinaldol w równych proporcjach wagowych

6

   Difenyloguanidyna, dietyloditiokarbaminian cynku oraz dibutyloditiokarbaminian cynku w równych proporcjach wagowych

7

   Dwie części N-izopropylo-N’-fenylo-parafenylenodiaminy, pięć części N-cykloheksylo-N’-fenylo-

8

parafenylenodiaminy oraz pięć części N,N’-difenylo-parafenylenodiaminy.

TRUE Test 24

Charakterystyka True test 24

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TRUE Test 24, plaster do prób prowokacyjnych

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna

mikrogra

mikrogram

mów/cm2

ów/ płatek

Panel nr 1 1.

Niklu siarczan

200

162

2.

Alkohole sterolowe z lanoliny

1000

810

3.

Neomycyny siarczan

600

486

4.

Potasu dichromian

54

44

5.

Mieszanina kain1

630

510

6.

Mieszanina substancji zapachowych2

430

348

7.

Kalafonia

1200

972

8.

Mieszanina parabenów3

1000

810

9.

Mieszanina chinolin4

190

154

10.

Balsam peruwiański

800

648

11.

Etylenodiaminy dichlorowodorek

50

41

12.

Kobaltu chlorek

20

16

Panel nr 2 13.

Żywica p-tertbutylofenolowo-formaldehydowa

45

36

14.

Żywica epoksydowa

50

41

15.

Mieszanina pochodnych węglowyche)

250

203

16.

Mieszanina czarnej gumyf)

75

61

17.

Cl+Me -izotiazolinon

4

3

18.

Quaternium-15

100

81

19.

Merkaptobenzotiazol

75

61

20.

Parafenylenodiamina

80

65

21.

Formaldehydg)

180

146

22.

Mieszanina pochodnych merkaptanowychh)

75

61

23.

Tiomersal

7

6

24.

Mieszanina tiuramówi)

27

22

e)    Difenyloguanidyna, dietyloditiokarbaminian cynku oraz dibutyloditiokarbaminian cynku w równych proporcjach wagowych

f)    Dwie części N-izopropylo-N’-fenylo-parafenylenodiaminy, pięć części N-cykloheksylo-N’-fenylo-parafenylenodiaminy oraz pięć części N,N’-difenylo-parafenylenodiaminy.

g)    Aktualnie preparat zawiera N-hydroksymetylo imid kwasu bursztynowego

h)    Morfolinylomerkaptobenzotiazol i N-cykloheksylobenzotiazylosufonamid oraz disiarczek dibenzotiazylu w równych proporcjach wagowych

i)    Disulfiram, disiarczek dipentametylenotiuramu, disiarczek tetrametylotiuramu oraz siarczek tetrametylotiuramu w równych proporcjach wagowych

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Plaster do testów prowokacyjnych.

TRUE Test 24 składa się z 2 paneli-plastrów samoprzylepnych. Każdy panel zawiera po 12 płatków z substancjami testującymi.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazanie do stosowania

TRUE Test 24 jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

1)    Otworzyć opakowanie i wyjąć panel

2)    Zdjąć folię chroniącą powierzchnię panelu. Wykonać to ostrożnie, by nie dotknąć testujących substancji.

3)    Nakleić plaster na plecy pacjenta lub jeżeli jest wskazane na zewnętrzną cześć ramienia. Ostrożnie wygładzić powierzchnię w kierunku od środka ku brzegom tak, by zapewnić dobry kontakt poszczególnych alergenów ze skórą. Oba plastry przylepia się w odległości kilku centymetrów od linii pośrodkowej ciała.

4)    Specjalnym markerem należy zaznaczyć na skórze miejsca odpowiadające obu nacięciom na każdym plastrze.

TRUE Test 24 powinien pozostawać na skórze przez co najmniej 48 godzin. Nie należy go odklejać i przesuwać. Przestrzegać by nie został zamoczony (woda, pot).

Po tym okresie test jest usuwany przez pacjenta, pielęgniarkę lub lekarza. Odczyt testu powinien przeprowadzić lekarz.

Interpretacja wyników testu

Reakcje należy ocenić po 30 minutach po usunięciu plastra i ponownie po 1-2 dniach, ponieważ w tym czasie ustępują łagodne podrażnienia skóry i rozwijają się w pełni reakcje alergiczne.

Siarczan neomycyny i parafenylenodiamina powodują czasami reakcje, które ujawniają się dopiero po 4-5 dniach po aplikacji testu. Pacjenci powinni być o tym poinformowani. Należy zweryfikować opóźnioną reakcję podczas dodatkowej wizyty u lekarza.

Do każdego opakowania TRUE Test 24 dołączono wzorzec umożliwiający szybką identyfikację alergenu, który wywołał reakcję. Aby zapewnić prawidłowe odczytanie, znaki na skórze powinny odpowiadać nacięciom na wzorcu. Należy zwrócić uwagę, że strona 1. wzorca odpowiada panelowi nr 1, a strona 2. wzorca - panelowi nr 2.

Interpretacja wyników zalecana przez International Contact Dermatitis Research Group:

-    reakcja ujemna

?    reakcja wątpliwa; nieznaczny plamkowy rumień, minimalny naciek lub brak nacieku

zapalnego

+    słaba dodatnia reakcja (bez pęcherzykowa); rumień, naciek o niewielkim nasileniu; mogą

wystąpić zmiany grudkowe

++ silna dodatnia reakcja (pęcherzykowa); rumień, naciek zapalny, zmiany grudkowe, pęcherzyki

+++    bardzo silna reakcja    dodatnia; obecne zmiany pęcherzowe

IR    reakcje podrażnienia różnego typu

NT    nie badano

Uwaga

•    Pacjenci, u których stwierdzono brak reakcji, mogą być uczuleni na inne substancje, niż wchodzące w skład tego zestawu. Ponadto mogą wystąpić reakcje fałszywie ujemne. Powtórzenie testu lub badanie z dodatkowymi substancjami może być wskazane.

•    Dodatnia reakcja powinna spełniać kryteria reakcji alergicznej (rumień grudkowy lub pęcherzykowy oraz naciek zapalny).

• Obecność krostek, wysypkowo rozsianych grudek bądź jednorodnych zmian rumieniowych bez nacieku zapalnego zwykle jest objawem podrażnienia i nie świadczy o reakcji alergicznej.

W ocenie dodatniej reakcji jest istotna nie tyle liczba znaków „+” w skali nasilenia reakcji na substancje testowe, co potwierdzenie alergicznego charakteru reakcji (w przeciwieństwie do nieswoistej reakcji z podrażnienia).

Stosowanie u dzieci:

TRUE Test 24 jest zalecany do stosowania wyłącznie u dorosłych, ponieważ, nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności TRUE Testu 24 u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Ostre kontaktowe zapalenie skóry. Wykonanie testu należy odłożyć do czasu ustąpienia ostrych objawów choroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Substancje testujące, które są obecne w panelu, rzadko mogą wywołać uczulenie. Wystąpienie reakcji po 7 dniach lub później może świadczyć o nabyciu nadwrażliwości kontaktowej.

Zespół nadwrażliwości skóry pleców (ang. angry back) jest stanem nadreaktywności spowodowanym przez zapalenie skóry w innej części ciała lub przez silnie dodatnią reakcję skórną. Należy szczególnie uważnie oceniać wyniki testu u pacjentów, u których wystąpią liczne dodatnie wyniki testu na poszczególne substancje. W celu weryfikacji wyników fałszywie dodatnich może być konieczne powtórzenie testu po pewnym czasie.

Zastosowanie TRUE Testu 24 u pacjentów, u których uprzednio występowały reakcje anafilaktoidalne powinno być dokładnie rozważone.

U pacjentów z ostrą alergią kontaktową może wystąpić silna reakcja na test płatkowy, co może prowadzić do przejściowego zaczerwienienia w miejscu wcześniejszego wystawienia zapalenia skóry. W takich przypadkach należy zachować ostrożność podczas stosowania TRUE Testu 24.

Należy unikać sytuacji powodujących nadmierne pocenie się oraz ekspozycji na światło słoneczne tej części ciała, na którą nakleja się plaster.

Należy unikać stosowania testów na skórę w miejscu zmian trądzikowych, blizn, ognisk zapalnych lub innych zmian, które mogłyby wpływać na wyniki testu.

W przypadku wystąpienia silnej reakcji pod wpływem testu płatkowego można zastosować miejscowo kortykosteroidy. W sporadycznych przypadkach może być konieczne zastosowanie kortykosteroidów o działaniu ogólnym.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie kortykosteroidów może hamować powstanie dodatniej reakcji. Należy przerwać stosowanie kortykosteroidów o działaniu miejscowym lub ogólnym (dawka dzienna odpowiadająca 10 mg prednizolonu lub większa) przynajmniej 2 tygodnie przed przeprowadzeniem testu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często (>1/10)

Przewlekła reakcja, podrażnienie wywołane plastrem

Często (>1/100 do <1/10)

Przejściowe

odbarwienia/przebarwienia

Rzadko (>1/1 000 do <1/100)

Zaostrzenie zmian zapalnych

B. rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Uczulenie

Podrażnienie skóry na skutek styczności z plastrem samoprzylepnym szybko ustępuje.

Dodatnia reakcja testowa ustępuje zazwyczaj w ciągu 1-2 tygodni. Przewlekłe reakcje są dodatnimi reakcjami, utrzymującymi się przez tygodnie lub miesiące.

Dodatnia reakcja testowa może powodować przejściowe odbarwienia/przebarwienia w miejscu aplikacji.

Jeżeli test przeprowadza się w okresie aktywnego zapalenia skóry, może dojść do zaostrzenia zmian zapalnych.

Uczulenie. Patrz punkt 4.4 (specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki diagnostyczne, Kod ATC: V 04 CL

Dodatni wynik testu płatkowego jest następstwem reakcji nadwrażliwości typu opóźnionego (typ IV, komórkowy) i pojawia się w ciągu 6 do 96 godzin po ekspozycji.

W odpowiedzi komórkowej uczestniczą komórki Langerhansa i limfocyty T. W wyniku interakcji tych komórek dochodzi do uwolnienia limfokin, które pobudzają tworzenie się klonów limfocytów, prowadzą do kaskadowej aktywacji makrofagów i stanu zapalnego skóry.

Dodatnia reakcja charakteryzuje się wystąpieniem objawów kontaktowego zapalenia skóry takich jak: rumień, obrzęk z występowaniem grudek, pęcherzyki oraz wyczuwalny naciek zapalny w skórze w okolicy aplikacji testu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania

Dane pochodzące z badań przedklinicznych nie wskazują na ryzyko działania toksycznego. W badaniach na zwierzętach wykazano, że niektóre testowane alergeny wykazują działanie rakotwórcze. Niemniej jednak uwzględniając wielkość dawek, czas ekspozycji i (lub) inne przypadki ekspozycji na te same alergeny, uważa się, że wspomniane obserwacje nie stanowią dodatkowego istotnego ryzyka, po zastosowaniu TRUE Test 24, w praktyce klinicznej

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Poza substancjami czynnymi wymienionymi w punkcie 2. w skład zestawu wchodzą następujące substancje pomocnicze: plaster z octanu celulozy z akrylową warstwą przylepną, płatki poliestrowe, powidon 90, hydroksypropyloceluloza, metyloceluloza, beta-cyklodekstryna, sodu węglan, sodu wodorowęglan, butylohydroksyanizol i butylohydroksytoluen.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy panel jest pokryty silikonowaną folią z polietylenu i zapakowany w szczelne opakowanie wielowarstwowe.

Panel nr 2 zawiera dodatkowo bibułę chłonącą wilgoć, zapewniającą trwałość.

Wielkość opakowania:

Pudełko zawierające 1 zestaw,

Pudełko zawierające 10 zestawów.

1 zestaw = jeden panel 1, jeden panel 2 i wzorzec odczytu.

Ponadto opakowanie zawiera ulotkę informacyjną dla pacjenta.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SmartPractice Denmark ApS Herredsvejen 2 3400 Hillerod Dania

8.    NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

1

   Pięć części benzokainy oraz po jednej części chlorowodorku cynchokainy i chlorowodorku tetrakainy

2

   Pięć części geraniolu oraz wyciąg z mchu dębowego, po cztery części hydroksycytronellalu i alkoholu cynamonowego, po dwie części aldehydu cynamonowego i eugenolu oraz po jednej części izoeugenolu i aldehydu amylocynamonowego

3

   Parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan etylu, parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan butylu oraz parahydroksybenzoesan benzylu w równych proporcjach wagowych

4

   Kliochinol i chlorchinaldol w równych proporcjach wagowych

TRUE Test 24